Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...

Khiếu nại kết luận

Ngày 16/12/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Kết luận nội dung tố cáo 2340/KL-ĐHLN đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn.

Không đồng ý với Kết luận trên, ngày 29/12/2020, ông Nguyễn Bá Long có đơn khiếu nại đối với Kết luận 2340/KL-ĐHLN, vì cho rằng nhiều nội dung trong kết luận chưa khách quan, chưa đúng bản chất vấn đề, cụ thể: năm 2009, ông Long có tham gia góp vốn vào doanh nghiệp tư vấn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới), nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện đời sống khó khăn do phải nuôi con nhỏ trong khi lương ít ỏi.

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

Đến năm 2012, ông Long chỉ còn là cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật về đăng kí kinh doanh, thực chất không còn nắm giữ cổ phần như đã đăng ký ban đầu (ông Long đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Phòng Tổ chức cán bộ). Vì lý do lập doanh nghiệp để tăng thêm thu nhập, trao đổi kiến thức, nhưng không đạt được như mong muốn, nên ông Long không tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mà chỉ tư vấn với tư cách giúp đỡ khi được hỏi ý kiến từ phía công ty. Đặc biệt, từ tháng 10/2016 sau khi ông Long được bổ nhiệm làm Viện phó Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, ông Long chỉ tập trung làm luận án tiến sỹ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và quản lý Viện.

Trong quá trình kinh doanh Công ty trước đó, do thua lỗ, khó khăn nên ông Long đi vay mượn người thân, anh em để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Do không có tiền mặt để trả nợ, nên ông Long trả bằng cổ phần cho người thân. Tuy nhiên,, do người thân không có kinh nghiệp chuyên môn và kinh doanh, nên nhờ ông Long đứng ra đại diện trao đổi làm việc với Công ty vào những ngày cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính. Giai đoạn năm 2009-2012, do chưa nhận thức đầu đủ, nên ông Long có tham gia Hội đồng quản lý doanh nghiệp, nhưng sau đó đã kịp thời khắc phục và báo cáo ngay với Nhà trường về việc Công ty đã miễn nhiệm chức danh của ông trong Công ty.

Nên ông Long cho rằng mình không vi phạm khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 có hiệu lực vào ngày 1/1/2012, hay Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2005, 2018, điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; điểm b, khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13.

Ngoài ra, cách hành văn trong kết luận và nội dung bản tóm tắt tiến trình giải quyết đơn tố cáo còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, thiếu bằng chứng dẫn đến nhiều cán bộ, viên chức hiểu lầm khi đọc. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ông. Quá trình giải quyết tố cáo đối với đảng ủy viên chưa đúng nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ, tạo dư luận không tốt cho ông.

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
05 ngày sau vội vàng ra thông báo họp xét kỉ luật

Đồng thời, ông Long yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký trong đơn rút tố cáo của người tố cáo do ông Long cung cấp tại cuộc họp công bố kết luận thanh tra về xử lý đơn thư tố cáo vào ngày 16/12/2020 (thời điểm trước khi công bố kết luận 2340 trên), nhưng không được chấp nhận yêu cầu.

Ngày 31/12/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp có Thông báo số 2479/TB-ĐHLN-HCTH về việc thu lý đơn khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Bá Long. Nhưng 5 ngày sau, ngày 5/1/2021, ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp ra Thông báo số 08/TB-ĐHLN-TCCB họp xét kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, thời gian 14h30 ngày 14/1/2021, trước khi có kết luận giải quyết khiếu nại.

Chuyên gia pháp lý nói gì?

Nhận định về vụ việc, Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Luật khiếu nại quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. Trường hợp còn khiếu nại tiếp thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết…Luật khiếu nại đã quy định mới về xác minh nội dung khiếu nại đối với quyết định kỷ luật. Theo đó, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Sau khi có kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Đối với giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại đều phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Luật cũng quy định về hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật. Điều 57 quy định quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật gồm quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

Từ căn cứ trên, Trường Đại học Lâm nghiệp cần dừng cuộc họp xét kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn để giải quyết khiếu nại của ông Long trước khi tổ chức họp xét kỷ luật.

