Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang:

Người cao tuổi đề nghị xác minh làm rõ Sổ đỏ có dấu hiệu khuất tất

Bất ngờ, ông Lê Văn Ba, 72 tuổi, được đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) ngày 26/8/2022 có sơ đồ thể hiện có tiếp giáp hẻm công cộng (TAND huyện Gò Công Đông cung cấp chứng cứ của bị đơn - Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng).

Trong khi hồ sơ thể hiện, các thửa đất trong sổ đỏ của hộ gia đình ông Lê Văn Ba không giáp ranh với đường đi công cộng; không có quyết định thu hồi đất, điều chỉnh ranh giới đất; và Sổ đỏ là của hộ gia đình. Những bất cập từ sổ đỏ này là cơ sở để ông Ba yêu cầu làm sáng tỏ…

Ông Lê Văn Ba cho biết, các thửa đất trong Sổ đỏ của gia đình ông không giáp ranh với đường đi công cộng (không có hẻm). Điều này thể hiện, như sau:

Ngày 23/3/2001, UBND huyện Gò Công Đông cấp cho ông Lê Văn Ba (đại diện hộ gia đình) Sổ đỏ gồm 10.010m2 đất góp nhiều thửa cùng tờ bản đồ số 2, trong đó có thửa số 196 diện tích 2.280m2 đất thổ cư và cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Đôi Ma, xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông.

Trích lục hồ sơ địa chính số: 747 ngày 8/12/2010 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang) cung cấp cho ông Ba, có nội dung: Theo sổ địa chính của UBND xã Vàm Láng, được UBND xã công nhận ngày 8/1/2001 do cụ Võ Thị Lẹ (mẹ ông Ba) đứng tên tại ấp Đôi Ma 2: Thửa 196, tờ bản đồ số 2, diện tích 2.220m2, mục đích sử dụng: TLN. Xác định tứ cận: Thửa 196, tờ bản đồ số 2 có các thửa tứ cận (giáp các thửa tứ cận) không có giáp ranh với đường đi công cộng; trong đó: hướng Đông: giáp Thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; hướng Nam: giáp Thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành.

Người cao tuổi đề nghị xác minh làm rõ Sổ đỏ có dấu hiệu khuất tất
“Trích lục hồ sơ địa chính” ngày 8/12/2010 của Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, gửi ông Lê Văn Ba.

Cho tới nay, không có quyết định của cơ quan thẩm quyền về thu hồi đất, điều chỉnh ranh giới đất thuộc Sổ đỏ của hộ gia đình ông Ba nên tứ cận của thửa 196, tờ bản đồ số 2 không có giáp ranh với đường đi công cộng (không có hẻm)

Sổ đỏ của hộ gia đình ông Lê Văn Ba có biến động tách thửa, nhưng không có biến động về ranh giới đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Gò Công Đông, (Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Tiền Giang, có Văn bản số: 1686/CNVPĐKÐÐ ngày 7/11/2023, nội dung: Hồ sơ cấp đổi theo dự án VLAP của hộ ông Lê Văn Ba, sinh năm 1952, Chứng minh Nhân dân số 310086547, địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, thửa đất số 126, tờ bản đồ số 35, diện tích 2.305,2m2, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) số CH00012 ngày 19/9/2013 do UBND huyện Gò Công Đông cấp cho hộ ông Lê Văn Ba. Đính kèm bản sao hồ sơ.

Hồ sơ biến động năm 2022 của hộ ông Ba đối với thửa đất 126 về việc thực hiện tách thửa tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Xuân, sinh năm 1979. (Đính kèm bản sao hồ sơ). Đất tọa lạc: Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Có thể thấy, Sổ đỏ của hộ gia đình ông Lê Văn Ba có biến động về tách thửa (tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái là Lê Thị Xuân) đối với phần đất nằm trong khuôn viên thửa đất số 126, tờ bản đồ số 35, diện tích 2305,2m2, nhưng không có biến động về ranh giới sơ đồ Sổ đỏ của hộ gia đình ông Lê Văn Ba, trong đó có thửa số 196 nói trên.

