Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội:

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.
Cần làm rõ việc Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng am, miếu thờ trong rừng đặc dụng Ông Nguyễn Bá Long khiếu nại quyết định kỷ luật của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Theo phản ánh của bà Bùi Thị Hoàn, quy định của lãnh đạo khoa Khoa học cơ bản ngày 23 hàng tháng cả khoa sẽ họp để đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với giảng viên trong khoa. Biểu mẫu của nhà trường có 4 mức như: Hoàn thành xuất sắc loại A điểm từ 90-100 điểm; hoàn thành tốt loại B điểm 70 - <90; hoàn thành loại C điểm từ 50 - <70; không hoàn thành loại D dưới 50 điểm. Sau đó, cá nhân tự chấm điểm theo tiêu chí thang điểm định sẵn trong mẫu của nhà trường và nộp cho Trưởng khoa trước ngày họp. Đến ngày họp, Trưởng khoa căn cứ vào các tiêu chí trong mẫu của nhà trường và đánh giá, xếp loại nhận xét giáo viên trong khoa mình, rồi báo cáo kết quả về đánh giá về nhà trường.

Theo thường lệ hàng năm, kết thúc năm học vào dịp tháng 6, khoa Khoa học cơ bản do bà Đỗ Thị Bích Huệ, Trưởng khoa sẽ thông báo cho tất cả các giảng viên trong khoa về kế hoạch họp khoa (thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể) về việc: Đánh giá, xếp loại cả năm học. Quy trình cũng tương tự như đánh giá, xếp loại hàng tháng, đầu tiên cá nhân tự viết nhận xét và tự nhận mức hoàn thành (xuất sắc, tốt, hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ). Tuy nhiên, việc cá nhân tự đánh giá, xếp loại viên chức cả năm lại khác hàng tháng là phải dựa vào mẫu 3a theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức .

Chuẩn bị kết thúc năm học 2020-2021, tháng 6/2021, Khoa Khoa học cơ bản tiến hành họp về đánh giá xếp loại hàng tháng (tháng 6/2021) vào ngày 10/6/2021. Trong khi viết phiếu tự chấm điểm tháng 6, nếu xét theo tiêu chí của nhà trường, bà Hoàn cho rằng mình đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Bà Hoàn đã tự nhận ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (tự nhận 89 điểm), được Trưởng khoa đồng ý và 100% các cán bộ, giảng viên trong khoa nhất trí. Đến ngày 28/6/2021, Khoa tiến hành họp lần 2, trong cuộc họp Trưởng khoa Đỗ Thị Bích Huệ nhắc lại kết quả chấm điểm tháng 6 cho tất cả giảng viên trong khoa; không ai bị thay đổi kết quả đánh giá so với kết luận cuộc họp ngày 10/6/2021.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bảng kết quả xếp loại viên chức, người lao động tháng 6/2021 do bà Trịnh Thị Thu Hà hiệu trưởng ký

Ngày 5/6/2021, Trưởng khoa gửi gmail cho bà Hoàn mẫu tự nhận xếp loại viên chức cả năm cho cá nhân, kèm theo thông báo “đồng chí ấy đã gửi cả bản hướng dẫn đánh giá viên chức năm học 2022-2021” (Có sự nhầm lẫn trong năm học). Đến ngày 9/6/2021, Trưởng khoa thông báo qua gmail lại cho các giảng viên mẫu tự nhận khác (mẫu 3a mới nhất của nhà trường vừa chuyển lại). Vì vậy, bà Hoàn nhận thấy các khối lượng công việc được giao đều vượt mức 100% so với tiêu chí. Hơn nữa, bà Hoàn nhận thấy rất tích cực đi tư vấn khảo sát tuyển sinh ở nhiều trường xa Hà Nội. Mặc dù nhiệm vụ của bà Hoàn là giảng viên, chứ không phải làm công tác tuyển sinh. Nhiều tháng trong năm học bà Hoàn cũng đủ điều kiện để đạt loại A, nhưng vì số lượng loại A trong khoa có giới hạn chỉ đủ cho 1 số người, nên bà Hoàn không đủ 8 tháng A. Vì vậy, bà Hoàn tự nhận kết quả năm học 2020-2021 ở mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 10/6/2021, cả khoa tiến hành họp. Trong cuộc họp trưởng khoa đối chiếu với tiêu chí, nhận thấy bà Hoàn thiếu 1 tiêu chí (không đủ 8 tháng A trong năm học), vì thế đã không đồng ý với kết quả tự nhận của bà Hoàn và hạ từ xuất sắc xuống loại tốt, tất cả giáo viên trong cuộc họp đã nhất trí. Bà Hoàn cũng nhất trí và không có ý kiến. Tuy nhiên, Trưởng khoa vẫn yêu cầu bà Hoàn phải sửa vào bản tự nhận trên.

