Sức mạnh của đoàn kết và nhân ái

Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.

Quan điểm này một lần nữa được thể hiện rất rõ trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị kỷ của một số cá nhân và các phe nhóm”.

Sức mạnh của đoàn kết và nhân ái
Phiên tham luận tại hội trường sáng 27/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đoàn kết dân tộc là sức mạnh

Trong bài phát biểu tại Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!”.

Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta. Người đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!”.

Đoàn kết là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là bài học lịch sử vô giá trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tinh thần đoàn kết cũng được thể hiện rất rõ, cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, quyết tâm cao, các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, theo đúng tinh thần "tiền hô hậu ủng," "nhất hô bá ứng," "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt."

Càng trong khó khăn, gian khổ, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái càng phải được khơi dậy, phát huy. Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán và nhân văn của Đảng, Nhà nước Việt Nam, luôn quan tâm, coi trọng việc chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết.

Cũng trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, chúng ta được thấy một Việt Nam quả cảm, phát huy sức mạnh tổng hợp với những phẩm chất, đức tính tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, bao dung, sự chia sẻ bằng những hành động, việc làm thiết thực, có nghĩa có tình. Nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần đại đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đã kịp thời hỗ trợ, động viên đồng bào nơi tâm dịch và công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung.

Hàng vạn y, bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội, nhà báo, tình nguyện viên; nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như Tổ COVID cộng đồng, Tổ thiện nguyện… làm việc ngày đêm, không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm để phòng, chống dịch, giành giật sự sống cho người bệnh. Nhiều tấm gương làm việc đến kiệt sức, có người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Nhiều doanh trại quân đội được trưng dụng, nhiều cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vào rừng nhường lại nơi ăn, chốn ở để có điều kiện tốt hơn, phục vụ công tác cách ly, điều trị cho nhân dân.

Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công,… với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng. Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ, chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân vùng dịch. Nhiều bếp ăn từ thiện mọc lên ở khắp nơi, lan tỏa tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân Việt Nam. Nhiều ý tưởng sáng tạo, việc làm tốt như: Siêu thị "0 đồng", chuyến xe "0 đồng", ATM gạo, ATM oxy, địa phương ít khó khăn hỗ trợ địa phương khó khăn, địa phương ngoài vùng dịch giúp đỡ địa phương trong vùng dịch, khu ngoài phong tỏa giúp đỡ khu phong tỏa, nơi không cách ly hỗ trợ địa bàn cách ly... chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều bà con kiều bào đã gửi vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, tiền mặt, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch, tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau và truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trọn nghĩa đồng bào

Nằm trong vùng thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, bão lũ, nước ta là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Mỗi cơn bão, lũ đi qua làm nhiều nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, số hộ nghèo đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, nhiều hộ thoát nghèo nay có thể tái nghèo. Chính trong lúc khó khăn, hoạn nạn này, có nhiều câu chuyện thắm đượm tình người giữa mùa mưa lũ khiến cộng đồng ngợi ca, nể phục. Xuất phát từ tình nghĩa đồng bào “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, những hành động nhân ái mang ý nghĩa lớn của các cá nhân, tổ chức đã có sức lan tỏa, giúp người dân vượt qua hậu quả của bão lũ.

Với truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân”, chung sức đồng lòng đoàn kết, giúp đỡ, những năm qua Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết sức quan tâm, chăm lo đối với người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành; đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài; các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp; các nhà hảo tâm; các tổ chức quốc tế ở Việt Nam đã ủng hộ giúp đỡ người nghèo vươn lên, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng và sửa chữa hơn hàng triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng triệu hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư liệu sản xuất; hàng chục ngàn công trình dân sinh được sửa chữa...

Trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở Ukraine, ảnh hưởng tới người dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại đây. Ngay từ rất sớm, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định một trong những quan tâm hàng đầu và dành ưu tiên cao nhất là bảo đảm an ninh và an toàn về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan. Điều đó khẳng định tinh thần nhân đạo, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo hộ công dân, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, mọi người Việt dù xa quê vẫn luôn là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, Việt Nam còn tích cực xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế với các nước trên thế giới, nhằm giữ vững ổn định, hòa bình để phát triển. Trong bài phát biểu: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc" tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Bài học về xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân như lời căn dặn của Bác Hồ: "Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng". Đường lối đối ngoại đúng đắn, giương cao ngọn cờ chính nghĩa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cụ thể đã góp phần tạo ra sự đồng thuận cao của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đoàn kết của toàn dân tộc và sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế”.

Đến nay nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 189 nước trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó 3 nước có "quan hệ đặc biệt," 17 nước "đối tác chiến lược" và 13 nước "đối tác toàn diện". Trên bình diện đa phương, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như: Liên hợp quốc, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)... Đảng ta đã có quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia, bao gồm khoảng 90 đảng cộng sản và công nhân quốc tế, các đảng cầm quyền và tham chính có vai trò quan trọng. Quốc hội có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 quốc gia và tham gia tích cực tại nhiều diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng...

