TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    

 

tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an
Quyết định số 228/UB ngày 23/6/1995 của UBND huyện Tuy Hòa giao cho ông Nguyễn Khỏe 5 ha sử dụng dùng để phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, thời hạn sử dụng là 50 năm, kèm theo bản đồ vị trí thửa đất

Nội dung khiếu nại

Bà Nguyễn Thị Liên, có đơn khiếu nại khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ, các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh UBND TP Tuy Hòa cưỡng chế thu hồi đất rừng sản xuất cấp 50 năm của dân, giao cho người khác mà không có quyết định thu hồi, không đền bù đất; vi phạm Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 …

Sau buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019, bà Liên đề nghị UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đất rừng sản xuất cấp 50 năm có được giải quyết bồi thường hay không. UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản số 3382/UBND-NC, 27/6/2019 về việc có ý kiến đối với nội dung bà Nguyễn Thị Liên trình bày tại buổi tiếp công dân”. 

Theo đó, qua báo cáo kết quả kiểm tra việc khiếu nại của bà (tại Văn bản số 420/TTr-NV4 ngày 14/6/2019 của Thanh tra tỉnh), UBND tỉnh nhận thấy: Về nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Liên: Tại biên bản làm việc ngàỵ 22/5/2019 của Thanh tra tỉnh bà Nguyễn Thị Liên trình bày: Khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khi thu hồi diện tích đất 0,5ha (5.000m2) thuộc lô số 38, tọa lạc tại cồn cát cầu Đà Rằng, để  thực hiện Dự án Hạ tầng Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) thuộc hạ tầng Nam Tuy Hòa-Vũng Rô (Sau đây gọi là Dự án) cho gia đình bà. 

Về nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng và việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ đối với diện tích đất hiện bà Liên khiếu nại: Diện tích đất hiện bà Liên đang khiếu nại là 0,5ha, có nguồn gốc là của ông Nguyền Khỏe, trú tại khóm 3, thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hòa (nay là phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) được Nhà nước giao theo Quyết định số 228/UB ngày 23/6/1995 của UBND huyện Tuy Hòa, mục đích sử dụng dùng để phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, thời hạn sử dụng là 50 năm, theo bản đồ vị trí thửa đất và hồ sơ giao nhận đất rừng thì diện tích lô đất ông Nguyễn Khỏe thuộc lô số 38. Được Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Hòa cấp sổ lâm bạ số 533, ngày 30/6/1995. 

Ngày 20/10/1995, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Hòa tiến hành bàn giao thực tế hiện trường giao đất cho ông Nguyễn Khỏe theo Biên bản giao-nhận đất lâm nghiệp sô 533/BBBG. Sau khi nhận đất ông Khỏe tiến hành trồng dương trên đất.

Đến ngày 3/3/1997, ông Nguyễn Khỏe lập giấy chuyển nhượng diện tích đất 0,5 ha đất nói trên cho ông Lê Xuân Thấm và ông Ngô Thái Phùng có hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Giấy chuyển nhượng có chữ ký của ông Nguyễn Khỏe, ông Nguyễn Chí Trung (con ông Nguyễn Khỏe) và chữ ký của ông Lê Xuân Thấm và ông Ngô Thái Phùng, không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Khi Nhà nước thực hiện Dự án, ngày 9/2/2009, các cơ quan thẩm quyền của UBND TP Tuy Hòa tiến hành kiểm kê tài sản có trên đất, theo Biên bản kiểm kê tài sản đối với các hộ vắng mặt bị ảnh hưởng phải giải tỏa để xây dựng công trình: Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (Giai đoạn 1).

Ngày 30/6/2009, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án, trong đó có diện tích đất nói trên. Ngày 23/9/2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP có Tờ trình số 2862/TTr-TN&MT về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án. Ngày 1/10/2009, UBND TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 4.1787QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án, trong đó: Thu hồi 5.000m2 đất- loại đất: Đất trồng rừng sản xuất, của hộ ông Nguyễn Khỏe, thường trú khu phố 2, phường Phú Lâm.

