Viết tiếp bài “Đương sự tự nguyện nhưng cơ quan thi hành án chưa giải quyết dứt điểm!”:

Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết

Ngày 24/10/2022, Tạp chí Người cao tuổi đăng bài phản ánh về việc bà Trần Thị Loan (người cao tuổi) tự nguyện thi hành Bản án phúc phẩm số: 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021, của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, nhưng cơ quan thi hành án ở tỉnh Bình Phước không tổ chức thi hành án dứt điểm. Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ)- Chi nhánh huyện Đồng Phú đưa ra lí do để không thi hành bản án nói trên; mặc cho bà Loan liên tục có đơn kêu cứu...

Nội dung chính của bản án phúc thẩm

Bản án số: 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên xử: “Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bà Võ Thị Diệu Hiền và giữ nguyên bản án sơ thẩm.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đỗ Văn Sơn. Tuyên bố vô hiệu đối với các Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Trần Thị Loan, ông Đỗ Văn Hoài và bà Đỗ Thị Thanh đã được Văn phòng Công chứng Đồng Phú công chứng số: 001618, quyển số 5 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 15/5/2015 đối với diện tích đất 20.723m2 thuộc các thửa đất số 39, 47, 48, 58, 59,60, 61 62, 63, 78, 79, 25 tờ bản đồ số 24 mà UBND huyện Đồng Phú cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số vào sổ 2678/QSDĐ/2409/QĐ-UBND cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 10/12/2003 và số 001619, quyển số: 5 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 15/5/2015, đối với diện tích đất 7.861m2 thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ số 24 mà UBND huyện Đồng Phú cấp GCNQSDĐ số vào sổ (H) 6069/SDĐ/1226/QĐ-UBND cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 28/5/2007 (các diện tích đất trên đều tọa lạc tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước);

Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết
Bản án số 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

Hủy phần điều chỉnh ngày 4/8/2015 của Văn phòng ĐKĐĐ-Chi nhánh huyện Đồng Phú tại trang 4 của GCNQSDĐ có số vào sổ 2678/QSDĐ/2409/QĐ-UBND do UBND huyện Đồng Phú cấp cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 10/12/2003; Hủy phần điều chỉnh ngày 7/8/2015 của Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú tại trang 4 của GCNQSDĐ có số vào sổ (H) 6069/SDĐ/1226/QĐ-UBND do UBND huyện Đồng Phú cấp cho hộ bà Trần Thị Loan ngày 28/5/2007, với nội dung điều chỉnh biến động sang tên người sử dụng từ hộ bà Trần Thị Loan sang tên bà Đỗ Thị Thanh;

Chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đoàn Thanh Phương: Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 16/5/2018 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú và ông Đoàn Thanh Phương. Hủy Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số: 006648/2018/HĐMBTSBĐG ngày 18/6/2018 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá ngày 23/8/2018;

Buộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú có trách nhiệm trả lại cho ông Đoàn Thanh Phương số tiền 2.782.000.000 đồng và bồi thường thiệt hại cho ông Phương số tiền 650.431.600 đồng, tổng cộng: 3.432.431.600 đồng”.

Liệu có dấu hiệu làm trái?

Căn cứ Bản án số: 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 nói trên, bà Trần Thị Loan nộp hồ sơ đến Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú đề nghị cập nhật, cấp đổi GCNQSDĐ. Tuy nhiên, Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú đưa ra lí do: Vì ông Đoàn Thanh Phương vẫn chưa giao trả các GCNQSDĐ trên, nên Văn phòng ĐKĐĐ- Chi nhánh huyện Đồng Phú trả hồ sơ và không thụ lí giải quyết cho bà Loan.

Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện lí do trên là thiếu cơ sở, ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi là bà Loan.

Thứ nhất, quyền được cập nhật, cấp đổi GCNQSDĐ là quyền đương nhiên của gia đình bà Loan được ghi nhận tại Bản án dân sự số: 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021. Quyền lợi này không bị ràng buộc bởi bất kì điều kiện hay nghĩa vụ nào khác.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 84 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, người nhận QSDĐ, tài sản gắn liền với đất có quyền nộp hồ sơ đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp nhận QSDĐ theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất theo thỏa thuận, quyết định hoặc bản án của TAND.

