Tỉnh Bình Phước: Liệu có uẩn khúc trong việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Sau 3 lần xác minh, Đoàn Thanh tra đều kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho hộ ông Hồ Trọng Biên. Đồng thời, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng có ý kiến như Đoàn Thanh tra, thế nhưng không hiểu vì sao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước lại từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân!?
Tỉnh Bình Phước: Liệu có uẩn khúc trong việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Con ông Hồ Trọng Biên trên Khu đất đề nghị cấp sổ đỏ

Qúa tam ba bận

Ông Hồ Trọng Biên trình bày: Năm 1988, gia đình ông khai khoang phần đất diện tích khoảng 5.000m2, tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lúc đầu, gia đình ông trồng cây ngắn ngày, đến năm 1990 trồng điều, tràm và quản lý sử dụng ổn định đến nay. Năm 2017, ông Biên làm đơn xin cấp sổ đỏ diện tích nêu trên nhưng chưa được giải quyết. Vì vậy, ngày 9/10/2017 ông Biên gửi đơn và được Tỉnh ủy chuyển đơn của ông đến UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Đến ngày 15/7/2020, UBND tỉnh Bình Phước có quyết định 1590/QĐ-UBND lập đoàn Thanh tra (Đoàn 1590 - PV) về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của gia đình ông Biên. Đoàn 1590, gồm: Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Ban Quản lý khu kinh tế (KKT), UBND TP Đồng Xoài.

Báo cáo số 40/BC-ĐTTr ngày 23/10/2020, về kết quả thanh tra việc quản lý sử dụng đất của ông Hồ Trọng Biên, cho thấy: Nguồn gốc thửa đất ông Biên đề nghị cấp sổ đỏ là đất trồng cao su từ thời Pháp thuộc. Những năm 1988, do Công ty cao su buông lỏng công tác quản lý nên một số hộ dân đến khai hoang, dựng nhà sinh sống và sử dụng, trong đó có hộ ông Hồ Trọng Biên, hộ ông Huỳnh Ngọc Chẩm. Ngày 23/12/1995, UND tỉnh Sông Bé cấp sổ đỏ cho Công ty Cao su Đồng Phú, với diện tích 9.160,25 ha, thuộc thửa số 228-CN, tờ bản đồ địa chính Nông trường Thuận Phú. Sau khi tỉnh Sông Bé chia tách thành tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, ngày 2/11/2004, UBND tỉnh Bình Phước có Quyết định 2772/QĐ-UB, thu hồi đất của Công ty Cao su Đồng Phú giao cho Ban Quản lý khu kinh tế. Việc giao nhận chỉ diễn ra trên bản đồ, không thực hiện giao nhận về diện tích, ranh mốc, vị trí cụ thể ngoài thực địa. Năm 2007, UBND tỉnh có Quyết định 148/QĐ-UBND thu hồi đất của Ban Quản lý khu kinh tế giao cho Trường Cao đẳng nghiệp vụ Cao su (NVCS) xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe. Năm 2009, việc giao nhận đất ngoài thực địa giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với Trường Cao đẳng NVCS hoàn toàn không có diện tích 5.000m2 đất ông Biên đang sử dụng và Trường Cao đẳng NVCS đã xây dựng hàng rào đúng vị trí được bàn giao. Đoàn 1590 cũng làm việc với UBND phường Tân Phú, với nhiều người dân cũng như trường hợp ông Biên và Phòng TN&MT TP Đồng Xoài, thể hiện khu đất 5.000m2 hộ ông Biên quản lý, sử dụng được quy hoạch khu dân cư.

Căn cứ điểm C, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “Việc xử lý cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014”, thì “Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng giao thông thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”, Đoàn 1590 kiến nghị UBND tỉnh Bình Phước giao UBND TP Đồng Xoài, xem xét cấp sổ đỏ cho hộ ông Hồ Trọng Biên. Tuy nhiên, ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Bình Phước lại ban hành Thông báo 742/TB-UBND, chỉ đạo Đoàn 1590 xác minh lần 2. Ngày 13/1/2021, Đoàn 1590 có báo cáo 41/BC-ĐTTr để bổ sung kết quả thanh tra và giữ nguyên quan điểm nên cấp sổ đỏ cho gia đình ông Biên.

