Về thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chi Minh:

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

13.000m2 đất ở phường Linh Trung do vợ chồng cụ Nguyễn Văn Sanh (1935 - 2001), cụ Nguyễn Thị Tốt, 90 tuổi khai phá từ năm 1970, và sau đó 2 cụ cùng 7 người con tạo dựng nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu quản lí sử dụng, không có tranh chấp.

Cụ Tốt khiếu nại Quyết định số: 10016/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND TP Thủ Đức và Quyết định số: 5646/QĐ-UBND, ngày 29/4/2024 giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (Quyết định số 5646), về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi mặt bằng trong Dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Linh Trung và Linh Xuân, TP Thủ Đức…

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
Tờ đăng kí nhà - đất 13.000m2 của cụ Nguyễn Văn Sanh, được Phó Chủ tịch UBND phường Linh Trung kí tên đóng dấu ngày 10/12/1999.

Nội dung khiếu nại

Trong đơn khiếu nại Quyết định số: 10016/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND TP Thủ Đức (Quyết định số: 10016), cụ Tốt nêu lí do:

- Không đồng ý việc UBND TP Thủ Đức lập 1 (một) hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho cụ Tốt; đề nghị UBND TP Thủ Đức thu hồi, hủy Quyết định số: 10016 và lập thành 8 (tám) hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho cụ Tốt và 7 người con (Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Liên, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Ngọc Thọ) theo hiện trạng sử dụng.

- Không đồng ý việc UBND TP Thủ Đức áp giá bồi thường, hỗ trợ phần đất diện tích 200m2 theo đơn giá 3.937.000 đồng/m2, phần đất diện tích 12.270,7m2 theo đơn giá 1.311.400 đồng/m2, phần đất diện tích 46,9m2 theo đơn giá 63.000 đồng/m2 và không bồi thường, hỗ trợ phần đất diện tích 56,7m2; đề nghị UBND TP Thủ Đức áp giá bồi thường, hỗ trợ phần đất nêu trên theo đơn giá tại thời điểm hiện nay.

Các biên lai đóng thuế đất hằng năm.
Các biên lai đóng thuế đất hằng năm.

- Đề nghị UBND TP Thủ Đức bố trí tái định cư bằng nền đất cho 8 (tám) hộ trong khu đất.

Bất cập trong quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu)

Một, Quyết định số 5646 viện dẫn: “Căn cứ Quyết định số: 3453/QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc thu hồi và giao đất cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tại phường Linh Trung và phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức”.

Tuy nhiên, đây là quyết định tiếp tục thực hiện dự án treo gần 21 năm, nhưng Quyết định số: 5646 không nêu quy định nào để tiếp tục thực hiện dự án.

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Hai, Quyết định số: 5646 viện dẫn: Báo cáo của Thanh tra TP Thủ Đức tại Văn bản số: 120/BC- TT ngày 30/1/2024 về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của cụ Tốt, với kết quả:

- “Theo Giấy xác nhận số: 123/GXN-UBND ngày 5/6/2023 của UBND phường Linh Trung xác định:

“1/ Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất: Trước ngày 30/4/1975: Đất công thổ Quốc gia.

Sau ngày 30/4/1975:

- Theo tài liệu 299/TTg: thuộc MPT 137, 138, 139, tờ BĐ số 01 xã Tăng Nhơn Phú, do UBND xã đăng kí.

- Một phần đất diện tích 12.470,7m2 (thuộc một phần thửa 36 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do gia đình cụ Tốt sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 26/9/1984 đến trước ngày 15/10/1993 đến nay.

- Một phần đất diện tích 46,9m2 (thuộc thửa 16-1 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật quản lí; gia đình cụ Tốt tự sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 20/8/2003.

- Một phần đất diện tích 56,7m2 thuộc một phần thửa 8 và đường (theo tài liệu 2004) có nguồn gốc là rạch và đường do gia đình cụ Tốt tự chiếm sử dụng sau ngày 20/8/2003”.

Tuy nhiên, kết quả xác minh trên thể hiện trái với thực tế quản lí, sử dụng đất của gia đình cụ Tốt (“Tờ đăng kí nhà - đất” nói trên).

