Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau khi nhận được quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc kỷ luật viên chức quản lý, với hình thức kỷ luật “cách chức” và quyết định tạm dừng phân công nhiệm vụ giảng dạy, ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có đơn khiếu nại. Đối chiếu với các quy định pháp luật, ông Long cho rằng quyết định trên thiếu căn cứ, quy chụp, có tính chất trù dập cá nhân, sai quy trình giải quyết đơn tố cáo...

Tháng 2/2009, ông Long là giảng viên Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Ông Long có tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Tư vấn, Thương mại và Đầu tư nay là Công ty CP Phát triển giáo dục và Quản lý Tài nguyên – Môi trường Bảo Long). Mục đích sử dụng kiến thức bản thân để tư vấn về lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhằm học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Do hiểu biết pháp luật của các cổ đông hạn chế, nên các cổ đông sáng lập đã cử ông Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để ký một số văn bản nội bộ (quy chế công ty, phân công nhiệm vụ cho ban giám đốc) vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.

Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ năm 2012, sau khi Luật Viên chức năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, ông Long biết quy định viên chức không thực tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, nên cổ đông Công ty đã họp và miễn mọi chức vụ của ông trong Công ty. Công ty đã gửi toàn bộ hồ sơ bãi nhiệm các chức danh của ông ở Công ty tới Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ngoài ra, ông Long cũng gửi 1 bộ hồ sơ tới Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Lâm nghiệp (khi đó ông Trần Văn Chứ là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, nay là Hiệu trưởng - cũng biết rất rõ việc này); đồng thời các cổ đông có biên bản họp cổ đông bầu ông Phan Huy Hưng (người viết đơn tố cáo ông Long về tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và kiêm Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) theo Biên bản họp Hội đồng cổ đông mà trực tiếp do chính ông Phan Huy Hưng ký.

Thể hiện tại Biên bản số 12/2013-BB-TĐ-HĐCĐ ngày 1/3/2013 của Hội đồng cổ đông (có 4 người ký) về thay đổi người đại diện theo pháp luật bầu ông Phan Huy Hưng làm Giám đốc – Người đại diện pháp luật thay cho ông Đỗ Văn Bảo). Ông Phan Huy Hưng ký đóng dấu với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ tọa cuộc họp; Thông báo số 14/2013/TBTĐ ngày 1/3/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phan Huy Hưng về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Khiếu nại kết luận vi phạm...

Kết luận nội dung tố cáo số 2340/2020/KL-ĐHLN và Quyết định số 85/2021/QĐ-ĐHLN-TCCB cho rằng việc ông Long góp vốn thành lập doanh nhiệp là vi phạm điểm b, Khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005; điểm b, Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014, điểm b, Khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; điểm b, Khoản 2, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; và cho rằng việc ông Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là vi phạm Khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức năm 2010; điểm b, Khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; điểm b, Khoản 2, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là chưa đúng quy định pháp luật vì:

Thứ nhất, căn cứ vào Khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức năm 2010, viên chức có quyền “được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh…”.

Thứ hai, Công ty đã họp và miễn mọi chức vụ quản lý, điều hành của ông trong công ty từ năm 2012 và đã bầu chính ông Phan Huy Hưng làm chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty.

Thứ ba, căn cứ Khoản 1, Điều 53. Luật Viên chức năm 2010 về Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật quy định “Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Ngoài ra, căn cứ khoản 16, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 về sửa đổi “Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật” quy định 2 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Đối chiếu với quy định nêu trên, thì hành vi của ông Long bắt đầu từ tháng 2/2009, nên đã hết thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Hiệu trưởng Trần Văn Chứ ra quyết định tạm thời thu hồi con dấu của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Thứ tư, giai đoạn 2009-2014, ông Long đã nhượng lại cổ phần do không có khả năng kinh tế để duy trì Công ty. Ông Long chỉ tham gia Công ty với vai trò chuyên gia tư vấn và đại diện cho các cổ đông là người thân tham dự các cuộc họp Công ty khi được yêu cầu vào thời điểm ngày nghỉ cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

