Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Ngày Mới Online đã có bài phản ánh việc UBND phường Tân Định, thị xã Bến Cát niêm yết Giấy mời công dân đi dự họp về công bố Quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, là không đúng quy định pháp luật. Thông báo về việc nhận tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư lại được dán tại Văn phòng khu phố, phường Tân Định, gây bức xúc, vì đã tiết lộ thông tin cá nhân, nên một số đối tượng xã hội thường dòm ngó trong khu vực, gây bất an trong đời sống xã hội. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này!? …
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho cụ Nguyễn Văn Lóng

1 ngày 2 Thông báo thu hồi đất

Ngày 18/11/2020, UBND thị xã Bến Cát ban hành Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.483,30m2 đất do cụ Nguyễn Văn Lóng, thường trú tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang sử dụng, thuộc một phần của thửa đất số 39, tờ bản đồ số 27, tại phường Tân Định, được UBND huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số AM 172326 ngày 18/3/2008 theo mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý của Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát xác lập ngày 15/9/2020. Loại đất: 718,4m2 đất ở tại đô thị và 764,9m2 đất nông nghiệp. Lý do thu hồi đất thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III...

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất của cụ Nguyễn Văn Lóng

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 18/11/2020, của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất của cụ Nguyễn Văn Lóng

Về hình thức và nội dung Quyết định trên, luật sư Trần Thế Vinh cho rằng có nhiều sai sót và chưa phù hợp với Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), cụ thể là: Thông tư của Bộ TN&MT hướng dẫn tiêu đề của Quyết định thu hồi đất phải nêu rõ mục đích thu hồi đất là để thực hiện dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II, III thì Quyết định của UBND thị xã Bến Cát lại ghi “về việc thu hồi đất của cụ Nguyễn Văn Lóng, thường trú phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang sử dụng”, được lặp lại đến 2 lần, là chưa đúng với hướng dẫn của Thông tư nói trên. Trong Giấy chứng nhận QSDĐ của cụ Nguyễn Văn Lóng ghi rõ: Diện tích sử dụng là 3.608m2, trong đó mục đích sử dụng đất: 2.766m2 ONT (đất ở nông thôn, nay là đất ở đô thị), 842m2: HLBVĐB (hành lang bảo vệ đường bộ) nhưng Quyết định thu hồi đất của UBND thị xã Bến Cát lại ghi thu hồi loại đất: 718,4m2 đất ở tại đô thị và 764,9m2 đất nông nghiệp, là không đúng với thực tế, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất của cụ Nguyễn Văn Lóng, từ đất ở đô thị và đất hành lang bảo vệ đường bộ thành đất... nông nghiệp, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Đáng chú ý là Quyết định số 2298/QĐ-UBND căn cứ Thông báo thu hồi đất số 347/TB-UBND ngày 14/4/2017 của UBND thị xã Bến Cát nhưng có điều không bình thường là trong ngày 14/4/2017, UBND thị xã Bến Cát ban hành 2 Thông báo thu hồi đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng. Tại Thông báo số 346/TB-UBND nêu diện tích đất dự kiến thu hồi là: 763m2 thửa đất số 150, tờ bản đồ số 27, tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Loại đất đang sử dụng: ODT, CLN, còn tại Thông báo số 347/TB-UBND thì diện tích đất dự kiến thu hồi là 1.395m2, thửa đất số 39, tờ bản đồ số 27 tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Loại đất đang sử dụng: ODT, CLN. Như vậy, diện tích dự kiến thu hồi trong 2 Thông báo có diện tích khác nhau, số thửa đất khác nhau. Tuy nhiên, Quyết định thu hồi đất số 2298/QĐ-UBND chỉ căn cứ Thông báo thu hồi đất số 347/TB-UBND và không đề cập đến thông báo số 346/TB-UBND. Hơn nữa, Thông báo số 347/TB-UBND dự kiến thu hồi là 1.395m2 nhưng trong Quyết định số 2298/QĐ-UBND lại thu hồi lên tới 1.483,30m2. Vấn đề đặt ra là Thông báo số 346/TB-UBND ngày 14/4/2017 đến nay vẫn còn hiệu lực và vì sao UBND thị xã Bến Cát lại căn cứ vào Thông báo số 347/TB-UBND mà không căn cứ Thông báo số 346/TB-UBND để thu hồi đất của cụ Nguyễn Văn Lóng!?

Đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Lóng cho biết, cả 2 Thông báo thu hồi đất của UBND thị xã Bến Cát đều khẳng định thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã thực hiện từ ngày 24/4/2017 đến ngày 24/7/2017 nhưng UBND thị xã Bến Cát lại ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với cụ Nguyễn Văn Lóng. Người dân thắc mắc là cả 2 Thông báo Thu hồi đất ký ngày 14/4/2017 nhưng đến ngày 17/10/2018 mới được giao cho con gái của cụ Nguyễn Văn Lóng!?

Quyết định của UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo UBND phường Tân Định giao Quyết định này cho cụ Nguyễn Văn Lóng, trường hợp cụ Lóng không nhận hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết Quyết định tại trụ sở UBND phường và Văn phòng khu phố 1 nhưng không hiểu vì lý do gì Quyết định trên không giao trực tiếp cho người nhận mà lại niêm yết ở Văn phòng Khu phố 1, trong khi cụ Nguyễn Văn Lóng, 89 tuổi, đang bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt tay chân và nhiều bệnh khác. Việc chính quyền địa phương niêm yết Danh sách trích ngang phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND thị xã Bến Cát và Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong DA đường Mỹ Phước- Tân Vạn, là trái với Điều 21 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam, gây bức xúc trong dư luận.

2 lần bị lấy đất làm đường.

Quyết định số 2298/QĐ-UBND của UBND thị xã Bến Cát thu hồi 1.483,30m2 đất thuộc thửa số 39 tờ bản đồ 27 phường Tân Định để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì trên thực tế, cụ Nguyễn Văn Lóng chỉ sử dụng 3.200m2/3.608m2, bởi vì năm 2009, chính quyền địa phương đã lấy 408m2 đất của ông Lóng đang sử dụng để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 nhưng không đền bù, không có quyết định thu hồi đất, không chỉnh lý Giấy chứng nhận QSDĐ cho cụ Lóng. Ranh giới đất của cụ Lóng đang nằm trên mặt đường ĐT 741, tính từ lề đường hướng ra tim đường ĐT 741 là 8m, quy đổi ra diện tích với chiều ngang thửa đất 51m, thì diện tích là 408m2. Do đó, hiện nay cụ Lóng vẫn phải đóng tiền thuế đất phi nông nghiệp (đất ở) diện tích 408m2 một cách vô lý.

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người dân bất an khi thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được dán ở Văn phòng khu phố

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III

Luật sư Trần Thế Vinh còn cho biết, trong các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án đều hướng dẫn: Nếu công dân không đồng ý với quyết định này thì có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định pháp luật nhưng rất tiếc cả 2 Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với cụ Nguyễn Văn Lóng đều không ghi rõ hướng dẫn trên, đã làm mất quyền khiếu nại, quyền khởi kiện của công dân theo quy định pháp luật.

Do đó, Quyết định trên chưa đảm bảo tính pháp lý, cần được xem xét thu hồi, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bị ảnh hường trong dự án đường Mỹ Phước- Tân Vạn nối dài về hướng Khu công nghiệp Mỹ Phước II và III.

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Tin khác

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm

Chiêu trò của nhóm “bảo kê”, "xã hội đen" và sự vô cảm của người có trách nhiệm
Cảng hoạt động không phép, cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, côn đồ lộng hành ép ngư dân phải vào cảng lậu để thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu mỗi ngày, đó là sự thật “kinh hoàng” đang diễn ra tại cảng Phước Thịnh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh

Bài 2: Vén màn về các hoạt động "bí ẩn" của cảng Phước Thịnh
Sau những phản ánh của người dân về nạn bảo kê tàu, thuyền ở vùng cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phóng viên Tạp chí Ngày mới online đã nhiều ngày bám tàu ngư dân để ghi nhận thực tế. Sự việc chứng kiến cảnh côn đồ lộng hành, hung hãn cầm kiếm chém ngư dân mới chỉ là màn mở đầu cho chuỗi sự thật đã tồn tại bấy lâu nay đã thôi thúc phóng viên đi tìm căn nguyên, gốc rễ của sự thật kinh hoàng.
Xem thêm
Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao
Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Nam thanh niên 30 tuổi làm nghề tiếp thị nước giải khát đã đâm 3 chị em của người tình. Trong đó, 2 người chết, 1 nạn nhân đang cấp cứu.
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động