Về khiếu nại của cụ Khưu Thị Kim Hương, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Cần một cuộc thanh tra toàn diện (Tiếp theo kì trước)

Thanh tra việc đền bù về thu hồi đất

Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 9/3/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng, cho thấy:

Ngày 17/2/2003, UBND tỉnh Sóc Trăng có Quyết định số 237/QĐ.HC.03, thu hồi 14.4278,4m2 đất, trong đó có 12.667,30m2 của cụ Hương. Ngày 23/4/2003, UBND tỉnh có Quyết định số 545/QĐ.HC.03, thu hồi 7.837,60m2 đất của cụ Hương xây dựng khu tái định cư đường Phú Lợi. Giá đền bù tính theo Quyết định số 104/QĐ.UBT.97 ngày 22/10/1997 và Quyết định số 105/2000/QĐ.UBNDT ngày 20/8/2000: “Đồng thời có xem xét đến mức độ sinh lợi đối với diện tích đất ruộng thu hồi của 210 hộ dân nêu trên, trong đó có hộ bà Hương”. Cụ Hương được đền bù: Đất làm đường 4.829,70m2 x 24.000 đồng= 116.316.300 đồng; đất tái định cư 7.837,60m2 x 72.000 đồng = 564.307.200 đồng; tiền hỗ trợ đời sống 19 người x 30 kg gạo x 3.000 đồng x 6 tháng = 10.260.000 đồng và được 7 nền tái định cư (nhưng phải trả tiền sử dụng đất 72.000đồng/m2). Như vậy, tiền đền bù tổng cộng là 690.883.500 đồng.

Báo cáo trên nêu rõ: Giá Nhà nước quy định là 8.250 đồng, ở đây bồi hoàn 72.000 đồng/m2 “Giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất thấp hơn giá Nhà nước bồi thường”; đất bà Khưu Thị Thơm có chuyển nhượng 2 nền đất cho hộ khác cũng nằm trong khu vực đất này với giá 1.166 đồng/m2 (120m2 giá 14 triệu đồng). “So với giá trị đất bị thu hồi, nay công trình hoàn chỉnh đã mang lại lợi ích giá trị về đất cho gia đình bà cũng như toàn tuyến cao hơn rất nhiều lần so với trước khi thu hồi đất”. Do đó, UBND tỉnh Sóc Trăng bác đơn yêu cầu nâng giá đất bồi hoàn của cụ Hương bằng Quyết định số 68/QĐ.GQKT.03 ngày 22/9/2003; Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng chấp thuận Quyết định 68 bằng Quyết định số 161/QĐ-BTNMT ngày 12/2/2004.

Văn bản số 200/PG-TTr ngày 20/11/2008 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, cho thấy:

Phần đất thu hồi nhưng chưa giải quyết quyền lợi, hợp pháp chính đáng cho gia đình cụ Hương.
Phần đất thu hồi nhưng chưa giải quyết quyền lợi, hợp pháp chính đáng cho gia đình cụ Hương.

Công văn số 200/PG-TTr ngày 20/11/2008 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có nội dung cũng tương tự như Báo cáo số 20. Công văn xác định: “Điển hình trước khi thu hồi đất bà Khưu Thị Thơm có chuyển nhượng 2 nền đất cho hộ khác cũng nằm trong khu vực đất này với giá 1.166 đồng/m2”. Công văn còn nhắc đến giá trị 7 nền đất mà bà Hương được mua lại đất của bà: “...UBND tỉnh đã cấp lại cho bà 7 nền đất ở mà không thu khoản tiền nào kể cả chi phí đầu tư hạ tầng đối với diện tích cấp cho bà Hương (chưa nhận nền). Theo giá đất hiện nay quy định tại Quyết định số 14/QĐ.UBND, ngày 7/5/2008 thì giá đất đoạn đường này là 6.000.000 đồng/m2. Tổng diện tích bà Hương nhận lại là 1.680m2 x 6.000.000 đồng/m2 = 10.080.000.000 đồng”.

Tuy nhiên, đất của cụ Hương bị thu hồi bởi Quyết định số 237/QĐ.HC.03 ngày 17/2/2003, nhưng không đền bù theo giá năm 2003, mà đền bù theo giá Quyết định số 104/QĐ.UBT.97 ngày 22/10/1997 và Quyết định số 105/2000/QĐ.UBNDT ngày 20/8/2000?!.

Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 9/3/2007, khẳng định: “Giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất thấp hơn giá Nhà nước bồi thường” (đất bà Khưu Thị Thơm có chuyển nhượng 2 nền đất cho hộ khác cũng nằm trong khu vực đất này với giá 1.166 đồng/m2; 120m2 giá 14.000.000 đồng). Công văn số 200/PG-TTr ngày 20/11/2008 cũng nhắc lại giá thị trường thời bấy giờ là 1.166 đồng/m2. Khẳng định này hoàn toàn sai vì 120m2, giá 14.000.000 đồng, thì 1m2 giá 116.666,66 đồng, không phải giá 1.166 đồng, như vậy giá đất thị trường cao hơn giá đền bù, chứ “không thấp hơn giá Nhà nước bồi thường” như Báo cáo số 20.

