TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

Năm 2005, ông Nguyễn Văn Đơm không nhận tiền đền bù nên UBND thị xã Cao Lãnh không trao Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã về việc giải tỏa, đền bù đất đai, vật kiến trúc và tài sản trên đất...

(Tiếp theo)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)
TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh

Không giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đơm và chỉ đạo cơ quan tố tụng không giải quyết vì hết thời hiệu

Năm 2005, ông Nguyễn Văn Đơm không nhận tiền đền bù nên UBND thị xã Cao Lãnh không trao Quyết định 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh do ông Nguyễn Hữu Dũng ký về việc giải tỏa, đền bù đất đai, vật kiến trúc và tài sản trên đất.

Ngày 26/9/2013, ông Đơm có đơn yêu cầu nhận Quyết định số 1409/QĐ-UB trên. Ngày 3/10/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập Biên bản trao Quyết định số 1409/QĐ-UB cho ông Đơm. Sau đó ông Đơm nộp đơn khiếu nại quyết định này.

Ngày 14/1/2014, ông Đặng Văn Nang, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh trả lời giải quyết đơn là hết thời hiệu giải quyết khiếu nại do năm 2005, UBND thị xã Cao Lãnh có mời ông Đơm nhận quyết định, nhưng ông không nhận và thời hiệu được tính kể từ ngày ông “biết” quyết định.

Ông Đơm khởi kiện hành chính đối với Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh tại TAND TP Cao Lãnh. TAND TP Cao Lãnh xét xử sơ thẩm và TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm đều phán y chang ý kiến của chính quyền TP Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp, cho rằng đã hết thời hiệu (từ ngày ông Đơm “biết” Quyết định là ngày 4/4/2005).

Ông Đơm tiếp tục khởi kiện hành chính Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp tại TAND tỉnh Đồng Tháp. Cũng như lần trước Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm ra Quyết định đình chỉ vụ án theo ý kiến ngày 17/10/2018 của UBND TP Cao Lãnh.

Xin nói rõ thêm: Theo quy định, cơ quan chức năng phải có biên bản giao bản chính quyết định hành chính cho ông Đơm. Thực tế chính quyền các cấp ở tỉnh Đồng Tháp chưa thực hiện quy định này, nên ông Đơm không thể nhận được các Biên bản giao quyết định hành chính và các quyết định hành chính: Quyết định số 1409/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND thị xã Cao Lãnh; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Và đến ngày 3/10/2013, ông Đơm mới nhận được Quyết định số 1409/QĐ-UB do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập biên bản trao. Tương tự, các Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24/3/2004 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp, thì ông Đơm cũng không được nhận.

Như vậy, ông Đơm không phải là người “nhận” bản chính quyết định hành chính, chứ không phải ông Đơm “biết” để tính thời hiệu. Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, là người thực thi pháp luật thì phải biết quy định như thế nào được xem và áp dụng là “biết” và “nhận” quyết định hành chính. Chữ “biết” và “nhận” tất nhiên là có định nghĩa khác nhau, đọc ra tiếng cũng biết khác nhau và quy định pháp luật cũng khác nhau. UBND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và các cấp Tòa án xét xử đã có dấu hiệu cố tình hiểu 2 khái niệm này đồng nghĩa. Như thế là thể hiện có dấu hiệu: Một số cán bộ của chính quyền làm sai, rồi đánh lận con đen cho rằng “hết thời hiệu” để công nhận hành vi sai thành đúng.

Hiện nay, ông Đơm chưa nhận quyết định thu hồi đất, không đồng ý quyết định đền bù và liên tục khiếu nại yêu cầu chính quyền trả lại đất đồng thời đền bù gần 15 năm khai thác quyền sử dụng đất.

Chính quyền không giải quyết khiếu nại cho 9 hộ là vợ và các con của ông Nguyễn Văn Quốc theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh ký ban hành các Quyết định số 1356/QĐ-UB ngày 13/12/2004; số 1298/QĐ-UB ngày 31/12/2004; số 1335/QĐ-UB ngày 31/12/2004 về đền bù giải tỏa cho hộ ông Nguyễn Văn Quốc. Trong khi, đất ông Quốc quản lí, đã chia cho các con và chỉ giữ lại một phần nhỏ để canh tác, nhưng các cán bộ không kiểm tra, không đo đạc nên không biết thực tế này!

Vì thế, các con của ông Quốc đã liên tục khiếu nại, tố cáo. Đến ngày 7/9/2010, chính quyền TP Cao Lãnh thu hồi các Quyết định số: 1356/QĐ-UB ngày 13/12/2004; số 1298/QĐ-UB ngày 31/12/2004;số 1335/QĐ-UB ngày 31/12/2004.

Ngày 25/3/2013, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định thu hồi đất của vợ con của ông Quốc (9 hộ).

Ngày 14/3/2014, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư ban hành quyết định bồi thường cho 9 hộ.

Ngày 25/8/2014, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu bác toàn bộ nội dung khiếu nại của 9 hộ yêu cầu bồi thường theo mức bồi thường của Khu dân cư khóm 5, phường 1 (khu Lia 4).

Ngày 15/9/2014, 9 hộ khiếu nại quyết định giải quyết lần đầu.

Ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ĐồngTháp ban hành 9 quyết định giải quyết lần 2 với nội dung giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết lần đầu. Ngày 12/8/2019 (hơn 5 năm sau), UBND tỉnh Đồng Tháp mới ban hành quyết định giải quyết lần 2 (trong khi thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 là 45 ngày trường hợp phức tạp thì không quá 60 ngày). Và nếu UBND tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo đúng yêu cầu khiếu nại thì 9 hộ khiếu nại cũng không đồng ý vì giá đất đã tăng rất cao.

Hiện nay, 9 hộ yêu cầu chính quyền trả lại đất đồng thời đền bù gần 15 năm khai thác quyền sử dụng đất.

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 6)

Quyết định số 1356/QĐ-UB ngày 13/12/2004

Có dấu hiệu dùng thủ đoạn chiếm đoạt đất ông Nguyễn Văn Tám?

Tổng diện tích đất ông Nguyễn Văn Tám quản lý sử dụng là 798,9 m2. Theo quyết định 162/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/3/2004, tại số thứ tự 36 trong danh sách 95 hộ bị thu hồi đất ông Tám có diện tích bị thu hồi là 417 m2 (mục đích là làm Nhà trẻ - trường Mẫu giáo, nhưng thực tế là làm Trường Tiểu học Lê Văn Tám). Quyết định giải tỏa bồi thường số 1319/QĐ-UB ngày 31/12/2004. Tuy nhiên, thực tế đất của ông Tám bị mất do xây Trường Tiểu học Lê Văn Tám là 559,6 m2. Như vậy phần diện tích 417 m2 không có quyết định thu hồi riêng lẻ. Phần diện tích đất còn lại theo quyết định thu hồi tổng thể của ông Tám là 239,3 m2 giáp vỉa hè đường Ngô Thời Nhậm và đường Lê Văn Tám. Ngày 20/10/2017, UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ bổ sung 142,6 m2. Sau khi được bồi thường bổ sung phần đất còn lại của ông Tám là 79,9 m2, nhưng một số cán bộ chính quyền cho rằng phần đất này thuộc công trình Lia 4. Kết quả là: Không bố trí nền tái định cư cho ông Tám khi thu hồi và cưỡng chế thu hồi 79,9 m2 đất thuộc công trình Lia 4.

Ông Nguyễn Văn Tám yêu cầu chính quyền trả lại 79,9 m2 trong dự án Lia 4 và nhận quyết định thu hồi 559,6 m2 đất làm Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

(Còn nữa)

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: Bán đất trái thẩm quyền, bị cấm vẫn sản xuất sơn "chui"

Sau khi ông Nguyễn Thiện Nhỉnh, ông Nguyễn Văn Thùy và một số hộ dân là người cao tuổi ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ có đơn tố cáo ông Đặng Đình Khương, nguyên Trưởng thôn 3 cùng với UBND xã Đại Yên bán đất trái thẩm quyền cho ông Tô Xuân Lý và ngang nhiên chiếm gần 200m2 đất công, lén lút làm sổ đỏ trái quy định… UBND huyện Chương Mỹ giao Thanh tra huyện làm rõ đơn tố cáo, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ngoài ra, Kết luận 288/KL-UBND ngày 17/8/2020, của UBND huyện Chương Mỹ chưa được hộ ông Nguyễn Văn Đông thực hiện, vẫn ngang nhiên để Công ty CP Công nghệ Colocity sản xuất sơn trái phép.
Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Kết luận số 69/KL-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ: “Theo biên bản kiểm tra hiện trạng, diện tích gia đình bà Lại đang sử dụng thực tế là 58m2” là không chính xác. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Bình khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thụy Phương, hiện nay là Chủ tịch UBND phường Thụy Phương.
Bình Dương: Khởi tố vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh

Bình Dương: Khởi tố vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương có Quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xẩy ra tại lô H2, dự án Mỹ Phước 3 (Thị xã Bến Cát) xuất phát từ đơn tố giác của công dân. Vụ án có liên quan đến Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Cty Kim Oanh) do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng Giám đốc.
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ rồi phát cho người dân và chiếm đoạt 1 lượng lớn số hàng nên đã bị tố cáo và dính vòng lao lý
Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?

Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?

Năm 2013, bằng những Thông báo, UBND phường Phú Thượng và UBND quận Tây Hồ vẫn tiến hành cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa, tài sản… khiến cho hơn 20 hộ dân và hàng trăm nhân khẩu tại tổ 1, cụm 1 phường Phú Thượng lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Tin khác

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?
Tại Bình Dương, Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) được biết đến là một doanh nghiệp doanh nghiệp bất động sản lớn, nhưng cũng đầy tai tiếng. Điển hình như việc huy động vốn trái phép, sai phạm tại dự án KCN Hoà Lân, KCN Phú Tân... Tuy nhiên những vi phạm này cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm?

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật
Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Đình Thư nhiều có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?
LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?
Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình
Vụ việc đã kéo quá dài, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn viện dẫn nhiều lí do để chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân. Đó là trường hợp đối với bà Hồ Thị Từ Loan, 61 tuổi, ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Gần đây UBND TP Nha Trang tiếp tục ra Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ cho bà Loan, vì còn vướng Quyết định (QĐ) 8226 ngày 28/11/2016 của UBND TP Nha Trang và QĐ198 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Xem thêm
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội: 4 năm trước, Chủ tịch phường Thụy Phương “đánh tráo số liệu” để bao che cho người vi phạm

Kết luận số 69/KL-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ rõ: “Theo biên bản kiểm tra hiện trạng, diện tích gia đình bà Lại đang ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động