TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    

3449 2
Quyết định số 228/UB ngày 23/6/1995 của UBND huyện Tuy Hòa giao cho ông Nguyễn Khỏe 5 ha sử dụng dùng để phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, thời hạn sử dụng là 50 năm, kèm theo bản đồ vị trí thửa đất

Nội dung khiếu nại

Bà Nguyễn Thị Liên, có đơn khiếu nại khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ, các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh UBND TP Tuy Hòa cưỡng chế thu hồi đất rừng sản xuất cấp 50 năm của dân, giao cho người khác mà không có quyết định thu hồi, không đền bù đất; vi phạm Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 …

Sau buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019, bà Liên đề nghị UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đất rừng sản xuất cấp 50 năm có được giải quyết bồi thường hay không. UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản số 3382/UBND-NC, 27/6/2019 về việc có ý kiến đối với nội dung bà Nguyễn Thị Liên trình bày tại buổi tiếp công dân”.

Theo đó, qua báo cáo kết quả kiểm tra việc khiếu nại của bà (tại Văn bản số 420/TTr-NV4 ngày 14/6/2019 của Thanh tra tỉnh), UBND tỉnh nhận thấy: Về nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Liên: Tại biên bản làm việc ngàỵ 22/5/2019 của Thanh tra tỉnh bà Nguyễn Thị Liên trình bày: Khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khi thu hồi diện tích đất 0,5ha (5.000m2) thuộc lô số 38, tọa lạc tại cồn cát cầu Đà Rằng, để thực hiện Dự án Hạ tầng Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) thuộc hạ tầng Nam Tuy Hòa-Vũng Rô (Sau đây gọi là Dự án) cho gia đình bà.

Về nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng và việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ đối với diện tích đất hiện bà Liên khiếu nại: Diện tích đất hiện bà Liên đang khiếu nại là 0,5ha, có nguồn gốc là của ông Nguyền Khỏe, trú tại khóm 3, thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hòa (nay là phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) được Nhà nước giao theo Quyết định số 228/UB ngày 23/6/1995 của UBND huyện Tuy Hòa, mục đích sử dụng dùng để phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, thời hạn sử dụng là 50 năm, theo bản đồ vị trí thửa đất và hồ sơ giao nhận đất rừng thì diện tích lô đất ông Nguyễn Khỏe thuộc lô số 38. Được Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Hòa cấp sổ lâm bạ số 533, ngày 30/6/1995.

Ngày 20/10/1995, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Hòa tiến hành bàn giao thực tế hiện trường giao đất cho ông Nguyễn Khỏe theo Biên bản giao-nhận đất lâm nghiệp sô 533/BBBG. Sau khi nhận đất ông Khỏe tiến hành trồng dương trên đất.

Đến ngày 3/3/1997, ông Nguyễn Khỏe lập giấy chuyển nhượng diện tích đất 0,5 ha đất nói trên cho ông Lê Xuân Thấm và ông Ngô Thái Phùng có hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Giấy chuyển nhượng có chữ ký của ông Nguyễn Khỏe, ông Nguyễn Chí Trung (con ông Nguyễn Khỏe) và chữ ký của ông Lê Xuân Thấm và ông Ngô Thái Phùng, không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Khi Nhà nước thực hiện Dự án, ngày 9/2/2009, các cơ quan thẩm quyền của UBND TP Tuy Hòa tiến hành kiểm kê tài sản có trên đất, theo Biên bản kiểm kê tài sản đối với các hộ vắng mặt bị ảnh hưởng phải giải tỏa để xây dựng công trình: Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (Giai đoạn 1).

Ngày 30/6/2009, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án, trong đó có diện tích đất nói trên. Ngày 23/9/2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP có Tờ trình số 2862/TTr-TN&MT về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án. Ngày 1/10/2009, UBND TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 4.1787QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án, trong đó: Thu hồi 5.000m2 đất- loại đất: Đất trồng rừng sản xuất, của hộ ông Nguyễn Khỏe, thường trú khu phố 2, phường Phú Lâm.

Ngày 28/12/2009, UBND TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 5438/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó ông Nguyễn Khỏe được bồi thường với số tiền là 29.546.124 đồng (bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, không bồi thường về đất), số tiền bồi thường này bà Liên đã ký nhận ngày 25/5/2016.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án có nhiều vướng mắc, khiếu nại (trong đó có khiếu nại của bà Liên kiên quyết khẳng định rằng 5ha đất đang do gia đình bà quản lí, sử dụng hợp pháp là đất có mục đích sử dụng dùng để phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, thuộc đối tượng được đền bù khi thu hồi!). Nên ngày 19/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3879/UBND-ĐTXP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong công, tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án.

