Vụ tranh chấp Dự án khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở tỉnh Long An:

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Công ty Hồng Phát

Lương tâm, trách nhiệm của tân Cục trưởng…

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An Bùi Phú Hưng nhận thức một cách đầy đủ, rõ ràng Phán quyết Trọng tài không thể thi hành trên thực tế bởi quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp quy định, việc thành lập công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của các bên, không ai được ép buộc hay làm thay.

Với sự nhận thức sâu sắc về pháp luật, cộng với lương tâm, trách nhiệm và vai trò một lãnh đạo, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng đã làm một việc mà lẽ ra vị Cục trưởng tiền nhiệm Nguyễn Văn Gấu đã phải làm nhiều từ năm trước. Đó là kí kiến nghị gửi toà án, điều mà Công ty Hồng Phát đã từng đề nghị và Cục trưởng Nguyễn Văn Gấu hứa xem xét rồi “quên” cho đến khi “hạ cánh”.

Ngày 5/10/2018, Cục trưởng Bùi Phú Hưng kí Văn bản số 458/CV-CTHADS gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nêu cụ thể như sau: Cục THADS tỉnh Long An đang tổ chức thi hành Phán quyết vụ kiện số 29/12 ngày 25/4/2013 (Phán quyết Trọng tài) giữa CPL và Công ty Hồng Phát. Ngày 25/9/2013, TAND TP Hồ Chí Minh có Quyết định số 1171/2013/KDTM công nhận hiệu lực của Phán quyết Trọng tài, có nội dung:“... Chấp nhận yêu cầu của CPL, rằng Công ty Hồng Phát phải thực hiện tiếp tục Thỏa thuận khung, bao gồm thực hiện thủ tục xin phép cần thiết và có được giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh của Dự án; và Công ty Hồng Phát phải đóng góp quyền sử dụng đất Giai đoạn 1 đứng tên của Công ty Hồng Phát vào Công ty liên doanh”.

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Văn bản 458/CV-CTHADS do Cục trưởng Bùi Phú Hưng kí ngày 5/10/2018, khẳng định "không thực hiên được Phán quyết Trọng tài"

Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của CPL, Quyết định ủy thác của Cục THADS TP Hồ Chí Minh, Cục THADS tỉnh Long An đã tổ chức thi hành xong phần “phí trọng tài” 114.201,16 USD; còn phải tiếp tục thi hành phần nội dung thực hiện Thỏa thuận khung.

Cục trưởng Bùi Phú Hưng khẳng định: “Đây là vụ việc phức tạp, việc thực hiện nội dung Phán quyết Trọng tài do hiện nay pháp luật quy định chưa chặt chẽ, rõ ràng nên rất khó để tổ chức thi hành trên thực tế. Cụ thể: Theo quy định của Luật đầu tư và pháp luật khác có liên quan, việc thành lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của các bên đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả cơ quan THADS) không thể thực hiện thay các bên đương sự. Để thực hiện Phán quyết Trọng tài, quá trình tổ chức thi hành án, Cục THADS đã nhiều lần tạo điều kiện cho hai bên thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh, tuy nhiên, đến nay việc thỏa thuận vẫn không có kết quả”.

Cũng trong Văn bản số 458/CV-CTHADS, Cục trưởng Bùi Phú Hưng trích dẫn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Ngày 31/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8248/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (trên cơ sở Văn bản số 123/BC-BTP ngày 4/6/2018 của Bộ Tư pháp và Văn bản s 3333/VKSTC-V11 ngày 10/8/2018 của Viện KSND Tối cao), nội dung:“Đồng ý về nguyên tắc hướng giải quyết của Bộ Tư pháp nêu tại Văn bản số 123/BC-BTP ngày 4/6/2018. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Viện KSND Tối cao, UBND tỉnh Long An thực hiện việc thi hành án liên quan đến Công ty Hồng Phát theo đúng quy định của pháp luật. Nếu có tranh chấp về việc góp vốn và bồi thường thiệt hại trong việc thực hiện Thỏa thuận khung giữa hai công ty, Bộ Tư pháp chủ trì, phi hợp với Viện KSND tối cao, UBND tỉnh Long An hướng dẫn các công ty khởi kiện tại TAND để giải quyết vụ việc thi hành án theo quy định ca pháp luật”.

Cục trưởng Bùi Phú Hưng kết luận: “Do đó, để Bản án, Quyết định của Tòa án được thi hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, Cục THADS tỉnh Long An thông báo về việc không thực hiện được nội dung nêu trên của Phán quyết Trọng tài và trân trọng đề nghị TAND TP Hồ Chí Minh có hướng dẫn xử lý, thông báo với các đương sự thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc thực hiện Phán quyết Trọng tài, Quyết định số 1171/2013/KDTM-ST ngày 25/9/2013 của TAND TP Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ”.

