Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh:

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí, sao không được giải quyết?

Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh, khẳng định: 540 m2 đất phía sau nhà số 285/2 (số cũ: 82/18) Bùi Đình Túy, phường 24, do bà Nguyễn Thị Búp đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Tuy nhiên, xác định ông Hinh lấn chiếm một phần đất của bà Búp, nhưng không xử lí hành vi này của ông Hinh; và khi cấp quyền sử dụng đất ông Hình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thúy Linh, thì cấp thêm chủ quyền sử dụng đất đã lấn chiếm của bà Búp. Gần 30 năm qua, nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp khiếu nại việc bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không được giải quyết!?
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh.

Xác định ông Trần Duy Hinh lấn chiếm đất!

Ngày 20/5/2003, UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số 285/2 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, cho bà Nguyễn Thị Búp; diện tích đất được công nhận là 216,7m2.

So với diện tích đất 540m2 đăng ký kê khai theo Chỉ thị 299/TTg của Chính phủ, phần đất của bà Búp bị mất 323,3 m2. Trong đó: 304,3m2 đất bị UBND quận Bình Thạnh thu hồi để xây dựng cư xá với 10 căn hộ, đến nay vẫn chưa giải quyết việc bồi thường cho bà Búp. Còn lại khoảng 19m2 đất của bà Búp bị các chủ nhà số 66K lấn chiếm là ông, bà: Trần Duy Hinh, Vũ Nguyên Bội Linh, Trần Duy Nghiễm, Vũ Thị Hữu và hiện nay là bà Trần Thị Thúy Linh đang chiếm giữ.

Việc các chủ căn hộ số 66K lấn chiếm đất của bà Búp, được thể hiện qua các đời chủ sử dụng, bằng chứng cứ như sau: Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh thông tin rõ căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, ngoài ra không có phần diện tích đất dôi ra nào khác. Năm 1999, ông Trần Duy Hinh đăng ký kê khai nhà đất tại số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, diện tích khuôn viên là 65,52m2, tức dôi ra 29,88m2 so với diện tích đất của căn nhà 66K mà ông Trần Duy Hinh đã mua. Trong số 29,88m2 đất này, có khoảng 19m2 đất của bà Búp đã bị lấn chiếm.

Khi biết có Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh, bà Búp có bằng chứng chứng minh căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, không có diện tích đất dôi ra. Toàn bộ phần diện tích đất vượt quá diện tích 36,72m2 là phần đất ông Trần Duy Hinh đã lấn chiếm của bà Búp.

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh thông tin rõ căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, ngoài ra không có phần diện tích đất dôi ra nào khác

Tại Công văn số 310/UBND-TNMT ngày 13/2/2015, UBND quận Bình Thạnh đã nhắc lại nội dung Công văn số 348/UBND ngày 1/12/2014 của UBND phường 24 như sau: “Phần diện tích phía sau nhà số 287 Bùi Đình Túy do ông Trần Duy Hình tự cơi nới mở rộng, xây dựng tường bao từ năm 1989 và sử dụng cho đến nay. Phần diện tích này không thuộc phần đất đã giao cho Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Bình Thạnh”. Sự thật này, thể hiện một số cán bộ chính quyền UBND phường 24 và UBND quận Bình Thạnh đã xác nhận ông Trần Duy Hinh có hành vi lấn chiếm đất, bằng việc lợi dụng thời điểm UBND quận Bình Thạnh thu hồi đất xây dựng cư xá để lấn chiếm đất của bà Búp. Tuy nhiên, không hiểu sao đến nay hành vi ông Hinh lấn chiếm đất của bà Búp vẫn không bị xử lí (?!) Và đây chính là tình tiết mới của vụ việc!

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 1
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 2, Công văn số 310/UBND-TNMT ngày 13/02/2015, UBND quận Bình Thạnh.

Có dấu hiệu "tiếp tay" lấn chiếm quyền sử dụng đất của bà Búp?

Sau khi nhận chuyển nhượng đất của ông Hinh, bà Trần Thị Thúy Linh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 50,9m2. Tuy nhiên, từ diện tích đất này, thể hiện có lấn chiếm trên giấy tờ 14,18m2 (50,9 - 36,72) đất so với diện tích đất ban đầu của căn hộ số 66K (36,72m2 đã có giấy chủ quyền sử dụng đất cấp cho ông Hinh). Trong khi thực tế, bà Linh hiện đang sử dụng thêm khoảng 19m2 đất so với diện tích 36,72m2 đất nói trên.

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho căn hộ số 66K của bà Linh, có thể hiện việc bà Búp không ký giáp ranh theo yêu cầu của bà Linh. Lí do: Bà Búp khẳng định với bà Linh về việc căn hộ của bà đang bị lấn chiếm đất (theo Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh).

