Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm nghiệp đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông...

Khiếu nại kết luận

Ngày 16/12/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Kết luận nội dung tố cáo 2340/KL-ĐHLN đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn.

Không đồng ý với Kết luận trên, ngày 29/12/2020, ông Nguyễn Bá Long có đơn khiếu nại đối với Kết luận 2340/KL-ĐHLN, vì cho rằng nhiều nội dung trong kết luận chưa khách quan, chưa đúng bản chất vấn đề, cụ thể: năm 2009, ông Long có tham gia góp vốn vào doanh nghiệp tư vấn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới), nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện đời sống khó khăn do phải nuôi con nhỏ trong khi lương ít ỏi.

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

Đến năm 2012, ông Long chỉ còn là cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật về đăng kí kinh doanh, thực chất không còn nắm giữ cổ phần như đã đăng ký ban đầu (ông Long đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Phòng Tổ chức cán bộ). Vì lý do lập doanh nghiệp để tăng thêm thu nhập, trao đổi kiến thức, nhưng không đạt được như mong muốn, nên ông Long không tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mà chỉ tư vấn với tư cách giúp đỡ khi được hỏi ý kiến từ phía công ty. Đặc biệt, từ tháng 10/2016 sau khi ông Long được bổ nhiệm làm Viện phó Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, ông Long chỉ tập trung làm luận án tiến sỹ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và quản lý Viện.

Trong quá trình kinh doanh Công ty trước đó, do thua lỗ, khó khăn nên ông Long đi vay mượn người thân, anh em để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Do không có tiền mặt để trả nợ, nên ông Long trả bằng cổ phần cho người thân. Tuy nhiên,, do người thân không có kinh nghiệp chuyên môn và kinh doanh, nên nhờ ông Long đứng ra đại diện trao đổi làm việc với Công ty vào những ngày cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính. Giai đoạn năm 2009-2012, do chưa nhận thức đầu đủ, nên ông Long có tham gia Hội đồng quản lý doanh nghiệp, nhưng sau đó đã kịp thời khắc phục và báo cáo ngay với Nhà trường về việc Công ty đã miễn nhiệm chức danh của ông trong Công ty.

Nên ông Long cho rằng mình không vi phạm khoản 3, Điều 14 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 có hiệu lực vào ngày 1/1/2012, hay Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2005, 2018, điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; điểm b, khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13.

Ngoài ra, cách hành văn trong kết luận và nội dung bản tóm tắt tiến trình giải quyết đơn tố cáo còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, thiếu bằng chứng dẫn đến nhiều cán bộ, viên chức hiểu lầm khi đọc. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ông. Quá trình giải quyết tố cáo đối với đảng ủy viên chưa đúng nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ, tạo dư luận không tốt cho ông.

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)
05 ngày sau vội vàng ra thông báo họp xét kỉ luật

Đồng thời, ông Long yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký trong đơn rút tố cáo của người tố cáo do ông Long cung cấp tại cuộc họp công bố kết luận thanh tra về xử lý đơn thư tố cáo vào ngày 16/12/2020 (thời điểm trước khi công bố kết luận 2340 trên), nhưng không được chấp nhận yêu cầu.

Ngày 31/12/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp có Thông báo số 2479/TB-ĐHLN-HCTH về việc thu lý đơn khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Bá Long. Nhưng 5 ngày sau, ngày 5/1/2021, ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp ra Thông báo số 08/TB-ĐHLN-TCCB họp xét kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, thời gian 14h30 ngày 14/1/2021, trước khi có kết luận giải quyết khiếu nại.

Chuyên gia pháp lý nói gì?

Nhận định về vụ việc, Luật sư Hoàng Văn Tùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Luật khiếu nại quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. Trường hợp còn khiếu nại tiếp thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết…Luật khiếu nại đã quy định mới về xác minh nội dung khiếu nại đối với quyết định kỷ luật. Theo đó, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Sau khi có kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Đối với giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại đều phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Luật cũng quy định về hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật. Điều 57 quy định quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật gồm quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

Từ căn cứ trên, Trường Đại học Lâm nghiệp cần dừng cuộc họp xét kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn để giải quyết khiếu nại của ông Long trước khi tổ chức họp xét kỷ luật.