Như vậy, Cục trưởng Bùi Phú Hưng đã khẳng định rất rõ ràng: “Không thực hiện được Phán quyết Trọng tài”. Liên quan đến việc ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát, lãnh đạo của cả ba cơ quan, gồm Cục THADS tỉnh Long An, Tổng cục THADS và Bộ Tư pháp đều thống nhất khẳng định “không có căn cứ”. Cụ thể:

Tại Văn bản số 123/BC-BTP ngày 4/6/2018 của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng khẳng định: “Không có cơ sở để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty Hồng Phát theo Điều 71 của Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014. Theo quy định của Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì sau khi kê biên, cơ quan THADS phải áp dụng các biện pháp tiếp theo để xử lý tài sản như: Thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản...Trường hợp, cơ quan THADS tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty Hồng Phát thì không đúng theo nội dung Phán quyết Trọng tài”.

Tại Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn, khẳng định: “Theo quy định tại khoản 4 Điều 69, Điều 71 Luật THADS 2014, Cơ quan THADS không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát, đồng thời cũng không có cơ s để tiếp tục yêu cu thực hiện Văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017 của Cục THADS tỉnh Long An”.

Chính Cục trưởng Bùi Phú Hưng cũng có quan điểm nhất thống với lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, thể hiện qua hàng loạt văn bản, trong đó có cả Văn bản số 458/CV-CTHADS ngày 5/10/2018 gửi TAND TP Hồ Chí Minh, khẳng định: “Cục THADS tỉnh Long An không có căn cứ đ cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 69, Điều 71 Luật THADS 2014; cũng như không cơ sở để tiếp tục duy trì Công văn số 525/CTHA”.

Không chỉ Cục trưởng Hưng mà cả Viện KSND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đều có cùng quan điểm tại cuộc họp ngày 28/11/2018: “Chấm dứt hiệu lực Văn bản số 525/CTHA”.

Ngày 29/11/2018, Chấp hành viên Võ Văn Xuân, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS - Cục THADS tỉnh Long An, ký Văn bản số 682/CTHADS-NV, về việc “Chấm dứt hiệu lực Văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017.

Chấp hành viên Võ Văn Xuân “nhấn mạnh” trong Văn bản số 682/CTHADS-NV: “Trong trường hợp, các bên đã thành lập được Công ty liên doanh mà Công ty Hồng Phát không đưa 13 Quyền sử dụng đất góp vốn vào trong Công ty liên doanh thì Cơ quan THADS sẽ phối hợp với Quý cơ quan để tổ chức việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật”.

Văn bản số 682/CTHADS-NV được gửi đến Tổng cục THADS, Chủ tịch UBND tỉnh Long An kiêm Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Viện KSND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp…

Sáng đúng, trưa sai, chiều…vừa sai vừa đúng (!)

Ngày 29/11/2018, Cục trưởng Bùi Phú Hưng kí Văn bản số 493/BC-CTHADS gửi các cơ quan chức năng, xác định Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An ban hành Văn bản số 682/CTHADS-NV về việc “chấm dứt hiệu lực Văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017”.

Đại diện chủ Dự án trình bày: Sau hơn 14 tháng Công ty Hồng Phát ròng rã khiếu nại, kiến nghị, cựu Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã hai lần chỉ đạo. Lãnh đạo các cơ quan chức năng từ Trung ương (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Viện KSND Tối cao,…) đến địa phương (UBND tỉnh Long An, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, cùng các Sở, ngành liên quan…) đã vào cuộc và có kết luận liên quan đến Phán quyết Trọng tài “3 sai” lộ rõ vi Hiến, cũng như giải toả lệnh “cấm vận” đối với 13 QSDĐ của Công ty Hồng Phát.

Tính từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2018, đã có hàng loạt văn bản được ban hành. Trong đó, điển hình là Văn bản số 123/BC-BTP ngày 4/6/2018 của Bộ Tư pháp (được cựu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý trên nguyên tắc), Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018 của Tổng cục THADS; Văn bản số 458/CV-CTHADS ngày 5/10/2018 của Cục THADS tỉnh Long An…Trong các văn bản này, ngoài nội dung “không có cơ sở để ngăn chặn, cưỡng chế kê biên đối với 13 QSDĐ”, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh Long An kết luận nội dung mang tính cốt lõi, là: Việc thành lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của Công ty Hồng Phát và Công ty CPL; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả cơ quan đăng ký kinh doanh hay cơ quan THADS) không thể thực hiện thay các bên đương sự. Khi các bên đã thành lập được Công ty liên doanh mà Hồng Phát không đưa 13 QSDĐ góp vốn vào Công ty Liên doanh, thì Cơ quan THADS sẽ tổ chức việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật THADS.