Nhưng ngày 9/12/2005, bà Linh lập giấy cam kết nội dung: “Chủ nhà số 82/18 Bùi Đình Túy phường 24 quận Bình Thạnh đi vắng lâu ngày nên không nhờ ký cam kết giáp ranh đất được, bà Linh cam kết nhà đất không có tranh chấp”. Cam kết này là không đúng thực tế! Bởi trước đó, kể từ ngày 30/11/2005 (ngày Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh phát hành Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005), là đã thể hiện có phát sinh tranh chấp đối với phần đất này. Việc UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05973 ngàỵ 5/6/2006 đối với phần đất tại số 66K cho bà Trần Thị Thúy Linh, trong đó công nhận luôn cả phần diện tích đất ông Hinh lấn chiếm của bà Búp, thể hiện dấu hiệu "tiếp tay" việc lấn chiếm quyền sử dụng đất của bà Búp?

“Quên” giải quyết đơn tố cáo?!

Ngày 4/3/2016, tại trụ sở Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, số 13 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, các ông gồm: Phan Thanh Minh: Thanh tra viên, Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn và Sử Văn Nha, Thanh tra viên, Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn, tiếp xúc làm việc với bà Nguyễn Thị Búp.

Nội dung làm việc: Theo nội dung Thư mời số 178/TM-TTTP-P5 ngày 29/2/2016 của Thanh tra thành phố (liên quan đến đơn đề ngày 6/1/2016 của bà Búp). Tại buổi làm việc với Thanh tra thành phố, bà Búp trình bày: Phần đất phía sau tại địa chỉ số 287 (số cũ 66K) Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, thuộc phần đất của 2 lô 474 và 479 tờ 1 phường 9 cũ (nay là phường 24) do nhiều người đăng ký theo Chi thị 299. Trong đó bà Nguyễn Thị Cầu (mẹ bà Búp) đăng ký 320m2, bà Búp đăng ký 540m2 (trước đây có phần đất thổ cư và đất thổ mộ, sau này Nhà nước giải tỏa phần đất mộ và xây dựng 2 cư xá).

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Thư mời số 178/TM-TTTP-P5 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Thanh tra thành phố

Theo văn bản số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà quận Bình Thạnh (nay là Công ty phát triển nhà quận Bình Thạnh) gửi Phòng TN&MT quận Bình Thạnh, ông Trần Duy Hinh ký hợp đồng với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà quận Bình Thạnh mua một căn hộ hộ liền kề với diện tích đất 36,72m2 (diện tích xây dựng) và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 61/CNSHCN ngày 10/9/1991. Sau đó, ông Hinh tặng cho căn nhà trên cho ông Trần Duy Nghiễm và bà Vũ Thị Hữu (Hợp đồng tặng cho số 50639/HĐ-TCN ngày 20/02/2001 tại Phòng Công chứng số 1); và ông Nghiễm và bà Hữu bán căn nhà này lại cho bà Trần Thị Thúy Linh (theo hợp đồng mua bán số 12964/HĐ-MBN ngày 20/2/2001 ký tại Phòng Công chứng số 1), và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H05973 ngày 5/6/2006 vởi diện tích đất 50,9m2. Như vậy phần diện tích đất chênh lệch là 14,18m2 chồng lấn lên phần diện tích đất do bà Búp đã đăng ký kê khai tại UBND phường 24, quận Bình Thạnh.

Tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Búp khẳng định, đơn đề ngày 6/1/2016, do bà Nguyễn Thị Búp viết đơn và ký tên gửi Chủ tịch UBND thành phố, tố cáo ông Mai Xuân Bảy, Phó Chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thanh có hành vi ký tờ đăng ký nhà – đất cho ông Trần Duy Hinh ngày 13/9/1999 là không đúng diện tích đất theo hợp đồng mua bán với Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà quận Bình Thạnh, vì có chồng lấn lên ranh đất của bà Búp diện tích 14,18m2 đã đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Chính phủ; và tố cáo UBND phường 24, quận Bình Thạnh ký xác nhận cam kết cho bà Trần Thị Thúy Linh là ranh đất không có tranh chấp để trình UBND quận Bình Thanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà Linh.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, đã được đọc cho bà Búp và những người tham dự nghe và đồng ý ký tên xác nhận nội dung biên bản làm việc.