Tỉnh Bình Phước: Liệu có uẩn khúc trong việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Tỉnh Bình Phước: Liệu có uẩn khúc trong việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Thông báo số 456/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước: Liệu có uẩn khúc trong việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Tỉnh Bình Phước: Liệu có uẩn khúc trong việc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Văn bản số 1261/TCQLĐĐ- CĐKĐĐ của Tổng cục Quản lý đất đai- Bộ TN&MT

Nhất bên trọng, nhất bên khinh?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 15/3/2021, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục có Công văn 836/UBND-TD gửi Bộ TN&MT để xin ý kiến đối về việc cấp sổ đỏ cho hộ ông Hồ Trọng Biên. Đến ngày 21/6/2021, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ TN&MT, đã có Công văn 1261/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ để hướng dẫn UBND tỉnh Bình Phước. Theo đó, nếu khu đất do hộ ông Biên sử dụng không thuộc diện tích đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho Công ty Cao su Đồng Phú quản lý, sử dụng nhưng bị khoanh vào ranh giới của Công ty Cao su Đồng Phú thì xem xét cấp sổ đỏ cho ông Biên theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai, Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp “có cơ sở khẳng định diện tích đất ông Biên đang sử dụng có nguồn gốc lấn, chiếm đất của Công ty Cao su Đồng Phú nhưng năm 2004, đất ông Biên không nằm trong diện tích đất mà các đơn vị đã bàn giao thực địa, thì xem xét giải quyết cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP” (Công văn 1261).

Những tưởng gia đình ông Biên sẽ được cấp sổ đỏ sau 2 báo cáo của Đoàn 1590 và công văn của Tổng cục Quản lý đất đai nhưng đến ngày 25/6/2021, UBND tỉnh Bình Phước lại tiếp tục chỉ đạo Đoàn 1590 xác minh lần thứ 3 đối với khu đất nêu trên. Ngày 4/8/2021, Đoàn 1590 tiếp tục có Báo cáo số: 124/BC-TTr báo cáo UBND tỉnh, một số nội dung: “Năm 2007 khi thu hồi đất của Ban Quản lý khu kinh tế giao cho Trường Cao đẳng NVCS, các bên mới tiến hành bàn giao ngoài thực địa và khi bàn giao không có thửa đất ông Biên đang kiến nghị cấp sổ đỏ”. Đồng thời từ trước đến nay Công ty Cao su Đồng Phú và Ban Quản lý khu kinh tế cũng không có văn bản nào xử lý việc ông Biên lấn chiếm và ông Biên sử dụng ổn định từ đó đến nay.

Từ phân tích nên trên, Đoàn 1590 tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP Đồng Xoài cấp sổ đỏ cho hộ ông Biên. Thế nhưng, đến ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số: 456/TB-UBND với nội dung: “Không chấp nhận cấp sổ đỏ cho hộ ông Hồ Trọng Biên; giao UBND TP Đồng Xoài căn cứ điểm b, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thu hồi làm công trình công cộng, đền bù theo quy định pháp luật”. Ngày 8/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn 3432/UBND-TD trả lời đơn kiến nghị của ông Biên: “Không cấp sổ đỏ cho hộ ông Biên; giao UBND TP Đồng Xoài thu hồi để làm công trình cộng cộng…”. Do đó, ông Hồ Trọng Biên làm đơn khiếu nại công văn 3432, bởi vì trước đó vào ngày 6/7/2020 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định 1501/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025, trong đó khu đất hộ ông Biên đang quản lý, sử dụng là khu dân cư, không nằm trong quy hoạch xây dựng công trình công cộng. Hiện nay chưa có quyết định quy hoạch chi tiết cụ thể của bất kỳ dự án phúc lợi công cộng nào tại khu đất này. Chưa kể, kế bên đất ông Biên, vào năm 1995 có ông Huỳnh Ngọc Chẩm cùng 20 hộ dân khác cũng lấn chiếm, nằm trong thửa đất số 228 như khu đất của ông Biên, đã được cấp sổ đỏ theo báo cáo của Đoàn 1590, trong khi diện tích đất của ông Biên không hiểu vì sao bị giải quyết kiểu ngược lại?

