Trở lại vụ khiếu nại của 12 hộ dân chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Hé lộ nhiều góc khuất về diện tích và kinh phí xây dựng chợ

12 hộ dân  tại chợ Tân Quang được giao đất giãn dân (68m2/hộ) đúng pháp luật theo Quyết định số 1633/CT (QĐ số 1633) ngày 5/12/1996 của Chủ tịch tỉnh Hà Bắc (cũ). Nhưng thực tế chợ đã lấn 280m2 đất của 12 hộ dân (mỗi hộ 24m2)đưa diện tích đất chợ lên 3.053m2. Thế nhưng đến năm 2017 thì đất chợ chỉ còn 2.350m2, hụt 703m2, ai đã lấn chiếm? Nhập nhằng 13 ki ốt trong chợ xây dựng từ nguồn vốn 128 triệu đồng ngân sách cấp thành 12 ki ốt xây dựng trên đất ở giao cho dân theo QĐ số 1633, thu của dân 240 triệu đồng…

Từ năm 1996 đến năm 2017, đất chợ Tân Quang bị hụt 703m2?

Liên quan việc 12 hộ dân mua ki ốt đất ở theo QĐ số 1633/CT ngày 5/12/1996 và việc tranh chấp đất với chợ Tân Quang, phóng viên Báo Người cao tuổi đã 2 lần làm việc với ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ; ông Nghiêm Phú Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Công Tưởng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế huyện Lạng Giang, cùng các hộ dân ở chợ Tân Quang.

Lần lại hồ sơ chợ Tân Quang được biết, ngày 18/12/1995, ông Đặng Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ kí Văn bản số 01/NQ, trích Nghị quyết HĐND xã tại kì họp thứ 3 khóa 16 ngày 25/1/1995, nhất trí thông qua việc giải quyết đất ở cho dân năm 1995, gồm 5 khu vực, tổng diện tích 9.229m2 đất giao cho 51 hộ, mỗi hộ từ 68-200m2. Cùng ngày, ông Vượng cũng kí bảng thống kê loại đất, hạng đất, xin chuyển mục đích sử dụng, riêng khu chợ Tân Quang, thuộc tờ bản đồ số 25 thửa 591-1, diện tích 3.970m2, loại đất chuyên dùng hạng 1, xin chuyển đổi 1.197m2, còn lại 2.773m2. Trong diện tích chuyển đổi, có 816 m2 đất ở, 285m2 hành lang, 96 m2 đường. Theo sơ đồ thiết kế giao đất khu vực chợ Tân Quang, do ông Nguyễn Hữu Hồng, cán bộ địa chính và ông Ninh Đắc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ kí, thì lô đất ki ốt của các hộ dân chợ Tân Quang có kích thước rộng 4,25m, dài 16 m (diện tích 68m2).

Căn cứ QĐ số 263/TTg ngày 25/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Hà Bắc, xét đề nghị của UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 14/TT-UB ngày 21/12/1995, tờ trình của Sở Địa chính số 408/ĐC-KHTC ngày 28/11/1996, UBND tỉnh Hà Bắc đã ban hành QĐ số 1633/CT, do ông Ngô Văn Luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kí, giao "Tổng số 8.038m2 đất ở cho 51 hộ dân xã Đào Mỹ, trong đó có 12 hộ mua ki ốt chợ Tân Quang với diện tích 816m2 bình quân một lô 68m2 (dài 16m, rộng 4,25m)"... là đúng quy trình, có căn cứ pháp luật.

tro lai vu khieu nai cua 12 ho dan cho tan quang huyen lang giang tinh bac giang he lo nhieu goc khuat ve dien tich va kinh phi xay dung cho
Ông Nghiêm Phú Sơn và ông Trần Công Tưởng làm việc với nhà báo.


