Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Giấy xin chứng nhận sở hữu đất của bà Ngô Thị Đồng

Nguồn gốc đất và khiếu nại

Ông Nguyễn Tiến Hùng, đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Mệnh, cho biết: Năm 1930, cụ Nguyễn Văn Chánh (ông Barthélemy) và cụ Nguyễn Thị Hội, mua của cụ Hóe khoảng 30 ha đất (Tờ tuyệt mãi do chính quyền chế độ cũ thị thực ngày 27/1/1959). Khi qua đời, cụ Chánh và cụ Hội không lập di chúc để định đoạt di sản. Người con trai còn lại là ông Nguyễn Văn Tý (ông nội ông Hùng) được hưởng thừa kế toàn bộ đất đai gia tộc. Thời điểm đó, ông Tý lập gia đình với bà Ngô Thị Đồng, có 5 người con chung. Về sau, ông Tý và bà Đồng không chung sống với nhau. Năm 1953, bà Đồng có con riêng với người chồng sau. Năm 1954, ông Tý qua đời, không lập di chúc để định đoạt di sản, nên di sản do 5 người con cùng nhau quản lý, sử dụng. Sau đó, nhằm xác định số con cháu hưởng di sản nên họ tộc có làm Tờ khai Tông chi của cố Nguyễn Văn Chánh (Barthélemy) thể hiện gia tộc chỉ có 5 người con, gồm: Nguyễn Minh, Nguyễn Mãn, Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Láng, Nguyễn Thị Hồng. Tờ khai có thị thực của chính quyền sở tại ngày 27/3/1965 và đóng trước bạ tại Phan Rang ngày 20/4/1965. Từ đó về sau, con cháu vẫn tiếp tục canh tác trên thửa đất chung của gia tộc.

Sau năm 1975, toàn bộ số đất của gia tộc được đưa vào Tập đoàn sản xuất. Đến ngày 30/5/1977, bà Ngô Thị Đồng với tư cách cá nhân làm “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất”, gửi chính quyền địa phương, có nội dung là dâng 24 ha đất cho Nhà nước, đồng thời xin sử dụng 2,8 ha và được Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ ký xác nhận. Năm 1979, 2,8 ha đất nói trên đưa vào Tập đoàn sản xuất. Năm 1993, UBND huyện Đơn Dương cấp phần đất 2,8 ha đất này cho 16 hộ ở Tân Lập làm nhà ở. Thời điểm đó, đại diện gia tộc có làm đơn khiếu nại về số đất mà UBND huyện Đơn Dương đã cấp cho 16 hộ làm nhà ở. Vụ việc chưa thỏa thuận được, thì ngày 20/10/1993, UBND thị trấn Thạnh Mỹ ban hành Quyết định số 61/QĐ-UB, có nội dung: 16 hộ ở cầu 13, Tân Lập trả công khai phá đất cho ông Bùi Hữu Đìa (chồng bà Nguyễn Thị Sáng đứng đơn khiếu nại), là 4 chỉ vàng 24K cho 1.000 m2 đất. Sau khi có Quyết định trên, 16 hộ dân cầu 13, Tân Lập không đồng ý cách giải quyết của UBND thị trấn nên đã gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Đơn Dương.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)
Trang 1
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 20/10/1993 của UBND thị trấn Thạnh Mỹ

Quyết định mang tính áp đặt!?

Căn cứ Báo cáo xác minh của Thanh tra huyện Đơn Dương, ngày 20/5/1994, UBND huyện Đơn Dương ban hành Quyết định số 47/QĐ-UB, hủy bỏ Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 20/10/1993 của UBND thị trấn Thạnh Mỹ, về việc giải quyết đơn khiếu nại của 16 hộ ở cầu 13, thôn Tân Lập, thị trấn Thạnh Mỹ. Lý do Quyết định này ban hành không đúng thẩm quyền theo Luật Đất đai đã được công bố ngày 24/7/1993 và việc xác minh chưa đầy đủ chính xác. Yêu cầu UBND thị trấn Thạnh Mỹ thông báo rộng rãi cho Nhân dân thị trấn biết số đất của bà Đồng đã hiến cho Nhà nước. Do Nhà nước thống nhất quản lý, từ nay không thừa nhận việc đòi công khai phá của con cháu bà Ngô Thị Đồng dưới bất cứ hình thức nào.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20/5/1994 của UBND huyện Đơn Dương

