Đẩy mạnh chăm sóc NCT trong bối cảnh già hóa dân số

Bài 2: Cần sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành    

Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TƯ Đảng về công tác dân số trong tình hình mới chỉ rõ: Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số (GHDS) và đặt ra mục tiêu đến năm 2030 tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; 100% NCT có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lí sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở chăm sóc tập trung.

Để đạt các mục tiêu trên, cần những giải pháp đồng bộ, hiệu quả chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Trong đó, cần sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Trước hết cần tăng cường nhóm giải pháp về truyền thông, giáo dục và vận động thay đổi hành vi phù hợp với xu hướng GHDS ở nước ta. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu khoa học để đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; các nhà hoạch định chính sách; các chức sắc tôn giáo; những người có uy tín trong cộng đồng… về thách thức của quá trình GHDS đối với việc chăm sóc, phát huy NCT nói riêng, sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của đất nước nói chung nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách thích ứng với xã hội dân số già.

day manh cham soc nct trong boi canh gia hoa dan so 16382

Tăng cường các hoạt động văn hóa thể thao phù hợp cho NCT

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức và gia đình về trách nhiệm kính trọng, giúp đỡ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng NCT của con cháu trong gia đình; trách nhiệm thực hiện tốt và tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT; ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chủ động tự lo cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; khuyến khích NCT còn sức khỏe, có kinh nghiệm, uy tín tiếp tục tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, làm kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi. Tích cực, chủ động xây dựng môi trường thân thiện với NCT. Tổ chức nhiều loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho NCT.

day manh cham soc nct trong boi canh gia hoa dan so 16382
Đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng các trung tâm chăm sóc NCT

Đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT, tiếp tục phát triển hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế. Khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc NCT; cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của NCT. Sắp xếp lại hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, tạo lập môi trường thân thiện, hòa nhập giữa các nhóm đối tượng và với xã hội. Ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực xã hội phát triển các cơ sở cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản bảo đảm các nhóm dân số đặc thù như NCT, trẻ em, người khuyết tật, người bị di chứng chiến tranh, đồng bào dân tộc ít người, người di cư… đều thực sự bình đẳng về cơ hội tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển.

Năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với giai đoạn GHDS góp phần thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về NCT, Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn 63 tỉnh thành phố xây dựng và triển khai, đồng thời giao chỉ tiêu tăng tỉ lệ khám sức khỏe định kì cho NCT và tỉ lệ NCT có thẻ bảo hiểm y tế cho các địa phương. Hiện chương trình đang tích cực triển khai ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

day manh cham soc nct trong boi canh gia hoa dan so 16382
Động viên kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến

Xu hướng GHDS ở nước ta đang diễn ra với tốc độ nhanh trong khi thu nhập bình quân đầu người còn thấp, vì thế xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; gắn mục tiêu phát triển kinh tế với các mục tiêu xã hội được coi là chiến lược quan trọng hàng đầu. Cần tiếp tục duy trì mức sinh thấp để có cơ cấu dân số hợp lí nhằm đảm bảo nguồn lao động phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hạn chế được tốc độ GHDS quá nhanh; đồng thời đảm bảo quy mô dân số phù hợp với mục tiêu chính sách dân số của Đảng và Nhà nước.

Cải cách hệ thống hưu trí; đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm, trong đó chú trọng bảo hiểm tự nguyện, phù hợp với khả năng đóng góp và chi trả của người tham gia, có khả năng liên thông với các loại hình bảo hiểm khác. Xây dựng chính sách, cơ chế khuyến khích hỗ trợ NCT tham gia hoạt động kinh tế, đặc biệt là những NCT có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao. Mở rộng hệ thống trợ cấp xã hội, chú trọng đến nhóm NCT nghèo và cận nghèo.

