Về thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai: Cần dừng cưỡng chế thu hồi đất, có một cuộc thanh tra toàn diện!

UBND tỉnh Đồng Nai quy định: Chủ đầu tư thực hiện dự án trong 12 tháng; được thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân. Đến nay đã 11 năm, dự án vẫn chưa thực hiện xong; Chủ đầu tư Dự án không thỏa thuận bồi thường với các hộ dân. Mặc dù, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh giải quyết để dân biết tính pháp lí của dự án; ngày 17/6/2019, Chủ tịch xã Long Hưng họp dân, ghi nhận, sẽ báo cáo trên về ý kiến, nguyện vọng của các dộ dân. Tuy nhiên thực việc cưỡng chế thu hồi đất vẫn diễn ra; các hộ dân không đồng thuận, liên tục khiếu nại, yêu cầu có quyết định của cấp trên về dừng cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thanh tra toàn diện đối với việc thực hiện dự án.

Mai Thân
08:26, 30/06/2019

Tỉnh quy định một đằng, thực hiện một nẻo!

Theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, huyện Long Thành của UBND tỉnh Đồng Nai: Điều 1. Thu hồi 2.153.973,8m3 đất (trong đó có 196.337,2m2 đất đường giao thông, thủy lợi, sông suối hiện hữu không bồi thường và 7.354,8m2 đất Tín ngưỡng, đất Tôn giáo Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai đề nghị không thu hồi) tại xã Long Hưng, huyện Long Thành do các tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Khu dân cư Long Hưng do Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai làm chủ đầu tư. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo 10 tờ Trích lục và Bản đồ địa chính khu đất số 760/BĐĐC tỷ lệ 1/1000 và tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai thực hiện ngày 27/5/2008, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai ký kiểm tra nội nghiệp ngày 27/5/2008. Thời hạn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không quá 12 tháng kề từ ngày ký Quyết định này.

Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 “Về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, huyện Long Thành”, của UBND tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 về việc thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân trong Dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng” của UBND tỉnh Đồng Nai, có nội dung (trích): Sau khi xem xét đề nghị của Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai tại Tờ trình số 15/TT-LHHTX ngày 11/09/2008 …; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ỷ kiến như sau: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai - Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng chỉ được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo bảng giá đất của tủnh theo đúng quy định.

Như vậy, về việc tổ chức thực hiện dự án trên, UBND tỉnh Đồng Nai quy định: Chủ đầu tư thực hiện dự án trong 12 tháng; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án. Nhưng đến nay đã 11 năm mà dự án vẫn chưa thực hiện xong; Chủ đầu tư Dự án không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân. Mặc dù ngày 17/6/2019, Chủ tịch xã Long Hưng họp dân, ghi nhận và hứa sẽ báo cáo cấp trên về ý kiến, nguyện vọng của các dộ dân. Tuy nhiên thực việc cưỡng chế thu hồi đất vẫn diễn ra, khiến các hộ dân liên tục có đơn khiếu nại. Đây rõ ràng tỉnh quy định một đằng, nhưng lại thực hiện một nẻo!

Văn bản số 6638/UBND-XKT ngày 02/10/2014 của UBND TP Biên Hòa

Văn bản số 9899/UBND-ĐT ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tâm tư của các hộ dân

Trao đổi với phóng viên Báo Ngày mới, Báo Người cao tuổi, đại diện hộ bà Nguyễn Thị Thơ, ngụ ở khu 3, ấp Phước Hội cho biết: “Dự án này, đến nay đã 11 năm vẫn chưa thực hiện xong, cấp có thẩm quyền vẫn không ra quyết định thu hồi là tại sao? Trong khi Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, quy định tại: Điều 29. Xử lí đối với diện tích đất đã được xác định phải thu hồi hoặc phải chuyển mục đích sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà sau ba (03) năm không được thực hiện.”

Và trong “Biên bản họp khiếu nại, kiến nghị về các thông báo cưỡng chế của UBND TP Biên Hòa”, lập ngày 17/6/2019, tại UBND xã Long Hưng, thành phần tham dự có: Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND xã chủ trì và đại diện 11 hộ dân tham dự. Sau khi ông Ngọc nêu lý do cuộc họp, đại diện các hộ dân ý kiến:

Bà Đào Thị Ngọ: “Ủy ban tỉnh cho phép nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng phải có thỏa thuận với người dân, chứ không có quyền thu hồi cưỡng chế người dân!”

Ông Lê Đình Hạnh, khu 3, xã Phước Hội: “Ngày 27/5/2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai có Giấy báo tin số 318-GBT/UBKTTU ngày 27/5/2019 gửi bà Lê Thị Sáng với nội dung phản ánh việc UBND thành phố Biên Hòa ra thông báo cưỡng chế thu hồi đất không đảm bảo cơ sở pháp lí quy định.”

Ông Nguyễn Thanh Long: “Việc UBND thành phố biên Hòa ra thông báo cưỡng chế thu hồi đất của người dân để thực hiện dự án là sai quy định trái pháp luật. Yêu cầu xã thu thập ý kiến của người dân cho đầy đủ; gửi tâm tư nguyện vọng của người dân lên cấp có thẩm quyền để xem xét thỏa thuận với người dân”.

