Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Một người cao tuổi khởi kiện Chủ tịch tỉnh và TP Vũng Tàu

TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Kiện quyết định hành chính về quản lí đất đai” của bà Nguyễn Thị Hòe (76 tuổi), ngụ đường Ba Cu, phường 3, TP Vũng Tàu. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm, bởi người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh BR- VT và Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu…

Thu hồi đất không đúng với quy hoạch

Nội dung vụ việc liên quan đến Quyết định số 1513/QĐ-UB ngày 27/2/2003 của UBND tỉnh BR-VT thu hồi 2.485,80m2 đất tại phường 8, TP Vũng Tàu (Quyết định 1513); Quyết định số 6836/QĐ-UB ngày 22/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất (Quyết định 6836); Quyết định số 5963/QĐ-UBND ngày 3/8/2018 của UBND TP Vũng Tàu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung) cho bà Nguyễn Thị Hòe (Quyết định 5963); Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 2/2/2018 của UBND tỉnh BR-VT giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hòe khiếu nại Quyết định số 6836/QĐ-UB ngày 22/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT (Quyết định 303).

Bà Hòe cho rằng, các quyết định nêu trên chưa đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nên khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy các quyết định trên.

Theo đó, Quyết định số 1513/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT không bảo đảm quy định pháp luật về quy hoạch sử dụng đất:

Khoản 1, Điều 39, Luật Đất đai năm 2003 về “Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng” quy định: “Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt…”

Các cơ quan thẩm quyền cho rằng, quy hoạch tại khu vực thu hồi đất là quy hoạch “phân khu du lịch”. Việc thu hồi và cấp đất cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phát thanh truyền hình (gọi tắt là Trung tâm) để xây dựng Trung tâm “đào tạo” là không phù hợp với quy hoạch, trái quy định của pháp luật nêu trên.

Đại diện người khởi kiện trình bày tại Tòa.
Đại diện người khởi kiện trình bày tại Tòa.

Được biết, vào thời điểm thu hồi 1.027m2 thì văn bản có hiệu lực về quy hoạch đối với đất khu vực này là Quyết định 1955/QĐ-UBT ngày 6/12/1993 của UBND tỉnh BR-VT về việc “phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch Bãi Sau, TP Vũng Tàu”. Từ căn cứ trên, bà Hòe cho rằng, đất của bà bị thu hồi không đúng quy định pháp luật về thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo Khoản 1, Điều 39 Luật Đất đai năm 2003.

Tại phiên Toà sơ thẩm, người đại diện theo uỷ quyền của bà Hòe đặt câu hỏi cho phía người bị kiện, thì được xác định: Quyết định 1955/QĐ-UBT ngày 6/12/1993 của UBND tỉnh BR-VT có trích yếu là “về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch Bãi Sau, TP Vũng Tàu”. Điều này hoàn toàn phù hợp với tài liệu bà Hòe thu thập được để cung cấp cho Toà. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm đã không xem xét căn cứ này.

Ban hành quyết định “một đằng”, thực hiện “một nẻo”

Trong đơn kháng cáo, bà Hòe cho rằng, mục đích thu hồi 1.027m2 đất giao cho Trung tâm để xây dựng dự án “đào tạo” là vi phạm quy định pháp luật vì:

Quyết định thu hồi đất số 1513/QĐ-UB về việc thu hồi 2.485,8m2 được ban hành vào ngày 27/2/2003, khi Luật Đất đai năm 1993 còn hiệu lực (đến 23/12/2004). Vào thời điểm đó, việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng được quy định:

“Điều 27: Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại.”

Theo đó, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP (hiệu lực từ 9/5/1998 đến 23/12/2004) quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng liệt kê cụ thể các trường hợp được xem xét là “Đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.

Rõ ràng, trong danh mục của Nghị định 22 thì đất sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm “đào tạo” không được cho là “Đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.

Tại phiên tòa, người đại diện UBND tỉnh BR-VT cho biết, UBND căn cứ vào Điều 4 Nghị định 04/1998 ngày 11/2/2000 của Chính phủ để xác định đất sử dụng vào mục đích “đào tạo” được cho là “Đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.

Nhưng ngay sau đó, người đại diện theo uỷ quyền của bà Hòe đã bác bỏ ý kiến này, bởi trong danh mục trích dẫn quy định tại Điều 4 Nghị định 04/1998 không có trường hợp nào là “đào tạo” như ý kiến của đại diện UBND tỉnh BR-VT.

Đại diện theo uỷ quyền của bà Hòe còn chỉ rõ, trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích “đào tạo” sẽ được xem là “sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng” chỉ được bổ sung tại điểm e, Khoản 3, Điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (tức là chỉ được bổ sung sau thời điểm ban hành Quyết định 1513).

Vậy, đất sử dụng vào mục đích làm “cơ sở đào tạo” chỉ được xem là sử dụng cho mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng từ khi Nghị định 17/2006/NĐ-CP có hiệu lực. Còn khi Quyết định 1513 được ban hành thì đất sử dụng vào mục đích làm “cơ sở đào tạo” chưa được xem là sử dụng cho mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Từ đó cho thấy Quyết định 1513 đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về thu hồi và giao đất trái mục đích. Hiện nay, Trung tâm đã xây dựng hoàn thành, nhưng vẫn chưa thực hiện xong việc bồi thường như nội dung Quyết định 1513. Trong hồ sơ của Toà chưa có Giấy phép xây dựng do các bên cung cấp.

