Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy

Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực tuyệt vời về rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính để chúng ta noi theo. Đạo đức cần, kiệm, liêm, chính luôn luôn được Người thực hiện một cách mẫu mực, gắn chặt với sự nghiệp phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Từ Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Nhà nước ta, đến các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị đều hô hào thực hành tiết kiệm, phải chống lãng phí, tham nhũng. Trong các kì họp Quốc hội, nhiều đại biểu đã lên án gay gắt tệ tiêu pha lãng phí, tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, những hiện tượng đó chưa giảm nhiều. Sự lãng phí đó không chỉ trong ăn uống, tiêu xài mà cả trong việc sử dụng tài sản công như đất đai, vật tư, phương tiện đi lại, nhất là các dự án...

Tại phiên thảo luận tổ chiều 24/7/2021 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở kì họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định: “Đôi khi thất thoát, lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng”, “chỉ tính riêng các dự án treo, nếu các địa phương tiến hành rà soát và tập trung giải quyết dứt điểm sẽ tạo chuyển biến lớn, tạo được nguồn lực hết sức lớn”. Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ trước đến nay chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng quản lí, sử dụng tài sản công còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm, quản lí chặt chẽ theo đúng quy định.

Ngay cả một số cơ quan, đơn vị đã có hiện tượng sử dụng những nguồn vốn hiếm hoi cho việc đầu tư xây dựng trụ sở mới, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, đua nhau các hoạt động phô trương, hình thức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tình trạng quản lí, sử dụng tài sản công cũng còn nhiều bất cập và so sánh, “Nếu như các nước trên thế giới, các cơ quan nhà nước thuê lại trụ sở do tư nhân xây dựng thì Nhà nước không phải đầu tư từ đầu, không phải lo việc bảo trì phục vụ”, do vậy phải quản lí, sử dụng tài sản công tiệm cận như tài sản tư.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau 10 năm khởi công vẫn chưa đi vào hoạt động, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau 10 năm khởi công vẫn chưa đi vào hoạt động, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề được Chính phủ hết sức quan tâm tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Chính sách, thể chế đã được hoàn thiện nhiều, nhưng chưa có kỉ luật về tiết kiệm, cần giáo dục nâng cao nhận thức, kỉ luật, kỉ cương, bên cạnh xây dựng thể chế. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, có những dự án kéo dài, được nhận diện là manh mún, gây lãng phí: “Vừa qua, các tỉnh lên trao đổi với tôi, có những con đường 400-500 tỉ đồng thôi mà 13 đời bộ trưởng vẫn chưa xong”, đây là nguyên nhân trực tiếp gây lãng phí.

Do vậy, phải xem chống lãng phí là trách nhiệm lớn. Khi các cơ quan, đơn vị trong cả nước được Đảng và Nhà nước ta trang bị nhiều phương tiện hiện đại như ô tô đời mới, thiết bị, máy móc cao cấp đắt tiền... nếu không có ý thức tiết kiệm thì mức độ lãng phí sẽ rất to lớn.

Vấn đề tiết kiệm đã được Chính phủ đặt ra tại bàn nghị sự trong các kì họp Quốc hội, được các đại biểu Quốc hội tranh luận thẳng thắn, đồng tình đề ra những biện pháp cứng rắn để triệt tiêu, song vẫn chưa ngăn chặn triệt để tệ nạn này.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Tuy khó khăn, phức tạp nhưng cần phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm.

Trong những năm qua, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã phát động trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng Nhân dân về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nghe giới thiệu nội dung từng chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, quán triệt và chú trọng tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên “làm theo” tấm gương, đạo đức của Bác, nêu gương sáng trong phong cách làm việc; đồng thời, có tinh thần tiết kiệm và đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, lãng phí và phòng chống tham nhũng trong toàn cơ quan và xã hội. Kết quả thực sự đã tạo chuyển biến tích cực, được xã hội đồng thuận và “làm theo”, song cần phải được tuyên truyền, vận động tiến hành thường xuyên, liên tục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đối với mọi đối tượng trong các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, cơ quan hành chính, sản xuất kinh doanh.

Rõ ràng vấn đề tiết kiệm đặt ra trong thời điểm hiện nay là rất hệ trọng, cấp thiết khi thị trường vốn, tiền tệ đang trở thành một đòi hỏi bức thiết của đất nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng 4.0. Vấn đề tiết kiệm không phải chỉ cho riêng ai mà cho tất cả mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm”. “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là xem đồng tiền bằng cái trống, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu; tiết kiệm không phải là gò ép bộ đội, cán bộ và Nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào việc tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và Nhân dân”. “Chúng ta phải tiết kiệm thời gian (rút thời gian đối với công việc), chúng ta phải tiết kiệm sức lao động (giảm người đối với việc, để làm việc khác). Chúng ta phải tiết kiệm tiền của (giảm tiền chi cho việc)”(1).

Tiết kiệm đã trở thành một quốc sách hàng đầu của đất nước. Để thực hành tiết kiệm tốt, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phải kiên quyết chống tệ quan liêu, tham nhũng, tệ chi tiêu lãng phí..., vì tiết kiệm mà để cho một bộ phận cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà tham ô, nhũng nhiễu, hối lộ, cố ý làm trái, lãng phí thì cũng chẳng có hiệu quả gì cho đất nước và mang lại lợi ích cho Nhân dân.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân, thực hiện quản lí xã hội bằng pháp luật, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhất thiết pháp luật phải mạnh tay trừng trị những kẻ tham ô, nhũng nhiễu, lãng phí... của đất nước, của Nhân dân.

