Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội: Cần bảo đảm quyền lợi cho người đi khai hoang khu kinh tế mới

Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra, về việc quản lí và sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, trong kết luận đã bỏ qua quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, trong khi họ đi theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước để xây dựng khu kinh tế mới, khai hoang, phục hóa hình thành thôn Minh Tân, xã Minh Trí từ năm 1985…

Cần hủy bỏ các quyết định cưỡng chế

Theo phản ánh, Kết luận số 1085/KL-TTLN-P3 ngày 14/3/2019 của Thanh tra TP Hà Nội, không nêu việc Nhà nước vận động người dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, khai hoang, phục hóa, hình thành thôn Minh Tân, xã Minh Trí từ năm 1985. Khi đo vẽ Bản đồ địa chính năm 1993, cơ quan Nhà nước không đo vẽ đất đai tại thôn Minh Tân; Quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 1998 không bóc tách diện tích đất ở của các hộ dân; diện tích khai hoang đủ điều kiện được giao đất, người dân sinh sống tại thôn Minh Tân là đối tượng được công nhận xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) theo đúng quy định của Luật Đất đai. Quy hoạch điều chỉnh rừng năm 2008 thực hiện không đúng trình tự quy định, chưa lấy ý kiến của cộng đồng dân cư; công bố quy hoạch điều chỉnh rừng năm 2008 không đúng quy định; chưa thực hiện việc cắm mốc giới quy hoạch rừng tại thôn Minh Tân, người dân không xác định được phạm vi quy hoạch; Ngày 21/9/2008, UBND xã Minh Trí đã có biên bản họp Hội đồng xác nhận nguồn gốc đất, đối với 27 hộ dân có công trình xây dựng tại thôn Minh Tân, có nội dung: “Ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu Nhân dân tham dự họp Hội đồng: Đều thống nhất kết quả thẩm định của Tổ công tác về nguồn gốc đất theo danh sách 27 hộ gia đình, cá nhân có công trình xây dựng tại thôn Minh Tân, thống nhất chung nguồn gốc đất là khai hoang của các hộ dân thôn Minh Tân, xây dựng khu kinh tế mới Đồng Đò năm 1985”. Tuy nhiên, đến tháng 4/2019, UBND huyện Sóc Sơn ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, sang đất phi nông nghiệp, là không đúng quy định…

Ngày 11/6/2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã kí Văn bản số 943/TTCP-BTCDTW, gửi UBND TP Hà Nội, đề nghị chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạm dừng việc cưỡng chế và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Đồng thời làm rõ hồ sơ pháp lí liên quan đến Dự án quy hoạch rừng Sóc Sơn, thông báo kết quả giải quyết đến Thanh tra Chính phủ.

Ngay sau đó, ngày 22/7/2019, Thanh tra TP Hà Nội có Văn bản số 3372/TTTP-P3, trả lời ông Nguyễn Mạnh Hùng và một số công dân thôn Minh Tân: Năm 1988, UBND huyện Sóc Sơn có quyết định điều chuyển một số hộ dân trên địa bàn huyện đến xây dựng kinh tế mới, tại điểm Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí. Trên địa bàn xã Minh Trí hình thành khu dân cư tập trung làm kinh tế mới. Việc quản lí đất đai của chính quyền địa phương dựa trên cơ sở tự kê khai, không có thủ tục giao đất. Năm 1993, thực hiện đo vẽ Bản đồ địa chính, tại thôn Minh Tân có một số hộ sử dụng đất đã được đo vẽ trên bản đồ địa chính. Ngày 11/6/1998, UBND thành phố có Quyết định số 2334/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch chi tiết rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Sóc Sơn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy hoạch rừng năm 1998 còn nhiều bất cập; quá trình điều tra, khảo sát để lập quy hoạch điều chỉnh rừng, một số hộ dân thiếu hợp tác, không cho đo vẽ, dẫn đến khi trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh rừng năm 2008, thực tế vẫn còn một số diện tích đất của các hộ dân sử dụng nằm trong quy hoạch. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, rà soát để xử lí đối với các trường hợp trên. Về công bố Quy hoạch năm 2008, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức công khai còn chậm. Phản ánh về việc tổ chức cưỡng chế một số công trình xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí của UBND huyện Sóc Sơn không đúng quy định. UBND thành phố giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của 8 trường hợp có công trình xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí. Thanh tra thành phố đang tiến hành xác minh, kết luận theo quy định của Luật Khiếu nại.

UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành Công văn số 1559/UBND-VP yêu cầu Đội Quản lí trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn, UBND xã Minh Trí tạm dừng việc cưỡng chế tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí. Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cũng yêu cầu Thanh tra huyện, Đội Quản lí trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn, rà soát hồ sơ pháp lí liên quan đến việc cưỡng chế và giải quyết khiếu nại của công dân; phối hợp với Thanh tra thành phố đề xuất UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thanh tra Chính phủ. Quyết định tạm dừng cưỡng chế phá dỡ của UBND huyện Sóc Sơn, nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền địa phương và các hộ dân thôn Minh Tân.

xa minh tri huyen soc son tp ha noi can bao dam quyen loi cho nguoi di khai hoang khu kinh te moi
Văn bản của Thanh tra TP Hà Nội

