Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đã hơn 12 năm, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân. Tuy nhiên, sai phạm trong thực hiện Dự án này không chỉ có thế!
Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái
Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, của UBND tỉnh Đồng Nai

Không thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Vụ việc trên, Báo Ngày mới online (ngày 30/6/209, https://ngaymoionline.com.vn/ve-thuc-hien-du-an-xay-dung-khu-dan-cu-long-hung-tai-xa-long-hung-tp-bien-hoa-tinh-dong-nai-can-dung-cuong-che-thu-hoi-dat-co-mot-cuoc-thanh-tra-toan-dien-6929.html) và Báo Người cao tuổi số 105 (2465) ra ngày 2/7/2019 (nay là Tạp chí Người cao tuổi), đã đăng bài: “Cần ngưng cưỡng chế thu hồi đất, có một cuộc thanh tra toàn diện!”.

Sau khi đăng bài trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 3147/MTTQ-DCPI ngày 8/7/2019 về việc chuyển đơn khiếu nại của công dân, gửi Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, có nội dung: “Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhận được đơn của các ông, bà có tên sau đây: ông đoàn Văn Thịnh; ông Trần Văn Tư; bà Trịnh Thị Bé; ông Lê Đình Hạnh; bà Lương Thị Hoa; ông Nguyễn Văn Lộ. Đều ngụ tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (có đơn kèm theo). Đơn có nội dung khiếu nại liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế kinh tế mở Long Hưng, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Sau khi xem xét nội dung đơn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai chuyển đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trả lời cho công dân và thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biết kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.”

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Văn bản số 3147/MTTQ-DCPI ngày 8/7/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai gửi Ủy ban nhân dân TP Biên Hòa

Và Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6322/VPCP-V.I ngày 16/7/2019 về việc phản ánh của Báo Người cao tuổi, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có nội dung: Báo Người cao tuổi có văn bản số 133/CV-BNCT ngày 1/7/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh về đơn khiếu nại của một số hộ dân tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai liên quan đến Dự án Khu dân cư Long Hưng do Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai làm chủ đầu tư (văn bản, tài liệu sau gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét nội dung phản ánh của Báo Người cao tuổi để có biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả đến Báo Người cao tuổi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 26/TB-VPCP ngày 4/3/2019 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.”

Tuy nhiên, không hiểu tại sao, đến nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa gửi thông báo kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho Tạp chí Người cao tuổi.

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Văn bản số 6322/VPCP-V.I ngày 16/7/2019 của Văn phòng Chính phủ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Không thực hiện yêu cầu hợp pháp, chính đáng của các hộ dân!

Ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1960, ngụ ấp Phước Hội, xã Long Hưng, cầm “sổ đỏ”, bức xúc: “Đất của gia đình tôi đang có giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ! Thế mà không hiểu sao bị một số cán bộ chính quyền cứ để cho doanh nghiệp cố tình san lấp, đóng cọc, đổ vật liệu xây dựng lên đất đang do chúng tôi quản lí, sử dụng hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu phải thu hồi hủy bỏ tất cả các văn bản áp giá bồi thường của chính quyền, để Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng thực hiện thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án (trong đó có đất của gia đình tôi), theo đúng tinh thần nội dung Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

“Sổ đỏ” của ông Nguyễn Văn Lai

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Đất trong sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Lai đang bị xâm hại chủ quyền sử dụng

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Đất trong sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Lai đang bị xâm hại chủ quyền sử dụng

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Đất trong sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Lai đang bị xâm hại chủ quyền sử dụng

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Đất trong sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Lai đang bị xâm hại chủ quyền sử dụng