Thứ năm, áp dụng hình thức kỷ luật không đúng, chưa đủ cơ sở. Căn cứ vào Điều 18, Nghị định số 112/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức thì hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý thuộc các trường hợp sau đây: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 17 Nghị định này mà tái phạm; Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này; Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

Đối chiếu các hành vi, các quy định nêu trên thì hình thức kỷ luật Cách chức là quá nặng và thiếu căn cứ áp dụng khi ông Long chưa từng vi phạm và bị kỷ luật từ khi công tác đến nay. Hành vi của ông Long được khắc phục kịp thời và chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng và rất nghiệm trọng. Đặc biệt, trong quá trình công tác ông Long luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị giao cho; được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen theo Quyết định số 2827/QĐ-BNN ngày 8/11/2012; được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tặng bằng khen năm Quyết định số 945/QĐ-LHHVN ngày 5/12/2016; nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thứ sáu, việc tạm dừng phân công kế hoạch giảng dạy chưa đúng quy định. Ông Long không vi phạm các quy định liên quan đến công tác giảng dạy, là giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm, uy tín trước đồng nghiệp, sinh viên và xã hội. Nên việc tạm dừng phân công kế hoạch giảng dạy theo Quyết định số 95/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 19/1/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc phân công nhiệm vụ giảng dạy đối với ông Nguyễn Bá Long mang nặng động cơ cá nhân, trù dập, gây bức xúc cho viên chức.

... Đến khiếu nại khác

Thứ nhất, trình tự tổ chức cuộc họp kỷ luật viên chức không đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào trình tự tổ chức cuộc họp xét kỷ luật ngày 14/1/2021 và đối chiếu với trình tự tổ chức cuộc họp xét kỷ luật của hội đồng xét kỷ luật, ông Long cho rằng Hội đồng kỷ luật vi phạm nghiêm trọng Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, viên chức vì Chủ tịch hội đồng kỷ luật (ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng) đã cố tình bỏ qua bước quan trọng tại mục e, Khoản 2, Điều 36. "Viên chức có hành vi vi phạm phát biểu ý kiến; nếu viên chức có hành vi vi phạm không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt, thì Hội đồng kỷ luật tiến hành các trình tự còn lại của cuộc họp quy định tại khoản này". Nhưng thực tế, sau khi các ý kiến thảo luận của Hội đồng và đại biểu xong thì Hội đồng họp kín ngay mà không cho ông Long phát biểu giải trình, giải thích lại những nội dung bị quy chụp, thiếu căn cứ của nhiều ý kiến.

Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng kỷ luật viên chức quản lý của Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Thứ hai, vi phạm nguyên tắc điều hành cuộc họp.

Ngày 23/12/2020 Trường Đại học Lâm nghiệp đã gửi giấy triệu tập tới ông về việc họp xét kiểm điểm vào ngày 31/12/2020. Ông Long đã gửi đơn khiếu nại Kết luận số 2340/KL-ĐHLN vào ngày 29/12/2020.

Tại cuộc họp kiểm điểm vào ngày 31/12/2020, sau khi các ý kiến phát biểu của các các đại biểu và người bị tố cáo xong thì ông Hiệu trưởng – Chủ trì hội nghị không kết luận bất cứ ý kiến nào, không ra thông báo kết luận cuộc họp kiểm điểm. Điều này chứng tỏ Hiệu trưởng sai về nguyên tắc điều hành cuộc họp hành chính.

Thứ ba, ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật và quyết định kỷ luật trong khi đang giải quyết khiếu nại lần 1.

Ngày 31/12/2020, Nhà trường ra Thông báo số 2479/TB-ĐHLN-HCTH về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bản Kết luận số 2340/2020/KL-ĐHLN. Mặc dù, Nhà trường đang trong quá trình giải quyết khiếu nại (lần 1) nhưng Hiệu trưởng vấn ra Quyết định số 04/2021/QĐ-TCCB ngày 4/1/2021 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức và gửi Giấy triệu tập số 09/GTrT-ĐHLN (lần thứ nhất) cho ông Long về tham gia cuộc họp xét kỷ luật viên chức vào ngày 14/1/2021. Điều này chứng tỏ Hiệu trưởng và các cơ quan tham mưu đã qúa nóng vội trong công tác xử lý kỷ luật.

