Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An:

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 2)

Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích những sai phạm của TAND huyện Vĩnh Hưng khi đem đất đã chuyển nhượng cho người khác, để phong tỏa làm tài sản bảo đảm trả nợ cho người bán đất. Những sai phạm này đã được TAND tỉnh Long An sửa sai, những thửa đất vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền đã chuyển nhượng, được Tòa cấp phúc thẩm trả lại cho người nhận chuyển nhượng là anh Nguyễn Thanh Nhân. Thế nhưng, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng lại làm điều ngược đời, ra quyết định phong tỏa tài sản của anh Nhân, để bảo đảm trả nợ cho bà Mật. Đây lại là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng…

Như vậy, mặc nhiên tài sản là các thửa đất: số 266, số 178, số 218 là tài sản thuộc quyền sử dụng của anh Nguyễn Thanh Nhân, hiện đang cho anh Lê Tấn Linh thuê để sản xuất nông nghiệp. Sau khi có Bản án số 327/2019/DS-PT ngày 21/11/2019 của TAND tỉnh Long An, ngày 22/11/2019, anh Nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Vĩnh Hưng, để làm thủ tục cập nhật biến động các thửa đất. Ngày 27/11/2019, anh Nhân nhận được phiếu hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh diện tích các thửa đất: số 178, số 218 với lí do UBND huyện Vĩnh Hưng yêu cầu hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, anh Nhân đã chấp hành. Ngày 29/11/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Vĩnh Hưng chỉnh lí biến động trên 3 sổ đỏ của các thửa đất: số 266, số 178, số 218, diện tích còn 11.883m2. Mặt sau 3 sổ đỏ ghi rõ: Ông Nguyễn Thanh Nhân… nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thế nhưng, ngày 23/12/2019, chấp hành viên (CHV) Lê Anh Quý, Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS, về cưỡng chế, kê biên tài sản, là toàn bộ 3 thửa đất: số 266, số 178, số 218, mà anh Nhân đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Thu, chị Hiền, để bảo đảm THA, buộc anh Thu, chị Hiền trả nợ cho bà Huỳnh Thị Mật. Ô hay, tài sản là 3 thửa đất đã thuộc chủ quyền của anh Nhân, được xác định bởi Bản án dân sự phúc thẩm số 327/2019/DS-PT của TAND tỉnh Long An, chứ có phải tài sản của anh Thu, chị Hiền đâu mà CHV Lê Anh Quý ra quyết định kê biên!? Việc kê biên tài sản của CHV Lê Anh Quý, tại Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, là trái với Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; vi phạm Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015; vi phạm nghiêm trọng phần “Nhận định” và “Quyết định” của Bản án số 327/2019/DS-PT. Tuy nhiên, chưa nực cười bằng quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, khi ông này căn cứ vào một văn bản pháp luật chưa ban hành, để giải quyết khiếu nại trái pháp luật.

3433 anh 4 copy
Anh Nguyễn Thanh Nhân với tập hồ sơ đến khiếu nại tại Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng

Ngày 1/1/2020, anh Nhân có Đơn khiếu nại, yêu cầu Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng hủy bỏ Quyết định kê biên tài sản số 03/QĐ-CCTHADS. Ngày 19/6/2020, ông Nguyễn Xuân Hải kí ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS, về giải quyết khiếu nại của anh Nhân. Tại Quyết định này có đoạn ghi: “Tại điểm a, Mục 11 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định như sau: … Trường hợp có giao dịch về tài sản nhưng chưa hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng thì CHV tiến hành kê biên, xử lí tài sản theo quy định. Khi kê biên tài sản, nếu có tranh chấp thì CHV thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật THADS; trường hợp cần tuyên bố giao dịch vô hiệu, hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch, thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 75 Luật THADS…” (sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP). Từ đó khẳng định: “Do đó, việc ban hành quyết định cưỡng chế của chấp hành viên là đúng và phù hợp với quy định của pháp luật”.

Thật nực cười, thời điểm CHV Lê Anh Quý ban hành Quyết định kê biên tài sản số 03/QĐ-CCTHADS là ngày 23/12/2019. Thời điểm đó, Nghị định số 33/2020/NĐ-CP chưa ra đời, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP chưa bị sửa đổi, bổ sung. Đến ngày 17/3/2020, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP và đến ngày 1/5/2020 mới có hiệu lực pháp luật. Do đó, đương nhiên khi ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS, CHV Lê Anh Quý phải căn cứ quy định tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, chứ không thể căn cứ vào một văn bản pháp luật chưa ra đời. Vậy mà, ông Chi cục trưởng Nguyễn Xuân Hải lại lấy đó làm căn cứ để cho rằng: “Việc ban hành quyết định cưỡng chế của CHV là đúng và phù hợp với quy định của pháp luật”!? Từ nhận định nực cười đó, ông Chi cục trưởng bác Đơn khiếu nại của anh Nhân.

