Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau khi nhận được quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc kỷ luật viên chức quản lý, với hình thức kỷ luật “cách chức” và quyết định tạm dừng phân công nhiệm vụ giảng dạy, ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có đơn khiếu nại. Đối chiếu với các quy định pháp luật, ông Long cho rằng quyết định trên thiếu căn cứ, quy chụp, có tính chất trù dập cá nhân, sai quy trình giải quyết đơn tố cáo...

Tháng 2/2009, ông Long là giảng viên Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Ông Long có tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Tư vấn, Thương mại và Đầu tư nay là Công ty CP Phát triển giáo dục và Quản lý Tài nguyên – Môi trường Bảo Long). Mục đích sử dụng kiến thức bản thân để tư vấn về lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhằm học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Do hiểu biết pháp luật của các cổ đông hạn chế, nên các cổ đông sáng lập đã cử ông Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để ký một số văn bản nội bộ (quy chế công ty, phân công nhiệm vụ cho ban giám đốc) vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.

Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp

Từ năm 2012, sau khi Luật Viên chức năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, ông Long biết quy định viên chức không thực tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, nên cổ đông Công ty đã họp và miễn mọi chức vụ của ông trong Công ty. Công ty đã gửi toàn bộ hồ sơ bãi nhiệm các chức danh của ông ở Công ty tới Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ngoài ra, ông Long cũng gửi 1 bộ hồ sơ tới Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Lâm nghiệp (khi đó ông Trần Văn Chứ là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, nay là Hiệu trưởng - cũng biết rất rõ việc này); đồng thời các cổ đông có biên bản họp cổ đông bầu ông Phan Huy Hưng (người viết đơn tố cáo ông Long về tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và kiêm Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) theo Biên bản họp Hội đồng cổ đông mà trực tiếp do chính ông Phan Huy Hưng ký.

Thể hiện tại Biên bản số 12/2013-BB-TĐ-HĐCĐ ngày 1/3/2013 của Hội đồng cổ đông (có 4 người ký) về thay đổi người đại diện theo pháp luật bầu ông Phan Huy Hưng làm Giám đốc – Người đại diện pháp luật thay cho ông Đỗ Văn Bảo). Ông Phan Huy Hưng ký đóng dấu với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ tọa cuộc họp; Thông báo số 14/2013/TBTĐ ngày 1/3/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phan Huy Hưng về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Khiếu nại kết luận vi phạm...

Kết luận nội dung tố cáo số 2340/2020/KL-ĐHLN và Quyết định số 85/2021/QĐ-ĐHLN-TCCB cho rằng việc ông Long góp vốn thành lập doanh nhiệp là vi phạm điểm b, Khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005; điểm b, Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014, điểm b, Khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; điểm b, Khoản 2, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; và cho rằng việc ông Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là vi phạm Khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức năm 2010; điểm b, Khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; điểm b, Khoản 2, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là chưa đúng quy định pháp luật vì:

Thứ nhất, căn cứ vào Khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức năm 2010, viên chức có quyền “được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh…”.

Thứ hai, Công ty đã họp và miễn mọi chức vụ quản lý, điều hành của ông trong công ty từ năm 2012 và đã bầu chính ông Phan Huy Hưng làm chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty.

Thứ ba, căn cứ Khoản 1, Điều 53. Luật Viên chức năm 2010 về Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật quy định “Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Ngoài ra, căn cứ khoản 16, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 về sửa đổi “Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật” quy định 2 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Đối chiếu với quy định nêu trên, thì hành vi của ông Long bắt đầu từ tháng 2/2009, nên đã hết thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Hiệu trưởng Trần Văn Chứ ra quyết định tạm thời thu hồi con dấu của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Thứ tư, giai đoạn 2009-2014, ông Long đã nhượng lại cổ phần do không có khả năng kinh tế để duy trì Công ty. Ông Long chỉ tham gia Công ty với vai trò chuyên gia tư vấn và đại diện cho các cổ đông là người thân tham dự các cuộc họp Công ty khi được yêu cầu vào thời điểm ngày nghỉ cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

Thứ năm, áp dụng hình thức kỷ luật không đúng, chưa đủ cơ sở. Căn cứ vào Điều 18, Nghị định số 112/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức thì hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý thuộc các trường hợp sau đây: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 17 Nghị định này mà tái phạm; Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này; Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

Đối chiếu các hành vi, các quy định nêu trên thì hình thức kỷ luật Cách chức là quá nặng và thiếu căn cứ áp dụng khi ông Long chưa từng vi phạm và bị kỷ luật từ khi công tác đến nay. Hành vi của ông Long được khắc phục kịp thời và chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng và rất nghiệm trọng. Đặc biệt, trong quá trình công tác ông Long luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị giao cho; được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen theo Quyết định số 2827/QĐ-BNN ngày 8/11/2012; được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tặng bằng khen năm Quyết định số 945/QĐ-LHHVN ngày 5/12/2016; nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thứ sáu, việc tạm dừng phân công kế hoạch giảng dạy chưa đúng quy định. Ông Long không vi phạm các quy định liên quan đến công tác giảng dạy, là giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm, uy tín trước đồng nghiệp, sinh viên và xã hội. Nên việc tạm dừng phân công kế hoạch giảng dạy theo Quyết định số 95/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 19/1/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc phân công nhiệm vụ giảng dạy đối với ông Nguyễn Bá Long mang nặng động cơ cá nhân, trù dập, gây bức xúc cho viên chức.

