Nghề công tác xã hội, thực trạng và giải pháp

Bài 5: Mục tiêu phát triển nghề công tác xã hội đến năm 2030

Xuất phát từ nhu cầu xã hội và để đáp ứng được sự phát triển của thực tiễn, ngày 25/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020, đặt nền tảng cho sự phát triển nghề này ở Việt Nam.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chương trình phối hợp
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chương trình phối hợp

Cần thiết thực thi nghề CTXH chuyên nghiệp

Hiện nay, số người tiếp cận sử dụng các dịch vụ công tác xã hội chiếm khoảng 28% dân số, trong đó trong đó có khoảng gần 12 triệu người cao tuổi, 7,6 triệu người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, hàng triệu người hưởng trợ cấp người có công với cách mạng, 1,6 triệu hộ nghèo chiếm tỉ lệ 6,72%, 1,3 triệu hộ cận nghèo chiếm 5,32% , khoảng 2,83 triệu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hơn 1,8 triệu hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hằng năm, khoảng 254.000 người nhiễm HIV được phát hiện, hơn 210.000 người nghiện ma túy, nhiều gia đình có bạo lực và bạo hành ở các cấp độ khác nhau; ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị buôn bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố; hàng ngàn xã đặc biệt khó khăn và có vấn đề xã hội (tệ nạn xã hội, cuộc sống nghèo khổ); và các cá nhân, gia đình, nhóm xã hội nảy sinh các vấn đề xã hội (đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt). Số lượng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt lớn; sự biến động số lượng ở mỗi nhóm đối tượng rất khác nhau.

Trong số gần 12 triệu người cao tuổi; có khoảng 1,9 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, khoảng 10 nghìn người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, cả nước có gần 3 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Số lượng người cao tuổi tăng nhanh, nhưng số lượng cơ sở chăm sóc người cao tuổi còn thiếu về số lượng, không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, nhất là trong điều kiện hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi chưa được quy hoạch tổng thể, dài hạn; cơ sở vật chất lạc hậu, trang thiết bị thiếu thốn; chưa có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trị liệu, tư vấn, tham vấn, phục hồi chức năng cho người cao tuổi...

NCT không chỉ cần được bảo vệ, chăm sóc, mà còn cần được phát huy và tham gia các hoạt động xã hội
NCT không chỉ cần được bảo vệ, chăm sóc, mà còn cần được phát huy và tham gia các hoạt động xã hội

Đối với các nhóm đối tượng khác, gồm người nghiện ma túy, người nhiễm HIV, phụ nữ bị bạo hành và các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đều có xu hướng tăng, còn người lang thang, người nghèo có xu hướng giảm. Cùng với sự phát triển kinh tế, những thay đổi về cách thức làm việc đã ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, như sự di chuyển hay thời gian làm việc kéo dài làm cho thời gian để một gia đình ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hạn chế. Thêm vào đó, vấn đề nghiện rượu, ma túy, bạo lực trong gia đình và lạm dụng trẻ em cũng tăng lên. Trẻ em và phụ nữ thường có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi đói nghèo, trực tiếp hoặc là nạn nhân của bạo lực trong gia đình, lạm dụng và nạn nhân của tệ nạn buôn bán người. Phụ nữ trẻ lên thành phố bị thất nghiệp có thể bị sa vào con đường mại dâm. Vấn đề trẻ em lang thang từ quê lên thành phố kiếm tiền bằng cách bán hàng trên đường phố hoặc đi xin ăn, nguy cơ mắc vào tệ nạn mại dâm, ma túy hay các tệ nạn khá cao. Do vậy, xã hội rất cần có những nhân viên CTXH chuyên nghiệp để giúp các gia đình có vấn đề và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hòa nhập cộng đồng và tự vươn lên trong cuộc sống.

Định hướng đến năm 2030

Định hướng của Chính phủ và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là phát triển CTXH trở thành một nghề ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về CTXH; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đạt yêu cầu về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao chất lượng dịch vụ CTXH trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ CTXH của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

Một buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Một buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Giai đoạn 2021 - 2025, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lí đồng bộ, thống nhất để phát triển CTXH. Phấn đấu đến năm 2025, 60% cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hỗ trợ đối tượng yếu thế bố trí được nhân lực làm CTXH. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kĩ năng cho 50% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH.

Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có cung cấp dịch vụ CTXH, trong đó các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đạt tối thiểu 50% số cơ sở trợ giúp xã hội; tỉ lệ người hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ CTXH tăng 20% vào năm 2025. Đổi mới đào tạo CTXH; hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học CTXH; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành CTXH. Hoàn thiện, sửa đổi chính sách khuyến khích xã hội hóa, tăng cường thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển CTXH trợ giúp cho các đối tượng yếu thế và người dân.

