Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Ngày Mới Online đã có bài phản ánh việc UBND phường Tân Định, thị xã Bến Cát niêm yết Giấy mời công dân đi dự họp về công bố Quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, là không đúng quy định pháp luật. Thông báo về việc nhận tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại được dán tại Văn phòng khu phố, phường Tân Định, gây bức xúc, vì đã tiết lộ thông tin cá nhân, nên một số đối tượng xã hội thường dòm ngó trong khu vực, gây bất an trong đời sống xã hội. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này!? …
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho cụ Nguyễn Văn Lóng

1 ngày 2 Thông báo thu hồi đất

Ngày 18/11/2020, UBND thị xã Bến Cát ban hành Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.483,30m2 đất do cụ Nguyễn Văn Lóng, thường trú tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang sử dụng, thuộc một phần của thửa đất số 39, tờ bản đồ số 27, tại phường Tân Định, được UBND huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số AM 172326 ngày 18/3/2008 theo mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý của Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát xác lập ngày 15/9/2020. Loại đất: 718,4m2 đất ở tại đô thị và 764,9m2 đất nông nghiệp. Lý do thu hồi đất thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III...

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất của cụ Nguyễn Văn Lóng

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất của cụ Nguyễn Văn Lóng

Về hình thức và nội dung Quyết định trên, luật sư Trần Thế Vinh cho rằng có nhiều sai sót và chưa phù hợp với Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), cụ thể là: Thông tư của Bộ TN&MT hướng dẫn tiêu đề của Quyết định thu hồi đất phải nêu rõ mục đích thu hồi đất là để thực hiện dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II, III thì Quyết định của UBND thị xã Bến Cát lại ghi “về việc thu hồi đất của cụ Nguyễn Văn Lóng, thường trú phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang sử dụng”, được lặp lại đến 2 lần, là chưa đúng với hướng dẫn của Thông tư nói trên. Trong Giấy chứng nhận QSDĐ của cụ Nguyễn Văn Lóng ghi rõ: Diện tích sử dụng là 3.608m2, trong đó mục đích sử dụng đất: 2.766m2 ONT (đất ở nông thôn, nay là đất ở đô thị), 842m2: HLBVĐB (hành lang bảo vệ đường bộ) nhưng Quyết định thu hồi đất của UBND thị xã Bến Cát lại ghi thu hồi loại đất: 718,4m2 đất ở tại đô thị và 764,9m2 đất nông nghiệp, là không đúng với thực tế, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất của cụ Nguyễn Văn Lóng, từ đất ở đô thị và đất hành lang bảo vệ đường bộ thành đất... nông nghiệp, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Đáng chú ý là Quyết định số 2298/QĐ-UBND căn cứ Thông báo thu hồi đất số 347/TB-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thị xã Bến Cát nhưng có điều không bình thường là trong ngày 14/4/2017, UBND thị xã Bến Cát ban hành 2 Thông báo thu hồi đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng. Tại Thông báo số 346/TB-UBND nêu diện tích đất dự kiến thu hồi là: 763m2 thửa đất số 150, tờ bản đồ số 27, tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Loại đất đang sử dụng: ODT, CLN, còn tại Thông báo số 347/TB-UBND thì diện tích đất dự kiến thu hồi là 1.395m2, thửa đất số 39, tờ bản đồ số 27 tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Loại đất đang sử dụng: ODT, CLN. Như vậy, diện tích dự kiến thu hồi trong 2 Thông báo có diện tích khác nhau, số thửa đất khác nhau. Tuy nhiên, Quyết định thu hồi đất số 2298/QĐ-UBND chỉ căn cứ Thông báo thu hồi đất số 347/TB-UBND và không đề cập đến thông báo số 346/TB-UBND. Hơn nữa, Thông báo số 347/TB-UBND dự kiến thu hồi là 1.395m2 nhưng trong Quyết định số 2298/QĐ-UBND lại thu hồi lên tới 1.483,30m2. Vấn đề đặt ra là Thông báo số 346/TB-UBND ngày 14/4/2017 đến nay vẫn còn hiệu lực và vì sao UBND thị xã Bến Cát lại căn cứ vào Thông báo số 347/TB-UBND mà không căn cứ Thông báo số 346/TB-UBND để thu hồi đất của cụ Nguyễn Văn Lóng!?

Đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Lóng cho biết, cả 2 Thông báo thu hồi đất của UBND thị xã Bến Cát đều khẳng định thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã thực hiện từ ngày 24/4/2017 đến ngày 24/7/2017 nhưng UBND thị xã Bến Cát lại ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với cụ Nguyễn Văn Lóng. Người dân thắc mắc là cả 2 Thông báo Thu hồi đất ký ngày 14/4/2017 nhưng đến ngày 17/10/2018 mới được giao cho con gái của cụ Nguyễn Văn Lóng!?