Ngoài các văn bản nêu trên, lãnh đạo Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh Long An còn xác định rõ với CPL tại nhiều cuộc họp, cũng như giải quyết khiếu nại của CPL. Cụ thể:

Tại cuộc họp “giải quyết việc thi hành Phán quyết Trọng tài” ngày 17/10/2018, do Cục trưởng Bùi Phú Hưng chủ trì, có sự tham dự của đại diện CPL gồm Tổng Giám đốc Alan Tong Kwok Lun và Luật sư Lương Văn Trung. Cuộc họp này được Cục trưởng cho công khai ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình làm việc để lưu hồ sơ làm cơ sở giải quyết thi hành án theo quy định pháp luật. Cục trưởng Hưng kết luận:

Thứ nhất, việc thành lập công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của các bên đương sự, không ai được làm thay.

Thứ hai, Cục THADS tỉnh Long An không có cơ sở tiếp tục thực hiện Văn bản số 525/CTHA vì không thể ra quyết định cưỡng chế theo quy định. Đến hết ngày 26/10/2018 mà hai công ty không thành lập được Công ty liên doanh thì Cục THADS sẽ ra văn bản chấm dứt thực hiện nội dung Văn bản số 525/CTHA.

Thứ ba, trường hợp có tranh chấp trong việc thực hiện Thỏa thuận khung cũng như các vấn đề khác có liên quan thì các bên khởi kiện tại Tòa án nhân dân hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi các bên đã thành lập được Công ty liên doanh mà Công ty Hồng Phát không đưa 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty liên doanh thì Cơ quan THADS sẽ xem xét cưỡng chế theo quy định của pháp luật về THADS.

Không chấp nhận cách giải quyết của Cục THADS tỉnh Long An, CPL khiếu nại lên Trung ương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 14/11/2018, Tổng cục THADS làm việc với ông Alan Tong Kwok Lun và Luật sư Lương Văn Trung đại diện theo ủy quyền của CPL, theo như nội dung thư đề nghị.

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Văn bản số 4347/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018 của Tổng cục THADS, chỉ đạo về việc các bên có quyền khởi kiện ra toà án.

Sau cuộc họp, ngày 26/11/2018, Tổng cục THADS gửi CPL Văn bản số 4347/TCTHADS-NV1, nêu rõ: “Tại buổi làm việc ngày 14/11/2018, Tổng cục THADS đã thông báo cho Công ty CPL về quá trình tổ chức thi hành Phán quyết Trọng tài, các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, đất đai, THADS... Theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan, việc thành lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của các bên đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả cơ quan THADS) không thể thực hiện thay các bên đương sự. Để thực hiện Phán quyết Trọng tài, quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan THADS đã nhiều lần tạo điều kiện cho hai bên thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh nhưng đến nay vẫn không thành lập được.

Do đó, Cơ quan THADS không có căn cứ để cưỡng chế kê biên đối với 13 QSDĐ theo quy định tại khoản 4 Điều 69, Điều 71 Luật THADS; cũng như không có cơ sở để tiếp tục thực hiện Công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017. Khi các bên đã thành lập được Công ty liên doanh mà Công ty Hồng Phát không đưa 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp vốn vào trong Công ty liên doanh thì về nguyên tắc, cơ quan THADS sẽ xem xét tổ chức việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có tranh chấp trong việc thực hiện Thỏa thuận khung cũng như các vấn đề khác có liên quan thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật”.

Hàng loạt văn bản của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh Long An, là những tài liệu xác thực chứng minh tính đúng đắn của Văn bản số 458/CV-CTHADS ngày 5/10/2018 do Cục trưởng Bùi Phú Hưng kí gửi TAND TP Hồ Chí Minh. Do TAND TP Hồ Chí Minh có văn bản thể hiện công nhận phán quyết “3 sai” nên Cục trưởng Hưng kiến nghị cơ quan này có “hướng dẫn xử lý, thông báo với các đương sự thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luậtlà hoàn toàn có căn cứ.

