Về giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Có nhiều tình tiết mới để tái thẩm!

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Lô Chiu Hồng, người cao tuổi, sinh năm 1957, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điều dưỡng du lịch Vũng Tàu (Công ty Medicost), gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, gửi Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng Viện KSND Tối cao “Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm” đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 53/2013/QĐST-KDTM ngày 12/8/2013 của TAND TP Vũng Tàu (Quyết định số 53).
Bởi hồ sơ vụ án thể hiện có nhiều tình tiết mới để được xem xét theo thủ tục tái thẩm; mong được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét giúp đỡ để có được Quyết định kháng nghị tái thẩm và Quyết định tái thẩm theo hướng hủy toàn bộ Quyết định số 53, vì có nhiều tình tiết mới nói trên theo quy định tại Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”.

Tiếp đó, ông Lô Chiu Hồng tiếp tục có đơn gửi: Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy BR-VTvà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh BR-VTvà Tạp chí Người cao tuổi.

Thực hiện quyền được thông tin của người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số nội dung dưới đây.

Về giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Có nhiều tình tiết mới để tái thẩm!
Khu điều dưỡng du lịch Vũng Tàu Medicost

Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT là doanh nghiệp Nhà nước

Văn bản số 03/CV-ĐDDL ngày 14/3/2022 về việc xác nhận vốn góp điều lệ của Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT”, gửi UBND tỉnh BR-VTvà Sở Tài chính tỉnh BR-VT, có nội dung:

Đến ngày 7/3/2022, Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT có 58,88% vốn góp cổ phần Nhà nước. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 88 của Luật này, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước có quyền biểu quyết. Nên Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT là doanh nghiệp Nhà nước. Và đây là cơ sở để Công ty Medicoast kính đề nghị UBND tỉnh BR-VT và Sở Tài chính tỉnh BR-VT xem xét xác nhận số tiền góp vốn: 2.452.372.777 đồng của Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT đã góp vốn đầu tư vào Công ty Medicoast, địa chỉ 183 Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Khiếu nại gửi Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh BR-VT

Ngày 22/6/2022, ông Lô Chiu Hồng có “Đơn khiếu nại” gửi ông Phạm Viết Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh BR-VT, phản ánh: Có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng và quyết định, hành vi của Thẩm phán TAND TP Vũng Tàu, Chi cục trưởng, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Vũng Tàu trong giải quyết vụ án Công ty Medicoast, gây thất thoát vốn góp đầu tư công và tài sản Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ. Nội dung đơn cụ thể như sau:

Phiếu báo số 125-PB/UBKTTU ngày 1/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu gửi Công ty Medicoast.
Phiếu báo số 125-PB/UBKTTU ngày 1/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu gửi Công ty Medicoast.

Một, mô hình du lịch khám chữa bệnh (Medical Tourism) đầu tiên tại Việt Nam.

Theo Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ: “Vốn của Nhà nước góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác là vốn Nhà nước góp vốn đầu tư tại công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu làm chủ sở hữu phần vốn góp”.

Đến ngày 7/3/2022, Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT có 58,88% vốn góp cổ phần Nhà nước. Theo quy định Điều 88 Luật Doanh nghiêp năm 2020, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu Nhà nước nên Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT là doanh nghiệp Nhà nước.

Thực tế, Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT là đại diện chủ sở hữu Nhà nước, quản lí phần vốn của Nhà nước tại Công ty Medicoast, với phần vốn góp 7,12% tại Công ty Medicoast.

Và Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT góp vốn đầu tư từ năm 2002 là doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước. Đây là vốn đầu tư công, là tiền và tài sản khác được sử dụng để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh. Sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước gồm có giải ngân tiền vốn từ ngân sách Nhà nước đã cấp cho doanh nghiệp; quản lí và phân bổ sử dụng đúng cách vốn đầu tư cho doanh nghiệp Nhà nước ở các lĩnh vực được dùng để đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế đất nước. Theo Điều 4, Luật Đầu tư Công năm 2013: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.”

Thực tế có 2 doanh nghiệp và 1 người dân (Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT, ông Trần Tuấn Việt làm đại diện) tỉ lệ vốn góp: 7,12%; bà Nguyễn Thị Hải, tỉ lệ vốn góp: 2,13%; và Công ty TNHH An Đức, bà Nguyễn Thị Mai làm đại diện, tỉ lệ vốn góp: 90,75%) đóng góp vốn đầu tư tham gia từ năm 2002 vào Công ty Medicoast- mô hình du lịch khám chữa bệnh (Medical Tourism ) đầu tiên tại Việt Nam.

