Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với vai trò người đứng đầu

Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là một sứ mệnh có tính lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngay trong thời kì chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân và Chính phủ”, là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”. Bước vào công cuộc đổi mới (từ năm 1986), tại hội nghị giữa nhiệm kì khóa VII (năm 1994) Đảng ta đã xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ của đất nước…

Ngày 6/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; trên cơ sở báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10 - KL/TW ngày 20/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về chống tham nhũng, lãng phí”. Bộ Chính trị đánh giá công tác PCTN, tiêu cực tạo bước tiến rõ nét, có tính đột phá. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về PCTN được nâng lên, từng bước hoàn thiện thể chế phòng ngừa; công tác phát hiện, xử lí được chỉ đạo quyết liệt, tham nhũng từng bước được ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, củng cố lòng tin của Nhân dân.

Từ năm 2013, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và đặc biệt từ Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh PCTN đã có bước tiến mạnh, đạt kết quả toàn diện, tạo đà và hiệu ứng tích cực…

Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn ra rất nghiêm trọng, tính chất phức tạp thể hiện có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều ngành, ở các cấp, các doanh nghiệp, cả trong các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, sự điều hành của cơ quan Nhà nước và gây tổn thất to lớn cho nền kinh tế vốn đang trong thời kì là quốc gia có thu nhập thấp so với thế giới và khu vực.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 14
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 14

Tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, đã xử lí kỉ luật 131.000 đảng viên liên quan đến 1.900 vụ án tham nhũng với 4.400 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lí bị xử lí hình sự (1 Ủy viên Bộ Chính trị; 7 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương; 4 Bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân); kiến nghị thu hồi 700.000 tỉ đồng, 20.000 ha đất, chuyển cơ quan điều tra, xử lí 700 vụ việc. Tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt 31%. Riêng giai đoạn 2016 - 2020 thi hành kỉ luật 87.000 đảng viên, 3.200 người liên quan tham nhũng.

PCTN, tiêu cực là công việc hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm nên cần được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được; song cũng không được nôn nóng, chủ quan, đòi hỏi sự kiên trì, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, làm vụ nào chắc vụ ấy, xử lí nghiêm minh, kịp thời, không bao che, tiếp tay, không can thiệp, cản trở chống tham nhũng. Kết hợp đồng bộ phương châm “chống” để “xây” và “xây” để “chống”. Thực hiện phương châm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phát hiện, trừng trị là quan trọng. Xây dựng cơ chế phòng ngừa bài bản, chặt chẽ để dần dần đi vào xu hướng xã hội “không có tham nhũng”, “không thể tham nhũng” và “không dám tham nhũng”.

Để đi tới xã hội lành mạnh đó, cần có rất nhiều giải pháp, biện pháp, từ đột phá về thể chế, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật đồng bộ về phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, kê khai tài sản, kê biên, thu hồi tài sản, khen thưởng công dân tố giác, từng bước mở rộng phạm vi PCTN, tiêu cực ra khu vực ngoài Nhà nước và hợp tác quốc tế về PCTN đến công tác cán bộ, cải cách hành chính, tăng cường thông tin, tuyên truyền…

Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập đến một khía cạnh, một lĩnh vực, một đối tượng thường là trung tâm, thậm chí là cái gốc của tham nhũng. Đó là xuất phát điểm từ người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu có vị trí, vị thế quyền lực, ban hành các chủ trương, quyết sách, định đoạt mọi việc nên khi xảy ra tham nhũng không chỉ chịu trách nhiệm mà thông thường người đứng đầu cũng trực tiếp vi phạm, thậm chí là người cầm đầu nên trở thành bị cáo. Điểm lại hàng nghìn vụ án tham nhũng, vụ việc tiêu cực hầu hết đều liên quan đến người đứng đầu.

Tại các cơ quan Trung ương: Các ông Đinh La Thăng (Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương); Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); Hoàng Trung Hải (cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ); Vũ Văn Ninh (cựu Phó Thủ tướng Chính phủ). Liên quan đến vụ án Việt Á hiện nay có trách nhiệm của các ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế). Cũng liên quan vụ án này, 62 giám đốc CDC của 62 tỉnh, thành phố và nhiều giám đốc bệnh viện đa khoa Trung ương, địa phương vi phạm nghiêm trọng. Ở nhiều tỉnh, thành phố những người đứng đầu vi phạm thường kéo cả “thê đội” “dính” theo.

Tại TP Hồ Chí Minh: Các ông Lê Thanh Hải (cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy); Lê Hoàng Quân (Chủ tịch UBND thành phố), Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến… Tại TP Hà Nội, các ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND thành phố); Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Mạnh Quyền … Tại Đà Nẵng: Các ông Nguyễn Xuân Anh (cựu Bí thư Thành ủy), Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND thành phố)… Tại Khánh Hòa: Các ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Lê Thanh Quang, Lê Đức Vinh… Tại Bình Dương: Các ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Văn Cảnh, Nguyễn Thanh Trúc… Tại Đồng Nai: Các ông (bà) Nguyễn Tấn Long, Trương Thanh Giàu, Nguyễn Mộng Huyền…

Trong các lực lượng vũ trang Nhân dân, rất nhiều tướng lĩnh sai phạm đã bị xử lí kỉ luật hoặc hình sự. Tại Quân chủng Phòng không - Không quân: Thượng tướng Phương Minh Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh. Quân chủng Hải quân: Thượng tướng (Đô đốc) Nguyễn Văn Hiến, Trung tướng (Phó đô đốc) Nguyễn Văn Thạch, Thiếu tướng (chuẩn đô đốc), Lê Văn Đạo. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cả một dàn tướng lĩnh: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (Tư lệnh), Trung tướng Hoàng Văn Đồng (Chính ủy), các Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng, Doãn Bảo Quyết. Học viện Quân y: Trung tướng Nguyễn Viết Lượng (Chính ủy),Trung tướng Đỗ Quyết (Giám đốc), các Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ngô Anh Tuấn. Quân khu 9 có Thiếu tướng Trần Văn Tài…

