Đại gia Lê Ân và Hội đồng thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu:

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB)

Thành phần tham dự cuộc họp bất thường, gồm có: Bà Lưu Thị Lưu, cổ đông sáng lập, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị VCSB; ông Võ Ngọc Chuyển, cổ đông sáng lập, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị VCSB; ông Võ Thanh Long, thành viên, cổ đông sáng lập VCSB; bà Nguyễn Thị Ngọc, thành viên, cổ đông sáng lập VCSB; ông Lê Ân cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VCSB, đại diện theo pháp luật của VCSB theo Quyết định số 144/QĐ-NH5 ngày 24/5/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung cuộc họp: Căn cứ Điều lệ VCSB đã được sửa đổi bổ sung năm 1995 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 18/7/1995, quy định:

Chương VII điều 32: Tố tụng, tranh chấp, giải thể, thanh lý; Chương IV Điều 19.3: VCSB (sáng lập viên) gồm có: Ông Lê Ân, bà Lưu Thị Lưu, ông Võ Ngọc Chuyển, ông Võ Thanh Long, bà Nguyễn Thị Ngọc; Điều 33: VCSB bị giải thể trong các trường hợp: Hết thời hạn mà không xin phép tiếp tục gia hạn; giải thể trước hạn theo đề nghị của số cổ đông đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ trong đại hội cổ đông hoặc của số cổ đông đại diện cho ít nhất 85% vốn điều lệ trong đại hội cổ đông bất thường. Quyết định giải thể của đại hội cổ đông phải được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y; bị buộc phải giải thể trong trường hợp do pháp luật quy định, trình tự và thủ tục thanh lý được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

Và căn cứ Văn bản số 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Hội đồng thanh lý VCSB về việc kết thúc thanh lý VCSB, có các nội dung:

Thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách pháp nhân VCSB và đăng bố cáo theo quy định;

Tiếp tục xử lý các tồn tại còn lại theo quy định của pháp luật đối với phần tài sản còn lại chưa được phân chia thì sẽ do các cổ đông VCSB tự quyết định trên cơ sở tỷ lệ góp vốn tại thời điểm thực hiện việc phân chia tài sản theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 696/NHNN-TTGSNH.m ngày 3/12/2014, Văn bản số 11/NHNN-TTGSNH.m ngày 12/1/2016;

Báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngân hàng Nhà nước -Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tình hình xử lý, giải thể Hội đồng thanh lý VCSB;

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị VCSB, Hội đồng thanh lý VCSB tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Lê Ân khẳng định: Kết thúc cuộc họp bất thường, các cổ đông sáng lập VCSB đã thống nhất một số vấn đề cần được tiếp tục làm sáng tỏ dưới đây:

Một, vốn điều lệ VCSB: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công nhận VCSB hoạt động từ năm 1991 đến năm 2000 trong bối cảnh tại thời điểm đó vụ án Minh Phụng – EPCO và Bình Giã, VCSB bảo tồn vốn đáp ứng chi trả không chia lãi cho cổ đông nào) Thống đốc có văn bản yêu cầu công ty kiểm toán VACO kiểm toán Báo cáo tài chính của VCSB các năm 1997, 1998 đã kết luận nợ quá hạn 0,04%, nợ xấu không có, ký quỹ dự trữ bắt buộc đúng quy định, số dư TÀI SẢN CÓ nhiều hơn số dư TÀI SẢN NỢ, tồn quỹ đáp ứng chi trả tức thời cao gấp 2 lần ngân hàng Nhà nước quy định (Báo cáo kiểm toán công bố ngày 11/8/1999).

Hai, căn cứ Bản án hình sự phúc thẩm số 1366/PTHS ngày 5-6/8/2003 Tòa án tuyên xử: VCSB thu hồi nợ 14 tài sản có giá trị thấp cho vay nhiều hơn giá trị tài sản.

Xin nói rõ thêm: Khi xét xử vụ án xảy ra tại VCSB, bản án sơ thẩm đánh giá 11 tài sản chưa hợp lệ, tuy nhiên có đủ điều kiện để hợp lệ được bán đấu giá thu vốn, lãi nợ vay. 3 tài sản 11,64 ha đất Sông Cây Khế, phường 12; 16.000 m2 đất Phước Cơ ở phường 12 và 2 ha đất tại 141 Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu không hợp pháp.

