Hà Nội họp HĐND khóa XV: ‘Nóng’ vấn đề quản lý nhà chung cư

Ngày 6/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã chất vấn thành viên UBND thành phố về nhóm vấn đề quản lý nhà chung cư. Hầu hết các ý kiến chất vấn của đại biểu tập trung vào nhóm vấn đề bất cập, gây bức xúc cho cử tri như: tranh chấp diện tích sử dụng chung, không bàn giao quỹ bảo trì của Ban quản trị và trách nhiệm quản lý nhà nước trong quản lý và vận hành nhà chung cư.

ha noi hop hdnd khoa xv nong van de quan ly nha chung cu
Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND Hà Nội khóa XV, diễn ra từ ngày 5-6/7.

Nội dung chất vấn của các đại biểu chất vấn với Sở Xây dựng nhấn mạnh: Sở Xây dựng có chủ trương đấu giá quyền thuê diện tích tầng 1 tại các tòa nhà tái định cư, nhưng việc tổ chức bán đấu giá và kết quả thực hiện đấu giá còn hạn chế; công tác bảo trì thiết bị thuộc thành phần sở hữu chung của chung cư tái định cư; việc áp dụng mức thu phí vận hành nhà chung cư, tái định cư giữa một số đơn vị của thành phố hiện nay rất khác nhau; có nơi thu từ 2.300 - 4.500 đồng/m2; có nơi chỉ thu 30.000 đồng/nhà/tháng… Công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, khu tái định cư cũng còn nhiều tồn tại…

Cụ thể, theo đại biểu Nguyễn Nguyên Quân (quận Hoàng Mai) Trưởng Ban Đô thị (HĐND): Toàn thành phố hiện có 137 tòa chung cư xây dựng trước năm 2005, nhiều toà không có quỹ bảo trì, gây khó khăn cho công tác duy tu, duy trì cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng. Nhiều toà chung cư thương mại xây dựng sau năm 2005 hiện đã thành lập Ban Quản trị nhưng chủ đầu tư không chịu bàn giao quỹ bảo trì theo quy định của pháp luật. Thực tế này dẫn đến tình trạng cư dân bức xúc kéo dài, tập trung đông người phản đối chủ đầu tư, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đề nghị Sở Xây dựng cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết: Việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư và bầu Ban quản trị còn chậm và kết quả hạn chế do chung cư mới hoàn thành chưa đủ số hộ dân đến ở theo quy định (theo Điều 13 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng, trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư đế bầu Ban quản trị) nên không đủ điều kiện để tổ chức Hội nghị.

Theo ông Lê Văn Dục, theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị. Hiện đã bầu được 310 ban quản trị trong các chung cư thương mại và 71 chung cư tái định cư.

Cũng theo quy định, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu khi chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư hoặc có đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao hoặc chủ đầu tư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư, nhưng không đủ số người tham gia Hội nghị hoặc chủ đầu tư có văn bản đề nghị. Tuy nhiên, trên thực tế một số UBND quận, huyện chưa chủ động trong việc đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị khi đủ điều kiện; phối hợp với chủ đầu tư tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư tổ chức Hội nghị nhà chung cư không thành công.

Để giải quyết vấn đề này, ông Lê Văn Dục cho biết, ngày 18/6/2018, UBND thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 2744/UBND-ĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có liên quan đến quản lý, sử dụng, vận hành chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan. Theo đó, trong quý III/2018, phải hoàn thành việc thành lập Ban quản trị, UBND các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị; xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai, không thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, phương án xử lý theo quy định.

“Đối với những tòa nhà đủ điều kiện thành lập Ban quản trị, nhưng chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị thì Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện họp, xử lý theo quy định; đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND thành phố không xem xét giải quyết hồ sơ đề xuất đầu tư đối với các dự án, công việc khác của các chủ đầu tư vi phạm trên địa bàn thành phố”, ông Lê Văn Dục nhấn mạnh.

