Tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ các dấu hiệu sai phạm trong công tác đấu thầu tại TP Sầm Sơn

Việc Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ (Công ty Như Vũ) liên tục trúng các gói thầu tại TP Sầm Sơn có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần doanh thu của Công ty, đã khiến dư luận hoài nghi có hay không việc gian lận, thông đồng trong công tác đấu thầu các gói thầu trên địa bàn TP Sầm Sơn...

Công ty Như Vũ có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn tham gia và trúng thầu 2 gói thầu xây dựng lắp đặt thiết bị cùng trên địa bàn TP Sầm Sơn có giá trị gói thầu lớn hơn gấp nhiều lần doanh thu của đơn vị này.

Theo đó, tại Công văn số 193/UBND-QLDA ngày 19/1/2021của UBND TP Sầm Sơn thông tin tới báo chí về công tác tổ chức đấu thầu các gói thầu trên địa bàn liên quan đến Công ty Như Vũ đã nêu rõ, về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu trên cụ thể như sau:

Ngày 2/10/2018, Công ty Như Vũ trúng gói thầu số 2 thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, chủ đầu tư là Ban Quản lí Dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Gói thầu số 2). Giá trị gói thầu này là 8,073 tỉ đồng.

Tiếp đó, đến 4/1/2019, Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vũ Phong - Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ (Công ty Như Vũ là thành viên liên danh chiếm tỉ lệ 20% trong liên danh) trúng gói thầu số 4 thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án Khu tái định cư Đồng Bông, Đồng Sác, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn do Ban QLDAĐTXD TP Sầm Sơn làm chủ đầu tư (gọi tắt là Gói thầu số 4). Giá trị gói thầu này là 77,943 tỉ đồng.

Thế nhưng, trên cơ sở tra cứu thông tin người nộp thuế trên ứng dụng của Tổng cục Thuế, ngày 29/1/2021, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra thuế Nguyễn Tiến Trung đã có văn bản cung cấp số liệu liên quan Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ cho biết, Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ có thể hiện doanh thu từ năm 2015 đến năm 2019 như sau:

Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn.
Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn.

Doanh thu năm 2015: 0 đồng; doanh thu năm 2016: 3.270.210.000 đồng; doanh thu năm 2017: 4.817.326.363 đồng; doanh thu năm 2018: 5.219.677.273 đồng; doanh thu năm 2019: 24.439.661.817 đồng.

Như vậy, có thể thấy, doanh thu bình quân của Công ty Như Vũ vào các năm 2015, 2016, 2017 là gần 2,7 tỉ đồng; vào các năm 2016, 2017, 2018 là gần 4,5 tỉ đồng.

Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 2.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, thì cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm được quy định cụ thể như sau:

“Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì cách tính doanh thu như sau: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hằng năm = Giá gói thầu x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Bên cạnh đó, nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh về doanh thu xây dựng như: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu hợp pháp khác.

Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm”.

Nếu chiếu theo quy định trên thì có thể thấy, đối với Gói thầu số 2 có giá trị là 8,073 tỉ đồng thì doanh thu yêu cầu ít nhất phải là 8,073 x 1,5 tương đương khoảng 12,1 tỉ đồng. Thế nhưng, theo thông tin từ Tổng cục Thuế cung cấp thì doanh thu bình quân hằng năm vào các năm 2015, 2016, 2017 của Công ty Như Vũ chỉ gần 2,7 tỉ đồng.

Tiếp đến, đối với Gói thầu số 4 có giá trị là 77,943 tỉ đồng thì doanh thu yêu cầu ít nhất phải là 77,943 x 1,5 tương đương khoảng 116,9 tỉ đồng. Tại gói thầu này do Công ty Như Vũ chiếm 20% liên danh trúng thầu nên yêu cầu doanh thu của Công ty Như Vũ ít nhất phải là 116,9 x 20% tương đương khoản 23,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng cục Thuế cung cấp thì doanh thu bình quân hằng năm vào các năm 2016, 2017, 2018 của Công ty Như Vũ chỉ là là gần 4,5 tỉ đồng.

Liên quan đến sự việc, theo luật sư Trần Anh Dũng, Đoàn Luật sư Hà Nội có thể có 2 trường hợp sau:

Một là: Công ty Như Vũ khai gian về doanh thu trong hồ sơ dự thầu để đảm bảo điều kiện dự thầu.

Hai là: Công ty Như Vũ khai gian doanh thu với cơ quan Nhà nước cụ thể là cơ quan thuế có dấu hiệu trốn thuế.

Phía UBND TP Sầm Sơn cho biết: Đối với 2 gói thầu trên, UBND TP Sầm Sơn đã rà soát hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự. Nhà thầu trúng thầu đã nộp hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đã được tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đạt yêu cầu. Kết quả đánh giá đã được cơ quan quản lí Nhà nước thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cho biết, các gói thầu trên đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thẩm định và được lãnh đạo tỉnh phê duyệt. Về việc giải quyết các kiến nghị tranh chấp trong đấu thầu đã được pháp luật quy định cụ thể tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Đấu thầu năm 2013.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác đấu thầu, bảo đảm lựa chọn được những đơn vị có đầy đủ năng lực để thực hiện tốt các gói thầu đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm tại các gói thầu trên. Đồng thời làm rõ có hay không việc gian lận, thông đồng để các nhà thầu không đủ điều kiện vẫn liên tiếp trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa?

