Về giải quyết vụ án “tranh chấp hợp đồng khoán” ở tỉnh Lâm Đồng:

Có căn cứ để giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm (Kì 2)

Bên cạnh đó, việc cấp GCNQSDĐ cho Nông Lâm trường HV Lục quân Đà Lạt ngày 6/4/1992, trong khi từ cuối những năm 1980, các hộ dân (trong đó có gia đình ông Họa) rời quê hương vào vùng đất mới thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để khai hoang phục hóa, phủ xanh đất trống đồi núi trọc (trong đó có cả những phần đất trong hợp đồng giao khoán) theo chủ trương, chính sách của Nhà nước; và trong khi chưa xem xét, giải quyết về quyền lợi của các hộ dân mà vẫn cấp giấy? Điều này thể hiện dấu hiệu làm trái Luật Đất đai.

Hội đồng xét xử cho rằng: Việc thay đổi chủ thể từ cấp cho Nông trường HV Lục quân Đà Lạt, sau đó cấp cho HV Lục quân thực tế không thay đổi chủ thể quản lí, đất được cấp là đất Quốc phòng; không cần thiết phải đưa UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thế nhưng, việc thay đổi chủ thể trong GCNQSDĐ từ HV Quân sự, Nông Lâm trường HV Lục quân Đà Lạt, thành HV Lục quân, là việc làm trong quá trình đang có tranh chấp QSDĐ tại Tòa; và QSDĐ tranh chấp này đang được đem đi làm hợp đồng giao khoán với các hộ dân, mà chưa được thanh lí hợp đồng theo quy định của pháp luật về giao dịch dân sự. Hơn nữa, Tòa án biết rất rõ quy định không được chuyển dịch dưới bất cứ hình thức nào về QSDĐ đối với đất thuộc đối tượng đang có tranh chấp và chưa thanh lí hợp đồng giao dịch dân sự về QSDĐ. Vậy vì sao Tòa án chưa xem xét những tình tiết có dấu hiệu này?

Bốn, Hội đồng xét xử có nhận định: “Như vậy ông Họa, bà Huê phải thanh toán cho Học viện Lục quân tổng cộng: 2.484,18kg + 2.600,26kg + 471,2kg = 5.555,64kg nhân cà phê Robusta loại 1, độ ẩm 15 độ”. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án thể hiện nhận định này của Tòa án là không có cơ sở, bởi các hợp đồng giao khoán nói trên chưa được thanh lí, thì lấy gì làm cơ sở để tính sản lượng nhân cà phê?

Có căn cứ để giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm (Kì 2)
GCNQSDĐ cấp cho Nông trường HV Lục quân Đà Lạt ngày 6/4/1992

Năm, có dấu hiệu bỏ sót nội dung vụ án. Tương tự trường hợp của ông Họa, là trường hợp của ông Bùi Đức Vân (cũng có tranh chấp với HV Lục quân), Tòa án chưa xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ đối với phần diện tích tăng thêm bị đơn quản lí, sử dụng từ thời gian nào? Số lượng cây trồng mới và cây trồng cũ (cây cà phê, bơ, mít,...) do bị đơn trồng và vật kiến trúc trên đất. Đồng thời, Tòa cũng chưa xem xét đến công sức đóng góp của bị đơn trong việc tôn tạo để tạo nên giá trị cây trồng như hiện nay. Nhưng Tòa án buộc bị đơn phải giao trả cho nguyên đơn đối với cả quyền sử dụng đất và cây trồng trên diện tích đất tăng thêm ngoài hợp đồng, mà không tính toán giá trị cây trồng trên đất để buộc nguyên đơn phải hoàn trả cho bị đơn. Mặt khác, nguyên đơn khởi kiện tranh chấp diện tích thuê khoán quyền sử dụng đất theo các hợp đồng đã kí kết, nhưng tòa án lại giải quyết cả diện tích đất tăng thêm ngoài hợp đồng là vượt quá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, do đó nếu nguyên đơn có tranh chấp cả diện tích đất tăng thêm ngoài hợp đồng thì phải xác định thêm quan hệ tranh chấp về quyền sử dụng đất và phải thực hiện các thủ tục liên quan đến yêu cầu tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mới đúng pháp luật.

