TAND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: Có dấu hiệu “lộng quyền”, làm trái để “hành dân”!

 Thụ lí ĐƠN khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thì Tòa án lại coi là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Thậm chí, nại ra quy định về thời hiệu khởi kiện đối với loại đơn do Tòa án tự ý chuyển Đơn khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thành ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH. Rõ ràng có dấu hiệu Thẩm phán “lộng quyền”, cố ý làm trái để “hành dân”, ở TAND huyện Gò Công Đông.
3729 1

Văn bản số 204/TAT-VP ngày 7/9/2020 của TAND tỉnh Tiền Giang gửi TAND huyện Gò Công Đông về việc chuyển đơn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

Nội dung vụ kiện

Ngày 1/8/2016, ông Ba gửi đơn đến UBND thị trấn Vàm Láng yêu cầu hòa giải việc tranh chấp lối đi giữa ông Ba và 10 hộ dân. UBND thị trấn Vàm Láng ban hành Công văn số 157/UBND ngày 26/8/2016, trả lời đơn yêu cầu hòa giải của ông Ba, có nội dung: “Theo hiện trạng thì phía Đông thửa đất giáp ranh với đường đi công cộng, căn cứ nội dung đơn yêu cầu của ông cho rằng 10 hộ dân đang đi trên lối đi thuộc phần đất chủ quyền do hộ ông đang quản lý là không phù hợp” và “lối đi mà 10 hộ dân đang sử dụng là đường đi công cộng do Nhà nước quản lý”. Ngày 23/9/2016, ông Ba có đơn khiếu nại Công văn số 157/UBND ngày 26/8/2016 gửi UBND huyện Gò Công Đông và ngày 25/10/2016 UBND huyện Gò Công Đông ban hành Văn bản số I855/UBND trả lời đơn khiếu nại của ông Ba.

Ngày 24/3/2020, ông Ba khởi kiện hành vi hành chính, yêu cầu “Thu hồi hủy bỏ Công văn số 157 ngày 26/8/2016 do bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng ký, ban hành có nội dung trái thẩm quyền ...”. Người bị kiện: Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng huvên Gò Công Đông

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/2020/QĐST-HC ngày 25/8/2020, của TAND huyện Gò Công Đông (Quyết định số 01), viện dẫn căn cứ: Khoản 5 Điều 38, Điều 143 và Điều 144 của Luật Tố tụng Hành chính, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 01/2020/TLST-HC ngày 1/6/2020 về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Lí do: ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH của ông Ba đã hết thời hiệu khởi kiện, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng Hành chính.”

3730 2

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số: 01/2020/QĐST-HC ngày 25 /8/2020, của TAND huyện Gò Công Đông

3732 3

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số: 01/2020/QĐST-HC ngày 25/8/2020, của TAND huyện Gò Công Đông

Quyết định đình chỉ vụ án có nhiều dấu hiệu trái luật!

Một, Quyết định số 01 có nội dung khẳng định: “Ngày 23/9/2016 ông Lê Văn Ba gửi đơn khiếu nại công văn số 157/UBND ngày 26/8/2016 đến UBND huyện Gò Công Đông và ngày 25/10/2016, UBND huyện Gò Công Đông ban hành Văn bản số I855/ƯBND trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Văn Ba.

Ngày 24/3/2020, ông Lê Văn Ba nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng đến TAND huyện Gò Công Đông với yêu cầu “Thu hồi hủy bỏ Công văn số 157 ngày 26/8/2016 do bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch ƯBND thị trấn Vàm Láng ký, ban hành có nội dung trái thẩm quyền....”

Như vậy, ông Ba chỉ có đơn khiếu nại Công văn số 157; và có đơn khởi kiện hành vi hành chính đối với Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng về việc ban hành Công văn số 157 trên. Thực tế trong hồ sơ vụ án, không có một quyết định giải quyết khiếu nại nào về giải quyết khiếu nại trên của ông Ba; không có một bản án, quyết định nào của Tòa án về đã giải quyết đơn khởi kiện trên, của ông Ba!