Được biết, cuộc họp xét kỉ luật chiều ngày 14/1/2021, Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bỏ phiếu kín. Kết quả: 5/5 phiếu đề nghị áp dụng hình thức kỉ luật Cách chức Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn đối với ông Nguyễn Bá Long, Cách chức Chủ tịch Hội đồng Viện quản lý đất đai và Phát triển nông thôn. Kiến nghị Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kì 2019-2022. Kiến nghị Hội đồng Khoa học đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét tạm dừng giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp các bậc đào tạo đối với ông Nguyễn Bá Long (thời gian 12 tháng). Kiến nghị Hiệu trưởng nhà trường tạm thời thu hồi con dấu Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn để quản lý và sử dụng theo quy định...

Ông Long cho rằng, việc nhà trường chưa giải quyết khiếu nại, nhưng đã họp xét kỉ luật với hình thức Cách chức ông là chưa khách quan, có dấu hiệu trù dập. Ông Long cũng cho biết, sẽ làm đơn khiếu nại gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi có Quyết định kỷ luật.

Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) tiếp tục thông tin khi có phản hồi từ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ủy quyền cho bà Nhan Thị Hoa thường trú 260 Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, gửi đơn kêu cứu, phản ánh bị con dâu có hành vi thể hiện dấu hiệu ngược đãi; bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng không được thi hành.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường giá trị đất khi bị thu hồi đất làm đường từ Vịnh Tre đến xã Đào Hữu Cảnh thuộc huyện Châu Phú”, gửi: UBND huyện Châu Phú, Hội đồng bồi thường Dự án 945 và gửi Tạp chí Người cao tuổi. Đơn bà Loan phản ánh:
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến cầu Phú Xuân), quận 7, TP Hồ Chí Minh, đang bức xúc vì tình trạng ngập nặng trở lại như trước đây khi chưa được nâng cấp.
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; ông Nguyễn Công Nhân tổ chức Hỏi đáp giáo lý dành cho phật tử Thiền tông ở chùa Tân Diệu, có dấu hiệu không đúng quy định.
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng cáo. Lí do là chủ toạ phiên toà sơ thẩm chủ quan, áp đặt, lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Không tuân thủ và áp dụng đúng các quy định của pháp luật, nên bản án đã bị Toà phúc thẩm tuyên huỷ (!?)...

Tin khác

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực
Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, thành phố Hải Phòng còn bị tố làm ngơ cho nhiều hộ dân xây dựng sai phép.

TAND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Vô cớ trả lại đơn khởi kiện của công dân!?

TAND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Vô cớ trả lại đơn khởi kiện của công dân!?
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của bà Trần Thị Hằng, phản ánh việc TAND huyện Yên Bình “cố ý” không tiếp nhận đơn khởi kiện dân sự, khiến quyền và lợi ích hợp pháp của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Cần quan tâm giải quyết những khó khăn của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP Hồ Chí Minh

Cần quan tâm giải quyết những khó khăn của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Bò sữa), đã có công văn gửi đến Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn thiết kêu cứu tháo gỡ những khó khăn cho Công ty.

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống
Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ UBND quận Đống Đa giả lập tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Gây thất thoát tiền ngân sách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc
Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021, cần nghiêm cấm chặt cây đào rừng và các cây rừng khác để chơi Tết. Đây là việc làm cần thiết để ngăn chặn nạn chặt phá đào rừng, mận rừng, lê rừng, hủy hoại môi sinh; góp phần bảo vệ sắc màu Tây Bắc...

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!
Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long và một số cán bộ có liên quan bị tố cáo có hành vi sai phạm trong quản lí, sử dụng đất đai và thu chi tài chính có nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bao che cho sai phạm...
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, bà Lê Thị Phương Mai, thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cho biết hơn nửa ...
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động