Hơn nữa, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức biết rất rõ là “Tờ đăng kí nhà - đất” này hiện giờ chưa có cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ, đang có giá trị hiệu lực pháp luật.

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Ba, Quyết định số: 5646 viện dẫn: “Theo Giấy xác nhận số: 123/GXN-UBND ngày 5/6/2023 của UBND phường Linh Trung xác định phần đất diện tích 12.470,7m2 (thuộc một phần thửa 36 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do gia đình cụ Tốt sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 26/9/1984 đến trước ngày 15/10/1993 đến nay; phần đất diện tích 46,9m2 (thuộc thửa 16-1 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật quản lí; gia đình cụ Tốt tự sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 20/8/2003; phần đất diện tích 56,7m2 thuộc một phần thửa 8 và đường (theo tài liệu 2004) có nguồn gốc là rạch và đường do gia đình cụ Tốt tự chiếm sử dụng sau ngày 20/8/2003 và qua xem xét Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999, ghi nhận ông Nguyễn Văn Sanh, bà Nguyễn Thị Tốt đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2, mục đích sử dụng: Trồng hoa màu.

Tuy nhiên, 12.470,7m2 đất nằm trong “Tờ đăng kí nhà - đất” có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999, ghi nhận cụ Sanh, cụ Tốt đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2, mục đích sử dụng: Trồng hoa màu”. Và “Tờ đăng kí nhà - đất” này đang có giá trị hiệu lực pháp luật. Nên không thể nói trong diện tích 12.470,7m2 đất, có phần đất 46,9m2 đất do Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật quản lí; và cũng không thể nói gia đình cụ Tốt tự sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 20/8/2003; có phần đất 56,7m2 nguồn gốc là rạch và đường do gia đình cụ Tốt tự chiếm sử dụng sau ngày 20/8/2003. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức có quan điểm như thế nào về điều này?

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Bốn, Quyết định số: 5646 viện dẫn Khoản 8, Điều 8 Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định điều kiện để được bồi thường đất:

“8. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm có quyết định thu hồi đất, mà tại thời điểm sử dụng không vi phạm quy hoạch; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã công bố công khai, cắm mốc; không phải là đất lấn chiếm trái phép và được UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận đất đó không có tranh chấp”.

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
Các tài sản của gia đình cụ Sanh, cụ Tốt và các con gây dựng, ở ổn định, xây hàng rào kiên cố toàn bộ khuôn viên khu đất, không có lấn chiếm của ai, nhưng chưa được đền bù.

Căn cứ quy định của Điều 8 Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, đối chiếu với thực tế gia đình cụ Tốt có “Tờ đăng kí nhà - đất” có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999, ghi nhận cụ Sanh đăng kí toàn bộ 13.000m2 đất, mục đích sử dụng: Rrồng hoa màu” có thể được xem xét, bồi thường đất theo quy định tại Khoản 8, Điều 8 Nghị định nói trên.Tại sao trong Quyết định số 5646 không nói về điều này?

Năm, Quyết định số: 5646 viện dẫn:“Tại Khoản 13, Điều 1 của Quyết định số: 7964/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND TP Thủ Đức về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phương án số: 37/PABT-UBND-TCKH (bổ sung mới nội dung tại khoản VIII Mục A Phần IV của Phương án số: 37/PABT-UBND-TCKH về hỗ trợ đối với đất có nguồn gốc do UBND cấp xã, Tập đoàn, Hợp tác xã đăng kí theo Chỉ thị số: 299/TTg nhưng sau đó hộ gia đình, cá nhân tự sử dụng).

Tuy nhiên, nội dung viện dẫn trên không thể áp dụng đối với gia đình cụ Tốt. Bởi, theo “Tờ đăng kí nhà - đất” ngày 10/12/1999, thì toàn bộ 13.000m2 đất đang do gia đình cụ Tốt quản lí sử dụng hợp pháp từ năm 1970 đến nay (ngày 10/12/1999) có UBND phường Linh Trung xác nhận). Vậy, sao nói đất “có nguồn gốc do UBND cấp xã, Tập đoàn, Hợp tác xã đăng kí theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980? Chủ tịch UBND TP Thủ Đức giải thích thế nào về điều mâu thuẫn này?

