Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hoán đổi đất cho lâm trường, nhiều người cao tuổi đang chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo hồ sơ, các phần đất Công ty nhận hoán đổi của các hộ dân, sau đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Mặc dù thực hiện hoán đổi đất công khai, có xác nhận của chính quyền xã, nhưng 13 năm nay, các hộ dân nhận đất của Công ty vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hộ dân, trong đó có nhiều người cao tuổi đang được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, giải quyết…

Nguồn gốc, biến động sử dụng đất hoán đổi

Theo Văn bản số: 345/UBND-VP ngày 24/8/2023, về việc cung cấp thông tin, tài liệu để ban hành quyết định thanh tra liên quan đến việc hoán đổi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu và một số hộ dân tại xã Bông Trang”, của UBND xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc gửi Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có nội dung như sau:

Về căn cứ UBND xã thực hiện việc thu hồi GCNQSDĐ của các hộ dân trên cơ sở: Sau khi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu (sau đây gọi là Công ty) và các hộ dân tự nguyện và thống nhất hoán đổi đất, phần đất của các hộ dân đã giao cho Công ty sử dụng và Công ty cũng giao đất cho các hộ dân sử dụng ổn định từ năm 2011 cho đến nay. Các hộ dân đã tự nguyện giao 19 GCNQSDĐ cho Công ty.

Trên cơ sở Công ty bàn giao lại cho UBND xã Bông Trang bằng biên bản đối với 19 GCNQSDĐ của các hộ dân xin trả lại đất tại Công ty vào ngày 21/2/2013. UBND xã lập Tờ trình số: 29/TTr-UBND ngày 12/3/2013 đề nghị thu hồi GCNQSDĐ gửi UBND huyện Xuyên Mộc thu hồi GCNQSDĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đang chăm sóc Thanh Long tại ấp Tranh Định xã Bông Trang, Xuyên Mộc
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đang chăm sóc Thanh Long tại ấp Tranh Định xã Bông Trang, Xuyên Mộc

Đối với 19 diện tích đất của Công ty giao cho các hộ dân sử dụng ổn định, ranh giới rõ ràng, không phát sinh khiếu nại tranh chấp. Các hộ dân đã liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất huyện Xuyên Mộc đo đạc chỉnh lí theo hiện trạng sử dụng đất, để cấp GCNQSDĐ. Sau khi đã xác lập diện tích, số thửa, số tờ trên bản đồ địa chính, các hộ dân có đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Bông Trang.

UBND xã tiếp nhận và thụ lí của 16 hộ dân gồm 21 thửa đất với 150.320,0m2 đối với diện tích nhận chuyển đổi; hiện các hồ sơ trên đã tạm ngưng xét cấp giấy theo Thông báo kết luận số: 04/TB-TNMT ngày 17/10/2017 của ông Huỳnh Bách Thắng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại cuộc họp giao ban cuối năm 2017.

Những căn cứ để UBND xã xác nhận là đất hoán đổi

- Quyết định số: 2515/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh thu hồi 93,4ha đất tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc do Công ty không sử dụng và tự nguyện giao trả lại đất cho Nhà nước.

- Công văn số: 56/CTLN ngày 10/12/2012 của Công ty báo cáo diện tích đất thu hồi chuyển giao địa phương.

- Quyết định số: 3645/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất thu hồi của các Lâm trường giao cho UBND huyện Xuyên Mộc quản lí.

- Công văn số: 92/CTLN ngày 16/8/2017 của Công ty vềdiện tích đất thu hồi giao địa phương.

- Biên bản về việc hoán đổi vị trí đất giữa các hộ dân và Công ty.

- Danh sách các hộ dân xin hoán đổi đất ở xã Bông Trang, có các ông, bà: Nguyễn Tất Hiền, Trần Văn Thu, Vũ Thị Phan, Nguyễn Văn Hải, Võ Quốc Hưng, Nguyễn Văn Miên, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Tấn Hương, Nguyễn Thị Thanh Thu, Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Tông Hạ, Nguyễn Tấn Hải, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Đồng, Đinh Quang Sơn, Nguyễn Thị Đồng (hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bảy, ấp Trang Định đã có GCNQSDĐ), Nguyễn Tất Hiệp, Nguyễn Văn Hiếu, ông Phan Văn Hùng.