Căn cứ vào hành vi, đối chiếu các quy định của pháp luật ông Long khẳng định, Kết luận của Hội đồng kỷ luật và Quyết định cách chức của Hiệu trưởng thiếu cơ sở, quy chụp, có tính chất trù dập cá nhân. Ông Long đề nghị ông Hiệu trưởng xem xét lại Kết luận giải quyết tố cáo và Quyết định kỷ luật viên chức; thành lập lại Hội đồng kỷ luật để xem xét lại hình thức kỷ luật áp dụng với ông.

Sau khi phòng viên đặt lịch làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp, ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng nhà trường giao cho ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường làm việc với phóng viên. Ông Hà cho rằng, nhà trường rất nhân văn trước khi ra kết luận tố cáo, để thời gian cho ông Long thương lượng giải quyết với người tố cáo, nhưng không được nên buộc nhà trường phải ra kết luận. Đồng thời, việc tổ chức họp xét kỉ luật của hội đồng kỷ luật hoàn toàn khách quan…

Ông Nguyễn Bá Long đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường xem xét chỉ đạo Nhà trường giải quyết công tâm để bảo vệ quyền lợi chính đáng đối với ông.

Nguyễn Hải, Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An hai lần ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66 ha đất của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát). Việc ngăn chặn này thể hiện dấu hiệu trái luật, gây hậu quả khiến chủ đầu tư lâm cảnh “một cổ hai tròng”, số tiền thiệt hại đã hơn 857 tỉ đồng và vẫn chưa dừng lại, …
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà Từ Kim Nguyệt, ở phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép …
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ông Nguyễn Văn Của, sinh 1955, ngụ khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9, nay là TP Thủ Đức, khởi kiện yêu cầu các ông, bà: Châu Hồng Hoàng, Châu Thị Hồng, Châu Thị Nga, Châu Hồng Mùi, trả lại ông Của hơn 1.000m2 đất tại khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, TP Thủ Đức.
Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật từ rất lâu, nhưng do người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, trong khi Chấp hành viên xác định không đúng đối tượng phải thi hành án, nên vụ việc kéo dài đến nay 26 năm, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, cần được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …

Tin khác

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)
Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?
Ông Huỳnh Ngọc P, thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh ông Lưu Hữu Thước, Giám đốc và ông Võ Duy Khánh, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Hiệp Phát (Sau đây gọi tắt là Công ty Long Hiệp Phát) có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 230 triệu đồng của ông P. Tuy nhiên, đến nay đơn của ông P vẫn chưa được giải quyết theo quy định …

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?
Một số cá nhân đội lốt công ty bất động sản với chiêu thức thu gom đất của nông dân tự động phân lô, làm đường vẽ ra dự án để bán cho khách hàng… đến nay không phải là chuyện hiếm. Sự việc dưới đây, thêm một thí dụ điển hình.

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp
Vừa qua, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, việc ký kết hai bên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP. Hồ Chí Minh”.

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!
Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới nhận đơn của Luật sư (LS) Trần Cao Phú, Giám đốc và LS Trần Cao Cường, Phó Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Trần Cao, thuộc Đoàn LS TP Hồ Chí Minh, trụ sở số 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh: Kiểm sát viên và Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức có hành vi thể hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cản trở hành nghề hợp pháp của LS.
Xem thêm
Kiến nghị xử lý sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kiến nghị xử lý sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà ...
Quảng Bình:  Khởi tố trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng

Quảng Bình: Khởi tố trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng

Được giao giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen, nhưng Hồ Trọng Bình đã không kịp thời ngăn chặn nạn khai thác ...
Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các nhà thờ

Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các nhà thờ

Ngày 5/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều tra làm rõ 5 đối tượng ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động