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Sáu, Quyết định số 5646 kết luận 3 nội dung:

Phần đất 200m2 (hạn mức đất ở quy định): Nguồn gốc đất do cụ Tốt sử dụng từ sau ngày 26/9/1984 đến trước ngày 15/10/1993, trên đất có nhà xây dựng sau ngày 10/10/2001 đến trước ngày 20/8/2003. Do đó, UBND TP Thủ Đức áp giá hỗ trợ bằng mức bồi thường, hỗ trợ 100% đơn giá đất ở để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với phần đất diện tích 200m2 (hạn mức đất ở quy định) cho cụ Tốt là đồng sở hữu và những người thừa kế của cụ Sanh theo đơn giá 3.937.000 đồng/m2 và hỗ trợ lãi suất đất ở (hỗ trợ lãi suất ngân hàng từ ngày 20/8/2010 đến ngày 31/12/2015 và hỗ trợ khoản chậm nộp theo Luật Quản lí thuế từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/8/2023) là đúng quy định của pháp luật.

Phần đất diện tích 12.270,7m2 (thuộc một phần thửa 36 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do gia đình cụ Tốt sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 26/9/1984 đến nay, theo tài liệu 299/TTg: Thuộc MPT 137, 138, 139, tờ BĐ số 01 xã Tăng Nhơn Phú, do UBND xã đăng kí.

Phần đất diện tích 46,9m2 gia đình cụ Tốt tự sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 20/8/2003; và phần đất diện tích 56,7m2 có nguồn gốc là rạch và đường do gia đình cụ Tốt tự chiếm sử dụng sau ngày 20/8/2003.

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Tuy nhiên, 3 nội dung kết luận trên là hoàn toàn mâu thuẫn với nội dung trong Giấy xác nhận số: 123/GXN-UBND ngày 5/6/2023 của UBND phường Linh Trung nói trên là “Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999 ghi nhận cụ Sanh, cụ Tốt đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2, mục đích sử dụng: Trồng hoa màu”. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức giải thích thế nào về điều mâu thuẫn này?

Bảy, Quyết định số: 5646 kết luận: “Việc cụ Tốt đề nghị UBND TP Thủ Đức bố trí tái định cư bằng nền đất cho 8 (tám) hộ trong khu đất là không có cơ sở. Như vậy, cụ Tốt là đồng sở hữu và những người thừa kế của cụ Sanh bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở, đủ điều kiện hỗ trợ bằng mức bồi thường đất ở đối với phần đất diện tích 200m2 (hạn mức đất ở quy định), phải di chuyển toàn bộ đến nơi khác nên đủ điều kiện được mua đất ở tại khu tái định cư 6,8ha phường Linh Xuân, TP Thủ Đức; đối với phần đất nông nghiệp không đủ điều kiện bồi thường về đất nông nghiệp, chỉ được hỗ trợ bằng mức bồi thường nên không đủ điều kiện mua nền đất ở đối với phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trong dự án”.

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
Các tài sản của gia đình cụ Sanh, cụ Tốt và các con gầy dựng ở ổn định trên khu đất 13.000m2 (Tờ đăng ký nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999)

Tuy nhiên, thực tế cụ Tốt và 7 người con là những người thừa kế của cụ Sanh có “đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2, mục đích sử dụng: Trồng hoa màu (Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999).

Pháp luật về quản lí đất đai của Nhà nước không có nội dung nào nói thực tế sử dụng đất như gia đình cụ Tốt trên đây, là không có cơ sở bố trí tái định cư bằng nền đất cho 8 (tám) hộ trong khu đất có nguồn gốc sử dụng hợp pháp từ năm 1970 đến nay. Trong khi thực tế đến nay, chưa có cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, hủy bỏ Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999. Đây là cơ sở để chúng tôi yêu cầu UBND TP Thủ Đức bố trí tái định cư bằng nền đất cho 8 (tám) hộ trong khu đất khuôn viên 13.000m2 nói trên.

