Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên:

Bị người được THA “lật lọng”, người phải THA buộc phải kiện ra Tòa

Ngô Văn Tân, ở xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ phản ánh, ông Lê Văn Sơn đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản (tiền) của ông...

Căn cứ Bản án phúc thẩm số 45/DSPT ngày 11/9/2018, của TAND tỉnh Thái Nguyên và và Bản án số 01/DSST ngày 5/1/2018 của TAND huyện Đại Từ. Ngày 1/2/2019, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Đại Từ ra Quyết định Thi hành án (THA) theo đơn yêu cầu số 433/QĐ-CCTHA, yêu cầu ông Ngô Văn Tân và bà Lưu Thị Phương (vợ ông Tân) phải trả cho ông Lê Văn Sơn 1.690.000.000 đồng. Thực hiện Quyết định THA số 433/QĐ-CCTHA của Chi cục THADS huyện Đại Từ; ngày 23/3/2019, ông Tân cùng ông Phạm Văn Tum, lái xe (ở xóm Hợp Lực, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên) đến nhà ông Sơn, ở tiểu khu Gia Bình, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, ông Tân và ông Sơn thỏa thuận việc tự nguyện THA theo Quyết định THA số 433/QĐ-CCTHA ngày 1/2/2019 của Chi cục THADS huyện Đại Từ.

Sau khi ông Sơn nhận đủ 1.690.000.000 đồng của ông Tân, đã kí vào “Giấy nhận tiền anh Tân trả nợ”, có nội dung: “Hôm nay ngày 23/3/2019, tại nhà ông Lê Văn Sơn, địa chỉ phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vừa rồi, tôi có khởi kiện anh Tân ra TAND huyện Đại Từ để giải quyết việc nợ tiền của tôi. Tòa án xét xử anh Tân phải thanh toán cho tôi số tiền là: 1.690.000.000 đồng (Một tỉ sáu trăm chín mươi triệu đồng). Hôm nay, anh Tân mang trả nợ cho tôi số tiền trên. Tôi viết Giấy biên nhận này để nhận toàn bộ tiền của anh Tân trả nợ cho tôi đã ghi trên là đúng sự thật. Còn bìa đỏ của anh Tân tôi vẫn giữ lại để giải quyết chỗ tiền của vợ chồng anh Thư, chị Khuyên. Địa chỉ anh Thư ở thôn Trung Hòa, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giữa tôi với anh Tân cùng nhau vay trong năm 2015 để chi phí công trình Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên- Bắc Kạn, với số tiền cả gốc và lãi là 377.000.000 đồng (Ba trăm bẩy bẩy triệu đồng). Tôi hẹn anh Tân vào ngày 20/4/2019, hai bên sẽ cùng nhau thanh toán số tiền trên của anh Thư, chị Khuyên sẽ được giải quyết xong giữa tôi với anh Tân, xem ai là người phải thanh toán số tiền thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Tân mới được giải quyết. Những lời biên nhận trên của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Giấy biên nhận tiền ông Tân trả nợ ngày 23/3/2019 va Kết quả giám định số 51/CV-KTHS của Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên.
Giấy biên nhận tiền ông Tân trả nợ ngày 23/3/2019 và Kết quả giám định số 51/CV-KTHS của Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thanh toán tiền THA cho ông Sơn, ngày 25/3/2019, ông Tân và ông Phan Đại Nghĩa (lái xe) đến nhà ông Sơn để nhận Đơn đề nghị dừng THA. Tại đây, ông Sơn đã đọc nội dung tờ đơn đề nghị dừng THA và đã kí đơn trước mặt ông Tân và ông Nghĩa. Khi kí đơn xong, ông Sơn đã giao cho ông Tân Đơn đề nghị dừng THA, để ông Tân nộp cho Chi cục THADS huyện Đại Từ.

Ngày 27/3/2019, ông Tân đến nhà vợ chồng ông Thư, bà Khuyến để thanh toán số tiền 377.000.000 đồng, (xem ông Tân phải trả bao nhiêu cho vợ chồng ông Thư, để ông Tân sang nhà ông Sơn lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tân mà ông Sơn đang giữ, do trước đó có làm ăn chung). Lúc đang ngồi tại nhà ông Thư, ông Tân có điện thoại cho ông Sơn (vào lúc 15 giờ 19 phút 46 giây ngày 27/3/2019). Trong cuộc điện thoại này, (có ghi âm) ông Sơn nói có thể bớt cho ông Tân 190.000.000 đồng.

