Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội:

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.
Cần làm rõ việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng am, miếu thờ trong rừng đặc dụng Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Theo phản ánh của bà Bùi Thị Hoàn, quy định của lãnh đạo khoa Khoa học cơ bản ngày 23 hàng tháng cả khoa sẽ họp để đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với giảng viên trong khoa. Biểu mẫu của nhà trường có 4 mức như: Hoàn thành xuất sắc loại A điểm từ 90-100 điểm; hoàn thành tốt loại B điểm 70 - <90; hoàn thành loại C điểm từ 50 - <70; không hoàn thành loại D dưới 50 điểm. Sau đó, cá nhân tự chấm điểm theo tiêu chí thang điểm định sẵn trong mẫu của nhà trường và nộp cho Trưởng khoa trước ngày họp. Đến ngày họp, Trưởng khoa căn cứ vào các tiêu chí trong mẫu của nhà trường và đánh giá, xếp loại nhận xét giáo viên trong khoa mình, rồi báo cáo kết quả về đánh giá về nhà trường.

Theo thường lệ hàng năm, kết thúc năm học vào dịp tháng 6, khoa Khoa học cơ bản do bà Đỗ Thị Bích Huệ, Trưởng khoa sẽ thông báo cho tất cả các giảng viên trong khoa về kế hoạch họp khoa (thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể) về việc: Đánh giá, xếp loại cả năm học. Quy trình cũng tương tự như đánh giá, xếp loại hàng tháng, đầu tiên cá nhân tự viết nhận xét và tự nhận mức hoàn thành (xuất sắc, tốt, hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ). Tuy nhiên, việc cá nhân tự đánh giá, xếp loại viên chức cả năm lại khác hàng tháng là phải dựa vào mẫu 3a theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức .

Chuẩn bị kết thúc năm học 2020-2021, tháng 6/2021, Khoa Khoa học cơ bản tiến hành họp về đánh giá xếp loại hàng tháng (tháng 6/2021) vào ngày 10/6/2021. Trong khi viết phiếu tự chấm điểm tháng 6, nếu xét theo tiêu chí của nhà trường, bà Hoàn cho rằng mình đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Bà Hoàn đã tự nhận ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (tự nhận 89 điểm), được Trưởng khoa đồng ý và 100% các cán bộ, giảng viên trong khoa nhất trí. Đến ngày 28/6/2021, Khoa tiến hành họp lần 2, trong cuộc họp Trưởng khoa Đỗ Thị Bích Huệ nhắc lại kết quả chấm điểm tháng 6 cho tất cả giảng viên trong khoa; không ai bị thay đổi kết quả đánh giá so với kết luận cuộc họp ngày 10/6/2021.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bảng kết quả xếp loại viên chức, người lao động tháng 6/2021 do bà Trịnh Thị Thu Hà hiệu trưởng ký

Ngày 5/6/2021, Trưởng khoa gửi gmail cho bà Hoàn mẫu tự nhận xếp loại viên chức cả năm cho cá nhân, kèm theo thông báo “đồng chí ấy đã gửi cả bản hướng dẫn đánh giá viên chức năm học 2022-2021” (Có sự nhầm lẫn trong năm học). Đến ngày 9/6/2021, Trưởng khoa thông báo qua gmail lại cho các giảng viên mẫu tự nhận khác (mẫu 3a mới nhất của nhà trường vừa chuyển lại). Vì vậy, bà Hoàn nhận thấy các khối lượng công việc được giao đều vượt mức 100% so với tiêu chí. Hơn nữa, bà Hoàn nhận thấy rất tích cực đi tư vấn khảo sát tuyển sinh ở nhiều trường xa Hà Nội. Mặc dù nhiệm vụ của bà Hoàn là giảng viên, chứ không phải làm công tác tuyển sinh. Nhiều tháng trong năm học bà Hoàn cũng đủ điều kiện để đạt loại A, nhưng vì số lượng loại A trong khoa có giới hạn chỉ đủ cho 1 số người, nên bà Hoàn không đủ 8 tháng A. Vì vậy, bà Hoàn tự nhận kết quả năm học 2020-2021 ở mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 10/6/2021, cả khoa tiến hành họp. Trong cuộc họp trưởng khoa đối chiếu với tiêu chí, nhận thấy bà Hoàn thiếu 1 tiêu chí (không đủ 8 tháng A trong năm học), vì thế đã không đồng ý với kết quả tự nhận của bà Hoàn và hạ từ xuất sắc xuống loại tốt, tất cả giáo viên trong cuộc họp đã nhất trí. Bà Hoàn cũng nhất trí và không có ý kiến. Tuy nhiên, Trưởng khoa vẫn yêu cầu bà Hoàn phải sửa vào bản tự nhận trên.

