Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên:

Bị người được THA “lật lọng”, người phải THA buộc phải kiện ra Tòa

Ngô Văn Tân, ở xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ phản ánh, ông Lê Văn Sơn đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản (tiền) của ông...

Căn cứ Bản án phúc thẩm số 45/DSPT ngày 11/9/2018, của TAND tỉnh Thái Nguyên và và Bản án số 01/DSST ngày 5/1/2018 của TAND huyện Đại Từ. Ngày 1/2/2019, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Đại Từ ra Quyết định Thi hành án (THA) theo đơn yêu cầu số 433/QĐ-CCTHA, yêu cầu ông Ngô Văn Tân và bà Lưu Thị Phương (vợ ông Tân) phải trả cho ông Lê Văn Sơn 1.690.000.000 đồng. Thực hiện Quyết định THA số 433/QĐ-CCTHA của Chi cục THADS huyện Đại Từ; ngày 23/3/2019, ông Tân cùng ông Phạm Văn Tum, lái xe (ở xóm Hợp Lực, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên) đến nhà ông Sơn, ở tiểu khu Gia Bình, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, ông Tân và ông Sơn thỏa thuận việc tự nguyện THA theo Quyết định THA số 433/QĐ-CCTHA ngày 1/2/2019 của Chi cục THADS huyện Đại Từ.

Sau khi ông Sơn nhận đủ 1.690.000.000 đồng của ông Tân, đã kí vào “Giấy nhận tiền anh Tân trả nợ”, có nội dung: “Hôm nay ngày 23/3/2019, tại nhà ông Lê Văn Sơn, địa chỉ phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vừa rồi, tôi có khởi kiện anh Tân ra TAND huyện Đại Từ để giải quyết việc nợ tiền của tôi. Tòa án xét xử anh Tân phải thanh toán cho tôi số tiền là: 1.690.000.000 đồng (Một tỉ sáu trăm chín mươi triệu đồng). Hôm nay, anh Tân mang trả nợ cho tôi số tiền trên. Tôi viết Giấy biên nhận này để nhận toàn bộ tiền của anh Tân trả nợ cho tôi đã ghi trên là đúng sự thật. Còn bìa đỏ của anh Tân tôi vẫn giữ lại để giải quyết chỗ tiền của vợ chồng anh Thư, chị Khuyên. Địa chỉ anh Thư ở thôn Trung Hòa, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giữa tôi với anh Tân cùng nhau vay trong năm 2015 để chi phí công trình Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên- Bắc Kạn, với số tiền cả gốc và lãi là 377.000.000 đồng (Ba trăm bẩy bẩy triệu đồng). Tôi hẹn anh Tân vào ngày 20/4/2019, hai bên sẽ cùng nhau thanh toán số tiền trên của anh Thư, chị Khuyên sẽ được giải quyết xong giữa tôi với anh Tân, xem ai là người phải thanh toán số tiền thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Tân mới được giải quyết. Những lời biên nhận trên của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Giấy biên nhận tiền ông Tân trả nợ ngày 23/3/2019 va Kết quả giám định số 51/CV-KTHS của Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên.
Giấy biên nhận tiền ông Tân trả nợ ngày 23/3/2019 và Kết quả giám định số 51/CV-KTHS của Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thanh toán tiền THA cho ông Sơn, ngày 25/3/2019, ông Tân và ông Phan Đại Nghĩa (lái xe) đến nhà ông Sơn để nhận Đơn đề nghị dừng THA. Tại đây, ông Sơn đã đọc nội dung tờ đơn đề nghị dừng THA và đã kí đơn trước mặt ông Tân và ông Nghĩa. Khi kí đơn xong, ông Sơn đã giao cho ông Tân Đơn đề nghị dừng THA, để ông Tân nộp cho Chi cục THADS huyện Đại Từ.