Được biết, cuộc họp xét kỉ luật chiều ngày 14/1/2021, Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bỏ phiếu kín. Kết quả: 5/5 phiếu đề nghị áp dụng hình thức kỉ luật Cách chức Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn đối với ông Nguyễn Bá Long, Cách chức Chủ tịch Hội đồng Viện quản lý đất đai và Phát triển nông thôn. Kiến nghị Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kì 2019-2022. Kiến nghị Hội đồng Khoa học đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp xem xét tạm dừng giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp các bậc đào tạo đối với ông Nguyễn Bá Long (thời gian 12 tháng). Kiến nghị Hiệu trưởng nhà trường tạm thời thu hồi con dấu Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn để quản lý và sử dụng theo quy định...

Ông Long cho rằng, việc nhà trường chưa giải quyết khiếu nại, nhưng đã họp xét kỉ luật với hình thức Cách chức ông là chưa khách quan, có dấu hiệu trù dập. Ông Long cũng cho biết, sẽ làm đơn khiếu nại gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi có Quyết định kỷ luật.

Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) tiếp tục thông tin khi có phản hồi từ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ UBND quận Đống Đa giả lập tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Gây thất thoát tiền ngân sách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021, cần nghiêm cấm chặt cây đào rừng và các cây rừng khác để chơi Tết. Đây là việc làm cần thiết để ngăn chặn nạn chặt phá đào rừng, mận rừng, lê rừng, hủy hoại môi sinh; góp phần bảo vệ sắc màu Tây Bắc...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long và một số cán bộ có liên quan bị tố cáo có hành vi sai phạm trong quản lí, sử dụng đất đai và thu chi tài chính có nhiều nội dung chưa được làm rõ, có dấu hiệu bao che cho sai phạm...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư thảm nhựa nâng cấp với nguồn kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng mới vừa xong chưa được bao lâu đã xuống cấp trầm trọng trở lại. Người dân nơi đây cho rằng việc đường mới thảm nhựa đã xuống cấp như vậy là do thi công dối trá, có dấu hiệu rút ruột công trình. Ngay sau đó, Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa bảo hành. Sau bảo hành, phóng viên tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân là công trình hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Tin khác

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.
Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Song người dân nơi đây đang rất bức xúc vì tuyến đường mới đổ bê tông được ½ đã nứt nẻ, bong tróc mặt. Họ cho rằng công trình có dấu hiệu bị rút ruột, chất lượng không đảm bảo.

Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời  cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)
Mặc dù các cơ quan chức năng đã chấp hành Bản án phúc thẩm số 229/2019/HC-PT ngày 20/11/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhưng đã hơn 1 năm nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vẫn chưa trả lời, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và cấp sổ hưu cho ông Nguyễn Minh Mẫn, ở tỉnh Quảng Bình. Về vụ việc trên, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã nhiều lần phản ánh vấn đề này...

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Cần xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ngay giữa lòng chợ Long Trường

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Cần xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ngay giữa lòng chợ Long Trường
Đơn của người dân (trong đó có nhiều người cao tuổi), tại các khu phố Phước Lai, Tam Đa, Trường Lưu và Khu đô thị Nam Khang, Khu đô thị Đông Tăng Long, phường Long Trường, gửi các cơ quan chức năng và gửi Tạp chí Người cao tuổi phản ánh về bãi rác gây ô nhiễm môi trường.

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh: 10 năm chưa giải quyết dứt điểm đơn của bà Trần Thị Tề?

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh: 10 năm chưa giải quyết dứt điểm đơn của bà Trần Thị Tề?
Bà Trần Thị Tề, sinh năm 1959 và chồng là ông Võ Thiện Dũng, sinh năm 1952, cùng thường trú tại 19/71, Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, có đơn gửi Tạp chí người cao tuổi, phản ánh:

Bị ngừng hoạt động, doanh nghiệp cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy

Bị ngừng hoạt động, doanh nghiệp cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy
Trong bối cảnh đang phải gồng mình đối phó với tác động của đại dịch Covid - 19, thì Công ty CP Vũng Tàu Marina bị “bồi” thêm một thông báo từ Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA) về việc ngừng hoạt động Dự án Bến thuyền du lịch do công ty đầu tư. Bị thua thiệt đủ đường, Công ty buộc phải làm đơn cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phải dẹp ngay hành vi lấn chiếm vỉa hè

Phải dẹp ngay hành vi lấn chiếm vỉa hè
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (TP Hà Nội) đang chạy thử, chuẩn bị sẵn sàng đi vào hoạt động.
Xem thêm
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Ngày 2/3/2021, bà Nguyễn Thị Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng có buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện Trung ương Tịnh độ ...
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi ...
Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Liên quan chuyên án 920G buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất việc truy tìm và bắt ...
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà ...
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ...
Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật từ rất lâu, nhưng do người phải ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động