Quyền của các đương sự chính là khởi kiện ra toà án khi có tranh chấp về việc góp vốn hay bồi thường thiệt hại trong việc thực hiện Thỏa thuận khung cũng như các vấn đề khác có liên quan. Đây là chỉ đạo của cựu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8248/VPCP-V.I ngày 31/8/2018 và cũng là chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Văn bản 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018. Chính Cục trưởng Hưng cũng đã nêu vấn đề khởi kiện cho CPL tại cuộc họp ngày 17/10/2018.

Tóm lại, tính đến thời điểm ngày 29/11/2018 khi kí ban hành Văn bản số 493/BC-CTHADS, Cục trưởng Bùi Phú Hưng đã nhận thức sâu sắc: Phán quyết Trọng tài ép buộc hai công ty thành lập liên doanh là không thực hiện được. Hơn nữa, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, thì cũng không còn quy định hình thức lập Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài.

Mọi thứ đã quá rõ ràng. Lẽ ra, Cục trưởng Hưng phải xử lý việc thi thành án theo quy định của pháp luật, tiếp tục kí Văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC đề nghị “gỡ nút thắt” đồng thời có văn bản gửi Sở KH&ĐT tỉnh Long An cho ý kiến chuyên môn theo Luật Đầu tư năm 2014. Đằng này, Cục trưởng Hưng như bị thế lực nào đó rất mạnh, có thể đứng sau “giật dây”, khiến ông này “quay 1800”.

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Thông báo số 05/TB-CTHADS ngày 18/12/2018, do Cục trưởng Hưng kí thay đổi Chấp hành viên từ ông Võ Văn Xuân sang ông Đặng Hoàng Yên.

Ngày 18/12/2018, Cục trưởng Hưng bất ngờ kí văn bản thay đổi Chấp hành viên từ ông Võ Văn Xuân sang ông Đặng Hoàng Yên. Văn bản phân công được ký chưa ráo mực, Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên kí ngay Quyết định 07/QĐ-CTHADS (Quyết định 07), nội dung: “Tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với 13 quyền sử dụng đất đứng tên Công ty Hồng Phát cho đến khi các bên thi hành xong Phán quyết Trọng tài”.

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Vừa được Cục trưởng Bùi Phú Hưng phân công, Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên kí ngay Quyết định 07.

Bất chấp Công ty Hồng Phát khiếu nại gay gắt, ngày 6/3/2019, Cục trưởng Bùi Phú Hưng lạnh lùng xuống tay kí Quyết định số 06/QĐ-CTHADS, “giữ y Quyết định 07”. Sự “trở quẻ” của Cục trưởng Hưng thể hiện đẩy việc thi hành Phán quyết Trọng tài vào khủng hoảng mới khủng hiếp hơn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể khắc phục…

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Quyết định 06 của Cục trưởng Bùi Phú Hưng "giữ y" Quyết định 07 của Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên .

Bất chấp pháp luật, ngang nhiên kí bừa vì có “chống lưng” ?

Trong khi một loạt Văn bản của Văn phòng Chính phủ, Viện KSND Tối cao, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Long An… vẫn còn nguyên giá trị pháp lý, chưa bị thu hồi thì Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên lại ngang nhiên kí Quyết định 07, tái lập ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Việc làm này của Chấp hành viên Yên thể hiện sự xem thường pháp luật đến mức không cần đưa ra lý do ngăn chặn, mà chỉ nêu “xét thấy cần ngăn chặn” là thò bút kí ngay (!)

Về phía ông Cục trưởng, để kí ban hành Quyết định số 06, “giữ y Quyết định 07”, Cục trưởng Bùi Phú Hưng không chỉ xem thường sự chỉ đạo của cấp trên mà còn thể hiện như là tự “tát vào mặt mình” khi đảo ngược hàng loạt văn bản do chính ông vừa mới kí trước đây. Vị Cục trưởng không chút “ngượng” khi cũng “xét thấy” Chấp hành viên kí Quyết định 07 là cần thiết, để tạo thuận lợi cho Hồng Phát và CPL thỏa thuận thi hành Phán quyết Trọng tài” (?!)

Cục trưởng Bùi Phú Hưng “xét thấy” được điều gì khi mà trước đó, chính ông Hưng đã liên tục khẳng định: “Cục THADS tỉnh Long An đã nhiều lần tạo điều kiện cho hai bên thoả thuận thi hành Phán quyết Trọng tài nhưng không có kết quả”. Rồi cũng chính ông Hưng ký văn bản gửi toà án xác định không thực hiện được Phán quyết Trọng tàivà đề nghị các bên “khởi kiện ra toà án”…

Mặt khác, nguyên nhân cốt lõi “không thực hiện được Phán quyết Trọng tài” đã được Cục trưởng Hưng phân tích, chỉ rõ trong Văn bản số 458/CV-CTHADS ngày 5/10/2018. Rõ ràng, Phán quyết Trọng tài buộc hai bên lập Công ty liên doanh là trái ý chí tự nguyện, tước đi “Quyền tự do kinh doanh” đã được Hiến định.

