Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Giấy xin chứng nhận sở hữu đất của bà Ngô Thị Đồng

Nguồn gốc đất và khiếu nại

Ông Nguyễn Tiến Hùng, đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Mệnh, cho biết: Năm 1930, cụ Nguyễn Văn Chánh (ông Barthélemy) và cụ Nguyễn Thị Hội, mua của cụ Hóe khoảng 30 ha đất (Tờ tuyệt mãi do chính quyền chế độ cũ thị thực ngày 27/1/1959). Khi qua đời, cụ Chánh và cụ Hội không lập di chúc để định đoạt di sản. Người con trai còn lại là ông Nguyễn Văn Tý (ông nội ông Hùng) được hưởng thừa kế toàn bộ đất đai gia tộc. Thời điểm đó, ông Tý lập gia đình với bà Ngô Thị Đồng, có 5 người con chung. Về sau, ông Tý và bà Đồng không chung sống với nhau. Năm 1953, bà Đồng có con riêng với người chồng sau. Năm 1954, ông Tý qua đời, không lập di chúc để định đoạt di sản, nên di sản do 5 người con cùng nhau quản lý, sử dụng. Sau đó, nhằm xác định số con cháu hưởng di sản nên họ tộc có làm Tờ khai Tông chi của cố Nguyễn Văn Chánh (Barthélemy) thể hiện gia tộc chỉ có 5 người con, gồm: Nguyễn Minh, Nguyễn Mãn, Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Láng, Nguyễn Thị Hồng. Tờ khai có thị thực của chính quyền sở tại ngày 27/3/1965 và đóng trước bạ tại Phan Rang ngày 20/4/1965. Từ đó về sau, con cháu vẫn tiếp tục canh tác trên thửa đất chung của gia tộc.

Sau năm 1975, toàn bộ số đất của gia tộc được đưa vào Tập đoàn sản xuất. Đến ngày 30/5/1977, bà Ngô Thị Đồng với tư cách cá nhân làm “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất”, gửi chính quyền địa phương, có nội dung là dâng 24 ha đất cho Nhà nước, đồng thời xin sử dụng 2,8 ha và được Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ ký xác nhận. Năm 1979, 2,8 ha đất nói trên đưa vào Tập đoàn sản xuất. Năm 1993, UBND huyện Đơn Dương cấp phần đất 2,8 ha đất này cho 16 hộ ở Tân Lập làm nhà ở. Thời điểm đó, đại diện gia tộc có làm đơn khiếu nại về số đất mà UBND huyện Đơn Dương đã cấp cho 16 hộ làm nhà ở. Vụ việc chưa thỏa thuận được, thì ngày 20/10/1993, UBND thị trấn Thạnh Mỹ ban hành Quyết định số 61/QĐ-UB, có nội dung: 16 hộ ở cầu 13, Tân Lập trả công khai phá đất cho ông Bùi Hữu Đìa (chồng bà Nguyễn Thị Sáng đứng đơn khiếu nại), là 4 chỉ vàng 24K cho 1.000 m2 đất. Sau khi có Quyết định trên, 16 hộ dân cầu 13, Tân Lập không đồng ý cách giải quyết của UBND thị trấn nên đã gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Đơn Dương.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)
Trang 1
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 20/10/1993 của UBND thị trấn Thạnh Mỹ

Quyết định mang tính áp đặt!?

Căn cứ Báo cáo xác minh của Thanh tra huyện Đơn Dương, ngày 20/5/1994, UBND huyện Đơn Dương ban hành Quyết định số 47/QĐ-UB, hủy bỏ Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 20/10/1993 của UBND thị trấn Thạnh Mỹ, về việc giải quyết đơn khiếu nại của 16 hộ ở cầu 13, thôn Tân Lập, thị trấn Thạnh Mỹ. Lý do Quyết định này ban hành không đúng thẩm quyền theo Luật Đất đai đã được công bố ngày 24/7/1993 và việc xác minh chưa đầy đủ chính xác. Yêu cầu UBND thị trấn Thạnh Mỹ thông báo rộng rãi cho Nhân dân thị trấn biết số đất của bà Đồng đã hiến cho Nhà nước. Do Nhà nước thống nhất quản lý, từ nay không thừa nhận việc đòi công khai phá của con cháu bà Ngô Thị Đồng dưới bất cứ hình thức nào.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20/5/1994 của UBND huyện Đơn Dương

Theo luật sư Trần Thế Vinh, về quá trình giải quyết của chính quyền địa phương đối với 30 ha đất của gia tộc ông Hùng tại thôn Lục Lâm Làng, thị trấn Thạnh Mỹ, thể hiện không đảm bảo tính pháp lý, không đúng quy định pháp luật. Cụ thể là:

Bà Ngô Thị Đồng làm “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất” ngày 30/5/1977, được Ban Nhân dân thôn Lạc Lâm Làng xác nhận ngày 1/6/1977, nhưng lại được Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ xác nhận ngày 30/5/1977, là có sự sai lệch về thời gian, do đó không đảm bảo tính chính xác của “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất”.

“Giấy xin chứng nhận sở hữu đất” của bà Ngô Thị Đồng ngày 30/5/1977, không phải là Giấy xin hiến đất cho Nhà nước quản lý, như cách hiểu sai lệch, không có căn cứ của Thanh tra huyện Đơn Dương theo Báo cáo số 18/BC-TTr ngày 10/5/1994. Từ trước đến nay, trong các đơn từ của công dân, văn bản của cơ quan Nhà nước không sử dụng từ “dâng” đất mà chỉ nói là "hiến" đất, vì vậy, việc dùng từ “dâng” đất là không đúng quy định pháp luật, không thể chấp nhận được.