Bà Lê Thị Sáng: “Đề nghị UBND TP tạm hoãn hoặc hủy bỏ các thông báo quyết định cưỡng chế.”

Ông Lê Đình Hạnh: “Công văn 2348/UBND-CNN ngày 28/3/2008 về việc thỏa thuận địa điểm cho Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, … lập thủ tục đầu tư một phần dự án khu đô thị Long Hưng. Mục dù trong văn bản nêu rõ thời hạn hiệu lực của văn bản này là 12 tháng kể từ ngày ký. Hết thời hạn trên nếu nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định mà không làm thủ tục gia hạn, văn bản thỏa thuận địa điểm không còn hiệu lực pháp lí.”

Ông Nguyễn Thanh Ngọc kết luận: “UBND xã Long Hưng cũng có ý kiến bằng văn bản gửi UBND thành phố xem xét lại giá đất bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi, vì có rất nhiều hộ dân không đồng tình. UBND xã ghi nhận những ý kiến bức xúc của bà con để chuyển thành phố xem xét, UBND xã xem xét”.

Cảnh tan hoang sau khi bị cưỡng chế thu hồi đất

Nhà ở của hộ ông Trần Văn Bảo và bà Lương Thị Hòa bị tổ chức chế cưỡng chế sáng 28/6/2019, nhưng không thành, nay được vận động gặp Chủ đầu tư dự án để thỏa thuận.

Nhà ở của hộ ông Đỗ Hữu Chính và bà Nguyễn Thị Hấu đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Ông Đào Văn Thịnh tại phần đất của gia đỉnh anh đang trong tình trạng sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất

Cần một cuộc thanh tra toàn diện

Theo Văn bản số 6638/UBND-XKT ngày 2/10/2014 về việc xử lí đơn ông Trần Văn Bảo và ông Nguyễn Thanh Long, ngụ tại xã Long Hưng của UBND TP Biên Hòa, gửi: UBND tỉnh Đồng Nai, có nội dung: “UBND thành phố nhận được đơn đề ngày 1/8/2014 và đơn đề ngày 8/8/2014 của ông Nguyễn Thanh Long vả ông Trần Văn Bảo. Đơn do UBND tỉnh Đồng Nai chuyển đến. UBND thành phố báo cáo như sau: Theo nội dung đơn ông Long, ông Bảo có một số ý kiến sau: Việc phê duyệt dự án Đô thị sinh tháo kinh tế mở Long Hưng, UBND tỉnh Đồng Nai có trình và được Quốc hội chấp thuận không? Có được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hay không? nếu có thì tại văn bản số mấy, ngày nào, thời hạn mấy năm, ngày nào chấm dứt. Đối với các ý kiến trên của ông Nguyễn Thanh Long vả ông Trần Văn Bảo, UBNĐ TP Biên Hòa không đủ thông tin để trả lời, UBND thành phố trình báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.”

Văn bản số 9899/UBND-ĐT ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai, có nội dung: “Ngày 9/10/2014, UBND tỉnh Đồng Nai nhận được Phiếu chuyển Đơn của Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy Đồng Nai về việc chuyển Đơn của ông Lê Đình Hạnh, ngụ tại 357, khu phố 3, ấp Phước Hội, TP Biên Hòa (toàn bộ Đơn kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, làm việc cụ thể với Liên Hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (chủ đầu tư) và các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ và tính pháp lí của dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa; xem xét, xử lí trả lời đơn cho ông Lê Đình Hạnh theo đúng quy định; đồng thời có kết quả báo cáo Ủy ban Kỉểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai biết để chi đạo thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2014.”

Như vậy, đến nay đã 11 năm tổ chức triển khai dự án trên, mà nhiều hộ dân liên quan dự án vẫn chưa biết rõ, đầy đủ về tính pháp lí của dự án. Và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết trả lời để các hộ dân biết, để thực hiện theo Quy chế dân chủ của Đảng đề ra. Nhưng sự thật bất ngờ là trong khi các hộ dân có đất trong dự án, vẫn còn có nhiều băn khoăn, bức xúc vì chưa được biết đầy đủ thông tin về dự án; thậm chí quá trình triển khai tổ chức thực hiện dự án còn có nhiều bất cập mâu thuẫn về pháp lí, như: Có dấu hiệu vi phạm quy định về thời hạn thực hiện dự án; Chủ đầu tư không thực hiện thoả thuận đền bù về thu hồi đất; Chủ tịch xã Long Hưng ghi nhận tâm tư nguyện vọng của dân yêu cầu được ngưng cưỡng chế để xem xét, giải quyết việc thực hiện dự án có dấu hiệu trái luật, nhưng việc cưỡng chế vẫn diễn ra rầm rộ, thể hiện tâm tư nguyện vọng chính đáng của các hộ dân đã bị một số cán bộ của chính quyền “để ngoài tai”!

Thực tế trên đây đang đặt ra vấn đề cần một quyết định của cấp trên về ngưng cưỡng chế thu hồi đất; mở một cuộc thanh tra toàn diện đối với việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bạn đang đọc bài viết Về thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai: Cần dừng cưỡng chế thu hồi đất, có một cuộc thanh tra toàn diện! tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video