Không có quyết định của cơ quan thẩm quyền thu hồi đất, điều chỉnh tứ cận thửa đất số 196 trong Sổ đỏ của hộ gia đình ông Lê Văn Ba

Sổ đỏ ngày 23/3/2001 của hộ gia đình ông Lê Văn Ba có 10.010m2 đất (gồm nhiều thửa) cùng tờ bản đồ số 2, trong đó thửa số 196, tờ bản đồ số 2, diện tích 2.280m2 đất thổ và cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Đôi Ma, xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông. Đất này có nguồn gốc do cụ Võ Thị Lẹ (mẹ ông Ba) đứng tên (Sổ địa chính của xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông được UBND xã Vàm Láng công nhận ngày 8/1/2001); và tứ cận thửa 196, tờ bản đồ số 2 không có giáp ranh với đường đi công cộng, trong đó: hướng Đông: giáp Thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; hướng Nam: giáp Thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành.

Thực tế đến nay, không có quyết định của cơ quan thẩm quyền về thu hồi đất, điều chỉnh ranh giới đất thuộc Sổ đỏ ngày 23/3/2001 của hộ gia đình ông Lê Văn Ba.

Biên bản đối thoại ngày 20/2/2004 tại TAND huyện Gò Công Đông.
Biên bản đối thoại ngày 20/2/2004 tại TAND huyện Gò Công Đông.

Dấu hiệu thực hiện chưa đúng chức năng?

Theo ông Lê văn Ba, bà Nguyễn Thị Thu, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng biết rõ những nội dung sau:

- Không có quy định nào lấy kết quả đo đạc thực hiện theo Dự án VLAP để thay thế quyết định của cơ quan thẩm quyền về việc thu hồi đất, điều chỉnh tứ cận thửa đất số 196 của hộ gia đình ông Ba; và bà Thu cũng biết ở trang 4 Sổ đỏ ngày 23/3/2001 của hộ gia đình ông Lê Văn Ba, không có nội dung nào điều chỉnh tứ cận thửa đất số 196;

- UBND thị trấn Vàm Láng chỉ có thẩm quyền tổ chức hòa giải khi có tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 196 đã có giấy chứng nhận hợp pháp; và hòa giải này không thành, thì giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án;

Sổ đỏ cấp ngày 19/9/2013 cho Hộ gia đình ông Lê Văn Ba.
Sổ đỏ cấp ngày 19/9/2013 cho Hộ gia đình ông Lê Văn Ba.

- Theo sổ địa chính của UBND xã Vàm Láng, ngày 8/1/2001 công nhận cụ Võ Thị Lẹ (mẹ ông Ba) đứng tên thửa đất số 196 có giáp các thửa đất tứ cận, trong đó: hướng Đông: giáp thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; hướng Nam: giáp thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành.

- Theo “Trích lục hồ sơ địa chính” ngày 8/12/2010 của Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang, gửi ông Ba, ghi rõ: tứ cận thửa 196, tờ bản đồ số 2 không có giáp ranh với đường đi công cộng, trong đó: hướng Đông: giáp Thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; hướng Nam: giáp Thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành. Tứ cận thửa đất số 196 không có giáp ranh với đường đi công cộng. Nhưng, khi nhận đơn yêu cầu hòa giải của ông Ba, bà Thu viện dẫn kết quả đo đạc của đơn vị đo đạc thực hiện theo Dự án VLAP trên địa bàn thị trấn Vàm Láng vào tháng 8/2012, để cho rằng phía Đông thửa đất số 196 trong “Sổ đỏ” ngày 23/3/2001 của hộ gia đình ông Lê Văn Ba, có giáp ranh với đường đi công cộng.

Theo Biên bản đối thoại ngày 20/2/2024, tại trụ sở TAND huyện Gò Công Đông, người bị kiện, ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng trình bày:

“Tôi khẳng định, tôi là Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng không có hành vi đồng thuận nào xâm hại đến quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Ba. Hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) mà ông Ba cung cấp cho Tòa án là bản photo để khởi kiện tôi là chưa đủ cơ sở pháp lí; Giấy chứng nhận hiện nay ông Lê Văn Ba là thửa đất số 552 tờ bản đồ số 35 địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26/8/2022: phía Nam và phía Đông là có tiếp giáp hẻm công cộng, nên đề nghị Tòa án thực hiện theo Giấy chứng nhận được cấp cho ông Lê Văn Ba; đồng thời xác định phạm vi tiếp giáp quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Ba và đường đi công cộng. Đối với yêu cầu thứ hai của ông Lê Văn Ba thì khi nào có các tổ chức cá nhân xâm phạm quyền sử dụng đất của ông thì ông gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đề nghị ông cung cấp rõ thông tin bảo vệ thửa đất nào?”

