Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023:

Người cao tuổi cần được phát huy và chăm sóc đầy đủ

Bài 2: Ngày Quốc tế NCT và Tháng hành động vì NCT ở Việt Nam
Hội thảo về NCT tại một dự án quốc tế tại tỉnh Sơn La
Hội thảo về NCT tại một dự án quốc tế tại tỉnh Sơn La

Sau khi nhận được thông báo của Liên Hợp Quốc, ngày 1/10/1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Võ Chí Công đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng Nghị quyết số 45/106 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lấy ngày 1/10 hằng năm là Ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ năm 1991. Ngày 17/9/1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị số 332 về việc Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế NCT, chỉ rõ các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể cần triển khai Ngày Quốc tế NCT (1/10) hằng năm, trong đó xác định “Ngày Quốc tế NCT (1/10) cần được tổ chức tốt, có sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể Nhân dân, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng”.

Các văn bản của Đảng (Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Báo cáo Chính trị Đại hội X, Đại hội XI; Văn kiện Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, v.v) đều chỉ rõ cần quan tâm xây dựng chính sách, chương trình hành động quốc gia, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho NCT sống vui sống khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ… Hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT (1/10) là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với NCT.

Tiết mục văn nghệ của NCT tỉnh Điện Biên (1)
Tiết mục văn nghệ của NCT tỉnh Điện Biên

Trong cơ cấu tổ chức, Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; các địa phương có Ban Công tác NCT do lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố và cấp quận huyện làm Trưởng ban và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, Hội NCT làm thành viên. Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg (Quyết định 544) lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Hội NCT Việt Nam được chỉ định là Cơ quan Thường trực Tháng hành động vì NCT Việt Nam; thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động để tham mưu, phối hợp, triển khai các nội dung hoạt động và luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Trong đó, Hội NCT các cấp là nòng cốt trong hoạt động, là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của NCT.

Trên cơ sở Quyết định số 544 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, với chủ đề “NCT được phát huy và chăm sóc đầy đủ” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và NCT về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì NCT; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam gửi tới các Bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức thực hiện với những nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, báo cáo kết quả về Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ của NCT TP Hải Phòng (2)
Tiết mục văn nghệ của NCT TP Hải Phòng

Trung ương Hội NCT Việt Nam và Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình cụ thể để xem xét tổ chức hình thức Lễ phát động phù hợp, bảo đảm yêu cầu theo quy định của Chính phủ và địa phương. Hội phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình) kết hợp truyền thông trực quan (như treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng) về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho NCT. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023; những thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang trong thời kì già hóa dân số.

Tuyên truyền, xây dựng chính sách pháp luật tạo điều kiện để NCT được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tiếp tục phát huy vai trò NCT tham gia sản xuất, kinh doanh. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ NCT khởi nghiệp, khen thưởng, khích lệ NCT sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Trương Huy Hợi NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên hướng dẫn công nhân khuyết tật làm việc tại Công ty
Ông Trương Huy Hợi, NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Hưng Yên hướng dẫn công nhân khuyết tật làm việc tại Công ty

Thực hiện Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030; Đề án 1336 của Chính phủ nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn đến năm 2025. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở để hỗ trợ NCT khởi nghiệp; thực hiện tốt Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 theo Quyết định số 1579 ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm, tặng quà và động viên giúp đỡ NCT nghèo, NCT hoàn cảnh khó khăn.

Phát triển và duy trì hoạt động các CLB LTHTGN và các loại hình CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với NCT; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, thể thao của NCT. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhằm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ, 3 chương trình công tác và 2 nhiệm vụ Chính phủ giao.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vấn đề già hóa dân số của một số nước trên thế giới - Khuyến cáo với Việt Nam

Vấn đề già hóa dân số của một số nước trên thế giới - Khuyến cáo với Việt Nam

Chúng ta đang sống trong thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong đó, già hóa dân số là vấn đề chưa từng có, kể từ khi xuất hiện loài người trên trái đất.
Công tác Quy hoạch cán bộ và cán bộ cấp chiến lược

Công tác Quy hoạch cán bộ và cán bộ cấp chiến lược

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ngày 30/11/2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW “Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đến nay, thực hiện nghị quyết này đã được 20 năm...
Từ bài viết của Nguyễn Khuyến suy nghĩ về “giặc nội xâm” xưa và nay

Từ bài viết của Nguyễn Khuyến suy nghĩ về “giặc nội xâm” xưa và nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ hành vi, bản chất, nguyên nhân của tham nhũng, tiêu cực; những tác hại nguy hiểm của thứ “giặc nội xâm”, phá hoại sự nghiệp cách nạng của Đảng và Nhân dân Việt Nam.
Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975

Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975

Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi năm, đến ngày 30/4 cả dân tộc ta được sống lại trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày chiến thắng lịch sử cách đây 49 năm - tinh thần của “một ngày bằng 20 năm”.
Văn hóa nêu gương, một tiêu chuẩn hàng đầu trong công tác nhân sự

Văn hóa nêu gương, một tiêu chuẩn hàng đầu trong công tác nhân sự

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nêu gương là chuẩn mực đạo đức, văn hóa, lẽ sống trong hành động, việc làm và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nổi bật là ở đội ngũ trí thức, gồm: Quan lại, thầy đồ, các bậc cao niên, nho sĩ... Tiêu biểu như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dám dâng sớ đề nghị vua chém những kẻ nịnh thần trong triều với mong muốn được yên dân, xã tắc vững bền. Khi đất nước bị xâm lăng, đô hộ, nhiều người đã nêu gương, đi đầu trong các phong trào yêu nước, dâng hiến trí tuệ, đức tài cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, tiêu biểu như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Châu Trinh...

