Vụ việc tại Trại giam Xuyên Mộc, Cục C10, Bộ Công an:

Từ vụ thu hồi vườn cây không bồi thường, đến dấu hiệu cho doanh nghiệp thuê đất dưới hình thức liên kết (Kì 2)

Kì trước, chúng tôi đã phản ánh việc Trại giam Xuyên Mộc giao khoán đất cho gia đình Trung tá Nguyễn Đức Hưng trồng điều, trồng tràm nhưng khi thu đất giao cho Công ty Anh Khải Ký, mà không bồi thường, là trái luật. Việc cho người hủy hoại vườn khoai môn sáp vàng của gia đình ông Hưng nhưng cũng không bồi thường. Kì này, chúng tôi đi sâu phản ánh, phân tích sai phạm của Trại giam Xuyên Mộc, khi kí hợp đồng hợp tác với Công ty Anh Khải Ký, nhưng chưa có ý kiến của Bộ Công an…

Trại giam Xuyên kí hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, khi chưa xin ý kiến Bộ Công an

Tài liệu thu thập được cho thấy, ngày 4/1/2014, Trại giam Xuyên Mộc (bên B) kí Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD-2014 với bên A là Công ty CP thực phẩm Anh Khải Ký. Đại diện bên B là ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc. Tại Hợp đồng này thể hiện, mục tiêu bên A và bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh trang trại chăn nuôi bò lấy thịt (Điều 1); thời hạn hợp đồng là 20 năm được chia làm 3 giai đoạn… (Điều 2); Điều 3 thể hiện: “Bên A góp vốn bằng giá trị công trình xây dựng trên đất trang trại, giá trị giống cây trồng vật nuôi và toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động của trang trại. Bên B góp vốn bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, có diện tích 100ha tại phân trại số 1 thuộc quyền quản lí và sử dụng của mình, để phục vụ quá trình sản xuất chăn nuôi”. Bên B được hưởng 20% lợi nhuận sau thuế (điểm 7.4, Điều 7). Điều đáng nói, Hợp đồng này được kí kết khi Trại giam Xuyên Mộc chưa xin ý kiến Bộ Công an.

Đến ngày 14/5/2014, Trại giam Xuyên Mộc mới có Công văn số 32/TGXM, về việc xin hợp tác với Công ty Anh Khải Ký, để trồng cỏ và xây dựng trang trại nuôi trâu, bò thịt chất lượng cao… gửi Tổng cục VIII Bộ Công an. Ngày 15/7/2014, Tổng cục VIII (cũ) mới có Công văn số 1540/C81-C87, nội dung đồng ý chủ trương cho Trại giam Xuyên Mộc hợp tác với Công ty Anh Khải Ký. Thế nhưng, tại văn bản này, Tổng cục VIII (cũ) cũng quán triệt: “Trại giam Xuyên Mộc không được ký kết hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Công ty CP thực phẩm Anh Khải Ký”. Như vậy, Hợp đồng số 01/HĐHTKD-2014 ngày 4/1/2014 nêu trên, không những “tiền trảm hậu tấu”, mà còn vi phạm quy định của cấp trên.

2727 anh 4
Gốc tràm trong vườn tràm của ông Hưng bị Công ty Anh Khải Ký cưa, có đường kính tương đối lớn

Do đó, đến ngày 29/9/2014, Trại giam Xuyên Mộc kí lại “Hợp đồng hợp tác liên kết xây dựng trang trại trồng cỏ và chăn nuôi trâu, bò” số 70/HĐHTLK-2014 với Công ty Anh Khải Ký, chuyển mục đích thành “…Hợp tác liên kết lập dự án “Xây dựng trang trại trồng cỏ và chăn nuôi trâu, bò”. Các nội dung về diện tích đất, vị trí cơ bản như Hợp đồng cũ, chỉ bổ sung nội dung Trại giam Xuyên Mộc bố trí lao động là phạm nhân theo yêu cầu sản xuất của trang trại, quản lí và bảo vệ toàn bộ trang trại. Phân chia kết quả sản xuất, kinh doanh, bên B được nhận 700 triệu đồng/năm, là khoản tiền tham gia quản lí, bảo vệ cho toàn bộ trang trại.