Đối chiếu với quy định của nghị định trên, trường hợp của gia đình bà Loan, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có quyết định và ghi nhận cụ thể tại Bản án dân sự số: 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 đã có hiệu lực pháp luật, tuyên xử: Vô hiệu đối với các Hợp đồng tặng cho QSDĐ giữa bà Loan, ông Đỗ Văn Hoài và bà Đỗ Thị Thanh đã được công chứng tại Văn phòng Công chứng Đồng Phú. Đồng thời, hủy bỏ phần điều chỉnh ngày 4/8/2015 của Văn phòng ĐKĐĐ- Chi nhánh huyện Đồng Phú tại trang 4 của 2 Giấy chứng nhận: Số (H) 6069/SDĐ/1226/QĐ- UBND và số 2678/QSDĐ/2409/QĐ-UBND liên quan đến nội dung điều chỉnh biến động sang tên người sử dụng từ hộ bà Trần Thị Loan sang tên bà Đỗ Thị Thanh. Có thể thấy, gia đình bà Loan là người nhận QSDĐ theo kết quả giải quyết tranh chấp tại bản án của TAND. Do đó, gia đình bà Loan có đầy đủ cơ sở để thực hiện quyền của người nhận QSDĐ, tài sản gắn liền với đất được ghi nhận trong bản án, từ đó được quyền yêu cầu Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú thực hiện thủ tục cập nhật, cấp đổi các Giấy chứng nhận mà không bị ràng buộc bởi bất kì nghĩa vụ nào khác.

Thứ hai, việc trả lại cho ông Đoàn Thanh Phương tổng số tiền 3.432.431.600 đồng là trách nhiệm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú. Gia đình bà Loan không liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ này của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú. Do vậy, việc Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú yêu cầu gia đình bà Loan cung cấp văn bản, giấy tờ chứng minh cho việc thực hiện nghĩa vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú là có dấu hiệu trái quy định tại Khoản 1, Điều 84 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP.

Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết
“Phiếu trả hồ sơ” của Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú có nội dung trái với Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Xin nói rõ thêm: Về việc giải quyết quyền và nghĩa vụ giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú và ông Đoàn Thanh Phương có thể hiện tại Bản án dân sự số: 266/2021/DS-PT. Bản án đã nêu rõ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán cho ông Phương số tiền trên. Gia đình bà Loan hoàn toàn không có trách nhiệm trong việc thanh toán số tiền trên cho ông Phương. Trường hợp Chi cục Thi hành án không thể thực hiện nghĩa vụ chi trả cho ông Phương số tiền trên, gia đình bà Loan không có quyền đề nghị hay yêu cầu Chi cục Thi hành án thanh toán số tiền trên cho ông Phương và cũng không có quyền hay nghĩa vụ làm thay Chi cục Thi hành án chi tiền cho ông Phương, để ông Phương giao trả GCNQSDĐ.

Trong khi, Bản án dân sự số: 266/2021/DS-PT là văn bản đang có giá trị pháp lí về thi hành án trong việc giải quyết vụ việc của gia đình bà Loan. Bản án trên đã có hiệu lực pháp luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định. Việc Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú không áp dụng quyết định tại Bản án dân sự số: 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh để giải quyết hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ của gia đình bà Loan, mà nhất quyết yêu cầu gia đình bà Loan phải cung cấp văn bản, giấy tờ chứng minh cho việc thực hiện nghĩa vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, để ông Phương giao trả GCNQSDĐ, sau đó mới tiến hành xử lí hồ sơ của bà Loan là điều hết sức vô lí.

Thứ ba, trong trường hợp ông Đoàn Thanh Phương không thực hiện nghĩa vụ giao nộp lại 2 GCNQSDĐ, Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền của mình có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lí hồ sơ địa chính và tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận mới cho hộ gia đình bà Loan theo quy định.

Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú cho biết: Việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú chi trả số tiền 3.432.431.600 đồng cho ông Đoàn Thanh Phương và việc ông Phương phải giao trả lại 2 Giấy chứng nhận để bà Loan thực hiện thủ tục cập nhật, cấp đổi là hai nghĩa vụ độc lập với nhau. Tại Bản án dân sự số: 266/2021/DS-PT, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cũng không hề ghi nhận và ràng buộc điều kiện rằng: Khi nào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú hoàn tất việc chi trả cho ông Phương số tiền 3.432.431.600 đồng, thì ông Phương mới buộc phải giao trả Giấy chứng nhận và khi đó gia đình bà Loan mới được cập nhật, cấp đổi các Giấy chứng nhận trên theo quyết định của bản án. Do đó, nếu ông Phương không hợp tác và không giao trả Giấy chứng nhận, gia đình bà Loan vẫn được tiến hành thủ tục cập nhật, cấp đổi các Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Mặc khác, tại Khoản 6 và 7 Điều 87 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có quy định: “Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp: “6. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của TAND đã được thi hành.7. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng ĐKĐĐ có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lí hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lí đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử”.