3455 a
Bà Nguyễn Thị Liên trên phần đất khiếu nại

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất

Pháp luật về quản lí đất đai có quy định rất cụ thể về việc chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm: Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, điều luật này quy định trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải viết đơn xin phép và cơ quan Nhà nước căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không, vì không phải viết đơn xin phép chuyển là được chuyển.

Và theo Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký biến động đất đai. Cụ thể, đối với chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm; chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm; Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Như vậy, đối với 5ha đất của hộ gia đình bà Liên nói trên, pháp luật quy địnhmuốn chuyển mục đích sử dụng đất bắt buộc bà Liên phải viết đơn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc phải đăng ký biến động đất đai. Nhưng trên thực tế, hộ gia đình bà Liên không có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, nên bà Liên không có đơn xin phép và cũng không đăng ký biến động đất đai.

3451 3
Đơn của bà Nguyễn Thị Liên

Nại cớ để không đền bù khi thu hồi đất!

Ngày 10/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp, dưới sự chủ trì của ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ công tác 1036, các thành viên của Tổ công tác 1036, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, UBND TP Tuy Hòa, UBND phường Phú Đông. Qua kết quả cuộc họp, ngàv 14/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 486/BC-STNMT. Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 61 l/TB-UBND trong đó có nội dung: “Thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Báo cáo số 486/BC-TNMT ngày 14/8/2017) cho phép UBND TP Tuy Hòa căn cứ bản đồ hiện trạng rừng do Phân viện điều tra quy hoạch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lập năm 1994 và Quyết định số 47/QĐ-UB, ngàv 7/1/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân chia 3 loại rừng tỉnh Phú Yên, xác định loại đất trong Quyết định giao đất cho 48 hộ dân là đất rừng phòng hộ; xác nhận diện tích đất 5.000m2 của ông Nguyễn Khỏe thuộc trong 48 hộ dân là đất rừng phòng hộ, do đó khi Nhà nước thu hồi thì không bồi thường về đất theo quy định tại Điểm b Khoản I Điều 43, Luật Đất đai năm 2003.

Ngày 23/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 538/QĐ-ƯBND về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1206/QĐ-L1BND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa có Tờ trình số 698/TTr-TN&MT ngày 8/6/2018, về việc đề nghị điều chỉnh loại đất thu hồi tại Điều 1, Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 1/10/2009 của UBND TP Tuy Hòa. Trên cơ sở đó ngày 14/5/2018, UBND TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc điều chỉnh loại đất thu hồi tại Quyết định số 4178/QĐ-UBND, cụ thể: Điều chỉnh từ loại đất trồng rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ.

Kết quả làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND TP Tuy Hòa: Ngày 7/6/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND TP Tuy Hòa. Qua nội dung vụ việc các thành phần tham dự cuộc họp đều thống nhất: Diện tích đất hiện bà Liên đang khiếu nại (diện tích là 0,5ha) yêu cầu bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác, có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Khỏe, trú tại khóm 3, thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hòa (nay là phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) được Nhà nước giao theo Quyết định số 228/UB ngày 23/6/1995 của UBND huyện Tuy Hòa thuộc trong 48 trường hợp theo Thông báo số 611/TB-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, đã xác định loại đất trong Quyết định giao đất cho 48 hộ dân là đất rừng phòng hộ, do đó khi Nhà nước thu hồi thì không bồi thường về đất theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 43 Luật Đất đai năm 2003. Vì vậy, bà Liên yêu cầu bồi thường về đất là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Đến đây, ai cũng hiểu được là: Bà Liên và các hộ dân thuộc Dự án khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất, nhưng không được giải quyết! Bởi căn cứ kết quả cuộc họp ngày 10/8/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức; căn cứ Tờ trình số 698/TTr-TN&MT ngày 8/6/2018, về việc đề nghị điều chỉnh loại đất thu hồi của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND TP Tuy Hòa về điều chỉnh loại đất thu hồi. Tuy nhiên, ai cũng hiểu là pháp luật không có quy định: Kết quả cuộc họp của một số người và các văn bản trên đây, được lấy làm thay thế cho đơn của bà Liên xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc thay thế việc bà Liên đăng ký biến động đất đai đểchuyển mục đích sử dụng 5ha đất trên. Điều mâu thuẫn, bất cập này là gì, nếu không phải là nại cớ để không đền bù về thu hồi đất?