Sáng 23/6/2021, bà Hoàn nhận được cuộc gọi điện thoại từ bà Trần Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị thông báo: “Ban giám hiệu yêu cầu em phải viết bản giải trình vì sao tự nhận xuất sắc khi làm bản tự nhận đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2020-2021. Em viết (giải trình) hay không viết thì em báo lại với ban Giám hiệu, vì chị chỉ thông báo cho em biết vậy thôi…”.

Ngay sau đó, bà Hoàn đã gọi điện thoại cho Hiệu trưởng Trịnh Thị Thu Hà về nội dung cán bộ Dung thông báo. Bà Hoàn khẳng định, không viết giải trình, vì không làm gì sai, đã nhất trí với lãnh đạo khoa và các giảng viên trong khoa hạ từ xuất sắc xuống hoàn thành tốt nhiệm vụ và có biên bản họp khoa.

Tại cuộc họp khoa ngày 28/6/2021, Trưởng khoa nhắc lại kết quả chấm điểm tháng 6, bà Hoàn vẫn được 89 điểm, loại B, xếp loại cả năm tốt, cả khoa 100% nhất trí. Chiều 8/7/2021, bà Hoàn vô tình biết được văn bản có dấu đỏ của nhà trường (qua giảng viên khoa khác) về kết quả đánh giá viên chức cả năm của bà Hoàn đạt loại tốt, nhưng điểm thi đua tháng 6 của mình lại bị trừ 14 điểm từ 89 xuống 75. Bà Hoàn nhắn tin cho Trưởng khoa và xin gặp Hiệu trưởng, nhưng đều không được phản hồi.

Cực chẳng đã, sáng 9/7/2021 bà Hoàn gửi đơn kiến nghị lên nhà trường, thì trưa cùng ngày bà Hoàn nhận được tin nhắn trả lời của Trưởng khoa Đỗ Thị Bích Huệ: “Lần này nhà trường trừ điểm, lý do Hiệu trưởng đã công bố rõ ràng trước tập thể cán bộ chủ chốt toàn trường. Hoàn vừa là một đảng viên, vừa là một lãnh đạo khoa lại cố tình không làm theo những quy định, hướng dẫn của nhà trường. Mặc dù đã được khoa giải thích rõ ràng, bản thân lại không đủ tiêu chí, nên lần đầu Hiệu trưởng trừ 14 điểm. Còn bây giờ, nhà trường đã có quy định rõ ràng cho những lỗi như thế này, sau này nếu còn xảy ra hiện tượng cố tình làm trái tương tự, tôi sẽ xử lý ngay từ khoa và không chỉ trừ 14 điểm thôi…”.

Nhưng tại cuộc họp trực tuyến của khoa đầu năm học vào ngày 11/8/2021, Trưởng khoa Huệ nói: “Tôi là Trưởng khoa, nhưng không hề biết việc đồng chí Hoàn bị trừ điểm tháng 6 xuống còn 75 điểm. Vì tôi vẫn chấm cho đồng chí Hoàn 89 điểm và nộp lên nhà trường. Chỉ khi tối 8/7, đồng chí Hoàn hỏi tôi lý do vì sao trừ điểm tôi mới biết. Nếu đồng chí Hoàn không hỏi thì tôi cũng không biết bị trừ điểm. Vì hôm họp cán bộ chủ chốt tôi không nhận được văn bản thông báo kết quả. Và cho đến hôm nay, tôi cũng chưa nhận được kết quả đánh giá xếp loại cả năm và của tháng 6 từ nhà trường”.