3539 anh 5
Mặt sau các sổ đỏ đều ghi biến động: “Ông Nguyễn Thanh Nhân… Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất…”

Ngoài việc nực cười trong áp dụng pháp luật như nêu trên, Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, còn vi phạm nghiêm trọng về thời hạn giải quyết khiếu nại, quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lí; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lí…”. Vậy mà, kể từ ngày anh Nhân có Đơn khiếu nại (ngày 1/1/2020), đến khi ông Chi cục trưởng ra quyết định giải quyết là hơn 6 tháng. Việc chậm trễ giải quyết khiếu nại như vậy, gây hậu quả không hề nhỏ, xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của công dân, khiến anh Nhân lại phải tiếp tục hành trình khiếu nại tiếp theo, không biết đến bao giờ mới được giải quyết!?

Từ những tình tiết diễn biến của vụ việc cho thấy, những vi phạm nghiêm trọng của các cơ quan pháp luật ở huyện Vĩnh Hưng. Trước hết là vi phạm của TAND huyện Vĩnh Hưng. Phiên tòa sơ thẩm ngày 29/8/2019 đã vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, khi không đưa anh Nhân (người nhận chuyển nhượng đất) và anh Linh (người thuê đất) vào tham gia tố tụng, với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Từ đó ra Bản án số 31/2019/DS-ST là trái pháp luật. Việc thẩm phán Phạm Thị The kí ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT, về phong tỏa tài sản là diện tích 9.550m2 đất tại thửa số 266, tờ bản đồ số 5, ấp 4, xã Vĩnh Bình, mà anh Nhân đã nhận chuyển nhượng từ vợ chồng anh Thu, chị Hiền, là trái pháp luật.

3642 anh 6
Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS có nội dung sử dụng quy định chưa ban hành để bác đơn

Bản án dân sự phúc thẩm số 327/DS-PT ngày 21/11/2019 của TAND tỉnh Long An, đã tuyên hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT, tuyên 3 thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của anh Nguyễn Thanh Nhân. Do đó, việc CHV Lê Anh Quý ra Quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, kê biên toàn bộ 3 thửa đất mà anh Nhân đã nhận chuyển nhượng từ vợ chồng anh Thu, chị Hiền, là trái pháp luật. Việc Chi cục trưởng Nguyễn Xuân Hải kí ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2020, cũng là trái pháp luật. Vì vậy, trong vụ việc này có dấu hiệu của các hành vi “ra bản án trái pháp luật” và “ra quyết định trái pháp luật”, quy định tại các Điều 370, 371 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Những sai phạm nêu trên mức độ đến đâu? Có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự hay không? Rất mong Cơ quan Điều tra của Viện KSND Tối cao vào cuộc làm rõ, lấy lại niềm tin của người dân vào các cơ quan tư pháp.

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Gia Lai: Cần xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm ở huyện Ia Pa

Tỉnh Gia Lai: Cần xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm ở huyện Ia Pa

Mặc dù Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều Văn bản báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt nhà thầu, thẩm định dự án… của Ban Quản lý Dự án Xây dựng đô thị và UBND huyện Ia Pa. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa giải quyết dứt điểm, khiến dư luận địa phương cho rằng, những sai phạm này có nguy cơ dần bị “chìm xuống”…
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về quản lý, điều hành chùa Nga Hoàng, liên tục ra bất hòa và mâu thuẫn trong việc tu hành. Ngoài ra, ông Trương Thái Yên, Trưởng Ban quản lý đình Nga Hoàng ngăn cản không cho một số người cao tuổi, nhân dân vào tam bảo (chùa Nga Hoàng) để tụng kinh, làm lễ...
Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư là nghề cao quý, luôn được ví von là những người “hành hiệp trượng nghĩa”, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế thế trong xã hội… Bên cạnh những luật sư chân chính, đóng góp nhiều cho đất nước thì còn đó, một số ít luật sư vẫn bị người dân tố cáo với những vụ việc “lùm xùm”, khuất tất…
Viết tiếp vụ tranh chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Tiến: Phó Chán án TAND huyện Mê Linh thừa nhận vi phạm tố tụng

Viết tiếp vụ tranh chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Tiến: Phó Chán án TAND huyện Mê Linh thừa nhận vi phạm tố tụng

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Mê Linh cho biết, TAND huyện Mê Linh có thông báo thụ lý vụ án, đến nay đã gần 13 tháng, vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử là vi phạm tố tụng...
Dân khiếu kiện vì cơ quan công quyền buông lỏng quản lí

Dân khiếu kiện vì cơ quan công quyền buông lỏng quản lí

Trong những ngày vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của nhiều người cao tuổi sinh sống tại khu vực ao Thùy Dương, tổ 20, phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, phản ánh về việc họ đang sinh sống ổn định tại địa chỉ trên thì chính quyền tổ chức cưỡng chế buộc họ trả lại mặt bằng,...