... Đến khiếu nại khác

Thứ nhất, trình tự tổ chức cuộc họp kỷ luật viên chức không đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào trình tự tổ chức cuộc họp xét kỷ luật ngày 14/1/2021 và đối chiếu với trình tự tổ chức cuộc họp xét kỷ luật của hội đồng xét kỷ luật, ông Long cho rằng Hội đồng kỷ luật vi phạm nghiêm trọng Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, viên chức vì Chủ tịch hội đồng kỷ luật (ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng) đã cố tình bỏ qua bước quan trọng tại mục e, Khoản 2, Điều 36. "Viên chức có hành vi vi phạm phát biểu ý kiến; nếu viên chức có hành vi vi phạm không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt, thì Hội đồng kỷ luật tiến hành các trình tự còn lại của cuộc họp quy định tại khoản này". Nhưng thực tế, sau khi các ý kiến thảo luận của Hội đồng và đại biểu xong thì Hội đồng họp kín ngay mà không cho ông Long phát biểu giải trình, giải thích lại những nội dung bị quy chụp, thiếu căn cứ của nhiều ý kiến.

Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp
Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng kỷ luật viên chức quản lý của Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Thứ hai, vi phạm nguyên tắc điều hành cuộc họp.

Ngày 23/12/2020 Trường Đại học Lâm nghiệp đã gửi giấy triệu tập tới ông về việc họp xét kiểm điểm vào ngày 31/12/2020. Ông Long đã gửi đơn khiếu nại Kết luận số 2340/KL-ĐHLN vào ngày 29/12/2020.

Tại cuộc họp kiểm điểm vào ngày 31/12/2020, sau khi các ý kiến phát biểu của các các đại biểu và người bị tố cáo xong thì ông Hiệu trưởng – Chủ trì hội nghị không kết luận bất cứ ý kiến nào, không ra thông báo kết luận cuộc họp kiểm điểm. Điều này chứng tỏ Hiệu trưởng sai về nguyên tắc điều hành cuộc họp hành chính.

Thứ ba, ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật và quyết định kỷ luật trong khi đang giải quyết khiếu nại lần 1.

Ngày 31/12/2020, Nhà trường ra Thông báo số 2479/TB-ĐHLN-HCTH về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bản Kết luận số 2340/2020/KL-ĐHLN. Mặc dù, Nhà trường đang trong quá trình giải quyết khiếu nại (lần 1) nhưng Hiệu trưởng vấn ra Quyết định số 04/2021/QĐ-TCCB ngày 4/1/2021 về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức và gửi Giấy triệu tập số 09/GTrT-ĐHLN (lần thứ nhất) cho ông Long về tham gia cuộc họp xét kỷ luật viên chức vào ngày 14/1/2021. Điều này chứng tỏ Hiệu trưởng và các cơ quan tham mưu đã qúa nóng vội trong công tác xử lý kỷ luật.

Căn cứ vào hành vi, đối chiếu các quy định của pháp luật ông Long khẳng định, Kết luận của Hội đồng kỷ luật và Quyết định cách chức của Hiệu trưởng thiếu cơ sở, quy chụp, có tính chất trù dập cá nhân. Ông Long đề nghị ông Hiệu trưởng xem xét lại Kết luận giải quyết tố cáo và Quyết định kỷ luật viên chức; thành lập lại Hội đồng kỷ luật để xem xét lại hình thức kỷ luật áp dụng với ông.

Sau khi phòng viên đặt lịch làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp, ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng nhà trường giao cho ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường làm việc với phóng viên. Ông Hà cho rằng, nhà trường rất nhân văn trước khi ra kết luận tố cáo, để thời gian cho ông Long thương lượng giải quyết với người tố cáo, nhưng không được nên buộc nhà trường phải ra kết luận. Đồng thời, việc tổ chức họp xét kỉ luật của hội đồng kỷ luật hoàn toàn khách quan…

Ông Nguyễn Bá Long đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường xem xét chỉ đạo Nhà trường giải quyết công tâm để bảo vệ quyền lợi chính đáng đối với ông.

Nguyễn Hải, Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Tin khác

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm
Cảng hoạt động không phép, cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, côn đồ lộng hành ép ngư dân phải vào cảng lậu để thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu mỗi ngày, đó là sự thật “kinh hoàng” đang diễn ra tại cảng Phước Thịnh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh
Sau những phản ánh của người dân về nạn bảo kê tàu, thuyền ở vùng cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phóng viên Tạp chí Ngày mới online đã nhiều ngày bám tàu ngư dân để ghi nhận thực tế. Sự việc chứng kiến cảnh côn đồ lộng hành, hung hãn cầm kiếm chém ngư dân mới chỉ là màn mở đầu cho chuỗi sự thật đã tồn tại bấy lâu nay đã thôi thúc phóng viên đi tìm căn nguyên, gốc rễ của sự thật kinh hoàng.
Xem thêm
Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông
‘Gạo ông Cua’ lại bị làm giả

‘Gạo ông Cua’ lại bị làm giả

Để ngặn chặn tình trạng gạo ST25 giả, doanh nghiệp của ông Cua đã cho ra sản phẩm có gắn hình “cha đẻ”, tem chống hàng giả… Nhưng chỉ vài ngày sau trên thị trường lại xuất hiện bao bì y chang.
Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La

Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La

Công an huyện Quảng Trạch vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhóm 4 đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực Cảng Hòn La về hành vi Cố ý gây thương tích.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động