Ngoài nguyên nhân đã được Cục trưởng Hưng chỉ ra, Phán quyết Trọng tài kéo dài gần 6 năm (tính đến thời điểm ông Hưng kí Quyết định 06) không thi hành được, còn có hai nguyên nhân khác: Đầu tiên là sự điều chỉnh của pháp luật về đầu tư năm 2014 (sẽ được phản ánh ở phần cuối). Tiếp đến là chiêu trò của CPL, đã được Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi cùng nhiều cơ quan ngôn luận trong cả nước vạch trần.

Qua nhiều tài liệu chứng cứ và thực tế đã minh chứng Công ty Hồng Phát luôn nghiêm túc thực thi Phán quyết Trọng tài. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi càng kéo dài thì càng gây thiệt hại cho chủ đầu tư. Ngược lại, phía CPL ngay từ đầu đã giở chiêu trò ma mãnh, sau khi bỏ ra 15,6 triệu USD “tạm ứng” cho Dự án đã “đút túi” 80 triệu USD bằng thủ đoạn đưa Dự án lên sàn chứng khoán Hồng Kông với cái tên “Saigon Beverly Hills”, thể hiện dấu hiệu lừa gạt các cổ đông và nhà đầu tư.

Sau một loạt chiêu trò tung ra, CPL khởi kiện để có được Phán quyết Trọng tài “như ý”, nhưng không thực thi mà lấy Phán quyết Trọng tài làm “kim bài” để “khiển” Cơ quan THADS “xoay lòng vòng” đến “loạn đầu, nhức óc” rồi sa lầy. Dễ nhận ra, dấu hiệu CPL đã mượn tay Cơ quan THADS để chống phá, làm tê liệt Dự án suốt một thời gian dài bằng thủ đoạn ngăn chặn 13 QSDĐ của Công ty Hồng Phát.

Cứ tưởng sau khi ngồi vào chiếc ghế của “sếp” Nguyễn Văn Gấu để lại, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An Bùi Phú Hưng nhận ra được chiêu trò của CPL. Nhưng tiếc thay, ngay sau khi Cục trưởng Hưng kí Quyết định 06, CPL đã lộ nguyên hình: CPL muốn “trảm” Phán quyết Trọng tài, “khai tử” Dự án, ra yêu sách “đòi chia 130 ha đất” cắt ra từ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát.

Ngày 15/8/2019, CPL có văn bản gửi Chính phủ, xác định: “Mâu thuẫn giữa CPL và Hồng Phát kéo dài, không thể tháo gỡ, hai bên hợp tác thành lập Công ty liên doanh là không còn khả thi, nên “chia đất” cho CPL là giải pháp duy nhất để giải quyết dứt điểm tranh chấp”.

Để đạt được mục đích “chia đất”, CPL không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả việc yêu cầu UBND tỉnh Long An buộc Công ty Hồng Phát ngưng thực hiện Dự án. Yêu cầu hết sức phi lý, hoàn toàn trái quy định pháp luật của CPL vẫn được Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần (nay đã nghỉ hưu) chấp thuận bằng Văn bản số 82/BB-UBND ngày 13/11/2019.

Ngay sau đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kí văn bản ngày 18/11/2019, đề xuất Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Long An sớm có kết luận về đề nghị của CPL đòi “chia 130 ha đất” (?!) Văn bản này còn thể hiện một vấn đề rất khó tin mà Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã phản ánh trên các số báo phát hành cuối năm 2019: Chính Tổng cục THADS đã chỉ đạo Cục THADS tỉnh Long An ban hành Quyết định 07 theo yêu cầu lãnh đạo Bộ Tư pháp (?!) Điều này đã lý giải vì sao Cục trưởng Bùi Phú Hưng và Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên lại bất chấp quy định pháp luật, thể hiện dấu hiệu làm lệch cán cân công lí, thể hiện ra mặt “yểm trợ, tiếp sức” cho CPL chống phá Dự án, nhằm thực hiện ý đồ riêng.

Dù có “chống lưng” nhưng với vai trò Cục trưởng, hơn ai hết ông Bùi Phú Hưng chắc chắn đã nhận ra hậu quả của việc tái lập ngăn chặn trái pháp luật tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Công ty Hồng Phát là chủ đầu tư Dự án, đã và đang phải chịu “một cổ, hai tròng”, vừa bị Cục THADS tỉnh Long An ngăn chặn toàn bộ 232,66 ha đất; vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh tạm dừng triển khai, khiến cho Dự án bị “cấm vận” toàn diện, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo Công ty Hồng Phát trình bày, chỉ riêng tài chính, chủ đầu tư đã gánh chịu thiệt hại hơn 900 tỉ đồng nhưng vẫn chưa dừng lại.

