Chủ tịch UBND TP Hà Nội xác nhận ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho sai phạm là có cơ sở

Sau khi ban hành kết luận 12/KL-UBND ngày 07/3/2019 (sau 16 tháng và 20 ngày thu lí), Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Kết luận số 13/KL-UBND ngày 11/3/2019 (sau gần 28 tháng thụ lí) kết luận nội dung tố cáo của công dân phường Thụy Phương. Tại kết luận này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội xác nhận việc công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Lê Văn Việt, nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu trong việc công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP.... 

UBND xã chỉ biết làm theo chỉ đạo của UBND huyện
Kết luận số 13/KL-UBND, khẳng định: “Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Lê Văn Việt, nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu trong việc công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP". Kết luận chỉ rõ, vụ việc liên quan đến hộ bà Nhâm có 6 khẩu (sổ hộ khẩu số 246229 ngày 25/12/1992), gồm: bà Nhâm là chủ hộ - làm ruộng, con trai bà Nhâm là Nguyễn Phan Chân – bộ đội xuất ngũ; con dâu bà Nhâm là Nguyễn Thị Thủy làm ruộng (vợ anh Chất cán bộ công nhân viên) cùng 3 cháu nội của bà Nhâm (con chị Thủy). Khi giao đất theo Nghị định 64/CP, xã Tây Tựu mới giao 4 khẩu, thiếu 2 khẩu là bà Nhâm và anh Chân (con trai bà Nhâm), nên bà Nhâm có đơn đề nghị được giao đất. Ngày 5/6/2009, UBND huyệnTừ Liêm có Văn bản số 620/UBND-TN&MT xác định: “Việc Hội đồng xét giao đất nông nghiệp của UBND xã Tây Tựu chưa xét giao đất nông nghiệp cho bà Nhâm và con trai bà là thiếu sót. UBND huyện yêu cầu UBND xã Tây Tựu xét giao đất nông nghiệp bổ sung cho bà Trịnh Thị Nhâm và con trai Nguyễn Phan Chân, theo bình quân nhân khẩu được giao đất nông nghiệp của xã, ngoài diện tích đã cấp (sổ đỏ) cho bà Nguyễn Thị Thủy”
Ngày 9/12/2010, UBND xã Tây Tựu có Tờ trình số 197/TTr-UBND báo cáo và đề nghị UBND huyện giao cho bà Nhâm và anh Chân (2 khẩu), diện tích 568m 2) tại 3 thửa, gồm: Thửa 175 tờ bản đồ số 2; diện tích 280m 2; Thửa 196 tờ bản đồ số 2, diện tích 268m 2 ; Thửa 240(1) tờ bản đồ số 9, diện tích 20m 2 là diện tích đất do UBND xã Tây Tựu quản lý – không giao theo Nghị định số 64/CP. UBND huyện Từ Liêm đồng ý với đề xuất của UBND xã Tây Tựu, giao bổ sung đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP cho bà Nhâm và anh Chân, (nhưng không có văn bản chấp thuận). Tuy nhiên, các thửa đất này nằm trong phạm vi ranh giới thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4 theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND TP Hà Nội và 3 hộ gia đình các ông, bà: Phan Thị Bé, Lê Văn Lộc và Chu Hữu Phượng (Lạc) đang sử dụng và được lập phương án bồi thường hỗ trợ về tài sản hoa màu trên đất, các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng và không có ý kiến thắc mắc. Ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Tây Tựu xác nhận nguồn gốc tại 3 thửa đất nêu trên là đất nông nghiệp gia đình bà Nhâm được giao theo Nghị định số 64/CP, (không nêu rõ đây là đất nông nghiệp mới được giao bổ sung). Căn cứ tờ trình của UBND xã Tây Tựu, UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi đất (số 706/QĐ-UBND ngày 24/1/2011), phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (số 6301/QĐ-UBND ngày 18/7/2011) cho hộ bà Nhâm với số tiền: 533.800.000 đồng. Bà Nhâm đã nhận số tiền này (tại Phiếu chi số 34, ngày 21/7/2011). Ngày 22/2/2014, bà Nhâm chết. Đến nay, UBND quận Bắc Từ Liêm đã hủy phương án phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà Nhâm và chỉ đạo khắc phục, nộp lại số tiền 533.800.00 đồng vào Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm.

