Tranh chấp chùa Nga Hoàng ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc:

Dân khiếu nại văn bản của UBND thị trấn

Cộng đồng dân cư các thôn Nga Hoàng là chủ sở hữu, sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với đất chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Hiện Nhân dân muốn tự quản lí ngôi chùa này, nhưng khi gửi đơn hòa giải tranh chấp thì UBND thị trấn Hợp Châu trả lại đơn và hướng dẫn người dân đến Giáo hội Phật giáo (GHPG) các cấp để được xem xét, giải quyết(!?)

Tỉnh cấp sổ đỏ chùa Nga Hoàng

Chùa Nga Hoàng đã tồn tại từ nhiều đời nay, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau do Nhân dân xây dựng, quản lí và sử dụng ổn định, lâu dài. Ngày 1/11/2006, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và tài sản gắn liền với đất số AB 919261 cho người sử dụng đất là chùa Nga Hoàng.

Năm 2008, cộng đồng dân cư làm đơn thỉnh sư và được GHPG tỉnh Vĩnh Phúc cử Đại đức Thích Thanh Toàn về làm trụ trì chùa Nga Hoàng theo Quyết định số 89/QĐ-BTST ngày 17/4/2008, của Ban Thường trực Ban trị sự GHPG tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 7/10/2019, GHPG tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định bãi nhiệm chức danh trụ trì chùa Nga Hoàng và thu hồi Quyết định trụ trì chùa Nga Hoàng đối với Đại đức Thích Thanh Toàn (Quyết định số 67/QĐ-BTST ngày 7/10/2019). Buộc Đại đức Thích Thanh Toàn bàn giao chùa Nga Hoàng cho Ban trị sự GHPG tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 10/6/2020, Ban trị sự GHPG huyện Tam Đảo ban hành Quyết định số 10/QĐ-BTSH về việc cử nhân sự về quản lí và điều hành chùa Nga Hoàng (Quan âm thiền tự) có nội dung, cử 2 sư thầy là Đại đức Thích Huệ Tịnh và Sa di Thích Thiên Tín để quản lí, điều hành tại chùa Nga Hoàng.

GHPG huyện Tam Đảo cử 2 sư thầy trên về quản lí, điều hành và sử dụng tài sản tại chùa Nga Hoàng, mà không lấy ý kiến Nhân dân, không được sự đồng ý của dân với tư cách là chủ sở hữu, chủ sử dụng chùa Nga Hoàng.

Một người cao tuổi địa phương cho biết: Từ trước đến nay, cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng chưa làm bất kì thủ tục pháp lí nào để hiến tặng chùa Nga Hoàng cho GHPG tỉnh Vĩnh Phúc hay GHPG huyện Tam Đảo.

Nay, GHPGVN huyện Tam Đảo cử 2 sư thầy về quản lí đất đai, tài sản tại chùa Nga Hoàng là xâm phạm nghiêm trọng quyền của chủ sở hữu, sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với đất.

Tranh chấp đất chùa Nga Hoàng và sự trả lời của chính quyền thị trấn

Ngày 1/11/2020, Cộng đồng dân cư có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tại chùa Nga Hoàng gửi tới UBND thị trấn Hợp Châu. Theo đó, cộng đồng dân cư có trình bày sự việc GHPG tỉnh Vĩnh Phúc tự ý cử 2 sư thầy về quản lí đất đai, tài sản tại chùa Nga Hoàng là xâm phạm nghiêm trọng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng. Đồng thời, yêu cầu UBND thị trấn Hợp Châu tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng với GHPG tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến ngày 4/11/2020, UBND thị trấn Hợp Châu ra Văn bản số 258/UBND về việc giải quyết đơn của công dân liên quan đến chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu. Trong văn bản trên, UBND thị trấn Hợp Châu căn cứ vào Văn bản số 7583/UBND-TD4 ngày 5/10/2020, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc để trả lại đơn của cho Nhân dân và hướng dẫn đến GHPG các cấp để được xem xét giải quyết.