Bà Hoàn chia sẻ: “Cả 2 cuộc họp khoa về đánh giá, xếp loại viên chức tháng 6 và cả năm học 2020-2021, tôi đã làm đúng mẫu 3a theo hướng dẫn quy định trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP và mẫu nhà trường gửi cho tôi. Ở góc độ pháp luật cho phép thì viên chức được quyền tự nhận mức xếp loại của mình dựa trên nhiệm vụ được giao. Nên tôi căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành tốt và tôi tự nhận xuất sắc là không trái luật, tôi cũng không bắt buộc phải sửa vào bản tự nhận xét của mình sau khi đã nộp cho lãnh đạo khoa trước cuộc họp khoa. Đó là bản tự nhận của tôi, còn lãnh đạo khoa hay Hội đồng nhà trước đánh giá tôi như thế nào, chấp nhận hay không chấp nhận kết quả tự nhận xuất sắc của tôi là từ phía khoa, nhà trường. Trong khi đó, trước Đại hội Đảng bầu Ban chấp hành Đảng bộ của nhà trường trong năm học này, cán bộ Vũ Hồng Hà, đảng viên, Phó trưởng khoa Kinh doanh thương mai (mới sát nhập về khoa Khoa học cơ bản) cũng tự ứng cử vào Ban chấp hành khi Đại hội chuẩn bị bỏ phiếu, nhưng Đại hội căn cứ vào tiêu chí đã không chấp nhận cho cán bộ Hà được vào danh sách ứng cử để được bầu vào Ban chấp hành, nên cán bộ Hà bị loại. Nhưng cũng không phải viết giải trình, không bị trừ điểm thi đua… nếu quy về ý thức tôi không làm sai, tháng 6 trong khoa có nhiều người đi muộn. Hôm họp khoa sáng 28/6/2021, ngay cả Trưởng khoa cũng đi muộn, tất cả giảng viên bộ môn tin học, Hà (phó Trưởng khoa), Sơn, Long, Thảo… đều đi muộn,vậy tại sao không ai bị trừ điểm thi đua? Đồng chí Phượng cũng nghỉ cách ly phòng tránh Covid-19 tháng 6 không bị trừ, còn được danh hiệu Chiến sỹ thi đua?... Phải chăng, trước đó tôi góp ý với nhà trường một số việc, nên mới bị trù dập như vậy?”.

Được biết, theo bảng kết quả xếp loại viên chức, người lao động tháng 6/2021, do bà Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng ký thì 116 viên chức, người lao động chỉ có duy nhất bà Bùi Thị Hoàn bị trừ 14 điểm do Hiệu trưởng trừ. Còn lại 115 viên chức, người lao động điểm thi đua vẫn giữ nguyên.

Theo bà Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội: “Thực ra chị Hoàn chỉ có đơn đề nghị nhà trường giải thích, quy trình là phải thành lập Hội đồng và gọi chị Hoàn lên để trao đổi. Lập Hội đồng xong rồi, do tình hình dịch bệnh, nên việc này không phải cấp thiết, theo quy định thành phố thì bên chị Hoàn phải tuân thủ. Hết dịch chúng tôi mới gọi chị Hoàn lên để làm việc. Sau khi gặp chị Hoàn để giải thích, nhà trường sẽ ra thông báo cho chị Hoàn, nếu chị Hoàn thấy không đồng ý với kết quả thì khiếu nại. Nhà trường không hay chưa giải quyết thì mới khiếu nại đến cơ quan khác… Tôi thấy trường hợp của chị Hoàn có những dấu hiệu khác. Không đủ tiêu chí mà chị ấy lại nhận như thế… Tôi sẽ trả lời với chị Hoàn về việc trừ 14 điểm về một số công việc của khoa chưa hoàn thành. Việc hiểu văn bản của một lãnh đạo với vai trò 1 đảng viên, lãnh đạo, 2-3 điểm đấy mỗi thứ trừ 1 tý thì nó ra 14 điểm…”.

Tạp chí Ngày mới Online tiếp tục thông tin về vụ việc!

Nguyễn Hải, Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Tin khác

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm
Cảng hoạt động không phép, cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, côn đồ lộng hành ép ngư dân phải vào cảng lậu để thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu mỗi ngày, đó là sự thật “kinh hoàng” đang diễn ra tại cảng Phước Thịnh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh
Sau những phản ánh của người dân về nạn bảo kê tàu, thuyền ở vùng cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phóng viên Tạp chí Ngày mới online đã nhiều ngày bám tàu ngư dân để ghi nhận thực tế. Sự việc chứng kiến cảnh côn đồ lộng hành, hung hãn cầm kiếm chém ngư dân mới chỉ là màn mở đầu cho chuỗi sự thật đã tồn tại bấy lâu nay đã thôi thúc phóng viên đi tìm căn nguyên, gốc rễ của sự thật kinh hoàng.
Xem thêm
Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La

Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La

Công an huyện Quảng Trạch vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhóm 4 đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực Cảng Hòn La về hành vi Cố ý gây thương tích.
Quảng Bình: Liên tục bắt hai vụ trộm cắp tài sản giữa mùa dịch

Quảng Bình: Liên tục bắt hai vụ trộm cắp tài sản giữa mùa dịch

Ngày 11 – 9 – 2021, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phá án thành công hai vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 3 đối tượng liên quan
Bà Vàng Thị Chính bị cách chức, còn ông Trần Công Hướng chỉ bị ... khiển trách (!?)

Bà Vàng Thị Chính bị cách chức, còn ông Trần Công Hướng chỉ bị ... khiển trách (!?)

Cùng sử dụng Văn bằng Anh văn giả để thăng tiến, bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu bị “cách chức”, trong khi ông Trần Công Hướng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Chậu chỉ bị “khiển trách” …
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động