Cụ Hương bị thu hồi 1.680m2 đất, được đền bù với giá 72.000 đồng/m2, nhưng được bán đấu giá với giá sàn 4.800.000 đồng/m2, nghĩa là cao hơn giá đền bù 66,66 lần. Công văn số 200/PG-TTr nói rõ: “Hiện nay trên khu đất này UBND tỉnh đã ra quyết định giao cấp đất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm: Báo Nhân dân, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thương mại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Thiết bị sách, Đoàn Đại biểu Quốc hội và 10 hộ dân”. Hầu hết những cơ quan này đều đã có trụ sở, nên phải bán trụ sở cũ nhiều tỉ đồng để được cấp phần trên đất của cụ Hương.

Đất của cụ Hương 12.667,30m2 tại trung tâm thành phố bị thu hồi bởi Quyết định số 237/QĐ.HC.03 ngày 17/2/2003, nhưng không đền bù theo giá đất năm 2003 mà đền bù theo giá đất Quyết định số 104/QĐ.UBT.97 ngày 22/10/1997 và quyết định số 105/2000/QĐ.UBNDT ngày 20/8/2000! Cùng một loại đất bị thu hồi, hai bên đường được bồi thường giá 72.000 đồng/m2, còn đất làm đường chỉ được bồi thường giá 24.000 đồng/m2?!

Cụ Hương được cấp 7 nền tái định cư (diện tích 1.050m2; với 150m2 mỗi nền, phải trả tiền mỗi 1m2 giá 72.000 đồng, thành tiền là 75.600.000 đồng) chứ không phải hoàn toàn miễn phí như Công văn số 200/PG-TTr khẳng định. Cụ Hương xin 10 nền thì bị bác đơn. Trong khi đó, cũng UBND tỉnh Sóc Trăng, giải tỏa đất ruộng cách đất cụ Hương chừng 3km để thành lập khu dân cư 5A, thì đền bù một giá là 72.000 đồng/m2; cấp cho người bị thu hồi đất cứ 1.000m2 thì 1 nền tái định cư không phải trả tiền. Tại khu 5A còn có nhiều hộ dân được bồi thường giá đất rất cao như hộ bà Huỳnh Ngọc Thảo được bồi thường giá đất 1.200.000 đồng/m2, hộ bà Trần Thị Ba được bồi thường giá đất 1.800.000 đồng/m2 (CV số 1833/STC-VG ngày 9/10/2008).

Xin nói rõ thêm: Từ thực tế người dân có đất bị thu hồi được đền bù, hỗ trợ quá hẹp hòi, thường phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nên Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2006/NĐ-CP để tăng giá đền bù, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất cao hơn: Đền bù theo giá thị trường; tăng mức hỗ trợ 30% cho đất nông nghiệp liền kề khu dân cư; Sở Tài chính có “quỹ hậu giải tỏa”, người bị thu hồi đất được tạo công ăn việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, được góp vốn cùng chủ đầu tư để kinh doanh. Thấy chưa thỏa đáng, ngày 13/8/2009, Chính phủ lại ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp, gần bằng giá đất ở: Đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường... thì tiền bồi thường bằng tiền bồi thường giá đất nông nghiệp + 20% đến 50% giá đất ở; hỗ trợ nghề bằng 1,5 đến 5 lần giá đất bồi thường, hỗ trợ cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi...

Bức xúc và yêu cầu được giải quyết!

Đơn cụ Hương nêu: “Yêu cầu mở một cuộc thanh tra toàn diện, phúc tra lại 3 Quyết định số 712/QĐ.HC.99 ngày 18/8/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; số 68/QĐ.GQKT.03 ngày 22/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; và số 161/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 12/2/2004. Thanh tra Chính phủ nói là đã giải quyết khiếu nại của tôi thỏa đáng và không thụ lí giải quyết nữa là vì khiếu nại của tôi không có tình tiết gì mới là chưa đúng, gây thiệt thòi cho tôi. Những điểm then chốt mà tôi khiếu nại nêu trên, cơ quan hữu quan cứ khỏa lấp, chưa giải quyết thì những điểm đó là những tình tiết mới! Chính ông Tô Bửu Giám, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hậu Giang kiêm Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã nhiều lần thừa nhận việc Nhà nước đền bù đất đai bị thu hồi của tôi chưa thỏa đáng.

