Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Giấy xin chứng nhận sở hữu đất của bà Ngô Thị Đồng

Nguồn gốc đất và khiếu nại

Ông Nguyễn Tiến Hùng, đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Mệnh, cho biết: Năm 1930, cụ Nguyễn Văn Chánh (ông Barthélemy) và cụ Nguyễn Thị Hội, mua của cụ Hóe khoảng 30 ha đất (Tờ tuyệt mãi do chính quyền chế độ cũ thị thực ngày 27/1/1959). Khi qua đời, cụ Chánh và cụ Hội không lập di chúc để định đoạt di sản. Người con trai còn lại là ông Nguyễn Văn Tý (ông nội ông Hùng) được hưởng thừa kế toàn bộ đất đai gia tộc. Thời điểm đó, ông Tý lập gia đình với bà Ngô Thị Đồng, có 5 người con chung. Về sau, ông Tý và bà Đồng không chung sống với nhau. Năm 1953, bà Đồng có con riêng với người chồng sau. Năm 1954, ông Tý qua đời, không lập di chúc để định đoạt di sản, nên di sản do 5 người con cùng nhau quản lý, sử dụng. Sau đó, nhằm xác định số con cháu hưởng di sản nên họ tộc có làm Tờ khai Tông chi của cố Nguyễn Văn Chánh (Barthélemy) thể hiện gia tộc chỉ có 5 người con, gồm: Nguyễn Minh, Nguyễn Mãn, Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Láng, Nguyễn Thị Hồng. Tờ khai có thị thực của chính quyền sở tại ngày 27/3/1965 và đóng trước bạ tại Phan Rang ngày 20/4/1965. Từ đó về sau, con cháu vẫn tiếp tục canh tác trên thửa đất chung của gia tộc.

Sau năm 1975, toàn bộ số đất của gia tộc được đưa vào Tập đoàn sản xuất. Đến ngày 30/5/1977, bà Ngô Thị Đồng với tư cách cá nhân làm “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất”, gửi chính quyền địa phương, có nội dung là dâng 24 ha đất cho Nhà nước, đồng thời xin sử dụng 2,8 ha và được Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ ký xác nhận. Năm 1979, 2,8 ha đất nói trên đưa vào Tập đoàn sản xuất. Năm 1993, UBND huyện Đơn Dương cấp phần đất 2,8 ha đất này cho 16 hộ ở Tân Lập làm nhà ở. Thời điểm đó, đại diện gia tộc có làm đơn khiếu nại về số đất mà UBND huyện Đơn Dương đã cấp cho 16 hộ làm nhà ở. Vụ việc chưa thỏa thuận được, thì ngày 20/10/1993, UBND thị trấn Thạnh Mỹ ban hành Quyết định số 61/QĐ-UB, có nội dung: 16 hộ ở cầu 13, Tân Lập trả công khai phá đất cho ông Bùi Hữu Đìa (chồng bà Nguyễn Thị Sáng đứng đơn khiếu nại), là 4 chỉ vàng 24K cho 1.000 m2 đất. Sau khi có Quyết định trên, 16 hộ dân cầu 13, Tân Lập không đồng ý cách giải quyết của UBND thị trấn nên đã gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Đơn Dương.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)
Trang 1
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 20/10/1993 của UBND thị trấn Thạnh Mỹ

Quyết định mang tính áp đặt!?

Căn cứ Báo cáo xác minh của Thanh tra huyện Đơn Dương, ngày 20/5/1994, UBND huyện Đơn Dương ban hành Quyết định số 47/QĐ-UB, hủy bỏ Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 20/10/1993 của UBND thị trấn Thạnh Mỹ, về việc giải quyết đơn khiếu nại của 16 hộ ở cầu 13, thôn Tân Lập, thị trấn Thạnh Mỹ. Lý do Quyết định này ban hành không đúng thẩm quyền theo Luật Đất đai đã được công bố ngày 24/7/1993 và việc xác minh chưa đầy đủ chính xác. Yêu cầu UBND thị trấn Thạnh Mỹ thông báo rộng rãi cho Nhân dân thị trấn biết số đất của bà Đồng đã hiến cho Nhà nước. Do Nhà nước thống nhất quản lý, từ nay không thừa nhận việc đòi công khai phá của con cháu bà Ngô Thị Đồng dưới bất cứ hình thức nào.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20/5/1994 của UBND huyện Đơn Dương

Theo luật sư Trần Thế Vinh, về quá trình giải quyết của chính quyền địa phương đối với 30 ha đất của gia tộc ông Hùng tại thôn Lục Lâm Làng, thị trấn Thạnh Mỹ, thể hiện không đảm bảo tính pháp lý, không đúng quy định pháp luật. Cụ thể là:

Bà Ngô Thị Đồng làm “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất” ngày 30/5/1977, được Ban Nhân dân thôn Lạc Lâm Làng xác nhận ngày 1/6/1977, nhưng lại được Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ xác nhận ngày 30/5/1977, là có sự sai lệch về thời gian, do đó không đảm bảo tính chính xác của “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất”.