Về vấn đề một số chủ đầu tư chậm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% dẫn đến Ban quản trị nhà chung cư không đủ điều kiện hoạt động; nhiều trường hợp tranh chấp giữa chủ đầu tư và Ban quản trị. Nguyên nhân là do chủ đầu tư quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì không đúng mục đích; không lập tài khoản riêng để tạm quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; chiếm dụng kinh phí bảo trì để sử dụng vào mục đích khác.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, nếu chủ đầu tư và Ban quản trị đã quyết toán số liệu kinh phí bảo trì, nhưng không bàn giao kinh phí bảo trì thì báo cáo UBND thành phố ra văn bản yêu cầu chủ đâu tư bàn giao kinh phí cho Ban quản trị. Nếu UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị mà chủ đầu tư không thực hiện bàn giao thì Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao; nếu chủ đầu tư vẫn không thực hiện bàn giao thì Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố ra quyết định cưỡng chế./.Việc chưa bàn giao Quỹ bảo trì chung của chung cư do một số chủ đầu tư cố tình chây ỳ; số cư dân vào ở còn chưa đủ, dẫn tới việc không thể tổ chức hội nghị nhà chung cư; ý thức tham gia của chính những cư dân. Về mặt chính quyền, việc quản lý chung cư thực hiện theo Thông tư số 02 và Nghị định số 99.

Giải trình cùng với Sở Xây dựng, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đã hoàn thành 5 quyết định kỷ luật cán bộ và cưỡng chế quản lý chung cư tái định cư vi phạm vào ngày 12/5. Để thực hiện việc cưỡng chế, quận đã phải thuyết phục nhiều và dùng nhiều biện pháp như cắt điện, cắt nước, xây dựng kế hoạch, vận động tổ dân phố, khu dân cư. Còn ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã thành lập 72/106 Ban quản trị, việc chậm thành lập Ban quản trị do một số nguyên nhân cụ thể: Tại nhiều khu nhà, cư dân ở đó rất đồng tình với việc chủ đầu tư điều hành, quản lý và cho rằng, nhiều tòa nhà sau khi thành lập BQT thì việc duy trì nhà kém hơn so với thời điểm chủ đầu tư quản lý; có nhiều tòa nhà chưa đảm bảo đủ số người dân vào ở; khi tổ chức hội nghị nhà chung cư không đảm bảo số người dân tham dự.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Anh Tuấn cho biết, trên địa bàn quận có các loại nhà chung cư là chung cư cũ, tái định cư, thương mại. Hiện nay, chung cư thương mại có 86, chung cư tái định cư, tạm cư có 1. Nhà chung cư cao tầng có 123 tòa, trong đó đã thành lập được 89 Ban quản trị. Số nhà chung cư chưa đủ điều kiện thành lập Ban quản trị là 31, trong đó thương mại là 13, tái định cư là 18. Đối với 13 tòa nhà chưa thành lập được Ban quản trị do chủ đầu tư trì hoãn việc thành lập, quận Cầu Giấy đã có văn bản đôn đốc và phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo thành phố để cưỡng chế thành lập. Đối với tòa nhà chung tư, tái định cư, có 18 trường hợp, hầu hết được xây dựng trước khi có Luật Xây dựng nên quỹ bảo trì chưa có, do đó những tòa nhà này không muốn thành lập Ban quản trị. Về trường hợp này, thành phố đã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội để bảo đảm các vấn đề phòng cháy chữa cháy, đời sống dân sinh cho người dân.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải thông tin thêm, căn cứ quy định Luật Nhà ở, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng khung giá dịch vụ chung cư trình UBND thành phố công bố giá dịch vụ nhà chung cư. Tuy nhiên, do thực tế mỗi nơi một khác nên đây được xem là căn cứ để Ban Quản trị báo cáo Hội nghị nhà chung cư nhằm quyết định mức giá cụ thể.Hiện vẫn có tồn tại bất cập trong việc thu phí vận hành nhà tái định cư, mức thu chưa phù hợp, không đảm bảo chi phí vận hành. Với những trường hợp này, hiện các Ban Quản lý đang sử dụng dụng một phần tiền thu được từ cho thuê tầng 1 để bù đắp.