Gia đình chúng tôi là gia đình có công với cách mạng, thiết nghĩ chúng tôi không được Nhà nước chiếu cố thì thôi, cớ sao lại bắt chúng tôi phải chịu nhiều thiệt thòi quá như vậy? Điều mà chúng tôi yêu cầu là cần được Nhà nước giải quyết khiếu nại của chúng tôi một cách công khai và công bằng. Do đó, với sự trình bày trên, đã chứng minh rõ ràng rằng tất cả những thửa đất tôi khiếu nại vẫn còn thuộc quyền sử dụng của tôi. Hiện tại, chính quyền định địa phương đấu giá phần đất của tôi: Đất có đầu nhọn, cùng bên Sở Giáo dục và Đào tạo, gần Bến xe Sóc Trăng, vì vậy cơ quan hữu trách nên phúc tra sự việc và có kết luận về diện tích 20.143,8m2 đất của Khưu Thị Kim Hương, vì tôi không bán, tặng, cho và cũng chưa nhận tiền đền bù giá trị đất của bất cứ người nào cũng như bất cứ cơ quan nào”.

Đất này vẫn chưa có quyết định nào thu hồi, nên Nhà nước phải giải quyết: Đất đã sử dụng vào việc công, Nhà nước tiếp tục sử dụng. Đất đã có tư nhân sử dụng thì tư nhân đó phải trả giá trị sử dụng đất cho cụ Hương, giá 1.000.000 đồng/m2. Hoàn lại cho cụ Hương 48 lô đất còn trống mà Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng đã khẳng định. Diện tích 12.667,30m2, cụ Hương được đền bù, giá 116.666,66 đồng/m2 (bằng 1.477.820.889 đồng/m2) và được cấp 12 nền tái định cư (gia đình cụ Hương không phải trả tiền sử dụng đất).

Báo Người cao tuổi kiến nghị các đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng giám sát, để các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật ở tỉnh Sóc Trăng có một cuộc thanh tra toàn diện và công khai kết luận công bằng đối với vụ khiếu nại của cụ Khưu Thị Kim Hương.

Mai Thân 

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chồng không được đơn phương li hôn khi vợ đang mang thai

Chồng không được đơn phương li hôn khi vợ đang mang thai

Theo Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐTP của TAND Tối cao có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, quy định chồng không được phép li hôn khi vợ đang mang thai, dù vợ mang thai, sinh con với người khác. Trước thông tin đang gây tranh cãi, chuyên gia pháp lí nói gì?...
Mong một bản án công tâm, khách quan, đúng pháp luật

Mong một bản án công tâm, khách quan, đúng pháp luật

Trải qua 8 lần xét xử từ sơ thẩm, phúc thẩm rồi giám đốc thẩm, rồi sơ thẩm; tới nay đã 15 năm khởi kiện, tranh chấp đất đai của 9 anh chị em trong gia đình vẫn chưa kết thúc, chỉ vì bản di chúc có dấu hiệu không minh bạch…
Người dân mong được tiếp cận Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Người dân mong được tiếp cận Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 30/5/2024, tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số: 1128, liên quan đến Dự án xây dựng đường nối Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì nhưng đến nay người dân chưa tiếp cận được Kết luận trên…
Nhiều nội dung vụ án chưa được xem xét, giải quyết

Nhiều nội dung vụ án chưa được xem xét, giải quyết

Vụ án có Quyết định giám đốc thẩm số: 36/2013/DS-GĐT ngày 20/5/2013 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao với nội dung: Giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lại. Tuy nhiên, việc xét xử lại có dấu hiệu bỏ sót nhiều nội dung vụ án, nên đương sự là người cao tuổi đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét kiến nghị với Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao giải quyết lại vụ án theo thủ tục đặc biệt, quy định tại Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự và Thông tư liên tịch số: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013…
Hệ lụy từ cá cược bóng đá

Hệ lụy từ cá cược bóng đá

Euro lại diễn ra. Đây là giải bóng đá lớn trên thế giới, chỉ sau World Cup. Những trận cầu từ Euro luôn cuốn hút sự theo dõi của nhiều người hâm mộ, nhất là phái mạnh.

Tin khác

Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai

Người dân chưa đồng tình với kết luận của UBND huyện Thường Tín về vi phạm trong quản lí đất đai, trật tự xây dựng ở thôn Sao Mai
Mặc dù UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã kết luận, việc ông Lê Văn Tỉnh, ở thôn Sao Mai, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín mua 1.351m2 đất do UBND xã Nguyễn Trãi bán trái thẩm quyền; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhiều người dân địa phương bức xúc...

Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Người cao tuổi kiến nghị thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức
Ông Lê Thanh, 72 tuổi, ngụ tại 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, thông tin về việc đã có nội dung kết luận buổi tiếp công dân của ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 11 tháng, nội dung kết luận vẫn chưa được thực hiện…

Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác

Các biện pháp xử lí đối với hành vi lái xe đâm vào xe người khác
Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Trần Thị Vân đã lái ô tô đâm nhiều lần vào xe của “đối phương” đang đỗ trên đường gây hư hỏng. Theo chuyên gia pháp lí, với hành vi này, Vân sẽ phải chịu chế tài của tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) tùy theo giá trị tài sản bị huỷ hoại...

