Vụ tranh chấp đất ở 39C Phùng Hưng, TP Nha Trang: Ông Trần Quang Khuynh tố cáo Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng (Bài 1)

Đơn của ông Trần Quang Khuynh tố cáo ông Phan Vũ Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, được gửi tới ông Lê Minh Trí, Viện Trưởng Viện KSND Tối cao. Tuy nhiên, ông Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng lại ban hành Quyết định số 105, bác đơn tố cáo của ông Khuynh…

Chúng tôi không nhắc lại nội dung đơn ngày 15/10/2019, của ông Trần Quang Khuynh tố cáo ông Phan Vũ Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà nẵng, vì nội dung đơn chúng tôi đã phản ánh khá kĩ trong 5 kì đăng trên Báo Người cao tuổi và Ngày mới online dịp cuối tháng 10/2019. Đơn ông Khuynh gửi ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, yêu cầu xử lí người ra Thông báo là ông Phan Vũ Hoàng, vì Thông báo của ông Hoàng là sai sự thật, trái pháp luật. Ngoài ra, ông còn gửi đến một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đề nghị can thiệp; các cơ quan báo chí để rộng đường dư luận; ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng và ông Phan Vũ Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng để biết.

Tuy nhiên, ngày 17/12/2019, ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng lại ban hành Quyết định số 105/QĐ-VC2, bác nội dung tố cáo của ông Khuynh, khẳng định lại một lần nữa Bản án phúc thẩm số 14/2016/DS-PT ngày 6/4/2016 của TAND tỉnh Khánh Hòa là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngày 2/1/2019, ông Khuynh có đơn phản biện, bác bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 105/QĐ-VC2 do ông Nguyễn Quang Dũng ký, cho rằng sai sự thật, trái pháp luật, tương tự như Thông báo số 205 của ông Phan Vũ Hoàng. Ông Khuynh yêu cầu ông Dũng hủy quyết định. Sau hơn 2 tháng không thấy phản hồi, ngày 15/3/2020, ông Khuynh chính thức gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, gửi đến ông Viện trưởng Viện KSND Tối cao và các cấp có thẩm quyền khác; đồng thời có đơn gửi Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện KSND Tối cao, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tổng Bí thư – Chủ tịch nước, đề nghị xem xét không cơ cấu ông Dũng và ông Hoàng vào cấp ủy Đảng ủy Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kì 2020 – 2024, vì 2 ông này vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy, quy định tại Phần II (Nội dung); Điểm 3.1. Tiêu chuẩn cấp ủy viên; Chỉ thị số 35-CT-TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Trần Quang Khuynh nhấn mạnh: “Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta, ngành tư pháp nước CHXHCN Việt Nam không cho phép ai, cấm bất cứ ai sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo để xét xử cho kẻ giả mạo thắng kiện. Đó là nguyên tắc, quy định bất di bất dịch của pháp luật và đạo lí”
Ông Trần Quang Khuynh nhấn mạnh: “Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta, ngành tư pháp nước CHXHCN Việt Nam không cho phép ai, cấm bất cứ ai sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo để xét xử cho kẻ giả mạo thắng kiện. Đó là nguyên tắc, quy định bất di bất dịch của pháp luật và đạo lí”