Và hồ sơ còn thể hiện việc hoán đổi vị trí đất giữa các hộ dân và Công ty, ở xã Bưng Riềng có các ông, bà: Nguyễn Văn Thịnh, Ngô Quang Thành, Nguyễn Thị Bảy.

Chưa có chủ trương hoán đổi đất

Theo Văn bản số: 3355/UBND-TNMT ngày 13/6/2022 của UBND huyện: UBND huyện Xuyên Mộc đang giải quyết hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tại Tiểu khu 48, xã Bông Trang. Đất này có nguồn gốc là đất Công ty hoán đổi với người dân vào năm 2010, với tổng số 17 hộ/37,35ha (trong đó đất của dân đã được cấp GCNQSDĐ trước khi hoán đổi là 10 hộ/ 9,3ha).

Vườn cây thanh long trên phần đất của ông Nguyễn Văn Liên nhận hoán đổi của công ty lâm nghiệp
Vườn cây thanh long trên phần đất của ông Nguyễn Văn Liên nhận hoán đổi của công ty lâm nghiệp

Tuy nhiên, việc hoán đổi đất của Công ty với các hộ dân là chưa có chủ trương của các cấp có thẩm quyền. Hiện nay, phần đất của người dân hoán đổi thì Công ty đã được cấp CNQSDĐ, còn phần đất Công ty hoán đổi với người dân thì chưa được cấp CNQSDĐ (diện tích này nằm trong Quyết định số: 2515/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 93,40ha đất tại xã Bông Trang, do Công ty đang quản lí nhưng thực tế không sử dụng và tự nguyện giao trả lại đất cho Nhà nước và được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất tại Quyết định số: 3645/QĐ-UBND ngày 21/12/2016, để xét cấp CNQSDĐ cho các hộ dân).

Vì vậy, UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị Sở NN&PTNT xem xét tổ chức thanh tra làm rõ việc hoán đổi đất của Công ty với các hộ dân nêu trên.

Liên quan trách nhiệm của nhiều cơ quan

Theo Văn bản số: 5058/SNN-TTr ngày 8/12/2022 của Sở NN&PTNT, thể hiện:

Ngày 8/6/1993, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số: 06/QĐ-UBT thành lập Lâm trường Xuyên Mộc. Lâm trường Xuyên Mộc là doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quản lí. Năm 2005, Lâm trường Xuyên Mộc được chuyển đổi thành Công ty theo Quyết định số: 5337/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh, thẩm quyền quản lí thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do đó, việc thanh tra việc hoán đổi đất nói trên không thuộc thẩm quyền của Sở NN&PTNT.

Từ đó có thể thấy, trên cơ sở nội dung vụ việc, kiến nghị của UBND huyện Xuyên Mộc và ý kiến của Sở NN&PTNT cho thấy vụ việc nêu trên là phức tạp có liên quan trách nhiệm của nhiều cơ quan như:

- Trách nhiệm của Sở TN&MT trong việc tham mưu cấp GCNQSDĐ cho Công ty;

- Trách nhiệm của UBND huyện Xuyên Mộc trong việc tham mưu thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tại Tiểu khu 48, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc;

- Trách nhiệm của Sở NN&PTNT trong việc quản lí, bảo vệ rừng và các nhiệm vụ khác có liên quan;

- Trách nhiệm của Công ty trong việc quản lí, sử dụng đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận và quản lí, bảo vệ rừng theo quy định pháp luật.

- Đồng thời, liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước (Lâm trường Xuyên Mộc, sau đó chuyển thành Công ty) do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập tại Quyết định số: 06/QĐ-UB ngày 8/6/1993 và Quyết định số: 5337/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 là thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Thanh tra tỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 20 Luật Thanh tra năm 2010; điểm b, Khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số: 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 8/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ (hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và Khoản 1, Điều 1 Quyết định số: 2877/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đề nghị thanh tra việc hoán đổi đất

Tại Văn bản số: 642/STNMT-TTr ngày 13/2/2023 về việc hoán đổi đất của Công ty và một số hộ dân của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có nội dung: “Ngày 21/12/2022, UBND tỉnh có Văn bản số: 16339/UBND giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát đề nghị của Sở NN&PTNT tại Văn bản số: 5058/SNN-TTr ngày 8/12/2022 và Văn bản số: 3355/UBND-TNMT ngày 13/6/2022 của UBND huyện Xuyên Mộc, tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Kính đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Xuyên Mộc về việc thanh tra việc hoán đổi đất của Công ty và một số hộ dân theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ quy định.

