Giải quyết đơn của các hộ dân xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:

Sửa sai bằng việc đưa phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới

Bà Nguyễn Thị Oanh cùng 29 hộ dân ở thôn Đìa, xã Bình Minh có đơn phản ánh, họ đồng ý cho doanh nghiệp vào thuê đất để xây dựng nhà máy. Khi hết hạn, họ yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất sau năm 2013, hoặc trả lại đất cho dân, nhưng không được chấp nhận. Sau đó các hộ dân tố cáo, thì cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đưa phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư “thêm” cho các hộ dân kí, nhằm hợp thức hóa…

Như đã thông tin, ngày 17/12/2001, tại UBND xã Bình Minh, bà Oanh và chồng là ông Long, đại diện cho 30 hộ dân thỏa thuận với ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Huy Ngọc, về việc thuê đất để xây dựng nhà máy may, trả tiền hoa lợi cho 30 hộ dân có ruộng, thuộc khu vực cửa hàng Đồng Ba Cây. Tại buổi làm việc, ông Long cùng Công ty TNHH Huy Ngọc và Thành Lợi thỏa thuận, các hộ dân có ruộng, đất thuộc khu vực quy hoạch sẽ được Công ty đền bù sản lượng, với quy định 1 sào = 500kg x 12 năm x 1.800 đồng/kg = 10.800.000 đồng. Với số tiền đền bù này, gia đình có ruộng được hưởng 8.000.000 đồng. Còn 2.800.000 đồng bị bớt lại, để chia cho toàn thể các hộ xóm Đìa và xây dựng các công trình phúc lợi cho xóm. Ông Long, bà Oanh đồng ý, nhưng sau năm 2013 phải được chia ruộng lại cho các hộ theo quy định.

Căn cứ thỏa thuận trên, UBND xã Bình Minh thống nhất việc sử dụng đất của gia đình bà Oanh, ông Long, đã được Nhà nước giao quyền sử dụng đến hết năm 2013. Do vậy, sau năm 2013, khi Nhà nước cấp thay đổi, điều chỉnh lại ruộng đất, thì gia đình bà Oanh, ông Long vẫn được hưởng theo quy định, việc điều chỉnh căn cứ vào số khẩu hiện tại (tại thời điểm điều chỉnh).

Năm 2004, một số hộ dân đề nghị xem xét lại việc cho Công ty TNHH Huy Ngọc thuê đất, UBND huyện Thanh Oai có Thông báo số 05/BT-UB ngày 11/1/2005, về việc giải quyết đề nghị của một số công dân thôn Đìa: “Công ty đã chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân có đất theo mức thỏa thuận là 10.800.000 đồng/sào. Tại thời điểm này, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) chưa ban hành Quyết định số 563/QĐ-UB ngày 6/5/2003, quy định về khung giá bồi thường thiệt hại về đất, cùng các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi, để sử dụng vào mục đích xây dựng các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp và các dự án sản xuất kinh doanh. Song, xét đề nghị của một số hộ dân có đất bị thu hồi, UBND huyện đồng ý với ý kiến tại Công văn số 15-CV/HN ngày 8/1/2005 của Công ty TNHH Huy Ngọc, hỗ trợ thêm cho các hộ có đất bị thu hồi về tiền đào tạo nghề và việc làm, thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ với số tiền 4.000.000 đồng/sào…”.

Thông báo của UBND TP Hà Nội về việc thụ lý đơn của bà Nguyễn Thị Oanh
Thông báo của UBND TP Hà Nội về việc thụ lý đơn của bà Nguyễn Thị Oanh

Đến năm 2013, các hộ dân yêu cầu Công ty Huy Ngọc và Thắng Lợi trả tiền thuê từ năm 2013, hoặc trả lại đất cho các hộ dân, nhưng không được chấp nhận. Sau đó, các hộ dân làm đơn phản ánh đến UBND xã Bình Minh, UBND huyện Thanh Oai và UBND TP Hà Nội. Ngày 18/11/2014, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 8924/UBND-TNMT, giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với liên ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung báo cáo, kiến nghị của UBND huyện Thanh Oai, tại Văn bản số 117/BC-UBND ngày 11/6/2014 và số 175/TTr-UBND ngày 11/6/2014; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6247/STNMT-KHTH ngày 3/11/2014, có ý kiến đề xuất, báo cáo UBND TP.

Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc, ngày 18/6/2015, Thanh tra TP Hà Nội có Báo cáo số 1308, về việc rà soát, đề xuất giải quyết kiến nghị của một số công dân liên quan đến quản lí đất đai, đền bù, GPMB tại một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Oai thời điểm năm 2002 - 2003 gửi UBND TP Hà Nội. Theo đó, Thanh tra dựa trên Báo cáo của UBND huyện Thanh Oai và Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng: “Ngày 15/3/2002, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 282/QĐ-UB, về việc thu hồi 12.418m2 đất nông nghiệp tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai chuyển thành đất chuyên dùng, giao Công ty May xuất khẩu Huy Ngọc thuê để sản xuất, kinh doanh; thời gian thuê 30 năm kể từ ngày 15/3/2002…”.

Không đồng ý với báo cáo của UBND huyện Thanh Oai, bà Oanh đại diện cho các hộ dân làm đơn tố cáo bà Lê Thị Hà và ông Nguyễn Hồng Yên, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, về sai phạm liên quan đến thu hồi đất, đền bù GPMB khi Nhà nước thu hồi đất cho Công ty TNHH Huy Ngọc thuê xây dựng xưởng may xuất khẩu trên địa bàn xã Bình Minh.

Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2016 của Ban Bồi thường thường GPMB huyện Thanh Oai gửi các hộ dân
Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2016 của Ban Bồi thường thường GPMB huyện Thanh Oai gửi các hộ dân

Sau đó, năm 2016, các hộ dân được cán bộ Vũ Thị Giang, Ban bồi thường GPMB chuyển cho Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, do Phó Ban bồi thường GPMB Lưu Kiều Giang kí. Theo đó, danh sách trên 30 hộ dân được bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 563 QĐ/UB ngày 6/5/2003 là 732.085.000 đồng. Tổng số tiền đã nhận theo bảng danh sách nhận tiền 398.667.778 đồng; tổng số tiền chênh lệch còn lại là 333.417.000 đồng; tiền lãi không kỳ hạn theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính lãi từ ngày 15/3/2002 theo quyết định thu hồi đất đến ngày 30/12/2016 là 110.420.000 đồng; tổng số tiền còn lại được nhận bồi thường, hỗ trợ là 443.837.000 đồng. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý, tiếp tục làm đơn tố cáo gửi UBND TP Hà Nội.

Ngày 22/11/2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6740/QĐ-UBND, về việc thụ lí giải quyết tố cáo của bà Oanh. Ngày 27/2/2020, Thanh tra TP Hà Nội làm việc với bà Oanh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân. Sau khi đọc xong nội dung dự thảo báo cáo xác minh của Thanh tra thành phố, bà Oanh không đồng ý. Tuy nhiên, từ đó đến nay bà Oanh và các hộ dân vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết đơn từ UBND TP Hà Nội.

Tạp chí Người cao tuổi đề nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng ra kết luận giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Oanh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho Nhân dân và đúng thời gian theo Luật Tố cáo.

Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội: Cần thanh tra những nội dung công dân phản ánh Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội: Cần thanh tra những nội dung công dân phản ánh

Bà Nguyễn Thị Vinh, người cao tuổi, ở thôn Mùi, xã Bích Hòa và bà Nguyễn Thị Sâm, ở thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện ...

Nguyễn Hải - Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”:  Trách nhiệm thuộc về ai?

Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”: Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc Chi cục THADS huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cố tình không thi hành án cưỡng chế theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 8/10/2020, để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong khi Chủ tịch UBND huyện, chưa thực thi đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 174 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 9/9/2009 của Chính phủ …
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151

Nhiều người cao tuổi sinh sống ở trên tuyền Quốc lộ 4E, Tỉnh lộ 151, đoạn từ xã Cam Đường đến khu công nghiệp Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang ngày đêm phải gồng mình gánh chịu cảnh xe chở quá khổ, quá tải. Nhiều xe còn tự ý cơi nới thùng, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến người dân nơi đây mà không hề bị một cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý?
"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, trái phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch… nhưng không bị kiểm tra, xử lý nào từ phía cơ quan chức năng. Dư luận người dân địa phương cho rằng, các công trình vi phạm này được “bao che” từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng...
Cần xử lí nghiêm hành vi mặc quân phục Công an xã chỉ đạo xây dựng trái phép

Cần xử lí nghiêm hành vi mặc quân phục Công an xã chỉ đạo xây dựng trái phép

Ông Phạm Trương Hổ, ở Tổ 1 ,ấp 3, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, mới đây đến UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai phản ánh về việc diện tích đất rừng của gia đình bị người khác xây dựng nhà trái phép…
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long và một số cán bộ có liên quan bị tố cáo có hành vi sai phạm trong quản lí, sử dụng đất đai và thu chi tài chính có nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bao che cho sai phạm...

Tin khác

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ khởi tố, bắt giam vợ chồng doanh nhân Công ty thủy sản tại Bạc Liêu
Ngày 31/12/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an xem xét, giải quyết sau khi nhận được kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về đơn kêu oan của anh Ngô Chí Hiếu liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam bà Lê Thị Hạc và ông Ngô Chí Dũng, lãnh đạo của Công ty CP Thủy hải sản Minh Hiếu Bạc Liêu (Công ty Minh Hiếu) có dấu hiệu của oan khuất, hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.
Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư thảm nhựa nâng cấp với nguồn kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng mới vừa xong chưa được bao lâu đã xuống cấp trầm trọng trở lại. Người dân nơi đây cho rằng việc đường mới thảm nhựa đã xuống cấp như vậy là do thi công dối trá, có dấu hiệu rút ruột công trình. Ngay sau đó, Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa bảo hành. Sau bảo hành, phóng viên tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân là công trình hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao
Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Cần sớm xem xét mở lại  cổng cầu Sở Rượu chợ Hà Tĩnh
Từ khi Ban Quản lí chợ Hà Tĩnh đóng cổng chợ khu vực cầu Sở Rượu đến nay khung cảnh tại đây đìu hiu, tiểu thương bị đẩy vào lối cụt, nhiều quán hàng trước cổng chợ vắng khách...

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện, 6 năm bị "ngâm", chưa xử!
Lí giải sao đây khi một vụ tranh chấp đất đai, giữa những người cao tuổi, với tình tiết không mấy phức tạp, vậy mà "quý Tòa" lại nhẩn nha "ngâm" đến 6 năm, chưa đưa ra xét xử(!?)
Xem thêm
"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

"Nở rộ" nhiều công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội “nở rộ” các công trình vi ...
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Đồng Nai: Dân mong “thoát cảnh” có đất cũng như không!

Đồng Nai: Dân mong “thoát cảnh” có đất cũng như không!

Câu chuyện tưởng như đùa ấy lại là sự thật đang diễn ra với 26 hộ dân tại tổ 2, khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước, thành phố ...
Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”:  Trách nhiệm thuộc về ai?

Viết tiếp bài: Bến Tre: Chi cục THADS huyện Chợ Lách “đánh trống bỏ dùi”: Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc Chi cục THADS huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cố tình không thi hành án cưỡng chế theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 8/10/2020, để sự việc kéo dài ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 4E và Tỉnh lộ 151

Nhiều người cao tuổi sinh sống ở trên tuyền Quốc lộ 4E, Tỉnh lộ 151, đoạn từ xã Cam Đường đến khu công nghiệp Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng, tỉnh ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động