Ông Trần Quang Khuynh khẳng định, các ông: Phan Vũ Hoàng và Nguyễn Quang Dũng đã bộc lộ những vi phạm trong Quy định và Chỉ thị nói trên. Ông Khuynh thẳng thắn: Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam không có chỗ nào và không cho phép bất cứ ai sử dụng hồ sơ giả, tài liệu giả mạo để xét xử cho kẻ “sản xuất” ra hồ sơ, tài liệu giả mạo thắng kiện. Ngược lại, người giả mạo và những ai bao che cho những kẻ sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo đó phải được xem xét xử lí trách nhiệm hình sự. Ông Khuynh rất tự tin khi phản bác, cũng như tố cáo người kí Thông báo số 205, thừa nhận Bản án phúc thẩm số 14/2016/DS-PT ngày 6/4/2016 của TAND tỉnh Khánh Hòa, một bản án sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, nhưng Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng lại cho là có cơ sở, đúng pháp luật!? Ông Khuynh phản biện, bác bỏ từ đầu đến cuối nội dung Thông báo số 205 của ông Phan Vũ Hoàng, cho rằng ông Hoàng đã vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân là ông (Khuynh); yêu cầu ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao hủy Thông báo số 205 của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Để làm căn cứ cho việc xử lí được khách quan, ông Khuynh đề nghị Viện KSND Tối cao cho giám định kĩ thuật hình sự tất cả các chữ viết, chữ kí của ông Trần Quang Quynh có trong hồ sơ. Ông Khuynh cam kết: Nếu các chữ viết, chữ kí đúng là của ông Quynh, thì ông (Khuynh) xin chịu trách nhiệm hình sự về sự thật này. Trường hợp chữ kí, chữ viết không phải của ông Quynh, đề nghị Viện KSND Tối cao kháng nghị bản án, hủy án phúc thẩm và sơ thẩm, điều tra xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Ngay Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng thừa nhận, trong các Giấy báo tin số 140/CV và Thông báo số 440/TB-VC2, cho rằng đơn đề nghị và hồ sơ của ông (Khuynh), đã được Viện KSND Cấp cao Đà Nẵng chuyển đến Vụ 12 Viện KSND Tối cao, để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đề nghị ông (Khuynh) theo dõi kết quả giải quyết.

Bản phô tô trên bản phô tô công chứng quyết định cấp đất của Học viện Hải quân cho bà Lương Thị Nhân, là tài liệu không có căn cứ pháp lí, tạo nên pháp nhân thứ 2 của vụ tranh chấp
Bản phô tô trên bản phô tô công chứng quyết định cấp đất của Học viện Hải quân cho bà Lương Thị Nhân, là tài liệu không có căn cứ pháp lí, tạo nên pháp nhân thứ 2 của vụ tranh chấp

Như vậy, đơn tố cáo ông Phan Vũ Hoàng của ông Trần Quang ông Khuynh, không yêu cầu ông Viện trưởng Nguyễn Quang Dũng giải quyết, ông Dũng cũng không còn thẩm quyền để giải quyết. Việc ông Khuynh có gửi cho ông Dũng và ông Hoàng mỗi người một bản, với đóng mở ngoặc là để biết. Nào ngờ, ông Viện trưởng lại sốt sắng ban hành quyết định giải quyết; bác đơn yêu cầu của ông Khuynh gửi cho Viện trưởng Viện KSND Tối cao!? Đây rõ ràng là một quyết định trái pháp luật.

Ông Trần Quang Khuynh cho rằng, Quyết định số 105 không chỉ sai về thẩm quyền, mà còn sai cả về nội dung. Ông đã có đơn phản bác dài 15 trang, nói rất kĩ những sai phạm của Qquyết định số 105.

Về đơn ngày 15/3/2020, ông Khuynh căn cứ: Khoản 2, Điều 6 “Quy định số 124/QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”, đồng thời dựa trên sự thật mà ông Khuynh đang tố cáo, cũng như báo chí chúng tôi đã và đang phản ánh. Theo đó, ông Hoàng và ông Dũng là những cán bộ cấp cao của ngành Kiểm sát, thực thi pháp luật, thừa biết việc TAND tỉnh Khánh Hòa sử dụng tài liệu, hồ sơ giả mạo để xét xử và ban hành bản bán là sai sự thật, trái pháp luật, nhưng cả 2 ông vẫn ra sức bảo vệ, dùng quyền lực của mình để bảo vệ, không thuộc thẩm quyền giải quyết vẫn giải quyết, để áp đặt người tố cáo, bảo vệ việc sai trái. Đây là việc làm chẳng những vi phạm pháp luật, mà còn trái đạo đức xã hội, không thể chấp nhận đối với đội ngũ cán bộ giám sát thực thi pháp luật cấp cao.