Đây là cơ sở để ông Vân và các hộ dân đề nghị tới tòa án cấp trên có thẩm quyền xem xét lại toàn bộ vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Sáu, nhiều dấu hiệu xét xử thiếu khách quan. Hộ ông Họa và ông Hân có một số diện tích cà phê già cỗi, đã phá trồng lại. Theo thời gian chu kì cây công nghiệp 5 năm mới có thu hoạch. HV Lục quân vẫn tính sản lượng 5 năm này, được Tòa án chấp thuận. Các đương sự cho rằng, đây là dấu hiệu xét xử thiếu khách quan.

Cả 3 hộ: Ông Họa, ông Vân và ông Hân có số diện tích đất không thuộc hợp đồng giao khoán nói trên, mà HV Lục quân vẫn cho là đất lấn chiếm. Vậy, việc lấn chiếm đất thì phải có biên bản lập vào ngày tháng nào, do ai lập, ở đâu? Trong thời gian thực hiện hợp đồng, HV Lục quân đã tự ý tăng sản lượng, mà không có thanh lí hợp đồng. Điều này,thể hiện HV Lục quân tự ý làm trái hợp đồng, gây thiệt hại cho các hộ dân kí hợp đồng. Và trên thực địa thể hiện giáp ranh đất của 3 hộ: Ông Họa, ông Vân và ông Hân là đất đang do doanh nhân người Đài Loan (Trung Quốc) quản lí, sử dụng. Điều này, có bất hợp lí: Đất đang do 3 hộ dân này quản lí, sử dụng, thì lại cho là đất Quốc phòng; tại sao lại giao cho người Đài Loan (Trung quốc) quản lí, sử dụng? Tình tiết này Tòa án cũng chưa xem xét, giải quyết!

Nguyện vọng của người cao tuổi

Trao đổi với phóng viên, các hộ dân (ông Vân, ông Họa, ông Hân) cùng là người cao tuổi có chung nguyện vọng:

“Trong hồ sơ về quyền sử dụng đất của HV Lục quân có quyết định cấp đất 318 QĐ/UB ngày 5/8/1978 và QĐ 532 ngày 20/8/1982 với nội dung: Cấp cho HV Quân sự 200ha đất để xây dựng cơ sở sản xuất chăn nuôi tăng thêm nguồn sản phẩm cải thiện đời sống cho đơn vị. Nếu HV Lục quân canh tác không hết diện tích được cấp thì báo lại cho UBND tỉnh giao cho dân canh tác, không được sử dụng đất vào mục đích khác và không được tự ý giao cho tổ chức hay cho cá nhân nào sử dụng. Thời gian giao đất là 5 năm.

Thế nhưng HV Lục quân được giao đất từ năm 1978, không sử dụng đất mà để đất đai hoang hóa. Cho đến năm 1996, 1998, 1999 sau 20 năm được giao đất, HV Lục Quân đem kí hợp đồng giao khoán mà thực chất là khoán trắng, là cho thuê đất. Điều này đã thể hiện rất cụ thể, rõ ràng trong các hợp đồng giao khoán ghi rõ: “Bên A giao khoán đất sản xuất cho bên B thuộc diện tích đất chưa khai hoang để cho bên B tự đầu tư khai hoang, chi phí nhân công lao động, vật tư phân bón để trồng mới, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm giao nộp cho bên A theo chỉ tiêu khoán hằng năm”. Có thể thấy, HV Lục quân có dấu hiệu vi phạm mục đích sử dụng đất được ghi rõ trong quyết định giao đất; vi phạm các quy định của pháp luật về quản lí và sử dụng đất đai qua các thời kì. Cụ thể vi phạm:

Điều 5 Luật Đất đai năm 1987 quy định: Nghiêm cấm việc mua, bán, lấn, chiếm đất đai, phát canh thu tô dưới mọi hình thức, nhận đất được giao mà không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, tự tiện sử dụng đất nông nghiệp, đất có rừng vào mục đích khác, làm huỷ hoại đất đai.