Văn bản số 2525/MTTQ-BTT ngày 25/7/2022 của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc chuyển đơn khiếu nại của Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu gửi Cục THADS tỉnh BR-VT.
Văn bản số 2525/MTTQ-BTT ngày 25/7/2022 của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc chuyển đơn khiếu nại của Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu gửi Cục THADS tỉnh BR-VT.

Hai, gây thất thoát vốn góp đầu tư công và tài sản của công ty nhà nước, được thể hiện dưới đây:

a)Thẩm phán Nguyễn Thanh Sơn có nhiều dấu hiệu sai sót trong giải quyết vụ án dân sự, như: Không xác định để triệu tập, thông báo việc thụ lí vụ án đầy đủ cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia vụ án, trong đó có: Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT và bà Nguyễn Thị Hải là hai thành viên Công ty Medicoast có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Việc này thể hiện dấu hiệu có vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 56, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004:“Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”.

Về giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Có nhiều tình tiết mới để tái thẩm!
Giấy xác nhận góp vốn

b) Căn cứ theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao (có hiệu lực thi hành 1/7/2013). Điều 15 quy đinh: Những vụ án dân sự không được hòa giải quy định tại Điều 181 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đó là: Do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Trong khi, Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 53/2013/QĐST-KDTM ngày 12/8/2013 của TAND TP Vũng Tàu được tiến hành hòa giải, để thỏa thuận xử lí tài sản; được các bên thỏa thuận để thực hiện nghĩa vụ là tài sản chung của nhiều chủ sở hữu, người sử dụng tài sản hoặc trong khối tài sản này có tài sản của người thứ ba là tài sản có vốn góp của Nhà nước. Do vậy, căn cứ quy định trên cho thấy: Pháp luật không thừa nhận thỏa thuận của các bên vì tính chất của loại tài sản này thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Việc thỏa thuận này đã gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, Tòa án không được công nhận, mà chỉ có thể được giải quyết bằng phán quyết của Tòa án thông qua phiên tòa xét xử.

c) TAND TP Vũng Tàu không triệu tập đầy đủ các đương sự: Đại diện Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT và bà Nguyễn Thị Hải là hai thành viên của Công ty Medicoast, không được tham gia tố tụng tiến hành hòa giải. Biên bản hòa giải ngày 2/8/2013, chỉ có 1 người đại diện Công ty Medicoast là bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch HĐTV. Trong khi, người đại diện theo pháp luật (bà Nguyễn Thị Mai không có giấy ủy quyền của Hội đồng thành viên Công ty Medicoast), Toà án không thể giải quyết vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được theo quy định tại Khoản 1, Điều 182 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Có nhiều tình tiết mới để tái thẩm!
Công ty Medicoast, kính đề nghị UBND tỉnh BR-VT và Sở Tài chính tỉnh BR-VT xem xét xác nhận số tiền góp vốn: 2.452.372.777 đồng của Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT đã góp vốn đầu tư vào Công ty Medicoast

Ba, Chi cục trưởng Ngọc Thanh Dũng và Chấp hành viên Trần Văn Tứ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Vũng Tàu đã có dấu hiệu sai phạm dẫn tới xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên Công ty Medicoast: Không được thông báo về thi hành án, thông báo cưỡng chế kê biên tài sản và tham gia đấu giá tài sản; có dấu hiệu làm trái Điều 23 Luật THADS năm 2008, xâm phạm quyền lợi của người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ án là Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT và bà Nguyễn Thị Hải.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển đơn đến Ban Nội chính Tỉnh ủy giải quyết

Theo Phiếu báo số 125-PB/UBKTTU ngày 1/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ BR-VT gửi Công ty Medicoast, có nội dung:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận được đơn khiếu nại của Công ty Medicoast, khiếu nại, phản ánh: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thẩm phán TAND TP Vũng Tàu có sai sót trong quá trình giải quyết vụ án dân sự Công ty Medicoast, án xác định không đúng, không đầy đủ, xác định sai tư cách, bỏ sót người tham gia tố tụng trong vụ án dân sự; sai phạm quy định pháp luật hòa giải trong tố tụng dân sự, gây thất thoát vốn góp và tài sản Nhà nước, xâm phạm đến các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Ông Ngọc Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Vũng Tàu và ông Trần Văn Tứ, Chấp hành viên Chi cục THADS TP Vũng Tàu có sai phạm pháp luật dẫn tới xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên Công ty Medicoast, không báo cho công ty biết về thông báo thi hành án, thông báo cưỡng chế kê biên tài sản và tham gia đấu giá tài sản.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chuyển đơn đến Ban Nội chính Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định”.

