Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.

Năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thu hồi gần 3 ha đất đã giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân, do UBND huyện Quảng Xương quản lý cho Công ty CP Thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, đến nay khu đất dịch vụ thương mại này đã được Công ty Hải Hà chuyển đổi sang đất ở, kinh doanh hạ tầng không thông qua đấu giá .
Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại- dịch vụ biến thành nhà ở

Các quyết định uyển chuyển

Năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND thu hồi 26.900 m2 đất của Công ty TNHH Nguyên Hà cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ và phân phối ô tô.

Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 279/QĐ-UBND thu hồi 3.163 m2 đất đã giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân do UBND huyện Quảng Xương quản lý cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

Đến ngày 1/9/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Quyết định số 3087/QĐ-UBND thu hồi 2 quyết định nêu trên (Quyết định 3541/QĐ-UBND và Quyết định 279/QĐ-UBND), cho Công ty Hải Hà thuê 29.310m2 đất đã giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Thời hạn thuê đất đến ngày 4/2/2055, theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Trong Quyết định 3087/QĐ-UBND nội dung được nêu rõ: Công ty Hải Hà phải thực hiện đúng cam kết hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án từ thời điểm cho thuê đất đến hết quý III năm 2011 và đưa dự án vào hoạt động trước tháng 12/2011. Trường hợp Công ty không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật và Công ty Hải Hà không được bồi thường bất kỳ khoản kinh phí đầu tư nào.

Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Khu nhà cao tầng được Công ty Hải Hà xây dựng khang trang nằm cạnh Quốc lộ 1A

Do Công ty Hải Hà không triển khai thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng, nên ngày 13/6/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Lý do thu hồi là Công ty Hải Hà chậm tiến độ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô (theo khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003). Trong tờ trình của Sở tài nguyên và Môi trường nêu:“Từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa ngày 8/3/2008 đến nay đã 37 tháng, Công ty mới san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh, nhà bảo vệ nhưng chưa đầu tư xây dựng hạng mục công trình chính, chậm tiến độ đầu tư...’ . Tuy nhiên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã không tiến hành thu hồi theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 8/7/2013 (hơn 1 năm sau), UBND tỉnh Thanh Hóa mới có Thông báo yêu cầu Công ty Hải Hà có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2013. Mặc dù vậy, phải gần 2 năm sau (ngày 12/4/2015), Công ty Hải Hà mới có văn bản cam kết khởi công dự án vào quý IV năm 2015.

Tháng 8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô của Công ty Hải Hà. Kết quả, dự án vẫn chưa được khởi công, vi phạm quy định về sử dụng đất. Thế nhưng chỉ 1 tháng sau (tháng 9/2015), chính Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lại có văn bản cho phép Công ty Hải Hà gia hạn thời gian hoàn thành dự án trong thời hạn 24 tháng.

Trong thời gian được gia hạn hoàn thành dự án, Công ty Hải Hà đã lập hồ sơ, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Đề nghị này của Công ty Hải Hà đã bị UBND huyện Quảng Xương bác bỏ với lý do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đến năm 2020 đã được phê duyệt và không đảm bảo mỹ quan khu vực.

Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Xương còn đề nghị thực hiện thu hồi khu đất của Công ty Hải Hà theo quy định của Pháp Luật; Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa xem xét đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với dự án trên của Công ty Hải Hà.

Đến văn bản trái ngược

Đến tháng 6/2016, UBND huyện Quảng Xương cho rằng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp là không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo mỹ quan, thậm chí đề nghị thu hồi dự án. Thế nhưng, đến cuối tháng 7/2016, chính cơ quan này lại có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án phát triển nhà ở tại xã Quảng Tân theo đề xuất của Công ty Hải Hà. UBND huyện Quảng Xương đã “bẻ lái” bằng nhận định: vị trí khu đất Công ty Hải Hà đề nghị chuyển đổi sang đất ở là “phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”. Đồng quan điểm của UBND huyện Quảng Xương, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nhận định, việc cho Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất dịch vụ thương mại thành đất ở nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng đất là phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành 2 văn bản có quan điểm trái ngược nhau và không kém gì khi Sở tài nguyên và Môi trường cũng có công văn trái ngược.

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan tham mưu, ngày 11/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 13089/UBND-NN đồng ý cho Công ty Hải Hà lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đã được cho thuê vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Pháp Luật hiện hành; Giao UBND huyện Quảng Xương cập nhật vị trí, diện tích khu đất vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) huyện Quảng Xương, với mục đích sử dụng đất từ thương mại, dịch vụ sang đất ở. Cuối cùng thì khu đất gần 3 ha đất thương mại dịch vụ của Công ty Hải Hà cũng được UBND huyện Quảng Xương phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hải Hà.

Ngày 22/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn ký ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà; Sáu tháng sau (ngày ngày 27/12/2018), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền ký ban hành Quyết định cho phép Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang thực hiện Dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà.

Theo nội dung quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diện tích đất thực hiện dự án là 29.310m2, bao gồm 16.648,7 m2 đất ở; 339,7 m2 đất xây dựng nhà văn hóa và 10.688,7 m2 đất giao thông hạ tầng kỹ thuật. Nhà nước giao đất 50 năm, người mua đất ở, nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất lâu dài, ổn định; thu tiền sử dụng đất đối với 16.648,7 m2 đất ở. Tổng mức đầu tư dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là 58,14 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất).

Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.
Thanh Hóa: Cần kiểm tra và xử lý khi Công ty CP Thương mại Hải Hà được chuyển đổi đất thương mại sang đất ở không qua đấu giá.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500, dự án có 186 lô đất ở liền kề. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục, toàn bộ các lô đất và dãy phố shophouse đã được bán hết cho khách hàng .

Câu hỏi đặt ra là tại sao một dự án vi phạm luật đất đai kéo dài, theo quy định phải thu hồi, tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, nhưng cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn "tạo điều kiện" cho phép điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở một cách bất thường ..?!>

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Mặc dù chính quyền địa phương đã khẳng định việc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy I bị một số đối tượng chiếm dụng đất tại số 1033 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và tài sản của nhà nước.
Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Về chính quyền, bao giờ Bộ Công an xem xét xử lý ?

Ngày 30/5/2018, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi có Văn bản số 90/CV-BNCT về giải quyết nội dung phản ánh ông Đặng Hoàng Đa, cựu Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an), gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.
Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm bao giờ mới hết vô cảm?!

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tuy nhiên, sự việc dưới đây thể hiện cố tình làm trái Nghị quyết của Đảng, nhưng chưa bị xem xét, xử lí. Tại sao?...
Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Chính quyền huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng giải quyết để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của dân

Ở cái tuổi gần đất xa trời, lại mắc bệnh tim, ông Nguyễn Thành Dưng mong ngóng được cấp sổ đỏ cho mảnh đất do chính gia đình khai hoang gần 40 năm trước. Nhưng sau thời gian dài lặn lội đi làm thủ tục, đến nay vẫn “lực bất tòng tâm” bởi sự thờ ơ của cơ quan chức năng và chính quyền huyện Lệ Thủy.
Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Không những không được cấp quyền sử dụng mà còn bị mất đất (!?)

Ông Phan Hồng Đức, sinh 1949, có đơn khiếu nại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai về việc sau 25 năm hướng dẫn ông Đức lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng hơn 21.000 m2 đất ở Tượng Rũ Bé, rạch Vàm Mặt Trời, ấp Phước Hòa (nay là ấp Tập Phước, huyện Long Thành), nay lại cấp quyền sử dụng đất trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Long Thành.

Tin khác

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân

Cần làm rõ những điểm "mờ" của Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong và giải tỏa những bức xúc của dân
Năm 2018, dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, được UBND tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty CP năng lượng Ecowin làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa được cơ quan chuyên môn phê duyệt về tác động môi trường, nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục công trình, làm ảnh đến đời sống dân sinh, khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình.

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường

Người dân phản ánh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La có dấu hiệu thi công ẩu, ô nhiễm môi trường
Người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi phản ánh gay gắt về việc có dấu hiệu gian dối, ẩu của đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, khiến họ lo lắng về chất lượng công trình.

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm

UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm
Sau khi Tạp chí NgaymoiOnline (Người cao tuổi) phản ánh việc hộ ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh chiếu nhựa từ nhựa tái chế, gây ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đảm bảo. UBND huyện Hưng Hà có văn bản cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí, xử lý dứt điểm sai phạm trên.

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng

Nguy cơ mất tài sản vì bị “lừa” thế chấp bảo đảm cho ngân hàng
Vợ chồng ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương thế chấp tài sản vay gần 6 tỷ đồng cho ông Nguyễn Điệp tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh 9. Tuy nhiên, ông Điệp giao cho ông Tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Điệp, bà Thảo, nhưng đã chuyển nhượng cho người khác; và ông Tám đang không liên lạc được với ông Điệp, đồng thời phải gánh nợ ngân hàng thay ông Điệp. Trước nguy cơ bị mất tài sản, ông Tám có đơn tố cáo ông Điệp ...

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An
Cách đây gần 3 năm, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An Bùi Phú Hưng “phế” Chấp hành viên Võ Văn Xuân, đồng thời chọn cấp phó của ông Xuân là Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên tiếp tục tổ chức thi hành Phán quyết số 26/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC (Phán quyết Trọng tài). Mục đích của việc “thay ngựa giữa dòng” là để giao cho Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên kí Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018, ngăn chặn toàn bộ 13 Quyền sử dụng đất, với 232,66ha của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát).

Cho rằng ban hành quyết định trái luật, công dân kiện Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Tòa

Cho rằng ban hành quyết định trái luật, công dân kiện Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Tòa
Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã hơn 30 năm, giữa ông Hồ Lai và gia đình ông Lê Văn Quang, ngày 3/9/2020, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ra Quyết định 4411/QĐ-UBND bác đơn của ông Hồ Lai. Tuy nhiên, quyết định này căn cứ những văn bản đã bị thay thế, không còn giá trị pháp lý là thể hiện có dấu hiệu trái luật, nên ông Hồ Lai khởi kiện, …
Xem thêm
Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm “nở rộ” nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, trái phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch… nhưng không bị kiểm tra, xử lý...
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Phan Sinh Thành, sinh năm 1982 (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Phát) và Ngô Mạnh Linh, sinh năm 1987 ở huyện Quảng Trạch là những đối tượng cầm đầu trong đường dây "bảo kê" thu tiền của người dân đã bị về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt

Hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Thanh Hóa: Kênh thủy nông được khơi thông sau phản ánh của Tạp chí Người cao tuổi

Thanh Hóa: Kênh thủy nông được khơi thông sau phản ánh của Tạp chí Người cao tuổi

Cơ quan chức năng phối hợp đơn vị khơi thông dòng chảy kênh thủy nông trước nhà máy gạch sản xuất gạch Vicenza, vận chuyển bớt hàng tồn dọc 2 bên đường Bạch Đằng đảm bảo hành lang an toàn giao thông.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động