Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc

“Mục đích lớn nhất của công tác quản lí nhà nước về gia đình là hướng tới xây dựng mọi gia đình văn hóa và hạnh phúc. Chính vì vậy cần phải có giải pháp để làm sao trong mỗi một gia đình Việt Nam lấy hạnh phúc làm hàng đầu. Để làm được điều này, Vụ Gia đình cần tích cực nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo Bộ đề ra những bộ giải pháp hiệu quả để công tác quản lí nhà nước về gia đình có chuyển biến mạnh mẽ ”.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Vụ Gia đình vào chiều qua 1/6, tại Hà Nội.

Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc

Những băn khoăn từ quản lí…

Với tinh thần thẳng thắn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lãnh đạo Bộ mong muốn được nghe những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm từ lãnh đạo và cả chuyên viên Vụ Gia đình đối với công tác quản lí, tham mưu về những vướng mắc cần được tháo gỡ hiện nay, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tới công tác gia đình như thế nào.

Vụ trưởng Vụ Gia đình Trần Tuyết Ánh báo cáo về công tác gia đình 5 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, trong đó có các nhiệm vụ cần trình Bộ xem xét như: Xây dựng hồ sơ đề xuất Ban Bí thư ban hành văn bản mới về công tác gia đình trong tình hình mới, thay thế cho Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình Việt Nam thời kì CNH-HĐH đất nước; Xây dựng trình Bộ trưởng gửi Chính phủ Hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Trình Bộ trưởng xem xét, gửi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Chương trình quốc gia về truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021 và triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình…

Tại buổi làm việc, đại diện các Cục, Vụ, viện có liên quan đã nêu ra những khó khăn, hạn chế trong công tác tham mưu, quản lí nhà nước về gia đình: Kinh phí sự nghiệp chi cho công tác gia đình còn hạn chế; bộ máy tổ chức lĩnh vực gia đình ngày càng bị thu hẹp ở cơ sở, hầu hết là kiêm nhiệm. Vụ Gia đình còn có chức năng quản lí nhà nước về dịch vụ công... Hầu hết các địa phương chưa có cộng tác viên cơ sở, người đứng đầu chưa quan tâm do chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác gia đình đối với sự ổn định và phát triển xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị cần rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và cần đề xuất kiện toàn chức năng, nhiệm vụ gia đình trong báo cáo; Rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới công tác gia đình, nếu phải bổ sung, sửa đổi cũng cần có kiến nghị; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) để lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cơ bản thống nhất về những nhiệm vụ trọng tâm mà Vụ Gia đình đề nghị. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Vụ Gia đình cần dành nhiều hơn nữa thời gian nghiên cứu vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Hoàn thành Hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) vào tháng 11/2021; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Việc triển khai thực hiện thí điểm “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình”...

Ghi nhận những ý kiến và đề xuất của lãnh đạo Vụ Gia đình và đại diện các Cục, Vụ liên quan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định, một trong những vấn đề vướng mắc trong công tác quản lí nhà nước về Gia đình hiện nay đó chính là tư tưởng tự hạn chế chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tham mưu quản lí nhà nước về lĩnh vực gia đình. Chính vì vậy, bản thân cơ quan này cần phải làm rõ hơn bài toán định vị cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của mình để tránh nhầm lẫn, chồng chéo.

Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Có tâm huyết, có khát vọng xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững, hạnh phúc nhưng những người làm công tác quản lí nhà nước cần phải thay đổi tư duy, nhận thức không chỉ của xã hội mà của chính mình để có một cách tiếp cận mới, mạnh dạn tháo gỡ dần những vướng mắc để tạo sự đột phá trong công tác quản lí gia đình nói riêng và cái đích lớn nhất là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho toàn xã hội. Điều này không chỉ là trách nhiệm của Vụ Gia đình, Bộ VH-TT&DL mà còn là trách nhiệm cần phối hợp thực hiện của tất cả các Bộ, Ban, ngành, tổ chức, xã hội và mỗi thành viên trong gia đình. “Sự tương tác hoặc trao đổi giữa lãnh đạo Bộ với Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan đã giúp chúng ta nhìn thấy một cách tổng thể hơn những khó khăn, vướng mắc của công tác quản lí nhà nước về gia đình trong thời gian vừa qua, đặc biệt 5 tháng đầu năm 2021 dưới tác động của đại dịch Covid-19. Trước yêu cầu của đời sống xã hội, công tác gia đình hiện nay đang gặp rất nhiều những thách thức, như nguồn lực đầu tư về kinh phí chưa lớn, đội ngũ cán bộ quá mỏng... Những vấn đề lớn về gia đình được quy định ở nhiều văn bản quy phạm khác nhau và cũng được phân công ở nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ thuộc phạm vi của Bộ VH-TT&DL mà còn ở nhiều Bộ, ngành. Lãnh đạo Bộ rất chia sẻ với những khó khăn mà Vụ Gia đình đang phải đối diện. Trong số các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ phê duyệt cho Vụ Gia đình có những công việc đã được thực hiện, có những nhiệm vụ đang triển khai nhưng rất mừng là không phải điều chỉnh nhiệm vụ nào. Cũng ghi nhận lãnh đạo Vụ Gia đình đã năng động, sáng tạo tìm kiếm các nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế để tham gia đóng góp thêm kinh phí trong nhiều hoạt động”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Nếu thấy có vấn đề bất cập thì cần lên tiếng kiến nghị

Cho rằng bản thân cơ quan quản lí nhà nước về công tác gia đình vẫn còn nhiều “lấn cấn” về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ quản lí, dẫn tới sự lúng túng trong công tác tham mưu quản lí nhà nước, Bộ trưởng đề nghị Vụ Gia đình cần nghiên cứu thật thấu đáo trong việc đổi mới tư duy, sáng tạo để làm sao tham mưu cho lãnh đạo Bộ những chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Nếu thấy có vấn đề bất cập hoặc chưa thỏa đáng trong cơ chế hoạt động hay trong các văn bản quy phạm pháp luật thì cần lên tiếng kiến nghị. Với những vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền của Bộ, lãnh đạo Bộ và các đơn vị quản lí nhà nước sẽ cùng tìm cách tháo gỡ. Những ý kiến, kiến nghị về cơ chế, chính sách hay sửa đổi các văn bản quy phạm liên quan tới công tác gia đình vượt thẩm quyền của Bộ thì giao cho cơ quan, đơn vị tổng hợp xem xét, trình lãnh đạo Bộ để Bộ kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc
Ảnh minh họa

Bộ trưởng đề nghị Vụ Gia đình cần phối hợp để hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đặc biệt chú trọng để các báo cáo phải thực sự cụ thể và có lí lẽ, căn cứ thuyết phục. Bộ trưởng cũng đề nghị Vụ Gia đình phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát lại các văn bản quy định về lĩnh vực gia đình để làm sao có được sự thống nhất giữa các cấp có thẩm quyền, giữa các Bộ, Ban, ngành. Bộ trưởng yêu cầu phải tổ chức báo cáo tổng kết về việc thực hiện thí điểm “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình” trước ngày 30.6. Tổ chức tổng kết dưới hình thức nào, ở thời điểm ảnh hưởng của dịch Covid-19 là điều cần nghiên cứu, nhưng không thể không làm. Bởi công việc này đã có những tác động tích cực trong đời sống xã hội và rất cần trong giai đoạn hiện nay. Việc xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) cũng như xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 đều phải thật sự có giá trị thực tiễn cao.

Đánh giá cao sự vào cuộc của nhiều Bộ, Ban, ngành và tổ chức trong các hoạt động của công tác gia đình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định: “Sự chung tay của toàn xã hội với cơ quan quản lí nhà nước đã mang lại những kết quả tích cực của công tác gia đình trong tổng thể chung các thành tựu của văn hóa, thể thao, du lịch. Công tác gia đình cần phải nỗ lực huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển. Qua đó, góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh giúp cho ngành văn hóa thực hiện, ngăn chặn được sự xuống cấp đạo đức. Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VH-TT&DL nhiệm kì 2020-2025 rất cần những người làm công tác quản lí nhà nước về gia đình đặt lên hàng đầu”.

Bộ trưởng nhận định, Đảng và Nhà nước luôn hướng tới mục đích chăm lo xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đề cập đến vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống. Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã đặt mục tiêu “nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho thấy gia đình là một thiết chế đặc biệt trong xã hội.