Như vậy, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận bà Búp có đơn tố cáo đối với: Ông Mai Xuân Bảy, Phó Chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thạnh và UBND phường 24, quận Bình Thạnh. Thế nhưng thật bất ngờ, tính đến nay đã tròn 5 năm (kể từ ngày 4/3/2016), Thanh tra TP Hồ Chí Minh chưa có kết luận về 2 nội dung tố cáo này; và bà Búp chưa được nhận kết luận nội dung đơn tố cáo này của bà. Trong khi Thanh tra TP Hồ Chí Minh biết rất rõ pháp luật về Thanh tra và pháp luật về Tố cáo có quy định phải ban hành kết luận về giải quyết đơn tố của bà Búp! Chẳng lẽ Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh lại “quên” giải quyết đơn tố cáo?!

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 1
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Biên bản làm việc ngày 4/3/2016, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận bà Búp có đơn tố cáo đối với ông Mai Xuân Bảy, Phó chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thnh và Ủy ban nhân dân phường 24, quận Bình Thạnh.

Bức xúc, kiến nghị của người cao tuổi!

Nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp trao đổi với phóng viên: Vì đi đấu tranh đòi lại lẽ công bằng, mong được lấy lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng của gia đình, mà tôi bị một số kẻ xấu tung tin bôi nhọ danh dự, uy tín của cá nhân và gia đình. Họ cho rằng tôi là kẻ gây rối, làm mất đoàn kết, … Trong khi, căn cứ hồ sơ thể hiện một số cán bộ có thẩm quyền của chính quyền phường, quận và thậm chí cả Thành phố biết rõ những người làm cho gia đình tôi đang bị mất quyền sử dụng khoảng 19m2 đất, nhưng lại không có bất kì một biện pháp nào để xử lí theo quy định của pháp luật.

Qua diễn đàn ngôn luận của người cao tuổi, tôi yêu cầu Quý cơ quan xem xét và giải quyết cho tôi các vấn đề sau:

-Yêu cầu UBND quận Bình Thạnh xem xét, giải quyết hoàn trả cho tôi phần đất diện tích 304,3m2 đất mà UBND quận Bình Thạnh đã thu hồi của tôi từ năm 1988 để xây dựng cư xá nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết việc bồi thường cho tôi. Trong trường hợp không thể hoàn trả bằng hiện vật, yêu cầu UBND quận Bình Thạnh bồi thường cho tôi bằng tiền theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán.

-Yêu cầu UBND quận Bình Thạnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05973 cấp ngày 5/6/2006, cho bà Trần Thị Thúy Linh đối với phần đất tại số 66K (số mới 287) Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh do UBND quận Bình Thạnh đã công nhận sai diện tích, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi để trả lại khoảng 19m2 mà bà Trần Thị Thúy Linh đang chiếm giữ của tôi.

Từ sự việc trên, dư luận có quyền đặt vấn đề: Sao chưa giải quyết, kết luận những nội dung đơn tố cáo trên đây của bà Nguyễn Thị Búp(?). Đồng thời cho thấy có nhiều dấu hiệu thể hiện nỗi oan mất chủ quyền sử dụng đất của công dân cao tuổi, nhà giáo Nguyễn Thị Búp, sao chưa được giải quyết?

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ông Phạm Văn Mình, có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong đánh giá tài liệu chứng cứ vụ án, dẫn đến phán quyết ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) xử lý tài sản thế chấp của họ có dấu hiệu trái pháp luật.
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 308743 ngày 10/12/2015, do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp). Tuy nhiên có khoảng 5.000m2 đất hợp pháp của bà Tương, đang bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) xâm hại.
Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về hình thức góp vốn và chia lợi nhuận rất “khủng” của Công ty CP Thương mại CDP Toàn Cầu (CDP Toàn Cầu), địa chỉ phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Trí ra TAND TP Thủ Đức để yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vụ án đang được giải quyết, thì có nhiều dấu hiệu làm trái về chuyển dịch tài sản đang bị Tòa án ngăn chặn.

Tin khác

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?
Tạp chí Người cao tuổi số 57 (2417) ngày 9/4/2019, đăng bài: “Phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Tại sao không trả lại quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân?” và ngày 20/5/2019, đăng bài: “Sao chưa giải quyết nội dung Tạp chí Người cao tuổi phản ánh?”. Tuy nhiên, hành trình đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Ân, đến nay vẫn chưa dừng lại …

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường
Tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: “Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (Dự án-PV) được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong Dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng”. Nhưng, chỉ đạo này không được các cơ quan có liên quan thực hiện, buộc các hộ dân phải làm đơn khiếu nại, tố cáo.

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu
Một gói thầu có giá trị hơn 7,5 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức mời thầu đã đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Và duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ 0,6% so với tổng mức đầu tư!?

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm
Bà Giang Lệ Phưong, chủ sử dụng đất đang tranh chấp tại ấp 6 Bãi Khem, xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc); địa chỉ 101 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đơn phản ánh dấu hiệu làm trái và không đúng chỉ đạo của cấp trên.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động