Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh:

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí, sao không được giải quyết?

Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh, khẳng định: 540 m2 đất phía sau nhà số 285/2 (số cũ: 82/18) Bùi Đình Túy, phường 24, do bà Nguyễn Thị Búp đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Tuy nhiên, xác định ông Hinh lấn chiếm một phần đất của bà Búp, nhưng không xử lí hành vi này của ông Hinh; và khi cấp quyền sử dụng đất ông Hình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thúy Linh, thì cấp thêm chủ quyền sử dụng đất đã lấn chiếm của bà Búp. Gần 30 năm qua, nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp khiếu nại việc bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không được giải quyết!?
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh.

Xác định ông Trần Duy Hinh lấn chiếm đất!

Ngày 20/5/2003, UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số 285/2 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, cho bà Nguyễn Thị Búp; diện tích đất được công nhận là 216,7m2.

So với diện tích đất 540m2 đăng ký kê khai theo Chỉ thị 299/TTg của Chính phủ, phần đất của bà Búp bị mất 323,3 m2. Trong đó: 304,3m2 đất bị UBND quận Bình Thạnh thu hồi để xây dựng cư xá với 10 căn hộ, đến nay vẫn chưa giải quyết việc bồi thường cho bà Búp. Còn lại khoảng 19m2 đất của bà Búp bị các chủ nhà số 66K lấn chiếm là ông, bà: Trần Duy Hinh, Vũ Nguyên Bội Linh, Trần Duy Nghiễm, Vũ Thị Hữu và hiện nay là bà Trần Thị Thúy Linh đang chiếm giữ.

Việc các chủ căn hộ số 66K lấn chiếm đất của bà Búp, được thể hiện qua các đời chủ sử dụng, bằng chứng cứ như sau: Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh thông tin rõ căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, ngoài ra không có phần diện tích đất dôi ra nào khác. Năm 1999, ông Trần Duy Hinh đăng ký kê khai nhà đất tại số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, diện tích khuôn viên là 65,52m2, tức dôi ra 29,88m2 so với diện tích đất của căn nhà 66K mà ông Trần Duy Hinh đã mua. Trong số 29,88m2 đất này, có khoảng 19m2 đất của bà Búp đã bị lấn chiếm.

Khi biết có Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh, bà Búp có bằng chứng chứng minh căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, không có diện tích đất dôi ra. Toàn bộ phần diện tích đất vượt quá diện tích 36,72m2 là phần đất ông Trần Duy Hinh đã lấn chiếm của bà Búp.

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh thông tin rõ căn hộ số 66K Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chỉ có diện tích đất là 36,72m2, ngoài ra không có phần diện tích đất dôi ra nào khác

Tại Công văn số 310/UBND-TNMT ngày 13/2/2015, UBND quận Bình Thạnh đã nhắc lại nội dung Công văn số 348/UBND ngày 1/12/2014 của UBND phường 24 như sau: “Phần diện tích phía sau nhà số 287 Bùi Đình Túy do ông Trần Duy Hình tự cơi nới mở rộng, xây dựng tường bao từ năm 1989 và sử dụng cho đến nay. Phần diện tích này không thuộc phần đất đã giao cho Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Bình Thạnh”. Sự thật này, thể hiện một số cán bộ chính quyền UBND phường 24 và UBND quận Bình Thạnh đã xác nhận ông Trần Duy Hinh có hành vi lấn chiếm đất, bằng việc lợi dụng thời điểm UBND quận Bình Thạnh thu hồi đất xây dựng cư xá để lấn chiếm đất của bà Búp. Tuy nhiên, không hiểu sao đến nay hành vi ông Hinh lấn chiếm đất của bà Búp vẫn không bị xử lí (?!) Và đây chính là tình tiết mới của vụ việc!

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 1
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 2, Công văn số 310/UBND-TNMT ngày 13/02/2015, UBND quận Bình Thạnh.

Có dấu hiệu "tiếp tay" lấn chiếm quyền sử dụng đất của bà Búp?

Sau khi nhận chuyển nhượng đất của ông Hinh, bà Trần Thị Thúy Linh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 50,9m2. Tuy nhiên, từ diện tích đất này, thể hiện có lấn chiếm trên giấy tờ 14,18m2 (50,9 - 36,72) đất so với diện tích đất ban đầu của căn hộ số 66K (36,72m2 đã có giấy chủ quyền sử dụng đất cấp cho ông Hinh). Trong khi thực tế, bà Linh hiện đang sử dụng thêm khoảng 19m2 đất so với diện tích 36,72m2 đất nói trên.

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho căn hộ số 66K của bà Linh, có thể hiện việc bà Búp không ký giáp ranh theo yêu cầu của bà Linh. Lí do: Bà Búp khẳng định với bà Linh về việc căn hộ của bà đang bị lấn chiếm đất (theo Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh).