Vai trò đặc trưng và ý nghĩa quan trọng nhất của gia đình là duy trì nòi giống và nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người suốt cuộc đời. Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào có tốt thì xã hội mới phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Theo Văn hóa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tuần lễ văn hóa "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì"

Tuần lễ văn hóa "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì"

Tuần lễ văn hóa "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" lần thứ VI của tỉnh Hà Giang dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/9/2021, tại sân vận động trung tâm huyện Hoàng Su Phì, đây là một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu, mang đậm đà bản sắc của các dân tộc phía Tây tỉnh Hà Giang.
Đạo diễn phim Người đẹp Tây Đô - NSƯT Lê Cung Bắc qua đời

Đạo diễn phim Người đẹp Tây Đô - NSƯT Lê Cung Bắc qua đời

Theo thông tin từ người thân, đạo diễn- NSƯT Lê Cung Bắc vừa qua đời vào lúc 1h53 sáng 13/6 tại nhà riêng ở quận 10- TPHCM sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 76 tuổi.
Di sản Huế mở cửa đón khách trở lại từ chiều 11/6

Di sản Huế mở cửa đón khách trở lại từ chiều 11/6

Kể từ 13 giờ ngày 11/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại. Cùng với đó, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh cùng được hoạt động trở lại, nhưng chỉ đón khách nội tỉnh.
Hỗ trợ di tích tư nhân ở Hội An mở cửa đón khách

Hỗ trợ di tích tư nhân ở Hội An mở cửa đón khách

Từ đầu tháng 7/2021, Quảng Nam sẽ triển khai hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân có tên trong ô vé tham quan phố cổ Hội An để bù một phần các chi phí nhằm duy trì mở cửa các di tích đón khách tham quan.
Ở nơi yêu thương đong đầy

Ở nơi yêu thương đong đầy

Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái (Công ty CP Quốc tế Nhân Ái) vừa tổ chức Lễ kỉ niệm 80 năm Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2021). Cách đây ít ngày, Trung tâm cũng hỗ trợ các công dân cao tuổi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công dân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Tin khác

Không tiếp nhận tiền công đức, tài trợ kèm theo điều kiện...

Không tiếp nhận tiền công đức, tài trợ kèm theo điều kiện...
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lí, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Phim lậu và câu chuyện “muôn thuở” về bản quyền

Phim lậu và câu chuyện “muôn thuở” về bản quyền
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, để đảm bảo an toàn nhiều người đã chọn thưởng thức nghệ thuật và giải trí tại nhà như là cách thể hiện văn hóa, thái độ, trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội. Trong bối cảnh đó, phim online phát triển mạnh là điều tất yếu. Tuy nhiên, điều này cũng khiến tình trạng phim “lậu” vốn đã tràn lan nay càng khó kiểm soát. Và câu chuyện vi phạm bản quyền cũng đang đối mặt với những thách thức cần được giải quyết triệt để hơn nữa để bảo vệ thành quả lao động nghệ thuật chân chính.

Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các VĐV dự Olympic

Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các VĐV dự Olympic
Sáng 7/6, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) về các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Trong đó trọng tâm là việc chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tại Olympic; chuẩn bị nội dung để phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương tổng kết Nghị quyết số 08 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030.

Về thăm quê các “Lão dân quân anh hùng” bắn rơi máy bay Mỹ

Về thăm quê các “Lão dân quân anh hùng” bắn rơi máy bay Mỹ
Chúng tôi về thăm Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào một ngày nắng đẹp, tận mắt chứng kiến những đổi thay của quê hương vùng biển. Ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã kể về những đổi thay của quê hương sau bao nhiêu năm cán bộ và Nhân dân xã dày công xây dựng.