Ngày 28/12/2009, UBND TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 5438/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó ông Nguyễn Khỏe được bồi thường với số tiền là 29.546.124 đồng (bồi thường cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, không bồi thường về đất), số tiền bồi thường này bà Liên đã ký nhận ngày 25/5/2016.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án có nhiều vướng mắc, khiếu nại (trong đó có khiếu nại của bà Liên kiên quyết khẳng định rằng 5ha đất đang do gia đình bà quản lí, sử dụng hợp pháp là đất có mục đích sử dụng dùng để phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, thuộc đối tượng được đền bù khi thu hồi!). Nên ngày 19/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3879/UBND-ĐTXP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong công, tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án.

tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an
Bà Nguyễn Thị Liên trên phần đất khiếu nại

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất

Pháp luật về quản lí đất đai có quy định rất cụ thể về việc chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm: Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, điều luật này quy định trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải viết đơn xin phép và cơ quan Nhà nước căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không, vì không phải viết đơn xin phép chuyển là được chuyển.

Và theo Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký biến động đất đai. Cụ thể, đối với chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm; chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm; Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Như vậy, đối với 5ha đất của hộ gia đình bà Liên nói trên, pháp luật quy địnhmuốn chuyển mục đích sử dụng đất bắt buộc bà Liên phải viết đơn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc phải đăng ký biến động đất đai. Nhưng trên thực tế, hộ gia đình bà Liên không có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, nên bà Liên không có đơn xin phép và cũng không đăng ký biến động đất đai.

tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an
Đơn của bà Nguyễn Thị Liên

Nại cớ để không đền bù khi thu hồi đất!

Ngày 10/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp, dưới sự chủ trì của ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ công tác 1036, các thành viên của Tổ công tác 1036, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, UBND TP Tuy Hòa, UBND phường Phú Đông. Qua kết quả cuộc họp, ngàv 14/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 486/BC-STNMT. Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 61 l/TB-UBND trong đó có nội dung: “Thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Báo cáo số 486/BC-TNMT ngày 14/8/2017) cho phép UBND TP Tuy Hòa căn cứ bản đồ hiện trạng rừng do Phân viện điều tra quy hoạch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lập năm 1994 và Quyết định số 47/QĐ-UB, ngàv 7/1/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân chia 3 loại rừng tỉnh Phú Yên, xác định loại đất trong Quyết định giao đất cho 48 hộ dân là đất rừng phòng hộ; xác nhận diện tích đất 5.000m2 của ông Nguyễn Khỏe thuộc trong 48 hộ dân là đất rừng phòng hộ, do đó khi Nhà nước thu hồi thì không bồi thường về đất theo quy định tại Điểm b Khoản I Điều 43, Luật Đất đai năm 2003.

Ngày 23/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 538/QĐ-ƯBND về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1206/QĐ-L1BND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa có Tờ trình số 698/TTr-TN&MT ngày 8/6/2018, về việc đề nghị điều chỉnh loại đất thu hồi tại Điều 1, Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 1/10/2009 của UBND TP Tuy Hòa. Trên cơ sở đó ngày 14/5/2018, UBND TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc điều chỉnh loại đất thu hồi tại Quyết định số 4178/QĐ-UBND, cụ thể: Điều chỉnh từ loại đất trồng rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ.

Kết quả làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND TP Tuy Hòa: Ngày 7/6/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND TP Tuy Hòa. Qua nội dung vụ việc các thành phần tham dự cuộc họp đều thống nhất: Diện tích đất hiện bà Liên đang khiếu nại (diện tích là 0,5ha) yêu cầu bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác, có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Khỏe, trú tại khóm 3, thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hòa (nay là phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) được Nhà nước giao theo Quyết định số 228/UB ngày 23/6/1995 của UBND huyện Tuy Hòa thuộc trong 48 trường hợp theo Thông báo số 611/TB-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, đã xác định loại đất trong Quyết định giao đất cho 48 hộ dân là đất rừng phòng hộ, do đó khi Nhà nước thu hồi thì không bồi thường về đất theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 43 Luật Đất đai năm 2003. Vì vậy, bà Liên yêu cầu bồi thường về đất là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Đến đây, ai cũng hiểu được là: Bà Liên và các hộ dân thuộc Dự án khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất, nhưng không được giải quyết! Bởi căn cứ kết quả cuộc họp ngày 10/8/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức; căn cứ Tờ trình số 698/TTr-TN&MT ngày 8/6/2018, về việc đề nghị điều chỉnh loại đất thu hồi của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND TP Tuy Hòa về điều chỉnh loại đất thu hồi. Tuy nhiên, ai cũng hiểu là pháp luật không có quy định: Kết quả cuộc họp của một số người và các văn bản trên đây, được lấy làm thay thế cho đơn của bà Liên xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc thay thế việc bà Liên đăng ký biến động đất đai đểchuyển mục đích sử dụng 5ha đất trên. Điều mâu thuẫn, bất cập này là gì, nếu không phải là nại cớ để không đền bù về thu hồi đất?

tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an
Văn bản của Thanh tra Chính phủ chuyển về TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên giải quyết đơn của bà Liên 

Trao đổi với phóng viên, bà Liên bức xúc: “Việc giao đất rừng sản xuất từ năm 1995 - 1996, có Quyết định giao đất, có sơ đồ bản vẽ, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ lâm bạ, số lô, thời hạn sử dụng là 50 năm. Đất sử dụng hợp pháp, 25 năm canh tác trên đất, không có tranh chấp, …. Vậy mà UBND TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định thu hồi, không đền bù làm xâm hại trực tiếp đến tài sản sở hữu của chúng tôi, làm cho chúng tôi mất đất sản xuất mà không được bồi thường theo quy định của pháp luật, ép chúng tôi vào bước đường cùng cực, khổ đau và oan ức tột cùng. Do đó hôm nay chúng tôi cùng viết đơn gửi đến Lãnh đạo các cấp chính quyền, Lãnh đạo Đảng các cấp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, để bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp của chúng tôi bị xâm hại trắng trợn, vi phạm quyền lợi của công dân với số lượng diện tích đất rất lớn, thiệt hại cho dân chúng tôi rất lớn không thể chấp nhận được; cần phải điều tra làm rõ xử lý cán bộ vi phạm pháp luật và trả lại công bằng cho chúng tôi là trả đất cho chúng tôi tiếp tục sản xuất hoặc bồi thường đất cho chúng tôi theo chính sách của Đảng và Nhà nước.”

Được biết, đơn của bà Liên đã được Thanh tra Chính phủ chuyển về TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. 

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vu trung dau gia tai san cua ba pham thi thu hien o huyen tay son binh dinh co quan chuc nang lam sai nguoi dan lanh du

Vụ trúng đấu giá tài sản của bà Phạm Thị Thu Hiền ở huyện Tây Sơn, Bình Định: Cơ quan chức năng làm sai, người dân "lãnh" đủ (!?)

Đó là câu chuyện hiếm gặp lại xảy ra đối với bà Phạm Thị Thu Hiền, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, bà Hiền gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Ngày mới Online phản ánh về việc, bà trúng đấu giá tài sản, nhưng đến nay, đã gần 8 năm, vẫn chưa được bàn giao tài sản. Sự việc đã gây bức xúc cho gia đình bà và dư luận địa phương...    
huyen muong la tinh son la vo co bi khoi to ve toi huy hoai rung

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Vô cớ bị khỏi tố về tội Hủy hoại rừng

Cụ Lèo Văn Inh (83 tuổi), dân tộc Thái, ở Bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường La khởi tố; Viện KSND huyện Mường La truy tố Lèo Văn Hồng (con cụ Inh) về tội "Hủy hoại rừng" là oan sai, không đúng người, đúng tội, trái các quy định pháp luật...
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được thi công bằng vật liệu bẩn, kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc để có biện pháp khắc phục, tránh hậu họa về sau...    
tinh gia lai hdnd tinh gia lai de nghi thi xa ayun pa lam ro sai pham o duong nguyen hue

Tỉnh Gia Lai: HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị thị xã Ayun Pa làm rõ sai phạm ở đường Nguyễn Huệ

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 71/PBT-HĐND do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng kí để nghị Chủ tịch thị xã Ayun Pa làm rõ thông tin phản ánh của dân về Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Huệ thị xã Ayun Pa bị thay đổi vật liệu trong quá trình thi công.
hai phong nguoi dan bat binh ve vu an co y gay thuong tich co dau hieu oan sai

Hải Phòng: Người dân bất bình về vụ án Cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai

Người dân cho rằng, vụ án Cố ý gây thương tích tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng có nhiều dấu hiệu oan sai. Khi điều tra viên, kiểm sát viên đã vi phạm tố tụng...Cáo trạng của Viện KSND quận Hồng Bàng đã đẩy người dân vô tội vào tù tội.