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Trọng Biên nói: “Mong muốn được cấp sổ đỏ, khi nào Nhà nước thu hồi làm dự án, thì giải quyết theo quy định pháp luật về đất đai. Việc UBND tỉnh Bình Phước từ chối cấp sổ đỏ đối với gia đình tôi gây nhiều thắc mắc trong dư luận”.

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dự án khu nhà ở Đại Khánh Bình: Chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối “vượt mặt” chính quyền?

Dự án khu nhà ở Đại Khánh Bình: Chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối “vượt mặt” chính quyền?

Dù chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp phép đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng đơn vị phân phối dự án Khu nhà ở Đại Khánh Bình đã ký kết giao dịch, huy động vốn từ khách hàng, hành vi trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
​​​​​​​Trông chờ một quyết định giám đốc thẩm khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Trông chờ một quyết định giám đốc thẩm khách quan, đúng pháp luật!

Bà Trác Thị Kim Phượng, ngụ 4C/9 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 369/2020/QĐ-PT ngày 28/8/2020 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 3/8/2018 của TAND TP Cần Thơ …
Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Mặc dù chính quyền địa phương đã khẳng định việc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy I bị một số đối tượng chiếm dụng đất tại số 1033 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và tài sản của nhà nước.
Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Ngày 30/5/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi có Văn bản số 90/CV-BNCT về giải quyết nội dung phản ánh ông Đặng Hoàng Đa, cựu Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an), gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.
Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tuy nhiên, sự việc dưới đây thể hiện cố tình làm trái Nghị quyết của Đảng, nhưng chưa bị xem xét, xử lí. Tại sao?...

Tin khác

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân
Ở cái tuổi gần đất xa trời, lại mắc bệnh tim, ông Nguyễn Thành Dưng mong ngóng được cấp sổ đỏ cho mảnh đất do chính gia đình khai hoang gần 40 năm trước. Nhưng sau thời gian dài lặn lội đi làm thủ tục, đến nay vẫn “lực bất tòng tâm” bởi sự thờ ơ của cơ quan chức năng và chính quyền huyện Lệ Thủy.

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)
Ông Phan Hồng Đức, sinh 1949, có đơn khiếu nại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai về việc sau 25 năm hướng dẫn ông Đức lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng hơn 21.000 m2 đất ở Tượng Rũ Bé, rạch Vàm Mặt Trời, ấp Phước Hòa (nay là ấp Tập Phước, huyện Long Thành), nay lại cấp quyền sử dụng đất trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Long Thành.

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân
Năm 2018, dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty CP năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa được cơ quan chuyên môn phê duyệt về tác động môi trường, nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục công trình, làm ảnh đến đời sống dân sinh, khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình.

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường
Người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi phản ánh gay gắt về việc có dấu hiệu gian dối, ẩu của đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, khiến họ lo lắng về chất lượng công trình.

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm
Sau khi Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) phản ánh việc hộ ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh chiếu nhựa từ nhựa tái chế, gây ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đảm bảo. UBND huyện Hưng Hà có văn bản cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí, xử lý dứt điểm sai phạm trên.

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng
Vợ chồng ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương thế chấp tài sản vay gần 6 tỷ đồng cho ông Nguyễn Điệp tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh 9. Tuy nhiên, ông Điệp giao cho ông Tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Điệp, bà Thảo, nhưng đã chuyển nhượng cho người khác; và ông Tám đang không liên lạc được với ông Điệp, đồng thời phải gánh nợ ngân hàng thay ông Điệp. Trước nguy cơ bị mất tài sản, ông Tám có đơn tố cáo ông Điệp ...
Xem thêm
Công an Sóc Trăng bắt giữ 20 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 2 tỉ đồng

Công an Sóc Trăng bắt giữ 20 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 2 tỉ đồng

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức bắt giữ 20 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Tang vật thu giữ trên 1,3 tỉ đồng, 26.400 USD, 50 điện thoại, máy tính bàn, laptop và nhiều tang vật có liên quan.
Đại diện Công ty Nhật Cường không đến tòa trong phiên phúc thẩm

Đại diện Công ty Nhật Cường không đến tòa trong phiên phúc thẩm

Sáng 29/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty này.
Từ 1/1/2022 Tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến

Từ 1/1/2022 Tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến

Theo đó, Nghị quyết số 33/2021/QH15 quyết nghị Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động