Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc

“Mục đích lớn nhất của công tác quản lí nhà nước về gia đình là hướng tới xây dựng mọi gia đình văn hóa và hạnh phúc. Chính vì vậy cần phải có giải pháp để làm sao trong mỗi một gia đình Việt Nam lấy hạnh phúc làm hàng đầu. Để làm được điều này, Vụ Gia đình cần tích cực nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo Bộ đề ra những bộ giải pháp hiệu quả để công tác quản lí nhà nước về gia đình có chuyển biến mạnh mẽ ”.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Vụ Gia đình vào chiều qua 1/6, tại Hà Nội.

Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc

Những băn khoăn từ quản lí…

Với tinh thần thẳng thắn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lãnh đạo Bộ mong muốn được nghe những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm từ lãnh đạo và cả chuyên viên Vụ Gia đình đối với công tác quản lí, tham mưu về những vướng mắc cần được tháo gỡ hiện nay, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tới công tác gia đình như thế nào.

Vụ trưởng Vụ Gia đình Trần Tuyết Ánh báo cáo về công tác gia đình 5 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, trong đó có các nhiệm vụ cần trình Bộ xem xét như: Xây dựng hồ sơ đề xuất Ban Bí thư ban hành văn bản mới về công tác gia đình trong tình hình mới, thay thế cho Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình Việt Nam thời kì CNH-HĐH đất nước; Xây dựng trình Bộ trưởng gửi Chính phủ Hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Trình Bộ trưởng xem xét, gửi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Chương trình quốc gia về truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021 và triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình…

Tại buổi làm việc, đại diện các Cục, Vụ, viện có liên quan đã nêu ra những khó khăn, hạn chế trong công tác tham mưu, quản lí nhà nước về gia đình: Kinh phí sự nghiệp chi cho công tác gia đình còn hạn chế; bộ máy tổ chức lĩnh vực gia đình ngày càng bị thu hẹp ở cơ sở, hầu hết là kiêm nhiệm. Vụ Gia đình còn có chức năng quản lí nhà nước về dịch vụ công... Hầu hết các địa phương chưa có cộng tác viên cơ sở, người đứng đầu chưa quan tâm do chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác gia đình đối với sự ổn định và phát triển xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị cần rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và cần đề xuất kiện toàn chức năng, nhiệm vụ gia đình trong báo cáo; Rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới công tác gia đình, nếu phải bổ sung, sửa đổi cũng cần có kiến nghị; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) để lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cơ bản thống nhất về những nhiệm vụ trọng tâm mà Vụ Gia đình đề nghị. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Vụ Gia đình cần dành nhiều hơn nữa thời gian nghiên cứu vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Hoàn thành Hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) vào tháng 11/2021; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Việc triển khai thực hiện thí điểm “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình”...

Ghi nhận những ý kiến và đề xuất của lãnh đạo Vụ Gia đình và đại diện các Cục, Vụ liên quan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định, một trong những vấn đề vướng mắc trong công tác quản lí nhà nước về Gia đình hiện nay đó chính là tư tưởng tự hạn chế chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tham mưu quản lí nhà nước về lĩnh vực gia đình. Chính vì vậy, bản thân cơ quan này cần phải làm rõ hơn bài toán định vị cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của mình để tránh nhầm lẫn, chồng chéo.

Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Có tâm huyết, có khát vọng xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững, hạnh phúc nhưng những người làm công tác quản lí nhà nước cần phải thay đổi tư duy, nhận thức không chỉ của xã hội mà của chính mình để có một cách tiếp cận mới, mạnh dạn tháo gỡ dần những vướng mắc để tạo sự đột phá trong công tác quản lí gia đình nói riêng và cái đích lớn nhất là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho toàn xã hội. Điều này không chỉ là trách nhiệm của Vụ Gia đình, Bộ VH-TT&DL mà còn là trách nhiệm cần phối hợp thực hiện của tất cả các Bộ, Ban, ngành, tổ chức, xã hội và mỗi thành viên trong gia đình. “Sự tương tác hoặc trao đổi giữa lãnh đạo Bộ với Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan đã giúp chúng ta nhìn thấy một cách tổng thể hơn những khó khăn, vướng mắc của công tác quản lí nhà nước về gia đình trong thời gian vừa qua, đặc biệt 5 tháng đầu năm 2021 dưới tác động của đại dịch Covid-19. Trước yêu cầu của đời sống xã hội, công tác gia đình hiện nay đang gặp rất nhiều những thách thức, như nguồn lực đầu tư về kinh phí chưa lớn, đội ngũ cán bộ quá mỏng... Những vấn đề lớn về gia đình được quy định ở nhiều văn bản quy phạm khác nhau và cũng được phân công ở nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ thuộc phạm vi của Bộ VH-TT&DL mà còn ở nhiều Bộ, ngành. Lãnh đạo Bộ rất chia sẻ với những khó khăn mà Vụ Gia đình đang phải đối diện. Trong số các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ phê duyệt cho Vụ Gia đình có những công việc đã được thực hiện, có những nhiệm vụ đang triển khai nhưng rất mừng là không phải điều chỉnh nhiệm vụ nào. Cũng ghi nhận lãnh đạo Vụ Gia đình đã năng động, sáng tạo tìm kiếm các nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế để tham gia đóng góp thêm kinh phí trong nhiều hoạt động”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Nếu thấy có vấn đề bất cập thì cần lên tiếng kiến nghị