Mặc nhiên, việc kí kết Hợp đồng số 70/HĐHTLK-2014 với Công ty Anh Khải Ký, cũng chưa có ý kiến của Bộ Công an. Do đó, ngày 6/10/2015, Trại giam Xuyên Mộc mới có Công văn số 107/CV-XM gửi lãnh đạo Tổng cục VIII và lãnh đạo Cục C87 Tổng cục VIII, về xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an việc lập dự án chăn nuôi trâu, bò thịt. Ngày 9/11/2015, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an kí Văn bản số 2519/BCA-C81 gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị tạo điều kiện để Trại giam Xuyên Mộc được triển khai các thủ tục liên kết thực hiện dự án trang trại trồng cỏ nuôi trâu, bò thịt. Trong đó có nội dung: “…Phục vụ công tác tổ chức lao động, dạy nghề và tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân…”. Văn bản số 2519/BCA-C81 ghi rất rõ “Lãnh đạo Bộ Công an đồng ý về chủ trương cho Trại giam Xuyên Mộc được sử dụng 100ha đất để liên kết với Công ty CP thực phẩm Anh Khải Ký…”. Như vậy, mặc dù Hợp đồng số 70/HĐHTLK-2014 được kí kết khi chưa có ý kiến của Bộ Công an, nhưng lãnh đạo Bộ Công an cũng mới đồng ý về chủ trương, còn khi thực hiện phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và về đầu tư dự án.

2808 anh 5
Hợp đồng liên kết là trồng cỏ nuôi trâu, bò nhưng thực tế thấy trồng dứa và đào ao thả cá, không thấy phạm nhân của Trại giam Xuyên Mộc lao động mà chỉ thấy công nhân của Anh Khải Ký

Trại giam Xuyên Mộc chỉ kí hợp đồng hợp tác mà không lập dự án, có dấu hiệu cho thuê đất dưới hình thức liên kết

Kết quả xác minh cho thấy, Trại giam Xuyên Mộc chỉ kí hợp đồng hợp tác với Công ty Anh Khải Ký, mà không lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là trái quy định của pháp luật. Ở đây có một số vấn đề pháp lí đặt ra. Nếu 100ha đất Trại giam Xuyên Mộc liên kết với Công ty Anh Khải Ký, là đất an ninh, thì Trại giam Xuyên Mộc phải lập dự án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Bộ Công an. Bộ Công an phải lập kế hoạch sử dụng đất trình Chính phủ phê duyệt (Khoản 1, Điều 30 Luật Đất đai năm 2003, hoặc Khoản 3, Điều 42 và Khoản 2, Điều 45 Luật Đất đai năm 2013). Sau khi kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh được phê duyệt, thì đơn vị mới được phép đưa đất sử dụng vào dự án đã được lập và phê duyệt.

Đối chiếu các quy định tại Điều 89 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 61 Luật Đất đai năm 2013, thì không có quy định nào về đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm) thuộc quỹ đất quốc phòng, an ninh. Như vậy, quỹ đất sản xuất này vẫn phải thực hiện việc thu hồi, giao đất khi thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác, chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng”.

2019 anh 2
Các cây tràm trong vườn cây của ông Hưng đã bị cưa đốn

Ở đây phải được hiểu, Trại giam Xuyên Mộc kí các hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó là hợp tác liên kết xây dựng trang trại… với Công ty Anh Khải Ký, mặc nhiên hình thành pháp nhân mới. Vì vậy, phải lập dự án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải qua quy trình thu hồi, giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu cho rằng đây là diện tích đất an ninh, thì cũng không thuộc quyền quản lí của Trại giam Xuyên Mộc, vì Khoản 10, Điều 61 Luật Đất đai năm 2013 quy định rất rõ về đất an ninh, quốc phòng: “Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lí”.

Khi kí Hợp đồng số 70/HĐHTLK-2014 với Công ty Anh Khải Ký, có mục đích tạo công ăn việc làm cho phạm nhân, phục vụ công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng, ghi nhận thực tế của phóng viên, diện tích đất giao cho Công ty Anh Khải Ký, thực tế không thấy như mục tiêu đặt ra là trồng cỏ nuôi trâu, bò mà thấy trồng dứa, đào ao thả cá… và công nhân lao động trên diện tích đất này không phải phạm nhân của Trại giam Xuyên Mộc, mà hoàn toàn là người của Công ty Anh Khải Ký.