Do việc ông Tân và ông Sơn còn nợ tiền của vợ chồng ông Thư, bà Khuyên, với số tiền nợ gốc và lãi là 377.000.000 đồng. Để làm rõ xem ai phải trả số tiền trên, vào hồi 14 giờ 20 phút ngày 14/4/2019, ông Tân có điện thoại cho ông Sơn mục đích hẹn ông Sơn đến nhà ông Thư, bà Khuyến để đối chiếu công nợ. Nội dung cuộc điện thoại, ông Tân có hẹn ông Sơn đến ngày 15/4/2019, cùng nhau đến nhà ông Thư, bà Khuyến để đối chiếu công nợ (có ghi âm) với nội dung, ông Tân và ông Sơn hẹn nhau để thanh toán sổ tiền đã ghi trên như đã cam kết trong giấy biên nhận nợ tiền THA ngày 23/3/2019. Tại buổi thanh toán có ông Tân, ông Sơn và ông Thư cùng nhau lập biên bản đối chiếu công nợ và xác định, ông Sơn phải trả số tiền cả gốc và lãi cho vợ chồng ông Thư 368.000.000 đồng; ông Tân phải trả cho vợ chồng ông Thư 37.000.000 đồng, thời gian thanh toán chậm nhất đến ngày 30/9/2019 (Biên bản đối chiếu công nợ).

Tuy nhiên khi đến hạn, ông Sơn đã không thực hiện như cam kết, không trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tân.

Ngày 16/4/2019, ông Tân đến Chi cục THADS huyện Đại Từ giao “Giấy biên nhận tiền của anh Tân” mà ông Sơn đã kí nhận cho bà Lục Thị Quế, Chấp hành viên, Chi cục THADS huyện Đại Từ. Đồng thời, ông Tân làm đơn đề nghị Chi cục THADS huyện Đại Từ, yêu cầu ông Sơn trả lại cho ông Tân Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình như Bản án đã tuyên.

Sáng 26/4/2019, Chi cục THADS huyện Đại Từ yêu cầu ông Tân và ông Sơn đến để giải quyết việc THA. Ông Hoàng Nguyên Khang, Chi Cục trưởng và bà Lục Thị Quế trực tiếp giải quyết việc THA, đã lập biên bản đối với người phải THA là ông Tân và người được THA là ông Sơn. Tại buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Đại Từ, ông Sơn không thừa nhận việc mình đã nhận số tiền: 1.690.000.000 đồng của ông Tân đã trả để THA ngày 23/3/2019.

Ông Tân cho rằng, việc ông Sơn “lật lọng” mục đích nhằm chiếm đoạt số tiền của mình đã giao cho ông Sơn, đồng thời buộc ông phải THA thêm một lần nữa. Tại buổi làm việc, ông Tân đã đề nghị Chi cục THADS huyện Đại Từ thực hiện việc giám định chữ kí và chữ viết của ông Sơn trong giao Giấy biên nhận tiền của ông Tân đã trả cho ông Sơn. Bà Lục Thị Quế đã lập biên bản làm việc ngày 26/4/2019.

Tuy nhiên sau này, không hiểu vì lí do gì đề nghị của ông Tân đã không được Chi cục THADS huyện Đại Từ chấp nhận. Do Chi cục THADS huyện Đại Từ cố tình không thực hiện việc giám định chữ kí của ông Sơn, nên ông Tân đã làm đơn đề nghị cơ quan Phòng Kĩ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Thái Nguyên giám định chữ kí của ông Sơn trên giấy biên nhận tiền và đơn đề nghị dừng THA của ông Sơn.

Ngày 19/6/2019, Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên có Công văn trả lời kết quả giám định số 51/CV- KTHS chữ kí, chữ viết mang tên Lê Văn Sơn dưới mục “Người nhận tiền” là do cùng một người kí và viết ra, là do ông Lê Văn Sơn kí và viết. Kết quả giám định số 51/CV- KTHS ngày 19/6/2019, của Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên là căn cứ pháp lí xác định ông Sơn đã nhận số tiền 1.690.000.000 đồng mà ông Tân đã trả cho ông Sơn. Việc ông Tân và ông Sơn thỏa thuận thực hiện THA theo Quyết định THA số 433/QĐ-CCTHA ngày 1/2/2019, của Chi cục THADS huyện Đại Từ là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Được quy định tại điểm a, c, Khoản 1, Điều 7; điểm a, Khoản 1, Điều 7a Luật THADS năm 2008; sửa đổi, bổ sung năm 2014; quy định về quyền của người được THA và quyền của người phải THA.