chu tich ubnd tp ha noi xac nhan ong do manh tuan bao che cho sai pham la co co so
Ông Đỗ Mạnh Tuấn


Theo Kết luận 13, việc giao bổ sung đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP để bà Nhâm (vợ liệt sỹ Phan Văn Tiềm) và con trai bà Nhâm là thực hiện ý kiến của UBND huyện Từ Liêm, khi xem xét đơn đề nghị của công dân, đảm bảo quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp được giao đất theo Nghị định số 64/CP và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng việc bổ sung giao các thửa đất nêu trên vào phạm vi ranh giới khu đất UBND TP đã có quyết định thu hồi đất (số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai 4, là không đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT- BTNMT ngày 1/12/2010 của Bộ TN&MT.

chu tich ubnd tp ha noi xac nhan ong do manh tuan bao che cho sai pham la co co so
Kết luận số 13/KL-UBND chỉ rõ việc ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho sai phạm của ông Lê Văn Việt


Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cố tình che đậy cho sai phạm, khi viện dẫn quy định hết hiệu lực.
Khi nhận đơn của công dân tố cáo ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Tây Tựu có hành vi xác nhận sai nguồn gốc đất (từ mương, đường, thủy lợi thành đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP) cho bà Nhâm, gây thiệt hại cho ngân sách, ngày 14/4/2016, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo xác minh, ban hành Kết luận số 42/KL-UBND, trong đó có nội dung: “Theo bản đồ và sổ mục kê đất đai năm 1994 xã Tây Tựu, toàn bộ 3 thửa đất hộ gia đình bà Nhâm được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là “đất nông nghiệp không giao do UBND xã Tây Tựu quản lý”. Thực tế cho thấy Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 9/12/2010, UBND xã Tây Tựu ghi 3 thửa đất trên là “các thửa đất chuyên dùng (đất thủy lợi) do UBND xã quản lý” là không chính xác, sai sự thật.
Trách nhiệm thuộc về cán bộ địa chính xã Tây Tựu tham mưu soạn thảo văn bản cho UBND xã Tây Tựu, đồng thời ông Lê Văn Việt cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung này.
Kết luận số 13/KL-UBND của UBND TP chỉ rõ sai phạm do ông Lê Văn Việt phải chịu trách nhiệm, do đó công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho ông Lê Văn Việt trong việc công nhận bà Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP, là có cơ sở.

chu tich ubnd tp ha noi xac nhan ong do manh tuan bao che cho sai pham la co co so
Ông Đỗ Mạnh Tuấn kí Kết luận số 42/KL-UBND bao che cho sai phạm của ông Lê Văn Việt