Hoán đổi đất cho lâm trường, nhiều người cao tuổi đang chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
GCNQSDĐ của một gia đình ở ấp Trang Định trước khi thực hiện việc hoán đổi đất với Công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số: 2101/UBND-VP ngày 2/3/2023 và Công văn số: 4167/UBND-VP ngày 11/4/2023 về tổ chức thanh tra việc hoán đổi đất của Công ty và một số hộ dân ở xã Bông Trang và xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. Thanh tra tỉnh có Văn bản số: 1393/TTr-NV2 ngày 9/8/2023 về việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu để ban hành quyết định thanh tra, gửi UBND xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, có nội dung:

Để chuẩn bị tiến hành thanh tra, Thanh tra tỉnh kính đề nghị UBND xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan như sau: Về thông tin đề nghị cung cấp: Danh sách các hộ dân xin hoán đổi đất, trong đó nêu rõ: Diện tích đất các hộ dân xin hoán đổi; loại đất theo hồ sơ địa chính qua các thời kì; diện tích đất đã được cấp GCNQSDĐ, chưa được cấp GCNQSDĐ. Đối với phần diện tích chưa được cấp GCNQSDĐ: Căn cứ để UBND xã Bông Trang xác nhận là đất của dân. Căn cứ để UBND xã Bông Trang thực hiện việc thu hồi GCNQSDĐ của các hộ dân. Tình hình quản lí, sử dụng đối với diện tích đất của Công ty giao cho các hộ dân cho đến nay; tình hình tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của các hộ dân đối với diện tích nhận chuyển đổi. Về hồ sơ, tài liệu đề nghị cung cấp: Cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoán đổi đất (Hồ sơ, tài liệu cung cấp đề nghị lập danh mục và có đóng dấu xác nhận của đơn vị). Để kịp thời tiến hành thanh tra, Thanh tra tỉnh kính đề nghị UBND xã Bông Trang quan tâm phối hợp thực hiện, kịp thời cung cấp tài liệu và thông tin bằng văn bản gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 23/8/2023.

Người có thẩm quyền nói gì?

Về nội dung các hộ dân phản ánh, bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Bông Trang cho biết: Ngày 24/8, UBND xã có văn bản gửi Thanh tra tỉnh, khẳng định sau khi Công ty và các hộ dân tự nguyện thống nhất hoán đổi đất, phần đất của các hộ dân đã giao Công ty sử dụng và Công ty cũng giao đất cho các hộ dân sử dụng ổn định đến nay, không tranh chấp. Các hộ dân tự nguyện giao GCNQSDĐ cho Công ty, sau đó Công ty bàn giao lại cho UBND xã. Ngày 12/3/2013, UBND xã Bông Trang lập Tờ trình gửi UBND huyện Xuyên Mộc, thu hồi 19 GCNQSDĐ trên theo thẩm quyền. Sau khi xác lập diện tích, số thửa, số tờ trên bản đồ địa chính, các hộ dân có đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, hồ sơ đất của các hộ dân này đang tạm dừng xử lí. Việc kiến nghị của người dân, đang chờ kết quả giải quyết từ các cấp có thẩm quyền.

Hoán đổi đất cho lâm trường, nhiều người cao tuổi đang chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Biên bản về việc hoán đổi vị trí đất

Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, việc hoán đổi đất nói trên là tự nguyện, chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền. Hiện phần đất của người dân hoán đổi, Công ty được cấp GCNQSDĐ. Riêng phần đất người dân nhận hoán đổi từ Công ty thì chưa được cấp GCNQSDĐ. Sự việc nêu trên là khá phức tạp và có liên quan trách nhiệm của nhiều cơ quan. Sở TN&MT báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Hiện, các cơ quan liên quan đang chờ kết luận của thanh tra và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để có hướng giải quyết cho người dân.