Ngày 27/3/2019, ông Tân đến nhà vợ chồng ông Thư, bà Khuyến để thanh toán số tiền 377.000.000 đồng, (xem ông Tân phải trả bao nhiêu cho vợ chồng ông Thư, để ông Tân sang nhà ông Sơn lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tân mà ông Sơn đang giữ, do trước đó có làm ăn chung). Lúc đang ngồi tại nhà ông Thư, ông Tân có điện thoại cho ông Sơn (vào lúc 15 giờ 19 phút 46 giây ngày 27/3/2019). Trong cuộc điện thoại này, (có ghi âm) ông Sơn nói có thể bớt cho ông Tân 190.000.000 đồng.

Do việc ông Tân và ông Sơn còn nợ tiền của vợ chồng ông Thư, bà Khuyên, với số tiền nợ gốc và lãi là 377.000.000 đồng. Để làm rõ xem ai phải trả số tiền trên, vào hồi 14 giờ 20 phút ngày 14/4/2019, ông Tân có điện thoại cho ông Sơn mục đích hẹn ông Sơn đến nhà ông Thư, bà Khuyến để đối chiếu công nợ. Nội dung cuộc điện thoại, ông Tân có hẹn ông Sơn đến ngày 15/4/2019, cùng nhau đến nhà ông Thư, bà Khuyến để đối chiếu công nợ (có ghi âm) với nội dung, ông Tân và ông Sơn hẹn nhau để thanh toán sổ tiền đã ghi trên như đã cam kết trong giấy biên nhận nợ tiền THA ngày 23/3/2019. Tại buổi thanh toán có ông Tân, ông Sơn và ông Thư cùng nhau lập biên bản đối chiếu công nợ và xác định, ông Sơn phải trả số tiền cả gốc và lãi cho vợ chồng ông Thư 368.000.000 đồng; ông Tân phải trả cho vợ chồng ông Thư 37.000.000 đồng, thời gian thanh toán chậm nhất đến ngày 30/9/2019 (Biên bản đối chiếu công nợ).

Tuy nhiên khi đến hạn, ông Sơn đã không thực hiện như cam kết, không trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tân.

Ngày 16/4/2019, ông Tân đến Chi cục THADS huyện Đại Từ giao “Giấy biên nhận tiền của anh Tân” mà ông Sơn đã kí nhận cho bà Lục Thị Quế, Chấp hành viên, Chi cục THADS huyện Đại Từ. Đồng thời, ông Tân làm đơn đề nghị Chi cục THADS huyện Đại Từ, yêu cầu ông Sơn trả lại cho ông Tân Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình như Bản án đã tuyên.

Sáng 26/4/2019, Chi cục THADS huyện Đại Từ yêu cầu ông Tân và ông Sơn đến để giải quyết việc THA. Ông Hoàng Nguyên Khang, Chi Cục trưởng và bà Lục Thị Quế trực tiếp giải quyết việc THA, đã lập biên bản đối với người phải THA là ông Tân và người được THA là ông Sơn. Tại buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Đại Từ, ông Sơn không thừa nhận việc mình đã nhận số tiền: 1.690.000.000 đồng của ông Tân đã trả để THA ngày 23/3/2019.

Ông Tân cho rằng, việc ông Sơn “lật lọng” mục đích nhằm chiếm đoạt số tiền của mình đã giao cho ông Sơn, đồng thời buộc ông phải THA thêm một lần nữa. Tại buổi làm việc, ông Tân đã đề nghị Chi cục THADS huyện Đại Từ thực hiện việc giám định chữ kí và chữ viết của ông Sơn trong giao Giấy biên nhận tiền của ông Tân đã trả cho ông Sơn. Bà Lục Thị Quế đã lập biên bản làm việc ngày 26/4/2019.

Tuy nhiên sau này, không hiểu vì lí do gì đề nghị của ông Tân đã không được Chi cục THADS huyện Đại Từ chấp nhận. Do Chi cục THADS huyện Đại Từ cố tình không thực hiện việc giám định chữ kí của ông Sơn, nên ông Tân đã làm đơn đề nghị cơ quan Phòng Kĩ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Thái Nguyên giám định chữ kí của ông Sơn trên giấy biên nhận tiền và đơn đề nghị dừng THA của ông Sơn.