Có thể thấy rõ, trong khó khăn tinh thần yêu nước thương nòi, kết nối cộng đồng, tình yêu thương chia sẻ của người Việt Nam càng tỏa sáng và trở thành một trong những giá trị văn hóa nổi bật làm nên sức mạnh, giá trị, uy tín Việt Nam trên thế giới. Và chúng ta vững tin đất nước sẽ vượt qua thách thức để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Đoàn kết, kỉ cương, đổi mới để phát triển Đoàn kết, kỉ cương, đổi mới để phát triển

Từ ngày 29 đến 31/12, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc ...

Văn hóa - điểm tựa, sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc Văn hóa - điểm tựa, sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc

Ðúng 75 năm sau ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), vừa qua Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai ...

Theo Báo Tin tức

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

An toàn thực phẩm - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

An toàn thực phẩm - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tạo được sự chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực.
Cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy

Thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, lúc thì cháy biệt thự hạng sang, làm chủ nhà chết; khi thì cháy nhà hàng, nhiều giờ sau mới được dập tắt; lúc thì cháy xưởng dệt, hay kho hàng, khu chứa nguyên liệu, nhiên liệu; v.v… Hậu quả còn lại sau vụ cháy không chỉ tài sản bị thiêu trụi mà nhiều vụ còn gây chết người, thậm chí có những vụ cháy làm chết nhiều người.
Cá Ông với đời sống người dân vùng biển

Cá Ông với đời sống người dân vùng biển

Vào ngày 20 tháng Giêng âm lịch hằng năm, bà con xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tập trung đến Nghĩa địa cá Ông, ở thôn Thuận An dự lễ cầu ngư mong trời thanh, biển lặng, mưa thuận, gió hòa, cuộc sống an lành, hạnh phúc.
Khắc phục tình trạng “bội chi” xe công

Khắc phục tình trạng “bội chi” xe công

Theo Bộ Tài chính, lượng ô tô công của nước ta hiện nay có gần 40.000 xe (chưa bao gồm xe tại các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước). Sở dĩ có tình trạng “bội chi” xe công là do vẫn còn hiện tượng mua xe vượt tiêu chuẩn, việc điều chuyển xe giữa các cơ quan, đơn vị không đúng thẩm quyền.
Bao giờ rừng mới không bị tàn phá?

Bao giờ rừng mới không bị tàn phá?

Chủ trương đóng cửa rừng ở Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ đưa ra từ năm 2016. Thế nhưng, diện tích rừng Tây Nguyên và ở nhiều địa phương khác vẫn ngày càng thu hẹp.

Tin khác

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với vai trò người đứng đầu

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với vai trò người đứng đầu
Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là một sứ mệnh có tính lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngay trong thời kì chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân và Chính phủ”, là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”. Bước vào công cuộc đổi mới (từ năm 1986), tại hội nghị giữa nhiệm kì khóa VII (năm 1994) Đảng ta đã xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ của đất nước…

Thấy gì về chính sách cho NCT ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang?

Thấy gì về chính sách cho NCT ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang?
Là phóng viên theo dõi mảng công tác Hội Người cao tuổi (NCT), ngoài phong trào của Hội ở các địa phương thì từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ các chính sách ưu việt mà một số địa phương dành cho NCT nói chung và các chế độ cho cán bộ làm công tác Hội nói riêng. Mới đây, tôi tham gia chuyến khảo sát mô hình hoạt động Hội NCT ở tỉnh Bắc Giang và cuộc làm việc của lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Hội NCT tỉnh Bắc Ninh. Những gì tôi nghe, tôi thấy đã là minh chứng sinh động, lí giải tại sao phong trào NCT ở hai tỉnh này lại sôi nổi, phong phú thế!

Chuyện về y phục

Chuyện về y phục
Xã hội ngày càng phát triển, tất nhiên trang phục cũng thay đổi rất phong phú, nhất là thời trang của phụ nữ. Lẽ ra với cái tuổi hơn 70 thì không nên nói về chuyện tế nhị, kín đáo của phụ nữ như áo lót,… nhưng một vài tờ báo online, mạng xã hội thời nay nhiều lúc quá ồn ào can thiệp vào đời tư của một số người như đưa tin giật gân về hoa hậu này, người mẫu kia hay ca sĩ, diễn viên,… nào đó để lộ nội y, áo dài xẻ tà cao quá, mặc áo mỏng trông như không mặc… Xin có đôi điều về cái mà người ta cho là “nhạy cảm”.

Thúc đẩy việc làm cho NCT - Chính sách tốt cho an sinh xã hội

Thúc đẩy việc làm cho NCT - Chính sách tốt cho an sinh xã hội
Kì 2: Giải pháp thúc đẩy việc làm cho NCT

Thúc đẩy việc làm cho NCT - Chính sách tốt cho an sinh xã hội

Thúc đẩy việc làm cho NCT - Chính sách tốt cho an sinh xã hội
Kì 1: Thực trạng và thách thức của NCT khi tham gia thị trường lao động

Góc nhìn nhà báo về vấn đề khai thác thông tin đời tư cá nhân

Góc nhìn nhà báo về vấn đề khai thác thông tin đời tư cá nhân
Không thể phủ nhận những thông tin liên quan đến đời tư cá nhân luôn thu hút được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, việc khai thác những thông tin này như thế nào để không vi phạm các quy định pháp luật? BTV, MC Lan Hương, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ dưới góc nhìn của một nhà báo.
Xem thêm
Phiên bản di động