Viết tiếp bài tỉnh Thái Nguyên: Thủ tướng “cấm”, Chủ tịch UBND tỉnh vẫn có tờ trình xin!?

Mặc dù đã Chính phủ có quy định cụ thể về điều kiện quy hoạch phát triển sân golf và sử dụng đất để đầu tư sân golf, nhưng Công ty CP Đầu tư Phát triển Trường An vẫn đề xuất “vượt rào” và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vẫn có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Quy định của Chính phủ

Tại Mục 4 về Tiêu chí xây dựng, Điều 1, Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 nêu rõ: “Tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất của một sân golf tuyệt đối không sử dụng đất lúa 2 vụ. Trường hợp phải sử dụng đất lúa để xây dựng sân golf thì chỉ được sử dụng đất lúa một vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao với diện tích không quá 5% tổng diện tích sân golf đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không được sử dụng đất thuộc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng) để xây dựng sân golf”.

Tại điểm d, Mục này cũng nêu rõ: “Việc xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sân golf chỉ được sử dụng đất giao để xây dựng sân golf, không sử dụng đất đã cấp làm sân golf xây dựng nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng”.

Đồng thời, tại Khoản 2, Điều 2 quyết định trên cũng nêu rõ: “Không được chặt phá rừng, san rừng, không chiếm dụng đất nông nghiệp làm ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của nông dân và an ninh lương thực… để làm sân golf”.

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012, của Thủ tướng Chính phủ không sử dụng đất lúa, đất rừng…làm sân golf
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012, của Thủ tướng Chính phủ không sử dụng đất lúa, đất rừng…làm sân golf

Về vấn đề này, tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009, của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ việc xây dựng sân golf phải dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Công bố và khẳng định rõ các dự án sân golf không sử dụng đất lúa (kể cả đất lúa một vụ năng suất thấp), đất màu, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị để xây dựng sân golf; đồng thời không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng sân golf để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích khác; xây dựng sân golf chủ yếu ở các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch cao, tại các vùng đất hoang hóa ven biển, đất đồi núi trọc, đất hoang hóa; diện tích đất làm sân golf phải nằm trong quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm sân golf phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; việc xây dựng sân golf phải tuân thủ đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Đề nghị “vượt rào” của tỉnh Thái Nguyên!

Điều đáng nói là, mặc dù đã có những quy định cụ thể về điều kiện xây dựng sân golf như vậy. Nhưng ông Trần Văn Dĩnh vẫn có văn bản đề xuất mang tính “xé rào” lên UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, trên cơ sở Công ty CP Đầu tư phát triển Trường An đề xuất thực hiện dự án sân golf Hồ Núi Cốc. Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 5333/UBND-TH về việc nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch dự án sân golf 36 lỗ tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, thuộc phạm vi xã Phúc Triều và Phúc Xuân, TP Thái Nguyên.

Văn bản nêu rõ: “Đồng ý giao Công ty CP Đầu tư phát triển Trường An được thực hiện các thủ tục theo quy định để nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và hồ sơ đề xuất sân golf 36 lỗ tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, diện tích khoảng 200ha. Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, Công ty CP Đầu tư phát triển Trường An phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/10/2014 phê duyêt quy hoạch diện tích rừng đặc dụng trong khu vực hồ Núi Cốc và các quy định của pháp luật có liên quan để điều chỉnh quy hoạch và đề xuất dự án theo đúng quy định”. (Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg khu vực hồ Núi Cốc được bảo tồn hệ sinh thái rừng, ảnh quan môi trường phát triển du lịch với tổng diện tích 6.000 ha – phóng viên).

Tuy nhiên, chỉ sau đó hơn 1 tuần, (ngày 1/12/2017) Công ty CP Đầu tư phát triển Trường An đã có hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư sân golf Hồ Núi Cốc gửi UBND tỉnh Thái Nguyên.

Theo hồ sơ đề xuất dự án, địa điểm dự án sân golf hồ Núi Cốc nằm ở vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội, đô thị phía Tây TP Thái Nguyên; thuộc xã Phúc Trìu và xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên. Đây là khu vực có địa hình cảnh quan đẹp, chủ yếu là đồi núi có rừng trồng sản xuất thấp, đất trồng cây hàng năm, mặt nước.

Ông Vũ Hồng Bắc Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin bổ sung Dự án sân golf Hồ Núi Cốc
Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin bổ sung Dự án sân golf hồ Núi Cốc

Dự kiến, dự án sân Golf hồ Núi Cốc sẽ là một sân Golf đẳng cấp Quốc tế với hạ tầng cơ sở với tổng cơ cấu quy hoạch đất 134.79 ha, bao gồm: Hệ thống giao thông; sân Golf 36 lỗ (Course 18 lỗ và Course B 18 lỗ) được thực hiện với tổng mức đầu tư 1.214 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của doanh nghiệp là 242,8 tỷ đồng, phần còn lại (971,2 tỷ đồng) là vốn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Trường An đi vay.

Điều khó hiểu là, trong khi quy định của Chính phủ là “không được sử dụng đất thuộc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng) để xây dựng sân golf”.

Nhưng đối chiếu với quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2013 đến năm 2020 theo Quyết định số: 1518/QĐ-UBND ngày 10/7/2014, của UBND tỉnh Thái Nguyên: Khu đất được đề xuất dự án có 74,6 ha được quy hoạch là rừng phòng hộ và 12,83 ha quy hoạch là rừng sản xuất.

Hơn nữa, quy định của Chính phủ là “không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng sân golf để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích khác”.

