"Khuất tất" tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa:

Người dân tiếp tục tố cáo thêm nhiều sai phạm

Phát hiện thêm nhiều tình tiết có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân có đất bị thu hồi tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (theo Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 9/3/2001) tiếp tục gửi đơn tố cáo các cấp chính quyền tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2000-2005) đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước xem xét, giải quyết.

Tại Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 9/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định cho Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Hoàn Cầu thuê đất đầu tư xây dựng Khu du lịch và giải trí Sông Lô (dự án Sông Lô), xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thời hạn là 50 năm.

Trong qua trình phê duyệt, triển khai dự án, hơn 200 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi phải nhận tiền đền bù rẻ mạt, gây khiếu kiện gay gắt và kéo dài 20 năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân tiếp tục tố cáo thêm nhiều sai phạm
Quyết định số 2330/QĐ-UB phê duyệt sử dụng đất xã Phước Đồng, TP Nha Trang (giai đoạn 1996-2010) kèm theo Bản đồ do Phân viện qui hoạch và thiết kế Miền Trung thực hiện. Quy mô dự án khu du lịch Sông Lô là 104 ha.

Chưa từng nhận Quyết định thu hồi đất(!?)

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ông Nguyễn Văn Bình và ông Phùng Thanh Hải (trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đại diện cho người dân có đất bị thu hồi cho biết: “Trong suốt quá trình thu hồi đất dự án Sông Lô, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng chưa từng gửi bất cứ quyết định thu hồi đất nào đến các hộ dân kể cả Quyết định số 252/QĐ-TTg, nhưng họ lại tiến hành giao đất cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu thực hiện dự án là vi phạm Luật Đất đai nghiêm trọng”.

Tại Mục 1, Phần I, B văn bản Kết luận thanh tra số 489/BC-TTCP ngày 7/3/2006 của Thanh tra Chính phủ, giải quyết khiếu nại tố cáo của các hộ dân thuộc dự án Sông Lô đã chỉ rõ sai phạm của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau: “Về Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra chính phủ nhận thấy: Đối tượng bị thu hồi đất không được nhận quyết định và nội dung quyết định cũng không nêu danh sách kèm theo. Sau đó các cơ quan thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa cũng không ban hành quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất….’’.

Người dân tiếp tục tố cáo thêm nhiều sai phạm
Trang 3, Mục 1, phần I, B văn bản Kết luận thanh tra số 489/BC-TTCP ngày 7/3/2006 của Thanh tra Chính phủ, giải quyết khiếu nại tố cáo của các hộ dân thuộc dự án Sông Lô đã chỉ rõ sai phạm của UBND tỉnh Khánh Hòa

Tuy nhiên, sau khi chỉ ra được sai phạm, Kết luận thanh tra số 489/BC-TTCP ngày 7/3/2006 phải đưa ra chế tài để xử lý sai phạm, trả lại quyền lợi cho người dân, nhưng Thanh tra Chính phủ lại bỏ qua để sai phạm kéo dài, quyền lợi người dân đến nay chưa được xem xét.

Việc giao đất được tiến hành vội vã đến mức không có bản đồ cắm mốc. Khi có bản đồ cắm mốc lại là Dự án Khu du lịch và Giải trí Nha Trang, trong khi Thủ tướng phê duyệt cho thuê đất Dự án Khu du lịch và Giải trí Sông Lô. Và ngày 6/11/2001 Sở Địa chính mới ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hoàn Cầu, năm 2007 – 2009 UBND tỉnh Khánh Hòa cấp GCNQSDĐ cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang – một pháp nhân khác, hoàn toàn độc lập với Công ty được Thủ tướng phê duyệt cho thuê đất?; giao đất chưa sạch, chưa thuộc về Nhà nước do chưa thu hồi đất (Các quyết định phê duyệt phương án bồi thường được ban hành nhiều đợt từ ngày 4/9/2001 đến 26/8/2005 mới kết thúc) là có dấu hiệu vi phạm Điều 21 Luật Đất đai năm 1993: “Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.