Bài dưỡng sinh của NCT huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Bài dưỡng sinh của NCT huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lí về phát triển CTXH; tăng cường thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH; tạo môi trường pháp lí đồng bộ, hội nhập quốc tế và thống nhất để phát triển CTXH tại Việt Nam.

Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, trong đó các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đạt 60% số cơ sở trợ giúp xã hội vào năm 2030; tỉ lệ người hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ và quản lí từ các cơ sở trợ giúp xã hội tăng tối thiểu 20% vào năm 2030.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa phát triển CTXH; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về CTXH; trong đó bảo đảm 95% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ CTXH phù hợp. Đào tạo, đào tạo lại cho 40.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; đào tạo kĩ năng CTXH chuyên sâu trong chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù; đào tạo 1.000 cán bộ y tế lao động xã hội đang làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội có cung cấp dịch vụ CTXH.

Các giải pháp được đưa ra bao gồm rà soát các quy định của văn bản quy phạm pháp luật để xem xét sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành để tạo hành lang pháp lí đồng bộ, thống nhất nhằm phát triển nghề CTXH. Điều tra, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH; lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về CTXH; nâng cao năng lực thu thập, xử lí thông tin về nghề CTXH, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lí. Tăng cường giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và các chính sách, pháp luật về CTXH.

Đặc biệt, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, bao gồm các tổ chức đa phương, song phương và các tổ chức phi Chính phủ trên cả 3 lĩnh vực kĩ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển CTXH.
Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dấu ấn nhà địa chủ

Dấu ấn nhà địa chủ

Trong di sản kiến trúc thời phong kiến còn lại đến ngày nay, ngoài đền chùa, lăng miếu thì còn phải kể đến nhà địa chủ ở một số vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Những ngôi nhà cổ này phản ánh sự giàu có của các “chúa đất” xưa kia mà hiện tại nhiều người trẻ tuổi chưa hề biết…
Rượu và những biến chứng thần kinh nguy hiểm

Rượu và những biến chứng thần kinh nguy hiểm

Từ xa xưa ông bà ta đã biết nấu rượu và dùng rượu để phục vụ cho đời sống. Rượu trong y học vừa có tác dụng bồi bổ sức khỏe, hoạt huyết, vừa tạo sự hưng phấn, tiêu thực cho người sử dụng… Tuy nhiên, gần đây việc sử dụng rượu, bia có những cảnh báo gây nguy hại.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa là 1 trong 4 lĩnh vực quan trọng để phát triển đất nước: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa"...
Cha mẹ nên dành thời gian vui chơi cùng con trẻ mỗi ngày

Cha mẹ nên dành thời gian vui chơi cùng con trẻ mỗi ngày

Vào dịp học sinh nghỉ Hè, đại đa số các em đều tự vui chơi, giải trí, tự “quản lí” mình do cha mẹ bận bịu với công việc, với cuộc sống mưu sinh. Thực tế thì có không nhiều cha mẹ thật sự có thời gian và đủ kiên nhẫn, đủ năng lượng để vui chơi cùng con mỗi ngày. Chúng ta cần biết rằng, dành thời gian vui chơi cùng con, nhất là với các em dưới 10 tuổi, không chỉ giúp trẻ gắn kết yêu thương với cha mẹ mà còn giúp các bé phát triển trí thông minh và hoàn thiện nhiều kĩ năng quan trọng trong cuộc đời…
Nâng cao “tính Đảng” của người đảng viên

Nâng cao “tính Đảng” của người đảng viên

“Tính Đảng” của đảng viên được hiểu là sự thừa nhận một cách tự nguyện, tự giác và tuyệt đối trung thành với nền tảng tư tưởng, lí tưởng cách mạng mà Đảng lựa chọn: Đó là sự tuân thủ tính tổ chức và tính kỉ luật; là những chuẩn mực trong mọi hành vi, lời nói trong các hoạt động xã hội. Việc nâng cao “tính Đảng” của người đảng viên có ý nghĩa quan trọng, tạo ra sự đồng thuận về lí tưởng cách mạng; sự thống nhất, đoàn kết trong hành động; sự tiên phong và là tấm gương sáng có sức thu hút dẫn dắt quần chúng Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng…

Tin khác

Vấn đề cốt lõi của thị trường bất động sản

Vấn đề cốt lõi của thị trường bất động sản
Để phát triển ổn định, thị trường bất động sản (BĐS) phát triển cần huy động nguồn lực từ các kênh, như: Đầu tư trực tiếp, nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, vốn tự có của người dân, doanh nghiệp… trong đó, vốn tín dụng chỉ là một trong các kênh cần có để thị trường BĐS phát triển.