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Nhiều căn cứ để NCT đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
“Kính đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực, để tôi có thể yêu cầu trưng cầu giám định chữ viết, chữ kí, ở tài liệu chữ viết, chữ kí của tôi trong các giấy vay tiền viết tay”. Đó là nguyện vọng của cụ Lê Thị Tiền, 80 tuổi, bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”…

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi

TAND TP Hải Phòng thụ lí đơn khởi kiện hành chính của gia đình người cao tuổi
Ngày 26/4/2024, TAND TP Hải Phòng có Thông báo số: 66/2024/TLST-HC về việc thụ lí khiếu kiện hành chính giữa nguyên đơn là gia đình Nguyễn Văn Nhập (ông Nguyễn Văn Dinh, con trai ông Nhập là đại diện) và bị đơn là Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) TP Hải Phòng…

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực

Kỉ luật khiển trách và điều chuyển quân nhân có hành vi cư xử chưa đúng mực
Thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, bà Tráng Sỉu Dín, 74 tuổi, ở thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lí nghiêm việc ông Nguyễn Văn Thiệu, quân nhân Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đánh con trai bà là anh Lồ Min Hoà...

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất

Người cao tuổi đề nghị Toà án phân xử về quyền sử dụng đất
Ông Tô Hải Đăng, 77 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vừa có đơn khởi kiện Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Chương Mỹ thuộc Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy ra TAND huyện Chương Mỹ, với yêu cầu Tòa xét xử công nhận gia đình ông được sử dụng hợp pháp 56,8m2 đất tại số 22 tổ dân phố Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn...

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất

Nhiều người cao tuổi đề nghị dừng thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất
Ngày 10/5/2024, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định số: 3937/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cưỡng chế để tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có nhiều hộ người cao tuổi) sử dụng đất tại phường Rạch Dừa để thực hiện Dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân có đất thuộc Dự án đều ký “đơn kêu cứu khẩn cấp tập thể”, với nội dung chưa đồng thuận thực hiện Thông báo cưỡng chế thu hồi đất số 1229/TB-UBND, ngày 10/5/2024 của UBND TP Vũng Tàu.

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án

Người cao tuổi yêu cầu có quyết định thu hồi đất khi thực hiện dự án
Bà Trương Thị Cam, 65 tuổi, ở tổ 13, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phản ánh về việc thu hồi đất đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp không đúng quy định, để xây dựng công trình thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ và đường dây đấu nối, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm

Kiến nghị của người cao tuổi cần được xem xét, giải quyết dứt điểm
Bà Nguyễn Thị Hiền, 65 tuổi, ở số 71, xóm Ba Toa, khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phản ánh bản án của Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa rõ ràng, khách quan và việc cưỡng chế thi hành án không bảo đảm quy định dẫn đến bị mất quyền lợi, nhiều năm nay chưa được các cơ quan tổ chức xem xét, giải quyết triệt để…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân

Thu hồi đất thực hiện dự án cần xem xét quyền lợi của người dân
Nhiều hộ dân (trong đó có người cao tuổi) ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh có đơn gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc UBND xã Hải Bối chưa xác minh và làm rõ nguồn gốc đất của người dân ở xóm 3, thôn Cổ Điển nhưng đã yêu cầu người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng, thu hồi đất để thực hiện Dự án đường gom chân đê từ ven đê xóm 1 thôn Cổ Điển đến gầm cầu Thăng Long...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử

Vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế” tại 61B Lò Sũ, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội: MongTAND TP Hà Nội sớm đưa vụ án ra xét xử
Ông Bùi Tiến Dũng, 62 tuổi, và ông Bùi Tiến Cường, 60 tuổi là bị đơn trong vụ án dân sự chia thừa kê căn nhà 61B Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mặc dù vụ việc tranh chấp đến nay đã 16 năm, trải qua nhiều phiên tòa và nhiều bản án, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn (kèm theo hồ sơ) của bà Trần Nguyệt Thu, 64 tuổi, ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, phản ánh việc cơ quan chức năng ra văn bản hướng dẫn chưa đúng quy định.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Trần Thị Rễ, 102 tuổi, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc, UBND TP Hạ Long chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, khi thu hồi đất của gia đình cụ, để thực hiện Dự án đường bao biển nối TP Hạ Long với Cẩm Phả, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình cụ.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận Đơn tố giác (kèm theo hồ sơ) của ông Lê Thanh, 72 tuổi, ở 1016 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh việc ông Võ Trí Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 (cũ), nay làm Trưởng ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu sai phạm.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động