Như vậy, với những gì đã và đang diễn ra, ông Cục trưởng Bùi Phú Hưng đã tạo thuận lợi cho Công ty Hồng Phát và CPL thỏa thuận thi hành Phán quyết Trọng tài, hay giúp CPL đạt mục đích “chia 130 ha đất”? Rõ ràng, điều này thể hiện Cục trưởng Hưng nhận ra Quyết định 07 và Quyết định 06 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng không chút lo sợ vì đã có “chống lưng”? Bằng chứng là cho đến nay đã gần 3 năm kể từ khi ban hành Quyết định 07 trái pháp luật nhưng Cục trưởng Hưng vẫn cho duy trì để cho CPL mặc tình “hô mưa, gọi gió”, bất chấp hậu quả đã bày ra trước mắt, cũng như vô cảm trước sự kêu cứu đến tuyệt vọng của Công ty Hồng Phát.

Sập bẫy CPL, Cục THADS “cầu cứu” Sở KH&ĐT “hướng dẫn” (!)

Cục trưởng Bùi Phú Hưng hoàn toàn bất lực trước việc CPL quyết liệt muốn “trảm” Phán quyết Trọng tài, “đòi chia 130ha đất”. Biết đã sập bẫy của CPL, nên ngày 2/7/2020, Cục THADS tỉnh Long An có Văn bản số 273/CTHADS gửi Sở KH&ĐT tỉnh về việc “hướng dẫn hình thức, trình tự thủ tục, hồ sơ, cơ sở pháp lý để CPL và Hồng Phát thành lập Công ty liên doanh” theo Phán quyết Trọng tài.

Ngày 8/7/2020, ông Nguyễn Anh Việt, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT kí Văn bản số 2397/SKHĐT-KTĐN gửi Cục THADS tỉnh Long An, xác định: Tại thời điểm hai bên ký Thỏa thuận khung ngày 1/6/2007, hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam tuân theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006) và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Pháp luật về đầu tư tại thời điểm này có quy định về hình thức đầu tư “thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh” giữa các Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, từ thời điểm ký Thỏa thuận khung đến nay, Công ty liên doanh chưa thành lập.

Phó Giám đốc Việt khẳng định: Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015) không quy định hình thức đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa các Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014, Sở KH&ĐT hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ, cơ sở pháp lý để Cục THADS, CPL và Hồng Phát nghiên cứu, lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

Hình thức 1: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Hình thức 2: Đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế.

Ngày 11/6/2021, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn kí Văn bản số 2215/SKHĐT-KTĐN, “hướng dẫn” hai công ty theo Luật Đầu tư năm 2020. Ông Sơn xác định: Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Trong đó, Luật Đầu tư 2020 không quy định hình thức đầu tư thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa các Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020, Sở KH&ĐT tiếp tục thông báo hướng dẫn để hai công ty nghiên cứu, lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

Hình thức 1: CPL góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào Công ty Hồng Phát.

Hình thức 2: Công ty Hồng Phát và CPL thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư (điều chỉnh bổ sung Nhà đầu tư), thành lập Tổ chức kinh tế thực hiện Dự án.

Theo dõi tranh chấp, Luật sư Nguyễn Minh Tường, Công ty Luật Phan Nguyễn, TP Hồ Chí Minh nêu quan điểm: Công ty Hồng Phát không thể chọn lựa các hình thức đầu tư do Sở KH&ĐT hướng dẫn. Bởi, Phán quyết Trọng tài buộc lập Công ty liên doanh theo Luật Đầu tư năm 2005. Trong khi Luật Đầu tư năm 2014 và 2020 đều không còn hình thức đầu tư kiểu này, làm Phán quyết Trọng tài không thi hành được. Mặt khác, tất cả hình thức đầu tư mà Sở KH&ĐT hướng dẫn đều có một điểm chung là hai bên phải có thỏa thuận mới. Trong khi CPL xác định mâu thuẫn với Hồng Phát kéo dài, không thể hoá giải. Chưa hết, suốt nhiều năm qua, CPL xem Hồng Phát là đối nghịch, luôn bày mưu tính kế hãm hại, khiến Dự án bị “cấm vận” toàn diện, đẩy chủ đầu tư vào đường cùng. Đích cuối cùng của CPL là muốn “chia 130ha đất” thì làm sao có “thỏa thuận mới”?