Như vậy cho thấy, phản ánh của ông Hưng, về việc Trại giam Xuyên Mộc cho Công ty Anh Khải Ký thuê đất dưới hình thức liên kết, là có cơ sở. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thanh tra, kiểm tra làm rõ, nếu phát hiện sai phạm cần xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật và của ngành.

Dự án Căn hộ thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ đầu tư chết, khách hàng điêu đứng vì không được giao nhà! Dự án Căn hộ thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ đầu tư chết, khách hàng điêu đứng vì không được giao nhà!

Gần 700 khách hàng là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã nộp tiền mua nhà ở tại “Dự án Căn hộ thương mại” số ...

Dự án Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Chậm tiến độ, nợ đơn vị thi công, chủ đầu tư có dấu hiệu “tay không bắt giặc”!? Dự án Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Chậm tiến độ, nợ đơn vị thi công, chủ đầu tư có dấu hiệu “tay không bắt giặc”!?

Chủ đầu tư Dự án Hồ Tràm là Công ty TNHH dự án Hồ Tràm, thuộc Tập đoàn ACDL – Canada, gửi công văn đến ...

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người dân được đốt loại pháo nào dịp Tết Tân Sửu 2021?

Người dân được đốt loại pháo nào dịp Tết Tân Sửu 2021?

Theo Nghị định số 137/2020 có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép đốt các loại pháo hoa gồm pháo bông (pháo que); pháo phụt sinh nhật; pháo điện; Pháo hoa lễ hội bằng giấy; pháo trang trí bằng giấy, bằng nhựa..., các sản phẩm tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh.
Từ năm 2021, NCT thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế

Từ năm 2021, NCT thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), năm 2020, cả nước có gần 13 triệu NCT, chiếm 12% dân số, trong đó khoảng 1,98 triệu người trên 80 tuổi; gần 7,7 triệu NCT sống ở nông thôn.
Mười năm lấy chồng, vợ tôi chưa một lần dám xin về ngoại ăn Tết

Mười năm lấy chồng, vợ tôi chưa một lần dám xin về ngoại ăn Tết

Có lẽ nhờ sự nín nhịn, hy sinh đó của vợ, gia đình tôi mới giữ được êm ấm, yên bình suốt bao năm nay.
Mẹo tiết kiệm tiền cho người có thu nhập 10 triệu đồng

Mẹo tiết kiệm tiền cho người có thu nhập 10 triệu đồng

Với mức thu nhập xung quanh 10 triệu đồng/tháng, chiến thuật tiết kiệm của bạn phải khác những người thu nhập cao hoặc thấp hẳn.
Sa Pa: Tuyết phủ trắng xóa trời, nhiều ô tô gặp nạn

Sa Pa: Tuyết phủ trắng xóa trời, nhiều ô tô gặp nạn

Tuyết phủ trắng xóa trời sáng nay (11/1) tại Sa Pa khiến nhiều nhiều ô tô bị trượt bánh, đâm vào vách núi do đường trơn trượt.

Tin khác

Vợ quyết ở lại Hà Nội ăn Tết, lý do khiến cả nhà chồng phẫn nộ

Vợ quyết ở lại Hà Nội ăn Tết, lý do khiến cả nhà chồng phẫn nộ
Cả mẹ và vợ đều kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình khiến tôi rất khó xử.

Top 10 Hoa khôi Du lịch Việt Nam ‘phủ xanh’ đất trống hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình

Top 10 Hoa khôi Du lịch Việt Nam ‘phủ xanh’ đất trống hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình
5,3 ha khu vực rừng phòng hộ hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) được phủ xanh nhờ sự chung tay của những người đẹp cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 phối hợp cùng người dân và chính quyền địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa: Gần hai vạn người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội

Tỉnh Khánh Hòa: Gần hai vạn người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội
Vừa qua, Hội NCT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tới dự có ông Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Vượt 400km đến thăm chồng, vợ sững sờ thấy cảnh trong vườn

Vượt 400km đến thăm chồng, vợ sững sờ thấy cảnh trong vườn
Tôi đã cố không tin vào những gì người ta nói nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn ngã quỵ.

