Đại gia Lê Ân và Hội đồng thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu:

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB)

Thành phần tham dự cuộc họp bất thường, gồm có: Bà Lưu Thị Lưu, cổ đông sáng lập, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị VCSB; ông Võ Ngọc Chuyển, cổ đông sáng lập, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị VCSB; ông Võ Thanh Long, thành viên, cổ đông sáng lập VCSB; bà Nguyễn Thị Ngọc, thành viên, cổ đông sáng lập VCSB; ông Lê Ân cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VCSB, đại diện theo pháp luật của VCSB theo Quyết định số 144/QĐ-NH5 ngày 24/5/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung cuộc họp: Căn cứ Điều lệ VCSB đã được sửa đổi bổ sung năm 1995 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 18/7/1995, quy định:

Chương VII điều 32: Tố tụng, tranh chấp, giải thể, thanh lý; Chương IV Điều 19.3: VCSB (sáng lập viên) gồm có: Ông Lê Ân, bà Lưu Thị Lưu, ông Võ Ngọc Chuyển, ông Võ Thanh Long, bà Nguyễn Thị Ngọc; Điều 33: VCSB bị giải thể trong các trường hợp: Hết thời hạn mà không xin phép tiếp tục gia hạn; giải thể trước hạn theo đề nghị của số cổ đông đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ trong đại hội cổ đông hoặc của số cổ đông đại diện cho ít nhất 85% vốn điều lệ trong đại hội cổ đông bất thường. Quyết định giải thể của đại hội cổ đông phải được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y; bị buộc phải giải thể trong trường hợp do pháp luật quy định, trình tự và thủ tục thanh lý được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

Và căn cứ Văn bản số 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Hội đồng thanh lý VCSB về việc kết thúc thanh lý VCSB, có các nội dung:

Thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách pháp nhân VCSB và đăng bố cáo theo quy định;

Tiếp tục xử lý các tồn tại còn lại theo quy định của pháp luật đối với phần tài sản còn lại chưa được phân chia thì sẽ do các cổ đông VCSB tự quyết định trên cơ sở tỷ lệ góp vốn tại thời điểm thực hiện việc phân chia tài sản theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 696/NHNN-TTGSNH.m ngày 3/12/2014, Văn bản số 11/NHNN-TTGSNH.m ngày 12/1/2016;

Báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngân hàng Nhà nước -Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tình hình xử lý, giải thể Hội đồng thanh lý VCSB;

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị VCSB, Hội đồng thanh lý VCSB tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Lê Ân khẳng định: Kết thúc cuộc họp bất thường, các cổ đông sáng lập VCSB đã thống nhất một số vấn đề cần được tiếp tục làm sáng tỏ dưới đây:

Một, vốn điều lệ VCSB: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công nhận VCSB hoạt động từ năm 1991 đến năm 2000 trong bối cảnh tại thời điểm đó vụ án Minh Phụng – EPCO và Bình Giã, VCSB bảo tồn vốn đáp ứng chi trả không chia lãi cho cổ đông nào) Thống đốc có văn bản yêu cầu công ty kiểm toán VACO kiểm toán Báo cáo tài chính của VCSB các năm 1997, 1998 đã kết luận nợ quá hạn 0,04%, nợ xấu không có, ký quỹ dự trữ bắt buộc đúng quy định, số dư TÀI SẢN CÓ nhiều hơn số dư TÀI SẢN NỢ, tồn quỹ đáp ứng chi trả tức thời cao gấp 2 lần ngân hàng Nhà nước quy định (Báo cáo kiểm toán công bố ngày 11/8/1999).

Hai, căn cứ Bản án hình sự phúc thẩm số 1366/PTHS ngày 5-6/8/2003 Tòa án tuyên xử: VCSB thu hồi nợ 14 tài sản có giá trị thấp cho vay nhiều hơn giá trị tài sản.

Xin nói rõ thêm: Khi xét xử vụ án xảy ra tại VCSB, bản án sơ thẩm đánh giá 11 tài sản chưa hợp lệ, tuy nhiên có đủ điều kiện để hợp lệ được bán đấu giá thu vốn, lãi nợ vay. 3 tài sản 11,64 ha đất Sông Cây Khế, phường 12; 16.000 m2 đất Phước Cơ ở phường 12 và 2 ha đất tại 141 Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu không hợp pháp.