Sáng 23/6/2021, bà Hoàn nhận được cuộc gọi điện thoại từ bà Trần Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị thông báo: “Ban giám hiệu yêu cầu em phải viết bản giải trình vì sao tự nhận xuất sắc khi làm bản tự nhận đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2020-2021. Em viết (giải trình) hay không viết thì em báo lại với ban Giám hiệu, vì chị chỉ thông báo cho em biết vậy thôi…”.

Ngay sau đó, bà Hoàn đã gọi điện thoại cho Hiệu trưởng Trịnh Thị Thu Hà về nội dung cán bộ Dung thông báo. Bà Hoàn khẳng định, không viết giải trình, vì không làm gì sai, đã nhất trí với lãnh đạo khoa và các giảng viên trong khoa hạ từ xuất sắc xuống hoàn thành tốt nhiệm vụ và có biên bản họp khoa.

Tại cuộc họp khoa ngày 28/6/2021, Trưởng khoa nhắc lại kết quả chấm điểm tháng 6, bà Hoàn vẫn được 89 điểm, loại B, xếp loại cả năm tốt, cả khoa 100% nhất trí. Chiều 8/7/2021, bà Hoàn vô tình biết được văn bản có dấu đỏ của nhà trường (qua giảng viên khoa khác) về kết quả đánh giá viên chức cả năm của bà Hoàn đạt loại tốt, nhưng điểm thi đua tháng 6 của mình lại bị trừ 14 điểm từ 89 xuống 75. Bà Hoàn nhắn tin cho Trưởng khoa và xin gặp Hiệu trưởng, nhưng đều không được phản hồi.

Cực chẳng đã, sáng 9/7/2021 bà Hoàn gửi đơn kiến nghị lên nhà trường, thì trưa cùng ngày bà Hoàn nhận được tin nhắn trả lời của Trưởng khoa Đỗ Thị Bích Huệ: “Lần này nhà trường trừ điểm, lý do Hiệu trưởng đã công bố rõ ràng trước tập thể cán bộ chủ chốt toàn trường. Hoàn vừa là một đảng viên, vừa là một lãnh đạo khoa lại cố tình không làm theo những quy định, hướng dẫn của nhà trường. Mặc dù đã được khoa giải thích rõ ràng, bản thân lại không đủ tiêu chí, nên lần đầu Hiệu trưởng trừ 14 điểm. Còn bây giờ, nhà trường đã có quy định rõ ràng cho những lỗi như thế này, sau này nếu còn xảy ra hiện tượng cố tình làm trái tương tự, tôi sẽ xử lý ngay từ khoa và không chỉ trừ 14 điểm thôi…”.

Nhưng tại cuộc họp trực tuyến của khoa đầu năm học vào ngày 11/8/2021, Trưởng khoa Huệ nói: “Tôi là Trưởng khoa, nhưng không hề biết việc đồng chí Hoàn bị trừ điểm tháng 6 xuống còn 75 điểm. Vì tôi vẫn chấm cho đồng chí Hoàn 89 điểm và nộp lên nhà trường. Chỉ khi tối 8/7, đồng chí Hoàn hỏi tôi lý do vì sao trừ điểm tôi mới biết. Nếu đồng chí Hoàn không hỏi thì tôi cũng không biết bị trừ điểm. Vì hôm họp cán bộ chủ chốt tôi không nhận được văn bản thông báo kết quả. Và cho đến hôm nay, tôi cũng chưa nhận được kết quả đánh giá xếp loại cả năm và của tháng 6 từ nhà trường”.