Tin khác

Phát huy và trọng dụng trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Phát huy và trọng dụng trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Trong thời đại cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là xu hướng già hóa dân số nhanh, thì NCT thực sự là nguồn lực quan trọng, vốn quý của xã hội, góp phần đáng kể vào phát triển bền vững đất nước, hiện thực hóa khát vọng dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tấm lòng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đối với người có công

Tấm lòng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đối với người có công
Nhà tôi ở gần nhà công vụ của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nên biết được rất nhiều người trong khu dân cư đàm đạo về một nữ cán bộ lãnh đạo thật xứng đáng là công bộc của Dân, như lời Bác Hồ từng căn dặn, dạy bảo.

Những nguyên nhân của vấn nạn bạo lực học đường

Những nguyên nhân của vấn nạn bạo lực học đường
Từ vài thập kỉ trở lại đây, bạo lực học đường ở nước ta đang trở thành mối lo ngại của ngành giáo dục, cha mẹ học sinh và toàn xã hội. Nó tác động trực tiếp đến tinh thần, thái độ học tập của học sinh và việc giảng dạy của các thầy, cô giáo.

Dấu ấn thiên nhiên trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ

Dấu ấn thiên nhiên trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ
Văn hóa là thiên nhiên thứ hai do con người sáng tạo, qua quá trình tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội, văn hóa ẩm thực nói riêng là một thực thể sống động, chịu sự tác động và biến đổi qua biến thiên của thời gian trong môi trường xã hội và tự nhiên ấy…

Xây dựng giá trị văn hóa chuẩn mực con người Việt Nam

Xây dựng giá trị văn hóa chuẩn mực con người Việt Nam
Văn hóa là phạm trù thuộc về con người của con người, do con người sáng tạo ra, vì cuộc sống và sự phát triển, hoàn thiện của chính bản thân mình, làm cho con người trở thành Người. Mục tiêu và nội dung cốt lõi quan trọng nhất trong xây dựng văn hóa là xây dựng con người...

Vài suy ngẫm về cải cách tiền lương năm 2024

Vài suy ngẫm về cải cách tiền lương năm 2024
Theo Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ ngày 1/7/2024, lương mới được trả theo vị trí việc làm thay cho mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hành mang lại kì vọng cải thiện đáng kể thu nhập từ lương của đội ngũ cán bộ, công chức, và lực lượng vũ trang; giảm độ chênh lệch giữa thu nhập từ lương với sự biến động giá cả thực tế của thị trường, bảo đảm đời sống của những người hưởng lương từ chính sách. Qua đó góp phần giữ chân người có năng lực, hạn chế tình trạng “chảy máu xám”.

Chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách

Chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách
Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực; khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Đôi điều về “suy thoái” của một số cán bộ, đảng viên hiện nay

Đôi điều về “suy thoái” của một số cán bộ, đảng viên hiện nay
Trong cuộc sống, đâu phải dễ nhận ra biểu hiện cũng như nguyên nhân của sự “suy thoái” ở một cá nhân hay tổ chức nào đó. Sự suy thoái của quần chúng đã là một vấn đề đáng lo ngại, và càng đáng lo ngại hơn nếu đó là sự suy thoái của cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, vấn đề suy thoái của cán bộ, đảng viên hiện nay cần phải tiếp tục được nhìn nhận kĩ lưỡng và chỉnh đốn thường xuyên, nghiêm túc!

Thanh niên Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ

Thanh niên Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam cần khắc ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhằm làm tròn nhiệm vụ cách mạng vẻ vang là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Làm việc và lạc quan khiến tinh thần người già nở hoa

Làm việc và lạc quan khiến tinh thần người già nở hoa
Nhiều công trình nghiên cứu về NCT đã cho lời khuyên đừng để những người già sống biệt lập, mà cần tạo điều kiện để người già được sống trong bầu không khí gia đình hòa thuận hoặc một tập thể quan hệ tốt.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Chi hội và Chi hội trưởng NCT ở Lạng Sơn

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Chi hội và Chi hội trưởng NCT ở Lạng Sơn
Hội NCT tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 48 ngày 24/9/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay đã được 23 năm. Trải qua hơn 2 thập kỉ hoạt động, Hội NCT các cấp trong tỉnh đã không ngừng được xây dựng và phát triển, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” ngày càng nâng cao về chất lượng, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Hạnh phúc cho mọi người”

“Hạnh phúc cho mọi người”
Hưởng ứng chương trình của Liên Hợp Quốc và thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm”.

Đảng ta lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Đảng ta lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu
Tháng 6/2012, Liên Hợp Quốc có nghị quyết chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Sau đó, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân...

Xu thế già hóa, đặc điểm ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách

Xu thế già hóa, đặc điểm ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách
Các khái niệm “Người cao tuổi” (NCT) hay “Già hóa”, “Dân số già”, “Dân số siêu già” chỉ mang tính tương đối, chứ không có tính “chính xác toán học”. Chẳng hạn, Liên Hợp Quốc và nhiều nước phát triển thường lấy tiêu chuẩn là từ 65 tuổi trở lên còn Luật NCT Việt Nam (2009) quy định những người từ đủ 60 tuổi trở lên là NCT, (bài viết sử dụng tiêu chuẩn này).

Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã phát triển và làm sáng tỏ hơn con đường giải phóng phụ nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động