9 anh em trong một gia đình ủng hộ 50 triệu đồng ủng hộ quỹ mua vắc-xin COVID-19

9 anh em trong một gia đình ủng hộ 50 triệu đồng ủng hộ quỹ mua vắc-xin COVID-19
Chiều 4/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ quỹ mua vắc-xin COVID-19 của nhóm anh em trong một nhà ở thành phố Sóc Trăng. Đó là các em Trần Thiếu Quân (23 tuổi), Trần Thiếu Hoàng (18 tuổi), Trần Khả Vy (9 tuổi), Trần Thiếu Gia Bảo (12 tuổi), Hồng Phú Vinh (21 tuổi), Hồng Phú Thành (15 tuổi), Ngô Khả Hân (8 tuổi), Ngô Kim Ngân (5 tuổi) và Ngô Thiên Di (3 tuổi).

“Gian hàng 0 đồng” ở khu cách ly – Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19

“Gian hàng 0 đồng” ở khu cách ly – Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19
Đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh khiến không ít hộ gia đình vô tình nằm trong diện cách ly xã hội; không thể kinh doanh, sản xuất tạo thu nhập. “Gian hàng 0 đồng” tại hẻm 17 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú đã phần nào giải quyết gánh nặng lương thực và thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam.
Xem thêm
New World Phu Quoc Resort chính thức ra mắt thị trường nghỉ dưỡng cao cấp

New World Phu Quoc Resort chính thức ra mắt thị trường nghỉ dưỡng cao cấp

Ngày 30/5/2021, New World Phu Quoc Resort - khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group đầu tư và New World Hotels & Resorts quản lý vận hành – đã ...
Du lịch Sa Pa vươn tầm: Nhìn từ cú hích cáp treo Fansipan

Du lịch Sa Pa vươn tầm: Nhìn từ cú hích cáp treo Fansipan

Đối với những người gắn bó với Sa Pa, cáp treo Fansipan là một “cú hích” ngoạn mục khiến ngành du lịch của thị trấn trong sương khởi sắc.
Việt Nam -Từ con số 0 thành điểm đến hàng đầu thế giới

Việt Nam -Từ con số 0 thành điểm đến hàng đầu thế giới

Nhờ có những bước tiến dài cả về “lượng” và “chất”, đạt được những kỳ tích về giải thưởng quốc tế, du lịch Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách ...
Điểm các đội cùng Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Điểm các đội cùng Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

11 đội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á cùng với tuyển Việt Nam đã được xác định, sau khi các lượt trận ...
Thế vận hội Tokyo: Lãnh đạo IOC đến Nhật Bản để chuẩn bị Olympic

Thế vận hội Tokyo: Lãnh đạo IOC đến Nhật Bản để chuẩn bị Olympic

Phó Chủ tịch IOC John Coates cùng các quan chức cấp cao khác đã đến Nhật Bản để phối hợp với giới chức nước chủ nhà nhằm chuẩn bị cho ...
Vòng loại World Cup 2022: HLV Park Hang-seo tính gì trước UAE?

Vòng loại World Cup 2022: HLV Park Hang-seo tính gì trước UAE?

Không được chỉ đạo trực tiếp đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng với UAE nhưng HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống để không ...
Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của ...
Bà nội

Bà nội

Buổi chiều, bố đi làm về. Vào bàn ăn, vừa mở lồng bàn, bố đã reo: Trời! Bà cho cả nhà ăn những gì mà trông đã thấy ngon thế ...
Cô nàng i ngắn

Cô nàng i ngắn

Chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn của tôi lần ấy hoàn toàn ngẫu hứng. Nó được hình thành khi tôi ghé thăm anh bạn thân đang công tác tại ...
Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong ly hôn

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong ly hôn

Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vừa ly dị sau 3 năm kết hôn. Thông tin cặp sao ly hôn đang gây xôn xao làng giải trí xứ ...
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vừa đột ngột qua đời chiều 20/4, tại Hà Nội, thọ 69 tuổi.
S-Generation là dự án gì mà mà khiến loạt sao cùng góp mặt trong MV còn Quang Đăng tức tốc biên đạo “Vũ điệu hồi sinh”?

S-Generation là dự án gì mà mà khiến loạt sao cùng góp mặt trong MV còn Quang Đăng tức tốc biên đạo “Vũ điệu hồi sinh”?

Trong chương trình “Bữa trưa vui vẻ” phát sóng hồi đầu tháng 4, hai nghệ sĩ khách mời là divo Tùng Dương và biên đạo múa Quang Đăng đã có ...
Phiên bản di động