Theo luật sư Trần Thế Vinh, về quá trình giải quyết của chính quyền địa phương đối với 30 ha đất của gia tộc ông Hùng tại thôn Lục Lâm Làng, thị trấn Thạnh Mỹ, thể hiện không đảm bảo tính pháp lý, không đúng quy định pháp luật. Cụ thể là:

Bà Ngô Thị Đồng làm “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất” ngày 30/5/1977, được Ban Nhân dân thôn Lạc Lâm Làng xác nhận ngày 1/6/1977, nhưng lại được Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ xác nhận ngày 30/5/1977, là có sự sai lệch về thời gian, do đó không đảm bảo tính chính xác của “Giấy xin chứng nhận sở hữu đất”.

“Giấy xin chứng nhận sở hữu đất” của bà Ngô Thị Đồng ngày 30/5/1977, không phải là Giấy xin hiến đất cho Nhà nước quản lý, như cách hiểu sai lệch, không có căn cứ của Thanh tra huyện Đơn Dương theo Báo cáo số 18/BC-TTr ngày 10/5/1994. Từ trước đến nay, trong các đơn từ của công dân, văn bản của cơ quan Nhà nước không sử dụng từ “dâng” đất mà chỉ nói là "hiến" đất, vì vậy, việc dùng từ “dâng” đất là không đúng quy định pháp luật, không thể chấp nhận được.

Mặt khác, bà Ngô Thị Đồng không phải là người được hưởng di sản thừa kế, vì từ năm 1953, bà Đồng không còn chung sống với ông Nguyễn Văn Tý và đã lấy chồng khác và có con riêng với chồng sau. Vì vậy, bà Đồng không có liên quan đến diện tích đất nói trên. Do đó, chính quyền địa phương xác định bà Đồng hiến đất là không có căn cứ. Tại thời điểm năm 1977, Chủ tịch UBND cấp xã không có thẩm quyền cấp đất hoặc giao đất cho người dân. Từ năm 1977 đến nay, chính quyền địa phương chưa có bất kỳ quyết định nào chấp nhận việc hiến đất của bà Ngô Thị Đồng và chưa ban hành Quyết định quản lý Nhà nước về diện tích đất nói trên. Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20/5/1994 của UBND huyện Đơn Dương là Quyết định giải quyết khiếu nại của 16 hộ dân cầu 13, thôn Tân Lập, thị trấn Thạnh Mỹ, có nội dung: Hủy Quyết định số 61/QĐ-UB của UBND thị trấn Thạnh Mỹ. Đây không phải là Quyết định quản lý Nhà nước về diện tích đất trên. Việc yêu cầu UBND thị trấn Thạnh Mỹ ra thông báo cho Nhân dân biết số đất bà Đồng đã hiến cho Nhà nước và Nhà nước đã thống nhất quản lý, là mang tính áp đặt, duy ý chí, không đảm bảo tính pháp lý, không đúng với trình tự, thủ tục ban hành văn bản của cơ quan Nhà nước.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Tiến Hùng (đại diện ủy quyền) làm đơn xin được trả lại đất, do chính quyền địa phương quản lý không đúng quy định pháp luật về đất đai, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hùng và gia tộc từ hơn 40 năm qua.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)
Trang 1
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Báo cáo số 18/BC-TTr ngày 10/5/1994 của Thanh tra huyện Đơn Dương

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 31/3/2021, UBND huyện Đơn Dương có Văn bản số 506/UBND-TD, giao Thanh tra huyện Đơn Dương, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thị trấn Thạnh Mỹ, UBND xã Lạc Lâm kiểm tra, rà soát quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Hùng, tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm nội dung đơn của công dân. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/4/2021.

