Kỉ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2022):

Đồng chí Lê Duẩn với công tác xây dựng đảng

Là người đứng đầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong mấy chục năm, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ta...

Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn từng chỉ rõ: “Phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lí của Chủ nghĩa Mác-Lênin, có đường lối, chính sách đúng, có tư tưởng cách mạng triệt để, có tổ chức vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đầy đủ, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành nhất của Nhân dân”.

Trong tác phẩm: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, đồng chí viết: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vì vậy, muốn làm tròn những nhiệm vụ cách mạng hiện nay, điều mấu chốt vẫn phải ra sức tăng cường sự lãnh đạo của Đảng”. Trong đó, đồng chí lần lượt nêu lên những nhiệm vụ cụ thể: Đảng phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu để phát triển, hoàn chỉnh và cụ thể hóa hơn nữa đường lối chính trị của Đảng. Đồng chí Lê Duẩn đã nhắc nhở rằng: Là những người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, chúng ta không bao giờ để cho nhận thức của mình đứng yên một chỗ. Thực tiễn cuộc sống luôn luôn thay đổi và phát triển. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên đi sâu vào cuộc sống, để từ các quá trình kinh tế-xã hội thực tế, từ những kinh nghiệm của quần chúng, từ những chỗ làm được của chúng ta, tiến hành một cách sâu sắc phân tích, tổng kết những kinh nghiệm và khái quát lí luận cần thiết để không ngừng bổ sung, phát triển và cụ thể hóa hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng.

Đồng chí Lê Duẩn với công tác xây dựng đảng
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm nhà máy đóng tàu Ba Son, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/3/1980.

Đồng chí Lê Duẩn đã nhấn mạnh: Đảng phải mạnh trong toàn bộ cơ cấu tổ chức từ trên xuống dưới, từ cấp ủy đến các ban chuyên môn giúp việc, bảo đảm mọi đường lối, chính sách của Đảng thông suốt từ trên xuống dưới, từ các trung tâm lãnh đạo đến các ngành, từ trong Đảng ra đến các đoàn thể và đông đảo Nhân dân.

Đồng chí chỉ rõ: Muốn Đảng mạnh thì phải chăm lo xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở vững mạnh. Muốn chi bộ, đảng bộ mạnh thì chất lượng đảng viên phải thật tốt. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng chí nhắc nhở: “Khi bàn bạc thì mọi người tự do phát biểu ý kiến, tranh luận, thậm chí tranh luận hết sức gay gắt. Nhưng khi bàn bạc đầy đủ rồi để kết luận vấn đề và đi đến biểu quyết, và khi đã biểu quyết, thiểu số phải phục tùng đa số. Tất nhiên thiểu số có quyền bảo lưu ý kiến. Trong khi thi hành chỉ thị, nghị quyết thì cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Như vậy, vừa hết sức dân chủ, vừa hết sức tập trung”. Đồng chí Lê Duẩn thường nhấn mạnh: Có đường lối đúng là điều quan trọng có tính quyết định nhưng chưa đủ. Cần phải có công tác tổ chức rộng lớn để huy động và tận dụng mọi lực lượng xã hội, mọi khả năng vật chất cũng như tinh thần hướng vào những nhiệm vụ cụ thể.

Trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ XX, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Duẩn đã lãnh đạo Đảng ta khởi động quá trình đổi mới tư duy kinh tế, bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 6 khóa IV và được phát triển một bước, với những chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế phân phối lưu thông mà trước hết là chính sách giá - lương - tiền…

Sự sáng suốt của đồng chí nổi bật ở chỗ, trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp của cách mạng, đồng chí đã cùng Bộ Tham mưu của Đảng tìm câu trả lời và vạch hướng đi đúng, đưa sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đến nay, sau hơn 35 năm, chúng ta đã không chỉ đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước, nhất là giữa các nước lớn ngày càng tăng... Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường.... trong nước thường xuyên biến đổi, công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, nảy sinh nhiều vấn đề mới đòi hỏi Đảng ta không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tiếp tục vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên, thì tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn còn nguyên giá trị cả về lí luận và thực tiễn. Là định hướng đúng đắn cho việc hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Nguyễn Văn Thanh

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hoa hồng và lao lí

Hoa hồng và lao lí

Hầu như ai cũng yêu thích hoa hồng - một loài hoa thân có gai, lá răng cưa, thường màu đỏ, hồng, trắng hoặc vàng,... có hương thơm đặc biệt. Trong rất nhiều loại hoa, có lẽ hoa hồng vẫn là loại hoa thông dụng, đẹp đẽ, lộng lẫy và sang trọng nhất.
Tự chọn môn Lịch sử lợi bất cập hại