Cho rằng bản thân cơ quan quản lí nhà nước về công tác gia đình vẫn còn nhiều “lấn cấn” về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ quản lí, dẫn tới sự lúng túng trong công tác tham mưu quản lí nhà nước, Bộ trưởng đề nghị Vụ Gia đình cần nghiên cứu thật thấu đáo trong việc đổi mới tư duy, sáng tạo để làm sao tham mưu cho lãnh đạo Bộ những chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Nếu thấy có vấn đề bất cập hoặc chưa thỏa đáng trong cơ chế hoạt động hay trong các văn bản quy phạm pháp luật thì cần lên tiếng kiến nghị. Với những vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền của Bộ, lãnh đạo Bộ và các đơn vị quản lí nhà nước sẽ cùng tìm cách tháo gỡ. Những ý kiến, kiến nghị về cơ chế, chính sách hay sửa đổi các văn bản quy phạm liên quan tới công tác gia đình vượt thẩm quyền của Bộ thì giao cho cơ quan, đơn vị tổng hợp xem xét, trình lãnh đạo Bộ để Bộ kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

Tạo sự đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc
Ảnh minh họa

Bộ trưởng đề nghị Vụ Gia đình cần phối hợp để hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đặc biệt chú trọng để các báo cáo phải thực sự cụ thể và có lí lẽ, căn cứ thuyết phục. Bộ trưởng cũng đề nghị Vụ Gia đình phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát lại các văn bản quy định về lĩnh vực gia đình để làm sao có được sự thống nhất giữa các cấp có thẩm quyền, giữa các Bộ, Ban, ngành. Bộ trưởng yêu cầu phải tổ chức báo cáo tổng kết về việc thực hiện thí điểm “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình” trước ngày 30.6. Tổ chức tổng kết dưới hình thức nào, ở thời điểm ảnh hưởng của dịch Covid-19 là điều cần nghiên cứu, nhưng không thể không làm. Bởi công việc này đã có những tác động tích cực trong đời sống xã hội và rất cần trong giai đoạn hiện nay. Việc xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) cũng như xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 đều phải thật sự có giá trị thực tiễn cao.

Đánh giá cao sự vào cuộc của nhiều Bộ, Ban, ngành và tổ chức trong các hoạt động của công tác gia đình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định: “Sự chung tay của toàn xã hội với cơ quan quản lí nhà nước đã mang lại những kết quả tích cực của công tác gia đình trong tổng thể chung các thành tựu của văn hóa, thể thao, du lịch. Công tác gia đình cần phải nỗ lực huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển. Qua đó, góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh giúp cho ngành văn hóa thực hiện, ngăn chặn được sự xuống cấp đạo đức. Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VH-TT&DL nhiệm kì 2020-2025 rất cần những người làm công tác quản lí nhà nước về gia đình đặt lên hàng đầu”.

Bộ trưởng nhận định, Đảng và Nhà nước luôn hướng tới mục đích chăm lo xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đề cập đến vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống. Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã đặt mục tiêu “nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho thấy gia đình là một thiết chế đặc biệt trong xã hội.

Vai trò đặc trưng và ý nghĩa quan trọng nhất của gia đình là duy trì nòi giống và nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người suốt cuộc đời. Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào có tốt thì xã hội mới phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Theo Văn hóa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VH-TT&DL: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VH-TT&DL: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Tăng cường thực thi pháp luật trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, Bộ VH-TT&DL đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; các Sở VH-TT&DL, Sở VH-TT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các chủ đề thiết thực, phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Sáng 22/9, hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Bí thư Đảng đoàn và bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.
Người theo đạo Mẫu bức xúc khi di sản bị phỉ báng, xúc phạm

Người theo đạo Mẫu bức xúc khi di sản bị phỉ báng, xúc phạm

Những hành động phỉ báng, xúc phạm di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu xuất hiện trên một tài khoản Youtuber có tên “Thầy Long 0984...” trong những ngày qua khiến cộng đồng những người theo Đạo Mẫu thực sự bức xúc. Nhiều ý kiến gay gắt lên án và đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý nghiêm hành vi xúc phạm di sản tín ngưỡng, tránh tạo tiền lệ cho các hành động sai trái có thể tiếp diễn sau này.
Phổ biến phim trên không gian mạng: Tiêu chí nào để quyết định tiền kiểm hay hậu kiểm?