Tin khác

TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người
Một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội bị “tố” đánh "hội đồng", khiến ông Đỗ Văn Đức, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai phải nhập viện. Sau đó, các cán bộ Công an này giải thích do nhận “nhầm” người(!?)

Vụ rà soát lại kỳ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa: Còn kéo dài đến bao giờ?

Vụ rà soát lại kỳ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa: Còn kéo dài đến bao giờ?
Mọi khúc mắc về kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại các Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ), thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa tưởng chừng sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận và trả lời kết quả về Bộ Nội vụ đúng hẹn, trước ngày 30/9/2020. Cho đến nay đã quá hạn gần 20 ngày, nhưng vụ việc dường như vẫn “án binh bất động”…?    

Ninh Thuận: Lấy lí do vu vơ để không cấp sổ đỏ cho dân (!)

Ninh Thuận: Lấy lí do vu vơ để không cấp sổ đỏ cho dân (!)
Đất đai tạo dựng hợp pháp, thế nhưng khi làm thủ tục cấp quyền sử dụng (sổ đỏ) bỗng bị "ách" lại; bởi lí do, theo chủ đất, là hết sức "nghi ngờ", không chính đáng!    

Tỉnh Thanh Hóa: 300 triệu để “chạy" vào Quân nhân chuyên nghiệp, "tiền mất, tật mang"!?

Tỉnh Thanh Hóa: 300 triệu để “chạy" vào Quân nhân chuyên nghiệp, "tiền mất, tật mang"!?
Do người quen giới thiệu về một phụ nữ có khả năng “chạy việc”, bà Trịnh Thị Huệ, ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đưa 300 triệu đồng để người phụ nữ này lo việc cho con. Đến nay, 4 năm trôi qua, công việc không thấy, số tiền "chạy việc" cũng "không cánh mà bay" cùng người phụ nữ với lời “hứa suông”. 

Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật

Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật
Trong quá trình xét xử và tại phiên tòa ngày 29/9/2020, nguyên đơn (ông Võ Văn Học) và nhân chứng đưa ra các lời khai cho thấy, ông Nguyễn Chí Thành (bị đơn) và ông Học có thỏa thuận hùn tiền mua đất chung, nhưng Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không công nhận đó là chứng cứ; và đã ra Bản án số 175/2020/DS-ST bác yêu cầu khởi kiện.

Tài xế Be bị khách hàng “tố” hành xử côn đồ, ném đồ của khách ra khỏi xe

Tài xế Be bị khách hàng “tố” hành xử côn đồ, ném đồ của khách ra khỏi xe
Đặt xe đến địa chỉ vẫn thường đi, nhưng khi lên xe hành khách bất ngờ bị tài xế yêu cầu chuyển điểm đến sang vị trí khác và có hành xử côn đồ, ném đồ, vặn, kéo tay bắt khách xuống xe.    
Xem thêm
Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư là nghề cao quý, luôn được ví von là những người “hành hiệp trượng nghĩa”, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế thế trong xã hội… Bên ...
TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

Một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội bị “tố” đánh "hội đồng", khiến ông Đỗ Văn Đức, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, ...
Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt vi phạm hành chính hơn 93 triệu đồng đối với Phòng khám Chẩn trị Y học cổ truyền ...
Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Vô tư xây dựng nhà trên  đất nông nghiệp (!)

Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh: Vô tư xây dựng nhà trên đất nông nghiệp (!)

Nhiều người cao tuổi ở xã Bình Mỹ phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi về tình hình an ninh trật tự, xây dựng không phép trên địa bàn ...
Tỉnh Gia Lai: Cần xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm ở huyện Ia Pa

Tỉnh Gia Lai: Cần xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm ở huyện Ia Pa

Mặc dù Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều Văn bản báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, lựa chọn ...
Tỉnh Đồng Nai: Nhiều cơ sở để nguyên đơn kháng cáo bổ sung đối với bản án của TAND huyện Long Thành!

Tỉnh Đồng Nai: Nhiều cơ sở để nguyên đơn kháng cáo bổ sung đối với bản án của TAND huyện Long Thành!

Chưa làm rõ: Cơ sở pháp lí việc cấp đổi 24 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở (QSHNO) và tài sản khác gắn ...
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

Đợt thủy triều cao vào chiều 19 và sáng 20/10/2020, làm người dân ở ven đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 TP Hồ chí Minh bất ngờ, vì tình trạng ...
Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk được bê tông hoá và mới đưa vào sử dụng được khoảng 3 tháng. Người dân, nhất ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
Phiên bản di động