Ủy ban MTTQ tỉnh BR-VT chuyển đơn đến TAND tỉnh BR-VT

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh BR-VT có Văn bản số 2524/MTTQ-BTT và 2525/MTTQ-BTT cùng ngày 25/7/2022 về việc chuyển đơn khiếu nại của Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu, gửi TAND tỉnh BR-VT và Cục THADS tỉnh BR-VT có nội dung:

Ủy ban MTTQ tỉnh nhận được Văn bản số 43/CVKN-HĐTV, ngày 12/7/2022 của Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu (do ông Lô Chiu Hồng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm đại diện pháp luật) về việc “có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng và hành vi của Thẩm phán TAND TP Vũng Tàu; Chi cục trưởng, chấp hành viên Chi cục THADS TP Vũng Tàu trong giải quyết vụ án Công ty Medicoast.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển văn bản và giải trình khiếu nại (liên quan đến TAND TP Vũng Tàu) của Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu đến TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh Bà BR-VT để xem xét, giải quyết vụ việc. Trân trọng đề nghị TAND tỉnh thông báo kết quả giải quyết để Ủy ban MTTQ tỉnh được biết và trả lời công dân theo quy định.

Thực hiện Luật Người cao tuổi (được Quốc hội khoá XII, kì họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010), quy định tại Điều 24. Trách nhiệm phát huy vai trò người cao tuổi: “1. Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để người cao tuổi phát huy vai trò phù hợp với khả năng của mình: a) Tạo điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm”; Tạp chí Người cao tuổi trân trọng chuyển nội dung phản ánh trên đây và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định và thông báo kết quả giải quyết để trả lời ông Lô Chiu Hồng, người cao tuổi theo quy định.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vì sao Tòa án 8 tháng mới chuyển hồ sơ?

Vì sao Tòa án 8 tháng mới chuyển hồ sơ?

“Đã thiếu khách quan khi xét xử, tòa án còn chậm trễ trong việc chuyển hồ sơ vụ án theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân(KSND) Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh” - Đó là nội dung đơn thư phản ánh đến cơ quan chức năng và Tạp chí Người cao tuổi của ông Ngô Văn Triều, 73 tuổi (bị đơn) ở xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận…
Phản hồi nội dung đơn thư bạn đọc Tạp chí Người cao tuổi

Phản hồi nội dung đơn thư bạn đọc Tạp chí Người cao tuổi

Liên quan đến đơn thư phản ánh của bạn đọc về một số vụ việc trên địa bàn thời gian qua, UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã vào cuộc và phản hồi đến Tạp chí Người cao tuổi. Cụ thể như sau:
Hủy 2 Bản án sơ thẩm, phúc thẩm

Hủy 2 Bản án sơ thẩm, phúc thẩm

Ngày 4/8/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra Quyết định tuyên hủy cả 2 Bản án sơ thẩm và phúc thẩm của các cấp tòa án tại Nghệ An liên quan đến Vụ án khiếu kiện lại Quyết định hành chính về quản lí đất đai do UBND xã Quỳnh Châu ban hành, áp dụng đối với gia đình cụ Vũ Thị Tuận (SN 1934) tại xóm 1, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An mà tạp chí Người cao tuổi đã có bài phản ánh...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin từ các địa chỉ sau
Một người cao tuổi kêu cứu vì gia đình bị cáo buộc có hành vi “lấn chiếm đất nông nghiệp”

Một người cao tuổi kêu cứu vì gia đình bị cáo buộc có hành vi “lấn chiếm đất nông nghiệp”

Do hoàn cảnh khó khăn, ông Hồ Mộng Tú được Chủ tịch UBND phường 8, TP Vũng Tàu chấp thuận “Đơn đề nghị giao đất ở” và đã nhận đất (có nhà cấp 4 trên đất) về ở từ năm 2010. Nhưng đến năm 2019, ông Tú bị lập biên bản về hành vi “lấn chiếm đất nông nghiệp”. Đây là một lí do để người cao tuổi - bà Nguyễn Thị Tài (mẹ anh Tú) có “Đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi cơ quan chức năng và báo chí mong được xem xét, hỗ trợ...

Tin khác

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang
Ngày 20/9, TAND TP.HCM thông báo dời lịch xét xử vụ án Tất Thành Cang và 9 bị cáo liên quan vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.

Lừa đảo người cao tuổi, một cựu phóng viên bị tuyên phạt 10 năm tù

Lừa đảo người cao tuổi, một cựu phóng viên bị tuyên phạt 10 năm tù
Chiều ngày 15/9/2022, TAND TP Hà Nội đã tuyên xử Trần Việt Hùng, 10 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luật sư và người bị hại đồng tình với tuyên án của HĐXX vì cho rằng, bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trong khi đó, luật sư bảo vệ cho bị cáo trong lời bào chữa khẳng định, Trần Việt Hùng không có tội, đề nghị hủy bản án, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa...