Tin khác

Quận Lê Chân, Hải Phòng: Cần làm rõ việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở tại phường Kênh Dương

quan le chan hai phong can lam ro viec chuyen doi dat nong nghiep thanh dat o tai phuong kenh duong
Từ đất nông nghiệp được hợp thức hóa thành đất ở, xây nhà cao tầng kiên cố bị người dân phát hiện và tố cáo. Vụ việc có nguy cơ bị "chìm xuồng" và rơi vào quên lãng vì hơn hai năm nay không thấy cơ quan chức năng TP Hải Phòng đưa ra kết luận, xử lý?    

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An không hiểu luật, hay cố tình không hiểu luật!?

cuc truong cuc thads tinh long an khong hieu luat hay co tinh khong hieu luat
Như đã phản ánh, anh Nguyễn Thanh Nhân khiếu nại Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, do chấp hành viên Lê Anh Quý, thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng kí ban hành, về cưỡng chế kê biên tài sản của anh là 3 thửa đất, mà anh đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền, nhằm buộc anh trả khoản nợ mà anh Thu, chị Hiền phải trả cho bà Mật. Chi cục trưởng THADS huyện Vĩnh Hưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không đúng, trái pháp luật. Anh Nhân tiếp tục khiếu nại lên Cục THADS tỉnh Long An. Ngày 9/9/2020, Phó Cục trưởng Đặng Phan Thiết kí Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, giải quyết khiếu nại của anh Nhân. Thế nhưng, việc áp dụng pháp luật cũng không đúng thực tế…

Cần làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng

can lam ro va xu ly nghiem hanh vi vi pham phap luat cua cac doi tuong
Bà Nguyễn Thị Luấn (tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Lan), Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo (Công ty Gia Bảo), là người cao tuổi, trú tại tổ 9 phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phản ánh, ông Trần Đức Nhuận và ông Trương Đình Nở thuê nhóm người đến lô cao su của bà để cạo mủ cao su, dựng nhà trái phép, nhằm chiến đất của bà và Công ty tại Lâm trường Đắk N’Tao…

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc
Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá thiếu thuyết phục… là những điều cần làm rõ xoay quanh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam
Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh
Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…
Xem thêm
ha noi triet pha bang nhom tuoi teen dung dao cuop tai san

Hà Nội: Triệt phá băng nhóm tuổi teen dùng dao cướp tài sản

Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm cướp manh động, sử dụng dao đe dọa, ...
khoi to 2 bac si truong trung cap y te ha giang toi gia mao trong cong tac

Khởi tố 2 bác sĩ Trường Trung cấp Y tế Hà Giang tội Giả mạo trong công tác

Liên quan đến vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi ...
hai duong bat tam giam doi tuong lua chay che do chinh sach

Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng lừa “chạy” chế độ chính sách

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi ...
vu cong dan to cao truong cong an phuong 11 quan 6 tp ho chi minh can som lam ro giai quyet theo quy dinh cua luat to cao

Vụ công dân tố cáo Trưởng Công an phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh: Cần sớm làm rõ, giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo

Bà Thiều Thị Ánh Tuyết, 61 tuổi, ngụ số 100 đường 23, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh và người em ruột vừa có đơn kêu cứu, phản ...
ki an 13 nam doanh nhan tran tuan minh da tim thay cong li

Kì án 13 năm: Doanh nhân Trần Tuấn Minh đã tìm thấy công lí!

Ông Huang Pao Tzu, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã câu kết với một số cán bộ của các cơ quan tố tụng lạm quyền, để hình sự hóa ...
tand huyen go cong dong tinh tien giang co dau hieu long quyen lam trai de hanh dan

TAND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: Có dấu hiệu “lộng quyền”, làm trái để “hành dân”!

 Thụ lí ĐƠN khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thì Tòa án lại coi là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Thậm chí, nại ra quy định về thời ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể phải đi tù đến 5 năm
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động