Tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ các dấu hiệu sai phạm trong công tác đấu thầu tại TP Sầm Sơn

Việc Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ (Công ty Như Vũ) liên tục trúng các gói thầu tại TP Sầm Sơn có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần doanh thu của Công ty, đã khiến dư luận hoài nghi có hay không việc gian lận, thông đồng trong công tác đấu thầu các gói thầu trên địa bàn TP Sầm Sơn...

Công ty Như Vũ có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn tham gia và trúng thầu 2 gói thầu xây dựng lắp đặt thiết bị cùng trên địa bàn TP Sầm Sơn có giá trị gói thầu lớn hơn gấp nhiều lần doanh thu của đơn vị này.

Theo đó, tại Công văn số 193/UBND-QLDA ngày 19/1/2021của UBND TP Sầm Sơn thông tin tới báo chí về công tác tổ chức đấu thầu các gói thầu trên địa bàn liên quan đến Công ty Như Vũ đã nêu rõ, về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu trên cụ thể như sau:

Ngày 2/10/2018, Công ty Như Vũ trúng gói thầu số 2 thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, chủ đầu tư là Ban Quản lí Dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Gói thầu số 2). Giá trị gói thầu này là 8,073 tỉ đồng.

Tiếp đó, đến 4/1/2019, Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vũ Phong - Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ (Công ty Như Vũ là thành viên liên danh chiếm tỉ lệ 20% trong liên danh) trúng gói thầu số 4 thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án Khu tái định cư Đồng Bông, Đồng Sác, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn do Ban QLDAĐTXD TP Sầm Sơn làm chủ đầu tư (gọi tắt là Gói thầu số 4). Giá trị gói thầu này là 77,943 tỉ đồng.

Thế nhưng, trên cơ sở tra cứu thông tin người nộp thuế trên ứng dụng của Tổng cục Thuế, ngày 29/1/2021, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra thuế Nguyễn Tiến Trung đã có văn bản cung cấp số liệu liên quan Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ cho biết, Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ có thể hiện doanh thu từ năm 2015 đến năm 2019 như sau:

Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn.
Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn.

Doanh thu năm 2015: 0 đồng; doanh thu năm 2016: 3.270.210.000 đồng; doanh thu năm 2017: 4.817.326.363 đồng; doanh thu năm 2018: 5.219.677.273 đồng; doanh thu năm 2019: 24.439.661.817 đồng.

Như vậy, có thể thấy, doanh thu bình quân của Công ty Như Vũ vào các năm 2015, 2016, 2017 là gần 2,7 tỉ đồng; vào các năm 2016, 2017, 2018 là gần 4,5 tỉ đồng.

Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 2.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, thì cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm được quy định cụ thể như sau:

“Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì cách tính doanh thu như sau: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hằng năm = Giá gói thầu x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Bên cạnh đó, nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh về doanh thu xây dựng như: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu hợp pháp khác.

Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm”.

Nếu chiếu theo quy định trên thì có thể thấy, đối với Gói thầu số 2 có giá trị là 8,073 tỉ đồng thì doanh thu yêu cầu ít nhất phải là 8,073 x 1,5 tương đương khoảng 12,1 tỉ đồng. Thế nhưng, theo thông tin từ Tổng cục Thuế cung cấp thì doanh thu bình quân hằng năm vào các năm 2015, 2016, 2017 của Công ty Như Vũ chỉ gần 2,7 tỉ đồng.

Tiếp đến, đối với Gói thầu số 4 có giá trị là 77,943 tỉ đồng thì doanh thu yêu cầu ít nhất phải là 77,943 x 1,5 tương đương khoảng 116,9 tỉ đồng. Tại gói thầu này do Công ty Như Vũ chiếm 20% liên danh trúng thầu nên yêu cầu doanh thu của Công ty Như Vũ ít nhất phải là 116,9 x 20% tương đương khoản 23,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng cục Thuế cung cấp thì doanh thu bình quân hằng năm vào các năm 2016, 2017, 2018 của Công ty Như Vũ chỉ là là gần 4,5 tỉ đồng.

Liên quan đến sự việc, theo luật sư Trần Anh Dũng, Đoàn Luật sư Hà Nội có thể có 2 trường hợp sau:

Một là: Công ty Như Vũ khai gian về doanh thu trong hồ sơ dự thầu để đảm bảo điều kiện dự thầu.

Hai là: Công ty Như Vũ khai gian doanh thu với cơ quan Nhà nước cụ thể là cơ quan thuế có dấu hiệu trốn thuế.

Phía UBND TP Sầm Sơn cho biết: Đối với 2 gói thầu trên, UBND TP Sầm Sơn đã rà soát hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự. Nhà thầu trúng thầu đã nộp hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đã được tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đạt yêu cầu. Kết quả đánh giá đã được cơ quan quản lí Nhà nước thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cho biết, các gói thầu trên đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thẩm định và được lãnh đạo tỉnh phê duyệt. Về việc giải quyết các kiến nghị tranh chấp trong đấu thầu đã được pháp luật quy định cụ thể tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Đấu thầu năm 2013.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác đấu thầu, bảo đảm lựa chọn được những đơn vị có đầy đủ năng lực để thực hiện tốt các gói thầu đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm tại các gói thầu trên. Đồng thời làm rõ có hay không việc gian lận, thông đồng để các nhà thầu không đủ điều kiện vẫn liên tiếp trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa?