Để bảo vệ quyền lợi, ông Tân đã có đơn khởi kiện ông Sơn ra TAND huyện Đại Từ để đòi tài sản. Ngày 5/11/2020, TAND huyện Đại Từ đã có Thông báo số 45/2020/TB-TLVA về việc thụ lí vụ án. Ông Tân cũng có đơn gửi TAND huyện Đại Từ đề nghị giám định chữ kí của ông Sơn trước thời điểm tháng 3/2019, để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Ông Lương Đức Long, Thẩm phán TAND huyện Đại Từ, thụ lí vụ án trên cho biết: “Phòng KTHS, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng có văn bản đề nghị giám định đối với chữ kí ông Sơn, ông Tân cũng có đơn đề nghị giám định trước thời điểm ông Sơn kí giấy nhận tiền trả nợ tháng 3/2019. Sắp tới, tôi đến TAND tỉnh để xin hồ sơ, và sẽ tiến hành giám định…”

Nguyễn Hải - Kim Huệ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao lý
Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện (Kì 2)

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện (Kì 2)

Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích kết luận nước đôi của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng một phần tư vấn không khách quan, trái pháp luật của Viện Pháp y Quốc gia. Kì này chúng tôi tiếp tục phản ánh, phân tích dấu hiệu không khách quan, trái pháp luật tại Văn bản số 447/PYQG-KHTH&CĐT của Viện Pháp y Quốc gia, đồng thời có một số kiến nghị…
Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Kì 2)

Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Kì 2)

Sau 4 năm hợp tác đầu tư, nhưng bà Chi không được giám sát tài chính kinh doanh, ông Trần Văn Chính công bố bản danh sách thu chi lỗ 6,7 tỉ đồng. Bị trắng tay, bà Chi có đơn tố giác, Công an TP Hưng Yên vào cuộc, trả lời không có dấu hiệu vi phạm hình sự, hướng dẫn bà Chi kiện ra tòa…
Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Cần hủy án sơ thẩm, điều tra bổ sung, thực hiện giám định lại để bảo đảm khách quan toàn diện

Như Tạp chí Ngày mới online đã phản ánh, bác sĩ Lê Quang Huy Phương, nguyên Trưởng đơn vị chăm sóc da, thuộc Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế bị khởi tố, truy tố, xét xử, kết án 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Hiếp dâm” và “Giữ người trái pháp luật”, với tổng mức án do TAND TP Huế tuyên 6 năm 8 tháng tù. Trong vụ án này, dấu hiệu oan sai đối với bác sĩ Phương là rất rõ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bản án oan với bác sĩ Phương, là 2 bản kết luận giám định pháp y, được cho là có sai phạm của ông Nguyễn Hoài An, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, mà bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, mẹ bác sĩ Phương có đơn tố cáo. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kết luận nội dung tố cáo. Tuy nhiên, Kết luận này cho thấy còn nhiều điều đáng bàn…
Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Dân sự hóa hành vi chiếm đoạt số tài sản lớn (Bài 1)

Từ Hà Nội mang vốn về Hưng Yên đầu tư, bà Nguyễn Kim Chi mua đất và kí hợp đồng hợp tác với ông Trần Văn Chính đầu tư vào trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Bà Chi góp vốn đầu tư trên 5,06 tỉ đồng, nhưng đối tác không góp đồng nào; rồi lộ rõ dấu hiệu ông Chính muốn chiếm đoạt tài sản của đối tác, bà Chi rơi vào cảnh “gửi trứng cho ác”…

Tin khác

Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!

Chủ tịch huyện yêu cầu công khai xin lỗi người dân!
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho xác minh xã Tả Thanh Oai thực hiện chưa đúng, huyện yêu cầu xin lỗi công khai người dân.

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ

Người dân tố cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là có căn cứ
Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 17/7 và ngày 19/7/2021, Tạp chí Người cao tuổi số 143 (2974) ngày 20/7 và số 144 (2975) ngày 21/7/2021 đăng 2 kì bài: “Vụ “xã hội đen” ngang nhiên chiếm nhà, đất của anh Vũ Tùng Bách ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Từ giải quyết sai pháp luật đến văn bản bịa đặt của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang”. Mới đây, anh Vũ Tùng Bách có đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí, tố cáo ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Với những tài liệu, bằng chứng có trong hồ, nội dung tố cáo của anh Bách là có căn cứ…

Công ty TNHH Nhân Đức Pharma bị “tuýt còi” và đình chỉ hoạt động 6 tháng

Công ty TNHH Nhân Đức Pharma bị “tuýt còi” và đình chỉ hoạt động 6 tháng
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Nhân Đức Pharma (tại thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông, do ông Nguyễn Đức Quỳnh làm Giám đốc) 154 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động 6 tháng, vì đã có nhiều vi phạm trong kinh doanh và hành nghề dược hóa.

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng

Cần làm rõ việc dân ra chốt trực Covid-19 nhận bưu phẩm bị phạt 3 triệu đồng
Phản ánh tới Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi), nhiều người dân sinh sống tại Khu đô thị Đại Thanh bức xúc cho biết, cán bộ xã Tả Thanh Oai và Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi không cho người dân nhận bưu phẩm, hàng hóa và lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng là trái với quy định của pháp luật.
Xem thêm
Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao
Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Nam thanh niên 30 tuổi làm nghề tiếp thị nước giải khát đã đâm 3 chị em của người tình. Trong đó, 2 người chết, 1 nạn nhân đang cấp cứu.
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH TM và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động