“Giấy xin chứng nhận sở hữu đất” của bà Ngô Thị Đồng ngày 30/5/1977, không phải là Giấy xin hiến đất cho Nhà nước quản lý, như cách hiểu sai lệch, không có căn cứ của Thanh tra huyện Đơn Dương theo Báo cáo số 18/BC-TTr ngày 10/5/1994. Từ trước đến nay, trong các đơn từ của công dân, văn bản của cơ quan Nhà nước không sử dụng từ “dâng” đất mà chỉ nói là "hiến" đất, vì vậy, việc dùng từ “dâng” đất là không đúng quy định pháp luật, không thể chấp nhận được.

Mặt khác, bà Ngô Thị Đồng không phải là người được hưởng di sản thừa kế, vì từ năm 1953, bà Đồng không còn chung sống với ông Nguyễn Văn Tý và đã lấy chồng khác và có con riêng với chồng sau. Vì vậy, bà Đồng không có liên quan đến diện tích đất nói trên. Do đó, chính quyền địa phương xác định bà Đồng hiến đất là không có căn cứ. Tại thời điểm năm 1977, Chủ tịch UBND cấp xã không có thẩm quyền cấp đất hoặc giao đất cho người dân. Từ năm 1977 đến nay, chính quyền địa phương chưa có bất kỳ quyết định nào chấp nhận việc hiến đất của bà Ngô Thị Đồng và chưa ban hành Quyết định quản lý Nhà nước về diện tích đất nói trên. Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20/5/1994 của UBND huyện Đơn Dương là Quyết định giải quyết khiếu nại của 16 hộ dân cầu 13, thôn Tân Lập, thị trấn Thạnh Mỹ, có nội dung: Hủy Quyết định số 61/QĐ-UB của UBND thị trấn Thạnh Mỹ. Đây không phải là Quyết định quản lý Nhà nước về diện tích đất trên. Việc yêu cầu UBND thị trấn Thạnh Mỹ ra thông báo cho Nhân dân biết số đất bà Đồng đã hiến cho Nhà nước và Nhà nước đã thống nhất quản lý, là mang tính áp đặt, duy ý chí, không đảm bảo tính pháp lý, không đúng với trình tự, thủ tục ban hành văn bản của cơ quan Nhà nước.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Tiến Hùng (đại diện ủy quyền) làm đơn xin được trả lại đất, do chính quyền địa phương quản lý không đúng quy định pháp luật về đất đai, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hùng và gia tộc từ hơn 40 năm qua.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)
Trang 1
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Báo cáo số 18/BC-TTr ngày 10/5/1994 của Thanh tra huyện Đơn Dương

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 31/3/2021, UBND huyện Đơn Dương có Văn bản số 506/UBND-TD, giao Thanh tra huyện Đơn Dương, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thị trấn Thạnh Mỹ, UBND xã Lạc Lâm kiểm tra, rà soát quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Hùng, tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm nội dung đơn của công dân. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/4/2021.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Văn bản số 506/UBND-TD ngày 31/3/2021 của UBND huyện Đơn Dương

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?
Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Công ty CPĐN) bị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Hương Trang nợ tiền không trả, buộc ông Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Giám đốc Công ty khởi kiện và thắng kiện. Bản án dân sự đang được thi hành thì ông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ly, kế toán trưởng Công ty CPĐN bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, tạm giam gần một tháng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đổi sang tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án kéo dài gần 7 năm, với hàng loạt phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm cùng mức án “nhảy múa”, khiến cựu Giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo, liên tục kêu oan …
Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?

Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?