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
Các tài sản của gia đình cụ Sanh, cụ Tốt và các con gầy dựng ở ổn định trên khu đất 13.000m2

Tám, Quyết định số 5646 viện dẫn Kết quả xác minh về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của gia đình cụ Tốt, nội dung: “Đối với nội dung cụ Tốt không đồng ý việc UBND TP Thủ Đức áp giá bồi thường, hỗ trợ phần đất 200m2 theo đơn giá 3.937.000 đồng/m2, phần đất 12.270,7m2 theo đơn giá 1.311.400 đồng/m2, phần đất 46,9m2 theo đơn giá 63.000 đồng/m2 và không bồi thường, hỗ trợ phần đất 56,7m2. Cụ Tốt đề nghị UBND TP Thủ Đức áp giá bồi thường, hỗ trợ phần đất nêu trên theo đơn giá tại thời điểm năm 2023.

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
Các tài sản của gia đình cụ Sanh, cụ Tốt và các con gầy dựng ở ổn định trên khu đất 13.000m2

Theo Giấy xác nhận số: 123/GXN-UBND ngày 5/6/2023 của UBND phường Linh Trung xác định phần đất diện tích 12.470,7m2 (thuộc một phần thửa 36 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do gia đình cụ Tốt sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 26/9/1984 đến trước ngày 15/10/1993 đến nay; phần đất diện tích 46,9m2 (thuộc thửa 16-1 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật quản lí; gia đình cụ Tốt tự sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 20/8/2003; phần đất diện tích 56,7m2 thuộc một phần thửa 8 và đường (theo tài liệu 2004) có nguồn gốc là rạch và đường do gia đình cụ Tốt tự chiếm sử dụng sau ngày 20/8/2003 và qua xem xét Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999 ghi nhận cụ Sanh, cụ Tốt đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2, mục đích sử dụng: Trồng hoa màu.” (tại trang 5 Quyết định số: 5646).

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi

Trang 11, Quyết định số: 5646, có nội dung: “Như vậy, phần đất 12.270,7m2 (thuộc một phần thửa 36 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do gia đình cụ Tốt sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 26/9/1984 đến nay, theo tài liệu 299/TTg: Thuộc MPT 137, 138, 139, tờ BĐ số 01 xã Tăng Nhơn Phú, do UBND xã đăng kí).

Tuy nhiên kết quả xác minh trên, có mâu thuẫn:

1. Ghi nhận từ ngày 10/12/1999, cụ Sanh đăng kí toàn bộ khuôn viên là 13.000m2 (Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung), sao lại “xác định phần đất diện tích 12.470,7m2/13.000m2, có nguồn gốc do gia đình cụ Tốt sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 26/9/1984?

2. Ghi nhận từ ngày 10/12/1999, cụ Sanh đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2 (Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung), sao nói phần đất diện tích 46,9m2/13.000m2 có nguồn gốc do Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật quản lí; gia đình cụ Tốt tự sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 20/8/2003?

3. Ghi nhận từ ngày 10/12/1999, cụ Sanh đăng kí toàn bộ khuôn viên là 13.000m2 (Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung), sao nói phần đất diện tích 56,7m2/13.000m2 có nguồn gốc là rạch và đường do gia đình cụ Tốt tự chiếm sử dụng sau ngày 20/8/2003?

Cần bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người cao tuổi
Biên bản Tiếp công dân của Thanh tra TP Hồ Chí Minh lập ngày 21/6/2024, tiếp đại diện gia đình cụ Tốt khiếu nại Quyết định số: 5646/QĐ-UBND, ngày 29/4/2024 giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

4. Ghi nhận từ ngày 10/12/1999, cụ Sanh đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2 (Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung), sao xác định: “Như vậy, phần đất diện tích 12.270,7m2 (thuộc một phần thửa 36 theo tài liệu 02/CT-UB) có nguồn gốc do gia đình bà Nguyễn Thị Tốt sử dụng trong khoảng thời gian từ sau ngày 26/9/1984 đến nay, theo tài liệu 299/TTg: Thuộc MPT 137, 138, 139, tờ BĐ số 01 xã Tăng Nhơn Phú, do UBND xã đăng kí)?

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức giải thích thế nào về việc: Ghi nhận UBND xã xác nhận tại Tờ đăng kí nhà - đất có nội dung: Cụ Sanh đã quản lí, sử dụng đất từ năm 1970, sao lại xác định, đất do UBND xã đăng kí theo tài liệu 299 (lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980)?

