Xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Cần tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 12 hộ dân ở chợ Tân Quang được giao đất từ năm 1996

Đất được giao các hộ đã xây nhà ở sinh sống ổn định 19 năm, không tranh chấp, có hộ đã được cấp sổ đỏ. Thế nhưng ngày 25/3/2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND, hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số 1633/CT ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (cũ). Quyết định này gây khiếu kiện vì thiếu tính pháp lí, vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích chính đáng của 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang... 

Cần xem lại Quyết định số 469/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang?
Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang, căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 và xét đề nghị của Sở TN&MT tại Báo cáo số 294/BC-TNMT ngày 28/11/2014. Điều 1 nêu: Hủy bỏ phần nội dung chuyển mục đích sử dụng và giao đất ở cho các hộ dân tại khu vực chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tại Quyết định số 1633/CT ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (cũ). Quyết định không nêu lý do vì sao phải hủy bỏ!?
Tra cứu, Luật Đất đai năm 2013 có 212 Điều, vậy Quyết định số 1633/CT ngày 5/12/1996 vi phạm điều khoản nào của Luật Đất đai? Việc soi chiếu một quyết định ban hành từ năm 1996, không thể lấy Luật Đất đai năm 2013 để áp dụng, vì từ năm 1996 lấy đâu ra Luật Đất đai năm 2013 để phán quyết, mà phải lấy Luật Đất đai năm 1993 làm căn cứ. Quy định này được thể hiện tại Điều 29 Nghị định 40/2010/NĐ-CP nêu rõ:“ Hình thức hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung đó ban hành trái thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm văn bản được ban hành”. Điều 18 của Nghị định 40/2010/NĐ-CP cũng ghi rõ: Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xử lí văn bản trái pháp luật : “Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND cấp dưới trực tiếp”. Thực tế Quyết định số 469/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kí hủy bỏ một phần quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh kí là không đúng quy định của Chính phủ.
Cần phải làm rõ Quyết định 1633/CT bị hủy vì lí do gì? Vì hủy quyết định đồng nghĩa với việc thu hồi diện tích đất của 12 hộ đã được giao tại chợ Tân Quang. Soi chiếu từ Điều 61 đến 65 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm thu hồi đất trong các trường hợp, thì 12 hộ dân ở chợ Tân Quang, không rơi vào trường hợp nào.
Nội dung việc hủy Quyết định 1633/CT được tìm thấy tại Văn bản số 1841/UBND-TCD, ngày 8/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, nêu: “Nội dung chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất ở tại khu vực chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang trong Quyết định số 1633/CT ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến thời điểm hiện tại chưa được thực hiện”. Nhưng chính Văn bản số 1841 này lại thừa nhận: “Tuy nhiên bà Ninh Thị Ngọc Liễu và 11 hộ gia đình đang sử dụng ki ốt tại chợ Tân Quang từ năm 1995 đến nay, ngoài việc sử dụng ki ốt để kinh doanh, các hộ còn sinh sống trực tiếp tại các ki ốt, vì vậy cần phải xem xét đến nhu cầu đất ở để đảm bảo đời sống của các họ gia đình”.