Ngành Công an cũng có nhiều tướng lĩnh vi phạm nghiêm trọng bị xử lí kỉ luật hoặc hình sự: Thượng tướng Trần Việt Tân, Trung tướng Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Công nghệ cao), Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (cựu Giám dốc Công an tỉnh Đồng Nai)…

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chăm sóc người cao tuổi tại gia đình - vấn đề không chỉ của con cháu

Chăm sóc người cao tuổi tại gia đình - vấn đề không chỉ của con cháu

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh hiện nay, tỉ lệ người cao tuổi so với dân số chung đang cao dần. Khi các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngày càng phát triển thì có một bộ phận không ít người cao tuổi chưa đủ điều kiện về tài chính để vào các trung tâm dưỡng lão. Vì vậy, tỉ lệ người cao tuổi sống cùng con cháu vẫn rất cao, nhu cầu chăm sóc tại nhà rất lớn. Tuy nhiên, tình trạng này cũng khiến con cháu của người cao tuổi phải tính toán, nhất là đối với những ông bà, cha mẹ không tự chăm sóc bản thân được mà phải có sự hỗ trợ từ người khác.
Học Bác về yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ và tin tưởng thanh niên

Học Bác về yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ và tin tưởng thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tấm lòng yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ và tin tưởng thanh niên. Nhân cách vĩ đại của Người là tấm gương sáng để hậu thế học tập, noi theo...
An toàn thực phẩm - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

An toàn thực phẩm - Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tạo được sự chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực.
Cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy

Thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, lúc thì cháy biệt thự hạng sang, làm chủ nhà chết; khi thì cháy nhà hàng, nhiều giờ sau mới được dập tắt; lúc thì cháy xưởng dệt, hay kho hàng, khu chứa nguyên liệu, nhiên liệu; v.v… Hậu quả còn lại sau vụ cháy không chỉ tài sản bị thiêu trụi mà nhiều vụ còn gây chết người, thậm chí có những vụ cháy làm chết nhiều người.
Cá Ông với đời sống người dân vùng biển

Cá Ông với đời sống người dân vùng biển

Vào ngày 20 tháng Giêng âm lịch hằng năm, bà con xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tập trung đến Nghĩa địa cá Ông, ở thôn Thuận An dự lễ cầu ngư mong trời thanh, biển lặng, mưa thuận, gió hòa, cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Tin khác

Khắc phục tình trạng “bội chi” xe công

Khắc phục tình trạng “bội chi” xe công
Theo Bộ Tài chính, lượng ô tô công của nước ta hiện nay có gần 40.000 xe (chưa bao gồm xe tại các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước). Sở dĩ có tình trạng “bội chi” xe công là do vẫn còn hiện tượng mua xe vượt tiêu chuẩn, việc điều chuyển xe giữa các cơ quan, đơn vị không đúng thẩm quyền.

Bao giờ rừng mới không bị tàn phá?

Bao giờ rừng mới không bị tàn phá?
Chủ trương đóng cửa rừng ở Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ đưa ra từ năm 2016. Thế nhưng, diện tích rừng Tây Nguyên và ở nhiều địa phương khác vẫn ngày càng thu hẹp.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với vai trò người đứng đầu

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với vai trò người đứng đầu
Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là một sứ mệnh có tính lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngay trong thời kì chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân và Chính phủ”, là “giặc ở trong lòng”, là “giặc nội xâm”. Bước vào công cuộc đổi mới (từ năm 1986), tại hội nghị giữa nhiệm kì khóa VII (năm 1994) Đảng ta đã xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ của đất nước…

Thấy gì về chính sách cho NCT ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang?

Thấy gì về chính sách cho NCT ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang?
Là phóng viên theo dõi mảng công tác Hội Người cao tuổi (NCT), ngoài phong trào của Hội ở các địa phương thì từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ các chính sách ưu việt mà một số địa phương dành cho NCT nói chung và các chế độ cho cán bộ làm công tác Hội nói riêng. Mới đây, tôi tham gia chuyến khảo sát mô hình hoạt động Hội NCT ở tỉnh Bắc Giang và cuộc làm việc của lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Hội NCT tỉnh Bắc Ninh. Những gì tôi nghe, tôi thấy đã là minh chứng sinh động, lí giải tại sao phong trào NCT ở hai tỉnh này lại sôi nổi, phong phú thế!

Chuyện về y phục

Chuyện về y phục
Xã hội ngày càng phát triển, tất nhiên trang phục cũng thay đổi rất phong phú, nhất là thời trang của phụ nữ. Lẽ ra với cái tuổi hơn 70 thì không nên nói về chuyện tế nhị, kín đáo của phụ nữ như áo lót,… nhưng một vài tờ báo online, mạng xã hội thời nay nhiều lúc quá ồn ào can thiệp vào đời tư của một số người như đưa tin giật gân về hoa hậu này, người mẫu kia hay ca sĩ, diễn viên,… nào đó để lộ nội y, áo dài xẻ tà cao quá, mặc áo mỏng trông như không mặc… Xin có đôi điều về cái mà người ta cho là “nhạy cảm”.

Thúc đẩy việc làm cho NCT - Chính sách tốt cho an sinh xã hội

Thúc đẩy việc làm cho NCT - Chính sách tốt cho an sinh xã hội
Kì 2: Giải pháp thúc đẩy việc làm cho NCT
Xem thêm
Phiên bản di động