Ngày 19/6/2019, Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên có Công văn trả lời kết quả giám định số 51/CV- KTHS chữ kí, chữ viết mang tên Lê Văn Sơn dưới mục “Người nhận tiền” là do cùng một người kí và viết ra, là do ông Lê Văn Sơn kí và viết. Kết quả giám định số 51/CV- KTHS ngày 19/6/2019, của Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên là căn cứ pháp lí xác định ông Sơn đã nhận số tiền 1.690.000.000 đồng mà ông Tân đã trả cho ông Sơn. Việc ông Tân và ông Sơn thỏa thuận thực hiện THA theo Quyết định THA số 433/QĐ-CCTHA ngày 1/2/2019, của Chi cục THADS huyện Đại Từ là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Được quy định tại điểm a, c, Khoản 1, Điều 7; điểm a, Khoản 1, Điều 7a Luật THADS năm 2008; sửa đổi, bổ sung năm 2014; quy định về quyền của người được THA và quyền của người phải THA.

Để bảo vệ quyền lợi, ông Tân đã có đơn khởi kiện ông Sơn ra TAND huyện Đại Từ để đòi tài sản. Ngày 5/11/2020, TAND huyện Đại Từ đã có Thông báo số 45/2020/TB-TLVA về việc thụ lí vụ án. Ông Tân cũng có đơn gửi TAND huyện Đại Từ đề nghị giám định chữ kí của ông Sơn trước thời điểm tháng 3/2019, để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Ông Lương Đức Long, Thẩm phán TAND huyện Đại Từ, thụ lí vụ án trên cho biết: “Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng có văn bản đề nghị giám định đối với chữ kí ông Sơn, ông Tân cũng có đơn đề nghị giám định trước thời điểm ông Sơn kí giấy nhận tiền trả nợ tháng 3/2019. Sắp tới, tôi đến TAND tỉnh để xin hồ sơ, và sẽ tiến hành giám định…”

Nguyễn Hải - Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật

Để có cái nhìn rõ hơn về tính pháp lí trong vụ phóng viên Tạp chí Người cao tuổi bị đe dọa, hành hung khi đang tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, mà Tạp chí Người cao tuổi đã nhiều lần phản ánh, chúng tôi đăng quan điểm của luật sư Phạm Quang Xá, Đoàn Luật sư TP Hà Nội về vụ án…
Phải nhanh chóng làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng hành hung, xúc phạm phóng viên

Phải nhanh chóng làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng hành hung, xúc phạm phóng viên

Do vụ việc chậm giải quyết, Tạp chí Người cao tuổi vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND và Công an huyện Tam Đảo, đề nghị chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lí nghiêm minh đối tượng hành hung phóng viên, trong quá trình tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, ngày 7/12/2020…
Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: Đất hợp pháp bị bịt hết lối vào, bao giờ giải quyết?

Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: Đất hợp pháp bị bịt hết lối vào, bao giờ giải quyết?

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở tổ 36 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội khiếu nại về việc thửa đất của bà tại thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên bị bịt mất lối đi, gia đình bà đã đề nghị UBND xã giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm,...
Luật sư phân tích cơ chế vết thương của nạn nhân, khẳng định Vì Văn Khiêm không phạm tội giết vợ

Luật sư phân tích cơ chế vết thương của nạn nhân, khẳng định Vì Văn Khiêm không phạm tội giết vợ

Ngày mới Online ngày 8/6/2021 đăng bài: “Vụ án Vì Văn Kiêm ở bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La bị xử tử hình về tội giết người: Đại diện nạn nhân kêu oan cho tử tù”, phản ánh, đánh giá, phân tích các tình tiết và chứng cứ trong vụ án, nhận định dấu hiệu oan sai cho tử tù Vì Văn Khiêm là rất rõ. Tại một diễn biến liên quan, ngày 3/6/2021, Công ty luật TNHH Hòa Lợi có Văn bản số 188/CV-CTLHL, kiến nghị về vụ án này. Tại Văn bản này, Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc công ty có phân tích về cơ chế gây các thương tích trên cơ thể nạn nhân, từ đó cho rằng Vì Văn Khiêm không phạm tội “Giết người”…
Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai

Cả 4 bị can đều khiếu nại kết luận giám định của Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai

Cả 4 ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Minh Thủ, Võ Công Toàn và Nguyễn Mạnh Tín đều cho rằng, Hội đồng giám định, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên kết luận, UBND TP Tuy Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Thái Lân và bà Nguyễn Thị Lanh không đúng quy định, không đúng đối tượng là không đúng....