Theo ông Bình, trong tất cả các tài liệu liên quan đến bồi thường giải tỏa, thu hồi, cưỡng chế ... “không có một tài liệu nào nêu rõ số hiệu thửa đất bị thu hồi và số hiệu tờ bản đồ Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định”... Sau khi trình Thủ tướng phê duyệt 7 tờ bản đồ trích đo, UBND tỉnh Khánh Hòa không dùng các bản đồ này vào bất cứ việc gì từ việc thu hồi, đền bù, cắm mốc và giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.... Điều này cho thấy UBND tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng Quyết định của Thủ tướng.

Trong một lần trả lời truyền thông, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từng đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ việc thu hồi đất dựa trên bản đồ nào? Thậm chí trong buổi tiếp dân vào ngày 7/5/2020, ông Tuân đã chỉ đạo Sở TN&MT làm rõ cơ sở, tài liệu nào xác định thửa đất của dân là đối tượng bị thu hồi, nhưng đến nay mọi việc vẫn rơi vào "im lặng" (!?).

"Việc thu hồi đất của hơn 200 hộ dân tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang cho doanh nghiệp tư nhân làm Dự án Sông Lô mà không có bất kỳ thông tin nào về thửa đất bị thu hồi có được xem là lộng quyền, coi thường pháp luật, coi thường nhân dân từ phía UBND TP Nha Trang và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2000-2005?– ông Bình đặt vấn đề.

Trong Báo cáo kết quả thanh tra số 1742/TTCP-V4, ngày 23/9/2005 của Thanh tra Chính phủ có nêu: Về qui hoạch, trên cơ sở quy hoạch tổng thể UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định 1862/UB ngày 27/6/1995 phê duyệt chi tiết Khu du lịch Sông Lô. Điều lạ lùng là chủ đầu tư của dự án phê duyệt theo Quyết định 1862/UB là Sở Du lịch Khánh Hòa, diện tích qui hoạch là 54 ha không phải do Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư với diện tích triển khai là 180ha.

Như vậy, có thể nói, Dự án Sông Lô được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chỉ bằng Thông báo số 325/TB-UB, mà không ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư cho Công ty TNHH thương mại-xây dựng Hoàn Cầu mà vẫn dựa vào quyết định phê duyệt dự án do Sở Du lịch Khánh Hòa quản lý là có "khuất tất".

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết thêm, ngày 16/4/2021, ông được chính quyền TP Nha Trang cung cấp Quyết định 2330/QĐ-UB do UBND TP Nha Trang ban hành ngày 19/12/1996, phê duyệt qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phước Đồng (giai đoạn 1996-2010) kèm theo bản đồ do Phân viện Quy hoạch và thiết kế Miền Trung thực hiện đã phát hiện thêm tình tiết sai phạm nghiêm trọng về kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. Theo đó, diện tích đất để xây dựng khu du lịch Sông Lô là 104 ha.

Người dân tiếp tục tố cáo thêm nhiều sai phạm
Diện tích đất 104 ha xây dựng khu du lịch Sông Lô theo Quyết định số 2330/QĐ-UB ngày 19/12/1996 của UBND TP Nha Trang, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phước Đồng (giai đoạn 1996-2010) kèm theo bản đồ do Phân viện Quy hoạch và thiết kế Miền Trung thực hiện.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua và lập bản đồ trình cấp trên phê duyệt diện tích dự án Sông Lô lên 180 ha, vượt gần 80 ha so với qui hoạch sử dụng đất được duyệt ban đầu.

