Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...

Khiếu nại kết luận

Ngày 16/12/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Kết luận nội dung tố cáo 2340/KL-ĐHLN đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn.

Không đồng ý với Kết luận trên, ngày 29/12/2020, ông Nguyễn Bá Long có đơn khiếu nại đối với Kết luận 2340/KL-ĐHLN, vì cho rằng nhiều nội dung trong kết luận chưa khách quan, chưa đúng bản chất vấn đề, cụ thể: năm 2009, ông Long có tham gia góp vốn vào doanh nghiệp tư vấn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới), nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện đời sống khó khăn do phải nuôi con nhỏ trong khi lương ít ỏi.

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

Đến năm 2012, ông Long chỉ còn là cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật về đăng kí kinh doanh, thực chất không còn nắm giữ cổ phần như đã đăng ký ban đầu (ông Long đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Phòng Tổ chức cán bộ). Vì lý do lập doanh nghiệp để tăng thêm thu nhập, trao đổi kiến thức, nhưng không đạt được như mong muốn, nên ông Long không tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mà chỉ tư vấn với tư cách giúp đỡ khi được hỏi ý kiến từ phía công ty. Đặc biệt, từ tháng 10/2016 sau khi ông Long được bổ nhiệm làm Viện phó Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, ông Long chỉ tập trung làm luận án tiến sỹ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và quản lý Viện.

Trong quá trình kinh doanh Công ty trước đó, do thua lỗ, khó khăn nên ông Long đi vay mượn người thân, anh em để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Do không có tiền mặt để trả nợ, nên ông Long trả bằng cổ phần cho người thân. Tuy nhiên,, do người thân không có kinh nghiệp chuyên môn và kinh doanh, nên nhờ ông Long đứng ra đại diện trao đổi làm việc với Công ty vào những ngày cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính. Giai đoạn năm 2009-2012, do chưa nhận thức đầu đủ, nên ông Long có tham gia Hội đồng quản lý doanh nghiệp, nhưng sau đó đã kịp thời khắc phục và báo cáo ngay với Nhà trường về việc Công ty đã miễn nhiệm chức danh của ông trong Công ty.

Nên ông Long cho rằng mình không vi phạm khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 có hiệu lực vào ngày 1/1/2012, hay Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2005, 2018, điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; điểm b, khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13.

Ngoài ra, cách hành văn trong kết luận và nội dung bản tóm tắt tiến trình giải quyết đơn tố cáo còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, thiếu bằng chứng dẫn đến nhiều cán bộ, viên chức hiểu lầm khi đọc. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ông. Quá trình giải quyết tố cáo đối với đảng ủy viên chưa đúng nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ, tạo dư luận không tốt cho ông.

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
05 ngày sau vội vàng ra thông báo họp xét kỉ luật

Đồng thời, ông Long yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký trong đơn rút tố cáo của người tố cáo do ông Long cung cấp tại cuộc họp công bố kết luận thanh tra về xử lý đơn thư tố cáo vào ngày 16/12/2020 (thời điểm trước khi công bố kết luận 2340 trên), nhưng không được chấp nhận yêu cầu.

Ngày 31/12/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp có Thông báo số 2479/TB-ĐHLN-HCTH về việc thu lý đơn khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Bá Long. Nhưng 5 ngày sau, ngày 5/1/2021, ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp ra Thông báo số 08/TB-ĐHLN-TCCB họp xét kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, thời gian 14h30 ngày 14/1/2021, trước khi có kết luận giải quyết khiếu nại.

Chuyên gia pháp lý nói gì?

Nhận định về vụ việc, Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Luật khiếu nại quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. Trường hợp còn khiếu nại tiếp thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết…Luật khiếu nại đã quy định mới về xác minh nội dung khiếu nại đối với quyết định kỷ luật. Theo đó, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Sau khi có kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Đối với giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại đều phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Luật cũng quy định về hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật. Điều 57 quy định quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật gồm quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

Từ căn cứ trên, Trường Đại học Lâm nghiệp cần dừng cuộc họp xét kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn để giải quyết khiếu nại của ông Long trước khi tổ chức họp xét kỷ luật.