Những sai lầm tai hại của cha mẹ khi dạy con

Những sai lầm tai hại của cha mẹ khi dạy con
Bảo vệ trẻ khỏi mọi khó khăn, thử thách; chỉ chăm chăm khen ngợi các thành tích của trẻ; cấm con khóc… là những sai lầm của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con.

Vinamilk đồng hành cùng Cặp lá yêu thương với hành trình “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”

Vinamilk đồng hành cùng Cặp lá yêu thương với hành trình “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”
Với sứ mệnh “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”, chương trình Cặp lá yêu thương đã trải qua hành trình từ các bản làng xa xôi nơi vùng núi cao đến những vùng sông nước hay biển đảo trên khắp Việt Nam. Trong hành trình bền bỉ ấy, công ty Vinamilk đã là một trong những “đại lá lành” đầu tiên đồng hành cùng chương trình trên hành trình gieo những hạt mầm hạnh phúc.
Xem thêm
Vợ quyết ở lại Hà Nội ăn Tết, lý do khiến cả nhà chồng phẫn nộ

Vợ quyết ở lại Hà Nội ăn Tết, lý do khiến cả nhà chồng phẫn nộ

Cả mẹ và vợ đều kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình khiến tôi rất khó xử.
Vượt 400km đến thăm chồng, vợ sững sờ thấy cảnh trong vườn

Vượt 400km đến thăm chồng, vợ sững sờ thấy cảnh trong vườn

Tôi đã cố không tin vào những gì người ta nói nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn ngã quỵ.
Nhớ Noel năm ấy...

Nhớ Noel năm ấy...

Một ý nghĩ thoảng qua trong đầu, rồi đọng lại trong nỗi niềm người xa cách. Nó cứ nhân lên, nhân lên, đầy ăm ắp rồi bật ra tức tưởi.
Lá vàng chưa dám rụng về cội...

Lá vàng chưa dám rụng về cội...

Năm nay cụ ông 86 tuổi, cụ bà cũng vào ngưỡng 82. Thế mà "cặp lá vàng" này cứ phải cùng nhau bấu víu lấy cuộc đời, bởi nếu nằm ...
Nỗi lòng người theo con lên phố

Nỗi lòng người theo con lên phố

Sau mấy chục năm làm công chức ăn dè tiết kiệm, ông bà Tâm cũng xây được ngôi nhà hai tầng khá khang trang giữa làng quê. Ông bà nghỉ ...
"Ô sin" không lương

"Ô sin" không lương

"Trời ơi! Bà trông cháu thế nào mà để con sưng vêu trán thế này. Con có đau không? Vào đây mẹ xem!".
Vinamilk đồng hành cùng Cặp lá yêu thương với hành trình “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”

Vinamilk đồng hành cùng Cặp lá yêu thương với hành trình “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”

Với sứ mệnh “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời”, chương trình Cặp lá yêu thương đã trải qua hành trình từ các bản làng xa xôi ...
Bé gái 7 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ

Bé gái 7 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ

Mới 7 tháng tuổi, cháu Nguyễn Phương Thảo đang phải chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh. Tới đây cháu có lịch hẹn phẫu thuật nhưng hoàn cảnh gia ...
Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao hơn 15 tỉ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao hơn 15 tỉ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24/11, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/1/2020) và biểu dương gương ...
Người dân được đốt loại pháo nào dịp Tết Tân Sửu 2021?

Người dân được đốt loại pháo nào dịp Tết Tân Sửu 2021?

Theo Nghị định số 137/2020 có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép đốt các loại pháo hoa gồm pháo bông (pháo que); ...
Mười năm lấy chồng, vợ tôi chưa một lần dám xin về ngoại ăn Tết

Mười năm lấy chồng, vợ tôi chưa một lần dám xin về ngoại ăn Tết

Có lẽ nhờ sự nín nhịn, hy sinh đó của vợ, gia đình tôi mới giữ được êm ấm, yên bình suốt bao năm nay.
Mẹo tiết kiệm tiền cho người có thu nhập 10 triệu đồng

Mẹo tiết kiệm tiền cho người có thu nhập 10 triệu đồng

Với mức thu nhập xung quanh 10 triệu đồng/tháng, chiến thuật tiết kiệm của bạn phải khác những người thu nhập cao hoặc thấp hẳn.
Phiên bản di động