Nguyện vọng của người cao tuổi

Trao đổi với phóng viên, các hộ dân, trong đó có nhiều người cao tuổi cho biết: Trước đây đất canh tác của chúng tôi xen kẽ với đất của Công ty. Năm 2010, Công ty này chuyển đổi trồng cây tràm sang cây cao su nên vận động người dân hoán đổi đất với cách thức đổi đúng diện tích. Mục đích giúp Công ty có đất liền đất, thửa liền thửa, các hộ dân tập trung về một khu vực. Do đó, mọi người đều đồng ý và có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Trong số đất hoán đổi có một số đã được cấp GCNQSDĐ. Sau khi nhận đất hoán đổi của Công ty, người dân đã trồng tràm, thanh long và một số cây khác, canh tác ổn định đến nay. Sau 3 năm hoán đổi đất, UBND huyện có cho cán bộ địa chính đến đo đạc đất và thu tiền đo đất, tiền thuế đất. Một người dân cho biết: “Toàn bộ các phần đất Công ty nhận của chúng tôi, nay đều đã được cấp “sổ đỏ”. Như vậy, nếu không hoán đổi đất, thì đất của tất cả các hộ dân chúng tôi đều đã được Nhà nước cấp “sổ đỏ”. Nhưng vì thực hiện việc hoán đổi công khai, có chính quyền xác nhận, mà 13 năm nay chúng tôi chưa được cấp “sổ đỏ”. Thậm chí, có hộ dân đem đất đã có GCNQSDĐ để hoán đổi nhận đất của Công ty, nay đất nhận này cũng chưa được cấp GCNQSDĐ là thể hiện hộ dân này có thiệt hại về quyền sử dụng đất. Sự việc này thể hiện rõ ràng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của chúng tôi đang bị ảnh hưởng, chúng tôi trông chờ quý lãnh đạo có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết cấp GCNQSDĐ cho tất cả các hộ dân đã hoán đổi cho Công ty”.

Hoán đổi đất cho lâm trường, nhiều người cao tuổi đang chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn của các hộ dân người cao tuổi mong muốn được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Ông Nguyễn Văn Bảy, ở ấp Trang Định cho biết: “Năm 2010, gia đình tôi đồng ý đổi đất và bàn giao “sổ đỏ” cho Công ty. 13 năm nay, dù nhiều lần liên hệ và kiến nghị lên các cấp nhưng vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”; gia đình tôi không thể chuyển mục đích sử dụng để xây nhà, không thể chia QSDĐ cho con cái, không thể thế chấp vay vốn ngân hàng...”.

Tương tự, ông Trần Văn Thu, ở xã Bông Trang cho biết, năm 2010 gia đình ông hoán đổi 1,5 ha đất nông nghiệp với Công ty. Và gia đình chỉ nhận lại từ Công ty 1ha; mặc dù khu đất hoán đổi này xa hơn, giá trị thấp hơn khu đất cũ, diện tích nhỏ hơn nhưng gia đình vẫn đồng ý hoán đổi để tạo thuận lợi cho Công ty. Nhưng, 13 năm qua, quyền lợi của các hộ dân có đất hoán đổi như ông chưa được bảo đảm. “Mong muốn gia đình tôi và các hộ dân ở đây là chính quyền các cấp xem xét cấp “sổ đỏ” cho chúng tôi để bảo đảm quyền lợi sử dụng đất, ổn định sinh sống”, ông Thu nêu nguyện vọng.

Thực hiện Điều 5 Luật Người cao tuổi năm 2009, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, giải quyết nguyện vọng của các hộ dân cao tuổi trên đây; thông báo kết quả để Tạp chí trả lời các hộ dân và bạn đọc theo quy định.

Mai Trang - Thái Hùng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hơn 10 năm khởi kiện hành chính, quyền lợi của người cao tuổi vẫn chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm

Hơn 10 năm khởi kiện hành chính, quyền lợi của người cao tuổi vẫn chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm

Từ năm 2012, bà Lê Thị Tám, 64 tuổi, ở xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã phải đi khởi kiện hành chính đòi quyền sử dụng đất (QSDĐ) hợp pháp của mình bị thu hồi giao cho người khác…
Những bất cập trong việc quản lí đất rừng và mặt biển ở Vườn quốc gia Núi Chúa?

Những bất cập trong việc quản lí đất rừng và mặt biển ở Vườn quốc gia Núi Chúa?

Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Đơn kêu cứu” của nhiều người dân (phần lớn là người cao tuổi) ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, phản ánh về việc, UBND huyện Ninh Hải, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cưỡng chế tháo dỡ, di rời lồng bè nuôi thuỷ hải sản và phá bỏ cây trồng trên rẫy, vì cho rằng đất do Ban Quản lí Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lí…
Người cao tuổi kiên trì kiến nghị xem xét lại bản án

Người cao tuổi kiên trì kiến nghị xem xét lại bản án

Dù đã cao tuổi nhưng hiện hai vợ chồng ông Khải vẫn phải lọ mọ tìm mọi cách để khắc phục sai lầm của mình từ hơn chục năm trước, trong vụ án dân sự…
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của nhiều người cao tuổi, phản ánh việc Trường Mầm non Độc lập Lily ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đặt biển tên trường có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Thấy gì từ báo cáo của Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu?

Thấy gì từ báo cáo của Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu?

Sau khi Tạp chí Người cao tuổi (Tạp chí điện tử Ngày mới online) thông tin, bà Đào Thị Ngọc Liên, 70 tuổi, tiếp tục có đơn khiếu nại việc ông Đồng Văn Thông xây tường chắn lối đi vào đất đã có giấy chủ quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Bửu báo cáo theo chỉ đạo của Huyện ủy, lại thể hiện bỏ sót nội dung quan trọng trong hồ sơ địa chính, có dấu hiệu bao che sai phạm…

Tin khác

Người cao tuổi mong chờ một bản án khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Người cao tuổi mong chờ một bản án khách quan, toàn diện, đúng pháp luật
Ông Vũ Xuân Chiến, 71 tuổi, Giám đốc Xí nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) Cầu Thiều, ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn là nguyên đơn trong vụ “Tranh chấp Hợp đồng kinh tế, thương mại” với Công ty TNHH Gạch ngói Nam Vang (Công ty Nam Vang). Vụ án được TAND huyện Triệu Sơn đưa ra xét xử ngày 29/11/2023, dự kiến tuyên án vào ngày 4/12/2023...

Dùng búa và dao sát hại bố chồng, phải đối mặt với hình phạt nào?

Dùng búa và dao sát hại bố chồng, phải đối mặt với hình phạt nào?
Nghi ngờ chồng đánh bạc nên vợ chồng thường xuyên cãi cự nhau, lại bị bố chồng to tiếng khi can ngăn, Nguyễn Thị Viên đã dùng búa đánh chồng bị thương nặng và giết bố chồng khi đang ngủ. Theo TS. luật sư Đặng Văn Cường, với hành vi này, nghi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình…

Dấu hiệu “dân sự hóa” vụ án hình sự?

Dấu hiệu “dân sự hóa” vụ án hình sự?
Tại Tòa, luật sư và nguyên đơn cung cấp Vi bằng, ghi âm, video,… để chứng minh bị đơn cùng “đối tác” thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng không được Tòa án chấp nhận…

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng
Ngày 30/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin hôm 11/6 làm 9 người chết và 2 người bị thương.

Cần xem xét, giải quyết đúng thực tế và pháp luật để cấp lại sổ đỏ cho người cao tuổi

Cần xem xét, giải quyết đúng thực tế và pháp luật để cấp lại sổ đỏ cho người cao tuổi
Có mẹ là vợ liệt sĩ thời chống Pháp, sau khi bố hi sinh, mẹ bỏ công sức khai khẩn được diện tích đất rồi làm nhà nhỏ để ở và thờ cúng liệt sĩ. Sau đó con trai đi làm ăn xa trở về khai khẩn thêm đất và làm nhà để ở, rồi gộp đất của mẹ khai hoang trước đó thành một thửa và được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, sau đó bị chính quyền thu hồi sổ đỏ, vì cho rằng, kê khai không đúng thời gian sử dụng đất. Tiếp đó một phần diện tích đất bị thu hồi làm dự án, nhưng dự án “treo” đã 18 năm không thực hiện, trong khi người dân chưa được cấp lại sổ đỏ, có nhiều đơn gửi nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết. Đó là trình bày của ông Nguyễn Ngọc San, 88 tuổi và bà Nguyễn Thị Bi, 72 tuổi, ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh,…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của các hộ dân là người cao tuổi sinh sống giáp với Công ty TNHH Quang Hiệp, ở số 35 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (đoạn gần cầu vượt Hiệp Bình Phước), phản ánh việc Công ty TNHH Quang Hiệp tập kết sản phẩm, vật liệu gây cản trở lối đi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Công văn giải thích bản án của Thẩm phán liệu có đúng luật?