Điều 6, Luật Đất đai năm 1987 quy định: Nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích được giao, huỷ hoại đất; Khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 1993 quy định: Người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác đã được quy định khi giao đất; Khoản 1, Điều 11 Luật Đất đai năm 2003 quy định: Việc sử dụng đất phải bảo đảm các nguyên tắc: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất; Điều 15 quy định những hành vi bị nghiêm cấm: Hành vi lấn, chiếm đất đai; không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; huỷ hoại đất; không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi sử dụng các quyền của người sử dụng đất; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất.

Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Học viện Lục quân do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 30/6/2017.
Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Học viện Lục quân do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 30/6/2017.

Từ những vấn đề nêu trên, căn cứ vào Điều 2, Điều 86, Luật Đất đai năm 1993; Điều 38, Điều 43, Điều 51 Luật Đất đai năm 2003 về việc nghiêm cấm và thu hồi đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 118/2014/NĐ-CP quy định: “Khoán trắng là việc Công ty nông lâm nghiệp giao khoán đất cho hộ gia đình cá nhân nhưng không có đầu tư không thực hiện đúng quy định của hợp đồng giao khoán đã kí kết theo quy định của pháp luật về giao khoán đất và người nhận giao khoán đất tự đầu tư, tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm và phải nộp sản phẩm hoặc tiền cho công ty”; Căn cứ điểm 2, mục c, phần II Nghị quyết số 28 - NQ TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị quy định: “Những diện tích đất khoán trắng cho người nhận khoán (thực chất là cho thuê đất), thì phải thu hồi để chuyển sang hình thức giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật”; Căn cứ Khoản 1, Điều 15 Nghị định 118/2014/NĐ-CP quy định: “Đất phải thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương bao gồm: Đất của các công ty giải thể, đất do thu hẹp nhiệm vụ không còn nhu cầu sử dụng, đất không sử dụng, đất công ty đang khoán trắng, sử dụng không đúng mục đích...”; Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Nghị định 118/2014/NĐ-CP quy định về việc xử lí đất của các công ty nông, lâm nghiệp bị thu hồi được theo thứ tự ưu tiên giải quyết và xử lí như sau: Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo hình thức giao khoán đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Có thể thấy, căn cứ vào những quy định pháp luật về quản lí đất đai nêu trên thì toàn bộ diện tích canh tác của các hộ dân hiện đang tranh chấp với HV Lục quân cần được Nhà nước xem xét thu hồi để bàn giao lại cho các hộ dân (trong đó có hộ ông Họa) là người đang trực tiếp sản xuất theo hình thức giao đất hoặc cho thuê đất.

Mặc dù pháp luật đã có những quy định rất cụ thể, rõ ràng trong việc sử dụng đất được giao, thế nhưng UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan trực tiếp quản lí sử dụng đất đai không xem xét, xử lí, thu hồi đất vi phạm của HV Lục quân theo quy định của pháp luật, để giao đất cho các hộ dân là người đang trực tiếp lao động sản xuất trên mảnh đất đó. Cụ thể ngày 1/4/1992, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-UB cấp GCNQSDĐ cho HV Lục quân Đà Lạt, việc cấp giấy này dựa trên Quyết định 318 và Quyết định 532 nêu trên. Sau đó năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng lại cấp đổi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số CD 929798 ngày 30/6/2017 cho HV Lục quân.

Tuy nhiên, quá trình xét xử vụ án, tòa án các cấp ở tỉnh Lâm Đồng đã không xem xét, giải quyết tình tiết thể hiện làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hộ dân nói trên. Đây cũng là cơ sở để các hộ dân khẩn thiết đề nghị tới cấp trên có thẩm quyền xem xét lại toàn bộ vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm”.

