Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh:

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí, sao không được giải quyết?

Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh, khẳng định: 540 m2 đất phía sau nhà số 285/2 (số cũ: 82/18) Bùi Đình Túy, phường 24, do bà Nguyễn Thị Búp đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Tuy nhiên, xác định ông Hinh lấn chiếm một phần đất của bà Búp, nhưng không xử lí hành vi này của ông Hinh; và khi cấp quyền sử dụng đất ông Hình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thúy Linh, thì cấp thêm chủ quyền sử dụng đất đã lấn chiếm của bà Búp. Gần 30 năm qua, nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp khiếu nại việc bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không được giải quyết!?
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh.

Xác định ông Trần Duy Hinh lấn chiếm đất!

Ngày 20/5/2003, UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số 285/2 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, cho bà Nguyễn Thị Búp; diện tích đất được công nhận là 216,7m2.

So với diện tích đất 540m2 đăng ký kê khai theo Chỉ thị 299/TTg của Chính phủ, phần đất của bà Búp bị mất 323,3 m2. Trong đó: 304,3m2 đất bị UBND quận Bình Thạnh thu hồi để xây dựng cư xá với 10 căn hộ, đến nay vẫn chưa giải quyết việc bồi thường cho bà Búp. Còn lại khoảng 19m2 đất của bà Búp bị các chủ nhà số 66K lấn chiếm là ông, bà: Trần Duy Hinh, Vũ Nguyên Bội Linh, Trần Duy Nghiễm, Vũ Thị Hữu và hiện nay là bà Trần Thị Thúy Linh đang chiếm giữ.

Việc các chủ căn hộ số 66K lấn chiếm đất của bà Búp, được thể hiện qua các đời chủ sử dụng, bằng chứng cứ như sau: Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh thông tin rõ căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, ngoài ra không có phần diện tích đất dôi ra nào khác. Năm 1999, ông Trần Duy Hinh đăng ký kê khai nhà đất tại số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, diện tích khuôn viên là 65,52m2, tức dôi ra 29,88m2 so với diện tích đất của căn nhà 66K mà ông Trần Duy Hinh đã mua. Trong số 29,88m2 đất này, có khoảng 19m2 đất của bà Búp đã bị lấn chiếm.

Khi biết có Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh, bà Búp có bằng chứng chứng minh căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, không có diện tích đất dôi ra. Toàn bộ phần diện tích đất vượt quá diện tích 36,72m2 là phần đất ông Trần Duy Hinh đã lấn chiếm của bà Búp.

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh thông tin rõ căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, ngoài ra không có phần diện tích đất dôi ra nào khác

Tại Công văn số 310/UBND-TNMT ngày 13/2/2015, UBND quận Bình Thạnh đã nhắc lại nội dung Công văn số 348/UBND ngày 1/12/2014 của UBND phường 24 như sau: “Phần diện tích phía sau nhà số 287 Bùi Đình Túy do ông Trần Duy Hình tự cơi nới mở rộng, xây dựng tường bao từ năm 1989 và sử dụng cho đến nay. Phần diện tích này không thuộc phần đất đã giao cho Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Bình Thạnh”. Sự thật này, thể hiện một số cán bộ chính quyền UBND phường 24 và UBND quận Bình Thạnh đã xác nhận ông Trần Duy Hinh có hành vi lấn chiếm đất, bằng việc lợi dụng thời điểm UBND quận Bình Thạnh thu hồi đất xây dựng cư xá để lấn chiếm đất của bà Búp. Tuy nhiên, không hiểu sao đến nay hành vi ông Hinh lấn chiếm đất của bà Búp vẫn không bị xử lí (?!) Và đây chính là tình tiết mới của vụ việc!

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 1
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 2, Công văn số 310/UBND-TNMT ngày 13/02/2015, UBND quận Bình Thạnh.

Có dấu hiệu "tiếp tay" lấn chiếm quyền sử dụng đất của bà Búp?

Sau khi nhận chuyển nhượng đất của ông Hinh, bà Trần Thị Thúy Linh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 50,9m2. Tuy nhiên, từ diện tích đất này, thể hiện có lấn chiếm trên giấy tờ 14,18m2 (50,9 - 36,72) đất so với diện tích đất ban đầu của căn hộ số 66K (36,72m2 đã có giấy chủ quyền sử dụng đất cấp cho ông Hinh). Trong khi thực tế, bà Linh hiện đang sử dụng thêm khoảng 19m2 đất so với diện tích 36,72m2 đất nói trên.