Nhưng ngày 9/12/2005, bà Linh lập giấy cam kết nội dung: “Chủ nhà số 82/18 Bùi Đình Túy phường 24 quận Bình Thạnh đi vắng lâu ngày nên không nhờ ký cam kết giáp ranh đất được, bà Linh cam kết nhà đất không có tranh chấp”. Cam kết này là không đúng thực tế! Bởi trước đó, kể từ ngày 30/11/2005 (ngày Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh phát hành Công văn số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005), là đã thể hiện có phát sinh tranh chấp đối với phần đất này. Việc UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05973 ngàỵ 5/6/2006 đối với phần đất tại số 66K cho bà Trần Thị Thúy Linh, trong đó công nhận luôn cả phần diện tích đất ông Hinh lấn chiếm của bà Búp, thể hiện dấu hiệu "tiếp tay" việc lấn chiếm quyền sử dụng đất của bà Búp?

“Quên” giải quyết đơn tố cáo?!

Ngày 4/3/2016, tại trụ sở Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, số 13 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, các ông gồm: Phan Thanh Minh: Thanh tra viên, Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn và Sử Văn Nha, Thanh tra viên, Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn, tiếp xúc làm việc với bà Nguyễn Thị Búp.

Nội dung làm việc: Theo nội dung Thư mời số 178/TM-TTTP-P5 ngày 29/2/2016 của Thanh tra thành phố (liên quan đến đơn đề ngày 6/1/2016 của bà Búp). Tại buổi làm việc với Thanh tra thành phố, bà Búp trình bày: Phần đất phía sau tại địa chỉ số 287 (số cũ 66K) Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, thuộc phần đất của 2 lô 474 và 479 tờ 1 phường 9 cũ (nay là phường 24) do nhiều người đăng ký theo Chi thị 299. Trong đó bà Nguyễn Thị Cầu (mẹ bà Búp) đăng ký 320m2, bà Búp đăng ký 540m2 (trước đây có phần đất thổ cư và đất thổ mộ, sau này Nhà nước giải tỏa phần đất mộ và xây dựng 2 cư xá).

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Thư mời số 178/TM-TTTP-P5 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Thanh tra thành phố

Theo văn bản số 762/PTN/KH.CV ngày 30/11/2005 của Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà quận Bình Thạnh (nay là Công ty phát triển nhà quận Bình Thạnh) gửi Phòng TN&MT quận Bình Thạnh, ông Trần Duy Hinh ký hợp đồng với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà quận Bình Thạnh mua một căn hộ hộ liền kề với diện tích đất 36,72m2 (diện tích xây dựng) và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 61/CNSHCN ngày 10/9/1991. Sau đó, ông Hinh tặng cho căn nhà trên cho ông Trần Duy Nghiễm và bà Vũ Thị Hữu (Hợp đồng tặng cho số 50639/HĐ-TCN ngày 20/02/2001 tại Phòng Công chứng số 1); và ông Nghiễm và bà Hữu bán căn nhà này lại cho bà Trần Thị Thúy Linh (theo hợp đồng mua bán số 12964/HĐ-MBN ngày 20/2/2001 ký tại Phòng Công chứng số 1), và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H05973 ngày 5/6/2006 vởi diện tích đất 50,9m2. Như vậy phần diện tích đất chênh lệch là 14,18m2 chồng lấn lên phần diện tích đất do bà Búp đã đăng ký kê khai tại UBND phường 24, quận Bình Thạnh.

Tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Búp khẳng định, đơn đề ngày 6/1/2016, do bà Nguyễn Thị Búp viết đơn và ký tên gửi Chủ tịch UBND thành phố, tố cáo ông Mai Xuân Bảy, Phó Chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thanh có hành vi ký tờ đăng ký nhà – đất cho ông Trần Duy Hinh ngày 13/9/1999 là không đúng diện tích đất theo hợp đồng mua bán với Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà quận Bình Thạnh, vì có chồng lấn lên ranh đất của bà Búp diện tích 14,18m2 đã đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Chính phủ; và tố cáo UBND phường 24, quận Bình Thạnh ký xác nhận cam kết cho bà Trần Thị Thúy Linh là ranh đất không có tranh chấp để trình UBND quận Bình Thanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà Linh.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, đã được đọc cho bà Búp và những người tham dự nghe và đồng ý ký tên xác nhận nội dung biên bản làm việc.

Như vậy, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận bà Búp có đơn tố cáo đối với: Ông Mai Xuân Bảy, Phó Chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thạnh và UBND phường 24, quận Bình Thạnh. Thế nhưng thật bất ngờ, tính đến nay đã tròn 5 năm (kể từ ngày 4/3/2016), Thanh tra TP Hồ Chí Minh chưa có kết luận về 2 nội dung tố cáo này; và bà Búp chưa được nhận kết luận nội dung đơn tố cáo này của bà. Trong khi Thanh tra TP Hồ Chí Minh biết rất rõ pháp luật về Thanh tra và pháp luật về Tố cáo có quy định phải ban hành kết luận về giải quyết đơn tố của bà Búp! Chẳng lẽ Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh lại “quên” giải quyết đơn tố cáo?!