Mặt khác, bà Ngô Thị Đồng không phải là người được hưởng di sản thừa kế, vì từ năm 1953, bà Đồng không còn chung sống với ông Nguyễn Văn Tý và đã lấy chồng khác và có con riêng với chồng sau. Vì vậy, bà Đồng không có liên quan đến diện tích đất nói trên. Do đó, chính quyền địa phương xác định bà Đồng hiến đất là không có căn cứ. Tại thời điểm năm 1977, Chủ tịch UBND cấp xã không có thẩm quyền cấp đất hoặc giao đất cho người dân. Từ năm 1977 đến nay, chính quyền địa phương chưa có bất kỳ quyết định nào chấp nhận việc hiến đất của bà Ngô Thị Đồng và chưa ban hành Quyết định quản lý Nhà nước về diện tích đất nói trên. Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20/5/1994 của UBND huyện Đơn Dương là Quyết định giải quyết khiếu nại của 16 hộ dân cầu 13, thôn Tân Lập, thị trấn Thạnh Mỹ, có nội dung: Hủy Quyết định số 61/QĐ-UB của UBND thị trấn Thạnh Mỹ. Đây không phải là Quyết định quản lý Nhà nước về diện tích đất trên. Việc yêu cầu UBND thị trấn Thạnh Mỹ ra thông báo cho Nhân dân biết số đất bà Đồng đã hiến cho Nhà nước và Nhà nước đã thống nhất quản lý, là mang tính áp đặt, duy ý chí, không đảm bảo tính pháp lý, không đúng với trình tự, thủ tục ban hành văn bản của cơ quan Nhà nước.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Tiến Hùng (đại diện ủy quyền) làm đơn xin được trả lại đất, do chính quyền địa phương quản lý không đúng quy định pháp luật về đất đai, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hùng và gia tộc từ hơn 40 năm qua.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)
Trang 1
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Báo cáo số 18/BC-TTr ngày 10/5/1994 của Thanh tra huyện Đơn Dương

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 31/3/2021, UBND huyện Đơn Dương có Văn bản số 506/UBND-TD, giao Thanh tra huyện Đơn Dương, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thị trấn Thạnh Mỹ, UBND xã Lạc Lâm kiểm tra, rà soát quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Hùng, tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm nội dung đơn của công dân. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/4/2021.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Văn bản số 506/UBND-TD ngày 31/3/2021 của UBND huyện Đơn Dương

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …
Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…
Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Tin khác

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án
Ông Lưu Hồng Thắng, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vừa có đơn khiếu nại Công an TP Hải Dương. Theo đó, năm 2020, ông Thắng có đơn tố giác vụ án hình sự, nhưng đến nay đã quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định, nhưng ông không nhận được thông báo kết quả giải quyết của Công an TP Hải Dương…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang
Về việc ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy (trước đây là Chủ tịch UBND) phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tố cáo sử dụng bằng đại học thể hiện dấu hiệu có nội dung giả, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết phản ánh. Ngày 11/5/2021, UBND thành phố Bà Rịa có thêm văn bản xác minh, thể hiện Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung đơn tố cáo là có cơ sở!

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?
Ông Võ Minh Phương, sinh năm 1950, thương binh ¼, thường trú Khu vực 1, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, có “Đơn yêu cầu và bản tường trình sự việc”, gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh bị khủng bố tinh thần, bị đe đọa chém người, làm hư hỏng tài sản … Tại sao vậy?

Thành phố Hà Nội cần thu hồi đất của Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel sử dụng không đúng mục đích

Thành phố Hà Nội cần thu hồi đất của Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel sử dụng không đúng mục đích
UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel thuê 56m2 đất tại số 104 tầng 1 nhà A12 Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa để làm trụ sở Công ty. Tuy nhiên, nhiều năm nay công ty này cho Hệ thống siêu thị Mẹ và bé Kids Plaza thuê, thu lợi trái quy định.

Cần xem xét lại công tác tuyển dụng, tổ chức quản lý cán bộ

Cần xem xét lại công tác tuyển dụng, tổ chức  quản lý cán bộ
Tạp chí Ngày mới Online (Người cao tuổi) nhận được phản ánh của bạn đọc về những dấu hiện sai phạm trong công tác tuyển dụng, tổ chức quản lý cán bộ. Ngoài ra, việc “ưu ái” giữ lại người nhà lãnh đạo không phải chuyển sang theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ cần được làm rõ?.,
Xem thêm
Tỉnh Gia Lai:  Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Tỉnh Gia Lai: Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Hàng loạt các sai phạm đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong việc, gian lận trong công tác đấu thầu, thi công không đúng vật liệu xây ...
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Sáng 16/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt được đối tượng Nguyễn Quốc ...
Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Nguyễn Trường An cầm dao chém nhiều nhát vào mặt và đầu mẹ ruột của mình là bà Huỳnh Thị Vân, bà Vân thoát chạy ra ngoài nhưng y vẫn ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Từ năm 2019 đến nay, UBND phường Nguyễn Trung Trực và UBND quận Ba Đình nhiều lần trả lại hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động