Người cao tuổi đề nghị xác minh làm rõ Sổ đỏ có dấu hiệu khuất tất
Sổ đổ cấp ngày 26/8/2022 cho ông Lê Văn Ba.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ, cho thấy, ông Toàn biết thửa đất số 552 tờ bản đồ số 35 địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng có nguồn gốc là thửa đất số 126, tờ bản đồ số 35; và thửa đất số 126, tờ bản đồ số 35, có nguồn gốc là thửa đất số 196 nói trên. Mặt khác, ông Toàn cũng biết, tứ cận của các thửa đất này, đến nay không có quyết định nào của cơ quan thẩm quyền điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Vì Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang có “Trích lục hồ sơ địa chính” ngày 8/12/2010 gửi ông Ba, xác định tứ cận thửa 196, tờ bản đồ số 2 không có giáp ranh với đường đi công cộng, trong đó: Hướng Đông: giáp thửa số 1328 và giáp thửa số 195, tên sử dụng: Lý Văn Trèo; Hướng Nam: giáp thửa số 181, tên sử dụng: Nguyễn Thị Cư; và giáp thửa số 186, tên sử dụng: Nguyễn Văn Dành.

Có thể thấy, nội dung nói trên, thể hiện mâu thuẫn với giấy chứng nhận hiện đứng tên ông Lê Văn Ba là thửa đất số 552 tờ bản đồ số 35 địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26/8/2022, có sơ đồ thể hiện: phía Nam và phía Đông là có tiếp giáp hẻm công cộng. Tuy nhiên, ông Toàn lại không đặt ra vấn đề yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết kết luận về điều mâu thuẫn này? Trong khi chưa có kết luận giải quyết điều mâu thuẫn, ông Toàn lại có “đề nghị Tòa án thực hiện theo giấy chứng nhận được cấp cho ông Lê Văn Ba”? Liệu đề nghị này của ông Toàn có khách quan?

Nguyện vọng của người cao tuổi

Ông Lê Văn Ba cho biết: “Theo Biên bản đối thoại ngày 20/2/2024, lập tại trụ sở TAND huyện Gò Công Đông, về việc giải quyết Vụ án hành chính thụ lí số: 01/2024/TLST-HC ngày 9/10/2023; Người khởi kiện: ông Lê Văn Ba; Người bị kiện: ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tôi không thay đổi nội dung đơn khởi kiện và không cung cấp thêm chứng cứ, yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án đúng theo quy định pháp luật; yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng chấm dứt hành vi đồng thuận và chỉ đạo thực hiện các hành vi xâm hại quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi thể hiện tại các văn bản do ông Chủ tịch kí hoặc đại diện UBND thị trấn Vàm Láng kí; đồng thời ra văn bản thu hồi hủy bỏ các văn bản này. Chủ tịch UBND thị trấn Vàm Láng phải có biện pháp bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi trong giấy chứng nhận theo thẩm quyền; yêu cầu Tòa án cung cấp cho tôi chứng cứ của người bị kiện đã cung cấp cho Tòa án.

Người cao tuổi đề nghị xác minh làm rõ Sổ đỏ có dấu hiệu khuất tất
Sổ đỏ cấp ngày 23/3/2001 cho hộ ông Lê Văn Ba.