Trở lại kết luận 42 ngày 14/4/2016, ông Đỗ Mạnh Tuấn đã cùng bộ phận tham mưu là Thanh tra quận Bắc Từ Liêm viện dẫn cả Văn bản số 640/UB-ĐCNĐ ngày 6/9/2001 của UBND huyện Từ Liêm về việc đền bù, hỗ trợ về đất nông nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng đã hết hiệu lực là việc làm liều lĩnh, coi thường pháp luật. Tại Văn bản số 77/UBND-TNMT ngày 13/1/2016, UBND quận Bắc Từ Liêm nêu: “Việc đền bù, hỗ trợ về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện được thực hiện theo Văn bản số 640/UB-ĐCNĐ từ ngày 6/9/2001 đến ngày 2/6/2009 (khi UBND TP Hà Nội có Văn bản số 4980/UBND-TNMT ngày 2/6/2009 chỉ đạo giải quyết tồn tại trong việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ)”. Như vậy Văn bản 640 đã hết hiệu lực trước khi UBND TP ban hành Quyết định thu hồi đất số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009, để làm dự án xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4.
1 đúng 8 sai công lý chưa sáng tỏ…
Ngoài nội dung trên được Chủ tịch UBND TP kết luận là có cơ sở, thì 8 nội dung khác còn lại đều được kết luận là công dân tố cáo sai kể cả nội dung Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đột ngột ra kết luận sau 2 năm về một sự việc mà trước đó công dân tố cáo nhưng bị Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm lái sang nội dung mà công dân không hề tố cáo để kết luận. Sau đó công dân đã có văn bản nói rõ và gửi kèm biên bản làm việc với Thanh tra để Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét lại nhưng Chủ tịch UBND quận vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Còn Chủ tịch UBND TP Hà Nội lại không căn cứ vào các quyết định của UBND huyện giải quyết tố cáo theo kiểu “ông tố gà, bà giải quyết vịt” để đồng ý với kết luận của UBND huyện Từ Liêm “kết luận công dân tố cáo sai”.
Các công dân kiên trì tố cáo trong nhiều năm qua cho biết, sẽ tiếp tục khiếu tố cả 9 nội dung, vì họ cho rằng nội dung kết luận việc ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho ông Lê Văn Việt vẫn còn che giấu trách nhiệm sai phạm của nhiều cá nhân khác. Cụ thể, việc con dâu bà Nhâm là chị Thủy (chồng là Nguyễn Phan Chất, cán bộ công nhân viên) và 3 cháu chỉ được xét giao 2,5 suất ruộng vì 3 cháu bé chỉ có mẹ làm nông nghiệp thì chỉ được 0,5 suất/cháu theo các hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/CP nên nếu giao thêm cho 2 mẹ bà Nhâm (bà Nhâm và Nguyễn Phan Chân) thì chỉ được giao thêm 0,5 suất để 6 khẩu gia đình bà Nhâm được tổng cộng 4,5 suất ruộng. Việc yêu cầu cấp thêm 2 suất cho mẹ con bà Nhâm của UBND huyện Từ Liêm là sai ngay từ đầu. Tiếp đó, dù chưa có sự chấp thuận của UBND huyện Từ Liêm đối với tờ trình của UBND xã Tây Tựu mà Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm vẫn ra quyết định thu hồi đất và Hội đồng bồi thường và tái định cư thì ra các quyết định bồi thường, hỗ trợ khiến sai phạm không được ngăn chặn mà làm cho sai phạm chồng lên sai phạm. Nếu việc hủy bỏ quyết định giao đất cho hộ bà Nhâm đã được ban hành, mà không thu hồi được khoản tiền 533,800 triệu đồng thì ai chịu trách nhiệm và những cá nhân sai phạm thì sẽ xử lí như thế nào?
Báo Ngày mới online tiếp tục thông tin về các nội dung trên.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế
tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…
dak lak nhieu sai pham trong khai thac tap ket cat tren dia ban huyen krong pac

Đắk Lắk: Nhiều sai phạm trong khai thác, tập kết cát trên địa bàn huyện Krông Pắc

UBND huyện Krông Pắc xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH cầu đường Trí Đức, ở thôn 3, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 30.000.000 đồng, vì không lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát tại bãi tập kết cát theo quy định; Công ty TNHH Hà Bình, ở thôn 13, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 40.000.000 đồng, vì khai thác cát không đúng phương pháp khai thác. Mặc dù đã bị xử phạt, thế nhưng 2 Công ty trên vẫn ngang nhiên khai thác, tập kết cát trái phép, khiến dư luận rất bức xúc.    
khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...
viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.

Tin khác

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 2)

lay tai san cua nguoi nay de gan no cho nguoi khac ki 2
Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích những sai phạm của TAND huyện Vĩnh Hưng khi đem đất đã chuyển nhượng cho người khác, để phong tỏa làm tài sản bảo đảm trả nợ cho người bán đất. Những sai phạm này đã được TAND tỉnh Long An sửa sai, những thửa đất vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền đã chuyển nhượng, được Tòa cấp phúc thẩm trả lại cho người nhận chuyển nhượng là anh Nguyễn Thanh Nhân. Thế nhưng, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng lại làm điều ngược đời, ra quyết định phong tỏa tài sản của anh Nhân, để bảo đảm trả nợ cho bà Mật. Đây lại là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng…

Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng sản xuất, xả thải gây ô nhiễm đất của hàng xóm

ngang nhien lan chiem dat rung san xuat xa thai gay o nhiem dat cua hang xom
Ngang nhiên xây dựng chợ bán chim trời và nhà cho thuê trên đất rừng nguyên sinh; lấn chiếm khoảng 1.000m2 đất rừng sản xuất, lấp kênh nội đồng, đặt 4 cống xả thải gây ô nhiễm môi trường. Khi tranh chấp xảy ra, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải, nhưng người bị tố vi phạm ngang nhiên vắng mặt. Đó là nội dung bà Chi tố cáo ông Hướng, ở khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa,…

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 1)

lay tai san cua nguoi nay de gan no cho nguoi khac ki 1
Mua đất, thanh toán xong với ngân hàng, giải chấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bên bán bàn giao đất tại thực địa và lập biên bản giao nhận đất, giao các sổ đỏ cho bên mua. Giao dịch mua bán như vậy đã hoàn thành. Thế nhưng, TAND sơ thẩm lại lấy đất của bên mua làm căn cứ bảo đảm khoản trả nợ khác của bên bán đất. TAND phúc thẩm hủy bỏ nội dung này. Song, cơ quan thi hành án (THA) lại ra quyết định kê biên tài sản, để bảo đảm trả khoản nợ khác cho người bán đất. Người mua đất khiếu nại, thủ trưởng cơ quan THA lại căn cứ quy định của pháp luật chưa ban hành, chưa có hiệu lực để bác đơn của người khiếu nại…

Tùy tiện lấy đất đang có người sử dụng cấp cho người khác là trái pháp luật

tuy tien lay dat dang co nguoi su dung cap cho nguoi khac la trai phap luat
Chính quyền mượn đất của dân để lấy chỗ đổ đất phục vụ việc xây dựng chợ xã Đắk Ru. Mượn cớ “đổi đất lấy công trình”, chính quyền giao thửa đất trên cho chủ đầu tư, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông Đỗ Phước Lợi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phú Thịnh, chủ đầu tư xây dựng chợ Đắk Ru một cách trái pháp luật. Điều đáng nói, cái gọi là chợ xã Đắc Ru hiện không hoạt động, mà trở thành nhà nuôi chim yến và các công trình thương mại của DNTN Phú Thịnh…

    Trở lại vụ tranh chấp đất cho ở nhờ tại phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Lại chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

tro lai vu tranh chap dat cho o nho tai phuong 12 quan go vap tp ho chi minh lai chuyen tren bao duoi khong nghe
Các quyết định giải quyết khiếu nại, không nói chủ đất là cụ Lót, người ở nhờ là cụ Sấm, nếu là người ở nhờ, thì quyền cho ở nhờ hay đòi lại đất phải thuộc về chủ đất, như vậy mới đúng pháp luật. Điều bất cập này đã được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo và UBND TP có Công văn, nhưng đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện dứt điểm!

Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Bị thu hồi đất trái luật, người dân bức xúc phản đối

thi xa ky anh tinh ha tinh bi thu hoi dat trai luat nguoi dan buc xuc phan doi
Đất của người dân có nguồn gốc là đất ở, thế nhưng, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất để bồi thường, Hội đồng tư vấn đất đai của UBND phường Sông Trí (nay là phường Hưng Trí), thị xã Kỳ Anh lại xác định là đất nông nghiệp. Thêm vào đó, trong quá trình thu hồi đất, UBND thị xã Kỳ Anh thực hiện thu hồi đất chưa đúng quy định pháp luật.    
Xem thêm
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
vu an lam gia tai lieu tai trung nguyen ba le hoang diep thao khong nhan duoc thong bao ket luan giam dinh

Vụ án làm giả tài liệu tại Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không nhận được Thông báo kết luận giám định!

Ngày 18/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết luận giám định số 193/CSKT(D4) về chữ ký trong các tài liệu ...
truy to nguyen tong giam doc tong cong ty luong thuc mien nam

Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Sau nhiều lần điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng ...
huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ ...
tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: ...
dak lak nhieu sai pham trong khai thac tap ket cat tren dia ban huyen krong pac

Đắk Lắk: Nhiều sai phạm trong khai thác, tập kết cát trên địa bàn huyện Krông Pắc

Đắk Lắk: Nhiều sai phạm trong khai thác, tập kết cát trên địa bàn huyện Krông Pắc.
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động