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Văn bản số 506/UBND-TD ngày 31/3/2021 của UBND huyện Đơn Dương

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Tòa soạn Tạp chí Ngày mới Online đã nhận được phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Thái Nguyên.
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

Năm 2008, ông Nguyễn Tiến Thuật mua nhà đất của ông Huỳnh Đức Dũng và vợ là bà Trần Thị Chí Công. Tài sản này vợ chồng ông Dũng mua của Công ty Hàm Rồng. Thế nhưng, Cơ quan THADS tỉnh Đồng Nai đã kê biên tài sản của ông Thuật mua, đem đấu giá, người mua trúng là ông Lê Anh Sơn. Trong vụ ông Sơn kiện vợ chồng ông Dũng, mà Tòa án TP Biên Hòa xử buộc giao nhà cho ông Sơn. Tuy nhiên, vụ án này có nhiều dấu hiệu sai phạm pháp luật, cần được xem xét lại.
Công ty TNHH thiết kế- xây dựng thương mại Hoài Đức khai thác hết phép và sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Công ty TNHH thiết kế- xây dựng thương mại Hoài Đức khai thác hết phép và sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Sau khi Ngày mới Online đăng bài: “Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng và Thương mại Hoài Đức khai thác tài nguyên cát khi hết hạn giấy phép”. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tánh Linh và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế.
Có hộ ông Đỗ Đức Sơn, hay hộ này “rạch trời chui xuống”?!

Có hộ ông Đỗ Đức Sơn, hay hộ này “rạch trời chui xuống”?!

Nhiều năm nay, công dân ở quận Đống Đa có đơn tố cáo hành vi lập khống hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết toán khống tiền đền bù GPMB, tại dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”. Đã 2 lần Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Đống Đa có quyết định không khởi tố vụ án, với lí do: không có sự việc phạm tội theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015(!?). Nhưng công dân vẫn kiên trì tố cáo…

Tin khác

​​​​​​​Nhiều dấu hiệu oan sai, cần hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét, giải quyết!

​​​​​​​Nhiều dấu hiệu oan sai, cần hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét, giải quyết!
Anh Lê Văn Hải, ở ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bị TAND huyện Phú Giáo xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên hồ sơ vụ án thể hiện nhiều dấu hiệu oan sai, cần được Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm (sẽ mở ngày 5/5/2021) xem xét, xét xử công tâm, đúng pháp luật …

Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Vũ “nhôm” đưa hối lộ

Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Vũ “nhôm” đưa hối lộ
Viện KSND Tối cao có Thông báo số 66/TB -VKSTC-V5 ngày 24/4/2021 về việc trả hồ sơ vụ án ông Phan Văn Anh Vũ và ông Hồ Hữu Hoà bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ” cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để điều tra bổ sung.

Đấu giá đất khi chưa có hạ tầng, người mua “lĩnh” hậu quả?

Đấu giá đất khi chưa có hạ tầng, người mua “lĩnh” hậu quả?
Nhiều người dân đã phải cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc trúng đấu giá đã 10 năm chưa được bàn giao đất ở, hoặc từ khi giao đất đến nay đã 23 năm, các thửa đất vẫn chưa có đường vào theo quy hoạch.

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng

Cần giải quyết có lí, có tình kiến nghị khẩn cấp của gia đình ông Nguyễn Văn Đằng
Về bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình Công viên Bà Rịa (giai đoan 1), phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Đằng, ở 2902 C tổ 18, khu phố 3, phường Phước Nguyên, không đồng ý xác định vị trí bồi thường là vị trí 5; không đồng ý giá hỗ trợ 63.000đồng/m2; đề nghị giao 3 lô tái định cư cho gia đình ông; công nhận di chúc của bà Trần Thị Sáu; đề nghị áp giá bồi thường tài sản theo giá mới...

Quận 7, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cầm đồ trái quy định pháp luật

Quận 7, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cầm đồ trái quy định pháp luật
Điều 131, Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định: Giao dịch cầm cố tài sản không chính chủ là trái pháp luật và sẽ không có giá trị pháp lý, được xem vô hiệu. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Cần xử lý dứt điểm, tránh tình trạng bao che, gây bức xúc dư luận xã hội

Cần xử lý dứt điểm, tránh tình trạng bao che, gây bức xúc dư luận xã hội
Dư luận cho rằng việc ông Trần Công Hướng, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng chứng chỉ giả cần xử lý thật nghiêm khắc, thậm chí có thể xử lý bằng hình sự, xử lý cả về mặt dư luận, xã hội, nếu không có thể dẫn tới lãnh đạo không có năng lực có thể làm hại xã hội, hại Nhân dân…
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động