Trả lời chất vấn về vấn đề an toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các nhà chung cư, Giám đốc Cảnh sát PCCC, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết, từ cuối năm 2016 đến ngày 30/6 vừa qua, có 55/79 công trình vi phạm an toàn PCCC đã khắc phục và được nghiệm thu; trong 24 công trình còn lại thì có 10 công trình đang tích cực khắc phục, tiến độ đã đạt 70%. Hiện có 7 công trình dù chủ đầu tư có ý thức tìm giải pháp nhưng liên quan đến nhiều vấn đề thay đổi mục đich, công năng sử dụng, kết cấu xây dựng nên phải báo cáo cấp có thẩm quyền; có 5 công trình mà chủ đầu tư có biểu hiện chây ì, chậm khắc phục, khả năng tài chính cũng khó đáp ứng, đang củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Về 168 chung cư tái định cư, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết, chất lượng công trình nói chung là thấp và tồn tại nhiều hạn chế, bất cập trong công tác PCCC. Hiện thành phố đã giao các cơ quan liên quan khảo sát các hạng mục vi phạm để tìm giải pháp xử lý. Tháng 3 vừa qua, UBND TP đã có văn bản giao Ban QLDA Văn hoá xã hội Hà Nội thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC đối với các chung cư tái định cư trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên 5 công trình, đảm bảo hoàn thành trước tháng 3/2019. Các đơn vị quản lý cũng phải tập trung hoàn thiện hồ sơ hoàn công, tổ chức lực lượng tại chỗ nhằm ứng phó khi xảy cháy.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho rằng cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp để nâng cao hiệu quả PCCC tại các chung cư cao tầng. Trước hết, các cấp ngành, đơn vị và chính người dân phải nâng cao nhận thức về an toàn PCCC. Đối với các vấn đề tồn tại cũ phải tích cực gải quyết, ngăn ngừa phát sinh thêm các vấn đề mới. Chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát quá trình đầu tư, xây dựng nhà chung cư cao tầng, khi chưa hoàn thành PCCC phải có cảnh báo để người dân biết, không mua và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục trước khi mở bán.

Báo Tin tức

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

tp ho chi minh mot bac si bi phat 40 trieu dong tuoc chung chi hanh nghe

TP. Hồ Chí Minh: Một bác sĩ bị phạt 40 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 

Với hành vi cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề, bác sĩ Trần Đức Quang bị Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 40 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 6 tháng.
hanh khach co the mua tra gop ve tau tet nguyen dan

Hành khách có thể mua trả góp vé tàu Tết Nguyên đán

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngành đường sắt Việt Nam đã chính thức mở bán vé, đồng thời đưa thêm một phương thức mua vé trả góp.  
ha noi tai bien san khoa ba bau va thai nhi tu vong tai benh vien

Hà Nội: Tai biến sản khoa, bà bầu và thai nhi tử vong tại bệnh viện

Mang thai 36 tuần tuổi, thai phụ V. nhập Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội) chờ sinh. Tuy nhiên, trong khi đang theo dõi tại bệnh viện thì bất ngờ vỡ ối rồi tử vong cả mẹ lẫn con.
co giao mam non o nghe an mat tich bi an

Cô giáo mầm non ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đã 3 ngày trôi qua, nhưng gia đình vẫn chưa tìm thấy cô giáo mầm mon Nguyễn Tú Anh (30 tuổi).
vu be gai 2 tuoi bi hanh hung nha truong da trinh bao vu viec len co quan chuc nang

Vụ bé gái 2 tuổi bị hành hung: Nhà trường đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng

Vụ việc cháu bé bị phụ huynh của bạn đánh xảy ra tại trường mầm non Trumskids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) đã được nhà trường trình báo lên cơ quan chức năng. 