Trong hệ thống văn bản của 3 cấp chính quyền (UBND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang) từ năm 2015-2019, giải quyết khiếu nại của các hộ dân ở chợ Tân Quang, đều có nội dung khẳng định: "Ngày 2/5/1997, UBND xã Đào Mỹ đã nộp 67,138 triệu đồng theo giấy nộp số 000578 (cho 8.038m2 đất ở theo QĐsố 1633 của UBND tỉnh Hà Bắc, cho 51 hộ dân, (trong đó có 12 hộ mua ki ốt chợ Tân Quang được chuyển đổi 1.197m2 đất chuyên dùng hạng 1, để giao 816m2 đất ở, bình quân một lô 68m2 (dài 16m, rộng 4,25m)". Diện tích 816 m2 tại chợ Tân Quang, được UBND xã Đào Mỹ xây ki ốt, mỗi hộ phải nộp 20 triệu đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính 1,316 triệu đồng và 18,683 triệu đồng xây ki ốt 42m2, bình quân 444,847 đồng/m2-PV). Điều này càng chứng tỏ việc các hộ dân được giao đất ở tại khu vực 12 ki ốt chợ Tân Quang hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Sau 23 năm được giao đất ở ki ốt (trên giấy tờ và thực địa) 12 hộ không lấn chiếm đất chợ, theo QĐ số 1633, mỗi hộ được giao 68m2, nhưng thực tế họ chỉ được nhận 44m2/hộ (trong đó diện tích xây dựng 42m2), vì chợ đã lấn của mỗi hộ dân 24 m2 (chợ lấn ki ốt 280m2). Thực tế đất chợ theo QĐ số 1633 còn 2.773m2, cộng thêm 280 m2 lấn 12 ki ốt, tăng lên 3.053m2. Song kì lạ đất chợ này như "miếng da lừa co lại", bởi theo QĐ số 724/QĐ-UBND của UBND xã Đào Mỹ ngày 15/10/2017, thì chỉ còn 2.350 m2, hụt 703m2. Ai lấn chiếm, cần phải được thanh tra làm rõ trả lại đất cho chợ?

Nhập nhằng 13 ki ốt xây dựng chợ năm 1995 theo QĐ số 86 thành 12 ki ốt đất giao cho dân theo QĐ số 1633...

Chợ Tân Quang vốn có từ trước năm 1995, là trung tâm thương mại "mảnh đất đẻ trứng vàng" của xã Đào Mỹ. Ngày 20/2/1995, UBND xã có Tờ trình số 02/UB xin xây dựng cải tạo lại khu chợ. Ngày 15/3/1995, ông Nguyễn Huy Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, kí QĐ phê duyệt luận chứng kinh tế kĩ thuật xây dựng và cải tạo chợ Tân Quang. Chợ được xây dựng 12 ki ốt mới tiêu chuẩn nhà cấp 4 diện tích 327,6m2 (bình quân 27,3m2/ki-ốt) và tu sửa các lều chợ đã bị hư hỏng nặng, tổng kinh phí khái toán 154,791 triệu đồng. Ngày 16/11/1995, tại QĐ số 86, UBND huyện Lạng Giang phê duyệt thiết kế tổng dự toán thi công 3 nhà chợ diện tích 465,52m2 xây dựng, tổng kinh phí 128,014 triệu đồng. Bản Thuyết minh công trình này, do Trưởng phòng Thủy lợi - Giao thông và Xây dựng huyện Lạng Giang kí tháng 11/1995 nêu rõ: "Chợ Tân Quang xã Đào Mỹ được cải tạo xây dựng thêm 3 nhà (tổng số 13 gian ki ốt), diện tích xây dựng 465,52m2 (bình quân 35,8m2/ki ốt), kinh phí dự toán 128,014 triệu đồng (giá xây dựng 9,8447 triệu đồng/ki ốt, bình quân 274.991đồng/m2)". Ngoài 13 ki ốt trong chợ, UBND xã Đào Mỹ còn xây 12 ki ốt ven đường ngoài chợ, không báo cáo, không được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt, bán cho các hộ dân 20 triệu đồng/ki ốt/42m2, thu 240 triệu đồng cách đây 24 năm đang còn là bí ẩn?

Đó là sự thật được chứng minh qua các văn bản pháp lí còn được lưu giữ tại xã Đào Mỹ và huyện Lạng Giang, có cơ sở để khẳng định 12 ki ốt xã Đào Mỹ xây dựng bán cho dân nằm trong quy hoạch cấp đất ở cho dân QĐ số 1633 của UBND tỉnh, không có liên quan gì tới 13 ki ốt xây dựng trong chợ Tân Quang theo QĐ 86 của UBND huyện Lạng Giang.