Tuy nhiên, Bản án phúc thẩm 1366/PTHS ngày 5-6/8/2003 tại trang 12 Tòa phúc thẩm tuyên 11,64 ha đất Sông Cây Khế phường 12; 16.000 m2 đất tại Phước Cơ, P.12 và 2 ha đất 141 Bình Giã là tài sản thu nợ hợp pháp, VCSB vẫn được bán phát mãi thu hồi vốn, lãi cho VCSB. Như vậy 14 tài sản VCSB nhận thế chấp để cho vay sau đó được hai bên căn cứ Điều 737 Bộ luật Dân sự năm 1995 thỏa thuận cấn trừ nợ vay là đúng quy định pháp luật “Vụ án xảy ra tại VCSB là 14 tài sản cho vay không hợp pháp giá trị thấp cho vay cao” quy kết tội cố ý làm trái (Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao)

Mặt khác, 11,64 ha đất cho vay vốn phát sinh gần 10 tỷ đồng, năm 2003 Vietcombank tùy tiện bán 84.767 m2 đất cho Công ty Tân Thành mua đấu giá trên 15 tỷ đồng. Đất còn lại 25.783 m2 VCSB giao cho công ty bán đấu giá tài sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bán đấu giá thành công thì phát hiện đất khi vắng chủ dân lấn chiếm đất của VCSB trái pháp luật. Các hộ dân lấn chiếm đất VCSB, khởi kiện HĐTL VCSB ra Tòa án để giải quyết. Hội đồng thanh lý VCSB là bị đơn trong vụ án này TAND TP.Vũng Tàu thụ lý từ năm 2018 đến nay chưa đưa ra xét xử. Theo Hiến pháp, Bản án hình sự phúc thẩm số 1366/PTHS năm 2003 có hiệu lực pháp luật các hộ dân, nếu kiện Hội đồng thanh lý VCSB là vụ án khác đúng Hiến pháp quy định.

Như vậy vụ án trên, không có người bị hại mà lãnh đạo VCSB bị bắt phạt tù và phạt tiền, thì Ngân hàng Nhà nước cho phép VCSB thành lập, nghĩ gì về việc ban hành Quyết định số 10/1999/QĐ-NHNN3 ngày 11/8/1999 đặt VCSB vào tình trạng kiểm soát đặc biệt để gây ra hậu quả cho VCSB? Trong khi, Quy chế Quản lý đặc biệt là ngân hàng nào mất cân đối, nợ quá hạn, nợ xấu … mất khả năng chi trả 3 ngày liên tục mà không tái tục được việc chi trả thì mới bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, VCSB tồn quỹ tiền mặt và trái phiếu kho bạc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VCSB mua 55 tỷ đồng đã đến hạn và tiền tồn quỹ tổng cộng trên 80 tỷ đồng để đáp ứng chi trả hơn 5 tháng mới hết tiền mặt. Như vậy, VCSB không có vi phạm điều gì về quy chế quản lý đặc biệt của ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ba, các tài sản VCSB bị Vietcombank tùy tiện bán trái pháp luật, bán không đúng giá trị thật của tài sản và bán trả góp trên một năm, v.v… Hội đồng thanh lý VCSB đã khởi kiện VCB-Vũng Tàu bán “chui” tài sản, bán vắng chủ và không có quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền cho bán đối với những tài sản nhà đất, hội sở, văn phòng chi nhánh của VCSB. Vụ án này TAND TP Vũng Tàu đang thụ lý, VCSB đã đóng án phí chờ Tòa án xét xử.

Bốn, các tài sản hợp pháp khác của VCSB thì bị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi giao chủ thể khác sử dụng là trái pháp luật. UBND TP. Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho dân đối với phần đất hợp pháp của VCSB trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân sử dụng đã được bản án hình sự phúc thẩm công nhận tài sản hợp pháp của VCSB là vi phạm Điều 136 Hiến pháp năm 1992 và Điều 106 Hiến pháp năm 2013. Như vậy tài sản đâu còn mà Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Hội đồng thanh lý VCSB tự chia tài sản cho cổ đông? Hơn nữa, “Nếu còn” mà tự chia cũng là trái quy định của pháp luật vì VCSB là pháp nhân – không phải là thể nhân mà tự chia tài sản cho cổ đông được (điển hình vụ án chia tài sản sau ly hôn của ông Lê Ân và vợ Lê Ngọc Lan không tự chia được. Do đó, kiện ra tòa giải quyết đến nay 39 năm. Tòa án quận Tân Bình đến nay chưa đưa ra xét xử được).

Qua những nội dung nêu trên, tập thể cổ đông sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB) thống nhất yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi công văn số 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 và kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thu hồi Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022.

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam
Đơn kiến nghị của Hội đồng thanh lý VCSB thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thu hồi Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của nhiều người cao tuổi ở xã Vĩnh Lộc A phản ánh, nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa không phép ở các ấp trong xã vô tư xả chất thải, rác thải ra môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trong khu vực.
Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB

Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB

Cụ Lê Ân, đại diện Hội đồng thanh lý VCSB, tiếp tục phản ánh: Ông Nguyễn Thành Lâm có dấu hiệu xây dựng trái phép; khóa cửa không để lực lượng địa phương kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ; không hợp tác làm việc, xé biên bản trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra. Đây là cơ sở để UBND TP Vũng Tàu giao Công an TP Vũng Tàu xem xét, xử lý những hành vi có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ dưới đây.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Ông Lê Ân, ngụ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý (HĐTL) VCSB vừa có “đơn yêu cầu UBND phường 12 xử lý theo quy định pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Lâm có hành vi thể hiện dấu hiệu hủy hoại tài sản hợp pháp của VCSB bán đấu giá thành công cho người mua là bà Lê Thị Thắm đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất bị chiếm thuộc một phần thửa 5A, thửa 6 và 7 tại ven sông Cây Khế, phường 12, có 3 căn nhà cấp 4 trên đất.
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Tin khác

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?
Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....

Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?

Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?
12,5 ha đất ở khu vực bãi Khem, phường An Thới, TP Phú Quốc đang được Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc) do bà Giang Lệ Phương làm Giám đốc đã lập thủ tục xin UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái” (Dự án). Tuy nhiên …

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên
Nghị quyết số: 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về sử dụng đất Quốc phòng quy định: “5. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất” (khoản 5, Điều 6). Tuy nhiên, khi xét xử tranh chấp liên quan đất Quốc phòng đưa vào hợp đồng khoán trắng cho các hộ dân (ông Bùi Đức Vân, ông Hoàng Lê Hân, ông Giang Minh Họa) trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan tố tụng ở tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái với quy định trên. Đây là cơ sở để cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm.

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?
Sau khi Tạp chí Ngày mới online đưa tin “Xã Thượng Quân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp” thì dư luận nơi đây tiếp tục dậy sóng. Họ bàn tán nhiều về nguyên nhân vì sao dự án sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại? Phải chăng chính quyền sở tại đã cố tình làm ngơ suốt thời gian dài để chủ công trình sai phạm coi thường pháp luật?

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)
Trong quá trình thi công dự án xây dựng mới trụ sở UBND xã Quỳnh Hưng, đơn vị thi công đã đã không tuân thủ các yêu cầu hồ sơ kỹ thuật thi công khi sử dụng gạch nung, trái với Thông tư 13 của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, việc làm này không những không bị ngăn chặn mà còn được sự "đồng tình" của chủ đầu tư (!?)...

​​​​​​​Có căn cứ để khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

​​​​​​​Có căn cứ để khởi  tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”
Sau gần 4 năm quyết đi đến cùng vụ việc, bà Giáp Thị Dinh, một người cao tuổi, ở đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức vô cùng phấn khởi khi nhận được Quyết định 612-09/QĐ-CSHS-Đ8 ngày 6/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh “phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm”. Trước đó, bà Dinh liên tục có đơn có đơn tố cáo vợ chồng ông Thân Thanh Giảng, bà Nguyễn Việt Hà chiếm giữ 9 tỉ đồng bằng thủ đoạn “hô biến” sổ đỏ. Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hướng dẫn khởi kiện dân sự, nhưng bà Dinh quyết tố giác…
Xem thêm
Trợ lý Phó Thủ tướng bị bắt vì liên quan vụ Công ty Việt Á

Trợ lý Phó Thủ tướng bị bắt vì liên quan vụ Công ty Việt Á

NMO - Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Truy lùng hung thủ đâm chết người trên phố Hoàng Hoa Thám

Truy lùng hung thủ đâm chết người trên phố Hoàng Hoa Thám

Khoảng 11h50' ngày 25/11, tại khu vực số nhà 406 phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng thương tâm.
Cà Mau: Khởi tố vụ án hành hạ ngư dân trên biển

Cà Mau: Khởi tố vụ án hành hạ ngư dân trên biển

NMO - Tối 23/11, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, liên quan vụ án hành hạ ngư dân trên tàu cá khi đang hoạt động khai thác thủy hải sản ở vùng biển Cà Mau xảy ra hồi tháng 5/2022, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh
TP Hà Nội:  Thông báo thụ lí tố cáo của công dân

TP Hà Nội: Thông báo thụ lí tố cáo của công dân

Liên quan đến đơn của bà Trần Kim Tuyến, đại diện cho 58 hộ dân ở tổ 14, phường Thanh Xuân Trung tố cáo UBND quận Thanh Xuân có vi phạm trong việc triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ngày 25/11/2022, UBND TP Hà Nội có Thông báo số: 1021/TB-UBND về việc thụ lí tố cáo.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn, thư của ông Trần Văn Tiến, sinh năm 1942, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hiện ở 46 Nguyễn Thiếp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phản ánh
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Hà Văn Biên, sinh năm 1954, ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh: Ngày 20/5/2005, vợ chồng ông Biên mua mảnh đất của bà Trịnh Thị Ngẫm, diện tích 169m2, phía Tây giáp với đất của gia đình bà Văn Thị Phu có kèm ngõ ra đường Nguyễn Trãi.
Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Khi đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội Người cao tuổi cần phải tỉnh táo, bền bỉ, tránh mọi cám dỗ.
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Phiên bản di động