Bà Hoàn chia sẻ: “Cả 2 cuộc họp khoa về đánh giá, xếp loại viên chức tháng 6 và cả năm học 2020-2021, tôi đã làm đúng mẫu 3a theo hướng dẫn quy định trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP và mẫu nhà trường gửi cho tôi. Ở góc độ pháp luật cho phép thì viên chức được quyền tự nhận mức xếp loại của mình dựa trên nhiệm vụ được giao. Nên tôi căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành tốt và tôi tự nhận xuất sắc là không trái luật, tôi cũng không bắt buộc phải sửa vào bản tự nhận xét của mình sau khi đã nộp cho lãnh đạo khoa trước cuộc họp khoa. Đó là bản tự nhận của tôi, còn lãnh đạo khoa hay Hội đồng nhà trước đánh giá tôi như thế nào, chấp nhận hay không chấp nhận kết quả tự nhận xuất sắc của tôi là từ phía khoa, nhà trường. Trong khi đó, trước Đại hội Đảng bầu Ban chấp hành Đảng bộ của nhà trường trong năm học này, cán bộ Vũ Hồng Hà, đảng viên, Phó trưởng khoa Kinh doanh thương mai (mới sát nhập về khoa Khoa học cơ bản) cũng tự ứng cử vào Ban chấp hành khi Đại hội chuẩn bị bỏ phiếu, nhưng Đại hội căn cứ vào tiêu chí đã không chấp nhận cho cán bộ Hà được vào danh sách ứng cử để được bầu vào Ban chấp hành, nên cán bộ Hà bị loại. Nhưng cũng không phải viết giải trình, không bị trừ điểm thi đua… nếu quy về ý thức tôi không làm sai, tháng 6 trong khoa có nhiều người đi muộn. Hôm họp khoa sáng 28/6/2021, ngay cả Trưởng khoa cũng đi muộn, tất cả giảng viên bộ môn tin học, Hà (phó Trưởng khoa), Sơn, Long, Thảo… đều đi muộn,vậy tại sao không ai bị trừ điểm thi đua? Đồng chí Phượng cũng nghỉ cách ly phòng tránh Covid-19 tháng 6 không bị trừ, còn được danh hiệu Chiến sỹ thi đua?... Phải chăng, trước đó tôi góp ý với nhà trường một số việc, nên mới bị trù dập như vậy?”.

Được biết, theo bảng kết quả xếp loại viên chức, người lao động tháng 6/2021, do bà Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng ký thì 116 viên chức, người lao động chỉ có duy nhất bà Bùi Thị Hoàn bị trừ 14 điểm do Hiệu trưởng trừ. Còn lại 115 viên chức, người lao động điểm thi đua vẫn giữ nguyên.

Theo bà Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội: “Thực ra chị Hoàn chỉ có đơn đề nghị nhà trường giải thích, quy trình là phải thành lập Hội đồng và gọi chị Hoàn lên để trao đổi. Lập Hội đồng xong rồi, do tình hình dịch bệnh, nên việc này không phải cấp thiết, theo quy định thành phố thì bên chị Hoàn phải tuân thủ. Hết dịch chúng tôi mới gọi chị Hoàn lên để làm việc. Sau khi gặp chị Hoàn để giải thích, nhà trường sẽ ra thông báo cho chị Hoàn, nếu chị Hoàn thấy không đồng ý với kết quả thì khiếu nại. Nhà trường không hay chưa giải quyết thì mới khiếu nại đến cơ quan khác… Tôi thấy trường hợp của chị Hoàn có những dấu hiệu khác. Không đủ tiêu chí mà chị ấy lại nhận như thế… Tôi sẽ trả lời với chị Hoàn về việc trừ 14 điểm về một số công việc của khoa chưa hoàn thành. Việc hiểu văn bản của một lãnh đạo với vai trò 1 đảng viên, lãnh đạo, 2-3 điểm đấy mỗi thứ trừ 1 tý thì nó ra 14 điểm…”.

Tạp chí Ngày mới Online tiếp tục thông tin về vụ việc!

Nguyễn Hải, Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Nhưng nguyên đơn Công ty CP Thảo Trung lại có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án trên
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....
Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?

Tỉnh Kiên Giang: Sao chưa giải quyết dứt điểm việc thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái”?

12,5 ha đất ở khu vực bãi Khem, phường An Thới, TP Phú Quốc đang được Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc) do bà Giang Lệ Phương làm Giám đốc đã lập thủ tục xin UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện “Dự án Viện điều dưỡng và Trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái” (Dự án). Tuy nhiên …
Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Nghị quyết số: 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về sử dụng đất Quốc phòng quy định: “5. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất” (khoản 5, Điều 6). Tuy nhiên, khi xét xử tranh chấp liên quan đất Quốc phòng đưa vào hợp đồng khoán trắng cho các hộ dân (ông Bùi Đức Vân, ông Hoàng Lê Hân, ông Giang Minh Họa) trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan tố tụng ở tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái với quy định trên. Đây là cơ sở để cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm.