Trao đổi về vụ việc trên, luật sư Trần Anh Dũng cho rằng: “Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63 năm 2014 quy định rất rõ về hành vi gian lận trong đấu thầu. Tại điểm c, Khoản 4, Điều 89, Luật Đấu thầu 2013 quy định rõ việc nghiêm cấm nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Chế tài xử lí đối với hành vi này được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 122, Nghị định 63/2014 của Chính phủ: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm. Nếu hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước thì sẽ bị xử lí theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017”.

Đỗ Quyên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...
Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…

Năm 2013, ông Thái đã nộp thuế đất cho cái chuồng bò 86m2, năm 2015, nhưng chính quyền khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Thu trùm lên đất trên. Căn cứ vào đó, hai cấp Tòa ở Bình Thuận buộc ông Thái trả đất cho bà Thu, thì quá vô lí. Đáng nói, ông Thái là hộ nghèo cần có đất để mưu sinh, còn bà Thu chưa hề có nhu cầu sử dụng đất…
TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

Thời gian vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online nhận được nhiều ý kiến phản hồi sau khi có loạt bài viết liên quan đến nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), bị UBND TP Hồ Chí Minh năm 1977 tịch thu trái luật. Mặc dù khi còn sống cố luật sư Trịnh Đình Thảo và sau này là thân nhân của luật sư yều cầu trả lại, nhưng hơn 40 năm nay vẫn chưa được giải quyết triệt để và trả lại cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo.
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan đến việc cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Phán quyết của Tòa đúng pháp luật!

Phán quyết của Tòa đúng pháp luật!

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi số 101, ngày 19/8/2020 đăng bài: “Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Bình Minh, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình - Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự!”, trên cơ sở các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung phản ánh của báo chí, ngày 9/7/2021, TAND huyện Kiến Xương đã mở phiên tòa sơ thẩm dân sự (lần 2), quyết định: Không chấp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng ông Bùi Ngọc Thành, buộc vợ chồng ông Thành trả lại vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nam 14,7m2 đất lấn chiếm đã xây dựng công trình phụ. Dư luận xã hội đồng tình và hoan nghênh TAND huyện Kiến Xương đã thượng tôn pháp luật, phán quyết thấu lí, đạt tình!...

Tin khác

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can trong vụ án.

Vi phạm tố tụng, TAND Cấp cao hủy bản án sơ thẩm

Vi phạm tố tụng, TAND Cấp cao hủy bản án sơ thẩm
TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, việc điều tra chưa được thực hiện đầy đủ; giao nhận, tống đạt các văn bản tố tụng chưa chặt chẽ. Do đó, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm khi nhận hồ sơ vụ án, cần phải trả lại hồ sơ, để điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS). Thế nhưng, TAND huyện Khoái Châu vẫn mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo, là vi phạm về trình tự, thủ tục tố tụng, được quy định tại Điều 290 Bộ luật TTHS...

Phán quyết thấu tình, đạt lý của TAND huyện Kiến Xương

Phán quyết thấu tình, đạt lý của TAND huyện Kiến Xương
Sau khi Tạp chí Người cao tuổi số 101, ngày 19/8/2020 đăng bài: "Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Bình Minh, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình - Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự !", trên cơ sở các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung phản ánh của báo chí, ngày 9/7/2021, TAND huyện Kiến Xương đã mở phiên tòa sơ thẩm dân sự (lần 2) Quyết định: Không chấp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng ông Bùi Ngọc Thành, buộc vợ chồng ông Thành trả lại vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nam 14,7m2 đất lấn chiếm đã xây dựng công trình phụ. Dư luận xã hội đồng tình và hoan nghênh TAND huyện Kiến Xương đã thượng tôn pháp luật, phán quyết thấu lý, đạt tình !

Những “bất thường” tại gói thầu do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội làm chủ đầu tư

Những “bất thường” tại gói thầu do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội làm chủ đầu tư
Những gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội làm chủ đầu tư bị “đội giá” so với sản phẩm cùng xuất xứ, thông số kỹ thuật mà các bệnh viện khác đã từng làm chủ đầu tư, có nhiều “bất thường” cần được thanh, kiểm tra làm rõ... Đó là những bức xúc mà người dân (trong đó có người cao tuổi) phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi).

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cho thuê phòng hát karaoke, bỗng dưng vướng lao lí

Cho thuê phòng hát karaoke, bỗng dưng vướng lao lí
Đồng ý cho thuê phòng hát karaoke, bố trí phòng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Công an huyện vào kiểm tra hành chính bắt quả tang hơn 10 người có biểu hiện sử dụng ma túy. Chủ cơ sở karaoke bị khởi tố, bắt giam và truy tố tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, bị can cho rằng mình bị oan, do không biết khách sử dụng ma túy, mà chỉ có lỗi cho thuê phòng hát thâu đêm. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời kêu oan của bị can là có cơ sở, cơ quan tố tụng truy tố bị can hành vi này là không có căn cứ chắc chắn…
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu ...
Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải ...
Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động