Trở lại vụ khiếu nại của thương binh Võ Xuân Mai ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An: Sự "lật kèo" của những người có chức, có quyền (!?)

 

Chính quyền xã Phong Thịnh biến không đúng… thành đúng đối tượng!
Ngày 25/8/2005, UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An phê duyệt mặt bằng quy hoạch chia lô đất xen cắm khu dân cư vùng trước cửa nhà ông Võ Xuân Mai, có diện tích quy hoạch đất ở là 498 m2, chia thành 3 lô, mỗi lô có diện tích 166 m2. Cùng năm đó, UBND xã Phong Thịnh đưa 3 lô đất trên vào quỹ đất để giao định giá, theo Quyết định số 39/2005/QĐUB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định việc giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi thông báo, nhận đơn của các hộ gia đình có nhu cầu giao đất ở, trong đó có đơn của ông Võ Xuân Mai - thương binh loại A chống Mỹ bị cụt một chân. Ngày 23/11/2005, Hội đồng tư vấn giao đất của xã Phong Thịnh đã tiến hành xét đơn xin giao đất của các hộ gia đình. Kết quả 3lô đất được cấp thuộc về các ông Nguyễn Nhật Đức lô số 1, ông Nguyễn Văn Tuất lô số 2, ông Nguyễn Tư Nhâm lô số 3. Riêng thương binh nặng Võ Xuân Mai thì bị loại.

Thửa đất ông Nguyễn Tư Nhâm được "ưu tiên" mua do có "nhu cầu làm nhà", nhưng đã 13 năm vẫn bỏ hoang.