Được biết, cuộc họp xét kỉ luật chiều ngày 14/1/2021, Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bỏ phiếu kín. Kết quả: 5/5 phiếu đề nghị áp dụng hình thức kỉ luật Cách chức Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn đối với ông Nguyễn Bá Long, Cách chức Chủ tịch Hội đồng Viện quản lý đất đai và Phát triển nông thôn. Kiến nghị Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kì 2019-2022. Kiến nghị Hội đồng Khoa học đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét tạm dừng giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp các bậc đào tạo đối với ông Nguyễn Bá Long (thời gian 12 tháng). Kiến nghị Hiệu trưởng nhà trường tạm thời thu hồi con dấu Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn để quản lý và sử dụng theo quy định...

Ông Long cho rằng, việc nhà trường chưa giải quyết khiếu nại, nhưng đã họp xét kỉ luật với hình thức Cách chức ông là chưa khách quan, có dấu hiệu trù dập. Ông Long cũng cho biết, sẽ làm đơn khiếu nại gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi có Quyết định kỷ luật.

Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) tiếp tục thông tin khi có phản hồi từ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, bốc mùi hôi thối, nguồn nước bị ô nhiễm. Đã nhiều lần người dân phản ánh tới chính quyền và các cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết...
Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Từ năm 2019 đến nay, UBND phường Nguyễn Trung Trực và UBND quận Ba Đình nhiều lần trả lại hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình ông Nguyễn Công Toàn đối với căn nhà số 63 phố Hàng Than, với lý do có đơn tranh chấp về quyền thừa kế của bà Nguyễn Thị Vân Anh – chị họ của ông Nguyễn Công Toàn. Đáng nói, đã hơn 2 năm trôi qua nhưng bà Vân Anh vẫn chưa cung cấp được bất kì giấy tờ nào chứng minh quyền sở hữu của bà đối với tài sản nêu trên; còn chính quyền địa phương vẫn từ chối cấp sổ đỏ cho gia đình ông Toàn...

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của một số giáo viên trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tố cáo sai phạm của ông Mai Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận.
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì mình chuyển lại thôi, nhưng phải chuyển đúng cách, đúng luật để tránh bị phiền phức về sau”, chi Dương chia sẻ.

Tin khác

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng
Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm xong đã hư hỏng nặng.

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?
Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn chặn và truy vết ổ dịch Covid -19 phát tán ra cộng đồng từ căn hộ của Mục sư Phương Văn Tân và vợ là Võ Xuân Loan, tại đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp dùng để họp của tổ chức Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, gây thiệt về hại kinh tế, sức khỏe cho cộng đồng, xáo trộn trong đời sống xã hội.

Mất tiền thật khi tham gia đầu tư tiền ảo vào Công ty Gbhub

Mất tiền thật khi tham gia đầu tư tiền ảo vào Công ty Gbhub
Trong đơn gửi Tạp chí Ngày mới online, anh N.C.D. cùng 8 “nhà đầu tư” khác phản ánh Công ty GBhub có dấu hiệu biến tướng đa cấp, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cần làm rõ, kết luận hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cần làm rõ, kết luận hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Bà Nguyễn Thị Phỉ, thường trú phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan ngôn luận (trong đó có Tạp chí Người cao tuổi), phản ánh bà Hoàng Thị Kim Thủy có hành vi thể hiện dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !
Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ủy quyền cho bà Nhan Thị Hoa thường trú 260 Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, gửi đơn kêu cứu, phản ánh bị con dâu có hành vi thể hiện dấu hiệu ngược đãi; bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng không được thi hành.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường giá trị đất khi bị thu hồi đất làm đường từ Vịnh Tre đến xã Đào Hữu Cảnh thuộc huyện Châu Phú”, gửi: UBND huyện Châu Phú, Hội đồng bồi thường Dự án 945 và gửi Tạp chí Người cao tuổi. Đơn bà Loan phản ánh:
Xem thêm
Tỉnh Gia Lai:  Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Tỉnh Gia Lai: Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Hàng loạt các sai phạm đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong việc, gian lận trong công tác đấu thầu, thi công không đúng vật liệu xây ...
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Sáng 16/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt được đối tượng Nguyễn Quốc ...
Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Nguyễn Trường An cầm dao chém nhiều nhát vào mặt và đầu mẹ ruột của mình là bà Huỳnh Thị Vân, bà Vân thoát chạy ra ngoài nhưng y vẫn ...
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và ...
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê ...
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động