So sánh giữa bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phước Đồng (giai đoạn 1996-2010) kèm theo Quyết định số 2330/QĐ-UB và bản đồ xã Phước Đồng năm 1996, có thể thấy, toàn bộ vùng đất tại bản đồ số 22 và phần lớn đất tại bản đồ số 23, bản đồ địa chính xã Phước Đồng năm 1996 là nằm ngoài quy hoạch khu du lịch Sông Lô. Căn cứ vào quy hoạch vùng đất tại các bản đồ địa chính đất ở nêu trên thì những nội dung mà người dân khiếu nại suốt 20 năm qua nay lại nằm trọn trong Khu du lịch và Giải trí Nha Trang là quá bất thường.

"Đây là vi phạm nghiêm trọng về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại dự án trên, tương tự như dự án Thủ Thiêm nhưng với mức độ lớn hơn nhiều lần. Hơn 20 năm triển khai, dự án vẫn còn nhiều diện tích đất để hoang, không chỉ gây lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách mà khiến người dân không có đất sản xuất, cuộc sống điêu đứng" – ông Phùng Thanh Hải than phiền.

Cho đến nay UBND tỉnh Khánh Hòa dường như vẫn cố tình "bao che" cho chính sai phạm thời kỳ trước đây khi không cung cấp Bản đồ quy hoạch chi tiết và quyết định phê duyệt dự án đầu tư Khu du lịch và giải trí Sông Lô cho người dân với lý do đã cung cấp cho Thanh tra Chính phủ, mặc dù đây là tài liệu công khai không việc gì phải giữ bí mật? Đây là hành vi vi phạm Luật Tiếp cận thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền công dân - ông Nguyễn Văn Bình bức xúc.

Có ép dân nhận đền bù với giá quá thấp?

Là dự án do tư nhân đầu tư, thế nên trong nhiều báo cáo, kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa và Thanh tra Chính phủ đều khẳng định, dự án Sông Lô được hình thành từ nguồn vốn không phải ngân sách Nhà nước và nguồn vốn nước ngoài, vì vậy trình tự thủ tục đảm bảo trên nguyên tắc thỏa thuận.

Đây là dự án chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàn Cầucũng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (quy định tại Điều 27 của Luật Đất đai năm 1993 và Điều 1 Nghị định 22/1998/NĐ-CP). Vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang không thể tự ý thực hiện việc thu hồi đất của các hộ dân. Thay vào đó, doanh nghiệp muốn lấy đất thực hiện dự án thì buộc phải bồi thường với các hộ dân có đất trên nguyên tắc thỏa thuận.

Người dân tiếp tục tố cáo thêm nhiều sai phạm
Dự án Sông Lô sau 20 năm đào bới, nay còn nhiều diện tích để hoang hóa nhưng không thu hồi trả lại cho dân.

Hơn nữa, ngay cả việc bồi thường theo khung giá Nhà nước, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng áp dụng sai khung giá đền bù.

Cụ thể, ngày ngày 22/4/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 106/1999/QĐ-TTg công nhận TP Nha Trang là đô thị loại II, tuy nhiên UBND tỉnh Khánh Hòa lại áp dụng khung giá đền bù dự án Sông Lô theo Quyết định 5064/QĐ-UB ngày 29/9/1997 về giá của các loại đất ở tại tỉnh Khánh Hòa (tại thời điểm ban hành Quyết đinh 5064, Nha Trang là đô thị loại III). Các hộ không nhận đền bù đều bị cưỡng chế, mặc dù cũng như các thông báo thu hồi đất, các quyết định cưỡng chế hoàn toàn không có bất ký thông tin nào về thửa đất phải thi hành quyết định.

Có hay không việc UBND tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2000-2005) đã ép các hộ dân nhận tiền đền bù theo giá Nhà nước khi thu hồi đất cho tư nhân đầu tư Dự án Sông Lô, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và làm lợi cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàn Cầu? Nên chăng Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đã và đang tiến hành kiểm tra, rà soát Dự án Sông Lô (theo Quyết định thành lập Đoàn số 511/QĐ-TTCP ngày 17/8/2020) và làm rõ.

Ngày mới Online sẽ cập nhật vào các kỳ tiếp theo!