Tin khác

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?
Sau khi Tạp chí Ngày mới online đưa tin “Xã Thượng Quân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp” thì dư luận nơi đây tiếp tục dậy sóng. Họ bàn tán nhiều về nguyên nhân vì sao dự án sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại? Phải chăng chính quyền sở tại đã cố tình làm ngơ suốt thời gian dài để chủ công trình sai phạm coi thường pháp luật?

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)
Trong quá trình thi công dự án xây dựng mới trụ sở UBND xã Quỳnh Hưng, đơn vị thi công đã đã không tuân thủ các yêu cầu hồ sơ kỹ thuật thi công khi sử dụng gạch nung, trái với Thông tư 13 của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, việc làm này không những không bị ngăn chặn mà còn được sự "đồng tình" của chủ đầu tư (!?)...

​​​​​​​Có căn cứ để khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

​​​​​​​Có căn cứ để khởi  tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”
Sau gần 4 năm quyết đi đến cùng vụ việc, bà Giáp Thị Dinh, một người cao tuổi, ở đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức vô cùng phấn khởi khi nhận được Quyết định 612-09/QĐ-CSHS-Đ8 ngày 6/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh “phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm”. Trước đó, bà Dinh liên tục có đơn có đơn tố cáo vợ chồng ông Thân Thanh Giảng, bà Nguyễn Việt Hà chiếm giữ 9 tỉ đồng bằng thủ đoạn “hô biến” sổ đỏ. Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hướng dẫn khởi kiện dân sự, nhưng bà Dinh quyết tố giác…

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp
Thời gian gần đây, nhiều người cao tuổi trên địa bàn, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang xôn xao về công trình xây dựng nghi là để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đất công ích, đã tồn tại trong một thời gian dài vẫn chưa bị chính quyền xử lý.

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án
Vụ tranh chấp “Thỏa thuận khung” Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa 500 ha ở tỉnh Long An, ngày càng trở nên phức tạp, luật sư đề nghị Cục Thi án hành dân sự tỉnh Long An đình chỉ thi hành án, vì Phán quyết Trong tài số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không thi hành được

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ
Kết luận điều tra: Anh Trương Văn Cường bị ngã và đỉnh đầu va chạm vào khu vực tiếp giáp giữa sàn nhà và bậc lên xuống được xây bằng gạch; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, xác định cơ chế hình thành thương tích dẫn đến anh Cường tử vong là do va chạm phần đỉnh đầu vào vật tày gây nên. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện các cơ quan tố tụng chưa chứng minh được bị can Trương Xuân Đen có hành vi gây chấn thương sọ não cho anh Cường; và nhiều điểm “mờ” của vụ án chưa được làm sáng tỏ.
Xem thêm
Đâm chém kinh hoàng ở xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn

Đâm chém kinh hoàng ở xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn

15 giờ 39 phút ngày 29/7/2022, tại quán cafe Thiện Nhân ở thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ mưu sát chém người có tổ chức.
Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong

Khởi tố vụ án quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong

Ngày 7/8, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân đã phát hành văn bản số 264/TB-KQNT gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Chuyển Cơ quan Công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk

Chuyển Cơ quan Công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk

Ngày 3/8, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành Kết luận Thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, vaccine phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/2022, chồng tôi là ông Nguyễn Phương Tranh 74 tuổi, bị té ngã và đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng cần phẫu thuật. Do gia đình tôi ở tại TP Hồ Chí Minh nên xin được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiện chăm sóc.
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Trọng Hoà, sinh năm 1953, ngụ tại thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, con trai ông là Hoàng Trọng Vững bị một số người tại xã Phúc Trạch chặn đánh, phải cấp cứu ở Bệnh viện Xuân Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới.
Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

ông Phạm Bá Trường là người cao tuổi thuộc thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình ông sau 35 năm khai hoang, phục hóa, hình thành thửa đất có diện tích ổn định là trên 3.000m2. Tuy nhiên, mã
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, về tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe vua hoạt động mạnh trên tuyến cao tốc Quốc lộ 3. Nhiều xe tự ý cơi nới thành thùng, phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông …
Phiên bản di động