Tiếp vụ các cụ bà làng Đọ, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hơn 10 năm đi kiện: Bảo vệ cái sai, TAND tỉnh Bắc Ninh xử dân thua kiện

 Liên quan đến vụ việc này, Báo Người cao tuổi đã có nhiều bài phản ánh, phân tích những sai phạm của chính quyền TP Bắc Ninh khi thu hồi đất thực hiện dự án đô thị hóa, phản ánh nỗi bức xúc của các cụ bà thôn Đọ Xá, nay thuộc phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, ròng rã hơn 10 năm khiếu kiện khắp nơi. Mới đây, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hành chính, bà Đỗ Thị Sửu kiện quyết định hành chính của UBND TP Bắc Ninh. Mặc dù các luật sư phân tích các góc độ pháp lí, chứng minh UBND TP Bắc Ninh đã làm trái pháp luật về thu hồi, bồi thường đất, nhưng Tòa vẫn xử bà Sửu thua kiện…

Nội dung vụ việc

Ngày 31/12/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 1714/QĐ-CT, về việc thu hồi đất giao cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh, mục đích xây dựng khu nhà ở để bán số, 14 Đông Nam, Tiền An, phường Ninh Xá. Thực hiện quyết định trên, ngày 17/12/2004, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh có Quyết định số 2159/QĐ-CT, phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi và giao đất cho Công ty Đầu tư Phát triển nhà Bắc Ninh… có nội dung: Diện tích đất bị thu hồi và bồi thường: 6.001,8m2. Trong đó hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khế, bà Đỗ Thị Sửu có đất nông nghiệp giao lâu dài, được bồi thường 216,9m2.

Việc triển khai dự án khó khăn, nên ngày 9/11/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 169/TTr-QHKH, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi đất đã giao cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh, giao cho Ban Quản lí các dự án xây dựng TP Bắc Ninh, để bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Ngày 31/12/2007, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 1966/QĐ-UBND, thu hồi đất, giao cho Ban Quản lí các dự án xây dựng TP Bắc Ninh, với nội dung: “Thu hồi 5.990,7m2 đã giao cho Công ty Đầu tư Phát triển nhà Bắc Ninh xây dựng khu nhà ở để bán, theo Quyết định số 1714/QĐ-CT ngày 31/12/2003 tại phường Ninh Xá; giao cho Ban Quản lí các dự án xây dựng TP Bắc Ninh, để bồi thường GPMB”. Theo đó, Công ty Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh sẽ bàn giao cho Ban Quản lí các dự án xây dựng TP Bắc Ninh toàn bộ hồ sơ đất đai và tài liệu liên quan.

Thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND TP Bắc Ninh ban hành các Quyết định: số 41/QĐ-UBND ngày 7/1/2009, số 475/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 và số 1293/QĐ-UBND ngày 26/8/2009, phê duyệt các phương án bồi thường…

Một trong những lô đất bị bỏ không, trở nên hoang hóa bao năm nay, khiến người dân vô cùng bức xúc. ​​​​​​

Quá trình thực hiện dự án bộc lộ nhiều sai sót, khuất tất, tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật, dẫn đến người dân bức xúc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp thể hiện sự thiếu trách nhiệm, trả lời qua loa… khiến người dân không “tâm phục, khẩu phục”, dẫn đến khiếu kiện, tố cáo kéo dài hơn chục năm qua, mà Báo Người cao tuổi đã phản ánh, phân tích, kiến nghị…

Đến vụ kiện hành chính của bà Sửu

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 9/4/2009, UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND, thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân, trong đó có hộ bà Đỗ Thị Sửu, giao cho Ban quản lí xây dựng TP Bắc Ninh, để xây dựng khu nhà ở số 14, phường Ninh Xá.

Bà Đỗ Thị Sửu thất vọng với phán quyết của Tòa.


Tuy nhiên, do việc thực hiện dự án có nhiều khuất tất, tiêu cực, bị dân khiếu nại, tố cáo nhiều năm kéo dài, nên đến ngày 5/5/2017, UBND TP Bắc Ninh mới ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND, về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho gia đình bà Sửu, bị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu nhà ở số 14, phường Ninh Xá. Theo đó, gia đình bà Sửu chỉ được bồi thường, hỗ trợ 156.260.305 đồng.

Nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị xâm hại, bà Sửu đã khởi kiện, yêu cầu tuyên hủy quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nói trên và đề nghị Tòa án yêu cầu UBND TP Bắc Ninh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Quyết định căn cứ pháp luật một đằng, UBND TP Bắc Ninh thực hiện một nẻo; TAND tỉnh vẫn xử dân thua kiện

Quyết định số 472/QĐ-UBND của UBND TP Bắc Ninh, thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, trong đó có hộ bà Sửu, ban hành ngày 9/4/2009. Như vậy, việc thu hồi đất diễn ra vào năm 2009, thời điểm Luật Đất đai năm 2003, đặc biệt Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đang có hiệu lực pháp luật. Điều 83 Luật Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định rõ: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Như vậy, khi thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc phải căn cứ các quy định của pháp luật tại Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

Trường hợp gia đình bà Sửu, khi bị thu hồi hết đất nông nghiệp, phải được bồi thường theo Điều 48 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp, trong trường hợp không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng… thì được bồi thường bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư hoặc tại vị trí trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch…

Giá đất ở được giao bằng giá loại đất nông nghiệp tương ứng đã thu hồi, cộng với chi phí đầu tư hạ tầng khu dân cư, nhưng không cao hơn giá đất ở có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi đất…”.

Tại Quyết định thu hồi đất số 472/QĐ-UBND, cũng căn cứ vào: Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 5/5/2017 về bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình bà Sửu, UBND TP Bắc Ninh chỉ chi trả 156.260.305 đồng, trong đó có 15.183.000 đồng bồi thường cho 216,9m2 đất nông nghiệp, hơn 100 triệu đồng hỗ trợ vật kiến trúc (căn nhà cấp 4 xây trên đất nông nghiệp). Như vậy, UBND TP Bắc Ninh đã không áp dụng quy định tại Điều 48 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Bà Sửu không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ này nên không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Do đó, số tiền này được gửi vào Kho bạc Nhà nước, đồng thời UBND TP Bắc Ninh tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của gia đình bà Sửu.

Rõ ràng, việc chỉ bồi thường cho gia đình bà Sửu giá trị đất nông nghiệp, khi thu hồi hết đất nông nghiệp của gia đình bà, là trái pháp luật; việc gửi tiền bồi thường, hỗ trợ vào Kho bạc Nhà nước khi bà Sửu không đồng ý nhận, trái với Khoản 3, Điều 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền bồi thường… tổ chức làm nhiệm vụ… chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại ngân hàng…”. Do đó, yêu cầu khởi kiện của bà Sửu: Tuyên hủy Quyết định số 932/QĐ-UBND của UBND TP Bắc Ninh; yêu cầu TP Bắc Ninh thực hiện theo các Điều 48, 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, là có căn cứ pháp luật.

Thế nhưng, sau khi thẩm vấn, tranh tụng tại Tòa, Hội đồng xét xử vẫn cho rằng UBND TP Bắc Ninh đã làm đúng pháp luật, bác đơn khởi kiện của bà Sửu. Đây là một bản án trái pháp luật của TAND tỉnh Bắc Ninh, bà Sửu đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án này lên cấp phúc thẩm. Hi vọng, cấp phúc thẩm sẽ có phán quyết công minh, đúng pháp luật

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

hai phong nguoi phu nu mu chu gian nan trong hanh trinh lam lai so ho khau

Hải Phòng: Người phụ nữ mù chữ gian nan trong hành trình làm lại sổ hộ khẩu

Đã có sổ hộ khẩu từ mấy chục năm, nhưng hơn 2 tháng nay, bà Thủy vẫn khó khăn trong quá trình làm Căn cước công dân. Nguyên nhân được cho là thửa đất của gia đình bà Thủy nằm trong dự án thu hồi, để khỏi phải đền bù đất nên việc làm Căn cước công dân bị gây "khó dễ"...    
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục sơ thẩm” – Đề nghị này của Viện KSND tỉnh Bến Tre đã không được TAND tỉnh chấp nhận. Và không chỉ vậy ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai. Tuy nhiên, việc thay đổi mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1956, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa lại chỉ được bằng một biên bản cuộc họp. Đây là dấu hiệu “tước đoạt” quyền được đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà Liên!    
tu y cam moc phan lo vao dat cua dan gay kho khan trong viec cap so do

Tự ý cắm mốc phân lô vào đất của dân, gây khó khăn trong việc cấp sổ đỏ

Đất khai hoang từ năm 1990, sau đó khai hoang thêm đất xung quanh để trồng cây. Năm 2005, Nhà nước thu hồi gần 1,8ha đất, trong đó có toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để làm khu tái định cư, diện tích còn lại gia đình vẫn sử dụng. Bỗng dưng có người ra tranh chấp, gia đình mới biết chính quyền đã cấp sổ đỏ cho người khác. Gia đình khởi kiện hành chính, hai cấp Tòa đều xử cho gia đình thắng kiện. Thế nhưng, khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, thì lại tòi ra bản đồ vẽ trùm lên diện tích đất chưa bị thu hồi này, đồng thời đó là cái cớ để chính quyền gây khó, không cấp sổ đỏ cho gia đình…
bat an khi quyet dinh khang nghi yeu cau phai lay loi khai cua nguoi lam chung da qua doi hon 20 nam truoc

Bất an khi Quyết định kháng nghị yêu cầu phải lấy lời khai của người làm chứng đã qua đời hơn 20 năm trước

Cuộc sống của gia đình bà Nhựt, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trở nên bất an khi việc mua bán đất đã được bản án phúc thẩm chấp nhận và có hiệu lực pháp luật lại bị kháng nghị, vì phải lấy lời khai của một người đã chết hơn 20 năm…    

Tin khác

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

binh duong can canh du an parkview apartment
Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, lập lờ chủ đầu tư, với tên thương mại Parkview Apartment.