Từ việc giải quyết vụ án hành chính trên, đến ngày 20/2/2024, tôi được biết là tôi có Sổ đỏ thửa đất số 552 tờ bản đồ số 35 địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26/8/2022; sơ đồ trong sổ này thể hiện: phía Nam và phía Đông là có tiếp giáp hẻm công cộng. Tuy nhiên, việc “bỗng dung” tôi được đứng tên quyền sử dụng đất ghi trong Sổ đỏ này là trái với thực tế: Quyền sử dụng đất trong sổ này đang là của hộ gia đình (do tôi đứng tên đại diện). Mặt khác, sơ đồ trong sổ này thể hiện: phía Nam và phía Đông là có tiếp giáp hẻm công cộng, cũng mâu thuẫn với thực tế. Cho đến nay không có quyết định của cơ quan thẩm quyền về việc thu hồi đất, điều chỉnh tứ cận thửa đất số 196 của hộ gia đình (do tôi đứng tên đại diện). Đây là cơ sở để tôi yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết thu hồi, hủy bỏ “sổ đỏ” thửa đất số 552 tờ bản đồ số 35 địa chỉ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng diện tích 1.941,3m2, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26/8/2022”.

Để bảo vệ pháp luật cũng như bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho công dân, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lí kiến nghị của người cao tuổi Lê Văn Ban

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?

Nhiều thông tin bị bỏ sót trong quá trình xác minh?

Viện KSND huyện Thạch Thành cho rằng: Tòa án cấp sơ thẩm (TAND huyện Thạch Thành) có sai sót trong vụ án. Việc áp dụng pháp luật, thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ, cách phân chia di sản thừa kế không phù hợp nên đã kháng nghị lên Tòa cấp tỉnh. Phía Bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho rằng, Bản án số: 05/2024/DS-ST “Tranh chấp di sản thừa kế” ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành đã xâm hại quyền lợi của họ…
Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.
Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.

Tin khác

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân

Viện KSND TP và Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng kiến nghị UBND quận tham mưu để UBND TP Hải Phòng xem xét hỗ trợ cho người dân
Trong tháng 4 vừa qua, tại quận Ngô Quyền và TP Hải Phòng đã diễn ra một số phiên tòa xét xử các vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận có ý kiến, tham mưu với UBND TP Hải Phòng để bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, giúp họ ổn định đời sống…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm
Sáng 15/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và các bị cáo trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Đồng Nai: Truy tố phó giám đốc Công ty Thành Bưởi
Viện KSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lê Dương (SN 1991) Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân

Yêu cầu rà soát, kiểm tra 14 công ty nước sạch thu tiền của dân
Mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép, thế nhưng thời gian vừa qua tại nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa diễn ra tình trạng người dân muốn dùng nước sạch phải đóng khoản tiền từ 4-6 triệu đồng/hộ cho doanh nghiệp. Người dân cho việc thu trên là vô lí và đã khiếu nại đến chính quyền và các cơ quan chức năng...

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Cần xử lí việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin của bạn đọc là người cao tuổi ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà về việc nhiều hộ gia đình xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lí dứt điểm...

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty
Liên quan đến vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân thiệt mạng, mới đây Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông tin về Gói thầu số 8

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV thông tin về Gói thầu số 8
Liên quan đến việc Công ty CP Đại Tam Sơn phản ánh về việc đấu thầu không minh bạch tại Gói thầu số 8 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty, cũng như đời sống công nhân lao động của Công ty Đại Tam Sơn. Mới đây, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đã thông tin với báo chí về vụ việc, cho rằng việc đấu thầu là công khai, minh bạch, đã phản hồi trả lời Công ty Đại Tam Sơn 2 lần bằng văn bản, đồng thời công khai lên trang Wed của công ty...

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung bị tạm giữ

Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung bị tạm giữ
Cựu Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung là 1 trong 4 cầu thủ đang bị tạm giữ để điều tra vụ việc liên quan đến chất cấm.

Bắc Ninh: Xử phạt tiktoker ''vua quạt'' 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện

Bắc Ninh: Xử phạt tiktoker ''vua quạt'' 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện
Ngày 7/5, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Đ.T. (chủ tài khoản tiktok "vua quạt") ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi

Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi
Viện KSND huyện Thạch Thành có văn bản kháng nghị Bản án dân sự sơ thẩm số: 05/2024/DS-ST ngày 22/2/2024 của TAND huyện Thạch Thành, vì cho rằng Bản án trên vi phạm tố tụng trong việc xác định người thừa kế theo pháp luật và xác định sai nghĩa vụ chịu án phí...

