TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 7)

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UB ngày 31/12/2004, về việc giải tỏa, đền bù đất đai, vật kiến trúc và tài sản trên đất nhưng ông Nguyễn Văn Bảy không đồng ý nhận và khiếu nại vì không kiểm đếm cây và tài sản.

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 7)

Có dấu hiệu dùng “lực lượng bảo vệ thi công” để cưỡng đoạt tài sản của hộ ông Nguyễn Văn Bảy?

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh ký ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UB ngày 31/12/2004, về việc giải tỏa, đền bù đất đai, vật kiến trúc và tài sản trên đất, nhưng ông Nguyễn Văn Bảy không đồng ý nhận và khiếu nại vì không kiểm đếm cây và tài sản.

Ngày 14/3/2005, Tổ phúc tra có đến kiểm đếm lại nhưng vẫn không đúng hiện trạng thực tế. Ông Bảy tiếp tục khiếu nại.

Ngày 6/4/2006, UBND thị xã Cao Lãnh ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND bồi thường bổ sung mồ mả và tài sản của ông Nguyễn Văn Bảy.

Ngày 9/2/2007, UBND TP Cao Lãnh (thành lập theo Nghị định 10/2007/NĐ-CP do Chính phủ đã ban hành ngày 16/1/2007) ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ bổ sung phần cây lâu năm của ông Nguyễn Văn Bảy.

Tất cả các Quyết định số 1355/QĐ-UB; số 647/QĐ-UBND; số 120/QĐ-UBND không trao cho ông Nguyễn Văn Bảy. Nhưng đến ngày 27/2/2008, “Lực lượng bảo vệ thi công” đã đến đập phá toàn bộ cây cối trong vườn nhà ông Bảy, gồm có: Sao loại A (2 cây); sao loại B (176 cây); sao loại C (99 cây), cùng rất nhiều loại cây ăn trái lâu năm có giá trị khác.

Ngày 4/3/2008, ông Hồ Văn Trình, cán bộ Ban Quản lý dự án có trao cho ông Bảy bản sao Quyết định số 1355/QĐ-UB; Bản chính Quyết định số 647/QĐ-UBND; Bản chính Quyết định số 120/QĐ-UBND.

Ngày 3/2/2010, UBND TP Cao Lãnh lập Biên bản số 09/BB-BT điều chỉnh số lượng cây thực tế nhưng đến nay vẫn không giải quyết bồi thường.

Ông Nguyễn Văn Bảy yêu cầu chính quyền trả lại toàn bộ số cây bị chiếm đoạt bất hợp pháp, được nhận quyết định thu hồi đất riêng lẻ, giao 4 nền tái định cư tại vị trí đất bị thu hồi, với mức giá bằng với giá đền bù đất 766.000 đ/m2.

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 7)

Quyết định số 120/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ bổ sung phần cây lâu năm của ông Nguyễn Văn Bảy

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 7)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 7)

Quyết định số 1355/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Ông Hồ Văn Bé (gia đình có công với cách mạng) bị ép nhận tiền và nhận quyết định đền bù, nhưng đến nay không được giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật?

Năm 2005, ông Hồ Văn Bé nhận được Quyết định số 1390/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh do ông Nguyễn Hữu Dũng ký. Nội dung quyết định là đền bù giải tỏa 834 m2 trong đó đất ở là 200 m2 phần còn lại là đất cây lâu năm. Đất ở được đền bù giá 766.000 đ/m2; đất trồng cây lâu năm giá 91.000 đ/m2; nhưng khi quyết định giao nền chỉ có 1 nền tái định cư giá 923.000 đ/m2 không đủ 200 m2 (đất ở bị thu hồi) và nền mua thêm 1.366.000 đ/m2. Ông Bé khiếu nại yêu cầu được nhận 200 m2 đất ở tại vị trí đất bị thi hồi và được nhận quyết định thu hồi đất tại thời điểm hiện nay, nhưng không được giải quyết. Con rể ông Bé là anh Huỳnh Văn Lạc giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường 3, TP Cao Lãnh, lao động chính trong gia đình lại bị buộc thôi việc có dấu hiệu trái pháp luật.

Ông Hồ Văn Bé yêu cầu được trả lại đất, đồng thời đền bù gần 15 năm khai thác quyền sử dụng đất và thanh toán tiền thuê nhà gần 15 năm qua.

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 7)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 7)

Quyết định số 1390/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh

Phải hủy bỏ thu hồi đất đang tranh chấp

Khu dân cư khóm 3 phường 1 có tổng diện tích 70.675 m2. 94/95 hộ dân chưa có quyết định thu hồi đất. Có 11 hộ dân không nhận tiền đền bù giải tỏa, với tổng diện tích là 41.626,4 m2 hiện trạng đất chưa san lấp.

Theo Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2019: “Diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hng năm của cấp huyện đã công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng mà hết 3 năm không có quyết định thu hồi … phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.”