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Trang 1
Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?

Biên bản làm việc ngày 4/3/2016, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận bà Búp có đơn tố cáo đối với ông Mai Xuân Bảy, Phó chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thnh và Ủy ban nhân dân phường 24, quận Bình Thạnh.

Bức xúc, kiến nghị của người cao tuổi!

Nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp trao đổi với phóng viên: Vì đi đấu tranh đòi lại lẽ công bằng, mong được lấy lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng của gia đình, mà tôi bị một số kẻ xấu tung tin bôi nhọ danh dự, uy tín của cá nhân và gia đình. Họ cho rằng tôi là kẻ gây rối, làm mất đoàn kết, … Trong khi, căn cứ hồ sơ thể hiện một số cán bộ có thẩm quyền của chính quyền phường, quận và thậm chí cả Thành phố biết rõ những người làm cho gia đình tôi đang bị mất quyền sử dụng khoảng 19m2 đất, nhưng lại không có bất kì một biện pháp nào để xử lí theo quy định của pháp luật.

Qua diễn đàn ngôn luận của người cao tuổi, tôi yêu cầu Quý cơ quan xem xét và giải quyết cho tôi các vấn đề sau:

-Yêu cầu UBND quận Bình Thạnh xem xét, giải quyết hoàn trả cho tôi phần đất diện tích 304,3m2 đất mà UBND quận Bình Thạnh đã thu hồi của tôi từ năm 1988 để xây dựng cư xá nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết việc bồi thường cho tôi. Trong trường hợp không thể hoàn trả bằng hiện vật, yêu cầu UBND quận Bình Thạnh bồi thường cho tôi bằng tiền theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán.

-Yêu cầu UBND quận Bình Thạnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05973 cấp ngày 5/6/2006, cho bà Trần Thị Thúy Linh đối với phần đất tại số 66K (số mới 287) Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh do UBND quận Bình Thạnh đã công nhận sai diện tích, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi để trả lại khoảng 19m2 mà bà Trần Thị Thúy Linh đang chiếm giữ của tôi.

Từ sự việc trên, dư luận có quyền đặt vấn đề: Sao chưa giải quyết, kết luận những nội dung đơn tố cáo trên đây của bà Nguyễn Thị Búp(?). Đồng thời cho thấy có nhiều dấu hiệu thể hiện nỗi oan mất chủ quyền sử dụng đất của công dân cao tuổi, nhà giáo Nguyễn Thị Búp, sao chưa được giải quyết?

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).
Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…
Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?
Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Tin khác

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?
Cụ Lê Thị Đào, thân nhân liệt sĩ đã bị bà Lê Thị Mai Nhung và ông Nguyễn Văn Hưng mạo danh là luật sư giúp làm sổ đỏ, để lừa chiếm đoạt toàn bộ 432,6m2 đất thừa kế của cụ. Cụ Đào đã có đơn khởi kiện, nhưng không hiểu sao TAND quận Long Biên cố tình "ngâm" quá thời hiệu không đưa ra xét xử?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí, sao không được giải quyết?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh, khẳng định: 540 m2 đất phía sau nhà số 285/2 (số cũ: 82/18) Bùi Đình Túy, phường 24, do bà Nguyễn Thị Búp đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Tuy nhiên, xác định ông Hinh lấn chiếm một phần đất của bà Búp, nhưng không xử lí hành vi này của ông Hinh; và khi cấp quyền sử dụng đất ông Hình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thúy Linh, thì cấp thêm chủ quyền sử dụng đất đã lấn chiếm của bà Búp. Gần 30 năm qua, nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp khiếu nại việc bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không được giải quyết!?

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!
Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp bị đẩy giá cao so với thị trường và có dấu hiệu “lợi ích nhóm”...

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online nhận được đơn bà Huỳnh Thị Chẩn, sinh năm 1954, thuộc diện hộ nghèo, hiện bán vé số dạo kiếm sống, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phản ánh: Quyền sử dụng đất hợp pháp của bà đang bị xâm hại; mặc dù UBND huyện đã có quyết định giải quyết, nhưng các cơ quan được giao thực thi lại đùn đẩy, né tránh ...
Xem thêm
Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Ngày 10.4, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỉ đồng vừa diễn ra, công an ...
Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Liên quan đến việc một bệnh nhân tố Bác sỹ tại Bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung. Khiến sức khỏe của bệnh nhân ...
Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an phá các chiêu trò của một tổ chức phản động lưu vong có ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động