Không đồng ý với trả lời trên, cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng đã có đơn khiếu nại văn bản của UBND thị trấn Hợp Châu, cụ thể:

Thứ nhất, Văn bản số 7583/UBND-TD4 ngày 5/10/2020, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trả lại đơn và hướng dẫn ông Lê Hữu Long, ở chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu không phải là văn bản quy phạm pháp luật để UBND thị trấn Hợp Châu viện dẫn làm căn cứ pháp luật, để từ chối giải quyết đơn của cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng. Văn bản số 7583/UBND-TD4 ngày 5/10/2020, là văn bản quản lí hành chính do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành để giải quyết đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tài sản của ông Lê Hữu Long với GHPG tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng một lần với chỉ riêng ông Lê Hữu Long. Đây cũng không phải là căn cứ pháp lí để UBND thị trấn Hợp Châu viện dẫn trả lại đơn của cộng đồng dân cư.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 về hòa giải tranh chấp đất đai, thì thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai thuộc về UBND thị trấn Hợp Châu. Đất và các tài sản trên đất tại chùa Nga Hoàng thuộc địa giới hành chính của thị trấn Hợp Châu. Do đó, thuộc sự quản lí về hành chính của UBND thị trấn Hợp Châu. Tranh chấp đất đai giữa cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng với GHPG tỉnh Vĩnh Phúc là do Nhân dân đã nhiều lần có đơn đến GHPG tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng không tự hòa giải được, nên đã làm đơn đề nghị gửi tới UBND thị trấn Hợp Châu để UBND tổ chức hòa giải.

Tuy nhiên, UBND thị trấn Hợp Châu “phớt lờ” quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013, quy định về thẩm quyền tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai của mình. Ngoài ra, UBND thị trấn Hợp Châu đã không làm đúng thủ tục hòa giải đất đai được hướng dẫn cụ thể tại Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ảnh hưởng nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng.

Thứ ba, UBND thị trấn Hợp Châu hướng dẫn cộng đồng dân cư đến GHPG các cấp để giải quyết tranh chấp đất đai là là có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. GHPG không có chức năng, nhiệm vụ quản lí hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cơ quan chính quyền địa phương ở đây là UBND thị trấn Hợp Châu có trách nhiệm, nghĩa vụ quản lí đất đai trong địa giới hành chính do mình phụ trách. Cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng, là người sử dụng đất, sở hữu chùa Nga Hoàng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tranh chấp đất đai giữa Cộng đồng dân cư và GHPG tỉnh Vĩnh Phúc tại chùa Nga Hoàng, nhưng UBND thị trấn Hợp Châu lại hướng dẫn giải quyết tại GHPG các cấp là trái quy định của Luật Đất đai, trốn tránh trách nhiệm giải quyết.

Cộng đồng dân cư thôn Nga Hoàng cũng cho rằng: “Hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở địa phương là một thủ tục đã được Luật Đất đai quy định rõ, có vai trò vô cùng quan trọng nhằm giải quyết ôn hòa, tránh khiếu - kiện kéo dài cho cộng đồng dân cư, nhưng UBND thị trấn Hợp Châu không thực hiện theo quy định pháp luật và có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ, trách nhiệm trong khi thực hiện công vụ”.

Vì vậy, cộng đồng dân cư làm đơn khiếu nại tới Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Châu và đề nghị xem xét, chỉ đạo, giải quyết những nội dung: “Xử lí nghiêm minh hành vi của các cán bộ liên quan đến việc trả lại đơn và hướng dẫn giải quyết đơn cho chúng tôi trái quy định của pháp luật; Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa cộng động dân cư thôn Nga Hoàng với GHPG tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư”.

Để làm rõ nội dung phản ánh trên, PV đến trực tiếp UBND thị trấn Hợp Châu. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Châu đều không có ở cơ quan, thậm chí điện thoại trực tiếp cũng không “bắt máy”.

Tạp chí Người cao tuổi đề nghị UBND thị trấn Hợp Châu xem xét quyền, lợi ích hợp pháp của Cộng đồng dân cư và bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ rồi phát cho người dân và chiếm đoạt 1 lượng lớn số hàng nên đã bị tố cáo và dính vòng lao lý
Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?

Vụ cưỡng chế nhà cửa hơn 20 hộ dân tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Đùn đẩy trách nhiệm, dân lãnh đủ?

Năm 2013, bằng những Thông báo, UBND phường Phú Thượng và UBND quận Tây Hồ vẫn tiến hành cưỡng chế, phá dỡ nhà cửa, tài sản… khiến cho hơn 20 hộ dân và hàng trăm nhân khẩu tại tổ 1, cụm 1 phường Phú Thượng lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.
Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tai tiếng của Kim Oanh Group: Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm?

