Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Ngày Mới Online đã có bài phản ánh việc UBND phường Tân Định, thị xã Bến Cát niêm yết Giấy mời công dân đi dự họp về công bố Quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, là không đúng quy định pháp luật. Thông báo về việc nhận tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại được dán tại Văn phòng khu phố, phường Tân Định, gây bức xúc, vì đã tiết lộ thông tin cá nhân, nên một số đối tượng xã hội thường dòm ngó trong khu vực, gây bất an trong đời sống xã hội. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này!? …
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho cụ Nguyễn Văn Lóng

1 ngày 2 Thông báo thu hồi đất

Ngày 18/11/2020, UBND thị xã Bến Cát ban hành Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.483,30m2 đất do cụ Nguyễn Văn Lóng, thường trú tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang sử dụng, thuộc một phần của thửa đất số 39, tờ bản đồ số 27, tại phường Tân Định, được UBND huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số AM 172326 ngày 18/3/2008 theo mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý của Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát xác lập ngày 15/9/2020. Loại đất: 718,4m2 đất ở tại đô thị và 764,9m2 đất nông nghiệp. Lý do thu hồi đất thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III...

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất của cụ Nguyễn Văn Lóng

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất của cụ Nguyễn Văn Lóng

Về hình thức và nội dung Quyết định trên, luật sư Trần Thế Vinh cho rằng có nhiều sai sót và chưa phù hợp với Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), cụ thể là: Thông tư của Bộ TN&MT hướng dẫn tiêu đề của Quyết định thu hồi đất phải nêu rõ mục đích thu hồi đất là để thực hiện dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II, III thì Quyết định của UBND thị xã Bến Cát lại ghi “về việc thu hồi đất của cụ Nguyễn Văn Lóng, thường trú phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang sử dụng”, được lặp lại đến 2 lần, là chưa đúng với hướng dẫn của Thông tư nói trên. Trong Giấy chứng nhận QSDĐ của cụ Nguyễn Văn Lóng ghi rõ: Diện tích sử dụng là 3.608m2, trong đó mục đích sử dụng đất: 2.766m2 ONT (đất ở nông thôn, nay là đất ở đô thị), 842m2: HLBVĐB (hành lang bảo vệ đường bộ) nhưng Quyết định thu hồi đất của UBND thị xã Bến Cát lại ghi thu hồi loại đất: 718,4m2 đất ở tại đô thị và 764,9m2 đất nông nghiệp, là không đúng với thực tế, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất của cụ Nguyễn Văn Lóng, từ đất ở đô thị và đất hành lang bảo vệ đường bộ thành đất... nông nghiệp, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Đáng chú ý là Quyết định số 2298/QĐ-UBND căn cứ Thông báo thu hồi đất số 347/TB-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thị xã Bến Cát nhưng có điều không bình thường là trong ngày 14/4/2017, UBND thị xã Bến Cát ban hành 2 Thông báo thu hồi đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng. Tại Thông báo số 346/TB-UBND nêu diện tích đất dự kiến thu hồi là: 763m2 thửa đất số 150, tờ bản đồ số 27, tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Loại đất đang sử dụng: ODT, CLN, còn tại Thông báo số 347/TB-UBND thì diện tích đất dự kiến thu hồi là 1.395m2, thửa đất số 39, tờ bản đồ số 27 tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Loại đất đang sử dụng: ODT, CLN. Như vậy, diện tích dự kiến thu hồi trong 2 Thông báo có diện tích khác nhau, số thửa đất khác nhau. Tuy nhiên, Quyết định thu hồi đất số 2298/QĐ-UBND chỉ căn cứ Thông báo thu hồi đất số 347/TB-UBND và không đề cập đến thông báo số 346/TB-UBND. Hơn nữa, Thông báo số 347/TB-UBND dự kiến thu hồi là 1.395m2 nhưng trong Quyết định số 2298/QĐ-UBND lại thu hồi lên tới 1.483,30m2. Vấn đề đặt ra là Thông báo số 346/TB-UBND ngày 14/4/2017 đến nay vẫn còn hiệu lực và vì sao UBND thị xã Bến Cát lại căn cứ vào Thông báo số 347/TB-UBND mà không căn cứ Thông báo số 346/TB-UBND để thu hồi đất của cụ Nguyễn Văn Lóng!?

Đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Lóng cho biết, cả 2 Thông báo thu hồi đất của UBND thị xã Bến Cát đều khẳng định thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã thực hiện từ ngày 24/4/2017 đến ngày 24/7/2017 nhưng UBND thị xã Bến Cát lại ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với cụ Nguyễn Văn Lóng. Người dân thắc mắc là cả 2 Thông báo Thu hồi đất ký ngày 14/4/2017 nhưng đến ngày 17/10/2018 mới được giao cho con gái của cụ Nguyễn Văn Lóng!?