Khi Quyết định 1513 là Quyết định gốc, căn cứ để các cơ quan thẩm quyền ban hành tiếp các Quyết định đã trái quy định pháp luật thì tất cả các Quyết định khác căn cứ trên Quyết định 1513 đều có nội dung vi phạm pháp luật. Hậu quả là các Quyết định về bồi thường, hay giải quyết khiếu nại về bồi thường số 6836, 5963, 303 cũng đều cần phải huỷ bỏ.

Trong suốt phiên tòa, hai chuyên viên đại diện cho người bị kiện là Chủ tịch tỉnh BR-VT và Chủ tịch TP Vũng Tàu đều sử dụng quyền không trả lời hầu hết các câu hỏi từ phía người khởi kiện, khiến một số nội dung chưa thể làm rõ, đặc biệt là năng lực chủ đầu tư. Cuối cùng, HĐXX sơ thẩm tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hòe.

Bà Hòe cho rằng, TAND tỉnh BR-VT đã bỏ qua một số tình tiết quan trọng, không làm rõ được nhiều nội dung bà đã phân tích và nêu ra ở trên. Việc giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp cho bà như vậy đã kéo dài từ năm 2003 đến nay khiến bà phải mòn mỏi chờ đợi, mất nhiều thời gian đi lại khi tuổi cao, sức yếu.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bà Hòe rất thất vọng với kết quả xét xử và đã làm đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Như Tạp chí Ngày mới online đã phản ánh, bác sĩ Lê Quang Huy Phương, nguyên Trưởng đơn vị chăm sóc da, thuộc Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế bị khởi tố, truy tố, xét xử, kết án 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Hiếp dâm” và “Giữ người trái pháp luật”, với tổng mức án do TAND TP Huế tuyên 6 năm 8 tháng tù. Trong vụ án này, dấu hiệu oan sai đối với bác sĩ Phương là rất rõ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bản án oan với bác sĩ Phương, là 2 bản kết luận giám định pháp y, được cho là có sai phạm của ông Nguyễn Hoài An, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, mà bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, mẹ bác sĩ Phương có đơn tố cáo. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kết luận nội dung tố cáo. Tuy nhiên, Kết luận này cho thấy còn nhiều điều đáng bàn…
Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Từ Hà Nội mang vốn về Hưng Yên đầu tư, bà Nguyễn Kim Chi mua đất và kí hợp đồng hợp tác với ông Trần Văn Chính đầu tư vào trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Bà Chi góp vốn đầu tư trên 5,06 tỉ đồng, nhưng đối tác không góp đồng nào; rồi lộ rõ dấu hiệu ông Chính muốn chiếm đoạt tài sản của đối tác, bà Chi rơi vào cảnh “gửi trứng cho ác”…
Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!

Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho xác minh xã Tả Thanh Oai thực hiện chưa đúng, huyện yêu cầu xin lỗi công khai người dân.
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.
Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông

Tin khác

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ
Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 17/7 và ngày 19/7/2021, Tạp chí Người cao tuổi số 143 (2974) ngày 20/7 và số 144 (2975) ngày 21/7/2021 đăng 2 kì bài: “Vụ “xã hội đen” ngang nhiên chiếm nhà, đất của anh Vũ Tùng Bách ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Từ giải quyết sai pháp luật đến văn bản bịa đặt của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang”. Mới đây, anh Vũ Tùng Bách có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí, tố cáo ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Với những tài liệu, bằng chứng có trong hồ, nội dung tố cáo của anh Bách là có căn cứ…

Công ty TNHH Nhân Đức Pharma bị “tuýt còi” và đình chỉ hoạt động 6 tháng

Công ty TNHH Nhân Đức Pharma bị “tuýt còi” và đình chỉ hoạt động 6 tháng
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Nhân Đức Pharma (tại thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông, do ông Nguyễn Đức Quỳnh làm Giám đốc) 154 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động 6 tháng, vì đã có nhiều vi phạm trong kinh doanh và hành nghề dược hóa.

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng
Phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi), nhiều người dân sinh sống tại Khu đô thị Đại Thanh bức xúc cho biết, cán bộ xã Tả Thanh Oai và Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi không cho người dân nhận bưu phẩm, hàng hóa và lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng là trái với quy định của pháp luật.

Hiệu quả từ việc “luôn lắng nghe và thấu hiểu” của Chủ tịch huyện

Hiệu quả từ việc “luôn lắng nghe và thấu hiểu” của Chủ tịch huyện
Việc sáp nhập các điểm trường lẻ vào điểm trường chính là phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện của nghành giáo dục. Tuy nhiên, việc sáp nhập điểm trường lẻ vào điểm trường chính ở xã Ngọc Sơn ban đầu chưa nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, nhưng sau nhiều lần đối thoại đã có sự đồng thuận.

Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La

Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La
Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhóm 4 đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cần xử lí nghiêm những kẻ đe doa, hành hung nhân viên trực chốt phòng chống dịch Covid-19

Cần xử lí nghiêm những kẻ đe doa, hành hung nhân viên trực chốt phòng chống dịch Covid-19
Thực hiện đúng quy định nhưng ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập dã man, khiến ông phải nhập viện điều trị…
Xem thêm
Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Nam thanh niên 30 tuổi làm nghề tiếp thị nước giải khát đã đâm 3 chị em của người tình. Trong đó, 2 người chết, 1 nạn nhân đang cấp cứu.
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.
Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH TM và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động