Tin khác

Cán bộ ngân hàng bị tố trấn áp khách hàng để đòi nợ

Cán bộ ngân hàng bị tố trấn áp khách hàng để đòi nợ
Được ủy thác để thu hồi khoản nợ của khách hàng, nhưng thay vì thực hiện đúng quy định của pháp luật và cam kết tại Hợp đồng thế chấp, cán bộ Công ty TNHH MTV Quản lí nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kĩ thương Việt Nam (Techcombank AMC), lại dẫn người đến trấn áp khách hàng…

Đã có đơn đề nghị ngăn chặn, sao UBND quận Hoàng Mai vẫn cấp sổ đỏ?

Đã có đơn đề nghị ngăn chặn, sao UBND quận Hoàng Mai vẫn cấp sổ đỏ?
Bà Giáp Thị Nam, sinh năm 1953, là hội viên Hội Người cao tuổi, hiện ở tổ 22, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, mặc dù gia đình bà đã làm đơn rất nhiều lần gửi UBND quận Hoàng Mai đề nghị ngăn chặn việc giao dịch, sang tên mảnh đất của gia đình bà cho ông Nguyễn Chí Công. Thế nhưng, UBND quận Hoàng Mai vẫn sang tên cho ông Công, khiến gia đình bà phải sống "khổ sở" trong những năm qua...

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội: Ai "bảo kê" cho các công trình lấn chiếm đất công tồn tại?

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội: Ai "bảo kê" cho các công trình lấn chiếm đất công tồn tại?
Thời gian gần đây Tạp chí Ngày mới Online liên tục nhân được thông tin của người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, phản ánh về việc có dấu hiệu các sai phạm đang được "bảo kê" khiến chính quyền sở tại chưa thể xử lý các hộ dân xây dựng nhà xưởng lấn, chiếm vào phần đất công, thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, đặc biệt là Khu Bồ Quân Trong. Điều đáng đáng nói những sai phạm trên đã được UBND phường gửi tờ trình lên UBND quận xin ra quyết định xử lý cách đây đã gần 1 năm...

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?
Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên gọi khác là Ngọc Hoa Ecolodge) xây dựng và hoạt động trái phép nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý? Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ có sự “tiếp tay”, “bao che” của lãnh đạo địa phương?

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường gạ bị hại đổi đất sang vị trí khác

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường gạ bị hại đổi đất sang vị trí khác
Như Tạp chí Ngày mới online đã phản ánh, anh Vũ Tùng Bách mua mảnh đất 1.000m2 tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, xây căn nhà 200m2 để ở và kinh doanh. Nhà xây gần xong thì bị nhóm xã hội đen vào chiếm với lí do tranh chấp đất. Vụ việc được cơ quan chức năng địa phương nhiều lần vào cuộc nhưng không giải quyết được. Tổ xác minh, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập, vào cuộc xác định thửa đất đúng là của anh Bách nhận chuyển nhượng. Thế nhưng sau đó Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang mời mẹ con anh Bách làm việc, lại đề nghị anh Bách đổi đất sang vị trí khác…
Xem thêm
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
Tuyến đường hơn 70 tỷ vừa làm xong đã hỏng tại Thanh Hóa: Công an kinh tế vào cuộc

Tuyến đường hơn 70 tỷ vừa làm xong đã hỏng tại Thanh Hóa: Công an kinh tế vào cuộc

​​​​​​​Về Dự án nâng cấp đường giao thông từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vừa làm xong đã hư hỏng nặng, Thượng tá Đỗ ...
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế ...
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Mất tiền thật khi tham gia đầu tư tiền ảo vào Công ty Gbhub

Mất tiền thật khi tham gia đầu tư tiền ảo vào Công ty Gbhub

Trong đơn gửi Tạp chí Ngày mới online, anh N.C.D. cùng 8 “nhà đầu tư” khác phản ánh Công ty GBhub có dấu hiệu biến tướng đa cấp, dấu hiệu ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động