Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người đang bị khiếu nại ký văn bản trả lời đơn khiếu nại có đúng quy định pháp luật ?

 Không đồng ý với Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát (Quyết định số 1355), về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, vì vậy, bà Nguyễn Thu Hòa, con cả và là người giám hộ của cụ Lóng, có đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 1355. Tuy nhiên, người đang bị KN lại ký văn bản trả lời đơn KN, đã gây nhiều thắc mắc việc “vừa đá bóng, vừa thổi còi”  này …
1223 1

Trang 1

1231 2

Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 do bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát ký.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thu Hòa, ngày 6/9/2020, bà Hòa nộp đơn KN Quyết định số 1355, như sau:

Một, Quyết định số 1355 chỉ đạo UBND phường Tân Định giao Quyết định này cho cụ Lóng và các cá nhân có liên quan, trong khi cụ Lóng vẫn đứng tên cá nhân trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số AM 172326 do UBND huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát) cấp ngày 18/3/2008.

Hai, Quyết định số 1355 là Quyết định hành chính, xử lý hành vi đối với cá nhân cụ Lóng, theo quy định tại Mẫu số 9 Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, hướng dẫn áp dụng biện pháp cưỡng chế phải ghi rõ tên người sử dụng đất. Nhưng Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát cố ý “chêm” thêm nội dung: “Các cá nhân có liên quan” vào các mục nêu trên, như vậy có đảm bảo tính pháp lý !?

Ba, phần cuối Quyết định 1355, ghi Quyết định này thay thế Quyết định số 1047/QĐ-CT ngày 24/6/2019 của UBND thị xã Bến Cát, về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản gắn liền với đất của cụ Lóng, mà không nêu rõ lý do vì sao lại thay thế. Theo quy định pháp luật về ban hành văn bản, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát cần ban hành Quyết định thu hồi Quyết định số 1047/QĐ-CT, chứ không phải ban hành Quyết định số 1355/QĐ-CT để thay thế!?

Bốn, bà Nguyễn Thu Hòa KN Quyết định 1355/QĐ-CT của Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, vì chưa xác định được diện tích đất của cụ Lóng, dự kiến bị thu hồi là bao nhiêu mét vuông? Đáng chú ý là cùng một lúc ông Lóng nhận được 2 Thông báo thu hồi đất có diện tích bị thu hồi khác nhau, số thửa đất khác nhau do UBND thị xã Bến Cát ký ngày 14/4/2017 nhưng 18 tháng sau (ngày 17/10/2018) mới giao cho gia đình cụ Lóng.

Phần cuối đơn KN có điểm chỉ của cụ Lóng (cha bà Hòa), được Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát có Biên nhận đơn số 11/GBN ngày 7/9/2020. Tiếp đó, ngày 18/9/2020, Trưởng ban Tiếp công dân thị xã Bến Cát, đã làm việc với đại diện ủy quyền của bà Hòa về các nội dung trong đơn KN theo Hợp đồng ủy quyền số 005859 của Văn phòng Công chứng Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, ngày 30/9/2020, UBND thị xã Bến Cát có Thông báo số 668/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết đơn KN của bà Hòa. Lý do là cụ Lóng không có ủy quyền cho bà Hòa, thực hiện việc KN theo quy định pháp luật, quy định tại khoản 4 Điều 11 và điểm a, khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011.

1650 3
Trang 1
1656 4

Thông báo trả lời đơn khiếu nại, do bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát ký.

1702 5
Trang 1
1707 6

Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thu Hòa, có cụ Lóng điểm chỉ.