Để quyền lợi của người dân được bảo đảm

Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 18/6/2019, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP Hà Nội đã có những khẳng định, liên quan đến quyền lợi của người dân thôn Minh Tân. Theo đó, những trường hợp khai hoang đất rừng trước đây, sẽ được bảo đảm quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật. Ông Huy cũng khẳng định, đơn vị không thanh tra việc lập quy hoạch có đúng hay không. Quá trình thanh tra, Thanh tra thành phố dựa trên hồ sơ đã có để đối chiếu với quy định của pháp luật, đánh giá việc tổ chức sử dụng đất. Từ năm 1998, rừng Sóc Sơn được quy hoạch 6.630ha. Đến năm 2006, Thanh tra Chính phủ kết luận, trong 6.630ha đất rừng, có trên 955ha chồng lấn vào đất ở và một số loại đất khác. Chính vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị TP Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng lại quy hoạch đất rừng Sóc Sơn. Đến năm 2008, TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt quy hoạch đất rừng Sóc Sơn còn khoảng 4.500ha (bỏ trên 955ha đất chồng lấn ra ngoài quy hoạch).

Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: “Trong hệ thống pháp luật hiện hành, đã có những quy định rất cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm đối với những người dân thuộc diện đi khai hoang, trồng rừng. Về vấn đề thẩm quyền phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, hay còn gọi là quy hoạch lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm cho biết, Pháp lệnh Bảo vệ rừng số 147/LCT ngày 6/9/1972 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sau này là Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 hay Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 năm 2017, đã có quy định rất rõ về các vấn đề liên quan đến việc này. Về thẩm quyền phê duyệt rừng phòng hộ đối với cấp địa phương là Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố và được quy định rất rõ tại Điều 12 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Từ đầu năm 2019 cho đến nay, UBND cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh (quy hoạch chung, trong đó bao gồm sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường) sau đó trình HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Quy định này đã được nêu rất rõ tại Khoản 4, Điều 16 Luật Quy hoạch năm 2017. Vấn đề rừng phòng hộ của TP Hà Nội nói chung và tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn nói riêng, đại diện Cục Kiểm lâm cho biết, TP Hà Nội hiện có 19.637,05ha là diện tích rừng, trong đó 3.784,53ha rừng phòng hộ, chiếm 19,3%. Rừng phòng hộ tại Hà Nội phân bố tại 4 huyện: Sóc Sơn có 3.266,92ha, chiếm 86,3%; Chương Mỹ 432,41ha, chiếm 11,4%; Quốc Oai 72,72ha, chiếm 1,9%; Thạch Thất 12,48ha, chiếm 0,4%. Tất cả diện tích rừng phòng hộ này đều do Ban Quản lí rừng phòng hộ - đặc dụng TP Hà Nội quản lí.

xa minh tri huyen soc son tp ha noi can bao dam quyen loi cho nguoi di khai hoang khu kinh te moi
Văn bản của Thanh tra Chính phủ

Đối với những khúc mắc về quyền lợi của những người dân đi khai hoang như tại thôn Minh Tân, một lãnh đạo tại Cục Kiểm lâm cho biết: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 29 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư sẽ hưởng toàn bộ giá trị lâm sản. Như vậy, đối với những hộ dân khai hoang tự bỏ vốn trồng rừng hợp pháp, sẽ được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản khi khai thác.

Việc người dân đi khai hoang trước khi quy hoạch và thành lập rừng phòng hộ, thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật Đất đai năm 2013. Trước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi, theo quy định của Luật Đất đai, phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật, đối với trường hợp phải GPMB. Để bảo đảm quyền lợi của người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội phải đánh giá cụ thể, trên cơ sở đó sẽ trình UBND TP xem xét xác định kinh phí hỗ trợ cho người dân…”.

Vì vậy, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Báo Người cao tuổi đề nghị UBND TP Hà Nội; UBND huyện Sóc Sơn sớm làm rõ.

Mạnh Quân - Nguyễn Hải

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.
viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Tin khác

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.

Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác (Kì 2)

lay tai san cua nguoi nay de gan no cho nguoi khac ki 2
Kì trước, chúng tôi đã phản ánh, phân tích những sai phạm của TAND huyện Vĩnh Hưng khi đem đất đã chuyển nhượng cho người khác, để phong tỏa làm tài sản bảo đảm trả nợ cho người bán đất. Những sai phạm này đã được TAND tỉnh Long An sửa sai, những thửa đất vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền đã chuyển nhượng, được Tòa cấp phúc thẩm trả lại cho người nhận chuyển nhượng là anh Nguyễn Thanh Nhân. Thế nhưng, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng lại làm điều ngược đời, ra quyết định phong tỏa tài sản của anh Nhân, để bảo đảm trả nợ cho bà Mật. Đây lại là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng…

Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng sản xuất, xả thải gây ô nhiễm đất của hàng xóm

ngang nhien lan chiem dat rung san xuat xa thai gay o nhiem dat cua hang xom
Ngang nhiên xây dựng chợ bán chim trời và nhà cho thuê trên đất rừng nguyên sinh; lấn chiếm khoảng 1.000m2 đất rừng sản xuất, lấp kênh nội đồng, đặt 4 cống xả thải gây ô nhiễm môi trường. Khi tranh chấp xảy ra, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải, nhưng người bị tố vi phạm ngang nhiên vắng mặt. Đó là nội dung bà Chi tố cáo ông Hướng, ở khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa,…
Xem thêm
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
vu an lam gia tai lieu tai trung nguyen ba le hoang diep thao khong nhan duoc thong bao ket luan giam dinh

Vụ án làm giả tài liệu tại Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không nhận được Thông báo kết luận giám định!

Ngày 18/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết luận giám định số 193/CSKT(D4) về chữ ký trong các tài liệu ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động