Công văn giải thích bản án của Thẩm phán liệu có đúng luật?
Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin về đơn, thư khiếu tố của bà Hoàng Thị Hải Vân, 64 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng về những dấu hiệu “bất thường” trong việc giải thích bản án của TAND quận Ngô Quyền và quy trình thực hiện thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hải Phòng. Mới đây, Cục THADS TP Hải Phòng đã có thông tin tới cơ quan báo chí…

Người cao tuổi kiến nghị “chế độ trợ cấp tuất một lần” của liệt sĩ

Người cao tuổi kiến nghị “chế độ trợ cấp tuất một lần” của liệt sĩ
Bà Lê Ngọc Hoa, 68 tuổi, ngụ tại ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ Lê Thị Như (chị ruột bà Hoa), chưa được chi trả theo quy định…

Người cao tuổi phản ánh dấu hiệu xét xử chưa khách quan và thi hành án trái luật!

Người cao tuổi phản ánh dấu hiệu xét xử chưa khách quan và thi hành án trái luật!
Trong các ngày 17, 21/8 và 18/9/2020, TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”. Tuy nhiên, bị đơn - ông Lâm Thái Huynh, 61 tuổi, ở ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành có đơn cho rằng, các cấp Tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm có dấu hiệu chưa khách quan…

Dấu hiệu bớt xén, rút ruột vật liệu xây dựng khi thi công, bảo dưỡng tuyến đường qua xã Quang Huy?

Dấu hiệu bớt xén, rút ruột vật liệu xây dựng khi thi công, bảo dưỡng tuyến đường qua xã Quang Huy?
Nhiều người dân tại xã Quang Huy và thị trấn Phù Yên (trong đó có nhiều người cao tuổi), huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phản ánh, trong quá trình thi công sửa chữa mặt đường tại xã Quang Huy, Công ty TNHH Nhàn Phát Tây Bắc không làm đúng theo thiết kế, bớt xén vật liệu xây dựng (VLXD), xe vận chuyển bê tông rơi vãi nước xi măng ra đường, vật liệu xây dựng đổ bừa bãi, lấn chiếm đường đi…

Cần xem xét việc cưỡng chế đất của gia đình cụ Đinh Hữu Phú

Cần xem xét việc cưỡng chế đất của gia đình cụ Đinh Hữu Phú
Cho rằng đất ở của gia đình là đất của tổ tiên để lại, khi xảy ra tranh chấp bị khiếu kiện tại Tòa án, người dân mải làm ăn xa nhà nên không tham dự. Đến khi bản án sơ thẩm có hiệu lực, người dân mới “tá hỏa” cầu cứu yêu cầu xác minh làm rõ nguồn gốc đất và có đơn thư tố cáo các sai phạm trong vụ việc...

Thấy gì từ giải quyết quyền sử dụng đất gốc của gia đình người cao tuổi?

Thấy gì từ giải quyết quyền sử dụng đất gốc của gia đình người cao tuổi?
Ông Tăng Bửu, 67 tuổi, ở số 1 ấp Khu 4, xã Thạnh Phú phản ánh, quyền sử dụng 21.320m2 đất của gia đình sử dụng hợp pháp, tọa lạc ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bị “chiếm dụng”, do 4 quyết định giải quyết khiếu nại có dấu hiệu “tiền hậu bất nhất” của huyện và tỉnh…

Người cao tuổi buộc phải khởi kiện vì cho ở nhờ lại lấn chiếm thêm đất

Người cao tuổi buộc phải khởi kiện vì cho ở nhờ lại lấn chiếm thêm đất
Ông Huỳnh Văn Ty, 66 tuổi, ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức cho biết, phần đất tranh chấp với ông Nguyễn Văn Vui là đất của cha mẹ ông để lại, cho ông Vui ở nhờ khoảng 100m2, rồi bị lấn chiếm thêm. Ông Ty và các em kiện đòi ông Vui trả đất lấn chiếm. TAND TP Thủ Đức tuyên xử ông Vui trả đất tranh chấp, nhưng ông Vui kháng cáo…

Nợ tiền mua thức ăn cho tôm, cam kết trả tiền mặt không nhận mà đòi cưỡng chế nhà để trừ nợ!?