Quyết định số 469/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang

Hai nội dung trên đối nghịch nhau, cho thấy sự bất nhất về nội dung của Quyết định số 469. Rõ ràng 12 hộ dân đã được cấp đất ở là ki ốt từ năm 1995, sinh sống ổn định, được UBND tỉnh ra Quyết định cấp đất hợp pháp từ năm 1996, tại sao Sở TN&MT lại báo cáo với UBND tỉnh, “hiện tại vẫn chưa được thực hiện”?!
Để làm rõ nội dung Báo cáo số 294/BC của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, ngày 28/10/2018, Báo Người cao tuổi có Công văn số 250/CV-BNCT gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đề nghị xếp lịch để đại diện của Báo được làm việc với UBND tỉnh và Sở TN&MT, để có thông tin chính xác, đa chiều, làm rõ căn cứ của Quyết định số 469. Tuy nhiên đến nay Báo Người cao tuổi vẫn chưa nhận được hồi âm của UBND tỉnh Bắc Giang. Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi nhận được các căn cứ trả lời.
Như vậy Quyết định số 469/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang cần phải xem lại vì chưa rõ ràng, thiếu tính pháp lí, trái với quy định của Chính phủ, không thể lấy làm căn cứ giải quyết đất đai liên quan đến quyền lợi chính đáng của 12 hộ dân ở khu vực chợ Tân Quang. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến người dân bất bình và khiếu kiện kéo dài.
Nguồn gốc đất rõ ràng, sao lại hủy quyết định giao đất hợp pháp cho dân?
Phóng viên Báo Người cao tuổi đã về làm việc với các phòng chức năng của huyện Lạng Giang, UBND xã Đào Mỹ và xuống thực địa nơi có các hộ dân khiếu nại đang sinh sống.
Phía sau 12 ki ốt (thực chất là nhà ở của các hộ dân) được giao đất năm 1996 theo Quyết định số 1633/CT, là công trình chợ Tân Quang đang xây dựng. Bà Ninh Thị Ngọc Liễu, cung cấp cho phóng viên các văn bản pháp lí chứng minh các hộ dân được giao đất dãn dân năm 1996, đúng theo các quy định của Nhà nước. Bà Liễu nói: "Chúng tôi được giao đất dãn dân, nhưng phải mua đất với giá dịch vụ tại thời điểm đó giá 20 triệu đồng/lô đất 68 m2, bằng giá tiền chúng tôi bán vài sào đất ở trong làng. Chúng tôi còn lưu giữ được phiếu thu tiền là chứng cứ pháp luật, như Phiếu thu số 182 ngày 18/6/1995 hộ ông Nguyễn Hữu Hòa nộp 20 triệu đồng; Phiếu thu số 206 ngày 20/6/1995, hộ bà Nguyễn Thị Tý nộp 12,5 triệu đồng lần 1 (để mua ki ốt chợ Tân Quang xã xây năm 1995) v.v…"
Tiền mua ki ốt các hộ đã trả đủ, UBND xã Đào Mỹ đã nộp số tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính vào ngân sách theo Giấy nộp tiền số 000578 ngày 2/12/1996, 12 ki ốt đã trao trả cho người mua, giao dịch mua bán đã hoàn tất. Từ đây tài sản này của người dân được pháp luật bảo hộ, UBND xã Đào Mỹ không thể đòi lại đất ki ốt đã bán cho dân.
Mặt khác về giấy tờ pháp lí, các hộ dân và chính quyền xã Đào Mỹ còn có các văn bản chứng minh, Nghị quyết số 01/NQ ngày 18/12/1995 của HĐND xã Đào Mỹ, căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt ngày 20/5/1992, HĐND biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc giải quyết đất ở cho nhân dân năm 1995, tại 5 khu vực với diện tích 9229m2, giao cho 51 hộ (mỗi hộ từ 68-200m2). Xét Tờ trình số 01 của UBND xã Đào Mỹ, ngày 21/12/1995, UBND huyện có Tờ trình số 14/UB-TTr gửi UBND tỉnh Hà Bắc, xin giao 9229 m2 đất cho xã Đào Mỹ, dùng vào mục đích giao đất ở cho nhân dân. Tờ trình này ghi rõ khu vực chợ Tân Quang đất chuyên dùng hạng 1 (1197m2), giao cho 12 hộ (trong số 51 hộ được giao), mỗi hộ 68m2.
Căn cứ Quyết định số 263/TTg ngày 25/4/1996 của ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Hà Bắc năm 1996; Căn cứ các tờ trình của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang, ngày 28/11/1996 Sở Địa chính có Tờ trình số 408/DC-KHTC, đề nghị UBND tỉnh cho phép xã Đào Mỹ chuyển mục đích sử dụng 9229m2 đất, để giao đất ở cho 51 hộ dân tại 5 khu vực, trong đó có khu vực chợ Tân Quang. Từ các căn cứ và tờ trình trên, ngày 5/12/1996, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc, ban hành Quyết định số 1633/CT, tại Điều 2 ghi rõ: Giao cho Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giao đất ở đến từng hộ theo đối tượng và tiêu chuẩn quy định.

Nhà của ông Nguyễn Văn Cường, ở chợ Tân Quang được giao đất theo Quyết định số 1633/CT năm 1996
nay bị tháo dỡ vì chợ mới Tân Quan
g

Như vậy quy trình xin đất dãn dân cho 51 hộ ở xã Đào Mỹ năm 1995 toàn toàn tuân thủ các quy định của Chính phủ. Quyết định số 1633/CT của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc là đúng thẩm quyền về hình thức, phù hợp với quy định của pháp luật, không có cơ sở nào để UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND hủy một phần Quyết định số 1633/CT.
Điều làm người dân khu vực chợ Tân Quang bức xúc vì các cơ quan chính quyền am hiểu pháp luật, nhưng lại vi phạm phạm luật, ban hành các văn bản không có cơ sở pháp luật, sai sự thật, vi phạm quyền lợi chính đáng của người dân, làm mất đi uy tín của các cấp chính quyền. Bà Hoàng Thị Minh, ở khu vực chợ Tân Quang nói: “Xưa nay giao dịch mua bán đất đai dân sự, chỉ có người dân mới đánh tráo lừa lọc nhau, ai ngờ người dân được giao đất dãn dân đúng pháp luật đã 19 năm, lại bị chính quyền “lật kèo”. Chúng tôi đề nghị làm rõ ai là tác giả những báo cáo, tờ trình sai sự thật cho rằng Quyết định số 1633/CT đến nay vẫn không được thực hiện, nhằm động cơ gì, có liên quan tới công trình xây dựng chợ Tân Quang hiện nay hay không ?”
(Còn nữa)
Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Tin khác

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động