Điểm 3.1, Phần II, Chỉ thị số 35-CT-TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người… thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh… có biểu hiện… tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm… quy chế, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước… quan liêu, cửa quyền…

Đối chiếu với Quy định số 124 và Chỉ thị số 35 của Ban Chấp hành Trung ương, chúng tôi thấy đơn của ông Trần Quang Khuynh là có căn cứ, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

(Còn nữa)

Nguyễn Xuân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà… xuống cấp trầm trọng. Việc này, khiến cư dân địa phương “bức xúc” nghi vấn liệu chính quyền địa phương có biết việc xuống cấp đoạn đường này?
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 670/QĐ.UBND - XD ngày 22/02/2016.
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử chưa khách quan, có dấu hiệu bao che… Bà Nguyễn Thị Ngãi, người cao tuổi, ở số 415 Nguyễn Trãi, khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã có đơn khiếu nại gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

TAND tỉnh Lâm Đồng có dấu hiệu nhận định và áp dụng sai luật để ra Bản án số 146/2020/DS-PT về “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” ngày 17/11/2020, buộc bà Phạm Thị Kim Thắm (sinh 1962) và chồng là ông Nguyễn Kim Thanh, (sinh 1959) cùng thường trú tại 652/22, Quốc lộ 20, thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có đơn khiếu nại…
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ông Trương Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cho biết, tài sản này không còn thuộc về sở hữu của doanh nghiệp, vì cách đây 10 năm đã chuyển giao và sang tên để đảm bảo một khoản vay mà công ty đã vay của ông Phan Văn Anh Vũ.

Tin khác

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?
Bà Nguyễn Thị Oanh, cùng 29 hộ dân ở thôn Đìa, xã Bình Minh có đơn phản ánh, Chi ủy, chính quyền xóm Đìa và UBND xã Bình Minh cùng toàn thể Nhân dân họp đồng ý cho doanh nghiệp vào thuê đất để xây dựng nhà máy trong 12 năm, sau năm 2013, phải chia ruộng lại cho dân sản xuất theo quy định. Tuy nhiên, đến năm 2013, các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất sau năm 2013, hoặc trả lại đất cho dân, nhưng không được chấp nhận…

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của các cụ cao niên, đại diện cho 15 dòng họ và các tầng lớp Nhân dân thôn Vị Dương, xã Liên Vị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Quảng Yên, với mong muốn sớm được các cấp, các ngành cho phép Nhân dân phục dựng lại đình Vị Dương...

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép
Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang xe của mình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý theo pháp luật.

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt
Chuyển công tác về Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường chính trị Hoàng Văn Thụ) nhưng chưa có đất ở. Được người quen cho dựng nhà tạm ở trên đất vườn chè, hứa khi nào được phân đất ở thì sẽ trả lại. Thế nhưng, khi được cấp đất ở, không những không trả lại đất, mà còn chiếm luôn đất mượn, giả mạo chữ kí trong Giấy chuyển nhượng đất thổ cư, để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất ở nhờ. Đó là hành vi của ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc được khởi kiện ra tòa, nhưng TAND TP Lạng Sơn giải quyết không thỏa đáng khiến gia chủ phải tiếp tục hành trình tìm công lí…

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn
Cho rằng tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là tài sản chung của vợ chồng bị cơ quan thi hành án cưỡng chế là không đúng pháp luật, nên bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tỉnh Lai Châu: Người dân tố bản án chưa công tâm và đúng pháp luật

Tỉnh Lai Châu:  Người dân tố bản án  chưa công tâm và đúng pháp luật
Ông Chẻo Oán Niền, người cao tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho rằng, TAND tỉnh Lai Châu trả lại đơn khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông trong vụ kiện hành chính số 166/2019/TLST-HC ngày 17/4/2020 “Yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” là chưa đúng pháp luật....
Xem thêm
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét ...
Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Trưa ngày 3/12, Công an TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự đối với BN 1342 làm lây ...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang ...
Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu ...
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 ...
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động