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho căn hộ số 66K của bà Linh, có thể hiện việc bà Búp không ký giáp ranh theo yêu cầu của bà Linh. Lí do: Bà Búp khẳng định với bà Linh về việc căn hộ của bà đang bị lấn chiếm đất (theo Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh).

Nhưng ngày 9/12/2005, bà Linh lập giấy cam kết nội dung: “Chủ nhà số 82/18 Bùi Đình Túy phường 24 quận Bình Thạnh đi vắng lâu ngày nên không nhờ ký cam kết giáp ranh đất được, bà Linh cam kết nhà đất không có tranh chấp”. Cam kết này là không đúng thực tế! Bởi trước đó, kể từ ngày 30/11/2005 (ngày Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh phát hành Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005), là đã thể hiện có phát sinh tranh chấp đối với phần đất này. Việc UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05973 ngàỵ 5/6/2006 đối với phần đất tại số 66K cho bà Trần Thị Thúy Linh, trong đó công nhận luôn cả phần diện tích đất ông Hinh lấn chiếm của bà Búp, thể hiện dấu hiệu "tiếp tay" việc lấn chiếm quyền sử dụng đất của bà Búp?

“Quên” giải quyết đơn tố cáo?!

Ngày 4/3/2016, tại trụ sở Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, số 13 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, các ông gồm: Phan Thanh Minh: Thanh tra viên, Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn và Sử Văn Nha, Thanh tra viên, Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn, tiếp xúc làm việc với bà Nguyễn Thị Búp.

Nội dung làm việc: Theo nội dung Thư mời số 178/TM-TTTP-P5 ngày 29/2/2016 của Thanh tra thành phố (liên quan đến đơn đề ngày 6/1/2016 của bà Búp). Tại buổi làm việc với Thanh tra thành phố, bà Búp trình bày: Phần đất phía sau tại địa chỉ số 287 (số cũ 66K) Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, thuộc phần đất của 2 lô 474 và 479 tờ 1 phường 9 cũ (nay là phường 24) do nhiều người đăng ký theo Chi thị 299. Trong đó bà Nguyễn Thị Cầu (mẹ bà Búp) đăng ký 320m2, bà Búp đăng ký 540m2 (trước đây có phần đất thổ cư và đất thổ mộ, sau này Nhà nước giải tỏa phần đất mộ và xây dựng 2 cư xá).

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Thư mời số 178/TM-TTTP-P5 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Thanh tra thành phố

Theo văn bản số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà quận Bình Thạnh (nay là Công ty phát triển nhà quận Bình Thạnh) gửi Phòng TN&MT quận Bình Thạnh, ông Trần Duy Hinh ký hợp đồng với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà quận Bình Thạnh mua một căn hộ hộ liền kề với diện tích đất 36,72m2 (diện tích xây dựng) và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 61/CNSHCN ngày 10/9/1991. Sau đó, ông Hinh tặng cho căn nhà trên cho ông Trần Duy Nghiễm và bà Vũ Thị Hữu (Hợp đồng tặng cho số 50639/HĐ-TCN ngày 20/02/2001 tại Phòng Công chứng số 1); và ông Nghiễm và bà Hữu bán căn nhà này lại cho bà Trần Thị Thúy Linh (theo hợp đồng mua bán số 12964/HĐ-MBN ngày 20/2/2001 ký tại Phòng Công chứng số 1), và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H05973 ngày 5/6/2006 vởi diện tích đất 50,9m2. Như vậy phần diện tích đất chênh lệch là 14,18m2 chồng lấn lên phần diện tích đất do bà Búp đã đăng ký kê khai tại UBND phường 24, quận Bình Thạnh.

Tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Búp khẳng định, đơn đề ngày 6/1/2016, do bà Nguyễn Thị Búp viết đơn và ký tên gửi Chủ tịch UBND thành phố, tố cáo ông Mai Xuân Bảy, Phó Chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thanh có hành vi ký tờ đăng ký nhà – đất cho ông Trần Duy Hinh ngày 13/9/1999 là không đúng diện tích đất theo hợp đồng mua bán với Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà quận Bình Thạnh, vì có chồng lấn lên ranh đất của bà Búp diện tích 14,18m2 đã đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Chính phủ; và tố cáo UBND phường 24, quận Bình Thạnh ký xác nhận cam kết cho bà Trần Thị Thúy Linh là ranh đất không có tranh chấp để trình UBND quận Bình Thanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà Linh.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, đã được đọc cho bà Búp và những người tham dự nghe và đồng ý ký tên xác nhận nội dung biên bản làm việc.

