TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

Năm 2005, ông Nguyễn Văn Đơm không nhận tiền đền bù nên UBND thị xã Cao Lãnh không trao Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã về việc giải tỏa, đền bù đất đai, vật kiến trúc và tài sản trên đất...

(Tiếp theo)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh

Không giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đơm và chỉ đạo cơ quan tố tụng không giải quyết vì hết thời hiệu

Năm 2005, ông Nguyễn Văn Đơm không nhận tiền đền bù nên UBND thị xã Cao Lãnh không trao Quyết định 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh do ông Nguyễn Hữu Dũng ký về việc giải tỏa, đền bù đất đai, vật kiến trúc và tài sản trên đất.

Ngày 26/9/2013, ông Đơm có đơn yêu cầu nhận Quyết định số 1409/QĐ-UB trên. Ngày 3/10/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập Biên bản trao Quyết định số 1409/QĐ-UB cho ông Đơm. Sau đó ông Đơm nộp đơn khiếu nại quyết định này.

Ngày 14/1/2014, ông Đặng Văn Nang, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh trả lời giải quyết đơn là hết thời hiệu giải quyết khiếu nại do năm 2005, UBND thị xã Cao Lãnh có mời ông Đơm nhận quyết định, nhưng ông không nhận và thời hiệu được tính kể từ ngày ông “biết” quyết định.

Ông Đơm khởi kiện hành chính đối với Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh tại TAND TP Cao Lãnh. TAND TP Cao Lãnh xét xử sơ thẩm và TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm đều phán y chang ý kiến của chính quyền TP Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp, cho rằng đã hết thời hiệu (từ ngày ông Đơm “biết” Quyết định là ngày 4/4/2005).

Ông Đơm tiếp tục khởi kiện hành chính Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp tại TAND tỉnh Đồng Tháp. Cũng như lần trước Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm ra Quyết định đình chỉ vụ án theo ý kiến ngày 17/10/2018 của UBND TP Cao Lãnh.

Xin nói rõ thêm: Theo quy định, cơ quan chức năng phải có biên bản giao bản chính quyết định hành chính cho ông Đơm. Thực tế chính quyền các cấp ở tỉnh Đồng Tháp chưa thực hiện quy định này, nên ông Đơm không thể nhận được các Biên bản giao quyết định hành chính và các quyết định hành chính: Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Và đến ngày 3/10/2013, ông Đơm mới nhận được Quyết định số 1409/QĐ-UB do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập biên bản trao. Tương tự, các Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp, thì ông Đơm cũng không được nhận.

Như vậy, ông Đơm không phải là người “nhận” bản chính quyết định hành chính, chứ không phải ông Đơm “biết” để tính thời hiệu. Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, là người thực thi pháp luật thì phải biết quy định như thế nào được xem và áp dụng là “biết” và “nhận” quyết định hành chính. Chữ “biết” và “nhận” tất nhiên là có định nghĩa khác nhau, đọc ra tiếng cũng biết khác nhau và quy định pháp luật cũng khác nhau. UBND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và các cấp Tòa án xét xử đã có dấu hiệu cố tình hiểu 2 khái niệm này đồng nghĩa. Như thế là thể hiện có dấu hiệu: Một số cán bộ của chính quyền làm sai, rồi đánh lận con đen cho rằng “hết thời hiệu” để công nhận hành vi sai thành đúng.

Hiện nay, ông Đơm chưa nhận quyết định thu hồi đất, không đồng ý quyết định đền bù và liên tục khiếu nại yêu cầu chính quyền trả lại đất đồng thời đền bù gần 15 năm khai thác quyền sử dụng đất.

Chính quyền không giải quyết khiếu nại cho 9 hộ là vợ và các con của ông Nguyễn Văn Quốc theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh ký ban hành các Quyết định số 1356/QĐ-UB ngày 13/12/2004; số 1298/QĐ-UB ngày 31/12/2004; số 1335/QĐ-UB ngày 31/12/2004 về đền bù giải tỏa cho hộ ông Nguyễn Văn Quốc. Trong khi, đất ông Quốc quản lí, đã chia cho các con và chỉ giữ lại một phần nhỏ để canh tác, nhưng các cán bộ không kiểm tra, không đo đạc nên không biết thực tế này!

Vì thế, các con của ông Quốc đã liên tục khiếu nại, tố cáo. Đến ngày 7/9/2010, chính quyền TP Cao Lãnh thu hồi các Quyết định số: 1356/QĐ-UB ngày 13/12/2004; số 1298/QĐ-UB ngày 31/12/2004;số 1335/QĐ-UB ngày 31/12/2004.

Ngày 25/3/2013, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định thu hồi đất của vợ con của ông Quốc (9 hộ).

Ngày 14/3/2014, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư ban hành quyết định bồi thường cho 9 hộ.

Ngày 25/8/2014, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu bác toàn bộ nội dung khiếu nại của 9 hộ yêu cầu bồi thường theo mức bồi thường của Khu dân cư khóm 5, phường 1 (khu Lia 4).

Ngày 15/9/2014, 9 hộ khiếu nại quyết định giải quyết lần đầu.

Ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ĐồngTháp ban hành 9 quyết định giải quyết lần 2 với nội dung giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết lần đầu. Ngày 12/8/2019 (hơn 5 năm sau), UBND tỉnh Đồng Tháp mới ban hành quyết định giải quyết lần 2 (trong khi thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 là 45 ngày trường hợp phức tạp thì không quá 60 ngày). Và nếu UBND tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo đúng yêu cầu khiếu nại thì 9 hộ khiếu nại cũng không đồng ý vì giá đất đã tăng rất cao.

Hiện nay, 9 hộ yêu cầu chính quyền trả lại đất đồng thời đền bù gần 15 năm khai thác quyền sử dụng đất.

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

Quyết định số 1356/QĐ-UB ngày 13/12/2004

Có dấu hiệu dùng thủ đoạn chiếm đoạt đất ông Nguyễn Văn Tám?

Tổng diện tích đất ông Nguyễn Văn Tám quản lý sử dụng là 798,9 m2. Theo quyết định 162/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/3/2004, tại số thứ tự 36 trong danh sách 95 hộ bị thu hồi đất ông Tám có diện tích bị thu hồi là 417 m2 (mục đích là làm Nhà trẻ - trường Mẫu giáo, nhưng thực tế là làm Trường Tiểu học Lê Văn Tám). Quyết định giải tỏa bồi thường số 1319/QĐ-UB ngày 31/12/2004. Tuy nhiên, thực tế đất của ông Tám bị mất do xây Trường Tiểu học Lê Văn Tám là 559,6 m2. Như vậy phần diện tích 417 m2 không có quyết định thu hồi riêng lẻ. Phần diện tích đất còn lại theo quyết định thu hồi tổng thể của ông Tám là 239,3 m2 giáp vỉa hè đường Ngô Thời Nhậm và đường Lê Văn Tám. Ngày 20/10/2017, UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ bổ sung 142,6 m2. Sau khi được bồi thường bổ sung phần đất còn lại của ông Tám là 79,9 m2, nhưng một số cán bộ chính quyền cho rằng phần đất này thuộc công trình Lia 4. Kết quả là: Không bố trí nền tái định cư cho ông Tám khi thu hồi và cưỡng chế thu hồi 79,9 m2 đất thuộc công trình Lia 4.

Ông Nguyễn Văn Tám yêu cầu chính quyền trả lại 79,9 m2 trong dự án Lia 4 và nhận quyết định thu hồi 559,6 m2 đất làm Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

(Còn nữa)

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần làm rõ việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng am, miếu thờ trong rừng đặc dụng

Cần làm rõ việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng am, miếu thờ trong rừng đặc dụng

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng “am, miếu” thờ trên đồi 133 (hay còn gọi núi Luốt) rừng đặc dụng thuộc huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội do nhà trường quản lí...
Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Một số kỹ sư của nhà thầu nước ngoài bị xác định có vi phạm trong tổ chức thi công hoặc tư vấn giám sát dự án cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, chỉ một người bị xử lý, số còn lại đã về nước trước khi vụ án được khởi tố.
Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất dừng quảng cáo "mất ngủ, không uống hoạt huyết là do Trời đày"

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất dừng quảng cáo "mất ngủ, không uống hoạt huyết là do Trời đày"

Để quảng cáo cho sản phẩm thuốc hoạt huyết, Công ty TNHH Nhất Nhất đã gây “sốc” với đoạn clip ngắn đưa và sử dụng nhiều từ ngữ phản cảm như người tiêu dùng “do nghiệp chướng từ kiếp trước” nên bị trời đày do không cho dùng sản phẩm. Mới đây, Đại diện Công ty cho biết đã dừng quảng cáo liên quan đến việc này.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.

Tin khác

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm
Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi đất lô TT-04-V, phố Trần Quốc Hoàn, theo phương thức "đổi đất lấy hạ tầng", đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Quy người dân địa phương. Xét thấy có yếu tố mới, TAND Cấp cao đã dừng xét xử, để xác minh thêm chứng cứ mà nguyên đơn cáo buộc bị đơn...

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)
Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống
Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ UBND quận Đống Đa giả lập tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Gây thất thoát tiền ngân sách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn
Ngày 24/2, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn có công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Sơn, UBND xã Kim Thượng cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chặt phá rừng đặc dụng tại khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí
Ngày 22/2, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu UBND phường Hưng Trí, Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh phối hợp với các phòng, ban liên quan khẩn trương xử lý sai phạm đối với công trình xây dựng lấn chiếm bờ kè sông Trí của gia đình ông Nguyễn Tiến Khang, ở tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí.

TP Vinh, tỉnh Nghệ An: "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc

TP Vinh, tỉnh Nghệ An:  "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc
Sáng 24/2, tại Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dầu Khí làm chủ đầu tư đã có một nhóm người treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung yêu cầu bà Nga Phú Nguyên trả lại Dự án...
Xem thêm
Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Một số kỹ sư của nhà thầu nước ngoài bị xác định có vi phạm trong tổ chức thi công hoặc tư vấn giám sát dự án cao tốc Ðà ...
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Ngày 2/3/2021, bà Nguyễn Thị Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng có buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện Trung ương Tịnh độ ...
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi ...
Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) ...
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà ...
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động