Từ ngày 25/3/2015, khi UBND tỉnh Bắc Giang có QĐ số 469/QĐ-UBND hủy 1 phần QĐ số 1633, liên quan đến việc thu hồi đất ki ốt của 12 hộ dân chợ Tân Quang, gây khiếu kiện kéo dài, thì hàng loạt văn bản của 3 cấp chính quyền từ xã Đào Mỹ đến huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang đều có nội dung: "Vị trí 12 lô ki ốt đất ở được giao tại chợ Tân Quang theo QĐ số 1633 của UBND tỉnh, chồng lên vị trí 12 ki ốt đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt theo QĐ số 86 xây dựng 3 dãy nhà trong chợ Tân Quang gồm 13 ki ốt". Có hay không các văn bản này nhằm hợp thức hóa việc UBND xã Đào Mỹ xây 12 gian ki ốt trái pháp luật và cũng hợp thức hóa khoản thu 224 triệu đồng bán ki ốt, trong đó thu tăng 138,595 triệu đồng so với đơn giá tại thời điểm đó. Những ai đã hưởng lợi số tiền này? Câu hỏi còn bỏ ngỏ chờ cơ quan điều tra.

Bất chấp sự thật, trong hệ thống văn bản lưu giữ từ xã Đào Mỹ đến huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang đều "nhào nặn" biến 12 ki ốt của dân theo đất ở QĐ số 1633 thành 12 ki ốt của chợ Tân Quang theo QĐ số 86, đã quên 13 ki ốt chợ được quyết toán xây dựng 128,014 triệu đồng ngân sách, biến thành 12 ki ốt cho trùng khớp với 12 ki ốt của các hộ dân xây dựng trên đất ở của dân giao theo QĐ số 1633? Nếu 12 ki ốt của dân trùng lên ki ốt của chợ, thì ai cho phép UBND xã Đào Mỹ lấy ki ốt chợ xây bằng tiền ngân sách để bán lại cho dân thu 224,202 triệu đồng? Người dân sau khi trao trả xã tiền xây dựng ki ốt và tiền sử dụng đất, lệ phí địa chính (20 triệu đồng/hộ), được giao ở tại vị trí ki ốt ổn định từ năm 1996, trong đó có hộ ông Nguyễn Đăng Hùng được UBND huyện cấp sổ đỏ năm 2002. Nếu 12 ki ốt của dân đã ở ổn định thì đào đâu ra 13 ki ốt trong chợ để dân họp chợ trong suốt 23 năm qua? Việc giao 816m2 đất ở cho các hộ dân tại khu vực chợ Tân Quang căn cứ theo tờ trình của 4 cấp UBND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Sở Địa chính và UBND tỉnh Hà Bắc, chẳng lẽ diện tích 12 ki ốt giao theo QĐ số 1633 của UBND tỉnh cuối năm 1996 lại trùng với 13 ki ốt trong chợ Tân Quang được phê duyệt theo QĐ số 86 cuối năm 1995 của UBND huyện Lạng Giang mà các cấp chính quyền lại không biết? Hay biết mà vẫn trình các văn bản có nội dung không đúng sự thật?

Sự thật, 12 ki ốt của các hộ dân không chồng lên 13 ki ốt của chợ Tân Quang, các văn bản pháp lí còn lưu giữ đã vạch ra những văn bản có nội dung báo cáo sai sự thật, trái pháp luật. (Còn nữa)

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế
tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…
dak lak nhieu sai pham trong khai thac tap ket cat tren dia ban huyen krong pac

Đắk Lắk: Nhiều sai phạm trong khai thác, tập kết cát trên địa bàn huyện Krông Pắc

UBND huyện Krông Pắc xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH cầu đường Trí Đức, ở thôn 3, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 30.000.000 đồng, vì không lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát tại bãi tập kết cát theo quy định; Công ty TNHH Hà Bình, ở thôn 13, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 40.000.000 đồng, vì khai thác cát không đúng phương pháp khai thác. Mặc dù đã bị xử phạt, thế nhưng 2 Công ty trên vẫn ngang nhiên khai thác, tập kết cát trái phép, khiến dư luận rất bức xúc.    
khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...
viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.

Tin khác

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 2)

lay tai san cua nguoi nay de gan no cho nguoi khac ki 2
Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích những sai phạm của TAND huyện Vĩnh Hưng khi đem đất đã chuyển nhượng cho người khác, để phong tỏa làm tài sản bảo đảm trả nợ cho người bán đất. Những sai phạm này đã được TAND tỉnh Long An sửa sai, những thửa đất vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền đã chuyển nhượng, được Tòa cấp phúc thẩm trả lại cho người nhận chuyển nhượng là anh Nguyễn Thanh Nhân. Thế nhưng, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng lại làm điều ngược đời, ra quyết định phong tỏa tài sản của anh Nhân, để bảo đảm trả nợ cho bà Mật. Đây lại là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng…

Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng sản xuất, xả thải gây ô nhiễm đất của hàng xóm

ngang nhien lan chiem dat rung san xuat xa thai gay o nhiem dat cua hang xom
Ngang nhiên xây dựng chợ bán chim trời và nhà cho thuê trên đất rừng nguyên sinh; lấn chiếm khoảng 1.000m2 đất rừng sản xuất, lấp kênh nội đồng, đặt 4 cống xả thải gây ô nhiễm môi trường. Khi tranh chấp xảy ra, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải, nhưng người bị tố vi phạm ngang nhiên vắng mặt. Đó là nội dung bà Chi tố cáo ông Hướng, ở khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa,…

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 1)

lay tai san cua nguoi nay de gan no cho nguoi khac ki 1
Mua đất, thanh toán xong với ngân hàng, giải chấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bên bán bàn giao đất tại thực địa và lập biên bản giao nhận đất, giao các sổ đỏ cho bên mua. Giao dịch mua bán như vậy đã hoàn thành. Thế nhưng, TAND sơ thẩm lại lấy đất của bên mua làm căn cứ bảo đảm khoản trả nợ khác của bên bán đất. TAND phúc thẩm hủy bỏ nội dung này. Song, cơ quan thi hành án (THA) lại ra quyết định kê biên tài sản, để bảo đảm trả khoản nợ khác cho người bán đất. Người mua đất khiếu nại, thủ trưởng cơ quan THA lại căn cứ quy định của pháp luật chưa ban hành, chưa có hiệu lực để bác đơn của người khiếu nại…

Tùy tiện lấy đất đang có người sử dụng cấp cho người khác là trái pháp luật

tuy tien lay dat dang co nguoi su dung cap cho nguoi khac la trai phap luat
Chính quyền mượn đất của dân để lấy chỗ đổ đất phục vụ việc xây dựng chợ xã Đắk Ru. Mượn cớ “đổi đất lấy công trình”, chính quyền giao thửa đất trên cho chủ đầu tư, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông Đỗ Phước Lợi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phú Thịnh, chủ đầu tư xây dựng chợ Đắk Ru một cách trái pháp luật. Điều đáng nói, cái gọi là chợ xã Đắc Ru hiện không hoạt động, mà trở thành nhà nuôi chim yến và các công trình thương mại của DNTN Phú Thịnh…

    Trở lại vụ tranh chấp đất cho ở nhờ tại phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Lại chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

tro lai vu tranh chap dat cho o nho tai phuong 12 quan go vap tp ho chi minh lai chuyen tren bao duoi khong nghe
Các quyết định giải quyết khiếu nại, không nói chủ đất là cụ Lót, người ở nhờ là cụ Sấm, nếu là người ở nhờ, thì quyền cho ở nhờ hay đòi lại đất phải thuộc về chủ đất, như vậy mới đúng pháp luật. Điều bất cập này đã được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo và UBND TP có Công văn, nhưng đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện dứt điểm!

Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Bị thu hồi đất trái luật, người dân bức xúc phản đối

thi xa ky anh tinh ha tinh bi thu hoi dat trai luat nguoi dan buc xuc phan doi
Đất của người dân có nguồn gốc là đất ở, thế nhưng, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất để bồi thường, Hội đồng tư vấn đất đai của UBND phường Sông Trí (nay là phường Hưng Trí), thị xã Kỳ Anh lại xác định là đất nông nghiệp. Thêm vào đó, trong quá trình thu hồi đất, UBND thị xã Kỳ Anh thực hiện thu hồi đất chưa đúng quy định pháp luật.    
Xem thêm
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
vu an lam gia tai lieu tai trung nguyen ba le hoang diep thao khong nhan duoc thong bao ket luan giam dinh

Vụ án làm giả tài liệu tại Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không nhận được Thông báo kết luận giám định!

Ngày 18/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết luận giám định số 193/CSKT(D4) về chữ ký trong các tài liệu ...
truy to nguyen tong giam doc tong cong ty luong thuc mien nam

Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Sau nhiều lần điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng ...
huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ ...
tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: ...
dak lak nhieu sai pham trong khai thac tap ket cat tren dia ban huyen krong pac

Đắk Lắk: Nhiều sai phạm trong khai thác, tập kết cát trên địa bàn huyện Krông Pắc

Đắk Lắk: Nhiều sai phạm trong khai thác, tập kết cát trên địa bàn huyện Krông Pắc.
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động