Nguyện vọng của NCT

Cụ Nguyễn Thị Tốt cho biết: “Gia đình tôi không đồng ý với Quyết định số: 10016/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND TP Thủ Đức, với lí do:

- Không nên vô cớ thu hồi mảnh đất 13.000m2 của gia đình tôi. Đất này được vợ chồng tôi khai hoang sử dụng từ những năm 1970, có đóng thuế cho Nhà nước từ đó đến nay (có biên lai thuế);

- Tôi cũng đã đăng kí nhà - đất theo quy định của Nhà nước (Tờ đăng kí nhà - đất ngày 10/12/1999;

-13.000m2 đất trên tôi cũng đã phân chia ra làm 8 phần khi các con tôi đến tuổi trưởng thành cần tạo dựng nhà cửa (có giấy tặng cho các con);

- Quyết định: 10016 và Bảng chiết tính 1300m2 đất được ban hành trái với quy định, vì khi mảnh đất 13.000m2 và tài sản (nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu) trên đất là của tôi và các con và các tài sản này chưa được đo đạc kiểm điếm nên chưa thể được gia đình thống nhất;

- Không có bố trí tái định cư cho tôi và các con tôi khi Nhà nước thu hồi đất là chưa đúng với quy định của pháp luật.

Gia đình tôi không đồng ý với Quyết định số: 3453/QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc lấy đất giao cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, với lí do:

- Đến nay, gia đình tôi chưa nhận được bất kì thông báo nào về Quyết định số: 3453; và cũng không nhận được quyết định thu hồi 13.000m2 đất của gia đình chúng tôi đang có nhà ở và đang quản lí sử dụng;

- Một chủ trương lớn của Nhà nước, sao chỉ lấy đất của riêng hộ gia đình tôi?

- Quyết định số: 3453 thể hiện là dự án treo kéo dài 20 năm, làm ảnh hưởng đến kinh tế đời sống của gia đình chúng tôi. Cụ thể là: Không đồng ý với Phương án bồi thường số 37 và Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 31/5/2006, vì sau 20 năm không còn phù hợp với giá đền bù của 13.000m2 đất theo quy định của Nhà nước;

- Nhà cửa, vật thể kiến trúc, hoa màu trên đất của tôi và con tôi tạo dựng từ trước đến nay không được xem xét đền bù. Trong khi thực tế, tôi và các con đã ở ổn định, có xây hàng rào kiên cố bốn phía toàn bộ khuôn viên khu đất, không tranh chấp với ai”.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ (con trai và là đại diện theo ủy quyền của cụ Nguyễn Thị Tốt) cho biết: “Tại buổi làm việc với Thanh tra TP Thủ Đức ngày 5/10/2023, tôi có nói rõ quan điểm của mẹ tôi về nội dung liên quan thời điểm xây dựng nhà, công trình vật kiến trúc trên khuôn viên đất như sau: Phần đất ông Nguyễn Ngọc Phương do cha cho từ năm 1990, nhà xây dựng trước năm 2000; phần đất bà Nguyễn Thị Tuyết Mai do cha, mẹ cho đất từ năm 1990, hiện trạng đất trống; phần đất bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ do cha mẹ cho đất từ năm 1990, trên đất có nhà tạm xây dựng trước năm 2000; phần đất ông Nguyễn Ngọc Lan do cha, mẹ cho đất từ năm 1990, trên đất có sân bóng đá làm từ năm 2006; phần đất bà Nguyễn Thanh Liên, hiện trạng đất trống; phần đất bà Nguyễn Ngọc Loan do cha mẹ cho đất từ năm 1990, trên đất có nhà cấp 4 xây dựng trước năm 2000; Phần đất ông Nguyễn Ngọc Thọ do cha mẹ cho từ năm 1990, nhà xây dựng năm 1998, sửa lại năm 2018.