Luật sư Nguyễn Minh Tường rất lấy làm tiếc cho Cục trưởng Bùi Phú Hưng. Nếu tại thời điểm tháng 10/2018, sau khi kí văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, Cục trưởng Bùi Phú Hưng có văn bản gửi sở KHĐT đồng thời xử lý quyết liệt việc Phán quyết Trọng tài không thể thi hành theo quy định pháp luật, thì chắc chắn không gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể khắc phục. Thiệt hại đã gây ra cho Công ty Hồng Phát, cần phải xem xét trách nhiệm của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An và Chấp hành viên có liên quan từ năm 2014 đến nay, theo Điều 165 Luật THADS.

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Biên bản cuộc họp thi hành Phán quyết Trọng tài ngày 1/4/2019 do Cục trưởng Bùi Phú Hưng chủ trì, có nội dung thể hiện CPL đòi "chia đất".

Sau gần 8 năm chịu đựng Phán quyết Trọng tài “3 sai”, chắc chắn Công ty Hồng Phát sẽ có biện pháp thích ứng…

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tại phiên tòa, bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo đã chỉ ra nhiều căn cứ thể hiện, các chứng cứ dùng để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo chưa rõ ràng, còn thiếu sót. Do vậy, TAND TP Phú Quốc quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Bà Trần Thị Mai Trang, sinh năm 1959, thường trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, tố cáo Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng và ông Trịnh Tuấn Liêm, cựu Quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa về hành vi: Không thực hiện thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Do quyền lợi không được giải quyết đúng pháp luật, bà Trang phải cầu cứu Chính phủ
TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

Nhiều người cao tuổi, trong đó có bà Trần Thị Ổi, sinh năm 1957, ở khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gửi đơn đến Tạp chí Người cao tuổi phản ánh bị bà Lê Phượng Linh, có hành vi lừa đảo họ số tiền hơn 20 tỉ đồng, với thủ đoạn mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng”, nhưng thực tế là chiếm đoạt.
Bộ TN&MT chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1

Bộ TN&MT chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1

Ông Lê Trí Minh, ngụ ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện (nay là thành phố) Phú Quốc, Kiên Giang, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) khi thực hiện dự án xây dựng nhà Hiệu bộ Trường Tiểu học Cửa Dương 1. Ngày 2/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Văn bản số 4322/BTNMT-TTr chỉ ra nhiều sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án này.
Đại gia Lê Ân: Sao chưa xử lí hành vi chiếm đất, phá nhà, xây nhà mới và làm hàng rào bao bọc kiên cố như “Vạn Lý Trường Thành” của ông Nguyễn Thành Lâm?

Đại gia Lê Ân: Sao chưa xử lí hành vi chiếm đất, phá nhà, xây nhà mới và làm hàng rào bao bọc kiên cố như “Vạn Lý Trường Thành” của ông Nguyễn Thành Lâm?

Đại gia Lê Ân ở TP. Vũng Tàu có nhiều đơn kêu cứu khẩn cấp gửi UBND TP. Vũng Tàu, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường 12, phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm địa chỉ: Lô 6 Lô Liên kế 1, khu dự án Sông Cây Khế, phường 12, TP. Vũng Tàu lợi dụng thực hiện Chỉ thị 15 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để chiếm đất, dỡ phá nhà, xây nhà mới trên đất của Ngân hàng VCSB.

Tin khác

Nhận định của luật sư về việc UBND huyện Tam Dương chậm bàn giao đất tái định cư cho người bị thu hồi đất

Nhận định của luật sư về việc UBND huyện Tam Dương chậm bàn giao đất tái định cư cho người bị thu hồi đất
Dù Dự án Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành, đi vào hoạt động. Nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Thu Phương chưa được nhận đất tái định cư, tiền bồi thường đất cũng bị chi trả sai quy định. Luật sư cho rằng: UBND huyện Tam Dương và các cơ quan, ban, ngành liên quan đang có dấu hiệu vi phạm Điều 85 Luật Đất đai năm 2013.

Sẽ xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm

Sẽ xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm
Dù chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích 9.000m2 ở thôn Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, thế nhưng, điều kỳ lạ là đã có hàng loạt ngôi nhà kiểu nhà sàn mọc lên tại đây.