Để làm rõ nội dung đơn liên quan đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người cao tuổi và tìm hiểu thêm về những bất cập của vụ án trên, phóng viên về địa phương trực tiếp trao đổi với một số cán bộ có thẩm quyền ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc vào thời điểm thích hợp.

Nhóm PVPL

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều người dân, trong đó có người cao tuổi phản ánh, việc đo đạc, hỗ trợ tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700 đến km 18, qua địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc còn nhiều bất cập. Việc lập quy hoạch, thu hồi đất để làm bãi thải dài cả ki-lô-mét đã ảnh hưởng quyền lợi của các hộ dân…
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, tàn ác, đáng lên án, thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ cần được xử lý nghiêm minh.
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".

Tin khác

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án
Khu đất ông Lưu Khánh Đường, công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã làm hợp đồng bán cho ông Trần Phạm Công. Nhưng khi ông Công trả tiền cho ông Đường thì trong gia đình ông Đường xảy ra tranh chấp, sau đó ông Công phát hiện khu đất trên ông Đường còn bán cho một người khác, nên xảy ra kiện tụng kéo dài…

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh
Đó là trường hợp của gia đình cụ Thị Sảnh, 95 tuổi, người dân tộc Khmer, hiện ở số nhà 243/5, khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, gần 40 năm nay vẫn hằng ngày “mòn mỏi” đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi bị chính quyền thu hồi 4.500m2 đất nhưng không được giải quyết đúng sự thật và pháp luật...

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận
Ngày 11/8, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh.

Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án

Thẩm phán bị tố sửa chữa, “thêm thắt” bản án
Hai bên thỏa thuận hoán đổi đất và bị đơn xây nhà trên đất hoán đổi. Tuy nhiên, việc hoán đổi sau đó bị hủy, song bị đơn trưng ra giấy cho nhà (kết quả giám định là giả) để không trả đất... Đáng nói hơn, thẩm phán phiên phúc thẩm (lần 2) đã bị nguyên đơn tố cáo: Cố ý sửa chữa, “thêm thắt” án văn...

Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì

Cần làm rõ tính pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì
Cho đến nay, thủ tục pháp lí của Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì và nhiều vấn đề liên quan khác đang bị người dân khiếu nại, tố cáo và kiến nghị UBND TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc làm rõ...

Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế

Cần thực hiện đúng luật trước khi tiến hành cưỡng chế
Ngày 27/7/2022, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà kí Quyết định số 4582/QĐ-UBND thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) chợ huyện Hưng Hà. Theo đó, gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, ở tổ dân phố Đãn Chàng 1, thị trấn Hưng Hà bị cưỡng chế thu hồi 926,8m2 đất. Tuy nhiên, theo bà Oanh, gia đình bà muốn chính quyền đối thoại làm rõ nội dung cưỡng chế, nếu cố tình cưỡng chế là sai luật, vì không đảm bảo công bằng, minh bạch,…
Xem thêm
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Nhưng nguyên đơn Công ty CP Thảo Trung lại có đơn gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án trên
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....
Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/2022, chồng tôi là ông Nguyễn Phương Tranh 74 tuổi, bị té ngã và đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng cần phẫu thuật. Do gia đình tôi ở tại TP Hồ Chí Minh nên xin được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiện chăm sóc.
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Trọng Hoà, sinh năm 1953, ngụ tại thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, con trai ông là Hoàng Trọng Vững bị một số người tại xã Phúc Trạch chặn đánh, phải cấp cứu ở Bệnh viện Xuân Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới.
Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

ông Phạm Bá Trường là người cao tuổi thuộc thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình ông sau 35 năm khai hoang, phục hóa, hình thành thửa đất có diện tích ổn định là trên 3.000m2. Tuy nhiên, mã
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Phiên bản di động