Trong khi, hồ sơ thể hiện còn có quá nhiều nội dung bất cập, mâu thuẫn chưa được Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xem xét làm rõ tại Quyết định số 5646. Nhưng Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức vẫn kết luận: “Việc UBND TP Thủ Đức hỗ trợ bằng mức bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư đối với phần diện tích (ngoài hạn mức 200m2 đất ở) 12.270,7m2 cho cụ Nguyễn Thị Tốt là đồng sở hữu và những người thừa kế của cụ Nguyễn Văn Sanh theo đơn giá 1.311.400 đồng/m2 và hỗ trợ lãi suất hỗ trợ đất nông nghiệp (hỗ trợ lãi suất ngân hàng từ ngày 27/9/2011 đến ngày 31/12/2015 và hỗ trợ khoản chậm nộp theo Luật Quản lí thuế từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/8/2023) là đúng quy định của pháp luật” (Cuối trang 11 Quyết định số 5646).

Từ các lẽ trên, nay gia đình chúng trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết:

- Ra quyết định thu hồi, hủy bỏ toàn bộ Quyết định số: 5646/QĐ-UBND, ngày 29/4/2024 “Về việc giải quyết khiếu nại của cụ Nguyễn Thị Tốt” (lần đầu) của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;

- Ra quyết định thu hồi, hủy bỏ toàn bộ Quyết định số: 10016/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND TP Thủ Đức về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi mặt bằng trong Dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Linh Trung và Linh Xuân, TP Thủ Đức;

- UBND TP Thủ Đức lập thành 8 (tám) hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho cụ Nguyễn Thị Tốt và 7 (bảy) người con là Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Liên, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Ngọc Thọ theo hiện trạng sử dụng.

- UBND TP Thủ Đức áp giá bồi thường, hỗ trợ phần đất tại “Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999 ghi nhận cụ Nguyễn Văn Sanh, cụ Nguyễn Thị Tốt đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2, mục đích sử dụng: Trồng hoa màu”, theo đơn giá tại thời điểm hiện tại.

- UBND TP Thủ Đức bố trí tái định cư bằng nền đất cho 8 (tám) hộ trong khu đất tại “Tờ đăng kí nhà - đất có xác nhận của UBND phường Linh Trung ngày 10/12/1999 ghi nhận cụ Nguyễn Văn Sanh, cụ Nguyễn Thị Tốt đăng kí toàn bộ diện tích khuôn viên là 13.000m2, mục đích sử dụng: Trồng hoa màu”.

- UBND TP Thủ Đức giải quyết áp giá bồi thường đối với tài sản (hoa màu, vật kiến trúc trên đất) của cụ Nguyễn Thị Tốt và 7 (bảy) người con là Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Liên, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Ngọc Thọ theo hiện trạng sử dụng, theo quy định của pháp luật”.

Thực hiện Điều 5 Luật Người cao tuổi năm 2009, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng kính đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết nguyện vọng của người cao tuổi là cụ Nguyễn Thị Tốt; thông báo kết quả để Tạp chí trả lời người cao tuổi và bạn đọc theo quy định.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Trông chờ một quyết định khách quan của Tòa án cấp phúc thẩm

Trông chờ một quyết định khách quan của Tòa án cấp phúc thẩm

Bà Ngô Thanh Hà, 75 tuổi, ở Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh có đơn phản ánh về vụ án “Tranh chấp li hôn, nuôi con, chia tài sản chung, nợ chung” của các đương sự. Nguyên đơn vụ án là chị Lê Vũ Thùy Trang; bị đơn là anh Diệp Thanh Hải (con trai bà Hà), bà Hà cho rằng, TAND quận Bình Thạnh xét xử có nhiều dấu hiệu chưa khách quan, và trông chờ một quyết định khách quan của Tòa án cấp phúc thẩm…
Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, cụ Phạm Tiến Đạt (82 tuổi, gia đình chính sách, con liệt sỹ, thường trú tại Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, cụ rất hoang mang, lo lắng khi không vi phạm hành chính nhưng bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính.
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Ai thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan?

Tôi là Vũ Thế Thược, ở thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, xin được phản ánh với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thương binh, liệt sĩ nội dung sau:
Lái xe phương tiện nào phải chịu trách nhiệm hình sự?

Lái xe phương tiện nào phải chịu trách nhiệm hình sự?