Vậy, căn cứ nào để TAND huyện Gò Công Đông ra Quyết định số 01 về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”? Và đã có “quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” nào, mà TAND huyện Gò Công Đông lại không viện dẫn ra? Những điều nghi vấn này thể hiện rõ ràng TAND huyện Gò Công Đông đã bịa đặt, đã làm sai lệch hồ sơ vụ án, để cố tình không thụ lí giải quyết đơn của ông Ba khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng!

Hai, trong hồ sơ vụ án, có đơn của của ông Ba khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng, vì có các hành vi làm trái pháp luật, xâm hại đến quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Ba. Cụ thể: Ngày 1/8/2016, ông Ba có đơn gửi UBND thị trấn Vàm Láng yêu cầu hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất. Thế nhưng bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng không cho hòa giải, mà tự ý kết luận phần đất tranh chấp là lối đi công cộng (Văn bản số 157 ngày 26/8/2016 do bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND Thị trấn Vàm Láng kí, ban hành).

Ba, Quyết định số 01, viện dẫn căn cứ: Khoản 5 Điều 38, Điều 143 và Điều 144 của Luật Tố tụng hành chính, để đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Nhưng nội dung các điều, khoản của các điều luật này, không có nội dung nào quy định: Đơn công dân khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thì tòa án được coi là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Và cũng không có nội dung nào quy định cho tòa án được áp dụng về thời hiệu khởi kiện đối với loại đơn do Tòa án tự ý chuyển Đơn khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thành ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH.

Ông Ba bức xúc: “Chính vì, bà Thu, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tự ý coi đất của gia đình tôi là lối đi công cộng. Trong khi đất lối đi này đã có giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng hợp pháp; và pháp luật quy định khi có tranh chấp đối với chủ quyền sử đất đã giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng hợp pháp, thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND, chứ bà Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng không có thẩm quyền kết luận: Là lối đi công cộng do Nhà Nước quản lý. Đây là chứng cứ thể hiện bà Thu, đã có hành vi làm trái thẩm quyền (tự ý thay Tòa án giải quyết tranh chấp) khi giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận chủ quyền hợp pháp. Hành vi này của bà Thu đã xâm hại đến chủ quyền về quyền sử dụng đất và quyền khởi kiện của công dân Lê Văn Ba). Đây là cơ sở để tôi yêu cầu tòa án giải quyết: “Căn cứ phần đất lối đi nói trên (trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 13/3/2002, do UBND huyện Gò Công Đông cấp cho gia đình tôi), nay vẫn thuộc chủ quyền sử dụng hợp pháp của gia đình tôi, do Lê Văn Ba đứng tên. Tôi đề nghị Tòa xử thu hồi, hủy bỏ Công văn số 157 ngày 26/8/2016, do bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng ký, ban hành có nội dung trái thẩm quyền. Buộc bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND Thị Trấn Vàm Láng phải tổ chức hòa giải theo quy định và theo thẩm quyền đối với tranh chấp quyền sử dụng hợp pháp của gia đình tôi; và công khai xin lỗi gia đình tôi bằng văn bản, đồng thời chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho gia đình tôi theo quy định.”

TAND tỉnh Tiền Giang yêu cầu giải quyết đơn kháng cáo!

Trong đơn kháng cáo Quyết định số 01, ông Ba nói rõ chỉ ra việc “lộng quyền” và làm trái để “hành dân” của Thẩm phán giải quyết vụ án.

Một, cố tình không giải quyết đơn của ông Ba yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Kê biên tài sản đang tranh chấp là Quyền sử dụng đất của phần đất lối đi đã thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 13/3/2002, UBND huyện Gò Công Đông cấp cho gia đình ông Ba.

Hai, tự ý coi Đơn công dân khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Và tự ý đưa ra thời hiệu khởi kiện đối với loại đơn do Tòa án tự ý chuyển Đơn khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thành ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH.

Ông Ba trao đổi với phóng viên: “Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 206 của Luật Tố tụng hành chính, TAND tỉnh Tiền Giang đã có Văn bản số 204/TAT-VP ngày 7/9/2020 về việc chuyển đơn xin kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, gửi TAND huyện Gò Công Đông, để giải quyết theo thẩm quyền, đối với những nội dung trong đơn kháng cáo của tôi. Tôi hy vọng TAND tỉnh Tiền Giang sẽ giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, theo quy định của pháp luật!”