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái

Ông Nguyễn Văn Lai trên đất đang bị xâm hại chủ quyền sử dụng

Ông Trần Văn Tư, sinh năm 1965, ấp An Xuân xã Long Hưng thành phố biên Hòa, nói: “Vào lúc 15 giờ 28/6/2019, gia đình tôi bị hủy hoại tài sản, gồm có: 1hàng rào lưới bê 40 khoảng 20; 2 cây bằng lăng, nhiểu số cây cam, bạch đàn, cây mai lớn và một số cây kiểng các loại. Tôi có đơn gửi đến chính quyền, yêu cầu xem xét xử lý, giải quyết”. Còn ông Đào Văn Thịnh, ngụ ấp Phước Hội xã Long Hưng thành phố Biên Hòa, bức xúc: “Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 về việc thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân trong Dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng” của UBND tỉnh Đồng Nai, có ghi rõ: “Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai - Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng chỉ được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo bảng giá đất của tỉnh theo đúng quy định. Như vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định chủ đầu tư thỏa thuận thương lượng với hộ dân. Nhưng thực tế chủ đầu tư và một số cán bộ chính quyền địa phương không thực hiện đúng chỉ đạo này, mà đã tổ chức kiểm kê bắt buộc rồi cưỡng chế nhà ở, hủy hoại tài sản của một số hộ dân, vì thế đã xảy ra vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai. Chúng tôi yêu cầu giải thích vì sao lại có sự vô lí như thế này, mà đến nay không nhận được trả lời!”

Như vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết nội dung báo chí phản ánh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai có thực hiện chức năng giám sát việc thực thi pháp luật về quá trình các cấp chính quyền ở tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện Dự án Khu dân cư Long Hưng do Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai làm chủ đầu tư; nhiều hộ dân đang có yêu cầu hợp pháp, chính đáng sao không được giải quyết! Không biết còn cố tình làm trái đến bao giở?

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Dân mong “thoát cảnh” có đất cũng như không!

Đồng Nai: Dân mong “thoát cảnh” có đất cũng như không!

Câu chuyện tưởng như đùa ấy lại là sự thật đang diễn ra với 26 hộ dân tại tổ 2, khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”:  Trách nhiệm thuộc về ai?

Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”: Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc Chi cục THADS huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cố tình không thi hành án cưỡng chế theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 8/10/2020, để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong khi Chủ tịch UBND huyện, chưa thực thi đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 174 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 9/9/2009 của Chính phủ …
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151

Nhiều người cao tuổi sinh sống ở trên tuyền Quốc lộ 4E, Tỉnh lộ 151, đoạn từ xã Cam Đường đến khu công nghiệp Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang ngày đêm phải gồng mình gánh chịu cảnh xe chở quá khổ, quá tải. Nhiều xe còn tự ý cơi nới thùng, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến người dân nơi đây mà không hề bị một cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý?
Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Tại xã Nhị Bình có một cơ sở có dấu hiệu chứa khí N2O!

Qua quá trình thu thập thông tin, phóng viên (PV) Tạp chí Ngày mới ghi nhận dấu hiệu một cơ sở tại tổ 11, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn lưu trữ và san chiết khí N2O phục vụ cho sản xuất “bóng cười” để bán ra thị trường TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách "đánh trống bỏ dùi" (!?)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ra quyết định cưỡng chế “3 cây sắt cao 1,6m, lưới rào loại B40 hàn cố định vào khung sắt có chiều ngang 6 mét, cao 1,5 mét ”. Nhưng sau hơn 4 tháng, đối tượng bị cưỡng chế không thi hành án, Chi cục THADS cũng không tiến hành cưỡng chế; hậu quả là một nhà nghỉ không thể kinh doanh …

Tin khác

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”
Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỉ đồng.

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?
Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường Lê Hồng Phong ngay thời gian cao điểm. Điều đáng nói là mặc dù đoạn đường này không cấm đậu nhưng khách vẫn bị thu phí giữ xe với giá cao.

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?
Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh Đồng Nai mới có Công văn trả lời đơn KN của bà Hà, là thể hiện nhiều dấu hiệu không đúng Luật Khiếu nại, gây bức xúc cho công dân...

Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?
Liên quan đến việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA) ra thông báo tạm ngưng hoạt động đối với Dự án bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina, ngày 13/1/2021, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh, BIZA đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư dự án là Công ty CP Vũng Tàu Marina.

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên
Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép tại xã Sơn Đông, bất chấp các quy định của pháp luật. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã cử phóng viên điều tra làm rõ các nội dung người dân phản ánh. Sau khi phóng viên làm việc và trao đổi với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, thì chùa Khai Nguyên vẫn tiếp tục xây dựng xưởng in không phép tại khu đất Gò Đỉnh, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đối diện chùa.

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường
Đơn của bà Từ Kim Nguyệt, ở 2/26 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, gửi Tạp chí Người cao tuổi, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ...
Xem thêm
"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi ...
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động