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet
Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Văn Nhiều được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 4384, diện tích 3.906,2m2 từ đất sản xuất kinh doanh (SKC) sang đất ở (ODT) và phục hồi chứng chỉ quy hoạch số 2072/UBND-CCGH ngày 03/8/2018 do UBND TP Tân An cấp cho ông Nhiều, giờ đã có hướng giải quyết nhờ các bên liên quan đồng thuận cùng UBND tỉnh Long An…

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue
Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có đơn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và cơ quan ngôn luận, phản ánh ông Lê Văn Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Thành và ông Đặng Thành Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra quyết toán thuế, Chi cục Thuế Long Thành làm trái quy định về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Thẩm phán và chấp hành viên bị tố giác hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

tham phan va chap hanh vien bi to giac hanh vi xam pham hoat dong tu phap
Tạp chí Người cao tuổi số 74 (2708) ngày 11/7/2020 và số 75 (2709) ngày 14/7/2020, đăng bài: “Chuyện lạ ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An: Lấy tài sản của người này để gán nợ cho người khác”, phản ánh việc anh Nguyễn Thanh Nhân bị lấy tài sản đã mua, để bảo đảm khoản nợ khác cho người bán. Sau khi bài báo phát hành, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An có giấy mời anh Nhân, nhằm giải quyết khiếu nại của anh. Thế nhưng, khi anh Nhân trình thủ tục mời luật sư, thì lãnh đạo Cục THADS tỉnh không chấp nhận. Ở một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Thanh Nhân có Đơn tố giác tội phạm, theo đó tố bà Phạm Thị The, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Hưng; ông Lê Anh Quý, chấp hành viên và ông Nguyễn Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng, về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp…

Khiếu nại của ông Phùng Thế Quang ở Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: Đến bao giờ mới được giải quyết?

khieu nai cua ong phung the quang o cam binh tp cam ranh tinh khanh hoa den bao gio moi duoc giai quyet
Thông báo số 1582/TB-V4 ngày 4/8/2017, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về giải quyết đơn của ông Phùng Thế Quang (chồng bà Chàm), Nguyễn Văn Quang và bà Nguyễn Thị Chàm, cho biết: Phần đất C570 đang sử dụng, Vùng 4 sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng; Phần đất còn lại thẩm quyền giải quyết thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, gia đình ông Quang, bà Chàm chờ đợi 3 năm nay nhưng cả Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa giải quyết?...

Viết tiếp vụ công trình trái phép TP Vũng Tàu ngang nhiên tồn tại: Nhiều dấu hiệu “bảo kê”, bao che sai phạm chưa xử lí triệt để!

viet tiep vu cong trinh trai phep tp vung tau ngang nhien ton tai nhieu dau hieu bao ke bao che sai pham chua xu li triet de
Báo điện tử Ngày mới online ngày 31/1/2020 đăng bài: “TP Vũng Tàu: Hàng chục căn nhà trái phép ngang nhiên tồn tại đang thách thức chính quyền và pháp luật ?!”, phản ánh Công ty TNHH Việt Trung 1, địa chỉ số 222, đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu xây dựng hàng chục căn nhà kiên cố trái phép; có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, nhưng chính quyền tìm hết lý do này đến lý do khác để doanh nghiệp thực hiện cầm chừng và tìm cách xin tồn tại.
Xem thêm
quang binh khoi to bi can vu tai nan lat xe du lich lam 15 nguoi chet

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ tai nạn lật xe du lịch làm 15 người chết

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi ...
25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. ...
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả ...
phot lo de nghi cua vien ksnd tand ben tre co gang giup mot cong dan thang kien

Phớt lờ đề nghị của Viện KSND, TAND Bến Tre “cố gắng” giúp một công dân thắng kiện (!)

“Đề nghị hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 85/2019/DS-ST ngày 14/12/2019 của TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ về cho Tòa án ...
tp tuy hoa tinh phu yen co dau hieu nai co de tuoc doat quyen duoc den bu dat thu hoi lam du an

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Có dấu hiệu nại cớ để “tước đoạt” quyền được đền bù đất thu hồi làm dự án!

Pháp luật quy định thay đổi mục đích sử dụng đất phải bằng quyết định hành chính hoặc bằng việc đăng ký đất đai.
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động