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa Tỉnh Khánh Hòa: Khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch Đào Công Thiên và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Võ Tấn Thái. Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai? Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm tại dự án Mường Thanh Nha Trang Nhiều sai phạm trong việc chuyển đổi nhà đất công tại tỉnh Khánh Hòa
Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình xây dựng ở phường Liêu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng không thấy “bóng dáng” của cơ quan chức năng. Nhiều người hoài nghi liệu có sự “bao che”, thậm chí ‘tiếp tay” cho các công trình xây dựng này tồn tại….
Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều người cao tuổi ở tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho rằng, hành vi đổ trộm chất thải của Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh là trái pháp luật, cần phải xử lý nghiêm…
Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã “nghiệm thu thanh toán khi không xác định rõ vị trí, trữ lượng và khối lượng đất đã đổ thải tại Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT 254”.
Tin giả bùng phát giữa đại dịch Covid-19: "Tỉnh táo" trước khi chia sẻ

Tin giả bùng phát giữa đại dịch Covid-19: "Tỉnh táo" trước khi chia sẻ

Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ vì thông tin chưa kiểm chứng đã trở thành “nạn nhân” của tin giả khi chia sẻ đăng tải thông tin sai sự thật. Khi nhấn nút chia sẻ, đăng bài, bình luận hãy giữ tỉnh táo trước những thông tin gây nhiễu loạn.
Tỉnh Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỉ đồng

Tỉnh Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỉ đồng

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng...

Tin khác

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động
Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này hoạt động trong một thời gian dài lộn xộn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 217.

Nhiều bệnh viện "cài" tiêu chí, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế được hưởng lợi?

Nhiều bệnh viện "cài" tiêu chí, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế được hưởng lợi?
Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị truyền đạt các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lí chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, chấn chỉnh công tác đấu thầu. Thế nhưng thời gian gần đây Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh về việc, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế có dấu hiệu “thông thầu” với chủ đầu tư, bằng cách "cài cắm" quá nhiều tiêu chí khó, áp vào gói không yêu cầu kỹ thuật cao, phạm vào điều cấm mà Thủ tướng Chính phủ quy định.

Mỹ- Ấn Độ: Tăng cường quan hệ trên các ưu tiên chung

Mỹ- Ấn Độ: Tăng cường quan hệ trên các ưu tiên chung
Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken đã thực hiện chuyến thăm New Delhi, Ấn Độ, với sứ mệnh tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác và nhấn mạnh hợp tác trên các ưu tiên chung...

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ
Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…
Năm 2013, ông Thái đã nộp thuế đất cho cái chuồng bò 86m2, năm 2015, nhưng chính quyền khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Thu trùm lên đất trên. Căn cứ vào đó, hai cấp Tòa ở Bình Thuận buộc ông Thái trả đất cho bà Thu, thì quá vô lí. Đáng nói, ông Thái là hộ nghèo cần có đất để mưu sinh, còn bà Thu chưa hề có nhu cầu sử dụng đất…

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?
Thời gian vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online nhận được nhiều ý kiến phản hồi sau khi có loạt bài viết liên quan đến nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), bị UBND TP Hồ Chí Minh năm 1977 tịch thu trái luật. Mặc dù khi còn sống cố luật sư Trịnh Đình Thảo và sau này là thân nhân của luật sư yều cầu trả lại, nhưng hơn 40 năm nay vẫn chưa được giải quyết triệt để và trả lại cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo.
Xem thêm
Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình xây dựng ở phường Liêu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng không ...
Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều người cao tuổi ở tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho rằng, hành vi đổ ...
Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã “nghiệm thu thanh toán khi không xác định rõ vị trí, trữ lượng và khối lượng đất ...
​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

Nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc Hòa, ngụ tổ 25, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang; bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Sách, bà Phạm Thị ...
Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này ...
Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân, sinh năm 1937, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), địa chỉ 414/27 ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động