Tuy nhiên, Bản án phúc thẩm 1366/PTHS ngày 5-6/8/2003 tại trang 12 Tòa phúc thẩm tuyên 11,64 ha đất Sông Cây Khế phường 12; 16.000 m2 đất tại Phước Cơ, P.12 và 2 ha đất 141 Bình Giã là tài sản thu nợ hợp pháp, VCSB vẫn được bán phát mãi thu hồi vốn, lãi cho VCSB. Như vậy 14 tài sản VCSB nhận thế chấp để cho vay sau đó được hai bên căn cứ Điều 737 Bộ luật Dân sự năm 1995 thỏa thuận cấn trừ nợ vay là đúng quy định pháp luật “Vụ án xảy ra tại VCSB là 14 tài sản cho vay không hợp pháp giá trị thấp cho vay cao” quy kết tội cố ý làm trái (Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao)

Mặt khác, 11,64 ha đất cho vay vốn phát sinh gần 10 tỷ đồng, năm 2003 Vietcombank tùy tiện bán 84.767 m2 đất cho Công ty Tân Thành mua đấu giá trên 15 tỷ đồng. Đất còn lại 25.783 m2 VCSB giao cho công ty bán đấu giá tài sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bán đấu giá thành công thì phát hiện đất khi vắng chủ dân lấn chiếm đất của VCSB trái pháp luật. Các hộ dân lấn chiếm đất VCSB, khởi kiện HĐTL VCSB ra Tòa án để giải quyết. Hội đồng thanh lý VCSB là bị đơn trong vụ án này TAND TP.Vũng Tàu thụ lý từ năm 2018 đến nay chưa đưa ra xét xử. Theo Hiến pháp, Bản án hình sự phúc thẩm số 1366/PTHS năm 2003 có hiệu lực pháp luật các hộ dân, nếu kiện Hội đồng thanh lý VCSB là vụ án khác đúng Hiến pháp quy định.

Như vậy vụ án trên, không có người bị hại mà lãnh đạo VCSB bị bắt phạt tù và phạt tiền, thì Ngân hàng Nhà nước cho phép VCSB thành lập, nghĩ gì về việc ban hành Quyết định số 10/1999/QĐ-NHNN3 ngày 11/8/1999 đặt VCSB vào tình trạng kiểm soát đặc biệt để gây ra hậu quả cho VCSB? Trong khi, Quy chế Quản lý đặc biệt là ngân hàng nào mất cân đối, nợ quá hạn, nợ xấu … mất khả năng chi trả 3 ngày liên tục mà không tái tục được việc chi trả thì mới bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, VCSB tồn quỹ tiền mặt và trái phiếu kho bạc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VCSB mua 55 tỷ đồng đã đến hạn và tiền tồn quỹ tổng cộng trên 80 tỷ đồng để đáp ứng chi trả hơn 5 tháng mới hết tiền mặt. Như vậy, VCSB không có vi phạm điều gì về quy chế quản lý đặc biệt của ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ba, các tài sản VCSB bị Vietcombank tùy tiện bán trái pháp luật, bán không đúng giá trị thật của tài sản và bán trả góp trên một năm, v.v… Hội đồng thanh lý VCSB đã khởi kiện VCB-Vũng Tàu bán “chui” tài sản, bán vắng chủ và không có quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền cho bán đối với những tài sản nhà đất, hội sở, văn phòng chi nhánh của VCSB. Vụ án này TAND TP Vũng Tàu đang thụ lý, VCSB đã đóng án phí chờ Tòa án xét xử.

Bốn, các tài sản hợp pháp khác của VCSB thì bị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi giao chủ thể khác sử dụng là trái pháp luật. UBND TP. Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho dân đối với phần đất hợp pháp của VCSB trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân sử dụng đã được bản án hình sự phúc thẩm công nhận tài sản hợp pháp của VCSB là vi phạm Điều 136 Hiến pháp năm 1992 và Điều 106 Hiến pháp năm 2013. Như vậy tài sản đâu còn mà Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Hội đồng thanh lý VCSB tự chia tài sản cho cổ đông? Hơn nữa, “Nếu còn” mà tự chia cũng là trái quy định của pháp luật vì VCSB là pháp nhân – không phải là thể nhân mà tự chia tài sản cho cổ đông được (điển hình vụ án chia tài sản sau ly hôn của ông Lê Ân và vợ Lê Ngọc Lan không tự chia được. Do đó, kiện ra tòa giải quyết đến nay 39 năm. Tòa án quận Tân Bình đến nay chưa đưa ra xét xử được).

Qua những nội dung nêu trên, tập thể cổ đông sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) thống nhất yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi công văn số 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 và kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thu hồi Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022.

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam
Đơn kiến nghị của Hội đồng thanh lý VCSB thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thu hồi Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Nhưng nguyên đơn Công ty CP Thảo Trung lại có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án trên
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Tin khác

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?
Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....

Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?

Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?
12,5 ha đất ở khu vực bãi Khem, phường An Thới, TP Phú Quốc đang được Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc) do bà Giang Lệ Phương làm Giám đốc đã lập thủ tục xin UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái” (Dự án). Tuy nhiên …

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên
Nghị quyết số: 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về sử dụng đất Quốc phòng quy định: “5. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất” (khoản 5, Điều 6). Tuy nhiên, khi xét xử tranh chấp liên quan đất Quốc phòng đưa vào hợp đồng khoán trắng cho các hộ dân (ông Bùi Đức Vân, ông Hoàng Lê Hân, ông Giang Minh Họa) trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan tố tụng ở tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái với quy định trên. Đây là cơ sở để cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm.

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?
Sau khi Tạp chí Ngày mới online đưa tin “Xã Thượng Quân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp” thì dư luận nơi đây tiếp tục dậy sóng. Họ bàn tán nhiều về nguyên nhân vì sao dự án sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại? Phải chăng chính quyền sở tại đã cố tình làm ngơ suốt thời gian dài để chủ công trình sai phạm coi thường pháp luật?

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)
Trong quá trình thi công dự án xây dựng mới trụ sở UBND xã Quỳnh Hưng, đơn vị thi công đã đã không tuân thủ các yêu cầu hồ sơ kỹ thuật thi công khi sử dụng gạch nung, trái với Thông tư 13 của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, việc làm này không những không bị ngăn chặn mà còn được sự "đồng tình" của chủ đầu tư (!?)...

​​​​​​​Có căn cứ để khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

​​​​​​​Có căn cứ để khởi  tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”
Sau gần 4 năm quyết đi đến cùng vụ việc, bà Giáp Thị Dinh, một người cao tuổi, ở đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức vô cùng phấn khởi khi nhận được Quyết định 612-09/QĐ-CSHS-Đ8 ngày 6/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh “phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm”. Trước đó, bà Dinh liên tục có đơn có đơn tố cáo vợ chồng ông Thân Thanh Giảng, bà Nguyễn Việt Hà chiếm giữ 9 tỉ đồng bằng thủ đoạn “hô biến” sổ đỏ. Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hướng dẫn khởi kiện dân sự, nhưng bà Dinh quyết tố giác…

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp
Thời gian gần đây, nhiều người cao tuổi trên địa bàn, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang xôn xao về công trình xây dựng nghi là để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đất công ích, đã tồn tại trong một thời gian dài vẫn chưa bị chính quyền xử lý.

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án
Vụ tranh chấp “Thỏa thuận khung” Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa 500 ha ở tỉnh Long An, ngày càng trở nên phức tạp, luật sư đề nghị Cục Thi án hành dân sự tỉnh Long An đình chỉ thi hành án, vì Phán quyết Trong tài số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không thi hành được

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ
Kết luận điều tra: Anh Trương Văn Cường bị ngã và đỉnh đầu va chạm vào khu vực tiếp giáp giữa sàn nhà và bậc lên xuống được xây bằng gạch; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, xác định cơ chế hình thành thương tích dẫn đến anh Cường tử vong là do va chạm phần đỉnh đầu vào vật tày gây nên. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện các cơ quan tố tụng chưa chứng minh được bị can Trương Xuân Đen có hành vi gây chấn thương sọ não cho anh Cường; và nhiều điểm “mờ” của vụ án chưa được làm sáng tỏ.
Xem thêm
Đâm chém kinh hoàng ở xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn

Đâm chém kinh hoàng ở xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn

15 giờ 39 phút ngày 29/7/2022, tại quán cafe Thiện Nhân ở thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ mưu sát chém người có tổ chức.
Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong

Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong

Ngày 7/8, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân đã phát hành văn bản số 264/TB-KQNT gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Chuyển Cơ quan Công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk

Chuyển Cơ quan Công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk

Ngày 3/8, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành Kết luận Thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/2022, chồng tôi là ông Nguyễn Phương Tranh 74 tuổi, bị té ngã và đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng cần phẫu thuật. Do gia đình tôi ở tại TP Hồ Chí Minh nên xin được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiện chăm sóc.
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Trọng Hoà, sinh năm 1953, ngụ tại thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, con trai ông là Hoàng Trọng Vững bị một số người tại xã Phúc Trạch chặn đánh, phải cấp cứu ở Bệnh viện Xuân Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới.
Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

ông Phạm Bá Trường là người cao tuổi thuộc thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình ông sau 35 năm khai hoang, phục hóa, hình thành thửa đất có diện tích ổn định là trên 3.000m2. Tuy nhiên, mã
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, về tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe vua hoạt động mạnh trên tuyến cao tốc Quốc lộ 3. Nhiều xe tự ý cơi nới thành thùng, phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông …
Phiên bản di động