Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: “Giải thể” hay “bức tử”?

Ngày 24/6/2019, UBND TP Hồ Chí Minh ra Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là JESC), trực thuộc Ban Quản lí các KCX&CN TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hepza), trên cơ sở đề nghị của Hepza và Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dư luận người dân cho rằng, việc giải thể JESC vội vàng, có dấu hiệu lấy cớ giải thể để “bức tử” Trung tâm này...

Đang “ăn nên, làm ra”

Tháng 7/2006, thành lập JESC, thuộc Hepza. JESC có chức năng nhiệm vụ tư vấn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động về chính sách lao động việc làm, hướng nghiệp, cách thức tìm kiếm việc làm, tuyển chọn, cung ứng và đào tạo nghề cho NLĐ theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố. Những năm qua, JESC là địa chỉ quen thuộc của hàng chục vạn NLĐ và hàng nghìn doanh nghiệp đặt hàng cung ứng lao động. Ngoài ra, JESC còn là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội như đơn vị trực thuộc cơ quan Nhà nước.

JESC được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và được Hepza đánh giá về hoạt động hiệu quả trong các năm qua. Ngày 26/4/2018, Hepza ra Văn bản số 1548/BQL-VP gửi Sở Tài chính khẳng định: “Việc thực hiện chế độ tự chủ tài chính tại JESC trong thời gian qua ổn định và đã tạo chủ động trong các hoạt động và chỉ tiêu tài chính, hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác, nhiệm vụ của Ban Quản lí giao. Đồng thời, trong các năm qua, đặc biệt năm 2018, JESC còn được Hepza đề nghị UBND TP khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của JESC, vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và giới thiệu việc làm cho các KCX&CN của TP Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao”.

Có dấu hiệu bị “bức tử”?

Ngày 23/5/2019, Hepza bất ngờ ra Tờ trình số 2186/TTr - BQL và đề án đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định giải thể JESC. Theo Hepza, JESC đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Trung tâm là đầu mối cung cấp lao động, nhưng hiện nay doanh nghiệp tuyển dụng lao động không còn phải thông qua Trung tâm nữa; chức năng của Trung tâm trùng lặp với các phòng chuyên môn thuộc Hepza; phải tự trang trải những chi phí mà Hepza đang hỗ trợ, thì những năm qua Trung tâm hoạt động chưa hiệu quả... Do vậy, Hepza đề xuất UBND TP ra quyết định giải thể JESD.

trung tam dich vu viec lam va ho tro doanh nghiep cac khu che xuat va cong nghiep tp ho chi minh giai the hay buc tu
JESC thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp về nghiệp vụ như: Tiền lương, BHXH, báo cáo thuế, an toàn lao động...

Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm JESC khẳng định: Trong khi JESC vẫn là đơn vị đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện theo quy định. Hepza ban hành Tờ trình và Đề án giải thể Trung tâm là trái với quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 55/2012/NĐ – CP, điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ một trong các điều kiện như: Không còn chức năng, nhiệm vụ; ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập; theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, theo bà Điệp, việc giải thể JESC cũng chưa tuân thủ quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục như:Thiếu các văn bản cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả liên qua mà không thấy đề cập đến văn bản thẩm định hồ sơ của các cơ, quan tổ chức… Việc Hepza ra Tờ trình đề nghị giải thể JESC thiếu minh bạch và gây hoang mang, bức xức cho cán bộ, viên chức, bởi chưa minh bạch, công khai, thiếu dân chủ gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ tại JESC và các đối tác liên quan. Thêm vào đó, việc xây dựng đề án giải thể mà không chỉ đạo phối hợp với JESC; JESC không được tham gia ý kiến đóng góp cho dự thảo đề án trước khi Hepza gửi cho các sở liên quan cho ý kiến. Ngoài ra, nhiều lần tập thể Trung tâm JESC có trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình nên cân nhắc phương án giải thể mà tìm phương án sắp xếp lại, nhưng không được lãnh đạo Hepza xem xét. Hepza chỉ tổ chức cuộc họp với toàn thể để thông báo đã có đề xuất giải thể sau khi gửi Tờ trình giải thể đến Sở Nội vụ và UBND TP Hồ Chí Minh. Những góp ý cân nhắc lựa chọn khách quan giữa việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động hay giải thể từ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tư pháp gửi Hepza cũng không cho JESC biết.