Cần yêu cầu gia đình ông Phạm Quang Tuyền trả lại đường đi cho khu dân cư

Cần yêu cầu gia đình ông Phạm Quang Tuyền trả lại đường đi cho khu dân cư
Thống nhất đổi vị trí đường đi chung của khu dân cư từ phía Bắc sang phía giáp đất chùa và giếng chùa Phượng Hoàng từ năm 1980. Thế nhưng, sau khi đổi đường gia đình ông Phạm Quang Tuyền chiếm luôn đường đi chung, cũng không trả lại phần đất giáp giếng chùa Phượng Hoàng, để Nhân dân làm đường đi ra đồng sản xuất, phải đi nhờ qua sân chùa, rất bất tiện. Đến năm 2014, Nhân dân khu 9 làm đơn gửi các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đề nghị có biện pháp yêu cầu gia đình ông Tuyền trả lại con đường dân sinh đi ra đồng sản xuất, nhưng sự việc đến nay vẫn nhùng nhằng, không được giải quyết dứt điểm... Đó là nội dung đơn của tập thể Nhân dân khu 9 (trong đó phần lớn là người cao tuổi) gửi đến các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí…

Vì sao chưa xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Tuyết Vân?

Vì sao chưa xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Tuyết Vân?
Liên quan đến khiếu nại việc thu hồi đất đai, cụ Lê Văn Bê cho rằng, các sai phạm của Công ty TNHH Tuyết Vân (Công ty Tuyết Vân) đã rõ, nên nhiều lần làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang. Thế nhưng đến nay, các sai phạm này vẫn chưa được xử lí dứt điểm, khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc…

Người chết “sống lại” kí hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất (?!)

Người chết “sống lại” kí hồ sơ  chuyển quyền sử dụng đất (?!)
Thật khó tin khi cơ quan chức năng lấy đất của người này giao cho người khác, bằng việc căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng có dấu hiệu giả mạo, cùng giấy tờ do người chết “sống lại” kí…

Cần kháng nghị yêu cầu trả lại khu đất 43ha về cho Tỉnh ủy Bình Dương?

Cần kháng nghị yêu cầu trả lại  khu đất 43ha về cho Tỉnh ủy Bình Dương?
Mặc dù, đại diện cơ quan nắm quyền công tố tại tòa quyết liệt nêu quan điểm: “Cần kiên quyết bảo vệ tài sản Nhà nước, Nhân dân; triệt để thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt; đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên trả lại khu đất 43ha tại TP Thủ Dầu Một về chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương quản lí”. Nhưng, HĐXX Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội (phiên sơ thẩm, ngày 30/8/2022) lại tuyên tạm giao cho Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) tiếp tục quản lí khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi về bản án này…
Xem thêm
Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Ngày 20/9, TAND TP.HCM thông báo dời lịch xét xử vụ án Tất Thành Cang và 9 bị cáo liên quan vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.
Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm Tài chính công) thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh v
Vì sao Viện KSND TP. Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

Vì sao Viện KSND TP. Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

Hôm nay 6/9, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Ông Lê Ân, ngụ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý (HĐTL) VCSB vừa có “đơn yêu cầu UBND phường 12 xử lý theo quy định pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Lâm có hành vi thể hiện dấu hiệu hủy hoại tài sản hợp pháp của VCSB bán đấu giá thành công cho người mua là bà Lê Thị Thắm đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất bị chiếm thuộc một phần thửa 5A, thửa 6 và 7 tại ven sông Cây Khế, phường 12, có 3 căn nhà cấp 4 trên đất.
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Cần thường xuyên tu bổ, sửa chữa bức tranh gốm sứ

Cần thường xuyên tu bổ, sửa chữa bức tranh gốm sứ

Là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỉ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, “Con đường gốm sứ” dài 3,5km là công trình nghệ thuật chạy ven đê sông Hồng tại Thủ đô Hà Nội, đã từng được Sách kỉ lục thế giới Guinness vinh danh là bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới,và cũng đã nhận được giải thưởng “Bùi Xuân Phái” vì tình yêu Hà Nội năm 2008.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin từ các địa chỉ sau
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin từ các địa chỉ sau
Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Khi đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội Người cao tuổi cần phải tỉnh táo, bền bỉ, tránh mọi cám dỗ.
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Phiên bản di động