Căn cứ quy định trên, khi gia đình bà Loan thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo Bản án của TAND thì Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp ông Đoàn Thanh Phương không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ra quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lí hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lí đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử. Từ đó tiến hành các thủ tục cần thiết, cấp mới GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà Loan.

Ngoài ra, tại Thông báo số: 684/TB-CNVPĐKĐĐ.ĐP ngày 20/5/2022 của Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú gửi ông Đoàn Thanh Phương về việc đề nghị ông Phương giao nộp 2 GCNQSDĐ để giải quyết hồ sơ cho gia đình bà Loan, có thể hiện Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú cũng đã đưa ra phương án xử lí trong trường hợp ông Phương không giao nộp lại 2 Giấy chứng nhận, rằng văn phòng sẽ lập thủ tục đề nghị hủy 2 Giấy chứng nhận và cấp lại Giấy chứng nhận cho hộ gia đình bà Loan. Tuy nhiên, không biết lí do vì sao mà thực tiễn xử lí hồ sơ của bà Loan, Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú lại không tiến hành theo phương án xử lí đã thông báo đến ông Đoàn Thanh Phương?

Nguyện vọng của người cao tuổi

Trong đơn vừa gửi Tạp chí Người cao tuổi, bà Loan có nguyện vọng: “Căn cứ Bản án dân sự số 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật, Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú gửi báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hủy các Giấy chứng nhận: Số (H) 6069/SDĐ/1226/QĐ-UBND và số 2678/QSDĐ/2409/QĐ-UBND. Đồng thời, hoàn tất việc cập nhật, cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ gia đình tôi. Và căn cứ Luật Người cao tuổi, tôi kính đề nghị quý Tạp chí Người cao tuổi xem xét, phản ánh, kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Bình Phước giải quyết theo thẩm quyền, để Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đồng Phú thi hành bản án trên theo đúng quy định của pháp luật”.

Mai Thân - Lê Lành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân

Sau 15 ngày xét xử, sáng 24/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác bị Viện KSND thành phố truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Dân “tá hỏa” khi nhà đất đang ở bị cấp quyền sử dụng cho người khác

Dân “tá hỏa” khi nhà đất đang ở bị cấp quyền sử dụng cho người khác

Năm 2016, hàng chục người dân sinh sống ổn định lâu năm tại Khu tập thể 810, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội “tá hỏa” khi phát hiện nhà, đất của mình đã bị cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người khác. Nhiều năm ròng rã gửi đơn gõ cửa cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…
Cây xăng tư nhân “mọc” ở khu vực “điểm đen” về giao thông

Cây xăng tư nhân “mọc” ở khu vực “điểm đen” về giao thông

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của cử tri phường Lộc Hòa, TP Nam Định, trong đó có nhiều người cao tuổi về việc cây xăng của Công ty TNHH Xăng dầu Nam Việt xây dựng trên đất do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nam Định quản lí, khu vực trên là điểm đen về tai nạn giao thông…
Nước từ hồ Yên Lập về Quảng Yên phải bảo đảm vệ sinh

Nước từ hồ Yên Lập về Quảng Yên phải bảo đảm vệ sinh

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của người dân, trong đó có nhiều NCT trên địa bàn thị xã Quảng Yên phản ánh về việc hệ thống kênh cấp 1 (kênh chính) cấp nước sinh hoạt từ hồ Yên Lập về thị xã Quảng Yên không bảo đảm vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe Nhân dân...
TAND Cấp cao tại Hà Nội đang xem xét lại vụ “tranh chấp quyền sử dụng đất” theo quy định

TAND Cấp cao tại Hà Nội đang xem xét lại vụ “tranh chấp quyền sử dụng đất” theo quy định

Ông Lê Bá Lương, sinh năm 1962, trú tại xã Đức Long, huyện Hòa An và các hộ gia đình đang ở trên thửa đất 350, tờ bản đồ 76 khu Háng Quang phản ánh việc TAND huyện Hòa An và TAND tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu vi phạm tố tụng khi xác định chưa đúng đối tượng khởi kiện và nội dung khởi kiện trong vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản quyền sử dụng đất (QSDĐ) khu Háng Quang, do mua bán, lấn chiếm trái pháp luật”, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của ông Lương…

Tin khác

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành xin lỗi các bị cáo, bị hại trong vụ án

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành xin lỗi các bị cáo, bị hại trong vụ án
Chiều 20/3, tại phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, các bị hại đã bày tỏ nguyện vọng, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết

Yêu cầu chính đáng của người cao tuổi vẫn chưa được giải quyết
Ngày 24/10/2022, Tạp chí Người cao tuổi đăng bài phản ánh về việc bà Trần Thị Loan (người cao tuổi) tự nguyện thi hành Bản án phúc phẩm số: 266/2021/DS-PT ngày 14/5/2021, của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, nhưng cơ quan thi hành án ở tỉnh Bình Phước không tổ chức thi hành án dứt điểm. Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ)- Chi nhánh huyện Đồng Phú đưa ra lí do để không thi hành bản án nói trên; mặc cho bà Loan liên tục có đơn kêu cứu...