Tin khác

Lạng Sơn: 3 người hôn mê, suy hô hấp sau khi ăn hoa chuông

lang son 3 nguoi hon me suy ho hap sau khi an hoa chuong
Hai người đàn ông lên rừng, phát hiện một loại hoa hình giống chiếc chuông, có màu vàng, rủ xuống nên đã hái về xào ăn. 5 tiếng sau 2 người này cùng một phụ nữ 75 tuổi nhập viện, với dấu hiệu hôn mê, tím tái, suy hô hấp.

Miền Bắc mưa dông trong ngày Tết Trung thu

mien bac mua dong trong ngay tet trung thu
Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên hôm nay (1/10) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày Tết Trung thu.

Sáng 1/10 thêm một chuyên gia nước ngoài nhập cảnh mắc Covid-19

sang 110 them mot chuyen gia nuoc ngoai nhap canh mac covid 19
6h ngày 1/10, Bộ Y tế công bố thêm một ca mắc Covid-19 là chuyên gia nước ngoài nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 1.095 ca.

Bắc Kạn: Khởi tố, bắt tạm giam Phó hiệu trưởng tổ chức sử dụng ma túy

bac kan khoi to bat tam giam pho hieu truong to chuc su dung ma tuy
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng - Dương Xuân Kiểm bị khởi tố, lệnh bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bệnh nhân tái dương tính ở Hải Dương đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

benh nhan tai duong tinh o hai duong da 2 lan am tinh voi sars cov 2
Bệnh nhân 972 đã 2 lần xét nghiệm liên tiếp cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau khi được xác định tái dương tính vào ngày 19/9.

Đà Nẵng xây dựng đề án bảo tồn sinh học Bà Nà – Núi Chúa, Sơn Trà

da nang xay dung de an bao ton sinh hoc ba na nui chua son tra
UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định phê duyệt đề án bảo tồn đa dạng sinh học thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2045. Trong đề án, Đà Nẵng tập trung bảo bảo vệ đa dạng sinh học các khu vực Bà Nà - Núi Chúa, Sơn Trà...
Xem thêm
42 thi sinh thay doi nguyen vong diem chuan dai hoc du kien tang

42% thí sinh thay đổi nguyện vọng, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020, có trên 42% thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu, tập trung chủ yếu vào các ...
nu sinh lop 10 o ben tre bi nhom ban danh hoi dong xe rach ao dai

Nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre bị nhóm bạn đánh hội đồng, xé rách áo dài

Nữ sinh lớp 10 bị bạn học cùng trường giật tóc, tát vào mặt, thậm chí còn bị một học sinh cầm ghế tấn công. Bị bạn đánh hội đồng, ...
cho hoc sinh dung dien thoai trong lop giai phap nao loi ca doi duong

Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: Giải pháp nào "lợi cả đôi đường"?

Nhiều thầy cô giáo cho rằng quy định cho học sinh dùng điện thoại trong lớp của Bộ GD&ĐT cần được hiểu đúng. Mặt khác Bộ GD&ĐT cũng cần quy ...
gap nghe nhan duy nhat lam khuon banh trung thu go o ha thanh

Gặp nghệ nhân duy nhất làm khuôn bánh Trung thu gỗ ở Hà thành

Ngày nay, khi xã hội phát triển, bánh Trung thu được người ta làm bằng khuôn nhựa, với đa dạng về mẫu mã rất được ưa chuộng. Thế nhưng, ở ...
dak lak thi dua yeu nuoc tu phong trao den thuc tien

Đắk Lắk: Thi đua yêu nước từ phong trào đến thực tiễn.

5 năm qua, kinh tế - xã hội Đắk Lắk tăng trưởng 8,75%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,67 lần so với ...
khat nuoc sach giua long thu do

Khát nước sạch giữa lòng thủ đô

Nhiều năm nay hàng trăm nghìn hộ dân phía Nam Hà Nội phải sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng. Họ khoan giếng, mua máy lọc nước, xin nước ...
Phiên bản di động