Bà Hòa không đồng ý với hành vi hành chính của bà Lê Thị Kim Liên tại Thông báo số 668/TB-UBND, do bà Liên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát ký, có nội dung thể hiện không đúng quy định pháp luật, thể hiện việc né tránh trách nhiệm. Cụ thể:

1) Tại Thông báo số 668/TB-UBND ngày 30/9/2020 do bà Liên ký, viện dẫn khoản 4 Điều 11 Luật Khiếu nại: Người đại diện không hợp pháp để thực hiện KN, để coi Đơn khiếu nại của bà Hòa là thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, quan điểm này là không có căn cứ và hiểu sai khoản 4 Điều 11. Bởi: Trong Đơn KN của bà Hòa có điểm chỉ của cụ Lóng (cha bà Hòa) theo khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại, nên không thể coi Đơn khiếu nại của bà Hòa không thuộc trường hợp các KN không được thụ lý quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại.

2) bà Liên còn viện dẫn điểm a khoản 1 Điều 12: Trường hợp người KN ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình KN thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc KN. Về tình tiết này, trong Đơn KN bà Hòa là người làm đơn, đọc cho cha bà Hòa nghe nội dung KN Quyết định 1355/QĐ-UBND và cha bà Hòa đã đồng ý, rồi điểm chỉ trong đơn, theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại. Như vậy, Đơn của bà Hòa có đủ điều kiện thụ lý theo quy định pháp luật, còn đến khi UBND thị xã Bến Cát mời cha bà Hòa đến làm việc và tổ chức đối thoại, lúc đó, cụ Lóng vì sức khỏe không tham dự được, sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

3) bà Liên có hành vi cản trở, gây phiền hà cho công dân thực hiện quyền KN; thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết KN và không giải quyết KN theo quy định tại Điều 6 Luật Khiếu nại.

4) theo Điều 2 Quyết định số 1355 do bà Liên ký, có ghi rõ: Giao Quyết định này cho cụ Lóng và các cá nhân khác có liên quan, nhưng khi bà Hòa gửi đơn KN thì trong Thông báo của UBND thị Xã Bến Cát do bà Liên ký, lại cho rằng bà Hòa là Người đại diện không hợp pháp thực hiện KN. Điều này, thể hiện bà Liên đã tự mâu thuẫn với chính mình và tước bỏ quyền KN của công dân được quy định trong Hiến pháp và Luật Khiếu nại.

5) bà Hòa KN Quyết định số 1355 do bà Liên ký, nhưng Thông báo số 668/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết KN cũng do bà Liên ký, là không đảm bảo tính khách quan, né tránh trách nhiệm, không đúng quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại, phải do Chủ tịch UBND thị xã ký thông báo trả lời KN của bà Hòa.

Hành vi hành chính trên, của bà Liên, thể hiệnvi phạm các quy định pháp luật về KN, cố tình hiểu và vận dụng sai các quy định của Luật Khiếu nại. Vì vậy, bà Hòa làm đơn KN hành vi hành chính của bà Liên, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát giải quyết thu hồi Thông báo số 668/TB-UBND do bà Liên ký, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc.

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Việc xác định, công khai hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc Phú Quốc) đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái (Dự án), tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã không được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết.
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?
Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông và ông Thanh đã chung tiền mua năm 1994.
TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

Dù bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7 bị kháng cáo từ ngày 2/2, thế nhưng đến nay gần 2 tháng, cơ quan này vẫn không chuyển hồ sơ bản án bị kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm để giải quyết theo thẩm quyền.
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).

Tin khác

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân
Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!
Vợ chồng ông Trần Phú Đức, bà Lê Hà Minh, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu tù Côn Đảo, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, thường trú tại 245 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đại diện gia tộc ông Đặng Văn Khích, có “Đơn đăng kí tiếp công dân” đề ngày 8/3/2021, gửi Ban Nội chính Thành ủy; và trước đó (ngày 20/11/2018) có “Đơn khiếu nại xin gặp mặt kêu cứu kêu oan “lần thứ 140”, gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh …

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?
Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!
Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!
Xem thêm
Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Mới đây, Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 đã ra thông cáo báo chí liên quan đến việc bị bệnh nhân tố phía bệnh viện coi thường sinh mạng ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách ...
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động