3453 4
Văn bản của Thanh tra Chính phủ chuyển về TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên giải quyết đơn của bà Liên

Trao đổi với phóng viên, bà Liên bức xúc: “Việc giao đất rừng sản xuất từ năm 1995 - 1996, có Quyết định giao đất, có sơ đồ bản vẽ, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ lâm bạ, số lô, thời hạn sử dụng là 50 năm. Đất sử dụng hợp pháp, 25 năm canh tác trên đất, không có tranh chấp, …. Vậy mà UBND TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định thu hồi, không đền bù làm xâm hại trực tiếp đến tài sản sở hữu của chúng tôi, làm cho chúng tôi mất đất sản xuất mà không được bồi thường theo quy định của pháp luật, ép chúng tôi vào bước đường cùng cực, khổ đau và oan ức tột cùng. Do đó hôm nay chúng tôi cùng viết đơn gửi đến Lãnh đạo các cấp chính quyền, Lãnh đạo Đảng các cấp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, để bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp của chúng tôi bị xâm hại trắng trợn, vi phạm quyền lợi của công dân với số lượng diện tích đất rất lớn, thiệt hại cho dân chúng tôi rất lớn không thể chấp nhận được; cần phải điều tra làm rõ xử lý cán bộ vi phạm pháp luật và trả lại công bằng cho chúng tôi là trả đất cho chúng tôi tiếp tục sản xuất hoặc bồi thường đất cho chúng tôi theo chính sách của Đảng và Nhà nước.”

Được biết, đơn của bà Liên đã được Thanh tra Chính phủ chuyển về TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quý, Chủ tịch UBND xã Hưng Long và một số cán bộ có liên quan bị tố cáo có hành vi sai phạm trong quản lí, sử dụng đất đai và thu chi tài chính có nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bao che cho sai phạm...
Tuyên Quang: Cầu gần nghìn tỷ vừa khánh thành, đưa vào sử dụng đã bị rạn nứt?

Tuyên Quang: Cầu gần nghìn tỷ vừa khánh thành, đưa vào sử dụng đã bị rạn nứt?

Cầu Tình Húc trên địa bàn TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang là công trình cấp 1, với tổng mức đầu tư 852,220 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay trước khi khánh thành, đưa vào sử dụng, người dân đã phát hiện nhiều vết nứt vỡ tại vị trí trụ cầu, khiến dư luận địa phương đặt nghi vấn về dấu hiệu rút ruột công trình,...
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu

Ngày 31/12/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an xem xét, giải quyết sau khi nhận được kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về đơn kêu oan của anh Ngô Chí Hiếu liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam bà Lê Thị Hạc và ông Ngô Chí Dũng, lãnh đạo của Công ty CP Thủy hải sản Minh Hiếu Bạc Liêu (Công ty Minh Hiếu) có dấu hiệu của oan khuất, hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự.
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư thảm nhựa nâng cấp với nguồn kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng mới vừa xong chưa được bao lâu đã xuống cấp trầm trọng trở lại. Người dân nơi đây cho rằng việc đường mới thảm nhựa đã xuống cấp như vậy là do thi công dối trá, có dấu hiệu rút ruột công trình. Ngay sau đó, Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa bảo hành. Sau bảo hành, phóng viên tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân là công trình hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.
Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...

Tin khác

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại  cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh
Từ khi Ban Quản lí chợ Hà Tĩnh đóng cổng chợ khu vực cầu Sở Rượu đến nay khung cảnh tại đây đìu hiu, tiểu thương bị đẩy vào lối cụt, nhiều quán hàng trước cổng chợ vắng khách...

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!
Lí giải sao đây khi một vụ tranh chấp đất đai, giữa những người cao tuổi, với tình tiết không mấy phức tạp, vậy mà "quý Tòa" lại nhẩn nha "ngâm" đến 6 năm, chưa đưa ra xét xử(!?)

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân
Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải sống chung với với mùi hôi thối nồng nặc của bãi rác ở địa phương này. Từ khi có bãi rác "mọc" lên gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ...

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co

Nội dung rõ như ban ngày nhưng vẫn cố ý giải quyết quanh co
Như Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã phản ánh, từ năm 1989 đến nay gia đình ông Lý Việt Trung tiếp tục khiếu nại, yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng cấp đất tái định cư cho gia đình. Văn phòng Chính phủ có đến 4 lần ra văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng không thực hiện đúng. Mới đây, ông Trung được ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tiếp, lắng nghe trình bày và chỉ đạo giải quyết. Thế nhưng, chính quyền TP Đà Nẵng vẫn cố tình quanh co, ra văn bản giải quyết thiếu khách quan, không trung thực…

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ

Khu vực mới được cấp phép thăm dò, đã hoạt động rầm rộ
Dù mới được cấp phép thăm dò, chưa được giao đất thực địa, chưa có thông báo chương trình và khối lượng thăm dò, nhưng Công ty CP Khoáng sản An Lộc Sơn đã đưa máy móc, thiết bị vào khu vực lèn Chu, làng Dủa, xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp san gạt, hoạt động rầm rộ, khiến dư luận người dân địa phương bất bình phản đối...
Xem thêm
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải ...
Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Qua quá trình thu thập thông tin, phóng viên (PV) Tạp chí Ngày mới ghi nhận dấu hiệu một cơ sở tại tổ 11, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện ...
Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ra quyết định cưỡng chế “3 cây sắt cao 1,6m, lưới rào loại B40 hàn cố ...
Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quý, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động