Quyết định của UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo UBND phường Tân Định giao Quyết định này cho cụ Nguyễn Văn Lóng, trường hợp cụ Lóng không nhận hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết Quyết định tại trụ sở UBND phường và Văn phòng khu phố 1 nhưng không hiểu vì lý do gì Quyết định trên không giao trực tiếp cho người nhận mà lại niêm yết ở Văn phòng Khu phố 1, trong khi cụ Nguyễn Văn Lóng, 89 tuổi, đang bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt tay chân và nhiều bệnh khác. Việc chính quyền địa phương niêm yết Danh sách trích ngang phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND thị xã Bến Cát và Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong DA đường Mỹ Phước- Tân Vạn, là trái với Điều 21 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam, gây bức xúc trong dư luận.

2 lần bị lấy đất làm đường.

Quyết định số 2298/QĐ-UBND của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất thuộc thửa số 39 tờ bản đồ 27 phường Tân Định để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì trên thực tế, cụ Nguyễn Văn Lóng chỉ sử dụng 3.200m2/3.608m2, bởi vì năm 2009, chính quyền địa phương đã lấy 408m2 đất của ông Lóng đang sử dụng để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 nhưng không đền bù, không có quyết định thu hồi đất, không chỉnh lý Giấy chứng nhận QSDĐ cho cụ Lóng. Ranh giới đất của cụ Lóng đang nằm trên mặt đường ĐT 741, tính từ lề đường hướng ra tim đường ĐT 741 là 8m, quy đổi ra diện tích với chiều ngang thửa đất 51m, thì diện tích là 408m2. Do đó, hiện nay cụ Lóng vẫn phải đóng tiền thuế đất phi nông nghiệp (đất ở) diện tích 408m2 một cách vô lý.

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III

Luật sư Trần Thế Vinh còn cho biết, trong các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án đều hướng dẫn: Nếu công dân không đồng ý với quyết định này thì có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định pháp luật nhưng rất tiếc cả 2 Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với cụ Nguyễn Văn Lóng đều không ghi rõ hướng dẫn trên, đã làm mất quyền khiếu nại, quyền khởi kiện của công dân theo quy định pháp luật.

Do đó, Quyết định trên chưa đảm bảo tính pháp lý, cần được xem xét thu hồi, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bị ảnh hường trong dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III.

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỉ đồng.
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường Lê Hồng Phong ngay thời gian cao điểm. Điều đáng nói là mặc dù đoạn đường này không cấm đậu nhưng khách vẫn bị thu phí giữ xe với giá cao.
Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh Đồng Nai mới có Công văn trả lời đơn KN của bà Hà, là thể hiện nhiều dấu hiệu không đúng Luật Khiếu nại, gây bức xúc cho công dân...
Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Liên quan đến việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA) ra thông báo tạm ngưng hoạt động đối với Dự án bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina, ngày 13/1/2021, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh, BIZA đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư dự án là Công ty CP Vũng Tàu Marina.
Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép tại xã Sơn Đông, bất chấp các quy định của pháp luật. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã cử phóng viên điều tra làm rõ các nội dung người dân phản ánh. Sau khi phóng viên làm việc và trao đổi với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, thì chùa Khai Nguyên vẫn tiếp tục xây dựng xưởng in không phép tại khu đất Gò Đỉnh, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đối diện chùa.

Tin khác

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường
Đơn của bà Từ Kim Nguyệt, ở 2/26 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, gửi Tạp chí Người cao tuổi, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ...

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?
Tại buổi Họp mặt phóng viên các cơ quan báo chí năm 2020, do Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chiều 13/1, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi liên quan tới sự việc Dự án Bến thuyền du lịch Marina vừa bị ngừng hoạt động.

Bình Phước: Nữ cán bộ CSHS “xuất chiêu” với đồng nghiệp!

Bình Phước: Nữ cán bộ CSHS “xuất chiêu” với đồng nghiệp!
Đó là trường hợp bà Nguyễn Thúy Hồng, công tác tại Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Phước, đưa thông tin có dấu hiệu gian dối, như: có nguồn vay ưu đãi của Trung ương, quen thân với lãnh đạo… để “dụ” đồng nghiệp ủy quyền tài sản vay nhiều tỷ đồng rồi... chây ỳ không trả. Sau khi nhận đơn của nạn nhân, Phòng PC02 có thông báo đã họp xem xét kỷ luật “Khiển trách” bà Hồng.

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?
Tháng 12/2020, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan công trình xây dựng tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây xây dựng một số hạng mục trên đất nông nghiệp và vượt tầng so cấp phép được cấp. Tuy nhiên đến nay, phía thị xã Sơn Tây vẫn “im lặng” để công trình trên xây dựng, bất chấp quy định của pháp luật!?.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Yêu cầu kiểm tra xử lý Công ty TNHH Cù Lao Xanh gây ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Yêu cầu kiểm tra xử lý Công ty TNHH Cù Lao Xanh gây ô nhiễm môi trường
Sau khi người dân và báo chí vào cuộc phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh (Công ty Cù Lao Xanh), tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, có biện pháp xử lý.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Diện tích 9.865m2 đất của ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) từ năm 1995, nay đang bị giảm mất 441m2. Cán bộ Phòng TN&MT huyện cho là vì “sai ranh”, vì có đường đi chung, trong khi lí do chính bị giảm 441m2 đất, là do hành vi có dấu hiệu giả mạo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Và hành vi này đã bị tố cáo, nhưng không được giải quyết theo quy định!
Xem thêm
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động