Lời kêu cứu của bà mẹ bị “khủng bố” bằng sơn đỏ và 2 người con gặp nạn

Lời kêu cứu của bà mẹ bị “khủng bố” bằng sơn đỏ và 2 người con gặp nạn
Bà N.T.H.H (xin giấu tên), sinh 1961, quê ở TP. Cần Thơ, hiện trú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, phản ánh: 15 tháng qua, bà và những người trong gia đình luôn sống trong sự bất an, hoang mang, sợ hãi vì bị nhóm đối tượng đến tận nhà “khủng bố” bằng sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự nhưng hơn một năm trôi qua, kẻ có hành vi gây án vẫn chưa bị xử lý. Trong khi con gái bà lại bị tố là có hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức; con trai bị côn đồ “xử” bằng dao tại quán cà phê, thoát chết trong gang tấc…

Dự án Bệnh viện Ngọc Tâm, 15 năm trục lợi từ đất công

Dự án Bệnh viện Ngọc Tâm, 15 năm trục lợi từ đất công
Khu đất công cộng 4 mặt tiền rộng 2,9ha đẹp nhất của dự án khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) đươc UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Đặng Trần (Công ty Đặng Trần) của “đại gia” Đặng Phước Dừa từ năm 2006, với mục đích xây dựng một bệnh viện 500 giường phục vụ cán bộ thành phố Tuy nhiên, sau 15 năm, đại gia này tận dụng mọi ưu đãi đầu tư của thành phố từ khu đất "vàng" này để trục lợi hàng trăm tỷ đồng và “tặng”cho thành phố “bánh vẽ” to tướng.

Cần chấm dứt ngăn chặn 232,66ha đất, để tránh gây thêm hậu quả không thể khắc phục

Cần chấm dứt ngăn chặn 232,66ha đất, để tránh gây thêm hậu quả không thể khắc phục
Đây là kiến nghị của Công ty CP Địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát), Chủ đầu tư Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa ở tỉnh Long An (Dự án), tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An đầu tháng 12/2021. Công ty China Policy Limited (CPL) có văn bản cho rằng quyền lợi của mình đang bị “tước đoạt” nên yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An tiếp tục duy trì Quyết định số 07/QĐ-CTHADS, ngăn chặn toàn bộ 13 Quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Tuy nhiên, Công ty Hồng Phát đã và đang gánh chịu hàng loạt thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, do CPL lợi dụng việc thi hành án để chống phá quyết liệt Dự án…

Tỉnh Thanh Hoá: Cấp đất trái thẩm quyền, thất thu cho Ngân sách nhiều tỷ đồng

Tỉnh Thanh Hoá: Cấp đất trái thẩm quyền, thất thu cho Ngân sách nhiều tỷ đồng
Dù đang trong quá trình chờ cấp có thẩm quyền xem xét, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của vợ chồng ông Chu Đình Hùng và bà Hoàng Việt Anh, nhưng lạ thay cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã Hải Long, huyện Như Thanh, tinh Thanh Hóa lại tiến hành xác nhận cho ông Hùng, bà Anh đủ điều kiện chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm cho nhiều hộ dân khác, và có rất nhiều hộ dân đã được UBND huyện Như Thanh quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất...
Xem thêm
Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Lê Bá Hải cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên.
Thông tin mới nhất vụ bé gái ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 9 dị vật cắm trong đầu

Thông tin mới nhất vụ bé gái ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 9 dị vật cắm trong đầu

Mới đây, bé Đ. N. A.,3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật với 9 dị vật trong đầu.
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Bắt khẩn cấp đứa con vô nhân tính

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Bắt khẩn cấp đứa con vô nhân tính

Ngay trong ngày 17/1, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Văn Long (40 tuổi) về tội giết người và phi tang xác
Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phản ánh, các mỏ khai thác cát trên sông Vu Gia bỏ vây cầu Hà Nha có nguy cơ mất an toàn cầu trị giá hàng nghìn tỉ đồng. Hơn nữa, xe chở cát từ các mỏ này có tải trọng lớn, có dấu hiệu quá tải đại náo trên Quốc lộ 14B và Tỉnh lộ 609 đang đe doạ sự an toàn cho người đi đường và làm xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.
Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vậy là điều dư luận dự đoán trước đã xảy ra. Tân Hoàng Minh bỏ tiền cọc lô đất đấu giá gây ồn ào ở Thủ Thiêm.
Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk: Đường vừa hết bảo hành đã xuống cấp, ai chịu trách nhiệm?

Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk: Đường vừa hết bảo hành đã xuống cấp, ai chịu trách nhiệm?

Trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, đường nội thôn thi công xong đưa vào sử dụng vừa hết bảo hành đã xuống cấp. Mặt đường nứt toác, bong rỗ bê tông, lún, xuất hiện ổ gà. Vậy ai chịu trách nhiệm?
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động