Ngày 3/4/2019, Hepza thông báo thành lập tổ công tác đánh giá lại hiệu quả và đề xuất phương án hoạt động của JESC. Tuy nhiên, cho đến nay JESC vẫn không nhận được văn bản chính thức, công khai về kết quả đánh giá và đề xuất phương án hoạt động của tổ công tác trình Hepza.

Đùn đẩy trách nhiệm khiến người lao động bức xúc!?

Trao đổi với phóng viên Báo Người cao tuổi, ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng ban Quản lý Hepza cho biết: Việc ra quyết định giải thể là do UBND TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến tham mưu của các sở chứ không chỉ do Hepza đề xuất. Đề nghị giải thể JESC là vì đơn vị này hoạt động không hiệu quả. JESC có 2 chức năng lớn là giải quyết việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng giải quyết việc làm hiện nay đã được xã hội hóa; doanh nghiệp cũng có quyền tuyển dụng lao động mà không cần đến JESC.

Trả lời câu hỏi vì sao Hepza “vội vàng” đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh giải thể JESC, ông Năng không trả lời, mà đề nghị liên hệ Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, vì quyết định giải thể là do Sở Nội vụ đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh, chứ không phải do Hepza.

Ông Nguyễn Công Trường, nhân viên của JESC cho biết: “Tôi có 10 năm làm việc tại JESC; JESC bị giải thể đột ngột, trong bối cảnh còn nhiều công việc, chưa có kế hoạch cụ thể giải quyết quyền, lợi, chế độ cho NLĐ. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi lại bị mất việc đột ngột. Các khoản tiền lương của chúng tôi từ tháng 6 đến nay chưa được giải quyết. Giải thể JESC cũng không có lộ trình và phương án hỗ trợ cho NLĐ trước khi giải thể, để NLĐ tìm kiếm việc làm mới”.

Ông Dương Quốc Cang, nhân viên có thời gian làm việc tại JESC trên 6 năm bức xúc: “Việc Hepza đề xuất giải thể JESC còn có nhiều khuất tất, thiếu minh bạch và không bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Từ khi UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định giải thể JESC, các khoản tiền lương, thu nhập và trợ cấp của chúng tôi không được giảiquyết; chúng tôi không có tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống hằng ngày, gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đề nghị Hepza và UBND TP Hồ Chí Minh giải thích rõ ràng và chi trả các khoản tiền lương, trợ cấp cũng có biện pháp hỗ trợ và giải quyết các chính sách chế độ liên quan cho chúng tôi”.

Có thể thấy, nhiều hệ lụy từ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 24/6/2019, của UBND TP Hồ Chí Minh về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các KCX&CN TP Hồ Chí Minh. Trong đó, việc giải quyết vướng những mắc pháp lí về giải thể chưa được xem xét, kết luận công khai; quyền lợi của NLĐ sau quyết định giải thể sẽ được giải quyết như thế nào và hướng giải quyết đối với các hợp đồng của JESC đã kí kết và đang thực hiện với đối tác, v,v...?.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Tin khác

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 2)

lay tai san cua nguoi nay de gan no cho nguoi khac ki 2
Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích những sai phạm của TAND huyện Vĩnh Hưng khi đem đất đã chuyển nhượng cho người khác, để phong tỏa làm tài sản bảo đảm trả nợ cho người bán đất. Những sai phạm này đã được TAND tỉnh Long An sửa sai, những thửa đất vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền đã chuyển nhượng, được Tòa cấp phúc thẩm trả lại cho người nhận chuyển nhượng là anh Nguyễn Thanh Nhân. Thế nhưng, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng lại làm điều ngược đời, ra quyết định phong tỏa tài sản của anh Nhân, để bảo đảm trả nợ cho bà Mật. Đây lại là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng…
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động