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận
NMO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký Công văn khẩn số 801/UBND-NCKSTTHC gửi Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Thông tin đính chính, xin lỗi

Ngày 23/5/2022, Tạp chí điện tử Người cao tuổi có đăng bài: “Những bất thường trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa” (Bài 1). Ngày 25/5/2022, đăng bài: “Những bất thường trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa” (Bài 2).

Người cao tuổi bức xúc vì đường mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Người cao tuổi bức xúc vì đường mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng
Bê tông hoá đường giao thông ở các bản vùng cao, vùng biên giới, thuận tiện cho việc đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho người dân... Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vừa thi công xong đã hỏng, như tuyến đường từ trung tâm xã Hừa Ngài đi bản Phua Di Tổng (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) vừa đưa vào sử dụng (cuối năm 2021) đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến nhiều người cao tuổi địa phương bức xúc...

Quan điểm của luật gia về vụ kiện của Chủ nhiệm HTX là người cao tuổi

Quan điểm của luật gia về vụ kiện của Chủ nhiệm HTX là người cao tuổi
Ông Khuất Duy Thuận, 74 tuổi, Chủ tịch Hợp tác xã (HTX) Nhà ở Tín Nhiệm khiếu kiện việc hứa thưởng 3.500m2 đất của ông Nguyễn Văn Ta. Ngày 22/9/2020, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành Quyết định Giám đốc thẩm số: 58/2020/DS-GĐT tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và yêu cầu xét xử lại…

Công an sẽ hóa trang kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng, quán ăn

Công an sẽ hóa trang kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng, quán ăn
NMO - Trong năm 2023, nhằm tạo chuyển biến tích cực và hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”, Cục CSGT đã ban hành Kế hoạch Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn".

Kê sai khối lượng và hồ sơ thiết kế hàng chục triệu đồng tiền ngân sách

Kê sai khối lượng và hồ sơ thiết kế hàng chục triệu đồng tiền ngân sách
Ngày 13/2/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên có Kết luận Thanh tra số: 337/KLTTr-SXD về Công tác quản lý dự án đâu tư xây dựng công trình của Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Cần xem xét, đánh giá lại vụ giáo viên Nguyễn Thị Xuyến bị chấm dứt hợp đồng lao động

Cần xem xét, đánh giá lại vụ giáo viên Nguyễn Thị Xuyến bị chấm dứt hợp đồng lao động
Sau 27 năm công tác, ngày 1/3/2023, bà Nguyễn Thị Xuyến nhận thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc. Thông báo do bà Mã Thị Diệp, Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc kí, với lí do không hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp...

Cần có chính sách đất đai cho người cao tuổi

Cần có chính sách đất đai cho người cao tuổi
Ngày 9/3, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, TS. Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội chủ trì Hội thảo.

Cần giải quyết dứt điểm tranh chấp lối đi tại ngách 35/416 Lạc Long Quân

Cần giải quyết dứt điểm tranh chấp lối đi tại ngách 35/416 Lạc Long Quân
Người dân sinh sống tại khu vực tổ 41, khu dân cư số 5, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân cho biết, từ hàng chục năm nay, ngách 35 ngõ 416 là lối đi chung của hàng chục hộ gia đình. Tuy nhiên, những năm gần đây đang có nguy cơ bị bịt kín vì hộ gia đình ông Nguyễn Duy Quốc (người địa phương khác đến mua đất và xây nhà, số nhà 35C) có hành vi lấn chiếm xây dựng tường bao...

Người cao tuổi bức xúc vì một mảnh đất cấp hai sổ đỏ

Người cao tuổi bức xúc vì một mảnh đất cấp hai sổ đỏ
Năm 2006, UBND huyện Bá Thước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình bà Trương Thị Hoa, hội viên Chi hội NCT thôn Trệch, xã Thiết Ống. Đến năm 2008, cũng trên mảnh đất này, UBND huyện lại cấp tiếp sổ đỏ cho người khác. Mấy năm qua, gia đình bà Hoa đã “năm lần bảy lượt” mang đơn đi khiếu kiện nhưng vẫn không được cấp có thẩm quyền giải quyết, khiến gia đình bà vô cùng bức xúc...