3733 4
4038 5

Sau khi TAND tỉnh Tiền Giang có văn bản số 204, TAND huyện Gò Công Đông đã buộc phải có văn bản này, hướng dẫn ông Ba về thực hiện quyền của người có đơn kháng cáo

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Sao lại tước quyền được thi nâng ngạch công chức của ông Mạc Văn Hiển?

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Sao lại tước quyền được thi nâng ngạch công chức của ông Mạc Văn Hiển?

Ông Mạc Văn Hiển, công chức thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, có đơn khiếu nại việc Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai làm thất lạc hồ sơ thi tuyển (đầu vào) công chức năm 1994, 1995, hậu quả là từ năm 2005 đến nay, ông Hiển không được thi nâng ngạch công chức.
Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bồi thường cây trồng sai đối tượng!

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Bồi thường cây trồng sai đối tượng!

Thực tế có trồng cây và đã được chủ đầu tư chi trả tiền hỗ trợ cây trồng. Nhưng, thay vì tiền hỗ trợ phải chuyển cho chủ trồng cây, thì lại chuyển cho UBND xã?!
Vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ở Bến Cát: UBND tỉnh Bình Dương thụ lý đơn tố cáo Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát

Vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ở Bến Cát: UBND tỉnh Bình Dương thụ lý đơn tố cáo Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát

Ngày 9/9/2020, UBND thị xã Bến Cát tổ chức tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc về đất và tài sản trên đất trong dự án (DA) đường Mỹ Phước- Tân Vạn, đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong khi cụ Lóng đã 89 tuổi, đang bị bệnh tai biến mạch máu não, liệt tay chân và nhiều bệnh nặng khác. Vụ việc được sự quan tâm, theo dõi của dư luận (Ngày mới online đã có loạt bài phản ánh).
Bạn làm ăn “chơi xỏ”, Tòa “bẻ luật”, chuyện đáng lên án ở Tây Ninh

Bạn làm ăn “chơi xỏ”, Tòa “bẻ luật”, chuyện đáng lên án ở Tây Ninh

Người bị “chơi xỏ, chơi xiên” ở đây là ông Dương Thành Dân, ở ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và những người gây chuyện cho ông thực sự đáng lên án
Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật

Vụ kiện của ông Võ Văn Học ở huyện Đức Hòa, Long An: Cần xem xét các chứng cứ khách quan, đúng pháp luật

Trong quá trình xét xử và tại phiên tòa ngày 29/9/2020, nguyên đơn (ông Võ Văn Học) và nhân chứng đưa ra các lời khai cho thấy, ông Nguyễn Chí Thành (bị đơn) và ông Học có thỏa thuận hùn tiền mua đất chung, nhưng Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không công nhận đó là chứng cứ; và đã ra Bản án số 175/2020/DS-ST bác yêu cầu khởi kiện.

Tin khác

Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi: Cần xử lý nghiêm nhóm người đòi nợ thuê có tính côn đồ

Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi: Cần xử lý nghiêm nhóm người đòi nợ thuê có tính côn đồ
Ông Lê Đình Nhiên, chủ hộ kinh doanh xăng dầu và Trạm dừng chân “Quê Hương Stop” ở phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ có đơn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi tố cáo việc gia đình ông bị những người đòi nợ thuê đe dọa làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Đồng thời, doanh nghiệp của ông bị ép phải dừng hoạt động kinh doanh, khiến gia đình ông lâm vào hoàn cảnh hoang mang, cơ cực.

Tỉnh Bạc Liêu: Một người cao tuổi mong được đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy!

Tỉnh Bạc Liêu: Một người cao tuổi mong được đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy!
Ngày 9/10/2020, bà Lê Thị Dung, 66 tuổi, thường trú ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, bà và người thân trong gia đình rất bức xúc trước việc đơn tố cáo, đơn xin đối thoại của vợ chồng bà gửi đi đã lâu nhưng chưa được giải quyết.

TP Long Xuyên, tỉnh An Giang: Sao yêu cầu của anh Trần Trung Tính vẫn chưa giải quyết dứt điểm ?!