Cần xử lí dứt điểm việc xây dựng gây lún nứt nhà của người cao tuổi

Cần xử lí dứt điểm việc xây dựng gây lún nứt nhà của người cao tuổi
Ông Trịnh Tuấn, 61 tuổi, ở phường Phương Canh có đơn gửi tới cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, làm rõ việc vi phạm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn các luật trên, đồng thời, xem xét nguồn cơn dẫn đến sự việc…

Bộ Công an yêu cầu một số địa phương cung cấp tài liệu về các dự án cây xanh

Bộ Công an yêu cầu một số địa phương cung cấp tài liệu về các dự án cây xanh
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã yêu cầu ít nhất 10 tỉnh thành rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị.

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024
Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)

Vì sao Chánh Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố?

Vì sao Chánh Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố?
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Chánh Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng Phạm Bé để điều tra, làm rõ về hành vi "Nhận hối lộ".
Xem thêm
Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Công an đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP. Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.
Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù

Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của 11 bị cáo, và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đại án Việt Á.
Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Bộ Công an tìm các bị hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).
Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Xây mồ mả, làm gì phải ganh đua nhau như thế?

Một ngày cuối năm 2023, tôi có dịp về quê. Khi ra nghĩa trang để thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi vô cùng bất ngờ bởi chỉ sau có mấy năm khu nghĩa trang của xã tôi không chỉ được mở rộng khá nhiều, mà các phần mộ đều được xây dựng to, đẹp khang trang.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được văn bản của Luật sư Nguyễn Công Tá, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khôi Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đơn vị được mời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân là người cao tuổi ở khu tập thể 7B (nay là số 20 Trần Phú), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền kiến nghị về cách làm việc của ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

"Sao nỡ” lấp vịnh Bái Tử Long làm khu đô thị?

Theo phản ánh của Nhân dân trong đó có NCT, cạnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam thuộc địa phận phường Quang Hanh, một doanh nghiệp nhiều tháng nay đang triển khai lấp vịnh Bái Tử Long để xây dựng khu đô thị làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cảnh quan không những của vịnh Bái Tử Long và cả vịnh Hạ Long...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Minh Tân; ông Nguyễn Văn Liêm, 73 tuổi; ông Hoàng Đình Nguyên, 64 tuổi, ở khu phố số 7, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phản ánh về việc không đồng ý giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của UBND TP Yên Bái khi thực hiện dự án xây dựng.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được “Thư cầu cứu” của ông Cao Thế Nhu, 76 tuổi, hội viên Hội NCT, hội viên Hội Cựu chiến binh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng với gần 30 hộ dân trú tại tổ 4, tổ 5 khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, phản ánh về việc đã 4 năm trôi qua người dân nơi đây vô cùng khổ sở và bức xúc khi bị xâm hại về chỗ ở hợp pháp do triển khai Dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 18 (QL18) với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và chỉnh trang đô thị tại phường Quang Hanh.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của cụ Vũ Quang Hỹ, 94 tuổi, ở thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phản ánh: Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 7, có diện tích 640m2, tại thôn Hội, xã Cổ Bi là đất thổ cư do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, ông Can (con cụ Hỹ) đã tự ý kê khai làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi chưa được sự đồng ý của cụ.
Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ  khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Đất giao không đúng thẩm quyền sau năm 2014 được cấp sổ đỏ khi đủ điều kiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất được UBND xã giao năm 2015. Chúng tôi sinh sống trên diện tích đất này cho tới nay, không có tranh chấp. Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, diện tích đất hiện tại gia đình tôi đang sử dụng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)? Hoàng Văn Đồng (76 tuổi, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)
Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn về Luật trợ giúp pháp lý cho NCT và khuyết tật ở Thanh Hóa

Sáng 22/3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý cho NCT, khuyết tật ở Thanh Hóa.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận “Đơn cầu cứu” của ông Nguyễn Quốc Tùng, 62 tuổi, ở phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bà Trương Thị Mộng Thi, 61 tuổi, ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, phản ánh có dấu hiệu làm trái trong việc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn/đưa người Việt Nam sang nước ngoài; dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện và Dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm tại Canada.
Phiên bản di động