Trao đổi về vụ việc trên, luật sư Trần Anh Dũng cho rằng: “Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63 năm 2014 quy định rất rõ về hành vi gian lận trong đấu thầu. Tại điểm c, Khoản 4, Điều 89, Luật Đấu thầu 2013 quy định rõ việc nghiêm cấm nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Chế tài xử lí đối với hành vi này được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 122, Nghị định 63/2014 của Chính phủ: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm. Nếu hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước thì sẽ bị xử lí theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017”.

Đỗ Quyên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân

Mỏ cát Trường Lợi thay đổi phương án khai thác, chống lệnh lắp trạm cân

Công ty Trường Lợi (Quảng Nam) tự ý thay đổi phương án khai thác cát được chính quyền cấp phép từ khai thác lộ thiên sang hút sát dưới lòng sông. Sự việc xảy ra trong một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương thiếu cương quyết xử lý.
Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện

Phiên tòa phúc thẩm cần xem xét, xét xử khách quan toàn diện

Đất cha mẹ để lại cho 10 người con, khi cha mẹ không còn minh mẫn, người con trai út giả mạo giấy tờ, tự phân chia cho một số người trong gia đình. Tờ giấy chia đất trên chỉ có chữ kí của Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận chữ kí của ông Trưởng ấp 19 năm về trước. Vậy mà 4 phiên toà đã qua, đại diện Viện KSND và Hội đồng xét xử từ huyện tới tỉnh vẫn “vô tư” công nhận đó là tờ phân chia “Tông chi hợp pháp” để xét xử, khiến một hộ nông dân nghèo phải đi hầu Toà suốt 10 năm nay…
Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Một gói thầu hơn 3 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư, đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ hơn 3 triệu đồng!?
Huyện, xã không thực hiện quyết định của tỉnh(!?)

Huyện, xã không thực hiện quyết định của tỉnh(!?)

Ngày 7/4/2021, Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Quyết định thu hồi đất đã 17 năm nhưng chưa được đền bù tái định cư, phải ở trong căn nhà sập sệ”, phản ánh việc gia đình thương binh hạng 4/4 Trương Đình Mùi và bà Lê Thị Thỏa (gọi tắt là gia đình bà Thỏa), ở thôn 6 (nay là thôn Văn Phong) xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Xứ Đoài; gia đình sẵn sàng bàn giao mặt bằng bất cứ lúc nào, nhưng đến nay đã 17 năm vẫn chưa được đền bù, phải sống tạm bợ trong khu nhà xuống cấp nghiêm trọng, trong khi, chính quyền địa phương thì không cho xây dựng, cải tạo nhà.
Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng “ngược”, nhân viên mạo danh bác sĩ, thu tiền tỷ từ người bệnh?

Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng “ngược”, nhân viên mạo danh bác sĩ, thu tiền tỷ từ người bệnh?

Mỗi khi cho ra lò một loại thực phẩm chức năng mang thương hiệu mới, nhà Nhung – Dương (Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Đình Dương) thế hệ 9x, thường có 1 quy trình rất "thần tốc", thậm chí là đi ngược, tức là sản phẩm ra trước, còn hồ sơ thì hoàn thiện sau cho "hợp lệ". Thậm chí, nhân viên mạo danh bác sỹ để tư vấn cho người bệnh và bán thực phẩm chức năng, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Chiêu trò lừa đảo này đã khiến hàng vạn người vì nhẹ dạ mà dính bẫy lừa, tiền mất tật mang.

Tin khác

Đừng đẩy thiệt thòi về phía người dân!

Đừng đẩy thiệt thòi về phía người dân!
Tạp chí Người cao tuổi từng đăng bài phản ánh về những bất cập ở Khu đô thị Mipeco Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Đây là dự án kinh doanh thương mại, do đó việc thực hiện bồi thường phải căn cứ vào Điều 73, chứ không phải Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vẫn ban hành Văn bản 367/UBND-XDNĐ đồng ý giao thêm cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (gọi tắt và Công ty xăng dầu Quân đội) 2,5ha đất trồng rừng nằm ngoài diện tích Ô-400, gây thiệt hại cho người dân…

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù
Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) chuyển sang phần tranh tụng.

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường
Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An vẫn “vô tư” hoạt động, khiến cư dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi ô nhiễm môi trường, mùi hôi thôi nồng nặng bốc lên từ các chuồng nuôi lợn …

Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2

Lai Châu: Những sai phạm tại các thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2
Công tác quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện, chủ đầu tư thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Cấu 2 chưa lập cơ sở dữ liệu hồ đập, hồ chứa thủy điện. Ngoài ra, thủy điện Nậm Na 1, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2 còn chưa lắp đặt quan trắc khí tượng thủy văn.

Căn cứ các tình tiết mới, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết thấu lí, đạt tình (Tiếp theo kì trước)

Căn cứ các tình tiết mới, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh  giải quyết thấu lí, đạt tình (Tiếp theo kì trước)
Tại Văn bản số 1287/VP ĐK-TTLT ngày 14/11/2017 của Văn phòng Đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, xác định: “Theo quyết định số 72/QĐ-UB ngày 5/5/1995, vào thời điểm này việc cấp sổ đỏ chỉ cấp 1 bản duy nhất giao cho chủ sử dụng đất không phô-tô lưu nên không có bản sao sổ đỏ”.

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng
Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tiếp tục với phần xét hỏi.
Xem thêm
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách ...
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Sai sót trong việc không chỉ đạo dừng hợp đồng

Ngày 13/4, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây ...
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả ...
Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Quảng Trị: Nghi vấn thông thầu gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Một gói thầu hơn 3 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định ...
Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động