Tất cả các văn bản về quy hoạch chi tiết, phương án bồi thường, quyết định thu hồi, quyết định bồi thường, quyết định đấu giá, … liên quan đến Khu dân cư Khóm 3 phường 1 phải được niêm yết công khai cho dân biết nhưng không được thực hiện. Gần 15 năm đi khiếu kiện, có nhiều người ở Khu dân cư khóm 3 phường 1, chết mà chưa được nhận nền tái định cư và tiền bồi thường.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Diễm Phương, khẳng định:

“Vì những lẽ trên, các hộ dân không đồng ý thực hiện theo quy hoạch Khu dân cư khóm 3 và khẩn thiết yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tổ chức họp tập thể công khai giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện kéo dài. Chúng tôi yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND thành phố Cao Lãnh: Hủy bỏ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/12/2004; Hủy bỏ toàn bộ các quyết định do UBND TP Cao Lãnh ban hành về việc giải tỏa, đền bù đất đai, vật kiến trúc và tài sản trên đất của các hộ dân; giao đất nền tái định cư cho dân đã nhận tiền giải tỏa đền bù đúng diện tích, vị trí; đền bù thiệt hại cho các hộ dân hơn 15 năm khai thác quyền sử dụng đất; trả lại đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang khiếu nại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khu vực đất đã xây công trình thì phải ra quyết định thu hồi đất của từng hộ dân và trả tiền đền bù giải tỏa theo thỏa thuận. Yêu cầu: Ông Lê Minh Hoan, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Văn Dương, ông Lê Vĩnh Tân, ông Võ Quốc Trung, ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Nguyễn Văn Thương, ông Ngô Ngọc Trai và tất cả các cán bộ lãnh đạo có hành vi thể hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải bị xem xét, kết luận để xử lý theo quy định. Chúng tôi yêu cầu quý cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm tất cả nội dung tố cáo nêu trên để người dân có dấu hiệu bị oan sai sớm ổn định cuộc sống.”

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…
Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…
Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Vụ việc đã kéo quá dài, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn viện dẫn nhiều lí do để chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân. Đó là trường hợp đối với bà Hồ Thị Từ Loan, 61 tuổi, ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Gần đây UBND TP Nha Trang tiếp tục ra Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ cho bà Loan, vì còn vướng Quyết định (QĐ) 8226 ngày 28/11/2016 của UBND TP Nha Trang và QĐ198 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?

Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát là chủ trương và quyết tâm của Đảng, Chính phủ. Các cơ quan chức năng phải thực hiện quyết liệt, thì công cuộc chống tham nhũng, thất thoát mới đi vào thực chất.

Tin khác

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?
Một vụ kiện, khá là đơn giản, nhưng 2 cấp tòa tại Lâm Đồng hết “câu giờ”, trả đơn đến đình chỉ, gọi lên gọi xuống rồi mới "xử”nhưng lại thiếu “xét"; khiến Viện KSND cùng cấp phải ra kháng nghị!

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?
Vụ tranh chấp đất đai giữa ông Trương Cơ và ông Huỳnh Lạc, ở xã, nay là phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh diễn ra đã gần 30 năm nay.

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi
Ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1933) trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết, gia đình ông bị thu hồi đất từ năm 1984 - 1985 để phục vụ mở đường Nguyễn Văn Cừ, tuy nhiên đến nay, đã gần 40 năm, gia đình ông vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng, khiến một người ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn ngày ngày lọ mọ đi tìm công lý.

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?

Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành”, làm nứt nhà dân, còn hung hãn doạ nạt?
Từ hơn một tháng trở lại đây, 6 hộ dân tại xóm Chùa, xã Hà Châu, huyện Phú Bình luôn phải sống trong sự bất an trước tình trạng các xe quá tải, chở đất, cát thường xuyên chạy qua khu vực này làm nứt nhà dân, gây mất an toàn giao thông... Ngoài ra, khi người dân có ý kiến phản đối, còn bị nhóm người hung hãn dọa nạt và đánh...

Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự

Luật sư cho rằng, Công ty bất động sản “trộm cắp” tài sản của người dân cần phải khởi tố hình sự
Người dân bức xúc việc Công ty TNHH Vietmark kinh doanh bất động sản liên tục có dấu hiệu sai phạm, sử dụng côn đồ hành hung người dân. Thậm chí Công ty này còn tự ý lấy đi tài sản người dân khi vắng nhà... Tuy nhiên trải qua nhiều tháng qua, Công an huyện Hoài Đức không xử lý dứt điểm vụ việc mà ngược lại có dấu hiệu bao che sai phạm… Theo chuyên gia pháp lí, việc người dân mất tới 6 bộ cánh cửa có nghĩa là tài sản trên 2 triệu đồng theo quy định phải khởi tố hình sự.

Viết tiếp bài: Hải Phòng cưỡng chế lúc rạng sáng có đúng luật: Viện KSND Tối cao giao Vụ 12 xử lý theo quy định

Viết tiếp bài: Hải Phòng cưỡng chế lúc rạng sáng có đúng luật: Viện KSND Tối cao giao Vụ 12 xử lý theo quy định
Liên quan đến việc người dân đơn thư tố cáo một số cán bộ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xâm phạm chỗ ở của công dân và lạm quyền khi thi hành công vụ. Viện KSND Tối cao chuyển đơn đến Vụ 12 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Xem thêm
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Người giám hộ bỏ mặc quyền lợi của người được giám hộ, hệ lụy từ một bản án

Quyết định tái thẩm số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã phát hiện ra tình tiết mới quan trọng từ sự “vô tình” khác ...
Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Vào chùa tụng kinh, một phụ nữ bị hành hung phải nhập viện

Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Vào chùa tụng kinh, một phụ nữ bị hành hung phải nhập viện

Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đề cập đến việc người cao tuổi và nhân dân thị trấn Hợp Châu phản ánh về việc sư Thích Huệ Tịnh và ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động