Phổ biến phim trên không gian mạng: Tiêu chí nào để quyết định tiền kiểm hay hậu kiểm?

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội về hồ sơ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), cuối tuần qua, Ban soạn thảo dự án Luật tiếp tục hoàn thiện Dự thảo. Các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau vẫn tiếp tục được cân nhắc kỹ, đặc biệt câu chuyện tiền kiểm hay hậu kiểm đối với phổ biến phim trên không gian mạng vẫn tạo tranh luận trái chiều.
Hội An được vinh danh trong Top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á

Hội An được vinh danh trong Top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á

Trang Travel+Leisure vừa công bố bình chọn The World's Best Awards 2021 dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới, trong đó thành phố Hội An của Việt Nam đã lọt vào tốp 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á (The Top 15 cities in Asia).

Tin khác

Chuỗi triển lãm online “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”

Chuỗi triển lãm online “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”
Từ ngày 15/9 đến tháng 10/2021, Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình triển lãm online trên nền tảng mạng xã hội về chủ đề “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”. Triển lãm nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh áo dài truyền thống trong dòng chảy văn hóa, lịch sử dân tộc; gắn với các hoạt động nghi lễ, sinh hoạt lễ hội truyền thống cũng như trong hoạt động thường ngày của người Việt. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa triển khai đề án “Huế- Kinh đô Áo dài” trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ

Trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ
Cùng thời điểm với những ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Việt Nam, ở Trung Quốc diễn ra hiện tượng các cơ quan quản lý văn hóa mạnh tay chấn chỉnh hoạt động của các nghệ sĩ, mong muốn trả lại môi trường nghệ thuật trong sáng đúng nghĩa, để nghệ thuật thực sự hướng con người đến chân - thiện - mỹ, giúp con người hoàn thiện nhân cách, đạo đức của mình.

Anh Lưu Quốc Cường và Nhóm từ thiện: Trao quà nhận lại yêu thương

Anh Lưu Quốc Cường và Nhóm từ thiện: Trao quà nhận lại yêu thương
Anh Lưu Quốc Cường- thành viên Cơ sở sản xuất Lập Quyền, quận 11, TP.Hồ Chí Minh cùng Nhóm thiện nguyện đã không quản mưa gió, đêm tối và hiểm nguy, để trao những phần quà đến công nhân ở khu nhà trọ, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây là nghĩa cử đẹp, nhằm sẻ chia, giúp đỡ nhau trong khi có dịch COVID-19.

Phấn trắng lòng son

Phấn trắng lòng son
(Kính tặng GS Nguyễn Khuê, nguyên Trưởng bộ môn Hán Nôm - Khoa Ngữ văn Báo chí – ĐHTH (nay là Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh)

Phòng chống dịch là việc đời và việc đạo

Phòng chống dịch là việc đời và việc đạo
Dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng tác động tới sức khỏe, đời sống của người dân, nhất là với những hộ nghèo, người cao tuổi (NCT), yếu thế, công nhân, người lao động tự do… Trong khó khăn, tinh thần “tương thân, tương ái” của các tăng ni, phật tử thành phố Cần Thơ được nhân lên bởi những tấm lòng thiện nguyện.

Lòng tốt lan tỏa trong dịch bệnh

Lòng tốt lan tỏa trong dịch bệnh
Trong khó khăn dịch bệnh mới thấu hiểu được nghĩa đồng bào, tình dân tộc. Mọi người sẵn sàng trút cạn ruột gan để giúp đỡ người khác, nhất là những gia đình có người cao tuổi (NCT) neo đơn, người yếu thế... Có những chuyến giao hàng tận nhà, tiền vốn, tiền lãi qui thành nụ cười và lời cám ơn.
Xem thêm
Lữ hành Saigontourist tiếp tục tổ chức 8 tour tri ân hàng ngàn y bác sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Lữ hành Saigontourist tiếp tục tổ chức 8 tour tri ân hàng ngàn y bác sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Sau thành công của tour tri ân 119 y bác sĩ, lực lượng tuyết đầu từ các tỉnh, thành phố hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch, về thăm quan Cần Giờ tổ chức vào ngày 19/9. Lữ hành Saigontourist (đơn vị thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group) tiếp tục tổ chức 8 tour tham quan Cần Giờ và Củ Chi, với cùng mục đích tri ân lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.
Dân xê dịch truyền tai nhau bí quyết săn sale combo “chanh sả” giá rẻ