Nhưng , trong hồ sơ đề xuất, mục định hướng phát triển sân golf hồ Núi Cốc, Công ty CP Đầu tư phát triển Trường An vẫn làm ngược khi: “Định hướng phát triển sân golf hồ Núi Cốc là phát huy địa hình phong phú của khu vực dự án để xây dựng sân golf thành Champion Course hàng đầu Việt Nam. Các khu chức năng bao gồm: Course layout (Amatuer Course và Pro Course), Club House, Driving Range, khu dịch vụ và lưu trú, các công trình tạo cảnh quan và phục vụ golf khác. Công trình Club House bao gồm cả chức năng thương mại, dịch vụ, khách sạn được bố trí ở trung tâm sân golf”.

Mặt khác, đây là đề xuất dự án dân golf, dự án thương mại, nhưng Công ty CP Đầu tư phát triển Trường An lại đề xuất phương án Nhà nước thu hồi đất.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Trần Văn Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Trường An cho biết: “Ở đây, chúng tôi mới đề xuất "xin" dự án chứ chưa làm gì. Là doanh nghiệp nên chúng tôi xin nghiên cứu lập quy hoạch còn UBND tỉnh Thái Nguyên xét thấy đủ điều kiện thì cấp phép…”.

Trong quá trình điều tra, xác minh thông tin, hiện nay dự án đã được thông báo đến trưởng thôn thuộc phạm vi dự án. Còn người dân chưa thấy sân golf những đã gặp khó khăn, vì muốn xây dựng nhà ở kiên cố cũng không được, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không xong,…

Điều khó hiểu là phía doanh nghiệp có trình một số tiêu chí, hạng mục chưa phù hợp với quy định về quy hoạch phát triển dân golf của Chính phủ. Nhưng với vai trò là đơn vị “sơ thẩm”, UBND tỉnh Thái Nguyên, không những không đề nghị doanh nghiệp sửa hồ sơ mà còn trực tiếp trình xin Thủ tướng chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung dự án này.

(Còn nữa)

Nguyễn Hải, Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỉ đồng

Tỉnh Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỉ đồng

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng...
Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này hoạt động trong một thời gian dài lộn xộn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 217.
Nhiều bệnh viện "cài" tiêu chí, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế được hưởng lợi?

Nhiều bệnh viện "cài" tiêu chí, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế được hưởng lợi?

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị truyền đạt các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lí chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, chấn chỉnh công tác đấu thầu. Thế nhưng thời gian gần đây Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh về việc, Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế có dấu hiệu “thông thầu” với chủ đầu tư, bằng cách "cài cắm" quá nhiều tiêu chí khó, áp vào gói không yêu cầu kỹ thuật cao, phạm vào điều cấm mà Thủ tướng Chính phủ quy định.
Mỹ- Ấn Độ: Tăng cường quan hệ trên các ưu tiên chung

Mỹ- Ấn Độ: Tăng cường quan hệ trên các ưu tiên chung

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken đã thực hiện chuyến thăm New Delhi, Ấn Độ, với sứ mệnh tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác và nhấn mạnh hợp tác trên các ưu tiên chung...
Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...

Tin khác

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…

Nếu cái chuồng bò mà biết nói năng, thì…
Năm 2013, ông Thái đã nộp thuế đất cho cái chuồng bò 86m2, năm 2015, nhưng chính quyền khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Thu trùm lên đất trên. Căn cứ vào đó, hai cấp Tòa ở Bình Thuận buộc ông Thái trả đất cho bà Thu, thì quá vô lí. Đáng nói, ông Thái là hộ nghèo cần có đất để mưu sinh, còn bà Thu chưa hề có nhu cầu sử dụng đất…

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

TP Hồ Chí Minh: Cần trả lại nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?
Thời gian vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online nhận được nhiều ý kiến phản hồi sau khi có loạt bài viết liên quan đến nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), bị UBND TP Hồ Chí Minh năm 1977 tịch thu trái luật. Mặc dù khi còn sống cố luật sư Trịnh Đình Thảo và sau này là thân nhân của luật sư yều cầu trả lại, nhưng hơn 40 năm nay vẫn chưa được giải quyết triệt để và trả lại cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo.

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan đến việc cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Phán quyết của Tòa đúng pháp luật!

Phán quyết của Tòa đúng pháp luật!
Sau khi Tạp chí Người cao tuổi số 101, ngày 19/8/2020 đăng bài: “Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Bình Minh, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình - Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự!”, trên cơ sở các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung phản ánh của báo chí, ngày 9/7/2021, TAND huyện Kiến Xương đã mở phiên tòa sơ thẩm dân sự (lần 2), quyết định: Không chấp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng ông Bùi Ngọc Thành, buộc vợ chồng ông Thành trả lại vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nam 14,7m2 đất lấn chiếm đã xây dựng công trình phụ. Dư luận xã hội đồng tình và hoan nghênh TAND huyện Kiến Xương đã thượng tôn pháp luật, phán quyết thấu lí, đạt tình!...

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can trong vụ án.

Vi phạm tố tụng, TAND Cấp cao hủy bản án sơ thẩm

Vi phạm tố tụng, TAND Cấp cao hủy bản án sơ thẩm
TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, việc điều tra chưa được thực hiện đầy đủ; giao nhận, tống đạt các văn bản tố tụng chưa chặt chẽ. Do đó, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm khi nhận hồ sơ vụ án, cần phải trả lại hồ sơ, để điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS). Thế nhưng, TAND huyện Khoái Châu vẫn mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo, là vi phạm về trình tự, thủ tục tố tụng, được quy định tại Điều 290 Bộ luật TTHS...
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

Nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc Hòa, ngụ tổ 25, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang; bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Sách, bà Phạm Thị ...
Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này ...
Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân, sinh năm 1937, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), địa chỉ 414/27 ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động