Bức xúc trước việc UBND xã Phong Thịnh cấp đất sai quy định, từ năm 2006 đến 2015, ông Mai liên tục gửi đơn khiếu nại tới khắp nơi, tuy nhiên câu trả lời của các cơ quan chức năng là UBND xã Phong Thịnh đã cấp đất cho các đối tượng trên đều "Đúng theo quy định". Chính quyền trả lời như vậy, nhưng ông Mai vẫn cho rằng không có bằng chứng nào để chứng minh cho sự "đúng quy định" đó. Mãi đến nửa đầu năm 2015, qua điều tra của báo chí và nhờ tiếp cận hồ sơ, ông Mai mới được biết, căn cứ quy định tại Điều 7: Đối tượng được giao đất theo hình thức định giá của Quyết định 39/2005 -QĐ- UB của UBND tỉnh Nghệ An, thì cả 3 hộ Nguyễn Nhật Đức, Nguyễn Văn Tuất và Nguyễn Tư Nhâm, đều không đúng đối tượng. Lần theo Công văn số 3353 ngày 19/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra rà soát đơn của các công dân tại xã Phong Thịnh có nêu: "Căn cứ vào đối tượng được giao đất theo hình thức định giá theo Điều 7 của Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Nghệ An thì trường hợp ông Nguyễn Nhật Đức, Nguyễn Tư Nhâm và Nguyễn Văn Tuất đều không thuộc đối tượng được giao đất theo hình thức định giá".
Vỡ chuyện gian dối … thu hồi đất giao sai không đúng đối tượng…
Sau 11 năm mòn mỏi làm đơn đòi lại công lý, đến đây vấn đề ông Mai là thương binh nặng nhưng không được cấp đất, còn các hộ khác không đúng đối tượng lại được cấp đất đã được sáng tỏ. Hy vọng những người được cấp sai sẽ bị thu hồi, những người đúng đối tượng như ông Mai sẽ được cấp đất. Ngày 18/9/2017, niềm vui đã đến với ông Mai khi UBND huyện Thanh Chương ban hành Quyết định số 4123/QĐ-UBND thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 của Luật Đất đai. Lý do thu hồi: Thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 của Luật Đất đai do vi phạm pháp luật (đất được giao không đúng đối tượng). Theo đó các lô đất của các đối tượng trên đã bị UBND huyện Thanh Chương thu hồi.
Mừng như "người chết đuối vớ được cọc", ông Mai đã làm đơn xin mua lại 1 lô đất nói trên theo hình thức định giá tại thời điểm hiện tại. Đơn của ông Mai đã được ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời trong Công văn số 8870/UBND. NN ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An: "Giao UBND huyện Thanh Chương xem xét đề nghị của ông Võ Xuân Mai thường trú tại xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương tại đơn nêu trên để xử lý theo thẩm quyền". Nằm "dài cổ" chờ hồi âm của UBND huyện Thanh Chương, ông Mai lại tiếp tục viết đơn xin mua đất lần 2 của miếng đất đã bị thu hồi. Lần này, ông Mai như bị "dội một gáo nước lạnh".
Không đúng đối tượng, nhưng có... nhu cầu
Ngày 16/5/2018, UBND huyện Thanh Chương đã có Công văn số 656/UBND-TNMT 'trả lời đơn của ông Võ Xuân Mai xóm Liên Chung xã Phong Thịnh nêu rõ: "Hiện nay, UBND huyện Thanh Chương đã có quyết định thu hồi đất của 3 hộ gia đình tại khu vực trước cửa anh Mai, vì giao đất không đúng đối tượng tại Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND tỉnh, trong đó có nội dung: Trường hợp các hộ gia đình có nhu cầu được giao lại lô đất bị thu hồi thì trực tiếp UBND xã Phong Thịnh để hướng dẫn,lập hồ sơ giao đất theo hình thức định giá theo quy định. Tuy nhiên, theo ông thì từ khi ông Nguyễn Tư Nhâm được giao đất đến nay vẫn đang bỏ hoang, chứng tỏ ông Nguyễn Tư Nhâm không có nhu cầu sử dụng. Vì vậy, ông làm đơn này xin được giao lô đất số 03 tại khu đất nói trên để sử dụng vào mục đích đất ở. Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Võ Xuân Mai, kiểm tra các hồ sơ pháp lý có liên quan và kiểm tra nội dung đã giải quyết trước đó, UBND huyện trả lời như sau: …Theo đơn của ông Mai có nội dung đề nghị được giao lô đất 03 trong khu quy hoạch nói trên để sử dụng là không được xem xét giải quyết, vì lô đất này trước đây giao cho hộ ông Nguyễn Tư Nhâm nhưng hiện nay sau khi có Quyết định thu hồi đất, ông Nguyễn Tư Nhâm vẫn tiếp tục có nhu cầu xin được giao lại lô đất này để sử dụng. Do đó, UBND huyện đang chỉ đạo UBND xã Phong Thịnh lập hồ sơ, thủ tục xét giao đất ở nói trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và theo quy định tại Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh" (hết trích).
“Mèo vẫn hoàn mèo”
Như vậy lô đất của ông Nguyễn Tư Nhâm (hiện ông Nhâm là Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh) đã bị thu hồi vì cấp sai theo quy định tại Điều 7 của Quyết định 39/QĐ UBND. Nay do ông Nhâm tiếp tục "Có nhu cầu" lại được cấp lại theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định giao đất ở không qua đấu giá quyến sử dụng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại điều 6 của Quyết định 78/2014 nêu rõ: Đối tượng được giao đất gồm: 1, Cán bộ hoạt động Tiền khởi nghĩa. 2,Thân nhân liệt sỹ. 3, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 4, Anh hùng LLVTNH, Anh hùng lao động. 4, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh… Căn cứ theo các tiêu chuẩn trên thì ông Nguyễn Tư Nhâm không đúng vào tiêu chuẩn nào của Quyết định số 78/QĐ-UBND. Tuy nhiên ''Tiêu chuẩn quan trọng nhất" của ông Nhâm được UBND xã Phong Thịnh ưu tiên là "ông có nhu cầu sử dụng đất". Nhu cầu sử dụng đất thì có lẽ 99.99% dân Việt Nam ai cũng có nhu cầu chứ không riêng gì ông Nguyễn Tư Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh nhu cầu của ông này bỏ đất hoang đã 13 năm nay, dân xã dân huyện ai cũng biết chỉ có riêng cán bộ cho ông Nhâm đất là không biết (!?)
Điều hài hước trong vụ này là: Thu hồi đất do cấp sai quy định lại được giao lại cho chính đối tượng không đúng quy định. Còn thương binh nặng Võ Xuân Mai người vừa đúng đối thượng là thương binh nặng, vừa có nhu cầu thì “đền ơn” như vậy. Câu chuyện "Mèo vẫn hoàn mèo" đang diễn ra ở huyện Thanh Chương phải chăng ở huyện này có pháp luật riêng?.

Nguyễn Hữu Mai

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:  Cần một cuộc Thanh tra toàn diện công trình cầu Ông Nhiêu!

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Cần một cuộc Thanh tra toàn diện công trình cầu Ông Nhiêu!

“Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ đặc ân gì đối với gia đình chính sách, mà yêu cầu được đền bù đúng, đủ, loại đất, theo giá thị trường của Luật Đất đai; thấy có ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, của người dân, kiến nghị Thành ủy chỉ đạo Thanh tra toàn diện việc thực hiện công trình cầu Ông Nhiêu; nghe ý kiến của người dân bị trực tiếp ảnh hưởng công trình; góp phần xây dựng Đảng và chính quyền, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật”...
Tuyên hủy Quyết định hành chính của UBND xã Quỳnh Châu

Tuyên hủy Quyết định hành chính của UBND xã Quỳnh Châu

Bản án số: 01/2024 HC-ST ngày 29/1/2024 của TAND huyện Quỳnh Lưu đã tuyên hủy Quyết định số: 36/QĐ-CCXD của UBND xã Quỳnh Châu, được dư luận đánh giá công tâm, khách quan. Mọi cáo buộc đối với gia đình cụ Tuận về hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng tường bao bịt lối đi nhà hàng xóm đã được Tòa án làm sáng tỏ...
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.

Tin khác

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?
Viện KSND huyện Thạch Thành cho rằng: Tòa án cấp sơ thẩm (TAND huyện Thạch Thành) có sai sót trong vụ án. Việc áp dụng pháp luật, thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ, cách phân chia di sản thừa kế không phù hợp nên đã kháng nghị lên Tòa cấp tỉnh. Phía Bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho rằng, Bản án số: 05/2024/DS-ST “Tranh chấp di sản thừa kế” ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành đã xâm hại quyền lợi của họ…

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù
Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân
Trong tháng 4 vừa qua, tại quận Ngô Quyền và TP Hải Phòng đã diễn ra một số phiên tòa xét xử các vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận có ý kiến, tham mưu với UBND TP Hải Phòng để bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, giúp họ ổn định đời sống…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm
Sáng 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi
Viện KSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Dương (SN 1991) Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân
Mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép, thế nhưng thời gian vừa qua tại nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa diễn ra tình trạng người dân muốn dùng nước sạch phải đóng khoản tiền từ 4-6 triệu đồng/hộ cho doanh nghiệp. Người dân cho việc thu trên là vô lí và đã khiếu nại đến chính quyền và các cơ quan chức năng...

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin của bạn đọc là người cao tuổi ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà về việc nhiều hộ gia đình xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lí dứt điểm...

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty
Liên quan đến vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân thiệt mạng, mới đây Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông tin về Gói thầu số 8

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông tin về Gói thầu số 8
Liên quan đến việc Công ty CP Đại Tam Sơn phản ánh về việc đấu thầu không minh bạch tại Gói thầu số 8 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty, cũng như đời sống công nhân lao động của Công ty Đại Tam Sơn. Mới đây, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đã thông tin với báo chí về vụ việc, cho rằng việc đấu thầu là công khai, minh bạch, đã phản hồi trả lời Công ty Đại Tam Sơn 2 lần bằng văn bản, đồng thời công khai lên trang Wed của công ty...

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung bị tạm giữ

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung bị tạm giữ
Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung là 1 trong 4 cầu thủ đang bị tạm giữ để điều tra vụ việc liên quan đến chất cấm.

Bắc Ninh: Xử phạt tiktoker ''vua quạt'' 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện

Bắc Ninh: Xử phạt tiktoker ''vua quạt'' 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện
Ngày 7/5, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Đ.T. (chủ tài khoản tiktok "vua quạt") ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi

Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi
Viện KSND huyện Thạch Thành có văn bản kháng nghị Bản án dân sự sơ thẩm số: 05/2024/DS-ST ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành, vì cho rằng Bản án trên vi phạm tố tụng trong việc xác định người thừa kế theo pháp luật và xác định sai nghĩa vụ chịu án phí...
Xem thêm
Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Từ vụ Việt Á, Bộ Công an kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu 2 Bộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á v
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hầu tòa

Hôm nay ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư tỉnh Lào Cai cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng apatit trái phép.
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Vũ Quang Hỹ, 94 tuổi, ở thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phản ánh: Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 7, có diện tích 640m2, tại thôn Hội, xã Cổ Bi là đất thổ cư do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, ông Can (con cụ Hỹ) đã tự ý kê khai làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi chưa được sự đồng ý của cụ.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động