Suy ngẫm về hai lần sinh nhật của Bác Hồ

Suy ngẫm về hai lần sinh nhật của Bác Hồ
Trong cuộc đời của Bác Hồ có hai lần sinh nhật rất đặc biệt. Lần thứ nhất vào ngày 19/5/1946, Bác chủ động tổ chức.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Đây là điểm nhấn rất quan trọng, trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số người cố tình không hiểu, hoặc cố ý làm rối rắm vấn đề đã nêu nhiều ý kiến, đại loại như: Đã là "cơ chế thị trường" thì cứ thế mà đi, còn "định hướng" gì nữa, hay là chủ nghĩa xã hội chưa có mô hình...

Mãi mãi giương cao ngọn cờ tư tưởng bất diệt

Mãi mãi giương cao ngọn cờ tư tưởng bất diệt
Đã 106 năm trôi qua nhưng tiếng đại bác trên chiến hạm Rạng Đông ngày 7/11/1917, mở đầu “10 ngày rung chuyển thế giới”, (tên tác phẩm của Giôn-rít, Mỹ) vẫn còn vang vọng toàn cầu. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt vĩ đại, mở ra thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Có thể khẳng định rằng, ở Việt Nam chưa có ai được ca ngợi, đề cao nhiều như lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Để học sinh chọn nghề, lập nghiệp thành công

Để học sinh chọn nghề, lập nghiệp thành công
Bên cạnh lựa chọn đại học để theo đuổi ước mơ, những năm gần đây, có không ít học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở đã quyết định học nghề, với mong muốn lập nghiệp sớm.

Đại đoàn kết toàn dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ

Đại đoàn kết toàn dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 120). Bởi vậy, đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tích hợp văn hóa Đông - Tây với lí tưởng XHCN - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Tích hợp văn hóa Đông - Tây với lí tưởng XHCN - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Tích hợp Văn hoá Đông - Tây với lí tưởng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở truyền thống văn hoá dân tộc, phải kể đến anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1890 - 1969)...

Chính sách xã hội bao trùm, tiến bộ và công bằng xã hội

Chính sách xã hội bao trùm, tiến bộ và công bằng xã hội
Chính sách xã hội là hệ thống cơ chế, chính sách bao gồm chương trình, giải pháp của Đảng, Nhà nước bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội mang tính bao trùm, toàn diện nhằm góp phần đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh và thể hiện tính ưu việt của chế độ.

Cần tư duy lại nền nông nghiệp

Cần tư duy lại nền nông nghiệp
Cần tư duy lại nền nông nghiệp theo hướng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ sản lượng sang số lượng để không còn câu chuyện “được mùa rớt giá, được giá mất mùa” hoặc “giải cứu nông sản”.

Vai trò của Stalin trong thắng lợi của Liên Xô trước phát xít Đức

Vai trò của Stalin trong thắng lợi của Liên Xô trước phát xít Đức
Sau khi Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) qua đời, Iosif Vissarionovich Stalin (1878-1953) trở thành người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô. Stalin đã có công lao to lớn trong việc xây dựng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và xây dựng hệ thống XHCN trên thế giới.

Vai trò “trụ cột” của NCT trong gia đình

Vai trò “trụ cột” của NCT trong gia đình
Với vị thế “cây cao bóng cả”, NCT là trụ cột tinh thần, người “cầm trịch” cho gia đình phát triển. NCT có vai trò rất lớn trong việc hình thành những giá trị văn hoá gia đình, là người chọn lọc, phát triển và truyền lại những giá trị văn hoá tốt đẹp ấy cho các thế hệ...

Vai trò “trụ cột” của người cao tuổi trong gia đình

Vai trò “trụ cột” của người cao tuổi trong gia đình
Việt Nam đang là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, nhóm người từ 60 tuổi trở lên sẽ đạt khoảng hơn 21 triệu người, chiếm 20% tổng dân số. Tỉ lệ này sẽ tăng lên 25%, tương đương 27 triệu người vào năm 2050. Do đó, sự ảnh hưởng của NCT đối với cộng đồng càng lớn...

Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác

Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 5 lòng người dân Thành Nam lại bâng khuâng nhớ Bác - Nhớ không chỉ là ngày sinh nhật của Người mà còn là lần cuối cùng được đón Bác về thăm...

V.I.Lênin với tầm nhìn đổi mới và sáng tạo

V.I.Lênin với tầm nhìn đổi mới và sáng tạo
Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”1. Tầm nhìn đổi mới và sáng tạo của V.I.Lênin thể hiện rõ nhất từ việc Người lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sau đó là sự thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu xóa bỏ chế độ người bóc lột người...
Xem thêm
Phiên bản di động