Như vậy, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận bà Búp có đơn tố cáo đối với: Ông Mai Xuân Bảy, Phó Chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thạnh và UBND phường 24, quận Bình Thạnh. Thế nhưng thật bất ngờ, tính đến nay đã tròn 5 năm (kể từ ngày 4/3/2016), Thanh tra TP Hồ Chí Minh chưa có kết luận về 2 nội dung tố cáo này; và bà Búp chưa được nhận kết luận nội dung đơn tố cáo này của bà. Trong khi Thanh tra TP Hồ Chí Minh biết rất rõ pháp luật về Thanh tra và pháp luật về Tố cáo có quy định phải ban hành kết luận về giải quyết đơn tố của bà Búp! Chẳng lẽ Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh lại “quên” giải quyết đơn tố cáo?!

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 1
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Biên bản làm việc ngày 4/3/2016, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận bà Búp có đơn tố cáo đối với ông Mai Xuân Bảy, Phó chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thnh và Ủy ban nhân dân phường 24, quận Bình Thạnh.

Bức xúc, kiến nghị của người cao tuổi!

Nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp trao đổi với phóng viên: Vì đi đấu tranh đòi lại lẽ công bằng, mong được lấy lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng của gia đình, mà tôi bị một số kẻ xấu tung tin bôi nhọ danh dự, uy tín của cá nhân và gia đình. Họ cho rằng tôi là kẻ gây rối, làm mất đoàn kết, … Trong khi, căn cứ hồ sơ thể hiện một số cán bộ có thẩm quyền của chính quyền phường, quận và thậm chí cả Thành phố biết rõ những người làm cho gia đình tôi đang bị mất quyền sử dụng khoảng 19m2 đất, nhưng lại không có bất kì một biện pháp nào để xử lí theo quy định của pháp luật.

Qua diễn đàn ngôn luận của người cao tuổi, tôi yêu cầu Quý cơ quan xem xét và giải quyết cho tôi các vấn đề sau:

-Yêu cầu UBND quận Bình Thạnh xem xét, giải quyết hoàn trả cho tôi phần đất diện tích 304,3m2 đất mà UBND quận Bình Thạnh đã thu hồi của tôi từ năm 1988 để xây dựng cư xá nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết việc bồi thường cho tôi. Trong trường hợp không thể hoàn trả bằng hiện vật, yêu cầu UBND quận Bình Thạnh bồi thường cho tôi bằng tiền theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán.

-Yêu cầu UBND quận Bình Thạnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05973 cấp ngày 5/6/2006, cho bà Trần Thị Thúy Linh đối với phần đất tại số 66K (số mới 287) Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh do UBND quận Bình Thạnh đã công nhận sai diện tích, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi để trả lại khoảng 19m2 mà bà Trần Thị Thúy Linh đang chiếm giữ của tôi.

Từ sự việc trên, dư luận có quyền đặt vấn đề: Sao chưa giải quyết, kết luận những nội dung đơn tố cáo trên đây của bà Nguyễn Thị Búp(?). Đồng thời cho thấy có nhiều dấu hiệu thể hiện nỗi oan mất chủ quyền sử dụng đất của công dân cao tuổi, nhà giáo Nguyễn Thị Búp, sao chưa được giải quyết?

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra xử lý đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng về phản ánh, kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi (Ngày mới Online) về việc nhóm đối tượng côn đồ, cố ý gây thương tích, có dấu hiệu “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản tại vùng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gây bức xúc trong dư luận.
TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tin khác

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.
Xem thêm
Hải Phòng: Sở Y tế phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra vụ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thu sai quy định

Hải Phòng: Sở Y tế phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra vụ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thu sai quy định

Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ thông tin việc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng không kiểm dịch tàu xuất, nhập cảnh tại vùng kiểm dịch, không kiểm tra các lượt tàu nhưng vẫn thu phí.
Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng 27/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Chung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động