TP Long Xuyên, tỉnh An Giang: Sao yêu cầu của anh Trần Trung Tính vẫn chưa giải quyết dứt điểm ?!
Như  đã  phản ánh, bà Bùi Ngọc Xuân, sinh năm 1948, ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên ủy quyền cho con trai là anh Trần Trung Tính, đã có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường đúng diện tích thu hồi, đúng loại đất bị thu hồi, đúng giá theo quy định và đủ diện tích đất bị thu hồi. Mặc dù các ngành chức năng vào cuộc đối thoại và giải quyết đền bù về thu hồi đất theo giá 10.400.000đồng/m2 cho một số hộ dân.  Nhưng không hiểu sao yêu cầu của anh Tính vẫn chưa được giải quyết dứt điểm?!

Kêu cứu khẩn thiết của cụ bà và 2 con là nạn nhân chất độc da cam: Bị hai “sếp” Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 “hè nhau” đẩy ra đường (!)

Kêu cứu khẩn thiết của cụ bà và 2 con là nạn nhân chất độc da cam: Bị hai “sếp” Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 “hè nhau” đẩy ra đường (!)
Bản án số 706/2018/DS-ST ngày 30/11/2018 của TAND  quận 1, TP Hồ Chí Minh đã bị Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh kháng nghị, chỉ ra hàng hoạt vi phạm nghiêm trọng cả về tố tụng lẫn nội dung, thể hiện oan sai. TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ra Quyết định giám đốc thẩm huỷ toàn bộ bản án oan sai để xét xử lại, đồng thời yêu cầu tạm dừng việc thi hành án. Vậy mà "2 sếp" của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 vẫn ngang nhiên chống lại Quyết định giám đốc thẩm, quyết liệt cưỡng chế thi hành án…

TP Hà Nội: Cần vào cuộc trước sai phạm ở HTX Láng Trung?

TP Hà Nội: Cần vào cuộc trước sai phạm ở HTX Láng Trung?
Bức xúc trước nhiều việc làm không bình thường của bà Nguyễn Thị Lập, Giám đốc HTX Thương mại và Dịch vụ Láng Trung (HTX Láng Trung), bà Đỗ Thị Liên (63 tuổi), xã viên HTX Láng Trung, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội có đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng TP Hà Nội. Vụ việc kéo dài, chưa được TP Hà Nội giải quyết dứt điểm, khiến bà bị chèn ép, trù dập, chiếm đoạt tiền góp vốn, đuổi ra khỏi HTX  Láng Trung…

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người đang bị khiếu nại ký văn bản trả lời đơn khiếu nại có đúng quy định pháp luật ?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Người đang bị khiếu nại ký văn bản trả lời đơn khiếu nại có đúng quy định pháp luật ?
 Không đồng ý với Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát (Quyết định số 1355), về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất đối với cụ Nguyễn Văn Lóng, vì vậy, bà Nguyễn Thu Hòa, con cả và là người giám hộ của cụ Lóng, có đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 1355. Tuy nhiên, người đang bị KN lại ký văn bản trả lời đơn KN, đã gây nhiều thắc mắc việc “vừa đá bóng, vừa thổi còi”  này …
Xem thêm
Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư bị tố “vẽ đường” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng!?

Luật sư là nghề cao quý, luôn được ví von là những người “hành hiệp trượng nghĩa”, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế thế trong xã hội… Bên ...
TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

TP Hà Nội: Cần làm rõ và xử lý nghiêm việc một số công an huyện Thanh Oai bị tố “vô cớ” đánh người

Một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội bị “tố” đánh "hội đồng", khiến ông Đỗ Văn Đức, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, ...
Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Cộng Hoà bị phạt hơn 93 triệu đồng

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt vi phạm hành chính hơn 93 triệu đồng đối với Phòng khám Chẩn trị Y học cổ truyền ...
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

TP Hồ chí Minh: Cần thanh tra ngay công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

Đợt thủy triều cao vào chiều 19 và sáng 20/10/2020, làm người dân ở ven đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 TP Hồ chí Minh bất ngờ, vì tình trạng ...
Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đắk Lắk: Dân tố đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chất lượng quá tệ.

Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk được bê tông hoá và mới đưa vào sử dụng được khoảng 3 tháng. Người dân, nhất ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
Phiên bản di động