Tại Bình Dương, Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) được biết đến là một doanh nghiệp doanh nghiệp bất động sản lớn, nhưng cũng đầy tai tiếng. Điển hình như việc huy động vốn trái phép, sai phạm tại dự án KCN Hoà Lân, KCN Phú Tân... Tuy nhiên những vi phạm này cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm?
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân cư đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Nguyễn Đình Thư nhiều có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…
Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật?

LTS: Tạp chí Người cao tuổi số 50 (2684) ngày 9/6/2020, số 51 (2685) ngày 10/6/2020 và Tạp chí điện tử Ngày mới online ngày 4/6/2020, ngày 5/6/2020 đăng 2 kì bài: “Vụ Housing Group kêu cứu: Các cơ quan chức năng áp dụng sai pháp luật, khiến doanh nghiệp điêu đứng”, phản ánh nội dung kêu cứu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời phân tích việc áp dụng không đúng pháp luật của các cơ quan chức năng, khiến doanh nghiệp điêu đứng. Sau khi bài viết phát hành đến nay, các cơ quan liên quan không hề có phản ứng. Ngày 16/11/2020, chúng tôi nhận được Văn bản đề nghị của ông Lê Sáu, nguyên Tổng Giám đốc Housing Group cho rằng, bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, không có căn cứ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi giành quyền phản biện với ông Lê Sáu, dựa trên sự thật và các căn cứ của pháp luật…

Tin khác

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng (LMLM) cho một số hộ nghèo tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của Chính phủ…

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?

Kéo dài thời gian thanh tra, hay tìm cách “hợp thức hóa” cho sai phạm?
Trước đó, Tạp chí Người cao tuổi đăng phản ánh về sai phạm của xã Hưng Long và ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã trong quản lí đất đai và xây dựng…

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình

Cần xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Từ Loan thấu lí đạt tình
Vụ việc đã kéo quá dài, báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn viện dẫn nhiều lí do để chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân. Đó là trường hợp đối với bà Hồ Thị Từ Loan, 61 tuổi, ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Gần đây UBND TP Nha Trang tiếp tục ra Thông báo tạm dừng cấp sổ đỏ cho bà Loan, vì còn vướng Quyết định (QĐ) 8226 ngày 28/11/2016 của UBND TP Nha Trang và QĐ198 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?

Vì sao chưa thu hồi 43 ha đất “vàng” Bình Dương?
Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát là chủ trương và quyết tâm của Đảng, Chính phủ. Các cơ quan chức năng phải thực hiện quyết liệt, thì công cuộc chống tham nhũng, thất thoát mới đi vào thực chất.

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?

Tỉnh Lâm Đồng: Hai cấp tòa hành dân, phạm luật!?
Một vụ kiện, khá là đơn giản, nhưng 2 cấp tòa tại Lâm Đồng hết “câu giờ”, trả đơn đến đình chỉ, gọi lên gọi xuống rồi mới "xử”nhưng lại thiếu “xét"; khiến Viện KSND cùng cấp phải ra kháng nghị!

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?

Bản án có hiệu lực pháp luật 12 năm, chưa được thi hành, trách nhiệm thuộc về ai?
Vụ tranh chấp đất đai giữa ông Trương Cơ và ông Huỳnh Lạc, ở xã, nay là phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh diễn ra đã gần 30 năm nay.
Xem thêm
Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Quảng Bình: Chiếm đoạt hàng cứu trợ lụt bão, một đối tượng bị khởi tố

Được nhờ chở 7.200 hộp cá, với trị giá khoảng 160 triệu đồng để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Ngô Xuân Sĩ đã tự ý chia nhỏ ...
TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Cưỡng chế, thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật

Cho rằng UBND TP Sông Công ban hành quyết định thu hồi đất, lập phương án cưỡng chế… chưa đúng các quy định pháp luật ở Dự án Khu dân ...
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao hành hung cha ruột

Sáng ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ...
Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Bình Phước: Tự ý đào đường đường dân sinh, lấn chiếm đất trái phép sao chưa xử lí dứt điểm?

Mặc dù chưa được sự đồng thuận, cấp phép của các cơ quan chức năng, nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, ở ấp chợ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh ...
Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An: UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5450/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải trình, kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án Khu ...
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Niêm yết Giấy mời công dân trên Bản tin khu phố có đúng quy định pháp luật?

Trước đây, Giấy mời của UBND phường Tân Định gửi công dân tham dự các cuộc họp đều có ghi số Giấy mời. Nhưng mới đây, Giấy mời cụ Nguyễn ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động