Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.

Năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thu hồi gần 3 ha đất đã giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân, do UBND huyện Quảng Xương quản lý cho Công ty CP Thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, đến nay khu đất dịch vụ thương mại này đã được Công ty Hải Hà chuyển đổi sang đất ở, kinh doanh hạ tầng không thông qua đấu giá .
Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại- dịch vụ biến thành nhà ở

Các quyết định uyển chuyển

Năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND thu hồi 26.900 m2 đất của Công ty TNHH Nguyên Hà cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ và phân phối ô tô.

Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 279/QĐ-UBND thu hồi 3.163 m2 đất đã giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân do UBND huyện Quảng Xương quản lý cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

Đến ngày 1/9/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Quyết định số 3087/QĐ-UBND thu hồi 2 quyết định nêu trên (Quyết định 3541/QĐ-UBND và Quyết định 279/QĐ-UBND), cho Công ty Hải Hà thuê 29.310m2 đất đã giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Thời hạn thuê đất đến ngày 4/2/2055, theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Trong Quyết định 3087/QĐ-UBND nội dung được nêu rõ: Công ty Hải Hà phải thực hiện đúng cam kết hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án từ thời điểm cho thuê đất đến hết quý III năm 2011 và đưa dự án vào hoạt động trước tháng 12/2011. Trường hợp Công ty không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật và Công ty Hải Hà không được bồi thường bất kỳ khoản kinh phí đầu tư nào.

Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Khu nhà cao tầng được Công ty Hải Hà xây dựng khang trang nằm cạnh Quốc lộ 1A

Do Công ty Hải Hà không triển khai thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng, nên ngày 13/6/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Lý do thu hồi là Công ty Hải Hà chậm tiến độ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô (theo khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003). Trong tờ trình của Sở tài nguyên và Môi trường nêu:“Từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa ngày 8/3/2008 đến nay đã 37 tháng, Công ty mới san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh, nhà bảo vệ nhưng chưa đầu tư xây dựng hạng mục công trình chính, chậm tiến độ đầu tư...’ . Tuy nhiên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã không tiến hành thu hồi theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 8/7/2013 (hơn 1 năm sau), UBND tỉnh Thanh Hóa mới có Thông báo yêu cầu Công ty Hải Hà có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2013. Mặc dù vậy, phải gần 2 năm sau (ngày 12/4/2015), Công ty Hải Hà mới có văn bản cam kết khởi công dự án vào quý IV năm 2015.

Tháng 8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô của Công ty Hải Hà. Kết quả, dự án vẫn chưa được khởi công, vi phạm quy định về sử dụng đất. Thế nhưng chỉ 1 tháng sau (tháng 9/2015), chính Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lại có văn bản cho phép Công ty Hải Hà gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong thời hạn 24 tháng.

Trong thời gian được gia hạn hoàn thành dự án, Công ty Hải Hà đã lập hồ sơ, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Đề nghị này của Công ty Hải Hà đã bị UBND huyện Quảng Xương bác bỏ với lý do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến năm 2020 đã được phê duyệt và không đảm bảo mỹ quan khu vực.

Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Xương còn đề nghị thực hiện thu hồi khu đất của Công ty Hải Hà theo quy định của Pháp Luật; Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa xem xét đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với dự án trên của Công ty Hải Hà.

Đến văn bản trái ngược

Đến tháng 6/2016, UBND huyện Quảng Xương cho rằng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp là không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo mỹ quan, thậm chí đề nghị thu hồi dự án. Thế nhưng, đến cuối tháng 7/2016, chính cơ quan này lại có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án phát triển nhà ở tại xã Quảng Tân theo đề xuất của Công ty Hải Hà. UBND huyện Quảng Xương đã “bẻ lái” bằng nhận định: vị trí khu đất Công ty Hải Hà đề nghị chuyển đổi sang đất ở là “phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”. Đồng quan điểm của UBND huyện Quảng Xương, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nhận định, việc cho Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất dịch vụ thương mại thành đất ở nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng đất là phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành 2 văn bản có quan điểm trái ngược nhau và không kém gì khi Sở tài nguyên và Môi trường cũng có công văn trái ngược.

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan tham mưu, ngày 11/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 13089/UBND-NN đồng ý cho Công ty Hải Hà lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đã được cho thuê vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Pháp Luật hiện hành; Giao UBND huyện Quảng Xương cập nhật vị trí, diện tích khu đất vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) huyện Quảng Xương, với mục đích sử dụng đất từ thương mại, dịch vụ sang đất ở. Cuối cùng thì khu đất gần 3 ha đất thương mại dịch vụ của Công ty Hải Hà cũng được UBND huyện Quảng Xương phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hải Hà.

Ngày 22/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn ký ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà; Sáu tháng sau (ngày ngày 27/12/2018), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền ký ban hành Quyết định cho phép Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang thực hiện Dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà.

Theo nội dung quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diện tích đất thực hiện dự án là 29.310m2, bao gồm 16.648,7 m2 đất ở; 339,7 m2 đất xây dựng nhà văn hóa và 10.688,7 m2 đất giao thông hạ tầng kỹ thuật. Nhà nước giao đất 50 năm, người mua đất ở, nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất lâu dài, ổn định; thu tiền sử dụng đất đối với 16.648,7 m2 đất ở. Tổng mức đầu tư dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là 58,14 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất).

Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500, dự án có 186 lô đất ở liền kề. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục, toàn bộ các lô đất và dãy phố shophouse đã được bán hết cho khách hàng .

Câu hỏi đặt ra là tại sao một dự án vi phạm luật đất đai kéo dài, theo quy định phải thu hồi, tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, nhưng cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn "tạo điều kiện" cho phép điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở một cách bất thường ..?!>

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho bà Phương, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.
Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đấu thầu, trúng thầu, năng lực tài chính thực sự của đơn vị này không đủ để thực hiện gói thầu trên. Điều này vi phạm Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và theo Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Tin khác

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án
Ông Lưu Hồng Thắng, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vừa có đơn khiếu nại Công an TP Hải Dương. Theo đó, năm 2020, ông Thắng có đơn tố giác vụ án hình sự, nhưng đến nay đã quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định, nhưng ông không nhận được thông báo kết quả giải quyết của Công an TP Hải Dương…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang
Về việc ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy (trước đây là Chủ tịch UBND) phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tố cáo sử dụng bằng đại học thể hiện dấu hiệu có nội dung giả, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết phản ánh. Ngày 11/5/2021, UBND thành phố Bà Rịa có thêm văn bản xác minh, thể hiện Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung đơn tố cáo là có cơ sở!

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?
Ông Võ Minh Phương, sinh năm 1950, thương binh ¼, thường trú Khu vực 1, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, có “Đơn yêu cầu và bản tường trình sự việc”, gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh bị khủng bố tinh thần, bị đe đọa chém người, làm hư hỏng tài sản … Tại sao vậy?
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động