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 6, tr. 486

ThS Nguyễn Thanh Hoàng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đổi mới sáng tạo là động lực, thúc đẩy năng suất, tăng trưởng kinh tế

Đổi mới sáng tạo là động lực, thúc đẩy năng suất, tăng trưởng kinh tế

Tăng cường hấp thụ, phổ biến công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam. Trong bối cảnh CMCN 4.0 phát triển một cách mạnh mẽ, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ sớm giải phóng để tạo ra sự bùng nổ về năng suất và tăng trưởng kinh tế cao hơn.
Giữ giá trị của những khẩu hiệu trong nhà trường

Giữ giá trị của những khẩu hiệu trong nhà trường

Trong các trường phổ thông, hệ thống khẩu hiệu luôn được chú trọng và đưa vào khuôn viên nhà trường, không gian lớp học để học sinh nâng cao ý thức học tốt, rèn luyện tốt. Tuy nhiên, việc một số trường lựa chọn những khẩu hiệu có nội dung không hợp, sử dụng quá nhiều khẩu hiệu dẫn đến việc làm mất đi những giá trị của những khẩu hiệu.
Mô hình sáng tạo, nhân văn cần nhân rộng

Mô hình sáng tạo, nhân văn cần nhân rộng

Qua theo dõi hoạt động Hội NCT các cấp, tôi đã chứng kiến nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nhân rộng các nhân tố tích cực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT và đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Mới đây, mô hình “Chi hội NCT hạnh phúc” được xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều cách làm đặc biệt sáng tạo và đang trong tốp đầu cả nước về xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT và CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)…
“Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội V đề ra là đúng đắn”

“Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội V đề ra là đúng đắn”

Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục đăng tải ý kiến tâm huyết của cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) cả nước...
Kiến nghị hoàn thiện hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi 4 cấp

Kiến nghị hoàn thiện hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi 4 cấp

Đại hội Hội NCT Việt Nam đang đến rất gần. Trong những ngày này, cán bộ, hội viên NCT cả nước đang háo hức chờ đón và kì vọng vào tổ chức Hội NCT các cấp, tổ chức đại diện quyền lợi chính đáng của hội viên. Nhân dịp này, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng ghi lại những ý kiến tâm huyết phản ánh tâm tư nguyện vọng của NCT trong cả nước…

Tin khác

Biển có thể chết do rác thải nhựa

Biển có thể chết do rác thải nhựa
Môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa bởi nhiều hiểm họa như ô nhiễm nguồn nước, không khí, biến đổi khí hậu, lạm dụng hóa chất, rừng bị tàn phá nặng nề… Nhưng thảm họa lớn nhất và lâu dài là rác thải nhựa. Việt Nam là quốc gia đứng thứ tư thế giới về ô nhiễm rác thải nhựa và đứng thứ hai về nhập khẩu nguyên liệu nhựa…

Những con số rất đặc biệt về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những con số rất đặc biệt về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nội dung dưới đây tóm tắt một phần kết quả nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Thạc sĩ Ngôn ngữ học Đặng Thị Ngọc Vân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam)…

Vì sao giá xét nghiệm Covid-19 “nhảy múa”?

Vì sao giá xét nghiệm Covid-19 “nhảy múa”?
Tại kì họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV, khi thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và lực lượng tuyến đầu. Tuy nhiên, các đại biểu cũng băn khoăn, trăn trở trong việc triển khai xét nghiệm, trong đó đáng lưu ý là tình trạng thả nổi về mua sắm kit test để cho giá “nhảy múa” do thiếu sự quản lí, điều hành…

Tác hại khôn lường khi con trẻ nghiện game

Tác hại khôn lường khi con trẻ nghiện game
Trong vài thập niên trở lại đây, tình trạng nghiện game online trong giới trẻ ở nước ta ngày càng nghiêm trọng và gây hậu quả khôn lường. Rất nhiều trường hợp suy kiệt sức khỏe, không thể học tập và làm việc, thậm chí xảy ra xung đột, thương vong...

Trẻ cậy cha, già cậy con” - đôi điều suy ngẫm

Trẻ cậy cha, già cậy con” - đôi điều suy ngẫm
Người Việt xưa có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con”, ý nói rằng, lúc thơ bé thì con cái nhờ cha mẹ, lúc cha mẹ già yếu thì trông vào con để có chỗ dựa tuổi già. Câu thành ngữ không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các bậc ông bà cha mẹ với con cháu, tình cảm, trách nhiệm của con cháu đối với các bậc sinh thành, dưỡng dục mà còn là truyền thống văn hóa tốt đẹp, đạo hiếu của dân tộc ta từ bao đời nay.

Bốn thập kỉ bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư

Bốn thập kỉ bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư
Việc xét công nhận GS, PGS ở nước ta hình thành 3 cấp Hội đồng: Cấp cơ sở (trường - cụm trường, viện nghiên cứu), cấp ngành - liên ngành và cấp Nhà nước. Ứng viên nộp hồ sơ cho Hội đồng cơ sở để xét từ dưới lên.
Xem thêm
Phiên bản di động