Kiên quyết xử lý, kỷ luật cán bộ sách nhiễu dân khi làm thủ tục hành chính

Kiên quyết xử lý, kỷ luật cán bộ sách nhiễu dân khi làm thủ tục hành chính
NMO - Thời gian qua, nhiều người dân có ý kiến phản ánh gặp khó khăn, phiền hà khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt, công dân vẫn phải xin xác nhận cư trú dù đã có căn cước công dân gắn chip.

Nỗi niềm của người cao tuổi hơn 30 năm đi tìm công lí

Nỗi niềm của người cao tuổi hơn 30 năm đi tìm công lí
Ngày 7/9/2021, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao có Phiếu chuyển đơn số: 2559/VKSTC-C1(P1) gửi Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Đức Thự đã bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 31/3/1989, tại thôn Quyết Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang để giải quyết theo đúng thầm quyền…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1956, hội viên Hội NCT, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, phản ánh việc bà cho con gái là chị Tô Thị Thu Hương một số vốn để kinh doanh.
Xem thêm
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân

Sau 15 ngày xét xử và nghị án, sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố về các tội: “Lừa
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành xin lỗi các bị cáo, bị hại trong vụ án

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành xin lỗi các bị cáo, bị hại trong vụ án

Chiều 20/3, tại phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng, các bị hại đã bày tỏ nguyện vọng, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.
Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

NMO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký Công văn khẩn số 801/UBND-NCKSTTHC gửi Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, NN&PTNT và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thà
Nước từ hồ Yên Lập về Quảng Yên phải bảo đảm vệ sinh

Nước từ hồ Yên Lập về Quảng Yên phải bảo đảm vệ sinh

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của người dân, trong đó có nhiều NCT trên địa bàn thị xã Quảng Yên phản ánh về việc hệ thống kênh cấp 1 (kênh chính) cấp nước sinh hoạt từ hồ Yên Lập về thị xã Quảng Yên không bảo đảm vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe Nhân dân...

Thông tin đính chính, xin lỗi

Ngày 23/5/2022, Tạp chí điện tử Người cao tuổi có đăng bài: “Những bất thường trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa” (Bài 1). Ngày 25/5/2022, đăng bài: “Những bất thường trong việc bồi thường đất lâm nghiệp ở xã Quảng Nghĩa” (Bài 2).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí người cao tuổi nhận được đơn của bà Lê Thị Hà, sinh năm 1962, cư trú tại ấp Thuận Hòa xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh, gửi “Đơn kêu cứu khẩn cấp” đến Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh: Di sản (quyền sử dụng đất) của ông Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1963 (chồng bà Hà) đang bị xâm hại bởi hành vi có dấu hiệu làm trái pháp luật về thừa kế, từ việc lập “Hợp đồng đặt cọc” ngày 29/10/2022 về chuyển nhượng QSDĐ cho bà Võ Thị Mỹ Hương.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn phản ánh của cụ Đinh Thị Mến, sinh năm 1937, và bà Phạm Thị Hằng, ở xóm 2, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tố giác hành vi “đào bới, xâm phạm trái phép mồ mả” của bà Trần Thị Thu và con trai là Phạm Trung Hải cùng trú tại xóm 3.
Nỗi lòng của một người cao tuổi

Nỗi lòng của một người cao tuổi

Bà Võ Thị Năm, sinh năm 1954, hiện ở thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, có đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi bày tỏ nỗi lòng và như lời cảnh tỉnh của người mẹ già có con trai trong giây phút nông nổi “dính” vào ma túy, dẫn đến hệ lụy đau lòng!.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1956, hội viên Hội NCT, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, phản ánh việc bà cho con gái là chị Tô Thị Thu Hương một số vốn để kinh doanh.
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người chết để lại không có di chúc

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng tử của con trai ông; Giấy tờ tùy thân của những người hưởng di sản; Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản…
Chia tài sản tặng, cho khi li hôn

Chia tài sản tặng, cho khi li hôn

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng...
Trách nhiệm pháp lí trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Quảng Nam

Trách nhiệm pháp lí trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Quảng Nam

Thông tin vụ việc, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4 giờ ngày 14/2/2023, tại ngã giao nhau ở đường Võ Chí Công và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Phiên bản di động