Nợ tiền mua thức ăn cho tôm, cam kết trả tiền mặt không nhận mà đòi cưỡng chế nhà để trừ nợ!?
Nuôi tôm bị thất bát, nợ hơn 50 triệu đồng tiền mua thức ăn cho tôm, tính cả lãi là hơn 76 triệu đồng. Chủ nợ kiện đòi tiền, Tòa ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận, nhưng không có nội dung kê biên nhà, đất để trừ nợ. Gia đình cam kết sẽ trả nợ dần bằng tiền mặt, nhưng chủ nợ không nghe, mà yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) kê biên, hóa giá nhà, đất với giá rẻ mạt, sau đó 2 lần cơ quan này cưỡng chế nhà, đất giao cho chủ nợ. Mặc dù căn nhà vẫn do người nhà quản lí, sử dụng nhưng vụ việc vẫn nhùng nhằng chưa có hồi kết. Đó là trình bày của ông Nguyễn Ngọc Long, 60 tuổi, cùng vợ là bà Võ Thị Xuân Thu, ở thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc,...

Công ty Phú Cường có “vẽ” dự án để thu tiền của người dân?

Công ty Phú Cường có “vẽ” dự án để thu tiền của người dân?
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Trần Thị Thúy, ở đội 10, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và nhiều người cao tuổi ở địa phương này tố cáo việc Công ty Cổ phần đầu tư Tài chính Phú Cường có hành vi “vẽ” dự án để chiếm đoạt tiền của gia đình bà và các nhà đầu tư…
Xem thêm
Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng

Ngày 30/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin hôm 11/6 làm 9 người chết và 2 người bị thương.
Bộ Công an đề nghị các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB ra đầu thú

Bộ Công an đề nghị các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB ra đầu thú

Hồi tháng 10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị các bị can tự giác ra đầu th
Gia đình người cao tuổi khiếu nại kéo dài vì đền bù “chia khúc”

Gia đình người cao tuổi khiếu nại kéo dài vì đền bù “chia khúc”

Nếu được UBND quận 7, TP Hồ Chí Minh duyệt là loại “đất ở”, giá bồi thường hơn 70,64 triệu đồng/m2; nhưng khi bồi thường lại duyệt là đất nông nghiệp, tụt xuống còn 8,35 triệu đồng/m2, chênh lệch hơn 8 lần! Đó là chuyện xảy ra với gia đình cụ Nguyễn Thị Mười, 85 tuổi, ở số 53 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, do bị thu hồi 232,9m2 mặt tiền đường Lê Văn Lương, giáp khu khu đô thị “hạng sang” Phú Mỹ Hưng để thực hiện Dự án cầu Rạch Đỉa, quận 7 huyện Nhà Bè, nhưng UBND quận 7 chia làm “3 khúc” để bồi thường, khiến gia đình cụ Mười khiếu nại kéo dài …
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Thân nhân và đồng đội mong mỏi ông Trần Văn Vui được công nhận liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, gia đình ông Trần Văn Hùng, 60 tuổi, ở số 37 Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá, cùng Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Trần Văn Vui (anh trai ông Hùng) hi sinh tháng 12/1972...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của nhiều người cao tuổi, phản ánh việc Trường Mầm non Độc lập Lily ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đặt biển tên trường có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của các hộ dân là người cao tuổi sinh sống giáp với Công ty TNHH Quang Hiệp, ở số 35 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (đoạn gần cầu vượt Hiệp Bình Phước), phản ánh việc Công ty TNHH Quang Hiệp tập kết sản phẩm, vật liệu gây cản trở lối đi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng người dân.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh, 62 tuổi, chủ sở hữu hợp pháp căn nhà số 49/1A, đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, phản ánh về việc gia đình bà Hạnh mua nhà hợp pháp, nhưng khi bị xâm phạm lại không được các cơ quan chức năng TP Vĩnh Long xem xét, giải quyết dứt điểm.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uy
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng tử của con trai ông; Giấy tờ tùy thân của những người hưởng di sản; Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản…
Phiên bản di động