“Theo nguyên tắc, người nào có lỗi, người đó phải chịu trách nhiệm. Nếu cả hai bên có lỗi thì đều có thể bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự (BLHS)”, đó là nhận xét của chuyên gia pháp lí về vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội…
Nhiều hộ NCT đề nghị được xem xét bồi thường, hỗ trợ thoả đáng khi thu hồi đất họ thuê sản xuất

Nhiều hộ NCT đề nghị được xem xét bồi thường, hỗ trợ thoả đáng khi thu hồi đất họ thuê sản xuất

Cho đến nay chưa một hộ dân trong số 65 hộ nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp từ Công ty TNHH MTV Cây trồng TP Hồ Chí Minh, tại địa bàn các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bàn giao đất sản xuất để phục vụ thi công đường Vành đai 3…

Tin khác

Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác
Ông Hoàng Hữu Trí (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hỏi: Gần đây, gia đình tôi liên tục bị đối tượng lạ lém chất bẩn, tạt sơn vào nhà. Tìm hiểu, tôi được biết, con trai tôi có vay tiền với lãi suất cao của một nhóm người ở địa phương nhưng chưa trả được. Đã nhiều lần họ tìm đến nhà con trai tôi để đòi nợ. Hiện nay, con trai tôi đi vắng, nhiều người đến nhà tôi yêu cầu gia đình phải trả nợ thay. Việc ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà người khác, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Thấy gì từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang?

Thấy gì từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang?
Ông Lê Văn Ba, 72 tuổi, khởi kiện Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang, vì lấy đất của hộ gia đình “cấp” cho cá nhân ông Ba có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật. TAND tỉnh Tiền Giang đang giải quyết vụ án, “bất ngờ” có thêm tình tiết mới từ văn bản của Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang…

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng
Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.

Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi

Người cao tuổi kiến nghị xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi
Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi, ông Nguyễn Duy Thọ, 66 tuổi, ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần vào cuộc xử lí dứt điểm những sai phạm ở Dự án Khu đô thị mới và Dự án chợ khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng
Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất, thiệt hại cho nhà đầu tư chưa được đền bù thỏa đáng
Ông Nguyễn Đình Đá, 79 tuổi, đại diện uỷ quyền của Công ty TNHH Cẩm Thạch (Giấy ủy quyền ngày 6/5/2024) có đơn kiến nghị việc UBND tỉnh Lào Cai kí hợp đồng cho thuê đất kinh doanh thương mại, nhưng khi Công ty đang thi công, UBND tỉnh lại đơn phương chấm dứt thực hiện, cho đến nay Công ty chưa đền bù thỏa đáng…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá

Gia đình người cao tuổi kêu cứu vì hơn 4 năm không được bàn giao tài sản trúng đấu giá
Cho dù đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá, nhưng hơn 4 năm qua, gia đình cụ Nguyễn Tiến Lên, 82 tuổi (cụ Lên ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Hòa, con trai làm đại diện) ở TP Nam Định vẫn không được đơn vị có tài sản đấu giá là Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Mỹ Lộc bàn giao tài sản. Gia đình đề nghị UBND huyện Mỹ Lộc, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân…

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!

Vụ nhà đất bán “bí mật” lúc dịch Covid -19 bùng phát: ​​​​​​​Nhiều dấu hiệu vi phạm cần được Toà cấp phúc thẩm làm rõ, tránh oan sai!
Đó là nội dung thể hiện trong Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Tâm, 78 tuổi, ngụ đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Bà Tâm có con gái tên Lê Thị Tuyết Vân, vợ và là người kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của nguyên đơn Diệp Thanh Tùng, mất ngày 18/12/2020; và là người giám hộ của cháu Diệp Lê Thảo Chinh, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án “tranh chấp mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả bán đấu giá tài sản”. Vụ án được TAND huyện Bình Chánh xét xử (Bản án số 22/2024/DS-ST ngày 16/1/2024) lộ rõ nhiều bất thường…

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm

Người cao tuổi kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm
Không đồng tình với Bản ánh hành chính phúc thẩm số 396/2023/HC-PT ngày 6/6/2023 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2022/DS-ST ngày 22/9/2022 của TAND tỉnh Lạng Sơn về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”, gia đình ông Hoàng Ngọc Quang, 68 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có đơn gửi TAND Tối cao đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm...