Dân xê dịch truyền tai nhau bí quyết săn sale combo “chanh sả” giá rẻ

Chi phí cho những chuyến đi luôn là nỗi băn khoăn lớn, ai cũng muốn săn được giá thấp, chớp được vé rẻ nhưng những “món hời” lại thường là của hiếm. Không khó để nhận thấy xu hướng săn vé, săn phòng giá tốt của hội “mê xê dịch” trên các nền tảng số đang ngày một tăng cao.
Cốm làng Vòng - Đặc sản của mùa thu Hà Nội

Cốm làng Vòng - Đặc sản của mùa thu Hà Nội

Cứ mỗi độ thu về, khi có dịp ghé thăm Hà Nội, chắc hẳn du khách sẽ không thể nào quên được hương vị thơm ngọt của cốm làng Vòng, thức quà dân dã mà đầy thanh tao gắn liền với bao thế hệ người dân nơi Thủ đô. Cốm xanh đượm mùi thơm lúa non, gói mình trong lá sen với hương thơm dịu nhẹ đã làm nên nét văn hóa ẩm thực đặc trưng cho mùa thu đất Hà Thành.
Ông chủ Man City sẵn sàng 'phá két' vì Mbappe

Ông chủ Man City sẵn sàng 'phá két' vì Mbappe

Man City có thể đánh bại Real Madrid trong cuộc chiến giành Kylian Mbappe, khi xúc tiến tuyển mộ siêu sao người Pháp trước lúc hợp đồng tại PSG kết thúc vào cuối mùa giải năm nay.
Thua sát nút Nga, tuyển futsal Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng

Thua sát nút Nga, tuyển futsal Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng

Đội tuyển futsal Việt Nam đã được thưởng 500 triệu đồng sau khi đã có trận đấu đầy nỗ lực trước Nga ở vòng 1/8 World Cup 2021.
Giành điểm từ CH Séc, futsal Việt Nam xuất sắc vào vòng 1/8 World Cup

Giành điểm từ CH Séc, futsal Việt Nam xuất sắc vào vòng 1/8 World Cup

Chiến thuật phòng ngự kín kẽ cùng tinh thần chiến đấu kiên cường giúp đội tuyển futsal Việt Nam đạt mục đích là 1 điểm trước đội bóng mạnh đến từ châu Âu - Cộng hoà Séc, qua đó lần thứ hai trong lịch sử vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup.
Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc.
Bà nội

Bà nội

Buổi chiều, bố đi làm về. Vào bàn ăn, vừa mở lồng bàn, bố đã reo: Trời! Bà cho cả nhà ăn những gì mà trông đã thấy ngon thế này. Nghe tiếng bố, Hiệp và Khuê, đứa mười lăm, đứa mười hai đang ở ngoài phòng học liền chạy vào. Trên bàn ăn, như có phép lạ, hiện lên sáu đĩa bánh trôi, sáu bát bánh chay, tất cả đều trắng phau.
Cô nàng i ngắn

Cô nàng i ngắn

Chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn của tôi lần ấy hoàn toàn ngẫu hứng. Nó được hình thành khi tôi ghé thăm anh bạn thân đang công tác tại Báo Biên Phòng.
Thủy Tiên - Công Vinh sao kê từ thiện hơn 177 tỉ đồng với 18.000 tờ A4

Thủy Tiên - Công Vinh sao kê từ thiện hơn 177 tỉ đồng với 18.000 tờ A4

Chiều 17.9, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh có mặt tại ngân hàng để tiến hành sao kê số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung. Nữ ca sĩ tiết lộ sao kê dài 18.000 tờ A4 và con số cuối trong tài khoản là hơn 177 tỉ đồng.
Con gái ca sĩ Phi Nhung tiết lộ tình trạng sức khỏe của mẹ

Con gái ca sĩ Phi Nhung tiết lộ tình trạng sức khỏe của mẹ

Ca sĩ Phi Nhung bị nhiễm Covid-19 và được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật "Mẹ là tình yêu": Gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người mẹ, người yếu thế đang gặp khốn khó trong đại dịch Covid-19

Chương trình nghệ thuật "Mẹ là tình yêu": Gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người mẹ, người yếu thế đang gặp khốn khó trong đại dịch Covid-19

Nhằm nhắc nhớ những khán giả trẻ về lòng hiếu thảo đặc biệt đối với mẹ, đồng thời hướng đến gây quỹ giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, những người mẹ đang lâm cảnh khó khăn giữa cơn đại dịch Covid-19. Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thực hiện chương trình truyền hình “Mẹ là Tình Yêu” với chủ đề “Cảm ơn những đóa hồng”. Chương trình phát sóng lúc 20h ngày 10/7, trên gần 20 kênh truyền hình và hơn 30 kênh Fanpage, YouTube.
Phiên bản di động