Tự chọn môn Lịch sử lợi bất cập hại

Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới - ban hành năm 2018, ở cấp THPT, từ năm học 2022-2023, ngoài 7 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn 5 trong số 10 môn học, trong đó có môn Lịch sử.
Chăm sóc người cao tuổi tại gia đình - vấn đề không chỉ của con cháu

Chăm sóc người cao tuổi tại gia đình - vấn đề không chỉ của con cháu

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh hiện nay, tỉ lệ người cao tuổi so với dân số chung đang cao dần. Khi các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngày càng phát triển thì có một bộ phận không ít người cao tuổi chưa đủ điều kiện về tài chính để vào các trung tâm dưỡng lão. Vì vậy, tỉ lệ người cao tuổi sống cùng con cháu vẫn rất cao, nhu cầu chăm sóc tại nhà rất lớn. Tuy nhiên, tình trạng này cũng khiến con cháu của người cao tuổi phải tính toán, nhất là đối với những ông bà, cha mẹ không tự chăm sóc bản thân được mà phải có sự hỗ trợ từ người khác.
Học Bác về yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ và tin tưởng thanh niên

Học Bác về yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ và tin tưởng thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tấm lòng yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ và tin tưởng thanh niên. Nhân cách vĩ đại của Người là tấm gương sáng để hậu thế học tập, noi theo...
An toàn thực phẩm - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

An toàn thực phẩm - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tạo được sự chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực.

Tin khác

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy
Thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, lúc thì cháy biệt thự hạng sang, làm chủ nhà chết; khi thì cháy nhà hàng, nhiều giờ sau mới được dập tắt; lúc thì cháy xưởng dệt, hay kho hàng, khu chứa nguyên liệu, nhiên liệu; v.v… Hậu quả còn lại sau vụ cháy không chỉ tài sản bị thiêu trụi mà nhiều vụ còn gây chết người, thậm chí có những vụ cháy làm chết nhiều người.

Cá Ông với đời sống người dân vùng biển

Cá Ông với đời sống người dân vùng biển
Vào ngày 20 tháng Giêng âm lịch hằng năm, bà con xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tập trung đến Nghĩa địa cá Ông, ở thôn Thuận An dự lễ cầu ngư mong trời thanh, biển lặng, mưa thuận, gió hòa, cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Khắc phục tình trạng “bội chi” xe công

Khắc phục tình trạng “bội chi” xe công
Theo Bộ Tài chính, lượng ô tô công của nước ta hiện nay có gần 40.000 xe (chưa bao gồm xe tại các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước). Sở dĩ có tình trạng “bội chi” xe công là do vẫn còn hiện tượng mua xe vượt tiêu chuẩn, việc điều chuyển xe giữa các cơ quan, đơn vị không đúng thẩm quyền.

Bao giờ rừng mới không bị tàn phá?

Bao giờ rừng mới không bị tàn phá?
Chủ trương đóng cửa rừng ở Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ đưa ra từ năm 2016. Thế nhưng, diện tích rừng Tây Nguyên và ở nhiều địa phương khác vẫn ngày càng thu hẹp.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với vai trò người đứng đầu

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với vai trò người đứng đầu
Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là một sứ mệnh có tính lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngay trong thời kì chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân và Chính phủ”, là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”. Bước vào công cuộc đổi mới (từ năm 1986), tại hội nghị giữa nhiệm kì khóa VII (năm 1994) Đảng ta đã xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ của đất nước…

Thấy gì về chính sách cho NCT ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang?

Thấy gì về chính sách cho NCT ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang?
Là phóng viên theo dõi mảng công tác Hội Người cao tuổi (NCT), ngoài phong trào của Hội ở các địa phương thì từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ các chính sách ưu việt mà một số địa phương dành cho NCT nói chung và các chế độ cho cán bộ làm công tác Hội nói riêng. Mới đây, tôi tham gia chuyến khảo sát mô hình hoạt động Hội NCT ở tỉnh Bắc Giang và cuộc làm việc của lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Hội NCT tỉnh Bắc Ninh. Những gì tôi nghe, tôi thấy đã là minh chứng sinh động, lí giải tại sao phong trào NCT ở hai tỉnh này lại sôi nổi, phong phú thế!
Xem thêm
Phiên bản di động