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi

Cần xử lí nghiêm hành vi lăng mạ, hành hung người cao tuổi
Ông Nguyễn Đức Minh, 70 tuổi, Trưởng Ban quản trị Toà nhà chung cư CT5C, Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lí việc bị chủ căn hộ 2501 Toà nhà chung cư CT5C có hành vi hành hung, cố ý gây thương tích...

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Chưa thoả mãn mặt chủ quan, khách quan trong cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”
Luật sư Mai Lưu Phúc, Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH HQC tại TP Hồ Chí Minh, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Kim Ngọc cho rằng: “Có cơ sở để cho rằng hành vi của bị cáo Ngọc không thỏa mãn mặt chủ quan và khách quan của tội “cưỡng đoạt tài sản”…

Câu chuyện buồn của người thương binh già

Câu chuyện buồn của người thương binh già
Trong căn nhà giản dị tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, ông Nguyễn Quý Khiêm, 76 tuổi, thương binh hạng 2/4, ngồi trầm ngâm nhìn ra khu vườn nhỏ.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.
Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Xem thêm
Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney: Tiếp tục mang đến những dịch vụ pháp lí tốt nhất cho cộng đồng

Công ty CP King Attorney (KA) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập (9/7/2020 - 9/7/2024) đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lí, mang lại tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.
TP Hà Nội:  Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

TP Hà Nội: Phẫu thuật hút mỡ bụng một bệnh nhân bị nguy hiểm tới tính mạng

Mới đây, bệnh nhân Đ.T.H, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá “suýt” tử vong vì làm phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, có địa chỉ ở số 1E, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thường Tín bị truy tố vì tội “Đánh bạc”.

Ngày 23/5/2024, Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội có Cáo trạng số 135/CT-VKS-HĐ truy tố bị can Phạm Thắng Lợi, sinh năm 1978, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội ra TAND quận để xét xử vì tội “Đánh bạc” theo điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Người thân dựng rào bảo vệ đường thoát nước, cụ ông 82 tuổi bị xử phạt

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, cụ Phạm Tiến Đạt (82 tuổi, gia đình chính sách, con liệt sỹ, sinh sống tại Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ông rất hoang mang, lo lắng khi không vi phạm hành chính nhưng bị chính
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Ai thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan?

Tôi là Vũ Thế Thược, ở thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, xin được phản ánh với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thương binh, liệt sĩ nội dung sau:
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Lê Công Vãng Anh, 80 tuổi, phản ánh về việc, con trai cụ là ông Lê Công Nguyên ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho chị Lò Thị Hằng (ở cùng phường Mường Thanh) vay tiền, nhiều lần anh Nguyên đòi nhưng chị Hằng khất lần, không trả. Gia đình cụ kiến nghị Công an tỉnh Điện Biên xem xét, giải quyết, vì vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nông Thị Nhiêu, 64 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thông tin về việc gia đình bà đã chi hàng chục tỉ đồng để mua “Nhà phố Thương mại” tại Dự án Vega City Nha Trang của Công ty Cổ phần Vega City để ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình bà rất bức xúc khi Chủ đầu tư khẳng định rằng, căn nhà đó “không có chức năng căn hộ ở”.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Đặng Ngọc Phi, 61 tuổi và vợ là bà Phan Hòa Băng Tuyền, 60 tuổi (kèm theo hồ sơ) ở ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo đó đơn của ông Phi và bà Tuyền cho biết:
Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Hành vi ném chất bẩn, hoá chất vào nhà người khác

Ông Hoàng Hữu Trí (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hỏi: Gần đây, gia đình tôi liên tục bị đối tượng lạ lém chất bẩn, tạt sơn vào nhà. Tìm hiểu, tôi được biết, con trai tôi có vay tiền với lãi suất cao của một nhóm người ở địa phương nhưng chưa trả được. Đã nhiều lần họ tìm đến nhà con trai tôi để đòi nợ. Hiện nay, con trai tôi đi vắng, nhiều người đến nhà tôi yêu cầu gia đình phải trả nợ thay. Việc ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà người khác, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Phiên bản di động