Quyết định của UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo UBND phường Tân Định giao Quyết định này cho cụ Nguyễn Văn Lóng, trường hợp cụ Lóng không nhận hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết Quyết định tại trụ sở UBND phường và Văn phòng khu phố 1 nhưng không hiểu vì lý do gì Quyết định trên không giao trực tiếp cho người nhận mà lại niêm yết ở Văn phòng Khu phố 1, trong khi cụ Nguyễn Văn Lóng, 89 tuổi, đang bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt tay chân và nhiều bệnh khác. Việc chính quyền địa phương niêm yết Danh sách trích ngang phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND thị xã Bến Cát và Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong DA đường Mỹ Phước- Tân Vạn, là trái với Điều 21 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam, gây bức xúc trong dư luận.

2 lần bị lấy đất làm đường.

Quyết định số 2298/QĐ-UBND của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất thuộc thửa số 39 tờ bản đồ 27 phường Tân Định để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì trên thực tế, cụ Nguyễn Văn Lóng chỉ sử dụng 3.200m2/3.608m2, bởi vì năm 2009, chính quyền địa phương đã lấy 408m2 đất của ông Lóng đang sử dụng để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 nhưng không đền bù, không có quyết định thu hồi đất, không chỉnh lý Giấy chứng nhận QSDĐ cho cụ Lóng. Ranh giới đất của cụ Lóng đang nằm trên mặt đường ĐT 741, tính từ lề đường hướng ra tim đường ĐT 741 là 8m, quy đổi ra diện tích với chiều ngang thửa đất 51m, thì diện tích là 408m2. Do đó, hiện nay cụ Lóng vẫn phải đóng tiền thuế đất phi nông nghiệp (đất ở) diện tích 408m2 một cách vô lý.

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III

Luật sư Trần Thế Vinh còn cho biết, trong các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án đều hướng dẫn: Nếu công dân không đồng ý với quyết định này thì có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định pháp luật nhưng rất tiếc cả 2 Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với cụ Nguyễn Văn Lóng đều không ghi rõ hướng dẫn trên, đã làm mất quyền khiếu nại, quyền khởi kiện của công dân theo quy định pháp luật.

Do đó, Quyết định trên chưa đảm bảo tính pháp lý, cần được xem xét thu hồi, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bị ảnh hường trong dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III.

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Hồng Phát

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Hồng Phát

Ngày 16/4/2021, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2626/VPCP-V.I, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Long An, nội dung: “Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) có đơn ngày 5/4/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị liên quan thi hành Phán quyết Trọng tài số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) giữa Công ty China Policy Limited (CPL) và Công ty Hồng Phát. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Công ty Hồng Phát đến các bộ, cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật”.
Cần xóa bỏ việc ngăn chặn nhận tiền bồi thường, hỗ trợ có dấu hiệu trái luật!

Cần xóa bỏ việc ngăn chặn nhận tiền bồi thường, hỗ trợ có dấu hiệu trái luật!

Ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp Kiến Thuận 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, ở ấp Hậu Giang, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Giấy ủy quyền lập ngày 1/6/2020, tại Văn phòng Công chứng Lục Văn Tiến, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có "Đơn khiếu nại”, gửi UBND huyện Châu Phú, Hội đồng bồi thường Dự án 945 và Tạp chí Người cao tuổi...
Ngang nhiên hút trộm cát trong khu vực bãi nuôi ngao của ngư dân

Ngang nhiên hút trộm cát trong khu vực bãi nuôi ngao của ngư dân

Vừa qua, một số ngư dân nuôi ngao tại cửa sông Văn Úc, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phản ánh có một số tàu nhiều tháng nay, ngang nhiên hút trộm cát tại khu vực nuôi ngao của ngư dân, dẫn đến ngao chết hàng loạt, thiệt hại nghiêm trọng kinh tế của ngư dân. Trong khi đó, lực lượng Biên phòng không có biện pháp ngăn chặn dứt điểm.
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Việc xác định, công khai hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc Phú Quốc) đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái (Dự án), tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã không được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết.
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?

Tin khác

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)
Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông và ông Thanh đã chung tiền mua năm 1994.

TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?
Dù bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7 bị kháng cáo từ ngày 2/2, thế nhưng đến nay gần 2 tháng, cơ quan này vẫn không chuyển hồ sơ bản án bị kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm để giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?
“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân
Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!
Vợ chồng ông Trần Phú Đức, bà Lê Hà Minh, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu tù Côn Đảo, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, thường trú tại 245 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đại diện gia tộc ông Đặng Văn Khích, có “Đơn đăng kí tiếp công dân” đề ngày 8/3/2021, gửi Ban Nội chính Thành ủy; và trước đó (ngày 20/11/2018) có “Đơn khiếu nại xin gặp mặt kêu cứu kêu oan “lần thứ 140”, gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh …

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?
Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?
Xem thêm
Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và 7 ...
Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án “Vi ...
Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Mới đây, Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 đã ra thông cáo báo chí liên quan đến việc bị bệnh nhân tố phía bệnh viện coi thường sinh mạng ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động