Cuộc sống hằng ngày của NCT diễn ra chủ yếu tại cộng đồng, gắn bó với các đoàn thể xã hội, vì vậy nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong chăm sóc, phát huy NCT vừa là đòi hỏi khách quan vừa có hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn cần xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện các nghiên cứu toàn diện và tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm về dân số cao tuổi; từ đó, đề xuất, tham mưu với Đảng, Chính phủ ban hành các chính sách, chương trình trọng tâm, hiệu quả./.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vài suy nghĩ về "chọn bạn mà chơi"

Vài suy nghĩ về "chọn bạn mà chơi"

Trong cuộc sống chúng ta có hai loại người sống ngang hàng, bằng vai, phải lứa với ta, đó là anh em và bạn bè.
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ứng viên  trình UNESCO  vinh danh- danh nhân văn hóa.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ứng viên trình UNESCO vinh danh- danh nhân văn hóa.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm” tác phẩm của bà không chỉ nổi tiếng trong nước mà có tầm ảnh hưởng ra thế giới. Hơn 10 năm qua mặc dù có hồ sơ ứng viên danh nhân văn hóa, nhưng bà chưa được tổ chức UNESCO vinh danh vì hồ sơ thân thế chưa rõ, còn có ý kiến bất đồng
Mĩ tục xưa ở làng Giẽ Hạ

Mĩ tục xưa ở làng Giẽ Hạ

Ở làng Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội ngày xưa có tục đậy lá sen lên quang gánh. Tục này bắt nguồn từ câu chuyện sau đây:
Chất vấn ở Quốc hội là tiếng nói của dân

Chất vấn ở Quốc hội là tiếng nói của dân

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do cử tri lựa chọn bầu từ những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn và bản lĩnh gánh vác công việc do Nhân dân ủy quyền. Cả nước với hơn 93 triệu dân (khoảng 65 triệu cử tri) mà có gần 500 ĐBQH, phải chăng mỗi vị ĐBQH trung bình đại diện cho 19 vạn dân.
Già hóa tích cực và lành mạnh

Già hóa tích cực và lành mạnh

Hội thảo quốc tế “Tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần NCT trong ASEAN” vừa diễn ra tại Hà Nội là động thái tích cực nằm trong khuôn khổ năm ASEAN 2020.

Tin khác

Vinh quang truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Vinh quang truyền thống “tôn sư trọng đạo”
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Mấy chục năm nay, thấm nhuần đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trở thành ngày hội “tôn vinh người thầy” của toàn dân.

Chuyện về người phụ nữ 20 năm kiên trì phấn đấu vào Đảng

Chuyện về người phụ nữ 20 năm kiên trì phấn đấu vào Đảng
Tôi đã đi nhiều nơi trên mảnh đất xứ Thanh, gặp nhiều người trở thành đảng viên ở tuổi U40, U50. Họ vào Đảng không phải vì lợi ích chính trị hay kinh tế mà họ thực sự có niềm tin lớn lao với Đảng...

Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền Trung tăng hay giảm?

Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền Trung tăng hay giảm?
Báo cáo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội, cho thấy độ che phủ của rừng Việt Nam hiện đã lên trên 42%, diện tích rừng là 14,6 triệu ha tăng 5,6 triệu ha so với 30 năm trước… Như vậy chỉ có tăng không có chuyện phá rừng, nhất là phá rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn xây hồ thủy lợi, xây công trình thủy điện trong 30 năm qua?

Sức mạnh đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sức mạnh đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đại đoàn kết dân tộc là nguồn cội sức mạnh, một tài sản tinh thần quý báu của Việt Nam ta, truyền thống này đã được bồi đắp, phát huy qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nó quy tụ mọi giai cấp, mọi tầng lớp Nhân dân thành một khối vững chắc, quyết định sự tồn vong của dân tộc ta.

Những vấn đề người dân quan tâm, mong đợi ở cán bộ mặt trận

Những vấn đề người dân quan tâm, mong đợi ở cán bộ mặt trận
Ở tầm vĩ mô, mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình hoạt động của Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ VIII đề ra hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng của người dân.

Chăm sóc người cao tuổi: Cần lắm những yêu thương

Chăm sóc người cao tuổi: Cần lắm những yêu thương
Trong việc chăm sóc NCT, điều cần thiết nhất là yêu thương và kính trọng. Người ta thường nói “Tuổi già như là một bệnh viện, họ phải nhận đủ thứ bệnh”. Chính vì vậy, NCT cần được yêu thương, chăm sóc một cách hết sức đặc biệt.
Xem thêm
Phiên bản di động