Mặc dù công trình xây dựng trái mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Hoàng Mai, ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên bị UBND xã Sơn Cẩm lập biên bản vi phạm và Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2021. Nhưng, công trình trên không dừng lại mà ngang nhiên xây dựng tiếp lên tầng 2 và 1tum. Dư luận cho rằng đang có sự “bao che”, dẫn đến công trình không dừng mà tiếp tục xây dựng, hoàn thiện.
Ai đứng đằng sau can thiệp việc thi hành Phán quyết Trọng tài, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho chủ đầu tư ?

Ai đứng đằng sau can thiệp việc thi hành Phán quyết Trọng tài, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho chủ đầu tư ?

Như trong loạt bài khởi đăng từ ngày 4/9/2021 và nhiều bài điều tra, phản ánh suốt gần 3 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi và Tạp chí điện tử Ngày mới có đầy đủ căn cứ để khẳng định: Quyết định 07/QĐ-CTHADS (Quyết định 07) ngày 18/12/2018, do Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An Đặng Hoàng Yên kí và Quyết định 06/QĐ-CTHADS (Quyết định 06) ngày 6/3/2019 do Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An Bùi Phú Hưng kí “giữ y Quyết định 07” là thể hiện trái quy định của pháp luật....

Tin khác

Nhà xưởng dệt chiếu và phân loại hạt nhựa xây dựng trên hành lang đê điều

Nhà xưởng dệt chiếu và phân loại hạt nhựa xây dựng trên hành lang đê điều
Nhiều người dân tại xã Cộng Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phản ánh về việc nhà xưởng tái chế, dệt chiếu và phân loại hạt nhựa của gia đình ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động trên đất nằm trong hành lang đê điều. Tuy nhiên đã nhiều năm qua, UBND xã hay UBND huyện không xử lý triệt để. Phải đến thời điểm này, khi báo chí phản ánh, UBND xã mới xử phạt và yêu cầu người vi phạm tháo dỡ...

Thanh Hóa: Tập đoàn Xây dựng Miền Trung “phù phép” 3.300 m2 đất “vàng” thành đất ở, nhà hàng như thế nào?

Thanh Hóa: Tập đoàn Xây dựng Miền Trung “phù phép” 3.300 m2 đất “vàng” thành đất ở, nhà hàng như thế nào?
Tập đoàn Xây dựng Miền Trung ( tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung) xây dựng dự án để phân lô bán nền khi chưa được cấp phép, tự ý cho hộ dân vào ở, mở nhà hàng công trình khi chưa nghiệm thu...

Trách nhiệm Sở Xây dựng Thanh Hóa đến đâu?

Trách nhiệm Sở Xây dựng Thanh Hóa đến đâu?
Sở Xây dựng đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đảm bảo quy định, điều chỉnh từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị chưa đúng quy định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đầu tư khi dự án chưa đúng yêu cầu với dự án phát triển nhà ở. Thanh tra Sở để chủ đầu tư xây dựng khi chưa được bàn giao đất, xây dựng không đúng thiết kế...

Có dấu hiệu bắt giữ, đánh đập trẻ vị thành niên

Có dấu hiệu bắt giữ, đánh đập trẻ vị thành niên
Ông Nguyễn Văn Ngọc, ông nội và chị Phạm Thị Lương, mẹ cháu Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 2007, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn có đơn tố giác một số người, gồm bà Đào Thị Tám, bà Mai Thị Khóa, ông Lê Đình Vương và ông Nguyễn Hữu Thọ chỉ đạo, bắt giữ, đánh đập cháu Bảo, với hàng chục vết thương thâm tím ở đầu, mặt, mũi, tai sưng phù...

Vì sao chủ đầu tư đưa ra tiêu chí giảm cạnh trạnh, có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu

Vì sao chủ đầu tư đưa ra tiêu chí giảm cạnh trạnh, có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu
Vừa qua, bạn đọc phản ánh về việc gói thầu do UBND xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, đưa ra nhiều tiêu chí giảm sự cạnh tranh, yêu cầu nhân sự đăng ký hợp đồng lao động với nhà thầu, thiết bị hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu,... có dấu hiệu vi phạm Chỉ Thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra xử lý đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng về phản ánh, kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi (Ngày mới Online) về việc nhóm đối tượng côn đồ, cố ý gây thương tích, có dấu hiệu “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản tại vùng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gây bức xúc trong dư luận.
Xem thêm
Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Hà Trọng Thắng (28 tuổi, Hà Nội) kết nối đường dây mại dâm theo hình thức “sugar baby” rồi môi giới cho các quý ông ham của lạ, qua mạng xã hội Facebook.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động